Vigselregister Lögdö bruksförs C:2
Löpnr Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
43 1766-10-05 Drängen Eric Olofsson Kärn? i Hässjö Sokn Pigan Kierstin Ericsdotter Östanskär i Indahl
44 1766-10-19 Dagakarlen Johan Ersson Hammarberg
Pig. Kerstin Pärsdotter Hässiö och Norrkrånge
45 1767-07-02 Dagakarlen Henric Ericsson Byström
Enkan, hustru Brita Hansdotter Fogel
46 1767-10-11 Hamarsmeden Christopher Asmundsson Lögdqvist
Pigan Ingebor Jonsdotter Indahl och Byn Bäck
47 1767-10-25 Dagakarlen Johan Samuelsson Holmström
Pigan Margeta Pärsdotter Lögdstrand
48 1767-11-01 Dagakarlen Per Persson Skog
Pigan Anna Pärsdotter Byn i Timråd
49 1768-10-16 Hemmansdrängen Simon Persson Elfwa och Ahlnö Sn Pigan Johanna Stornäset
50 1768-10-23 Arbetaren Nils Ersson Byström Byn och Timrå Sn Pigan Magdalena Ersdotter Tuhn Storroten och Liustorps Sochn
51 1768-10-30 Bokaren Eric Ersson Åström
Mästersmeden Jöns Erssons dotter Märta
52 1768-10-30 Dagakarlen Isaac Hansson Fogel
Pigan Ingrid Hansdotter Lillnäset och Ahlnö Sochn
53 1769-10-08
Pehr Jonsson Lögdahl
Pigan Ingri Pehrsdotter
54 1769-10-08 Drängen Anders Ersson Berggren
Pigan Anna Larsdotter Lagfors Bruk
55 1770-10-12 Öfwer Masmästaren, Herr Joh. Daniel Christiernin
Jungfru Catharina Margareta Wargentin
56 1771-09-29 Bruksarbetaren Simon Pehrsson Lögdqvist
Pigan Sara Eliadotter Färge Karls Holmen
57 1772-04-20 Hyttdrängen Olof Olofsson Lögdberg
Pigan Chatrina Pålsdotter Berge i Timrå
58 1772-09-27 Bonden Lars Larsson Tuna i Ljustorp Pigan Brita Ersdotter Öpjom
59 1774-10-02 Bruks Arbetaren Isac Olsson Lögdberg
Pigan Helena Pehrsdotter Hammarberg
60 1774-10-16 Bruks arbetaren Pehr Ersson Hammarberg
Pigan Catharina Berggren
61 1775-09-24 Drängen Olof Larsson Strand Pigan Maria Michelsdotter Backman
62 1775-10-15
Matts Ersson Lögdgren
Enkan Karin Persdotter
63 1775-10-22 Hammar-Smeden Elias Ersson Lögdal
Pigan Cathrina Carlsdotter? Alnön
64 1776-10-27 Unga Färge Karlen Abel Eliasson Fjäls Färge Sund Pigan Catharina Christophersdotter Lögdqvist
65 1776-11-03 Bruksarbetaren Asmund Christophersson Lögdqvist
Pig. Christina Eliadotter Färgeholmen wid Fiäl
66 1776-11-17 Skräddaren Olof Buren
Pigan Catharina Olofsdotter Lögdlund
67 1777-02-12 Bruksdrängen Nils Olofsson Byström
Pigan Helena Ersdotter Berggren
68 1777-06-01 Skomakare Gesällen Jonas Wikström
Pigan Greta Olofsdotter Lögdlund
69 1777-07-27 Smedsdrängen Lars Wiberg
Pigan Anna Berggren
70 1777-10-05 Hammarsmeds drängen Matts Berggren
Pigan Sara Åström
71 1777-10-12 Hammarsmeds Lärlingen Eric Hammarberg
Pigan Greta Mårtensdotter Edsåker
72 1777-10-26 Drängen Anders Byström
Pigan Anna Båldner
73 1778-01-08 Bruksarb. Pär Siödal
Pigan Elisabet Backman
74 1778-09-29 Bruksarbet. Olof Ersson Byström
Pigan Lisa Pålsdotter Timrå
75 1779-10-03 Bruksarbetaren Jonas Lögdqvist
Pigan Christina Pålsdotter Sätne Sochn
76 1780-10-01 Bruksarbetaren Eric Fahlberg
Pigan Christina Pehrsdotter Lustig
77 1780-11-26 Matrosen Nils Siöberg
Pigan Brita Mattsdotter Berggren
78 1781-10-28 Bruksarbetaren Sachris Hammarberg
Enkan Ingri Larsdotter Strand i Hässiö
79 1781-11-01 Masmästaren Ålderman Joh. Olsson Lögdberg
Jungfru Greta Boldner
80 1783-10-26 Bruksarbetaren Eric Lögdquist
Pigan Catharina Forssman
81 1784-06-27 Pastorats Glasmästaren Nils Medelberg
Pig. Brita Lögdstrand
82 1784-08-27 Bruksarbet. Olof Lögdahl
Pigan Märtha Bymark
83
Skattebonden och Skepps Byggmäst. Eric Ersson Skjönstedt Skjön Sochn och Knölsta Pigan Anna Christina Blomberg
84 1785-09-04 Borgaren Peter Bång Gefle Stad Mästar Hammarsmeds dottren, Jungfru Margretha Åström
85 1785-09-18 Mästarsmeden Pehr Forssman
Pigan Brita Berggren
86 1785-10-16 Mästarsvennen Eric Forssman
Pigan Sophia Bymark
87 1785-11-06 Hjelpsmeden Jonas Ståhlberg
Pig. Catharina Asm.dotter Lögdquist
88 1786-06-18 Bruksarbetaren Eric Bymark
Pigan Märtha Byström
89 1786-10-27 Smeds Lärlingen Pehr Åvall
Pigan Barbro Åström
90 1787-07-17 Damwaktaren och Bruks Fiskaren Samuel Lögdström Westanå Pigan Helena Christophersdotter Lögdquist
91 1789-11-05 Kohldrängen Pehr Ståhlberg
Pigan Sara Berggren
92 1789-11-08 Mästarsmeden Joh. Ersson Hammarberg
Pig. Brita Larsdotter
93 1790-11-09 Skepparen Eric Lögdahl
Jungfru Märtha Rofsberg
94 1790-11-19 Skepps-Styrmannen Olof Lögdquist
Enkan Hustru Segrid Påhlsdotter
95 1790-12-28 Skepps-Matrosen och Bruksarbetaren Anders Holmberg
Borgaredottren Catharina Wallin Sundsvall
96 1791-10-16 Bruksarbetaren Eric Jönsson Lögdstén
Pigan Margretha Zachrisdotter Hammarberg
97 1791-12-26 Dagsvärkskarlen Hindrich Öberg Hudvikswall Pigan Margretha Matsdotter Hammarberg
98 1792-03-16 Målaren Herr Jonas Wagenius Sundsvall Jungfru Catharina Byman
99 1792-12-27 Mas Mästaren Hindrich Lögdberg
Jungfru Brita Iggbom
100 1792-12-28 Skepps-Styrmannen Mats Lögdgren
Enkan Hustru Märtha Byström
101 1793-11-24 Skepps-Matrosen Jonas C.son Lögdquist
Pig. Margretha Åström
102 1793-12-26 Bruks-Drängen Anders Sachrisson Hammarberg
Hushållerskan Anna Ståhlberg
103 1794-06-09 Bruks Predikanten Herr Magister Pehr Ledin Asmundsson Lagfors Jungfru Maria Christina Berg
104 1796-10-30 Bruks-Arbetaren Olof Lögdberg
Pigan Catharina Lögdholm
105 1796-12-26 Bruksarbetaren Jonas Jonsson Lögdstedt
Bonde Dottren Anna Jonsdotter Indal och Östanskär
106 1797-07-09 Landbonden Eric Berglund Edsåker Pig. Catharina Ersdotter Berggren
107 1797-10-01 Bruksarbetaren Matts Thun
Pig. Anna Jonsdotter Hamarby Bruk i Gestrikland
108 1797-10-22 Bruksarbetaren Asmund Hammarberg
Klensmeds Dottren Segrid Lögdqvist
109 1797-10-29 Bruksarbetaren Lars Aronsson Frisk
Pigan Margreta Larsdotter Hässjö och Krånge
110 1797-11-26 Klen Smeden Asmund Lögdqvist
Hammarsmedsdottren Catharina Lögddahl
111 1797-11-26 Sokneskräddaren Olof Lingensee Ljustorp Enkan Brita Nilsdotter Byström
112 1798-04-22 Hemans tillträdaren Jonas Dahlbom Selånger och Granlo Bruksarbetare dottren Margareta Holmström
113 1798-12-26 Skepparen Matts Lögdgren
Bonde Dottren Anna Cajsa Æstansdotter Ahlnön och Bänkås
114 1799-09-29 Bruksarbetaren Asmund Hammarberg
Bruksarbetare dottren Stina Larsdotter Åsberg Lagfors
115 1800-12-28 Bruks Arbetaren Pehr Jonsson Lögddahl
Pigan Greta Pehrsdotter Indahl och Bjälsta
116 1802-11-14 Bruks Arbetaren Eric Næsström
Bruks Arbetare dottren Brita Simonsdotter Lögdqvist
117 1803-10-30 Sokneskräddaren Olof Bjälkström Indahl Masmästar Dotren Margreta Lögdberg
118 1803-12-26 Mas Mästaren Isac Lögdberg
Hammar Pigan Margreta Dahlbom? Gestrikeland
119 1804-07-22 Bruks Torparen Eric Olsson Byström
Bonde Dotren Märta Olsdotter Indahl och Östanskär
120 1804-09-02 Mäster-Smeden Pehr Snitt
Pigan Brita Pehrsdotter Indahl och Bjällsta
121 1804-10-14 Bruks Arbetaren Eric Berggren
Bruks Arbetare Dotren Margreta Simonsdotter Lögdquist
122 1805-11-17 Bruks Arbetaren Pehr Sjödahl
Bruks Arbetaren Jonas Lögddahls doter Catharina Lögddahl Lagfors
123 1806-11-09 Torp. Jon Jonsson Hässjö och Vestanbäck Torp. Dotr. Magdalena Ersdotter Högberg
124 1806-12-26 Bruks Arbetaren Eric Berggren
Land Bonde Dotr. Anna Märta Näsström
125 1807-10-11 Sokne Skräddaren Jan Eric Lingensee Ljustorp Pigan Anna Cecilia Åkerman
126 1808-05-22 Smedsdrängen Eric Fahlberg?
Pig. Märta Björkqvist Lagfors
127 1809-10-15 Gårds Rättaren Markid? Åkerman Lagfors Bruk Masmästare dotren Segri Helena Lögdberg
128 1809-10-22 Uppsättaren Matts Sjöberg
Pigan Anna Bymark
129 1811-02-24 Bruks Arbetaren Johan Hammarberg
Mjölnar Dotren Brita Ståhlberg
130 1811-08-11 Bokhållar Joh. H. Wulf
Jungfru Emerentia Christina Lingensee
131 1811-10-06 Spiksmeden Anders Fægelin Lögdö Bruk Pigan Catharina Fridahl
132 1811-10-11 Masmästar Lärlingen Mats Lögdberg
Klockare Dottren Cajsa Greta Burén
133 1812-10-04 Bonden Jon Larsson Attmar Jungfru Anna Greta Lögdberg
134 1812-10-11 Mästersvennen Erik Hammarberg Lögdö Bondedottren Sara Cajsa Pehrsdotter Lunne i Timrå
135 1812-10-25 Bruksarbetaren Isak Hammarberg
Bruksarbetaredott. Stina Märtha Hammarberg Lögdö
136 1812-10-25 Bokaren Jonas Byström Lögdö Torparedottren Maria Mickelsdotter Lagfors
137 1812-11-01 Bruks Torparen Pehr Olsson Fröling
Pigan Ingri Brita Hammarberg Rij?
138 1812-11-22 Drängen Nils Jonsson Timrå Bruksarbetare Dottren Märtha Åvall
139 1813-11-14 Torparen Lars? Andersson Ytter Stafre Pigan Anna Juliana Lögddahl Edsåker
140 1814-02-27 Torparen Olof Lögddahl Gasabäck Pigan Märta Larsdotter Ytter Stafre
141 1814-11-06 Klensmeden Asmund Lögdquist
Åldermans Dottren Catharina Helena Lögdberg
142 1815-06-21 Torparen Paulus Byström Lögdö Bondedottren Ingeborg Ersdotter Lunde i Timrå
143 1815-09-10 Bruksdrängen Olof Byström
Masmästare Dottren Cajsa Brita Lögdberg
144 1815-11-19 Spiksmeden Hans Olof Fægelin
Bruksarbetare Dottren Märta Lögdquist
145 1815-11-05 Bruksarbetaren Mats Sundberg Lagfors Torpare Dottren Anna Greta Hammarberg Lögdö
146 1817-01-06 Bruksdrängen Matts Ståhlberg
Pigan Cajsa Magdalena Samuelsdotter Rij
147 1817-01-26 Masmästaren Mats Lögdberg Lögdö Jungfru Beata Engvelius
148 1817-10-05 Extra Roterings Båtsmannen Erik Berggren Hässjö Pigan hos Inspector Wising Anna Jonsdotter Öfre Stafre
149 1817-12-28 Drängen Matts Sundberg Lagfors Pigan Brita Cajsa Holmberg Lögdö
150 1818-01-25 Afskedade Krono Båtsmannen Jöns Lingensjö
Pigan Catrina Jonsdotter Lögdö
151 1818-02-08 Drängen Olof Hansson? Timrå Pigan Catharina Berggren Lögdö
152 1818-03-30 Bruksarbetaren Gabriel Renman

Brita Nordahl
153 1819-10-17 Torparen Matts Berg Lagforsbyn Pigan Märta Brita Hamrin Lögdö
154 1819-11-07 Bruksarbetaren Christofer Lögdquist
Pigan Stina Cajsa Voxén
155 1819-12-26 Bruksarbet. Nils Byström
Pigan Greta Lögdstén
156 1820-10-22 Drängen Paul Olsson
Torparedottren Märtha Johanna Byström Byn, under Lögdö Bruk
157 1821-07-08 Drängen Johan Fridahl
Bruks pigan Johanna Rebecka Fegelin
158 1821-10-14 Bruksarbetaren Martin Hammarberg Lögdö Mjölnar Dottren Catrina Ståhlberg
159 1821-10-28 Hyttdrängen Olof Lögdberg
Piga Märta Pehrsdotter
160 1821-11-30 Torparen Olof Ersson
Pigan Lisa Jansdotter Ljustorp
161 1821-12-28 Bruksdrängen Anders Wiklund
Hammarsmedsdottren Cajsa Greta Åström
162 1822-06-24 Bruksarbet. Lars Thun
Pigan Märta Maria Ståhlberg
163 1822-07-07 Sockenskomakaren Erik Åkerdahl Ljustorp Spiksmedsdottren Sara Greta Fegelin Lögdö
164 1822-09-29 Mjölnar Drängen Asmund Ståhlberg
Bruksarbetare Dottren Anna Stina Tunberg
165 1823-03-31 Bruksdrengen Jöns Lögdstén
Pigan Ingrid Olsdotter
166 1823-11-09 Drängen Eric Jonsson Gundin
Klockarens Dotter Anna Burén
167 1824-10-10 Drängen Mats Lögdgren
Pigan Cajsa Greta Hammarberg
168 1824-10-10 Drängen Matts Byström
Pigan Brita Greta Lögdberg
169 1825-06-19 Bruks Arbetaren Pehr Berglund
Bruks Torpare Dottren Christina Hamrin Gullnäset
170 1825-06-24 Bruks Arbetaren Olof Andersson
Spiksmeds Dottren Stina Cajsa Fægelin
171 1825-10-23 Torpare Sonen Jonas Viklund Hässjö Bruks Arbetare Dottren Christina Lögdsten
172 1826-10-01 Bruks Arbet. Eric Hammarberg
Smeds Dottren Maria Blomqvist Sörfors Bruk
173 1827-09-30 Bruks Skräddaren Lars Hamrin
Enke Fru Bistedts Dotter Lisa Sophia Bistedt
174 1827-10-21 Spiksmeds Lärlingen Peter Sjödahl
Pigan Anna Åström
175 1828-06-22 Bruks arbetaren Eric Gundin
Pig. Anna Hammarberg
176 1828-06-18 Bonden Hans Jonsson Liden Socken och Österflygge Bonde Dottren Märta Stefansdotter Ljustorp
177 1828-10-05 Bruks Arbet. Eric Berglund
Hammarsmeds Dottren Anna Stina Ståhlberg
178 1829-10-11 Bruks Arbet. Jan Petter Fægelin
Pigan Helena Jonsdotter
179 1829-11-08 Br. Arb. Olof Byström Rii Pigan Anna Lindberg
180 1830-01-01 f.d. Underläkaren Lars Åberg
Enkan Catharina Gumse
181 1830-12-11 f.d. Bruks Torparen Eric Olsson Byström
Pigan Maria Pehrsdotter Stafrid
182 1831-08-20 Bruks Arbetaren Jan Byström
Spiksmeds Dottren Maja Er. Fægelin
183 1831-10-02 Br. Arb. Asmund Hamrin
? Drängens Dotter Anna Lena Berggren
184 1831-12-02 Dan?mästar

Pigan Segrid Pehrsdotter
185 1833-07-__ Torp. Johannes Byström
Torp. Dottren Johanna Cecilia Jonsdotter Fären
186 1834-04-11 Upsättaren Eric Näsström
Enkan Anna Eliadotter
187 1834-07-06 Drängen Eric Ericsson
Bruks Arbetare Dottren Anna Lena Backlund
188 1834-06-22 Br. Arbet. Jon Sjödahl
Pigan Lovisa Hammarström Herrgården
189 1834-11-09 Br. Arbetaren Eric Åkerdahl
Pigan Anna Näsström
190 1835-10-18 Bruks Arbetaren Nils Ljusberg
Pigan Helena Pehrsdotter
191 1835-11-08 Hyttdrängen Olof Lögdberg
Pigan Lovisa Fægelin Thorsboda
192 1836- Drängen Frans Ludvig
Masmästare Dottren Cajsa Greta Lögdberg
193 1837-11-05 Bruks Arbetaren Jonas Hammarberg
Pigan Lena Stina Ersdotter
194 1837-11-05 Bruks Arbetaren Jonas Jonson Ljusberg
Klockare Dottren Lena Cajsa Ljusberg Lögdö Bruk
195 1839-08-04 Br. Arbet. Er. Abramsson Hammarberg
Bruks Arbet. Dottren Märta Lena Byström
196 1840-11-01 Torp. Zacharias Hammarberg
Spiksmeds Mästare Dottren Greta Fägelin
197 1840-10-18 Drängen Jan Petter Fröling
Pigan Anna Lena Byström
198 1840-11-06 Drängen Pehr Gustaf Stålberg
Pigan Lisa Cajsa Byström
199 1840-11-15 Masugns Arbetaren Jan Petter Hammarberg
Torpare Dottren Anna Cajsa Wågberg