Vigselregister Lögdö bruksförs C:3
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1841-05-30 Drängen Anders Wågberg
Enkan Lovisa Fægelin
1841-06-27 Spiksmeds Mästaren Jonas Fægelin
Mäster Smeds Dottren Stina Lena Åström Lagforss
1842-01-30 Smeds Drängen Maths Berggren
Pigan Cajsa Stina Olofsdotter Sättna
1842-11-13 Dagkarlen Carl Olof Fægelin Lögdö Enkan Lovisa Sjödahl Lögdö
1843-11-12 Blifvande Torparen i Timrå och Byn Carl Johan Wallin Bruket
Ingrid Cajsa Fröling Bruket
1844-04-07 Torparen i Timrå och Byn Gust. August Wallin Lögdö
Anna Lisa Fröling Lögdö
1845-11-02 Torparen Jonas Thun
Pigan Cajsa Lisa Andersdotter Bruket
1845-11-02 Bruks Arbetaren Erik Åslund Lögdö Enkan Lisa Cajsa Byström Lögdö
1845-11-30 Bruks Arbetaren Paulus Byström Lögdö Pigan Catharina Björner Lögdö
1846-10-18 Körtorparen Pehr Hammarberg Bruket Torpare Dottren Greta Cajsa Hammarberg Bruket
1846-11-15 Klockaren Nils Ljusberg Lögdö Bruk Bonde Enkan Catharina Åkerman Tynderö
1847-07-25 Drängen Pehr Niclas Kårström Bruket Torparen Enkan Helena Jonsdotter Bruket
1848-11-05 Torpare Sonen Jonas Olof Ståhlberg Edsåker Pigan Anna Greta Rohlander Bruket
1849-11-18 Bruksarbetaren Johan Fr. Hartman
Pig. Lena Brita Byström
1850-05-05 Uppsättaren Erik Hammarberg
Masmästaredottren Br. Sofia Lögdberg
1850-10-06 Bruksarbetaren Nils Ol. Byström
Bondedottren Anna Märt. Jonsdotter Indahl
1850-10-20 Bruksarbetaren Nils Er. Byström
Bruksarbetaredottren Stina Märt. Wiklund
1850-11-17 Bruksarbetaren Jonas Wiklund
Pigan Märt. Maria Högberg
1851-04-20 Uppsättaren Erik Berglund
Pigan Cajsa Marg:ta Blomquist
1851-08-08 Herr Brukspatron Jac. Wilh. Edbergh
Demoiselle Just. Dreijer
1851-10-26 Bruksarbetaren Isak. Fr. Byström

Ingri Cajsa Hammarberg
1852-07-04 Drängen Joh. Ol. Edlund Tynderö Bruksarbetaredottren Stina Lena Sundberg
1852-10-03 Smeden Asmund Lögdquist
Torparedottren Br. Sofia Harmin Hässjö
1852-11-14 Smeden A. O. Fegelin Sillre Sågverk Bruksarbet. dottren Märt. Gr. Wiklund L:ö
1853-01-02 Körtorparen Pehr Gustaf Berglund
Pigan Märta Lisa Matsdotter
1853-05-16 Dagak. Sonen Asmund Hammarberg
Körtorp. Dottren Brita Marta Berg
1853-06-24
Anders Wågberg
Pigan Lena Lundgren
1854-06-24 Drängen Isak Högstedt Öppom Dagakarlsdottren Maja Lena Wiklund
1855-10-07 Drängen Jöns Trygg
Torpare Enkan Margretha Björner
1855-11-18 Bruksarbet. Andreas Lögdsten
Pigan Stina Johanna Wallström
1856-07-06 Dagakarlen Jonas Hammarberg
Bruks Arbetaredottren Cajsa Lena Sjödahl
1857-10-11 Bruksarbetaren Aron Hammarberg
Bruksarb. Dottren Märta Stina Fegelin
1858-09-26 Bruksarbetar. Anders Byström
Pigan Cajsa Lovisa Sjödahl
1859-06-13 Bruksarbetar. Johan Ol. Åström
Pig. Stina Greta Aspgren
1859-07-17 Bonden Jacob Svedin Timrå och Svedja Bruksarbetaredottren Brita Märtha Harmin
1859-11-06 Bruksarbet. Eric Olof Lögdsten
Pigan Märtha Dorothea Engström
1861-09-01 Bruks Torparen Pehr Martin Hammarberg
Pig. Cath. Charl. Vahlgren
1861-10-27 Dräng. Matts Lögdgren Lunne Timrå socken Pigan Maja St. Hammarberg