Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands län 1762-1820 
Skattskrifvnings Längd
för Njurunda Socken År 1820
Hemman och
Lägenheter m.m.
Nummer Hemmantal Rökar De Skattskyldigas namn och caracter Förtecknings nummer Personer som betala
Bevillning efter 1 Art: 1§:
Befriade personer För Vin
och andra
utländska
Drycker
För Caffe
och The
Sidenbruk Kortspel Tobak Pannerymd Utskrifnings manskap
Hemmans Inhyses Männer af alla Stånd Hustrur Enkor och gifta qvinnor Mågar
sönner
och drängar
Sonhustrur
döttrar
och pigor
Summa personer som betala Mantal penningar ? Männer Qvinnor Under
åriga
Antal personer Antal personer Som nytjar siden klädningar Som nyttjar mindre siden persedlar Antal personer Antal personer Allmogen Tjenade och Arbets Classen
Från fylda 18 år och framgivet Från fylda 15 år till 18 år Från fylda 18 år och framgivet Från fylda 15 år till 18 år Mankön Qvinnkön Anteckningar.
Armsjön 1 6        1 Under Galtsröms Bruk
Bunsta 1 17   7/10 1 12m Eric Andersson 1 1 1 2 5 1 1 1 1 28
2 15  17/20 1 Eric Olofsson 1 1 2 2 6 3 3 17
3 15  17/20 1 Olof Ersson, modren 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 17 1 Man 24 f 15/5 95.
4 14  17/20 1 Olof Olofsson 1 1 1 3 3 1 1 1 17 1 Drängen Carl G. Åkerman 20 f 25/10 99.
Berge 1 27   1/5  1 Påhl Andersson 1 1 1 2 5 1 1 2 1 35 NB
Berga 1 7  11/14 1 L.b. Lars Gerdin 1 1 2 1 1 1 32
do 9  41/56 1 Sven Mårtensson 1 1 1 1 4 3 3 2 20
do 9  41/56 1 brs af Dito åbo
2 6   1/4  1 Jon Pehrsson 1 1 2 1 1 22
do 18   3/4  1 Olof Olofsson, föräldrar 2 1 1 1 5 1 2 1 20
3 12   1/2  1 Lars Ersson, modren 1 2 1 4 2 1 2 14
do 11        1 brs af dito åbo
4 7   1/2  1 Jon Ersson 1 1 1 3 2 1 2 -
do 23        1 Erik Jons Enka 1 1 2 4 3 20
5 10   7/8  1 brs af Lb Lars Gerdin i denna by, äges af Commerce Rådet Muller
do 10   7/8  1 Äges af Jon Jonsson i Stångom
6 17   1/4  1 Mårten Jonsson, fadren 2 1 1 4 1 2 2 1 25
Björkön 1 14   1/4  1 Under Galtsröms Bruk
2 15   3/4  1 Pehr Bergsten 1 1 2 4 8 1 2 1 4 1 19 1 Drängen Pehr Pehrsson 22 f 10/9 97.
Böhlen 1 27   1/26 1 12m Pehr Ersson 1 1 2 1 5 1 2 25 1 Son Eric 24 f 27/8 95.
Backen 1 22   1/26 1 Olof Jonsson, modren 1 2 1 1 5 1 2 1 2 1 2 34
Baggböle 1 18   1/26 1 Jon Jonsson 1 1 2 4 1 1 2 3 1 13
2 17   1/26 1 Michel Ersson, föräldrar 2 2 1 1 6 1 3 2 1 2 3 16
Bredbyn 1 12        1 Jon Jonsson 1 1 2 4 1 2 3 1 1 16
do 9        1 Olof Ersson 1 1 1 1 4 1 2 20
Trpt. 26 Transport 22 20 17 3 22 3 87 5 8 21 17 2 14 31 18 410 4
Bredbyn 2 7  10/13 1 Nils Nilsson 1 1 1 1 4 1 3 2 2 1 14
do 7  10/13 1 Eric Pehrsson 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1
Dingersjö 1 11   5/8  1 Lars Olofsson 1 1 1 1 4 2 2 23
do 11   5/8  1 Olof Nilsson 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 22
2 24        1 Pehr Pehrs Enka 1 2 1 4 1 1 2 2 24 Barnhus flickan Sophie 17 år. Gossen Pehrdöf och ?
do 18   1/2  1 Olof Lang, svärmodern 1 2 1 1 5 1 1 2 1 2 1 22
3 15        1 Jon Jonsson 1 1 1 3 1 2 1 1 1 20 Barnhus flickan Fredrica 18 år
do 7   1/2  1 Äges af Jon Nilsson i Qvittsle
4 12   5/8  1 Anders Er. Lang, modren 1 1 1 1 4 1 1 1 22
do 8   5/8  1 Pehr Lang, svärföräldrar 2 2 1 5 3 2 22 1 Man 23 år f 15/3 96.
do 3        1 Anders Andersson 1 1 1 3 4 1 1
Gomaj 1 15   7/13 1 Jon Pehrsson, modren 1 1 1 3 1 1 1 14 1 Son Eric 34 år vanvettig. Man 23 f 30/3 96
2 12  27/52 1 Olof Olofsson 1 1 2 2 6 1 2 3 14 1 Son Pehr 22 f 6/12 97.
3 12  27/52 1 Nm Eric Ersson 1 1 1 3 1 1 1 2 14 Son Eric 30 år vanvettig.
Gästa 1 30   7/13 1 Daniel Pehrsson 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 28
2 21  28/65 1 Eric Pehrsson, fadren 2 1 1 4 1 1 23
3 7  34/39 1 Nils Olofsson 1 1 1 1 4 2 2 27
do 6   2/3  1 Pehr Burman 1 1 2 1
Hälljum 1 12  17/20 1 Isac Pehrsson 1 1 1 3 2 2 25
do 12  17/20 1 Olof Olofsson 1 1 1 2 5 1 1 2 25
2 10   7/24 1 Jan Jansson, fadren 2 1 1 1 5 3 2 1 1 Drängen Petter Jansson 20 år f 5/2 99
do 3   7/80 1 Jan Sigfridsson 1 1 1 3 3 2 1 16
do 3   7/80 1 Äges af Jon Olofsson härstädes
do 10   7/30 1 Carl Svedin 1 1 1 3 1 2 29
3 20  17/20 1 Nils Pehrsson 1 1 1 1 4 3 1 1 1 27 1 Drängen Lars Jonsson 20 f 16/9 99.
do 4  17/20 brs af Lars Pehrsson på No 6
4 11   3/5  1 Jon Olofsson 1 1 1 1 1 5 x x 6 2 2 24
do  11   3/5  1 Nils Olofsson 1 1 1 3 1 1 2 2 2 16
5 23   1/5  1 Lars Ersson 1 1 2 4 1 1 1 2 1 24
6 16        1 Lars Pehrsson 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 23
Trpt. 55 Transport 51 48 32 9 45 6 191 16 16 47 46 3 22 77 39 908 9
Högen 1 9   1/2  1 Anders Pehrsson 1 1 1 3 1 2 1 1 1
do 3        1 Kyrkoherden M. Lagström
Junii 1 15        1 Olof Jonsson, föräldrar 2 2 1 1 6 1 1 1 2 3 26 1 Drängen Sven Jonsson 23 f 13/8 96.
2 12  31/32 1 Pehr Nilsson 1 1 1 3 1 1 1 16
3 15  15/16 1 Nils Olofsson 1 1 1 3 1 1 2 1 30
4 11   1/2  1 Jon Jonsson, modren 1 2 1 4 1 2 24 Barnhus flickan Maria 19 år.
5 12  31/32 1 Nils Nilsson, modren 1 2 1 1 5 1 3 2 16
do 2   1/4  1 Nils Aronsson i Nyland Eric Ersson i Qvittsle
6 11  15/16 1 Eric Jonsson 1 1 2 4 1 1 2 1 21
do 11  15/16 1 Måns Jonsson 1 1 1 1 4 2 2 2 2 20
Mjösund 1 19   1/4  1 Jon Jönsson 1 1 1 1 2 6 2 2 1 1 27
2 15   1/2  1 Jon Pehrsson 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 15 1 Son Pehr Jonsson 20 f 12/10 99.
3 15        1 Olof Ersson 1 1 1 1 1 5 3 1 2 1 17
do 12        1 Pehr Pehrsson 1 1 1 1 4 1 2 20 1 Son Pehr Pehrsson 20 f 6/3 99.
Myre 1 11   1/6  1 L.b. Eric Öhman, svärmodern 1 2 3 1 2 2 1 20
do 11   1/6  1 Anders Olofsson 1 1 1 3
2 11   1/3  1 Olof Nordlund 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 22
Maij 1 22   1/26 1 12m Gästg: Petter Maijström, föräldrar 2 2 2 2 8 1 1 4 1 3 2 24
2 15   7/13 1 Jan Jansson 1 1 1 3 1 2 1 1 16
3 17  41/52 1 Olof Olofsson 1 1 1 1 4 3 2 1 22
Nohlby 1 22   1/4  1 Pehr Pehrsson äl: 1 1 1 1 1 5 2 3 2 2 14 1 Drängen Jan Jonsson 24 f 21/7 95.
2 10   1/2  1 Pehr Nilsson äl: 1 1 1 1 1 5 2 2 14 1 Son Nils 23 f 21/10 96
do 10   1/2  1 Eric Nilsson 1 1 2 1 2 2 1 1 16 Barnhus flickan Anna Sophia 17 år.
3 16        1 Olof Jonsson 1 1 1 1 4 2 2 16
do 16        1 Jon Olofsson äl: 1 1 26
4 17   3/20 1 Jon Olofsson yl: 1 1 1 3 2 16
do 7   7/20 1 Pehr Pehrsson yl: 1 1 2 1 1 1 16
5 11   1/2  1 Pehr Nilsson yl: 1 1 1 3 1 2 1 16
do 11   1/2  1 Jacob Jonsson 1 1 1 3 2 1 1 2 16
Trpt. 84 Transport 80 78 51 14 63 9 295 18 22 72 72 9 31 119 68 1416 14
Nohlby 6 16        1 Lars Hansson 1 1 1 2 5 3 1 17
7 17        1 12m Nils Jansson 1 1 1 1 4 1 1 1 2 16 Barnhus flickan Christina 17 år
Nyland 1 16   3/4  1 Olof Pehrsson, modren 1 2 1 4 2 2 3 1 20
2 16   3/4  1 12m Pehr Aronsson 1 1 1 1 4 2 1 2 22
3 23   1/4  1 Riksdm Jon Anderssons Ea 1 3 1 1 6 3 1 3 2 28
Näset 1 15   7/13 1 Eric Olofsson 1 2 2 5 1 2 1 20 1 Son Olof 21 f 4/2 98.
2 15   7/13 1 Olof Jönsson 1 1 1 1 4 1 1 2 1 14 1 Drängen Anders Ljung 20 f 29/4 99.
Ofvansjö 1 18   7/13 1 Nils Jonssons Enka 1 1 1 1 4 3 1 16 1 Son Pehr 21 f 19/2 98.
2 12   7/26 1 Lb. Jöns Jönsson 1 1 2 1 1 1 1 16
3 11  11/104 1 Olof Jonsson 1 1 2 1 5 3 2 1 19 1 Son Pehr 21 f 26/10 98.
do 7   5/104 1 Eric Jansson 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17
Ortsjön 1 10        1 Nils Olofsson 1 1 2 2 6 1 1 3 2 16 2 Son Olof 20 f 8/6 99. Pehr 21 f 26/10 98.
2 7   1/2  1 Anders Hindersson 1 1 1 3 3 2 2 1 17
do 2   1/2  1 Mårten Månsson 1 1 1 3 2 1 1 12
Qvittsle 1 13   1/2  1 Kv. Nm Eric Ersson 1 1 2 2 6 1 1 2 2 1 19
2 15        1 12m Nils Nilsson 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2 1 21
3 6        1 Jon Nilsson, fadren 2 1 2 5 2 1 3 2 17
Rotvik 1 18   1/2  1 Pehr Jönsson 1 1 1 3 1 1 2 1 1 16
2 20        1 Olof Olofsson 1 1 1 1 4 1 2 16
Räbbofvansjö 1 14        1 Jon Pehrsson, fadren 2 1 1 4 1 2 1 22
Solberg 1 13   1/78 1 Pehr Nilsson, modren 1 2 1 4 1 2 1 1 1 22 Gamla Catharina fånig.
do 6  79/156 1 Eric Olofsson 1 1 2 1 1 20
2 19   9/19 1 Nils Nilsson 1 1 1 3 1 1 1 1 2 29
3 7   7/20 1 Eric Pehrsson, modren 1 2 3 1 3 1 2 1 24
do 7   7/20 1 Jan Jansson 1 1 2 1 22
4 22   7/10 1 Pehr Olofsson 1 1 2 2 6 1 1 2 3 26
Svala 1 8  17/40 1 Olof Mårtensson 1 1 2 3 1 1 17
do 8  17/40 1 Mårten Mårtensson 1 1 2 1 1 3 2 1 20
do 8  17/40 1 Jon Jonsson 1 1 2 1 1 17
do 8  17/40 1 Olof Jonsson, modren 1 1 2 2 1 1 17
2 9  17/20 1 Lars Ersson 1 1 2 1 1 22
Trpt. 115 Transport 111 111 73 15 86 12 408 25 34 102 95 14 39 170 99 2013 20
Svala s. 2 9  17/20 1 Göran U. Frestadius 1 1 2 2 1 1 17
Slätt 1 11        1 Pehr Pehrsson 1 1 1 1 4 1 2 2 2
do 5        1 Eric Lidsten 1 1 2 3 2 1 1
Södergård 1 6   7/52 1 Olof Olofsson 1 1 1 3 1 1 2 1 24
do 6   7/52 1 Michael Olofsson, modren 1 1 1 1 4 2 18
2 6   7/52 1 Jon Nilsson 1 1 2 1 1 1 12
do 6   7/52 1 Mårten Nilsson, modren 1 2 1 4 2 2 2 2 13 1 Drängen Nils Nilsson 22 f 21/4 97
Skottsund 1 11        1 Abram Jönsson 1 1 1 3 1 1 22
2 10        1 Eric Larsson 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 20 1 Son Lars 20 f 8/5 99.
do 3        1 Eric Bolin 1 1 2 1 1 1
3 17   1/2  1 12m Pehr Pehrsson 1 1 1 1 3 7 1 2 3 1 1 25 1 Son Pehr 22 f 26/21 97.
4 13        1 Pehr Larsson 1 2 2 5 1 1 1 2 15
Skjedlo 1 25   1/2  1 Olof Olofsson 1 1 1 3 1 1 1 2 23 2 Systern Stina Fri enl: Resol:. Man 22 f 3/10 95. Drängen Nils Göransson 25 f 21/2 94.
2 7   7/16 1 Nils Nilsson 1 1 1 3 1 2 1 2
do 15   1/16 1 Eric Nilsson 1 1 1 1 1 5 1 2 3 1 19
Skrängsta 1 23   1/2  1 12m Jon Jansson 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 15
2 22        1 Olof Pehrsson 1 1 1 1 4 1 1 2 14
Skjärsätt 1 15   7/26 1 Nils Jönsson, modren 1 2 1 1 5 1 1 3 1 21
do 15   7/26 1 Olof Nilsson yl: 1 1 2 2 6 1 1 3 1 15
2 6   1/52 1 Michel Jonsson, fadren 2 1 3 2 1 1 15
do 6   1/52 1 Olof Nilssons Enka 1 2 2 5 3 17 1 Drängen Pehr Mårtensson 20 f 23/11 99.
Stångom 1 11   3/4  1 Jon Jonsson 1 1 1 3 1 2 1 1 16 1 Drängen Jon Ersson 24 f 95.
do 11   3/4  1 Postbond. Pehr Jönsson 1 1 2 1 1 6 3 2 15
2 7  11/18 1 Eric Jönsson 1 1 1 3 2
do 7  11/18 1 Jon Ersson 1 1 1 3 1 1 1 1 18
do 7  11/18 1 V. Landtmetaren N.J. Sundell Vice past:
Torrsjö 1 12   1/39 1 12m Olof Pehrsson 1 1 2 2 6 2 2 1 2 1 28 2 Son Pehr 24 f 28/2 95. Olof 22 f 23/7 98.
do 6   1/18 1 Olof Bolin 1 1 1 1 4 1 1 1 24 1 Drängen Olof 21 f 7/1 98.
Trpt. 143 Transport 138 137 95 21 108 17 576 30 41 120 117 16 47 215 125 2419 30
Ulfberg 1 18  83/104 1 Pehr Olofssons Enka 1 1 2 4 1 1 2 1 2 1 24 1 Son Olof 24 f 6/3 95.
2 9  43/208 1 Anders Andersson, svärmodren 1 2 3 1 3 2 1 16
do 9  43/208 1 Arfes af Eric Larsson i Skottsund 15 Lotsen Ostlund innehar Brännings Rattigheten.
Wästbo 1 16   5/8  1 Eric Ersson 1 1 1 2 5 3 2 1 2 1 24
do 10   5/8  1 Nils Jonsson 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 23
2 13   3/4  1 Nils Ersson 1 1 1 2 5 1 3 2 25 1 Son Eric 22 f 12/6 97.
Vesterbyn 1 16        1 Olof Nilsson 1 1 1 2 5 1 1 2 1 16
Weda 1 14  19/260 1 Eric Michelsson 1 1 1 1 4 4 1 2 20
do 14  19/260 1 Nils Michelsson 1 1 1 3 3 2 2 20
2 12   7/26 1 Nils Nilsson, modren 1 1 1 1 1 5 2 16
do 12   7/26 1 Jon Jonsson 1 1 2 1 5 1 1 2 1 17 1 Son Pehr 20 f 12/1 99.
Å 1 17  19/20 1 Olof Olofsson 1 1 3 1 6 1 2 4 15 1 Son Jöns 24 f 21/7 95.
2 27   7/10 1 Jon Åström 1 1 2 2 6 1 5 2 1 1 35 1 Drängen Jan Petter 23 f 9/3 96.
3 11        1 Jon Pehrsson 1 1 1 1 4 3 3 2 1 15
4 10  39/40 1 12m Jon Jonsson 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 25
do 10  39/40 1 Jan Jonsson 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 16
Ängjom 1 6  27/40 1 Isak Nilsson 1 1 1 1 4 2 1 16
do 6  27/40 1 Nils Nilsson 1 1 1 1 4 2 1 25
2 13   7/20 1 Olof Olofsson äl: 1 1 1 1 4 3 2 2 23
3 13   2/15 1 Eric Pehrsson, fadren 1 1 2 1 1 2 1 22 Fadren 61 år ofärdiga
do 6  13/30 1 Pehr Andersson 1 1 3 2 21
4 8   7/30 1 Lars Ersson yl: 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 24
do 8   7/30 1 Jon Ersson äl: 1 1 1 3 2 1 2 24
do 8   7/30 1 Olof Olofsson yl: 1 1 1 3 1 1 1 18
5 6  27/35 1 Jon Ersson yl: 1 1 1 3 2 1 1 19
do 6  27/35 1 Lars Ersson äl: 1 1 1 1 4 1 1 2 2 24
do 10  31/70 1 Nils Olofsson 1 1 1 3 1 1 1 1 29
6 10   7/20 1 Jöns Larsson 1 1 2 1 5 1 1 2 1 28 1 Son Lars 23 f 10/5 96.
Prestbordet 36        brs af pastor Lagström 49 Vide past:
Trpt. 171 Transport 164 162 116 28 134 19 623 36 48 149 151 18 55 260 154 3063 36
Bunsta 1 Innehafves af Lars Ersson i Svala
Berga 1 Eric Olofsson 1 1 2 1 3 1 1
1 Eric Nilsson 1 1 1 3 1 2 1
1 Pehr Bergqvist 1 1 2 1 1
1 Jon Ersson 1 1 2 1 1 1 1 1
1 Olof Olofsson yl: 1 1 2 2 3 1 1
1 Olof Olofsson äl: 1 1 1 3 2 1 1 1 Son Erik 20 f 12/1 99.
Bredbyn 1 Olof Ersson 1 1 2 1 1 1
Björkön 1 Lars Larsson 1 1 2 1 1 Hustrun sängliggande
1 Eric Normans Dr 1 1 2 1 1 1 1
Böhle 1 Eric Jonsson 1 1 1 3 2
Baggböle Inhyses Pigan Stina Olsdotter 1 1 2 2
1 Jan Jansson 1 1 2 1 2 1 1
Torpl: 1 Matts Pehrsson, fadren, modren 2 1 3 1 1
Bredbyn Inhyses 1 Bengt Hans Enka 1 1 1
Torp. 1 Olof Olsson 1 1 2 1 1 2 3 1
1 Jan Nilsson 1 1 2 2 1 1
1 Jan Olofsson 1 1 2 1 1 1
1 Jon Nilsson 1 1 2 1 1
1 Nils Pehrsson 1 1 2 2 1 1 1
1 Olof Jons Hustru 1 1 1 2 1 Mannen Krympling.
Dingersjö 1 Hans Stålberg 1 1 1 1 1 Man 20 f 26/9 99.
Pigan Brita Jansdotter 1 1 1 1
Torpar 1 Joh Våhlberg 1 1 1 3 3 1 2 1
1 Jan Hans Enka 1 1 1 1
Gästa 1 Eric Jonsson 1 1 2 1 1 1
1 Nils Åman 1 1 2 1 1 1 1 1
1 Måns Anders Ea 1 1 1 1
1 brs af Olof Jönsson i Svala
1 Hindric Jans Enka 1 1 1 1
Inhyses 1 Lisa Nilsdotter 1 1 1
Gomaj Torp: 1 Clas Strömbom 1 1 1
Trpt. 171 30 Transport 186 187 118 28 140 20 679 42 57 166 171 18 55 292 172 3063 38
Häljum Torp. 1 Nils Pehrsson 1 1 2 1 1 1
Inhyses 1 Göran Larsson 1 1 2 1 1
Torp. 1 Pehr Larsson 1 1 2 3 1 1
1 Olof Håberg 1 1 1 1 1
1 Lars Engman 1 1 2 1 1 1 1
1 Jonas Bolin 1 1 2 1 1 1
1 Mickel Nils Dotter, modren 2 2 2
Högen 1 brs af Eric Jönsson i Stångom
Junii 1 Jon Nilsson 1 1 2 1 3 1 1
1 Lotsen M. Östlund
1 Pehr Stålberg 1 1 2 1
Mjösund 1 Jon Sundin 1 1 2 1 1 1
1 Olof Bergman 1 1 2 1 1 1 1
fd. 1 Jan Jans Dotter 1 1 1
Maji fb: 1 Eric Ingemars Dotter 1 1 1 1
Inhyses 1 Anders Sellström 1 1 1 1 1 Öfverårige och sjuklige
Båtsman Enkan Lena Lars Dotter 1
Myre Torp. 1 Eric Olsson 1 1 2 1 1 1
Nohlby 1 Jan Olofsson 1 1 2 2 1 1
1 Pehr Norberg 1 1 2 1 1 1
f.b: 1 Matts Jonsson 1 1 2 1 1 1
1 Strandfogden Nils Ersson Vide part:
Inhyses 1 afl: Nils Pehrs piga 1 1 1 1
Nyland Torp. 1 Göran Carlsson 1 1 2 1 1 1
Olof Pehrsson Ea 1 1 Utfattig
1 Jacob Jonsson 1 1 2 1
Näset 1 Nils Jansson, föräldrar 2 2 4 2 1 2 2
1 Olof Nilsson 1 1 2 1 1 2 1
Trpt. 172 56 Transport 205 207 119 28 143 20 722 44 64 177 187 18 56 314 188 3063 38
Ofvansjö Torparen 1 Pehr Jonsson 1 1 1 3 2 1 1 1 Son Jan 23 född 96
1 Nils Pehrsson 1 1 2 1
1 Jon Ols Enka 1 1 1
Inhyses 1 Pehr Anders Enka 1 1 1
Ortsjön 1 Olof Carlsson 1 1 2 1 1 3 1 1 Son Olof 16 år döf och dumber
1 Lars Hammarström 1 1 2 4 1
1 Eric Jansson 1 1 2 1 1
Prästbordet Skogvagten Göran Åström 1 1 2 3 1 1
Gl: Pigan Brita Åman 1 58 år utfattig
Dito Carin Bolin 1 65 år
Extra Rote Båtsman Mickel Löblad
Sjöman 1 Olof Njurenius Ea 1 1 2 2
Rotvik 1 Jon Vikström 1 1 1 3 1 1
1 Johan Debau 1 1 2 1 1 1 1
1 Olof Nickelsson 1 1 2 1 1 1
1 Anna Mickels Dotter 1 1 1 1
1 Jon Olsson 1 1 2 2 1 1
Räbbofvansjö 1 Olof Nilsson 1 1 2 1 1 1
Solberg 1 Pehr Ullberg 1 1 2 2 1 1
1 Ages af Göran Göransson
1 Erik Rönberg 1 1 2 1 3 1
Pigan Ingri Jons Dotter 2 Skjöter systren utfattig.
Afskd: Gardisten 1 Eric Stenbäck 1 1 1 3 1 1 2 1
Förre Hjulmakaren 1 Olof Rönqvists Enka 1 1 2 2
Svala Torp: 1 Jan Jansson 1 1 2 1 1
1 Lars Jönsson 1 1 2 3 2 1 1
Inhyses 1 Eric Mickelsson 1 1 2 1 3 1 1
Trpt. 172 78 Transport 222 228 121 28 146 21 766 45 69 197 205 19 56 339 199 3063 39
Svala Torp. 1 Olof Erssons Hustru 1 1 1 3 1 2 2 1 1 Son Eric 23 f 5/3 96.
1 Olof Jönsson 1 1 2 1 1 1
Inhyses Cajsa Nils Dotter tjenar
Södergård Torp. 1 Eric Ersson 1 1 1 2 5 3 1
Skottsund fb. 1 Jöns Abrams Hu 1 1 1 3 1 2 1 Mannen går på kryckor.
Torp 1 Nils Mårtensson 1 1 2 1 1 1 1 Dottren Ingrid Fri efter Reso
1 Pehr Pehrsson 1 1 1 1 1 5 2 1 2 1 Son Eric 24 f 95.
1 Pehr Nilsson, modren 1 2 3 1 2 1
1 Lars Pehrsson 1 1 1 1 4 1 1 1 1
1 Jan Jansson 1 1 2 2 2 1 1
Inhyses Ingri Ols Dotter 1 Fånig
Torp 1 Olof Jönsson 1 1 2 1 3 1 1
1 Matts Solin 1 1 2 3 1 1 1
1 And. Lundahl 1 1 1 3 2 1 1
Skjedlo 1 Göran Jansson 1 1 1 3 2 1
1 Olof Nilsson 1 1 2 1 1
Pehr Nils Enka 2 5
1 Eric Ersson 1 1 2 1 1
Slätt 1 Pehr Jonsson 1 1 2 1 1 1 1
Skrängsta 1 Hans Ersson 1 1 1 3 1 1 1 2
Skjärsätt 1 Olof Nilsson 1 1 2 2 1 1
Stångom 1 Olof Sjödin 1 1 2 1 1 1
1 Eric Jons Enka 1 1 2 1 1 2
Inhyses Catharina Jöns Dotter 1 Sjuklig och utfattig
Ulfberg Torp. 1 Pehr Classon 1 1 1 3 2 1
Trpt. 172 99 Transport 240 249 127 30 155 22 823 47 74 217 223 19 57 369 219 3063 41
Ulfberg Torpl: 1 Pehr Halling 1 1 2 3 1 1
1 Mårten Pehrsson 1 1 1 3 1 1 2 hustrun 57 år Nära blind
Inhyses Greta Larsdotter 1 har slag. Fattighjon
Västbo 1 Eric Mickels Dotter 1 1 1 1
Torp. 1 Olof Jonsson 1 1 2 1
Vesterbyn fb 1 Nils Ols Enka 1 1 1 1
Veda Torp. 1 Pehr Nilsson 1 1 2 1 2 1 1
Å 1 Pehr Olofsson 1 1 1 3 2 1 2
1 And. And. Hustru 1 1 1 1 Mannen blind
1 Jon Jansson 1 1 2 1 1
1 Nils Aronsson 1 1 1 3 2 1 1 1
Inhyses And. Pehrsson 48 år
Ängjon Torp. 1 Eric Olsson 1 1 1 1 4 1 2 1
1 Lars Pehrsson 1 1 2 1 1 1
1 And. Larsson 1 1 2 1 1
1 Arenderas af Ol. Olsson 1 1 2 1 1
1 Mårten Ersson 1 1 1 3 1 1
Bomvagtaren 1 Hans Dahlstedt 1 1 2 1 1
Sockne Lappen Jan Jonsson 1 1 1 3 3 2 2 1
Ordinarie Båtsman Olof Gadd 1
Carl Lindbom 1 1 1 1 1
Gustaf Rotvik 1
Eric Ullberg 1 1 1 1 1 1
Nils Qvick 1 1 1 1 2 1 1
Pehr Åman 1 1 1 2 1 1
Lars Nyberg 1
Jonas Engman 1 1 1 1 2 1
Eric Solberg Skattskrifven i Torps
Trpt. 172 115 Transport 254 268 131 30 160 23 866 8 48 80 236 233 20 59 392 233 3063 41
Ordinarie Båtsman Johan Burman 1 1 1 1 1
Hindric Stålberg 1 1 1 1 1 1
Eric Hellberg 1
Afskedade Båtsman 1 Hans Nydahl 1 1 1 3 1 1
1 Eric Rotvik 1 1 1 3 1 1
1 Olof Hellberg 1 1 1
1 Jon Burman 1 1 2 2 1 1
1 Nils Gadds Enka 1 1 2 1 2
1 Olof Engman 1 1 1
1 Olof Solberg 1 1 2 2 1 1
1 Lars Ullberg 1 1 1 3 2 1
1 Pehr Qvick 1 1 2 1 1
1 Nils Åmans Enka 1 1 2 2
1 Isac Nilsson Engman 1 1 1
1 Lars Sundström 1 1 1
Ängjom Pigan Inga Blomqvist 1 Utfattig
Inhyses pigan Sigrid Pehrs Dotter Bäs 1 1 1 1
Summa 264 279 133 30 163 23 892 11 49 82 238 239 20 59 406 242 3063 41
172 127
Trpt Particulaire Personer
Kyrkoherden M. Lagström 1 1 1 3 4 1 10 1 2 1 5 1 2 49 2 Son Jon Petter 18 år studerar Drängen Nils Bergdal 24 f 17/12 95. Olof Pehrsson 24 f 20/7 95.
Minister Adjunt: E.D. Hasselhun 1 1 1 1 1 24 år f 1/2 95.
Comminister Nils Nordvall 2 1 1 2 2 1 1
Klockaren Jon Njurenius 1 1 2 2
Kyrkovagtaren Olof Stålberg 1 1 2 1 1
Kronolänsman 1 Nils Sundell 3 1 1 2 2 1 1
Vice Landtmätaren N.J. Sundell 4 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1
Dykeri uppsyningsman Nils Ersson 1 1 2 1
Skepparen Mickel Nordvalls Ea 2 33 år
fd. Underläkaren 1 Lars Åberg 1 1 1 1 1
fd. Socken Smeden 1 Olof Hafverins Hu 1 1 2 1 1 1 1 1
Socken Smeden 1 Jon Burman 1 1 2 1
fd. Dito 1 And. Burman 1 1 2 1 1
fd. Skräddaren 1 Eric Åberg 1 1 1 3 2 1
Socken Skrädd. 1 Nils Öberg 1 1 2 1 1
1 Jon Nordahl 1 1 2 1 1
1 Pehr Bergström 1 1 1
1 Anders Nordvall 1 1 1 Hustrun fri efter Resol:
1 Pehr Berglin 1 1 1 1 Man 21 f 20/8 98.
Förra Dito 1 Jon Hillerström 1 1 1 1 1 Mannen sjuklig
Sockne Skrädd. 1 Jon Solberg 1 1 1
1 Jan Sjödin 1 1 2 1 1 2
1 Nils Höglund 1 2 1 1
1 Nils Ågren 1 1 2 1
Trpt. 172 143 Transport 20 14 5 9 2 50 3 5 5 5 12 5 20 1 5 15 4
Förra Skräddaren 1 Abram Åberg 1 1 2 1 Hustrun och svägerskan sjukliga och öfverårige
1 Olof Nordlunds Enka 1 1 1
Saltpetter Sjudaren 1 Pehr Pehrsson 1 1 1 3 2 2 1
Socken Skomakaren 1 Johan Nordvall 1 1 1 3 1 1
1 Aron Ålund 1 1 1 1 22 f 16/3 97.
Förra Dito 1 Jon Tunströms Dotter 1 1 1 1
Lotsen Mickel Östlund 1 1 1 3 1 2 1
Förra Skjepparen 1 Eric Bergqvists Enka 1 1 2 2
Dykeri Strandfogden Johan Sjögren 1 1 1
Wid Galtströms Bruk
Bruks Predikanten Olof Huss 6 1 1 1 3 2 1 1 1 1
Inspectorn Lars Lund 5 1 3 1 1 6 2 1 2 Son Carl Fredric 24 f 95. Eric Adolph 21 f 98.
Byggmästaren Jan Östrand 1 1 2 1 1 1
Masmästaren Simon Debau 1 1 1 1 1 Mannen sjuklig.
Hyttdrängen Pehr Debau 1 1 1 1 4 2 1
Uppsättaren Jan Hellström 1 1 1 1 4 2 1 1 s. Hans Hellström 20 f 99.
Mästersmeden Jan Tjernlund 1 1 1 3 2 1
Jan Petter Debau 1 1 1 3 2 1 2 1
Mästersven Jan Er: Högberg 1 1 2 1 1 1 Pigan Ingrid döf och stum.
Jöns Tjernlund 1 1 2 1 1
Eric Werme 1 1 2 3 1
Hjelpsmeden Jan Sahlin 1 1 2 1
Dagakarlen Anders Vahlqvist 1 1 1 3 1 1 1
Trpt. 172 150 Transport 38 29 11 20 5 103 5 8 12 12 14 8 46 1 8 27 8
Dagakarlen Jöns Ersson 1 1 1 1 Fadren sjuklig. Modren har slag.
Eric Ersson 1 1 2 1 1 1 1
Lars Larsson 1 1 1 1 1 1
Olof Strömqvist 1 1 1 3 2 2 1 22 f 97
Hindric Hindricsson 1 1 2 1 1 1
Kolaren Jan Mattson 1 1 1 1 1
Olof Åman 1 1 1 3 1 2 1 Hustrun och Dottren Anna Sjuklige Greta Lena har fallande sot.
Vallentin Jönsson 1 1 2 2 1 1
Lars Pehrsson 1 1 1 3 1 1 1
Jan Högners Enka 1 1 2 2 1 1
Nils Larsson 1 1 1 3 2 1 1 1
Jan Vahlström 1 1 1 Mannen Mehnför Hustrun Sjuklig.
Jon Jonsson 1 1 3 1 6 2 1 2 S. Petter 24 f 95. Olof 21 f 98.
Eric Nilsson 1 1 2 1 2 1 1 1
Olof Sörman 1 1 1 3 1 1 1 2
Klensmeden Malmdins Enka 1 1 1 1
Upsättaren Jan Eric Malmdin 1 1 2 1 1
Mjölnaren Petter Imberg Utfattig.
Gamla Smeden Petter Meijer 1 1 1 1 1 Man blind.
Gratialisten 1 6 1 2
Suma 172 150 Summa 57 41 17 2 25 5 141 4 22 23 26 14 8 63 1 8 39 11
Maij den 20de November 1819
Martin Lagström A.G. Lidinson
Per Pehrsson i Skottsund
Eric Ersson i Qvittsle
P. Maijström
Upplästa Njurunda Socken Stämma den 12te Mars 1820.
Martin Lagström N. Sundell.
Pär Ericsson i Böhle Olof Pehrsson i Skrängsta