Vigselregister Njurunda C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1688-10-28
Erich Stensson Bärge Pijga Karin Ersdotter Giästa
1688-11-04
Olof Olsson Bunsta
Brita Ersdotter Hälliom
1688-11-11
Anders Ersson Myre
Ingri Nilsdotter Dingersiö
1688-11-18
Måns Persson Nyland
Karin Jonsdotter Hälliom
1688-11-25
Olof Ersson Näset
Brita Olsdotter Bränne
1688-12-02
Erich Olsson Weda
Karin Nilsdotter Maj
1689-11-03
Per Nilsson Dingersiö
Sigri Olsdotter
1689-11-10
Lars Persson Ullberg
Malin Mårtensdotter Åå
1689-11-17
Nils Persson Skärsätt
Karin Jönsdotter Swala
1690-10-19
Per Johansson Berge
Kerstin Andersdotter Swala
1690-11-02 Båtsman Per Andersson Drake

Karin Olsdotter Bunsta
1690-11-16
Johan Olsson Miösund
Karin Jonsdotter Sielu
1690-11-30
Nils Persson Höjen
Ingri Jönsdotter Höjen
1691-11-15
Erich Andersson Swala
Karin Jonsdotter Swala
1691-11-22
Nils Persson Ängiom
Sigri Mårtensdotter Ängiom
1691-11-29
Jon Nilsson F?

Karin Ersdotter Juni
1691-12-16
Michel Persson Hälliom
Elin Nilsdotter Myre
1691-12-28 Min dräng Per Hansson Ifrån Nordingrå
Lijsa Ersdotter Ed?le
1692-01-01
Lars Olsson Rootwijk
Ingri Jonsdotter Böle
1692-01-06
Jon Persson Nyland
Ella Nilsdotter Juni
1692-10-07
Anders Matsson Galtström
Göln Ersdotter Qwisle
1692-10-22
Erich Persson Ängiom
Rågärd Olsdotter Ängiom
1692-11-06
Olof Persson Solberg
Sigri Nilsdotter Juni
1692-10-30
Staffan Nilsson Juni
Sigri Jonsdotter Juni
1692-11-01
Per Persson Qwisle
Ingri Larsdotter Biörkön
1692-11-13
Per Jonsson Skåttsund Änkia H:ro Anna Mårtensdotter Åå
1692-11-13
Lars Jönsson Swala
Kerstin Ersdotter Hälliom
1692-11-20
Per Nilsson Myre
Brita Persdotter Stånge
1692-12-28
Olof Olsson Rotwijk
Brita Ersdotter Myre
1693-01-01
Per Nilsson Maj
Brita Persdotter Wedom
1693-05-17
Olof Persson Siälu
Anna Josephsdotter Skön
1693-11-19
Erich Jonsson Tårsiö
Elin Nilsdotter Maj
1693-11-26
Olof Olsson Juni
Ingri Jönsdotter Höjen
1694-01-01
Olof Nilsson Ulberg
Elin Persdotter Weda
1694-10-21
Anders Blom

Sisilia Jönsdotter Selånger
1694-10-14
Lars Andersson Pijpare

Ingri Jonsdotter Siälu
1694-10-21
Per Jonsson Hälliom
Karin Persdotter Weda
1694-10-28
Per Jonsson Nolby
Karin Jonsdotter Qwisle
1694-11-18
Jon Mårtensson Ängiom
Anna Olsdotter Ängiom
1695-11-03
Olof Nilsson Näset
Sigri Olsdotter Ängiom
1695-11-24
Lars Persson Wästbo
Kerstin
1696-03-08
Per Michelsson Hälliom
Karin Olsdotter Nolby
1696-11-01
Olof Olsson Brenne
Ingri Olsdotter Weda
1696-11-22
Olof Jönsson Gumaj
Ella Johansdotter Bärge
1697-08-22 Bogaren Olof Grälsson Gäfle Pijgan Anna Zachrisdotter Gäfle
1697-10-24
Joen Pädersson Wedom Pijgan Brijtha Jonsdotter Qwisle
1697-11-14
Joen Pädersson Tunbyn Pijgan Karin Michelsdotter Hällgiom
1698-01-02
Niels Pädersson Ullberg Pijgan Christin Erichsdotter Sohlberg
1698-05-01
Olof Mattsson Miösund Pijgan, Giästgifwarens dotter Segrin Nielsdotter Dingersiöö
1698-11-06
Olof Stensson Bergie Pijgan Brijtha Joensdotter Nordby
1698-11-13
Olof Pärsson Sohlberg Pijgan Märta Jonsdotter Skottsund
1698-11-13 Båtsman Johan Burman
Pijgan Anna Jönsdotter Skottsund
1698-11-20 Båtsman Staffan Olofsson Swan
Pijgan Margareta Nielsdotter Bunstad
1699 Skut Båtsmannen Håkan Håkansson Skottsund Pijgan Margareta Olofsdotter Bellstad i Tuhna Sochn
1697-11-30
Päder Pädersson Stånge Hustru Sara Olofsdotter Gäfle
1699-06-18 Cronones Båtsman Päder Påhlsson Siungare
Pijgan Helena Jonsdotter Bredbyn
1699-11-01
Erich Jonsson Qwisle Pigan Märta Håkansdotter Nohlby
1699-11-05
Niels Olofsson Å Pigan Segrin Olofsdotter Bunstad
1699-11-12
Jon Olofsson Hwalfisk
Pigan Cecilia Nielsdotter Galtström
1699-11-19
Lars Nielsson Bunsta Pigan Segrin Jönsdotter ?
1699-12-03
Olof Erichsson Backan Pigan Segrin Jonsdotter Helgum
1700-01-06
Joen Pädersson Wessland i Skiön Sochn Pijgan Margareta Albertsdotter Ålstad och Torp Sochn
1700-03-18
Måns Pädersson Skön Sochn Pigan Segrin Mårtensdotter Tåssiöö
1700-05-23
Abraham Jönsson Skottsund Pigan Christina Jonsdotter Strinne i Ångermanland
1700-10-28
Olof Olofsson Skrängsta Pigan Märta Mårtensdotter Tåssiö
1700-11-04
Olof Nielsson Dingersjö Pigan Helena Joensdotter Miösund
1700-11-13
Olof Mårtensson Qwissle Pigan Karin Pädersdotter Ullberg
1700-12-02
Niels Andersson Ortsiön Pigan Märtha Olofsdotter Swidie
1701-01-20
Abraham Olofsson Nolby Pijgan Brita Pädersdotter Nolby
1701-04-24
Päder Pädersson Runström
Hustru Karin Nielsdotter Tåssiö
1701-05-12
Anders Frisk
Pigan Kierstin Pädersdotter Gästad
1701-11-03
Johan Andersson Slätt Pigan Ingeborg Nielsdotter Bergie
1701-11-10
Lars Pädersson Skottsund Pigan Karin Larsdotter Biörkön
1701-11-10 Båtsman Jacob Pädersson Biörkön Pijgan Margareta Olofsdotter Nohlby
1701-11-17 Båtsman Jonas Hwahlfisk
Pijgan Märta Pärsdotter Nyland
1701-12-01
Jöns Olofsson Wedom
Karin Erichsdotter Madi
1702-01-01
Abraham Nielsson Junön Pigan Segridh Pädersdotter Wästbodh
1702-09-29
Samuel Mattsson Torp Pigan Ingri Pädersdotter Biörcköön
1702-09-29
Päder Grelsson Åfwansiö Pigan Karin Henrichsdotter Stöde
1702-10-12 Kopparslagaren och Sochne Smeden Niels Joensson
Pigan Christina Nielsdotter Ulfbergh
1702-10-19
Erich Olofsson Ängiom Pigan Ingri Olofsdotter Nohlby
1702-10-26
Jöns Håkansson Nohlby
Märtha Pädersdotter Shelo
1702-11-02 Sochne Skomakaren Joen Andersson Slätt Pigan Elsa Joensdotter Ragunda i Jempteland
1702-11-02 Kålaren Johan Michelsson
Pigan Segrid Joensdotter Swidia
1702-11-09
Anders Olofsson Räbbgård Pigan Karin Pärsdotter Madi
1702-11-09
Olof Månsson Giästa Pigan Kerstin Jönsdotter Gumadi
1702-11-16
Michel Erichsson Hälgiom Pigan Kierstin Olofsdotter Ängiom
1703-06-14
Olof Joensson Miösund Pigan Segrid Nielsdotter Dingersiö
1703-11-01
Niels Joensson Stånge Pigan Anna Månsdotter Giästadh
1703-11-15
Lars Fiskiare Sundswall Pigan Karin Jönsdotter Skottsund
1703-11-15
Niels Nielsson then yngre Bredbyn
Britha Joensdotter Hälgiom
1703-11-22
Olof Andersson Hornsiön Pigan Ingrid Mårtensdotter Tåssiöö
1704-05-15 Fördubblings Båtsman Thomas Hällgiom Pigan Segridh Mårtensdotter Näset
1704-05-22 Cronones Fördubblings Båtsman Päder Palm
Hustru Segridh Tåssiö
1704-11-06 Fördubblings Båtsman Päder Sohlberg
Pigan Ingrid Pädersdotter Galtströms bruk
1704-11-20
Päder Mårtensson Näset Pigan Segrid Nielsdotter Bunstad
1704-11-27
Olof Nielsson Bunstad Pigan Märtha Olofsdotter Ängiom
1704-12-04
Niels Pädersson Å Pigan Britha Joensdotter Skottsund
1705-05-28 Cronones Båtsman Päder Swart
Pigan Sophia Andersdotter Hornsiön
1705-10-29
Niels Clementsson Dingesiö Hustru Anna Andersdotter Hälsingland och Hanebod Sochn
1705-11-01
Niels Erichsson Dingersiö Pigan Helena Andersdotter Tuhnbyen
1705-11-05
Lars Stensson Bergie Pigan Karin Erichsdotter Baggböle
1705-11-19
Päder Olofsson Skelo
Segrid Nielsdotter Bergie
1705-11-26
Thomas Joensson Hälgiom Pigan Karin Olofsdotter Bagböle
1705-11-26
Olof Michelsson Junön Pigan Segridh Andersdotter Rothwijk
1706-??-28
Jonas Olofsson Myre Pigan Karin Andersdotter Slätt
1706-11-25 Nämbdemannen Päder Joensson Skottsund Pigan Britha Andersdotter Rothwijk
1706-12-02
Olof Johansson Bergie Hustru Ingiähl Junön
1706-12-28
Olof Pädersson Nygården Pigan Karin Bergie
1706-12-28
Johan Isaacsson Ottsiön Pigan Anna Nielsdotter Junön
1707-06-09
Lars Pädersson Höllien i Silånger Sochn Pigan Chrstina Isaacsdotter Ottsiö i Niurunda S.
1707-10-27
Niels Mårtensson Tåssiö Pigan Malin Olofsdotter Swidie
1707-11-03
Michael Bagböle Pigan Karin Mårtensdotter Näset
1707-11-10 Båtsman Johan Burman
Pigan Brita Nielsdotter Dingersjö
1707-11-17
Erich Nielsson Bergie Pigan Anna Olofsdotter Skielo
1707-11-24
Jonas Johansson Bergiom Hustru Giölin Aaronsdotter Junön
1707-11-24
Päder Pädersson Åås från Gnarp Sochn Pigan Karin Pädersdotter Stånge
1707-12-01
Jonas Jönsson Swala Pigan Brita Olofsdotter Solberg
1708-01-12
Jacob Larsson Stöde Sochn
Gölin Joensdotter Attmar Sochn
1708-05-25
Erich Abrahamsson Maded
Cherstin Andersdotter Sköns Sochn
1708-11-08
Niels Pädersson Skielo Pigan Anna Erichsdotter Bergie
1708-11-15
Jonas Olofsson Nolby Pigan Brita Joensdotter
1708-11-15
Päder Erichsson Skrängstad Pigan Märta Påwelsdotter
1708-11-22
Olof Pädersson Åå Pigan Segrid Olofsdotter Bergie
1708-11-22
Niels Erichsson Nolby Pigan Märta Erichsdotter Bergie
1708-11-29
Lars Jönsson Bunstad Pigan Segridh Pädersdotter Skottsund
1708-12-06
Päder Pädersson Åå Pigan Segrid Pädersdotter Bergie
1709-11-14
Erich Erichsson Backen Pigan Märtha Jönsdotter Gudmaedh [Gomaj]
1709-01-03
Jonas Pädersson Böle Pigan Brita Isaksdotter Hornsiön
1709-01-06
Lars Pädersson Skåttsund Pigan Karin Olofsdotter Nordby
1709-11-20
Olof Nielsson Giästa Pigan Karin Michelsdotter Giästa
1709-11-28
Päder Andersson Ottsiön Hustru Brita Joensdotter Qwissle
1709-12-11
Päder Joensson Stånge Hustru Märtha Bergie
1709-04-22
Olof Erichsson Stånge Pigan Märtha Månsdotter Hälgiom
1710-06-24
Olof Olofsson Nyland Pigan Britha Månsdotter Nyland
1710-07-31
Päder Joensson Åå Pigan Anna Olofsdotter Åå
1710-09-__ Hammarsmed Päder Pärsson
Pigan Karin Marcusdotter
1710-10-30 Sochne Skomakaren Joen Joensson
Pigan Ingrid Pädersdotter Wästbo
1710-11-06
Jacob Michelsson Junön Pigan Christina Jönsdotter Miösund
1710-11-13
Olof Olofsson Ängiom Hustru Karin Larsdotter Biörkön
1710-11-20
Mårten Andersson Indal Pigan Ingridh Nielsdotter Junön
1710-11-27
Olof Olofsson Baggböle Pigan Malin Erichsdotter Bredbyn
1710-11-30
Lars Mårtensson Ängiom Hustru Brita Hansdotter Ängiom
1710-12-26
Johan Johansson Gryttiom ifrån Gnarp Pigan Karin Andersdotter Rotwijk
1711-01-08
Mårten Nielsson Näset Enkan Hustru Märtha Olofsdotter Swedie
1711-05-21
Niels Nielsson Dingersiö Pigan Catharina Joensdotter Nolby
1711-11-05
Erich Michelsson Giästa Pigan Margareta Olofsdotter Skottsund
1711-11-12
Olof Pädersson Nyland Pigan Brita Jönsdotter Ofwansiö
1711-11-19
Päder Erichsson Gunnedadh [Gomaj] Pigan Malin Michelsdotter Hälgiom
1711-11-26
Hans Månsson Junön Pigan Britha Olofsdotter Junön
1712-10-26
Olof Larsson Rothwijk Pigan Ingiähl Joensdotter Stånge
1712-11-09
Michel Erichsson Bergie Pigan Christina Larsdotter Wästbodh
1712-11-16
Erich Erichsson
Pigan Ingri Bergie
1713-01-18
Clement Pädersson Böhle Pijgan Märta Eriksdotter Dingersiö
1713-04-06 Skrifwaren Mons:r Anders Isaksson Lang

Christina Erichsdotter Dingersiö
1713-11-22 Skräddaren Erich Pädersson Skrängstad Pigan Margareta Månsdotter Hälgiom
1713-11-29
Jöns Nielsson Bredbyen Enkjan Hustru Märeta Qwissle
1714-06-24
Päder Pädersson Solberg Enkian Hustru Segrid Olofsdotter Ängiom
1714-11-29
Päder Nielsson Hälgiom Pigan Segrid Larsdotter Wästbod
1715-02-20
Johan Larsson Sillånger och Sidsiö Pigan Märtha Pädersdotter Niurunda Sochn
1715-04-18 Kohlaren Matths Matthsson
Pigan Brita Nielsdotter Bunstadh
1715-05-15
Joen Erichsson Bredbyen
Märtha Joensdotter Solberg
1715-10-30
Päder Olofsson Bärgie Pigan Segridh Pädersdotter Galtström
1715-11-01 Sochn Skräddaren Jonas Nielsson Nolby Pigan Elizabetha Nielsdotter Junön
1715-11-06
Olof Pädersson Nordby Pigan Ingridh Pädersdotter Nordby
1715-11-13
Niels Erichsson Weda Pigan Anna Johansdotter Skrängsta
1715-11-27
Jöns Nielsson Skärsätt Pigan Ingrid Larsdotter Wästbodh
1715-12-26
Sigfrid Lucasson
Pigan Brita Johansdotter
1716-01-01 Nämbdemannen Niels Pädersson Ängiom Enkian Hustru Helena Olofsdotter Bredbyen
1716-02-05
Mårten Matthsson
Pigan Elisabeth Mattsdotter
1716-02-12 Båtsmannen Olof Pädersson Frimodig
Hustru Segrid Mårtensdotter Tåssiö
1716-06-24
Nils Mickelsson Hälgiom Pigan Karin Pädersdotter Hälgiom
1716-11-11
Olof Olofsson Nyland Pigan Britha Erichsdotter Ängiom
1716-11-18 Nämbdemannen Joen Pädersson Nyland Hustru Segrid Wästbod
1716-11-25
Erich Olofsson Bunstadh Pigan Anna Åå
1716-12-28 Nämbdemannen Olof Erichsson ???ka Hust. Anna Larsdotter Nordmaling Sochn i Ångermanland
1717-02-17 Cronones Båtsman Anders Ragwaldsson
Hustru Sophia Andersdotter Hornsiön
1717-02-24 Cronones Båtsman Erich Pädersson S???
Pigan Malin Pädersdotter
1717-04-27
Joen Olofsson Hälgiom Hustru Ingrid Joensdotter Skielo
1717-05-12
Päder Erichsson Bredbyen Pigan Anna Joensdotter Sohlberg
1717-05-19
Jöns Nielsson Höijen Pigan Märtha Pädersdotter Skrängstadh
1717-09-29
Olof Larsson Ram
Hustru Märta Mårtensdotter
1717-10-27 Cronones Båtsman Jonas Bergman
Pigan Brita Matthsdotter Bergie
1717-11-10
Erich Nielsson Junön Pigan Ingeborg Staffansdotter Junön
1717-11-10
Päder Nielsson Åå Pigan Märta Ragwaldsdotter Madedh?
1717-11-17
Olof Nielsson Bunstad Pigan Märtha Erichsdotter Maded?
1717-11-17
Niels Nielsson Junön Pigan Märtha Joensdotter Nyland
1717-11-24
Olof Pädersson Nolby Pigan Ingrid Eriksdotter Maded
1717-11-24
Mårten Olofsson Skottsund Pigan Anna Larsdotter Wästbod
1717-12-01
Päder Olofsson Nyland Pigan Anna Matthsdotter Bäck i Skällefteå i Wästerbothn
1717-12-22 Båtsmannen Olof Gran
Pigan Anna Andersdotter Giäfle
1717-12-29 Flychtingen Johan Mathsson Malax Sochn i Österbothn Hustru Märta Pädersdotter Nyland
1718-01-01
Päder Pädersson Runström
Enkian hustru Britha Olofsdotter Solberg
1718-01-06
Olof Johansson Biörkön
Maria Johansdotter Malax Sochn i Österbottn
1718-02-02 Cronones Båtsman Måns Skott
Pigan Märtha Olofsdotter Skottsund
1718-02-16 Cronones Båtsman Anders Johansson Gadd
Pigan Karin Matthsdotter Ångermanland och Sålefte
1718-04-14 Såldaten Michel Isbäck
Pigan Segridh Olofsdotter Baggböle
1718-04-27
Hans Erichsson Hälgiom Pigan Margareta Olofsdotter Skrängsta
1718-10-19 Flychting Johan Nielsson Werå Sochn i Österbothn Hustru Märtha Erichsdotter Dingersiöö
1718-11-09
Mårten Davidsson Wegala och Nykarleby Sochn i Österbothn Pigan Karin Pädersdotter Biörkön i Niurunda Sochn
1718-11-16
Erich Johansson Skrängstad Pigan Christina Pädersdotter Bergie
1718-11-23
Johan Joensson Hälgiom Pigan Brita Pädersdotter Åå
1718-11-23
Matthes Erichsson Österbothn och Malax Sochn Pigan Segrid Johansdotter Biörkön
1718-11-30
Jöns Larsson Swala Pigan Karin Erichsdotter Ängiom
1718-12-29
Pär Nielsson Skiärsätt Änkian Hust. Ingrid Pädersdotter Galtström
1719-01-01 Flychting dräng Anders Johansson Uhleå Pigan Elizabeth Ekbom Helsingefårss
1719-02-15 Kopparslagaren M:r Erich Lillia Sundswall Pigan Margareta Olofsdotter Ullberg
1719-04-01 Extra Karlen Olof Qwick
Pigan Christina Erichsdotter Gudmaded
1719-04-25 Extra Karlen Enoch Olofsson Sillånger
Brita Pädersdotter Åfwansiö i Niurunda Sochn
1719-11-01
Jonas Pädersson Made Pigan Helena Pädersdotter
1719-11-22
Mårten Olofsson Nolby Pigan Karin Nielsdotter Ullberg
1719-11-22
Anders Olofsson Rotwijk Pigan Segrid Johansdotter Skrängsta
1719-11-29
Jöns Nielsson Näset här i Niurunda Sohn Giästgifwerskan Hust. Helena Joensdotter Miösund
1720-01-01 Flychtingen Hans Lucæson Pettesbåre Sochn och Österbotn Pigan Cherstin Olofsdotter Ofwansiö här i Niurunda sochn
1720-01-24 Cronones Båtsman Lars Jacobsson Drake Här i Niurunda Sochn Pigan Segrid Larsdotter Galtström
1720-04-26 Rådmannen Isaac Gamman Uhleå Enkian Margareta Lithovia
1720-05-22
Jonas Swensson Östansiö och Sättna Sochn Pigan Christina Olofsdotter Junön
1720-06-11
Joen Olofsson Helgiom Pigan Margareta Pädersdotter Ängiom
1720-10-30
Jonas Pädersson Hälgiom Pigan Karin Larsdotter Swala
1720-11-01
Olof Olofsson Solberg Pigan Gunila Pärsdotter Made
1720-11-06 Skräddaren Erik Nielsson Ängiom Pigan Margareta Erichsdotter Ängiom
1720-11-13
Mårten Nilsson Ängiom Pigan Helena Jönsdotter Skottsund
1720-11-13
Pär Nielsson Solberg Pigan Karin Andersdotter
1720-11-20 Skieps Bygmästarens Son Lars Nielsson Holger
Pigan Märtha Pärsdotter Nolby
1720-11-27
Olof Olofsson Södergåhl Pigan Carin Eriksdotter Brebyn
1720-12-04
Pär Mårtensson Qwisle Pigan Brita Olofsdotter Södergård
1721-01-01
Olof Nilsson Bunsta Pigan Giölin Matsdotter Jempteland och Bärg Sochn
1721-10-15
Mårten Larsson Wästbod Pigan Margareta Olofsdotter Swedie
1721-11-12 Båtsman Pähr Ersson Lustig

Mereta Jönsdotter Miösund
1721-12-12 H:r Fendrichen Ädle och Manhaftig Her Petter Hollender
Ereborne och Dygdädle Jungfru Brita Pilkar
1721-12-28
Hans Ersson Bergie Pigan Cherstin Erichsdotter Swala
1722-01-01
Pär Stålberg Ängiom Pigan Jylin Johansdotter
1722-01-06 Cronones Båtsman Niels Joensson Swahn

Ingrid Pärsdotter Bunstad
1722-11-11
Erich Andersson Myre Pigan Karin Olofsdotter Madedh
1722-11-13
Nils Ericksson Gumade Pigan Ingrij Nilsdotter Stångom
1722-11-17 Båtsmannen Olof Lång
Pigan Segrin Nielsdotter Åå
1722-11-25 Båtsmannen Olof Ulberg
Pigan Segrin Pädersdotter Böle
1722-12-28
Olof Andersson Indahl och Högsiö Sochn Pigan Helena Jönsdotter Bunsta
1722-12-26
Päder Larsson Vesbo Pigan Märeta Olofsdotter Nyland
1722-05-16
Pär Larsson Åström
Jungfru Marja Parmet
1723-11-10 Skomakaren Pär Mickelsson Helgiom Hust. Margareta Månsdotter Rotwijk
1723-11-17
Olof Olofsson Bunstad
Karin Olofsdotter Qwissle
1724-01-__
Pär Michelsson Gästa Pigan Segrid Olsdotter Näset