Vigselregister Njurunda C:3
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1807-02-05 Skjepps Matrosen Eric Wedin Weda Mästar Swäns Dottren Christina Olofsdotter Galtström
1807-02-12 Drängen Daniel Ersson Schedlo Pig: Lisa Sigfridsdotter Slätt
1807-04-12 Bonde Sonen Pehr Hansson Gryttjen och Attmar Sokn Bonde Dottren Märta Olofsdotter Noldby och Njurunda
1807-05-03 Drängen Walentin Jönsson
Torpare Dottren Maria Månsdotter Skärsätt
1807-05-18 Drängen Eric Petter Rönberg
Pig. Lovisa Frestadius Sohlberg
1807-05-31 Bonde Sonen Nils Pehrsson Helljom Bondedottren Margreta Olsdotter Helljom
1807-06-02 Gjästgifware Sonen og blifvande Bonden Pehr Jonsson Majström Maii Nämndemans Dottren Cath: Olofsdotter Svedje
1807-06-02 Bonde Sonen Lars Jönsson Svala Bondedottren Greta Cicilia Jönsdotter Skottsund
1807-06-07 Bonde Sonen Pehr Nilsson Nohlby Bonde Dottren Magdal. Nilsdotter Skärsätt
1807-06-07 Unga Skatte Bonden Eric Nilsson Nohlby Bonde Dottren Ingrid Nilsdotter Nohlby
1807-06-11 Bonde Sonen Eric Pehrsson Sohlberg Landbonde Dottren Brita Jonsdotter Gjästa
1807-06-30 Kyrkoherden Martin Lagström
Enkefrun Hedvig Soph: Holmbom
1807-10-27 Blifwande Bonden Nils Nilsson Sohlberg Sokn Skräddare Dottren Segrid Nilsdotter Höglund Skottsund
1807-11-01 Skattebonden Eric Olsson Myre Sokn Skräddare Dottren Märta Olsdotter Nordlund Åå
1808-01-23 Drängen Pehr Nilsson Norberg
Bonde Dottren Catharina Ericsdotter Nordby
1808-02-14 Båtsman: Olof Johansson Åman
Bonde Dottren Anna Greta Smelin Dingersiö
1808-04-17 Sokn Skräddaren Joh: Hillerström
Bonde Dottren Catharina Ericsdotter Berga
1808-03-11 Bonden Lars Ersson Ängjom Nämdemans Dottren Ingrid Nilsdotter Södergård
1808-04-20 Bonden Anders Andersson Burman
Bonde Dottren Stina Mårtensdotter Ulfberg
1808-05-01 Bonde Sonen Olof Mårtensson Svala Torpare Dottren Lisa Olofsdotter Mjösund
1808-05-10 Blifwande Bonden Aron Pehrsson Nyland Bonde Dott:n Cath: Nilsdotter Juni
1808-05-08 Fördubbl. Båtsmannen Maths Ersson Weda Bonde Dottren Segrid Nilsdotter Bredbyn
1808-05-15 Fördubbl. Båtsmannen Olof Svala
Kohlare Dottren Stina Jonsdotter Björkön
1808-05-29 Bonde Sonen Nils Larsson
Pig: Helena Bergman Björkön
1808-06-02 Blifwande Bonden Eric Pehrsson Bredbyn Bonde Dottren Karin Ersdotter Näset
1808-06-04 Drängen Eric Michelsson Berge Bonde Dottren Brita Svedlund Svala
1808-07-06 Blifvande Torparen Jonas Bolin
Torpare Dottren Ingrid Nilsdotter Näset
1808-06-12 Bonde Sonen Jon Olofsson Rothvik Kohlare Dottren Anna Jonsdotter Björkön
1808-06-25 Fördubbl. Båtsmannen Nils Hindrichsson Norman
Pig: Anna Jansdotter Nyland
1808-07-19 Fördubbl. Båtsmannen Joh: Fredr: Apelgren
Pig: Anna Lisa Sundqvist
1808-11-20 Bonde Sonen Maths Jonsson
Bonde Enkan Ingrid Jonsdotter Nordby
1808-11-06 Bonden Måns Jonsson
Bonde Dottren Brita Lovisa Jonsdotter Juni
1808-11-20 Torparen Johan Olsson Nordby Bonde Dottren Helena Jonsdotter Westbo
1808-11-01 Bonde Sonen Jon Jonsson
Bonde Dottren Märta Ersdotter Stångom
1808-10-29 Torparen Eric Jansson
Bonde Dottren Catharina Olofsdotter Ortsjön
1808-12-01 Drängen Jan Jansson
Skomakaredottren Ingrid Jonsdotter Thunström Skärsätt
1808-12-13 Fabriquren och Färgaren Anders Wikström
Enkan Abigael Lind Hernösand
1809-04-06 Nämndemans Sonen Mårten Nilsson Södergård
Segrid Ericsdotter Baggböle
1809-04-30 Drängen Olof Sörman Rödön i Jemtland Skeppare Dottren Catharina Iggsten Björkön
1809-06-02 Torparen Olof Bolin Bredbyn Skräddare Dottren Märta Öberg Skärsätt
1809-06-04 Bonde Sonen Olof Ericsson Hälljom Bonde Dottren Brita Jonsdotter Juni
1809-10-13 Blifwande Bonden Eric Olofsson Berga Bonde Dottren Ingrid Olofsdotter Schedlo
1809-11-05 Unga Bonden Olof Lang Dingersjö Bonde Dottren Catharina Jonsdotter Dingersjö
1809-12-26 Unga Bonden Pehr Nilsson Juni Bonde Dottren Ingrid Ericsdotter Juni
1810-02-03 Bonde Dräng. Jacob Jonsson Parment Myre Bond. Enk. Anna Nilsdotter Nohlby
1810-03-09 Torparen Olof Svedlund
Bonde Dottren Helena Ericsdotter Berga
1810-04-05 Bonde Sonen Olof Olofsson Södergård Bonde Dottren Segrid Olofsdotter Helljom
1810-04-15 Fördubbl. Båtsm. Jacob Slätt
Båtsmans Enka Anna Lisa Apelgren
1810-10-07 Sokn Skräddaren Johan Sjödin
Pig: Märta Brita Jansdotter Sjöns Sokn
1810-10-28 Bonde Sonen Lars Olofsson Rothvik Bond: Dottren Brita Mårtensdotter Dingersjö
1810-11-10 Bond. Sonen Olof Nilsson Skärsätt Bond. Dottren Segrid Ersdotter Nohlby
1810-11-11 Drängen Hindric Jansson Ängjom Båtsmans Enk:n Segrid Nilsdotter Gjästa
1810-11-17 Skatte Bond: och Enkl. Nils Höglund Högen Pig: Christina Pehrsdotter Säbro
1810-11-06 Bonde Sonen Mårten Jonsson
Bonde Dottren Segrid Märta Lang Dingersjö
1810-11-18 Torparen Georg Elias Frestadius
Bonde Dottren Helena Abramsdotter Hälljom
1810-11-25 Bonde Sonen Sven Mårtensson Sellström
Bonde Enkan Märta Jonsdotter Berga
1810-12-08 Sokn Skomak: Lars Engman
Torpare Dottren Lisa Olofsdotter Näset
1811-01-2? Drängen Lars Pehrsson Elfdalen Bond. Dottr. Karin Olsdotter Ängjom
1811-06-03 Bond: Son. Olof Jönsson Skottsund Bond: Dottr. Cath: Mårtensdotter Svala
1811-06-02 Blifwande Bond: Jon Jonsson Gjästa Bond: Enkan Anna Michelsdotter Åå
1811-05-19 Torp: Jon Sundin Mjösund Båtsmans Enkan Anna Gr. Åman Dingersjö
1811-06-09 Unga Bond. Jonas Åström
Bond. Dottr. Christina Magdal. Dahlbom Dingersjö
1811-06-16 Rothe Båts Man Nils Åman
Torp. Dotr. Brita Ersdotter Gjästa
1811-06-20 Unga Bond. Jon Nilsson Södergård Bond. Dottr. Brita Ersdotter Baggböle
1811-06-30 Blifwande Bond. Anders Hindrichsson Atmar Bond Enkan Segrid Olofsdotter Ortsjön
1811-08-1? Roth: Båtsm. Jon Larsson Engman
Båtsmans Enkan Segrid Nilsdotter Stork
1811-10-11 Bond. Son. Pehr Pehrsson Åå Bondedotr. Märta Olsdotter Nohlby
1811-10-13 Unga Bond. Jonas Sjöberg Dingersjö Bond: dottr. Cath: Olofsdotter Schedlo
1811-10-17 Bond: Son: Michel Ersson Baggböle Bond: Dottr: Brita Jonsdotter Berga
1811-10-20 Drängen Pehr Ersson Dalarne Båtsmans Dottr. Cath: Hellberg Åå
1811-11-01 Torp. Johan Nilsson Bredberg
Torp: Dottr. Cath. Johansdotter Bredbyn
1811-11-01 Kohlaren Eric Nilsson Björkön Torp. Dottr. Märta Pehrsdotter Westbo
1811-11-03 Dräng: Eric Jansson Sätna Bond. Dottr. Christ: Pehrsdotter Ofvasjö
1811-11-09 Bond: och Enklingen Johan Halén Hälljom Pig: Cath: Pehrsdotter Alnön
1811-11-10 Dräng: Maths Jansson Kyrkmohn Bond: Dottr. Ingrid Nilsdotter Skärsätt
1811-11-24 Drängen Pehr Nils Attmar Bond. Dottr. Helena Mårtensdotter Weda
1811-11-29 Dräng: Olof Olsson Atmar Torp. Dottr. Brita Pehrsdotter Ängjom
1812-02-16 Bonden och Enklingen Jon Jonsson Baggböle Nämdemansdottr. Karin Ersdotter Berga
1812-03-21 Torparen Olof Nilsson Näset Klockare Dottren Maja Brita Johansdotter Malmdin Gallström
1812-03-27 Fördubbl. Båtsmannen Anders Sjöström
Pig. Anna Larsdotter Westbo
1812-05-07 Bond: och Enklingen Nils Olofsson Gjästa Sokn Smeds Dottren Helena Burman Stångholmen
1812-05-24 Bonde Son Mårt: Mårtensson Svala Bond: Dottren Margaretha Michelsdotter Weda
1812-06-06 Ord. Rothe Båtsman: Jonas Burman
Sergeant Dottren Märta Magdal. Rappon
1812-06-13 Vice Landtmätaren Nils Jacob Sundell
Jungfr Anna Stagnell
1812-06-14 Ord. Rote Båtsman Olof Johansson Falk
Torpare Dottr. Cath: Jonsdotter Baggböle
1812-06-10 Bond: Olof Olofsson Bunsta Gästgif: Dottren Anna Greta Majström Maii
1812-08-30 Förstärknings Karlen Eric Stenbeck
Båtsmans Enkan Stina Wickberg
1812-09-27 Bond. Pehr Jönsson Rotvik Bonde Lisa Cajsa Nilsdotter Rotvik
1812-10-11 Bond: och Enkl. Jon Jonsson Berge uti Sköns Sokn Pig. Margr. Nilsdotter Skärsätt
1812-10-25 Bond: Son Lars Ersson Ängjom Bondedottr. Margr: Jonsdotter Baggböle
1812-11-01 Bond: Pehr Mårtensson Ulfberg Bond: Dottren Brita Nilsdotter Solberg
1812-11-06 Skräddar Sonen Olof Nordlund
Bonde Dottren Cath: Olofsdotter Myre
1812-11-22 Bond: Sonen Pehr Pehrsson Bredbyn Bond: Enkan Segrid Pehrsdotter Nohlby
1812-11-22 Dräng. Anders Pehrsson Westbo Bond. Dottr. Cath: Ersdotter Myre
1812-11-14 Dräng. Göran Carlsson Schedlo Bond. Dottr. Cajsa Pehrsdotter Nyland
1812-12-06 Bond. Eric Thomasson
Pig. Maria Nilsdotter Häljom
1813-03-07 Borgaren och Mästar Skräddaren Jonas Fernander Sundsvall Bonde Dottren Cajsa Stina Slätt
1813-04-19 Förstärknings Karlen Nils Ålander
Båtsmans Dottren Märta Ståhlberg
1813-04-19 Ord. Rothe Båtsmannen Eric Solberg Juni Bonde Dottren Stina Nilsdotter Gjästa
1813-06-24 Hemmans Egaren Jon Ersson Ängjom Bonde Enkan ? Jonsdotter Juni
1813-07-18 Bonde Drängen Lars Hansson
Bonde Enka Stina Nilsdotter Nordby
1813-08-08 Bonde Sonen Nils Olofsson Hälljom Torpare Dottren Ingrid Michelsdotter Rotvik
1813-09-05 Klockaren Johan De Beau Galltströms Bruk Bondedottr. Greta Jönsdotter Rotvik
1813-10-17 Tjenste Drängen Göran Larsson
Pigan Sara Johanna Bröcker Nordby
1813-10-17 Torpare Sonen Nils Johansson Bredbyn Torpare Dottren Märta Olsdotter Näset
1813-10-31 Tjenste Drängen Jan Hansson Dahlstedt
Bonde Dottren Rachel Jönsdotter Attmar
1813-10-31 Sockne Skräddaren Olof Sjödin
Bonde Dottren Segrid Jonsdotter Stångom
1814-01-06 Blifwande Torparen Mårten Ersson
Torpare Enkan Karin Olofsdotter Ängjom
1813-10-10 Dal Drängen Olof Ersson
Bonde Dottren Sara Jonsdotter Bredbyn
1814-04-24 Rote Båtsman Pehr Bill Tuna Dal Pigan Stina Andersdotter Maji
1814-06-12 Torp: Pehr Jonsson Gnarp Bonde Dottren Cicilia Pehrsdotter Slätt
1814-10-21 Bonde Sonen Michael Jonsson
Bon: Dottren Brita Stina Olofsdotter Åå
1814-10-30 Sokn Smeden Jonas Burman
Båtsmans Dottren Cathr: Pehrsdotter Ängjom
1814-10-16 Rote Båtsman Olof Solberg Svala Bonde Dottr. Lisa Ersdotter Näset
1814-10-08 Drängen Eric Malmdin Maji Pigan Brita Larsdotter Backa
1814-11-04 Bonde Sonen Jon Pehrsson Stångom Bonde Dottr. Segrid Jonsdotter Räbbofvansjö
1814-12-02 Blinda inhysesman Anders Hedlund
Pigan Catharina Bröcker
1815-05-26 Unga Bond: Jon Nilsson Qvitsle Kolare Dottren Cajsa Greta Jansdotter Galltström
1815-07-16 Torparen Daniel Ersson
Pigan Greta Olsdotter Björkön
1815-10-20 Bond: Nils Jonsson Bredbyn Bonde Dottren Magdal. Olsdotter Södergård
1815-10-26 Bonden Olof Olsson Ängjom Bonde Dottren Ingrid Olofsdotter Södergård
1815-12-31 Torparen Olof Jönsson Svala Pigan Catharina Ullberg Bredbyn
1816-01-28 Bondesonen Nils Olofsson Ängjom


1816-02-09 Rote Båtsmannen Eric Rotvik1816-04-07 Rote Båtsmannen Hindric Stålberg1816-04-14 Bonden Pehr Pehrsson Slätt


1816-05-05 Drängen Jon Olofsson Mjösund


1816-04-28 Bonden Pehr Nilsson Solberg


1816-05-19 Rotebåtsmannen Pehr Quick1816-06-02 Bonden Jon Ersson Stångom


1816-09-22 Bonden Nils Jönsson Skärsätt


1816-10-06 Torparen Pehr Höglund Skottsund


1816-10-26 Drängen Pehr Hansson Skrägsta


1816-10-06 Skrädaren Nils Höglund1816-10-27 Smedslärlingen Pehr Burman1817-07-06 Blifvande Bonden Pehr Lang
Bonde Dottren Cathr: Mårtensdotter Dingersjö
1817-10-05 Kyrkovacktaren Olof Ståhlberg
Pig: Ingr. Pehrsdotter
1817-10-24 Blifvande Bond Pehr Olofsson Bergsten Berga Demoiselle Stina Magdl. Sjödin Björkön
1817-10-26 Unga Skatte Bonden Olof Jonsson Juni Nämndemans Dottren Anna Pehrsdotter Skottsund
1817-10-31 Bonde Drängen Lars Gerdin
Bonde Dottren Lena Ersdotter Berga
1817-11-02 Torparen Olof Rotvall Rotvik Bonde Dottren Christina Olofsdotter Berga
1818-04-17 Skattebonden Johan Johansson
Bonde dottren Märta Maria Olofsdotter Solberg
1818-06-07 Blifvande Bonden Lars Ersson Berga Nämdemans Dottren Segrid Nilsdotter Södergård
1818-05-10 Blifvande Skattebonden Eric Olofsson Mjösund Enkan Brita Nilsdotter Solberg
1818-06-07 Socken Skräddaren Anders Nordvall
Landbonde Dottren Anna Christina Ersdotter Maji
1818-06-14 Blifvande Skattebonden Mårten Ersson Bunsta Nämdemans Dottren Brita Cajsa Ersdotter Bunsta
1818-06-14 Skattebonden Lars Pehrsson Häljom Nämdemans Dottren Märta Ersdotter Bunsta
1818-06-24 Blifvande unga Skattebonden Johan Johansson Hallén Häljom Torpare Dottren Anna Johansdotter Tunabyn i Tuna Socken
1818-06-28 S. Ministeri Adjuncten Herr Eric Wallner Ljustorp Demoiselle Anna Carolina Catharina Sjödin Björkön
1818-06-24 Bonde Sonen Lars Olofsson Skärsätt Torpare Dottren Ingrid Ersdotter Ängjom
1818-10-23 Bonde Sonen Olof Pehrsson Ullberg Båtsmans Dottren Brita Åman Gode Maji
1818-10-25 Torparen Olof Nilsson Skjedlo Båtsmans Dottren Ingrid Ullberg Svala
1818-10-25 Socken Skräddaren Johan Nordvall
Torpare Dottren Lisa Jonsdotter Ofvansjö
1818-11-01 Mästar Svarfvaren Anders Samuel Sundberg Sundsvall Torpare Dottren Ingrid Jonsdotter Bredbyn
1818-11-08 Bonde Sonen Jon Ersson Bunsta Torpare Dottren Maria Jonsdotter Berga
1818-11-15 Skattebonden Jon Jonsson Svedlund Svala Bonde Dottren Segrid Andersdotter Svala
1818-11-27 Torparen Olof Jönsson Svala Torpare Enkan Karin Paulsdotter Gjästa
1818-06-14 Torparen Olof Jonsson Westbo Bonde Dottr. Brita Cicilia Hansdotter Hamre i Attmar
1819-04-12 Bondesonen Anders Jonsson Indahl och Högsjö by Bondedottren Segrid Pehrsdotter Ofvansjö
1819-06-06 Sockenskräddaren Nils Ågren
D:r Lisa Cajsa Rönquist
1819-06-13 Torparen Nils Pehrsson Ofvansjö Torpares D:n Cajsa Brita Söderström
1819-06-20 Nämdemans Sonen Pehr Pehrsson Skottsund Nämdemans D:n Märta Jonsdotter Skrängsta
1819-07-04 Drängen Olof Mårtensson Ulfberg Pigan Anna Hemmingsdotter Björkön
1819-10-04 Blifvande Bonden Olof Ericsson Berga Bonde Enkan Magdalena Olofsdotter Bredbyn
1819-10-17 Torpare Sonen Eric Pehrsson Åberg Skottsund Bonde D:n Stina Nilsdotter Quisle
1819-10-24 Torparen Eric Ersson Stångquist Böle Bonde Dottren Segrid Olofsdotter Skjedlo
1819-10-31 Bonden Jon Olofsson Nohlby Bonde Dottren Greta Märta Jonsdotter Mjösund
1819-10-31 Bonde Sonen Jan Jonsson Junji Nämdemans Dottren Christina Ericsdotter Berga
1819-11-07 Drängen Olof Olofsson Bergman Nyland Torpare D:n Catharina Olofsdotter Mjösund
1819-11-19 Drängen Abram Olofsson Ahlnön Bonde D:n Brita Stina Jonsdotter Skottsund
1820-03-17 Bonde Sonen Nils Nilsson Södergård Bonde Dottren Brita Ericsdotter Næset
1820-03-25 Drängen Jan Jansson
Båtsmans Dottren Anna Gade Nordby
1820-04-29 Torparen Olof Nyström Räbbofvansjö Pigan Sara Nilsdotter Maji
1820-04-30 Drängen Joh. Er. Westin
Torpare Dottren Segrid Christina Mickelsdotter Hälljom
1820-05-28 Bonde Sonen Eric Nilsson Westbo Bonde Dottren Ingrid Catharina Olofsdotter Nordby
1820-05-22 Drängen Nils Pehrsson
Torparedottren Catharina Norman
1820-05-22 Bonde Sonen Nils Ersson Berga Bonde Dottren Christina Olofsdotter Södergård
1820-05-04 Skatte Bonden Olof Ersson Bunsta Bonde Dottren Anna Gustafsdotter Hälljom
1820-07-09 Bonde Sonen Nils Pehrsson Nordby Bonde Dottren Brita Lisa Forsberg Dingersjö
1820-07-16 Skatte Bonden Olof Nilsson Westerbyn Torpare Dottren Helena Hansdotter Skrängsta
1820-07-16 Dräng. Olof Olofsson Borglund
Bondedot. Catharina Jonsdotter Westbo
1820-09-10 S. M. Ol. Forslin Indahl Demois. Annette Tunström Sundsvall
1820-10-08 Bonde Sonen Olof Olofsson Skedlo Bonde Dottren Elisabet Christina Jonsdotter Skrängsta
1820-10-15 Skräddaren Nils Höglund
Pigan Helena Sundquist Skottsund
1820-10-19 Bonde Sonen Olof Ersson Näset Bonde Dottren Christina Jönsdotter Berga
1820-10-28 Bonde Sonen Eric Jonsson Junii
Anna Ericsdotter Berga
1821-03-02 Drängen Nils Olsson Nyström
Bonde Dottren Lisa Cajsa Larsdotter Swala
1821-03-31 Skatte Bonden Mickel Olofsson Södergård Nämdemans Dottren Märta Ersdotter Berga
1821-06-11 Mästar Hammarsmeden Jöns Tjernlund Galtströms Bruk Bonde Dottren Christina Olofsdotter Godemaji
1821-06-03 Kolaren Jan Jonsson Björkquist Galtströms Bruk Torpare Dottren Anna Iggsten Björkön
1821-07-19 Skatte Bonden Nils Nilsson Weda Bonde Dottren Anna Stina Olofsdotter Nohlby
1821-07-29 Torpare Sonen Nils Georg Sjölund
Bonde Dottren Christina Ersdotter Schedlo
1821-09-02 Bonde Sonen Nils Ersson Schedlo Bonde Dottren Anna Greta Olofsdotter Skrängsta
1821-08-31 Bonde Sonen Swen Pehrsson Stångom Torpare Dottren Segrid Olofsdotter Nyström Räbb Ofwansjö
1821-09-30 Torparen Joh. Petter Bodin Junii Torpare Dottren Helena Jönsdotter Åå
1821-10-22 Bonde Sonen Lars Jönsson
Bonde Dottren Sara Märta Pehrsdotter Ängom
1821-10-22 Bonde Sonen Olof Jonsson
Bonde Dottren Margareta Pehrsdotter Ängjom
1821-11-04 Båtsmans Sonen Jonas Nydahl Junii Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Skåttsund
1821-11-05 Bonde Sonen Lars Ericsson Höglin
Pigan Johanna Rolander Skottsund
1821-11-13 Torp. Pehr Larsson Attmar och Hamre by Bonde Dottren Catharina Danielsdotter Gjästa
1821-12-02 Skatte Bonden Jonas Pehrsson Gode Maji Pigan Brita Andersdotter Myre
1821-12-02 Rote Båtsmannen Jac. Gustaf Rotvik
Pigan Catharina Ersdotter Backa
1821-11-06 Bonde Sonen Swän Jonsson Juni Fjerdingsmans Dottren Margareta Catharina Linderborg Tuna och Bergoms by
1821-12-16 Drängen Hans Andersson
Bonde Dottren Sigrid Ersdotter Godemaij
1821-12-25 Drängen Nils Höglander
Riksdagsmans Enkan Anna Olofsdotter Nyland
1822-04-08 Torp: Maths Pehrsson Baggböle Bonde Dottren Cajsa Olofsdotter Skärsätt
1822-05-05 Torp: Nils Ersson Slätt Båtsmans Enkan Stina Jonsdotter Björkön
1822-05-12 Torp: Sonen Erik Åström Åå Torp: Dottren Lisa Larsdotter Skottsund
1822-05-16 Torp: Pehr Stålberg Juni Bonde Dottren Lena Nilsdotter Qvitsle
1822-05-27 Bonden Olof Olofsson Berga Bonde Dottren Greta Nilsdotter Ängjom
1822-06-02 Drängen Hans Gustaf Stålberg Dingersjö Torp: Enk: Rakel Jönsdotter Dingersjö
1822-10-10 Kolare Sonen Pehr Jonsson Björkön Bonde Dottren Segrid Persdotter Stångom
1822-10-17 Bonde Drängen Jon Jonsson Björkön Bonde Dottren Segrid Cajsa Nilsdotter Nohlby
1822-10-25 Nämdemans Sonen Erik Nilsson Juni Torp: Dottren Greta Nilsdotter Dingersjö
1822-10-27 Rote Båtsmannen Anders Nydal
Kolare Dottren Märtha Maria Nilsdotter Björkön
1822-10-27 Bonden Lars Pehrsson Skottsund Bonde Dottren Babba Jönsdotter Stångom
1822-10-27 Nämdemans Sonen Erik Pehrsson Böle Nämdemans Dottren Segrid Pehrsdotter Ulfberg
1822-11-01 Bonde Sonen Jan Jonsson Svedlund Svala Pigan Cajsa Vallström Nordby
1822-11-03 Bonde Sonen Anders Öberg Berga Foster Dottren Sophia Ullrica Uppgren Dingersjö
1822-11-03 Bonde Sonen Jöns Olofsson Åå Pigan Segrid Hansdotter Ofvansjö
1822-11-07 Bonde Sonen Pehr Olofsson Gode Maji Bonde Dottren Catharina Jonsdotter Baggböle
1822-11-17 Drängen Pehr Larsson Röström Ahlnön Pigan Stina Johansdotter Baggböle
1822-11-17 Rotebåtsmannen Erik Hellberg
Pigan Maria Catharina Stålberg Juni
1822-11-22 Bonden Jon Andersson Östra Tunna och Bergsjö Socken Bonde Dottren Helena Ersdotter Juni
1822-12-07 Bonden Erik Hindriksson Fjolsta uti Attmars Socken Pigan Catharina Nilsdotter Qvitsle
1822-12-29 Bonde Sonen Olof Andersson Myre Nämdemans Dottren Segrid Cajsa Nilsdotter Veda
1823-05-11 Torpare Sonen Jon Jonsson Vikström Rotvik Kolare Dottren Maria Cajsa Jonsdotter Björkön
1823-05-20 Ledamoten vid Dykeri och Bergnings Compagniet Olof Åström Å Bonde Dottren Cajsa Stina Nilsdotter Ofvansjö
1823-06-01 Enklingen och Tegelbruks arbetaren Gusta Öberg Sundsvall Pigan Lisa Jansdotter Berga
1823-06-15 Enklingen och Torparen Erik Michelsson Svala Pigan Maja Brita Debau Galtströms Bruk
1823-06-21 Bond: och Enkl. Jon Ersson Berga Torpare Dottren Lisa Rotvall Rotvik
1823-06-22 Bonde Sonen Erik Ängblom Ängjom Bonde Dottren Catharina Ersdotter Baggböle
1823-07-03 Bonde Sonen Nils Vesterlund Vesterbyn Bonde Dottren Märtha Pehrsdotter Nohlby
1823-07-20 Bonde Sonen Olof Michelsson Attmar och Speksta Torpare Dottren Catharina Pehrsdotter Ulfberg
1823-09-14 Skattebonden Erik Pehrsson Ängjom Båtsmans Dottren Lisa Stina Ullberg Svala
1823-10-19 Bonde Sonen Nils Olofsson Bergsten Berga Bonde Dottren Segrid Jonsdotter Baggböle
1823-10-26 Rote Båtsmannen och Enkl. Hendric Stålberg Ängjom Bonde Dottren Anna Johansdotter Böhle i Attmars Socken
1823-11-27 Förre Sockne Skräddaren Jonas Nordahl Nohlby Bonde Dottren Märtha Ersdotter Bunsta
1823-12-13 Bonde Drängen Olof Pehrsson Skrängsta Bonde Dottren Märtha Lena Olofsdotter Skrängsta
1823-12-21 Rot Båtsmannen Olof Jonsson Gadd
Pigan Märtha Cajsa Högner Galtström
1824-01-18 Torp: och Enkl. Jon Jansson Å Pig: Stina Larsdotter Vestbo
1824-04-19 Caseuren Pehr Olof Nordlinger Nohlby
Märtha Stina Boja Nohlby
1824-04-19 Torp: Olof Pehrsson Stångom Bond: D:r Lena Jönsdotter Räbbofvansjö
1824-06-07 Hemmans Brukaren Pehr Bergsten Björkön Bond: D:r Cajsa Olofsdotter Näset
1824-06-10 Skatte Bond: Jöns Jonsson Mjösund Kyrkv: D:ren Brita Ersdotter Qvitsle
1824-07-04 Sockne Skom: And: Vahlström Gästa Torp: D:ren Stina Sophia Månsdotter Gästa
1824-08-20 Krono Länsmannen Nils Sundell Hälljom Jungfru Inga Blomqvist Hälljom
1824-08-22 Krono Båtsm: Erik Blomberg Dingersjö Pig: Fredrica Fernholm Dingersjö
1824-10-24 Torp: Erik Ersson Södergård Bond: D:ren Greta Ersdotter Berga
1824-10-31 Torp: Erik Berggren Prästbolet Båtsm: Dott:r Cajsa Ullberg Svala
1824-11-11 Förre Bond: Abram Larsson Gnarp Sockn och Byn i Hellsinland Bond: D:ren Anna Cajsa Ersdotter Juni
1824-11-07 Torp: Sonen Pehr Olof Östlund Juni Båtsmans Dottren Stina Solberg Veda
1825-01-16 Torp. Göran Carlsson Nyland Pigan Cicilia Högberg Ofvansjö
1825-03-25 Kolaren Johan Pehrsson Galltströms Bruk Bruksarbetare Dottren Anna Cajisa Debeau Galltströms Bruk
1825-05-29 Skräddaren Pehr Berglin Junii B. dottren Anna Cajisa Nilsdotter Västbo
1825-06-05 B. Pehr Nilsson Ofvansjö B. Dottren Märtha Cicilia Pehrsdotter Alhnön
1825-06-12 Förre Torp. Nils Johansson Sjöberg Sköns S:n Sjömans D:n Märtha Stålberg Nyland
1825-06-19 Torp. Eric Pehrsson Skottsund Pigan Ingrid Bolin Skottsund
1825-07-15 Bonden Jon Olofsson Nohlby Enkan Märtha Magdal. Rappon Nohlby
1825-07-08 Bonden Olof Zetterbom Skärsätt Gästgifv. Enkan Cathar. Majström Maji
1825-10-28 Nämnde M:s Sonen Olof Olofsson Torrsjö B. Dottren Christ. Cathar. Lang Dingersjö
1825-11-06 Hemmans Äg. Anders Er. Lang Dingersjö B. Dottren Cajisa Lena Olofsdotter Ofvansjö
1825-11-11 Torp. Jonas Stångqvist Böhle Enkan Sara Nyström Räbb-Ofvansjö
1825-11-12 Dräng. Jon Pehrsson Ulfberg B. Enkan Christina Martinsdotter Ulfberg
1825-11-14 Strandfiskaren Olof Rotvik Skjedlo Skräddare- Enkan Cathar. Hillerström Berga
1825-11-20 Dr. Jonas Lindström Gästa B. Enkan Segrid Andersdotter Gästa
1825-11-27 Rotebåtsm. Jonas Lindbom Nohlby Pigan Cathar. Soph. Spångberg Björköhn
1825-12-11 Socken-Smeden och Enkl. Jon Burman
Barnmorskan, Enkan Lisa Stina Hafverin Kyrkmohn
1826-02-05 Drängen Pehr Pehrsson Björköhn Torpare D:n Märtha Göransdotter Skjedlo
1826-02-12 Drängen Mathias Sörman Dingersjö Pig. Christina Lindbom G. Maji
1826-03-27 Strandfogden Johan Sjögren Skjedlo Pigan Carine Meijer Skjedlo
1826-05-15 Drängen Jonas ????gren Nyland B. D:n Ingrid Gretha Nilsdotter Wästbo
1826-06-11 B. Sonen Olof Olofsson Rotvik Nämnde M:s D:n Segrid Jonsdotter Skrängsta
1826-06-11 Torp. och Enkl. Mårten Jonsson Tuna och Tunbyn B. D:n Anna Brita Sundell Sohlbergs by
1826-06-18 B. Sonen Jon Pehrsson Skottsund B. D:n Caijsa Chr. Nilsdotter Junii by
1826-06-22 S:n Skräddaren Joh. Sohlberg
Skeppare D:n Helena Margar. Bergqvist Dingersjö
1826-07-14 B. Sonen Magnus Mårtensson Ortsjön Pigan Märtha Chr. Ersdotter Södergård
1826-07-16 Drängen Jonas Nyström Stångom Klockare D:n Segrid Brita Njurenius Dingersjö
1826-08-13 Drängen Pehr Gustaf Andersson Skjedlo B. Enkan Märtha Nilsdotter Skjedlo
1826-09-08 Förre Repsl. Ges. Michael Ullberg Högens by Koppare Enkan Anna Brita ??öling, född Sjögren Högens by
1826-09-24 Torp. och Enkl. Eric Johansson Ortsjön Pigan Catharina Hellström Ortsjön
1826-10-27 Skatte B. Olof Nilsson Ortsjön B. D:n Catharina Olofsdotter Mjösund
1826-11-05 Drängen Carl Gust. Åkerman Junii Pigan Märtha Olofsdotter Nyland (född i Mjösund)
1826-11-12 B?? B:n Jonas Berglund Nohlby Enkan Catharina Olofsdotter Nordvall Nohlby
1826-11-12 Torp. Er. Gust. Lindahl Skottsund Dingersjö Pigan Segrid Olofsdotter Född i Qvitsle
1826-11-27 Afsk. Båtsm. Lars Dan. Sundström
Pigan (Inhyseshjon) Anna Magdal. Höglander
1827-01-06 Bonden och Enkl. Nils Nilsson Stöde och Fanbyn F. B. Dottren Christina Nilsdotter Wästbo
1827-04-16 B:de Sonen Nils Nilsson Ängjom B:de D:n Segrid Brita Jonsdotter Ängjom
1827-05-13 Torp. Sonen Johan Ålander Åh Torp. D:n Lena Caijsa Nilsdotter Ängjom
1827-07-15 Torp. Eric Berglund Berga Torp. D:n Christina Nilsdotter Dingersjö
1827-10-07 Blifvande Torp. Jon Olofsson Mjösund Pigan Margaretha Sohlberg Mjösund
1827-10-28 B:de Sonen Jon Nilsson Wästbo B:de D:n Anna Stina Johansdotter Åh
1827-11-04 Torp. Lars Pehrsson Hälljom Pigan Helena Jonsdotter Ängjom (född i Baggböle)
1827-11-04 Drängen Johan Nordin Gode Maji Torp. D:n Segrid Brita Stångqvist Böhle
1827-12-26 Enkl. i ? Torp. Gust. Ståhlberg Dingersjö Ålderstigna Pigan Catharina Johansdotter Kyrkomohn
1828-04-07 Torp. Enkl. Peter Berglin Wästbo Pig. Christina Soph:a Halling Pastorsgården
1828-05-11 Tillträdande Skatte B:den Pehr Åsander Tuna och Wählsta B:de D:n Märtha Magdalena Dahlbom Dingersjö
1828-06-08 Strandfiskaren Eric Kempe
Pigan Cath. Berglund Berga
1828-06-15 Ord. Båtsm. Joh. Gadd Mjösund Pig. Anna Soph:a Sundström Nohlby
1828-06-17 B:de Sonen ? tjenstförrätande Kyrkovärden Eric Ersson Qvitsle B:de D:n Brita Paulsdotter Berge
1828-06-24 Nyl. blefne S:n Smeden Pehr Swedlund Kyrkovallen B:de D:n Catharina Ersdotter Bunsta
1828-06-29 Skatte B:n Olof Ersson Bunsta B:de D:n Märtha Pehrsdotter Ofvansjö
1828-10-26 Drängen Pehr Pehrsson Åberg Skottsund Enkan Helena Sundqvist Skottsund
1828-11-02 Drängen Joh. Olofsson Bergsten Pastorsgården Pig. Anna Br. Hallén Hälljom
1828-11-02 Torp. Jon Bergström Åh Torp. D:n Ingrid Ängström Ängjom
1828-11-11 B:de S:n Jon Pehrsson Weda B:de D:n Cath:a Olofsdotter Maji
1828-11-11 B:de S:n Nils Nilsson Bredbyn B:de D:n Cath:a Pehrsdotter Ullberg
1828-11-16 Drängen Pehr Pehrsson Ofvansjö Pigan Carolina Low. Reijser Gammelgården
1829-04-03 Skräddare Åldermannen Stephanus Lundberg Sundsvall Jungfru Cath:a Höglin Skottsund
1829-04-20 Rotebåtsm. Joh. Nyberg Juni Bonde D:n Brita Caijsa Olofsdotter Nyland
1829-05-27 S:n Skrädd. Jon. Berglin Skjedlo Pigan Brita Olofsdotter Skrängsta
1829-06-08 Bonden Olof Nilsson Gähsta Torp. D:n Christina Ängström Ängjom
1829-06-08 Drängen Maths Mathsson Nyland Pigan Magdalena Ersdotter Skjärsätt
1829-07-02 Nämndem:s Sonen Nils Nilsson Qwitsle Torp. D:n Märtha Helena Nilsdotter Hälljom
1829-07-19 Blifv:de B:n Pehr Jonsson Baggböhle B:de D:n Märtha Stina Larsdotter Baggböhle
1829-10-23 Skatteb:dn N. M. Lang Dingersjö B:de D:n Segrid Märtha Mårtensdotter Dingersjö
1829-10-24 Skatteb:dn, Enklingen Jon Pehrsson Berga Skräddare D:n Segrid Caijsa Öberg Berge
1829-11-30 Torp. Enklingen Jonas Wikström Rotvik Pigan Christina Pehrsdotter Dingersjö, född i Dalarne
1829-11-10 Kyrkowärds Sonen Jon Ersson Qwitsle Nämndemans D:n Brita Helena Pehrsdotter Bölhe
1830-04-12 Bondesonen Olof Olofsson Godemaj Bonde Enkan Anna Pehrsdotter Junii
1830-05-20 Torp. Per Nilsson Bredbyn Torp. Dottr. Anna Stina Nilsdotter Ängom
1830-05-30 Sochne Skrädd. Per Bergström
B: dottr. Helena Olsdotter Maij
1830-06-08 Bond.son. Jon Danielsson Gästa Bond. dottr. Segrid Caisa Larsdotter Ängjom
1830-06-13 Bond. Son. Per Jonsson Bredbyn Bond. Dottr. Margreta Olsdotter Näset
1830-06-__ Bondeson. Olof Sjölund Ofvansjö Bond. dottr. Ingrid C. Jonsdotter Juni
1830-06-__ Bond. Son. Olof Isacksson Ängjom N. M. dottr. Segrid Caisa Martinsdotter Södergård
1830-07-04 Unga Bonden Jon Jonsson Bredbyn N. M. dottr. Segrid Hel. Olsdotter Torrsjö
1830-07-07 Klockareson. Olof Nilsson Qvitsle N. M. dottr. Mertha Persdotter Skottsund
1830-07-08 Bondeson. Olof Persson Nohlby Bondedottr. Brita Cath. Jonsdotter Mjösund
1830-10-24 Boneson. Jonas Nilsson Skedlo Bonddottr. Anna Margr. Jonsdotter Bredbyn
1830-10-31 Bondson Isack Persson Mjösund Bondd:r Brita Magl. Persdotter Nohlby
1830-11-05 Garfvare Mästaren Jonas Ekström Sundsvall Skrädd. Dottr. Cajsa St. Sjödin Kyrkomohn
1830-11-07 Torp. Per Ullberg Sohlberg Pigan Olia Arnesdotter Norrska
1830-11-13 F. Torp. Erik Nilsson Skedlo Båtsm dott. Anna Ullberg Svala
1830-12-05 Unga Bond. Johan Sjöberg Helgom Bonddottr. Brita C. Nilsdotter Ängom
1831-04-22 Drängen Nils Åström
Bonde dottr. Cathrina Persdotter Stångom
1831-06-05 Bondesonen Olof Nilsson Juni Bonde dottr. Brita Danielsdotter Gästa
1831-06-12 Bondeson Nils Jonsson Ängjom Bondedottr. Ingrid Märtha Larsdotter Ängjom
1831-06-24 Drängen Olof Björkqvist Björkön Pigan Anna Persdotter Björkön
1831-06-28 Bonden Anders Bergström Berge Kyrkowärds dottr. Segrid Catharina Persdotter Skottsund
1831-09-25 Bondeson Erik Mickelsson Baggböle Torpare Dottr. Anna Eriksdotter Högen
1831-10-30 Bonden Anders Andersson Maij Bonde Dottren Brita Stina Olsdotter Backa
1831-10-30 Bondes. Erik Ersson Weda Bonde Enkan Segrid Lena Jonsdotter Berga
1831-11-04 Bondes. Olof Olsson Svala Bond. dottr. Margreta Cathrina Jonsdotter Ängjom
1831-11-06 Unga Bonden Nils Ersson Nohlby Pigan Cajsa Stina Salin Skottsund
1831-11-11 Bonden Per Persson Weda Torp. Dottr. Segrid Ängström Ängjom
1831-05-12 Drängen Per Olsson Maij Pigan Anna Ersdotter Maij
1832-01-21 Bondesonen Jonas Olofsson Torrsjö
Stina Cajsa Lang Torrsjö
1832-04-01 Brädfactor John Månsson Svartvik Pig. Lisa Cajsa Åslund Selånger
1832-05-02 Herr Kyrkoherden Eric Edling
Enkefru Elisabeth Tedén, född Feldin
1832-06-11 F. d. Kr. Länsman. N. Sundell Häljom Bondedottr. Anna Stina Pehrsdotter Torrsjö
1832-06-24 Drängen Olof Nilsson Qvitsle Torparedottr. Stina Nilsdotter Qvitsle
1832-06-24 Drängen Nils Norgren Stångom Torp. Enk Sigrid Lena Nilsdotter Stångom
1832-06-29 Bondes. Pehr Olofsson Ofvansjö Bonde Enkan Märta Jonsdotter Skottsund
1832-10-25 Bonden Olof Olofsson Wästerby Bondedottren Mertha Jonsdotter Åh
1832-10-28 Bonden Martin Olofsson Mjösund Bondedotr. Brita Catharina Michaelsdotter Nohlby
1832-11-18 Drängen Eric Nordlund Åh Bondedottren Anna Margareta Hansdotter Berga
1832-11-18 Krono Båtsmannen Nils Olofsson Tunström Ängjom Pigan Ingrid Lena Pehrsdotter Ängjom
1832-11-25 Bonden Olof Wiklund Bunsta Bondedottren Catharina Olofsdotter Torrsjö
1832-12-09 Strandfiskaren Anders Dalin Junii
Ingrid Cajsa Walqvist Gode Maji
1832-12-26 Bonden Olof Svedlund Ängjom Enkan Ingrid Olofsdotter Ängjom
1833-01-01 S. M. Adjuncten Nils Åslin
Demoiselle Erika Edling
1833-01-13 L: Bonden Enklingen Olof Pehrsson Berga Pigan Lisa Cajsa Westman Hälljom
1833-04-19 Bondeson. Nils Hellbom Hellgom Bonddott. Ingrid Jansdotter Attmar
1833-06-02 Bondeson. Mickel Ersson Weda Pigan Margreta Nilsdotter Bredbyn
1833-06-09 Bondeson. Erik Westerlund Nohlby Bonded: Brita Olsdotter Ofvansjö
1833-06-21 Torparen Olof Olsson Hellgom Pigan Märtha Westman Hellgom
1833-06-23 Torparen Carl P. Lindbom Berga Bonded. Christina Jonsdotter Berga
1833-06-30 Bondeson. Johan Jonsson Godemaj B:de Enkan Cathrina Jonsdotter Godemaj
1833-07-14 Båtsman Nils Engman Dingersjö Pig. Ingrid Christ. Hallin Räbbgård
1833-05-26 Bond. Johan P. Burman Baggböle Bondedottren Ingrid Cajsa Johansdotter Åh
1833-10-03 Bom Vaktaren Hans Dalin
Torp. Dottren Cathrina Nilsdotter Qvistle
1833-11-03 Färje Karlen Jonas Holmberg Fjäl Bondedott. Ingrid Cajsa Olofsdotter Ofvansjö
1833-10-31 Bonden Lars Ullberg Bänkås på Alnön Bonddott. Ingrid Merta Persdotter Nolby
1833-11-09 Bonden Olof Johansson Ortsjön
Segrid Mertha Burman Ullberg
1833-11-17 Torp. Olof Persson Åh Pigan Anna Brita Olsdotter Ortsjön
1833-09-01 Drängen Anders Näsman
Pigan Anna Ersdotter Galtström
1834-01-26
Pehr Markström
Pigan Anna Pehrsdotter Skottsund
1834-02-16 Båtsman Jöns Burman

Ingrid Cajsa Michaëlsdotter
1834-07-06 Bonden Nils Magnus Eriksson Wästbo
Ingrid Märtha Åström Westbo
1834-07-13 Bond. Son. Pehr Pehrsson

Märtha Magdalena Sundén Mjösund
1834-09-27 Bond. Lars Pehrsson

Gretha Debeau Skottsund
1834-10-12 Bonds. Johan Petter Olofsson Mjösund
Märta Cajsa Jonsdotter Stångom
1834-10-26 Bond. Michael Bergsten Junii Bond. D:n Cajsa Lena Pehrsdotter Junii
1834-11-09 (Arb. Karl) Pehr Mårtensson Dingersjö Bond Dottr. Sigrid Stina Ersdotter Nohlby
1834-11-10 Båtsman Olof Åman Rotvik Torp. D:ttr. Christina Ersdotter Skedlo
1834-11-11 Bond S:nen Erik Nilsson Weda Pig. Anna Stina Ersdotter Attmar
1834-11-16 Båtsman Anders Aspling Bredbyn
Märtha Nilsdotter Bredbyn
1834-11-22 Torp. Lars Strömqvist

Anna Lena Pehrsdotter Mjösund
1834-11-30 Bond. Sven Pehrsson

Anna Nilsdotter Stångom
1834-12-06 Skrädd. Nils Nordwall

Anna Johansdotter Skottsund
1834-12-09 Bond. Pehr Pehrsson Ofvansjö
Anna Greta Ersdotter Skedlo
1834-12-28 Sjömannen Olof Wiklund Rotvik Pig. Catharina Ersdotter Brattås i Hernö S:ken
1835-05-28 Sochne Skräddaren Nils Berggren
Pigan Anna Brita Ersdotter Berga
1835-06-14 Torparen Jonas Engvall Svala Pigan Caisa Rebecca Ersdotter Södergård
1835-06-22 Bonden Per Olsson Torrsjö Bonded: Mertha Ersdotter Skottsund
1835-06-24 Torp. Carl Joh. Borg Södergård Torp. Dottr. Segrid Mertha Olsdotter Bredbyn
1835-07-05 Sochne Smeden Jacob Sellström
Smedsdottr. Greta Lisa Hafverin
1835-07-12 Arbet: Per Nordin Svartviken Pigan Sofia Wilhelmina Broman Svartviken
1835-07-12 Båtsman Erik Stålberg Berga Enkan Mertha Maria Nilsdotter Åh
1835-07-12 Bonden Per Jonsson Nolby Enkan Brita Michelsdotter Nolby
1835-07-16 Bonden Jonas Ersson Skottsund Klockare Dottr. Anna Cajsa Nilsdotter Qvitsle
1835-11-01 Drängen Lars Molander Galtström Bondedottr. Ingrid Mertha Ersdotter Nolby
1835-11-15 Torp. Nils Westlinder Gästa Bondedottr. Brita Cajsa Ersdotter Skedlo
1835-11-15 Drängen Per Hindriksson Dingersjö Torp Dott. Cajsa Jonsdotter Åh
1835-11-15 Bondeson. Martin Olsson Svala Bondedottr. Cajsa Rebecca Lang Dingersjö
1835-11-22 Kolaren Erik Nilsson Björkön Enkan Cathrina Ersdotter Solberg
1835-11-24 Bondeson. Jöns Jonsson Mjösund Bondedottr. Ingrid Brita Månsdotter Juni
1835-12-13 Bondeson. Nils M. Halling Solberg Torp. Dottr Ingrid Olsdotter Bredbyn
1835-06-08 Torp. Nils Persson Norrlindsjö och Attmar Sochn Enkan Anna Stina Persdotter Torrsjö
1836-01-03 Enklingen, Bonden Jon Persson Ullberg Torp. Dottr Mertha Jonsdotter Berga
1836-02-13 Bondesonen Jonas Lidsten Slätt Lappdottr. Cajsa Jansdotter Mohn
1836-04-04 Arbetaren Jonas Nordval Svartviken Pig. Anna Cajsa I tjenst i Dingersjö, fr. Rogsta
1836-05-21 Bondeson Jonas Jonsson Åh Bonddott Stina Maglena Åström Åh
1836-06-24 Båtsman Abram Rotvik Bredbyn Torp. Dottr. Anna Lena Berglund Svala
1836-07-10 Glas Mest. Lärlingen And. P. Alqvist Sundsvall Torp. Dottr. Anna Brita Öman Svala
1836-07-02 Drängen Pehr J Lemoine Ljusdahl Torp. Dottr. Lena Lovisa Rönberg Solberg
1836-07-10 Bondes. Mats Nilsson Bredbyn Torpdottr. Brita Lena Jansdotter Nolby
1836-07-16 S:skräddar. Enk. And. Nordvall Stångom Pig. Anna Maria Stålberg Skedlo
1836-08-18 Papper Idkaren C. Er. Westberg Westanå Bondedottr. Anna Christ. Nilsdotter Bredbyn
1836-09-25 Drängen Nils Ersson Björkön Bondedottr. Ingrid Olsdotter Mjösund
1836-10-16 Arbetaren Hans Wiklund Svartviken Pig Stina Nilsdotter Svartviken
1836-10-16 Torp. Enkl. Olof Carlsson Ortsjön Pig. Märtha Barbro Dalstedt Solberg
1836-11-05 Bonden Per N. Ålund Nyland Bondedottr. Mertha Cajsa Jonsdotter Weda
1836-11-10 F. d. Bonden Enkl. Per Nilsson Nolby Bondedottr. Anna Nilsdotter Weda
1836-11-13 S. Skomakaren Nils Hallberg Åh Pigan Ingrid Mertha Jansdotter Dingersjö
1836-11-13 Bondeson. Johan Bredberg Bredbyn Bondedottr. Cajsa Brita Jonsdotter Ängjom
1836-11-20 Torparen Enkl. Erik Stångqvist Skedlo Bondedottr. Brita Sofia Andersdotter Maij
1836-11-26 F. d. Bonden Enkl. Erik Persson Solberg Pig Cathrina Sundel Solberg
1837-02-?? Drängen Jon L. Åström
Pigan Anna Cajsa Johansdotter Galtström
1837-04-30 Bondeson Nils Martin Ersson Weda Torp: Dottren Anna Brita Larsdotter Ortsjön
1837-05-15 Bruks Arb. Johan Bolin Gnarps Masugn Torp: Dottr. Margreta Hel. Lundal Skottsund
1837-06-13 Drängen Per Åsén Åh Bonddottr Stina Maria Andersdotter Maj
1837-06-26 Drängen Michael Næslund
Mamsell Barbru Charl. Sundell Stångom
1837-11-02 Bondeson. Jonas Olofsson Swala Bondedottr. Cajsa Stina Olofsdotter Ängjom
1837-11-03 Bondeson Jonas Pett. Jacobsson Nolby Torp. Dottr. Matha Caisa Johansdotter
1837-11-04 Kust Uppsyn: Mannen Per Schalin
Bondedott. Ingrid Maria Persdotter Skedlo
1837-11-15 Bondeson Erik Jonsson Åh N: M:ans Dottren Mertha Lisa Persdotter Rotvik
1837-11-16 Bruks Arb. Lars Melander Galtström Pig. Anna Greta Njuringius Maij
1837-11-19 Bondeson Olof Pett. Persson Nolby Bonde Dottren Ingrid Brita Persdotter Nolby
1837-11-26 Bonden Enkl: Olof Ersson Bunsta Bonded:r Anna Greta Olofsdotter Godemaij
1837-11-26 Rote Båtsm. Mickel Olof Qvick
Pig Brita Maglena Persdotter Ängjom
1837-12-17 Drängen Abram Persson Hellgom Pig. Sara Mertha Olofsdotter Swala
1837-12-30 Enklingen, Drängen Johan Pett. Rodin Björkön Enkan Cajsa Sörman Björkön
1838-01-01 Drängen Anders Jung Barnhuset Båtsm. Enkan Mertha Ström Solberg
1838-06-04 F. d. Bonden Jonas P. Ersson Solberg Bondedottr. Ingrid Jonsdotter Bredbyn
1838-06-10 Bonden Olof Engman Hellgom Torpare Dottren Mertha Larsdotter Skottsund
1838-06-24 Bond. Enklingen Erik Nilsson Weda Bonde Dottr. Segrid Mertha Michaelidotter Nolby
1838-06-24 Sochn. Smeden Carl P. Söderberg Skrängsta Bondedottr. Anna Christina Olofsdotter Maij
1838-07-07 F.d. Bonden Enkl: Lars Ersson Ängjom Bond. Enkan Brita Pehrsdotter Attmar och Hamre
1838-11-04 Bonden Jon Mårtensson Berga Bondedottr. Segrid Cajsa Jonsdotter Åh
1838-11-11 Bonden Nils Nilsson Åh Bonde Dottr. Greta Cajsa Åström Åh
1838-11-23 Dagakarl. Erik Berglund Stöde Torp. Dottr. Ingrid Mertha Jonsdotter Stöde
1838-11-04 Bondesonen Olof Westerlund Weda Bondedottr. Christina Eriksdotter Skedlo
1838-11-04 Bondesonen Erik Jonsson Skrängsta N. Mans Dottren Ingrid Mertha Martinsdotter Södergård
1838-12-09 Sjömannen Hans Kastberg Svartviken Pigan Maria Stenbeck Dingersjö
1839-07-02 Bondesonen Olof Olsson Ängjom Bond. dottr. Cajsa Lena Larsdotter Ängjom
1839-07-11 Kyrko Werden Jonas Majström Maij Bonded. Segrid Caisa Bergström Berge
1839-10-18 Drängen Jonas Er. Berglund Attmar Bonde Dottren Segrid Mertha Ersdotter Ängjom
1839-11-08 Fång Gev: Bonden Jonas Backlund Backe Häradsdom. Dottr. Anna Brita Jonsdotter Skrängsta
1839-11-10 Bondeson. Olof Sjölund Skedlo Ext. Nämndem. Dottren Stina Lang Dingersjö
1839-11-30 Bondesonen Olof Olsson Svala Bonde Dottr. Brita Lena Svedlund Svala
1839-11-24 Sochneskräddaren Erik Höglund
Bondedottr. Segrid Stina Nilsdotter Solberg
1839-11-15 Bondesonen Anders Olsson Mjösund Bonde dottr Mertha Greta Larsdotter Berga
1839-11-17 Arbetaren Joh. Olof Röding Svartviken Torpare dottr Maja Lisa Hammarström Ortsjön
1839-11-24 Bondesonen Olof Nilsson Ängjom Pigan Anna Margreta Pehrsdotter Hellgom
1839-12-15 Bonde Sonen Jonas Westerlund Nolby Bonde Enkan Greta Mertha Jonsdotter Nolby
1840-01-12 Bondesonen Lars Jonsson Hellgom Bondedottr. Ingrid Svensdotter Berga

Torparen Isak Lingensjö Ljustorp Frötuna Torpare Enkan Christina Höglund Skottsund
1840-04-12 Gl: Bonden Änklingen Nils Larsson Allsta och Tuna Bonde Dottr. Catharina Andersdotter Maij
1840-06-09 Bondesonen Olof Nilsson Hellgom Torpare Enkan Ingrid Engström Ängjom
1840-06-23 Bondesonen Per Jonsson Mjösund Torp. Dottren Christina Olofsdotter Berga
1840-06-28 Drängen Lars Söderlund Stångom Bonde Enkan Anna Nilsdotter Stångom
1840-07-10 Bonden, Enklingen Jonas Olsson Solberg Båts Man dottern Brita Solberg Weda
1840-11-20 Torparen Nils Nilsson Solberg Bonde Dottren Rebecca Persdotter Torrsjö
1840-11-29 Drängen Olof Byström Gnarp Pigan Ingrid Lena Solberg Skottsund
1840-11-29 Drängen Jöns Olsson Swala Torp. Dottr. Brita Caisa Olofsdotter Näset
1840-11-15 Bondesonen Carl. G. Halling Hellgom Torp. Dottren Märtha Stina Hallén Hellgom
1840-11-29 Bonden Johan P. Nordvall Nolby NämndeMans Dottren Greta Cajsa Persdotter Rotvik
1840-11-29 Drängen Lars Westberg Baggböle Torp. Dottren Brita Stina Johansdotter Baggböle
1841-05-__ Bruks Arbetaren Lars Hellenius Galtström Bruks Arbetare Dottren Greta Lisa Blom Galtström
1841-05-31 Arbetaren Herman Olsson Svartvik Arbetare Enkan Carin Olofsdotter Svartvik
1841-05-31 Bondeson Jonas Petter Olofsson Svala Bonde Enkan Brita Lisa Forsberg Dingersjö
1841-06-08 Bonden Erik Svedlund Svala Bonde Dottr. Anna Sofia Swedin Svala
1841-06-30 Torparen Daniel Fredr. Zimmerman Baggböle Torp. Dottren Ingrid Greta Johansdotter Baggböle
1841-07-02 Bonden Jonas Olofsson Ängjom Bonde Dottren Ingrid Mertha Olofsdotter Ängjom
1841-06-27 Bondeson Nils Jonsson Södergård Bondedottr. Ingrid Stina Westerlund Maij
1841-06-27 Hemmansägaren Per Hellzen Hellgom Torp. Dottren Mertha Brita Burman Nohlby
1841-08-__ Torpareson Nils Jonsson Juni Torp Dottr. Ingrid Catharina Åberg Dingersjö
1841-11-12 Bonden unga Jonas Jonsson Qvitsle Bondedottr. Brita Maria Åström Åh
1841-10-31 Bondeson Nils Sjölund Skedlo Pigan Ingrid Cajsa Burman Gästa
1841-10-28 Bondeson Erik M. Jonsson Södergård Bonddottr Brita Mertha Mickelsdotter Svedje
1841-11-04 Drängen Sven Bergström Galtström Mas Mäst: Dottr. Greta Carolina Hybenett Galtström
1841-11-14 Unga Bonden Nils Persson Solberg Bondedottr. Ingrid Lena Burman Gästa
1841-11-09 Bonden Jon Jonsson Åh Bondedottr. Segrid Christina Nilsdotter Hellgum
1841-11-__ Bondeson Jonas Sjölund Ofvansjö Bondedottr. Segrid Caisa Persdotter Skottsund
1841-11-__ Torparen Hans Pet. Englund Atmar & Harf Båtsm. Dottr. Lisa Cajsa Stålberg Ängjom
1841-11-07 Torparen Lars Nyman Dingersjö Torp. Dottr Segrid Maglena Ersdotter Stångom
1841-12-20 Torparen Jacob Söderlund Ortsjön Torp. Dottr. Brita Lena Westman Hellgom
1841-11-20 Båtsmann Hans Nydahl
Bonde Dottr. Mertha Engman Hellgom
1841-12-28 Drängen Olof Åström Prestbordet Bondedottr. Brita Caisa Jonsdotter Qvitsle
1842-04-17 Rote Båtsmanen Martin Rotvik
Torp. Dottr. Sara Erika Ersdotter Svala
1842-04-14 Drängen Joh. Er. Nordqvist Myre Bond. Dottr. Greta Stina Ersdotter Solberg
1842-05-01 Torp. Olof Persson Harf och Atmar Bonddottr. Ingrid Cathrina Olofsdotter Westbo
1842-05-__ Smeds Drängen Johan Westling Galtström Kolare Dottr. Margreta Larsdotter Galtström
1842-05-29 Bonden Per Sjölund Skedlo Bonde Dottr. Anna Cajsa Jonsdotter Mjösund
1842-06-26 Drängen Olof Norlund Berga Torp. Dottr. Anna Mertha Olofsdotter Berga
1842-07-15 Bondeson Olof Månsson Juni Bonde Enkan Mertha Pehrsdotter Qvitsle
1842-07-24 Bondeson Martin Jonsson Mjösund Bonde Enkan Mertha Magl. Sundin Mjösund

Drängen Anders Månberg Årskogen Bondedottr. Mertha Greta Pehrsdotter Skedlo
1842-11-11 Drängen And. Martin Burman Ullberg Bonde Dott. Helena Greta Ersdotter Westbo
1842-11-06 Sjömannen Jonas P. Wiklund Rotvik Torp. Dottr. Brita Cajsa Olofsdotter Bredbyn
1842-11-25 Drängen Lars Ersson Myre Båtsm. Dottren Lisa Maglena Qvik

Kolaren Pehr Bergström Galtström Pigan Anna Söderström Galtström
1842-11-20 Bonden Olof Olofsson Nyland Bond. Dottr Christina Cath. Michelsdotter Baggböle
1842-11-20 Torp Enklingen Nils Höglander Nyland Torp Dottr. Cathrina Ersdotter Stångom
1843-01-01 Bonden Per Daniel Nordin Åh Bonde Dottr. Mertha Olofsdotter Torrsjö
1843-01-01 Bonden Pehr Daniel Nordin Åh Nämndm. Dottren Mertha Olofsdotter Torrsjö
1843-06-04 Torparen Enkm. Olof Olofsson Bredbyn Bonde Dottr. Lisa Brita Pehrsdotter Torrsjö
1843-06-04 Torparen Johan Nilsson Bredbyn Mjölnare Dottren Lisa Hartman Näset
1843-06-04 Sjömannen Clas Edv. Lundblad Ullånger Sochn Lappmans Dottr. Segrid Lena Johansdotter
1843-06-11 Strandfisk. m.m Bonden Nils Olsson Mjösund Bondedottr. Segrid Mertha Halling Solberg
1843-06-04 Torparen, EnkeM. Olof Romberg Dingersjö Pig. Christina Hamberg Dingersjö
1843-06-04 Drängen Per Ulrik Pettersson Backa Torp Enkan Mertha Stina Södergren Åh
1843-07-09 Bondeson Erik Martin Nordvall Bunsta N: Mansdottr. Segrid Mertha Isaksdotter Hellgom
1843-06-25 Bondeson Nils Petter Njurin Stångom Bondedottr. Mertha Magl. Johansdotter Solberg
1843-06-25 Skatte Bonden Erik Jonsson Ortsjön Bond. Dottr. Anna Mertha Andersdotter Maij
1843-07-14 Bondeson Anders Nilsson Åh Bondedottr. Brita Helena Johansdotter Åh
1843-07-10 Bondeson. Erik Norberg Nohlby Bond. Dottr. Elisabeth Ch. Jonsdotter Åh
1843-07-09 Bondeson. Erik Larsson Ängjom Bond Dottr. Anna Mertha Larsdotter Ängjom
1843-07-23 N. Manssonen Erik Petter Jonsson Nyland Klockare Dottr. Segrid Mertha Nilsdotter Qvistle
1843-12-10 Skrädd. son Nils Olof Ågren Bunsta Barnh. flickan, Pig. Gustafva Lindberg Nolby
1843-11-17 Torpareson. Erik Petter Olsson Bredbyn Bonde Dottr. Sara Margr. Olofsdotter Hellgom
1843-11-19 Torpareson Nils Petter Debeau Rotvik Torparedottr Segrid Olofsdotter Skärsätt
1843-12-10 Arbetaren Isack Pettersson Svartvik Pig. Anna Elisabeth Lindgren Svartvik
1844-04-16 Gardisten Bengt Kellberg
Torp. Dottr Brita Lena Bolin Hellgom
1844-06-30 Bondeson Jonas Olofsson Juni Bond. Dottr. Anna Cajsa Månsdotter Juni
1844-07-02 Bondeson. Anders Nyman Godemaij Bonde Dottr. Margreta Lisa Westerlund Maij

Torpareson Olof Petter Bergman Mjösund Torp Dott. Greta Cajsa Wikström Rotvik
1844-07-12 Torpareson Jonas Petter Sjödin Stångom Bond. Dottr Segrid Lena Ersdotter Skedlo
1844-07-11 Bondeson Nils Norbom Hellgom Bondedottr. Segrid Cajsa Åström Åh
1844-07-14 Bondeson Anders Norberg Berga Bondedottr. Anna Christina Johansdotter Juni
1844-11-05 Hamnfogdeson. Pehr Ersson Weda Bondedottr. Anna Mertha Olofsdotter Ängjom
1844-11-19 Bondeson. Erik Olsson Näset Bondedott. Merta Stina Rotval Slätt
1844-11-13 Hemmanstillträdarn Nils Ol. Sjölund Skedlo Bonddott. Cajsa Brita Svensdotter Stångom
1844-11-10 Torpareson. Erik Andersson Näset Bondedott. Segrid Helena Pehrsdotter Skedlo
1844-11-17 Drängen Johan Jacob Stagnell Berga Barnhusflickan, Pig. Sofia Charl. Bergqvist Berga
1844-11-24 Drängen Mårten Mårtensson Nohlby Pig. Mertha Lena Nilsdotter Bredbyn
1844-12-01 Torparen Lars M. Söderman Björkön Bonddottr. Segrid Cajsa Nilsdotter Weda
1844-12-01 Rot Båtsmannen Sven Otto Hellberg
Pig. Anna Cajsa Winberg Westbo
1844-12-26 Soch. Skomakaren Nils Nordqvist
Skrädd. Dottr. Mertha Maria Nordvall
1844-12-27 Bondeson. Nils Nilsson Skedlo Bonddottr. Ingrid Mertha Nilsdotter Åh
1845-05-13 Drängen Jonas Erik Fröst Backa Torpare Enkan Märtha Olofsdotter Åh
1845-05-14 Torparen Olof Petter Bergman Berga Bonde dottren Ingrid Margaretha Jonsdotter Qvitsle
1845-07-08 Nämndemanssonen Nils Martinsson Södergård Bondedottren Ingrid Catharina Nilsdotter Hellgum
1845-07-30 Bonden Erik Johan Bergman Berga Torparedottr. Brita Catharina Nilsdotter Ofvansjö
1845-10-12 Pistolsmeden Enkeman And. Gust. Hammarlund Swartvik Torparedottren Märtha Cathrina Åberg Dingersjö
1845-11-29 Bondesonen Hans Olof Westerlund Nohlby Bondedottren Sigrid Brita Jonsdotter Stångom
1845-10-01 Strandfiskaren Aron Åhlund Junii Torparedottren Märtha Cajsa Johansdotter Skottsund
1845-11-23 Bonden Nils Bredberg Bredbyn Nämndemansdottren Anna Brita Martinsdotter Södergård
1845-10-16 Bondesonen Jonas Södergren Bredbyn Bondedottren Ingrid Lena Andersdotter Backa
1845-11-29 Bondesonen Nils Martin Persson Nohlby Smedsdottren Anna Margreta Burman Nohlby
1845-11-23 Drängen Eric Larsson Skottsund Bondedottren Catharina Pehrsdotter Slätt
1845-12-25 Drängen Jonas Olof Tjernlund Dingersjö Pigan Anna Brita Skåhlberg Dingersjö
1845-12-26 Antagne Skomakaren Gustaf Qvist Nohlby Pigan Lovisa Christina Lindqvist Nohlby
1846-06-01 Torparesonen Johan Salin Skottsund Torparedottren Sigrid Ödman Swala
1846-06-24 Torparen Jonas Olofsson Bredbyn Bondedottren Ingrid Olsdotter Swala
1846-07-07 Hemmansegaren Nils Nilsson Hellgum Häradsdomaredottren Anna Larsdotter Hellgum
1846-07-12 F. d. Bonden Eric Mårt. Mårtensson Baggböle Bondedott. Anna Margretha Michelsdotter Baggböle
1846-07-12 Bondesonen Jonas Petter Jonsson Södergård Bondedottren Anna Maria Nilsdotter Skärsätt
1846-07-12 Torparen Olof Westberg Attmar Bondedottren Anna Christ. Michelsdotter Swedje
1846-07-19 Landbonden Olof Bergman Björkön Torparedottren Christina Sörman Björkön
1846-07-01 Rote Båtsmannen Nils Peter Burman
Bondedott. Sigrid Catharina Burman Myre
1846-08-16 Socken Skräddaren Theodor Eugene Telberg
Land Bonde dott. Anna Christ. Johansdotter Björkön
1846-11-22 Pappersmakare Gesällen Olof Wahlström Westanå Torparedott. Ingrid Hammarström Ortsjö
1846-11-22 Drängen Pehr Sjöberg Westanå Torparedottren Anna Andersdotter Björkön
1846-11-12 Torparen Johan Peter Ersson Munktorp i Torp Torparedottren Anna Stina Olsdotter Bredbyn
1846-11-15 Drängen Johan Malmdin Ängom Torpare Enkan Margretha Dahlstedt Ortsjön
1846-11-22 Bondesonen Nils Nordin Nohlby Bondedottren Anna Maria Westerlund Nohlby
1846-12-13 Blifvande Torparen Göran Åström Björkön Torpare dottren Margreta Olsdotter Björkön
1846-12-06 Bonden Mårten Ersson Ullberg Bondedottren Christina Persdotter Skedlo
1847-02-15 Skräddaren Eric Holmberg Galtström Sjömans dott. Petronella Halén Böle
1847-05-10 Drängen Hans Nordvall Maij
Elis. Christina Svensdotter Berga
1847-05-10 Drängen Olof Bredberg Bredbyn Mjölnaredott. Brita Hartman Näset
1847-06-21 Sockne Skomakaren, Enkl. Joh. Ålander Ängom Pigan Fredr. Mathilda Jurén Weda
1847-07-07 Häradsdomare Sonen Erik Larsson Helljom Bondedottren Anna M. Pehrsdotter Skottsund
1847-07-15 Skatte Bonden Michael Edlund Bredbyn Extra NämndeMans d:r Märtha Pehrsdotter Slätt
1847-08-03 Drängen Johan Sundström Mjösund Torparedottren Lisa Stina Nilsdotter Bredbyn
1847-10-17 Drängen Erik Nilsson Gästa Pigan Elis. Margaretha Olsdotter Gästa
1847-11-16 Hemmans Arrendat. Enkl. Nils Pet. Jurin Solberg Bondedottr. Anna Stina Mårtensdotter Bunsta
1847-11-07 Strandfiskarn Enkl. Anders Dalin Junii Pigan Martha Stina Ström Solberg
1847-11-20 Hemmansegaren Olof Olofsson Bunsta Bondedottr. Sigrid Lena Pehrsdotter Godmaj
1847-11-14 Bondesonen Nils Olofsson Ullberg Bonde Enkan Stina Engström Gästa
1847-11-23 Bondesonen Olof Wedin Weda Bondedottr. Ingrid Br. Jonsdotter Nohlby
1847-11-27 F. Bonden, Enkl:n Olof Rotwik Berga Pigan Sigrid Christ. Jönsdotter Skrängsta
1847-11-14 Hofslagare Gesällen Johan Sjödin Svartvik Timmermansdottr. Brita Widman Svartvik
1847-12-25 Bondeson Eric Jonsson Helljom Torparedott. Gust. Stålberg Dingersjö
1848-03-25 Sjömannen Johan Törnlund Sundsvall Arbet. Matts Larssons dtr. Brita Mattsdotter Svartvik
1848-03-15 Warfsarbetaren Michael Westin Svartvik Pigan Elisabeth Röding Svartvik
1848-03-17 Bondeson Hans Pehrsson Torrsjö Bondedtr. Stina Cajsa Burman Gästa
1848-05-05 Bondeson Olof Olofsson Skedlo Nämndemansdtr Cajsa Lang Dingersjö
1848-06-07 Bondeson Pehr Olsson Ullberg Torp. Dottr. Helena Nilsdotter Slätt
1848-05-24 Båtsman Jonas Qvick
Bondedottr. Brita Lov. Svensdotter Berga
1848-06-20 Bonden Lars Nilsson Helljom Bondedtr. Sigrid Märt Jansdotter Åh
1848-07-12 Sockn Skrädd. Erik Olof Rönberg
Bond. Dtr. Ingrid Ersdotter Skedlo
1848-10-30 Båtsman Eric Gust. Engman
Båtsmans Dott. Anna Stålberg Ängom
1848-11-12 Bondeson Michael Wännqvist Weda Torp. Dottr. Helena Nilsdotter Westbo
1848-11-07 Bondeson Jöns Petter Larsson Ängom Bondedottr. Marta St. Olsdotter Bunsta
1848-11-12 Socken Skrädd. Eric Söderlund
Bondedott. Ingrid St. Jonsdotter Ängom
1848-11-14 Torpareson. Pehr Söderström Ofvansjö Torp. Dottr. Brita St. Öberg Berge
1848-12-03 Skatte Bond. Nils Olsson Näset Häradsdom. Dtr. Anna Olsdotter Torrsjö
1848-11-26 LandtBondeson Pehr Höglund Björkön Torp. Dtr: Stina Cajsa Wiklund Rotvik
1848-12-17 Dräng:n Pehr Östberg Näset Torp. Dtr. Cajsa Lena Nyström Svala
1849-05-28 LandBond. Olof Ålander Qvitsle Bondedtrn Catharina Marg. Ersdotter Junii
1849-06-05 F. Bond. Jonas Sundin Mjösund Bondedtrn Märta Hel. Jonsdotter Mjösund
1849-05-09 Rote Båtsman Johan Lindbom
Pigan Stina Cajsa Pehrsdotter Åh
1849-07-10 Bondeson Nils Nilsson Weda Torp. Dtrn Märta Stina Dahlgren Björkön
1849-09-11 Pappers Bruksarbet. Lars Andreas Modin Westanå Bonde Dottrn Stina Magd. Olsdotter Swala
1849-10-13 F. Sjömannen Pehr Erik Pettersson Maji Smedsdtrn Märta Lena Burman
1849-10-15 Bond. och Enkl:n Pehr Ålund Junii Bondedtrn Stina Cajsa Dahlbom Dingersjö
1849-10-26 Torparen Nils Ullberg Solberg Torparedtrn Stina Greta Nilsdotter Skedlo
1849-11-11 Bonden Pehr Ersson Ängom Torp. Dtrn Helena Christ. Bergström Ängom
1849-11-11 Bondeson Hans Olofsson Gnarp och Årskogen Extra Nämnd. Dtrn Anna Marg. Jonsdotter Stångom
1849-11-13 Drängen Erik Eriksson Åh E:an Charl. Sofia Stagnett Åh
1849-11-12 Nämndemansson Olof Petter Bergstin Nyland Extr. Nämndemans Anna Stina Jansdotter Solberg
1849-11-17 Drängen Pehr Pehrsson Bunsta Bondedtrn Anna Gretha Olsdotter Bunsta
1849-12-15 Bondesonen Pehr Pehrsson Skottsund Exra Nämndemans Dtrn Sigrid Lena Pehrsdotter Slätt
1849-12-17 Bondeson Knut Johan Ortman Ortsjö Bondedtrn Elis. Christina Nordlund Myre
1849-12-28 Drängen Nils Petter Romberg Räbbofvansjö Torp. D:rn Stina Mag. Nyström Räbbofvansjö
1849-12-26 F. Bonden Jonas Jonsson Nohlby Land Bonde D:rn Maria Cattr. Pehrsdotter Skottsund
1850-01-06 Bondesonen Hans Martin Nordberg Berga Pig. Margaretha Jonsdotter Gnarp nu i Njurunda
1850-03-21 Drängen Lars Olof Ålander Berga Båtsmans dott. Lisa Stina Åman Berga
1850-03-12 Drängen Johan Wiklander Rotvik Pig. Brita Magdalena Åman Gästa
1850-05-20 Torp. Enkl:n Lars Olsson Ängom Inhys. Pig:n Christ. Elis. Charl. Lindstedt Ängom
1850-05-10 Torparen Eric Häggberg Solberg Bondedott. Christ. Helena Burman Ullberg
1850-06-21 Torpareson Johan Sandin Baggböle Bondedott. Anna Christ. Olsdotter Nyland
1850-06-21 Bond. Jon Olof Sjöbom Skärsätt Fångevaldiger E:an Anna Br. Backlund Backa
1850-08-04 Skomakaren Lars Nyström
Pig:n Christina Margaretha Gadd Galtström
1850-08-18 LandBond. Jonas Pett. Björkqvist Björkön LandBondedottr. Elis. Marg. Andersdotter Björkön
1850-09-29 Drängen Joh. Paul Lindqvist Junii Rote Båtsm. D:rn Marta Cath. Nyberg Junii
1850-11-12 Bondeson Olof Ersson Myre Bondedott. Kath. Helena Jonsdotter Maij
1850-11-05 Skom. Pehr Åström Åh Bondedottn. Marta Brita Nilsdotter Skärsätt
1850-11-17 Båtsmansson. Johan Olof Stålberg Ängom Barnhusfl. Sof. Alb. Wilh. Ängdahl Ängom
1850-11-24 Drängen Nils Petter Westin Svala Barnhusfl. Joh. Lovisa Dahlstedt Weda
1851-01-12 Torparen Hans Hällqvist Helljom Pig:n Ingrid Sjödin Galtström
1850-12-07 Bondeson Hans Johan Norberg Åh Pig:n Marta Brita Olsdotter Nyland
1850-12-27 Torpareson Eric Jonas Höglund Skottsund Bondedott. Marta Lena Jonsdotter Bunsta
1851-01-08 Skomak. Jon. Pett Sellqvist Sundsvall Pig. Märta Greta Brandt Skottsund
1850-12-29 Ingenieur Pehr Eric Dahlberg Bjuråker Dem. Hedv. Gust. Nordlinger Skottsund
1851-01-17 Bond. Olof Hansson Berga Torparedott. Stina Olsdotter Berga
1851-02-10 Kakelugsmak. Aug. Conrad Schallin S:vall Torp. Dottr. Marta Christ. Höglin Skottsund
1851-04-13 Kolareson Erik Björklund Björkön Torparedottr. Anna Cath. Bergman
1851-04-20 Arbet. Eric Olof Eriksson Svartvik Pigan Margretha Wallström Svartvik
1851-04-17 Torp. Enkl:n Johan Olofsson Torp och Munktorp Bondedottr. Sigrid Cath. Nilsdotter Bredbyn
1851-05-11 Arbet. Olof Andersson Tunell S:vik Enkan Cath. Ersdotter Röstlin S:vik
1851-06-22 Bonden Erik Mårtensson Ortsjön Bondedottr. Ingrid Cath. Olsdotter Ortsjön
1851-06-23 Sockenskräddr. Lars Åström Åh Pigan Ingrid Johanna Nilsdotter Åh
1851-07-08 Torparen, Enkl:n Hans Wiklund Björkön Pigan Christina Pehrsdotter Björkön
1851-06-29 Hemmansägaren Jon. Ol. Nordin Nohlby Bondedtr Cath. Christ. Persdotter Godemaj
1851-06-29 Arbet. Johan Johansson S:vik F. d. Kyrkväkt. Dtr. Stina Gr. Sjögren ?
1851-08-03 Rote Båtsman Pehr Ol. Ullberg
Torp. Dottr Christ. Cathrina Olsdotter Svala
1851-09-05 Arbet. Paul Glad Svartvik Enkan Margr. Christina Tungström Svartvik
1851-10-07 Bondeson Jon Nordvall Berga Båtsm. Dottr Märta Ängman Skärsätt
1851-11-16 Urmakar Elefv And. Nicklas Höglund Dingersjö Pig:n Marta Hamberg Dingersjö
1851-11-09 Skrädd. Joh. Lud. Pettersson Stångom Pig. Ulla Nordvall Stångom
1851-12-05 Dräng:n Carl Joh. Wahlberg Tuna Enkan Ingr. Cajsa Åberg Junii
1851-12-04 Bond. Jon Jonsson Baggböle Bond. D:n Margreta Olsdotter Ängom
1851-12-11 Torpson Jon Pet. Olsson Svedje Pigan Anna Brita Solberg Backa