Vigselregister Njurunda C:4
Vigseldatum Lysn_Datum1 Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1852-03-25 1852-02-01 Landbondeson Jon Pet. Pehrsson Skottsund Bondedottr Elisabeth Jonsdotter Nohlby
1852-05-27 1852-04-25 Arbetaren Pehr Simon Simonsson Svartvik, fr. Stöde Pigan Lisa Maria Pehrsdotter Svartvik
1852-06-06 1852-05-02 Torp. Gustaf Aron Pehrsson Mellberg Tuna i Allsta Bondedottren Catharina Andersdotter Ortsjön
1852-06-29 1852-05-16 Drängen Pehr Ersson Moberg Myre Bondedottr Katharina Hel. Larsdotter Skottsund
1852-06-29 1852-05-30 Bondeson Pehr Eriksson Böle Bondedottr Christina Margr. Nilsdotter Björkön
1852-07-10 1852-06-13 Bondeson Pehr Ericsson Skedbom Skedlo Bondedottr. Märta Brigitta Nilsdotter Dingersjö
1852-07-10 1852-06-20 Torpareson Hans Pettersson Godemaij Torparedottr. Anna Margr. Persdotter Björkön
1852-08-08 1852-06-27 Skomakaren Ol. Fr. Nordborg Nohlby Bonde Enkan Margreta Kath. Persdotter Nohlby
1852-08-15 1852-07-04 Torpareson Göran Sjögren Skedlo Torparedottr. Brita Helena Jonsdotter Junii
1852-10-14 1852-08-29 Skräddare Gesälln. And. Oscar Decker Sundsvall Tjenstepig. Sara Christina Hallén Godemaij
1852-09-30 1852-09-12 Cantorn och Skolläraren Jonas Sehlberg Kyrkmohn Torpardottr. Margr. Cath. Rönberg Solberg
1852-11-09 1852-10-03 Bondeson Eric Ol. Björklund Björkön Bondedottr Brita Stina Ersdotter Böle
1852-10-31 1852-10-10 Skräddaren Jonas Sjöbom Ortsjön Pigan Margaretha Jonsdotter Skedlo
1852-11-07 1852-10-03 Arbetaren Ol. Hermansson Svartvik Pigan Anna Sundin Svartvik
1852-11-16 1852-10-17 Torpareson Nils Olof Schelin Slätt Pigan Margreta Christina Nilsdotter Rotvik
1852-11-10 1852-10-17 Drängen Carl Wilhelm Sörlin Nyland Kolaredottr Anna Kath. Andersdotter Björkön
1852-11-29 1852-10-31 Bondeson Pehr Daniel Pehrsson Gästa Bonde Enkan Margreta Nilsdotter Bredbyn
1852-12-06 1852-11-07 Bondeson Hans Martin Njurin Stångom Torparedottr Brita Christ. Eriksdotter Skedlo
1852-12-27 1852-12-12 F.d. Tingsvaktmäst. Hans Stålberg Dingersjö Smedsdottren Märta Abramsdotter Bergsjö

1852-12-19 Bondeson Pehr Larsson Skottsund Båtsmans dottr. Ingrid Kajsa Nydahl Åh
1853-01-23
Bondeson Pehr Larsson Skottsund Båtsmans dottr. Ingrid Kath. Nydahl Åh
1853-05-22 1853-04-17 Bondeson Pehr Ersson Nohlby Torp. dottren Sigrid Brita Jonsdotter Räbbofvansjö
1853-06-09 1853-05-08 Torp. Jon Peter Nordberg Ullberg
Sigrid Märta Hansdotter Torp
1853-07-05 1853-05-15 Bondeson Joh. Olof Bergsten Räbbofvansjö Bondedottr. Sigrid Cath. Olsdotter Junii
1853-07-04 1853-05-22 Bondeson Jon Nyman Junii Bonde Enkan Märta Maria Olsdotter Solberg
1853-06-28 1853-05-29 Skatte Bond. Peter Eriksson Bergman Attmar i Kläpp Bondedtr. Sigrid Märta Svensdotter Stångom
1853-06-24 1853-06-05 LandBondeson Joh. Nordling Gnarp Arbetaredottren Märta Elisab. Johansdotter Svartvik
1853-06-24 1853-06-21 Arbetaren Sven Jonsson Svartvik Pigan Christina Helena Dunderberg Svartvik
1853-10-09 1853-08-28 SockenSkrädd. Carl Gust. Mejerberg Nyland Torp. Dottr. Margr. Cath. Hellberg Backa
1853-11-10 1853-09-25 Qvarnegaren Fr. Sundberg Selånger och Silja Bondedottr. Sara Cath Joh.dotter Nohlby
1853-11-01 1853-10-02 Bondeson Jonas Ol. Sjödin Stångom Torparedottr. Märta Br. Jonsdotter Myre
1853-11-06 1853-10-02 Rote Båtsman. And. Solberg Ofvansjö Torparedottr. Elis. Christ. Nilsdotter Godemaij
1853-11-20 1853-10-09 Bondeson Pehr Erik Forsslund Dingersjö Bomvaktare Enkan Christina Romberg Dingersjö
1853-11-29 1853-10-16 Bondeson Pehr Nordin Godemaij Bondedottr Sigrid Cath. Olsdotter Ullberg
1853-11-27 1853-10-16 Rote Båtsmannen N. Joh. Nyberg
Bondedtren Märta Brita Olsdotter Myre
1853-11-27 1853-10-30 Stalldr. Nils Nilsson Svartvik Pigan Catharina Pettersson Svartvik
1853-11-27 1853-10-30 Torpareson Jonas Bergström Nyland Torp: Dott. Anna Hel. Johansdotter Veda
1853-12-10 1853-11-06 Dräng. Pehr Johansson Mjösund Barnhusflickan Joh. Amalia Rahm Mjösund

1853-11-20 Dräng. Johan Westman Mjösund Båtsmansenkan Märta Maria Nilsdotter Åh
1854-01-06 1853-11-20 Drängen Johan Westman Mjösund Båtsm. Enkan Märta Maria Nilsdotter Åh
1854-05-07 1854-04-16 Torpares. Er. Ol. Norman Gnarp Pigan Anna Christina Palm Ortsjön
1854-06-18 1854-05-14 Bondeson Pehr Olofsson Ängom Bondedottr Brita Margr. Nilsdotter Ängom
1854-06-27 1854-05-21 Bonden And. Pet. Olsson Gästa Bondedottr. Märta Br. Olsdotter Ullberg
1854-07-09 1854-05-28 Bondeson Nils Martin Nilsson Ängom Bondedottr. Catharina Christ. Jonsdotter Junii
1854-07-09 1854-06-04 Bondeson Olof Nyman Godemaji Bondedottren Katharina Maria Persdotter Ofvansjö
1854-07-13 1854-06-25 Torpareson Pehr Sjöbom Myre Bondedottr. Ingrid Kath. Olsdotter Ullberg
1854-07-23 1854-06-25 Sockn Skomakar. Joh. Ol. Wikström Rotvik Torp. Dottren Ingrid Christina Jonsdotter Myre
1854-09-24 1854-08-27 Dräng. Joh. Samuel Thelberg Helljom Enkan Anna Carlsdotter Nohlby

1854-10-08 Torpareson Erik Larsson Ängom Pig. Kajsa Stina Westin Ängom
1854-11-07 1854-10-15 Torparen Pehr Daniel Sundström Åh Pig. Juliana Moberg Gästa
1854-11-28 1854-10-15 Bonden Jon. Pet. Nilsson Weda Bondedottren Märta Brita Mikaëlsdotter Baggböle
1854-11-30 1854-10-22 Torp. Nils Olof Bolin Helljom Pigan Brita Bylund Helljom
1854-11-30 1854-10-23 Drängen Eric Nordin Nohlby Pig. Anna Margr. Forslund Westbo
1854-12-31 1854-11-05 Dräng. Anders Ersson Prestsvedjan Piga. Anna Cajsa Jonsdotter Prestsvedjan
1854-12-03 1854-11-12 Bondeson Lars Persson Gästa Bonde Enkan Anna Sofia Svedin Svala
1854-12-05 1854-11-12 Bondeson Pehr Olof Persson Nohlby Bondedtr. Catharina Elis. Nilsdotter Skärsätt
1854-12-03 1854-11-12 Torpareson Eric Bergman Baggböhle Bondedottren Ingrid Cath. Svedborg Skärsätt
1854-12-16 1854-11-19 Mjölnaren Anders Kram Solberg Pig. Ingrid Märta Andersdotter Björkön
1855-02-18 1854-12-10 Bonden Pehr Persson Sörlin Torrsjö Pig Elisabeth Johansdotter Torrsjö
1855-05-28 1855-04-22 Drängen Nils Mart. Ålander Åh Pigan Ingrid Johanna Jonsdotter Berge
1855-06-25 1855-05-06 Bondeson Nils Petter Pehrsson Åh Nämndemans dottern Märta Stina Bergsten

1855-05-27 Bonden (Enkeman) Lars Ullberg Bänkås på Alnön Bondedottren Sigrid Cath. Olsdotter Näset
1855-07-09 1855-05-27 Bonden Jonas Mikaelsson Baggböle Bondedottren Greta Stina Olsdotter Ortsjön
1855-07-03 1855-05-27 Bondesonen Joh. Mikael Söderlund
Bondedottren Sigrid Kath. Jonsdotter Södergård
1855-06-26 1855-05-27 Bonden Pehr Olof Nordin Solberg Bondedottren Sigrid Cath. Olsdotter Ängom
1855-09-16 1855-08-19 Drängen Anders Asplund Björkön Skräddare Enkan Anna Stina Thelberg

1855-09-09 Arbetaresonen Joh. Petter Thunberg Svartvik Arbetsdottren Anna Andersdotter Ehn Svartvik

1855-09-09 Drängen Johan Erik Johansson Galtström Kolaredottren Anna Brita Pehrsdotter Galtström

1855-09-23 Artilleristen Joh Olof Westling Hernösand Pig. Brita Helena Hallén Hernösand
1855-11-06 1855-09-30 Bondesonen Mikael Olof Rotvall Slätt Bondedottren Christina Magdalena Nilsdotter Dingersjö
1855-10-30 1855-09-30 Bondesonen Olof Pet. Backlund Backa Bondedottr. Märta Brita Bergsten Räbbgård
1855-10-21 1855-09-30 Torpareson Pehr Wahlström Gästa Torparedottren Sara Brigitta Stångqvist Räbbofvansjö
1855-11-13 1855-10-14 Bondeson Ol. Pet. Olsson Skrängsta Pig. Anna Christina Kämpe Skrängsta

1855-10-21 Skomakareson And. Dav. Wennberg Timrå Arbet. Dottr. Brita Stina Jakobsdotter Svartvik

1855-10-28 Arbetaren Carl Joh. Westberg Svartvik Arbetaredottren Ingrid Märta Lundahl Svartvik

1855-11-04 Mästersmed. Enkl. Joh. Petter Westberg Galtström Pig Catharina Jonsdotter Galtström
1855-12-26 1855-11-11 Qvarnegaren Henrik Sörlin Solberg Pig. Bondedottr. Brita Christina Näslund Näset

1855-12-?? Inhysesmannen Abraham Fredin Torrsjö Enkan Brita Christina Westberg Torrsjö

1855-12-23 Torpareson. Gustaf Nordgren Alnön Arbetar. Matts Larssons d:r Margretha Mattsdotter Svartvik
1856-02-24 1856-01-20 Rote Båtsman Lars Gadd Maij Båtsmans dottr. Anna Br. Ullberg Ortsjön
1856-03-05 1856-01-20 Drängen Jon Bylander Ortsjön Bondedottr. Sigrid Mårtensdotter Ortsjön
1856-04-08 1856-03-16 Backstuguhj. Enkl. Georg Elias Frestadius Skärsett Pigan Johanna Wallström Svala

1856-03-23 Mästersven Anders Åkerdahl Galtströms Bruk Pig. Margaretha Hedberg Galtströms Bruk
1856-04-27 1856-03-23 Stalldrängen Anders Jonsson Sundsvall Pig. Johanna Beata Millberg Svartvik
1856-05-12 1856-04-06 Arbetskarlen Drängen Enkl. Joh. Peter Axling Sundsvall Bondedottren Helena Cath. Nordlund Berga
1856-05-12 1856-04-13 Jagt. Båtsman. Joh. Er. Enqvist Mjösund Torparedottr. Märtha Carlsdotter Oviken
1856-05-12 1856-04-06 Tullvaktmästar. Ol. Nikl. Törnberg Sundsvall Bondedottr. Helena Sjölund Mjösund
1856-07-12 1856-05-18 Backstuguhjonet Jon Ersson Myre Bondedottren Catharina Nilsdotter Junii
1856-07-01 1856-05-18 Skattebonden Jon Olof Mårtensson Nordvall Bunsta Bondedottren Ingrid Katharina Ersdotter Ängom
1856-06-22 1856-05-18 Drängen Simon Nilsson Wiklander Mjösund Torpareenkan Märtha Helena Nilsdotter Mjösund
1856-07-06 1856-05-25 Bondesonen Erik Petter Bergsten Räbbgård Bondedottren Anna Stina Eriksdotter Junii
1856-07-08 1856-05-25 Unge Bonden Ol. Peter Pehrsson Godemaij Bondedottr. Ingrid Margretha Nilsdotter Ängom
1856-07-08 1856-05-25 Bondesonen Nils Martin Söderblom Södergård Bondedottr. Brita Helena Olsdotter Ängjom

1856-06-01 Stalldrängen Anders Eriksson Svartvik Pigan Helena Sofia Söderberg Svartvik
1856-07-10 1856-06-01 Bondesonen Nils Olsson Ortsjön Bondedottren Christina Olofsdotter Bunsta
1856-07-04 1856-06-01 Trädvirksfaktorn Mikaël Nordin Nohlby Nämndemansdottr. Margr. Elis. Solberg Solberg

1856-11-02 Nämnd. Enkln Nils Martinsson Södergård Bondedottr. Brita Elis. Nilsdotter Helljom
1856-07-06 1856-06-15 Rotebåtsman Abraham Fredin Engman
Torpare Enkan Brita Christ. Johansdotter
1856-07-13 1856-06-15 Torpareson Jon Olof Åkerman Junii Bondedottr. Sigrid Helena Nilsdotter Solberg
1856-07-20 1856-06-29 Bondeson Johan Sjöberg Svala Bondedottren Anna Stina Nyström Svala
1856-08-10 1856-07-13 Drängen Erik Ersson Bylander Helljom Pigan Sigrid Märta Nilsdotter Helljom
1856-09-21 1856-08-24 Torparen Erik Petter Dahlgren Björkön Kolaredottren Catharina Jonsdotter Björkön
1856-10-28 1856-09-07 Bondesonen Pehr Ol. Sjölund Ofvansjö Bondedottren Cath. Brigitta Hansdotter Godemaij
1856-11-04 1856-10-05 Nämndemanssonen Erik Bergsten Nyland Bondedottr. Anna Christina Olofsdotter
1856-11-18 1856-10-12 Bondesonen Nils Petter Ersson Junii Bondedottr. Sigrid Helena Ersdotter Böle
1856-12-28 1856-11-04 Nämndeman, enkl. Nils Martinsson Södergård Bondedottr. Brita Elisabeth Nilsdotter Helljom

1856-11-30 Arbetaren Anders Häggström Svartvik Pigan Brita Maglena Pehrsdotter Svartvik
1857-01-11 1856-12-07 Drängen Olof Peter Ålund Nyland Torpardottr. Cajsa Stina Åberg Skottsund
1857-02-11 1857-01-04 F. d. Drängen Rotebåtsman And. Erik Ullberg
Torpardottr Christina Margr. Nilsdotter Stångom
1857-03-25 1857-03-01 Drängen Jon Ersson Sund Ängom Pigan Karin Pehrsdotter Ullberg
1857-06-14 1857-05-03 Torparesonen Nils Pettersson Godemaj Båtsmansdottren Katharina Christina Lindbom
1857-07-12 1857-06-07 Bondesonen Mikael Aug. Weström Bunsta Nämndemansdottren Sigrid Märta Jonsdotter Dingersjö
1857-07-21 1857-06-28 Hemmansegaren Jonas Olofsson Skedlo Häradsdomaredottren Catharina Margaretha Jonsdotter Nyland

1857-07-12 Arbetaren Lars Peter Larsson Svartvik Enkan Maria Catharina Johansdotter Björkön
1857-08-30 1857-07-12 Torparesonen Erik Ersson Näset Pig. Maria Helena Olofsdotter Skrängsta
1857-10-29 1857-09-06 Drängen Nils Erik Westerlund Dingersjö Bondedottren Cajsa Lisa Mårtensdotter Dingersjö
1857-10-10 1857-09-18 Bondesonen Johan Olof Sandberg Solberg Bondedottren Lisa Märta Olofsdotter Rotvik

1857-09-20 Drängen Carl Erik Åkerblad Sundsvall Pig Carolina Säfström Galtströms Bruk
1857-11-05 1857-09-29 Torparen Nils Erik Åbergson Dingersjö Pig. Sigrid Märta Nyström Qvitsle
1857-11-13 1857-09-27 Drängen Jöns Stålberg Dingersjö Båtsmans Enk. Stina Cajsa Olofsdotter Berge
1857-11-06 1857-10-04 Fiskaresonen Carl Gustaf Loo Sundsvall Bondedottren Catharina Helena Lang Dingersjö
1857-11-13 1857-10-04 Bonden och Enklingen Carl Pet. Söderberg Gästa Bondedottren Stina Cajsa Jonsdotter Bunsta
1857-11-08 1857-10-11 Torparesonen Pehr Fredric Sjölund Ofvansjö Pigan Ingrid Märta Larsdotter Ängom
1857-12-04 1857-10-25 Båtsmanssonen Carl Johan Åsander Åh Bondedottren Märta Cajsa Nilsdotter Solberg
1857-11-27 1857-11-08 Drängen Erik Sjöbom Torrsjö Enkan Lisa Johansdotter Torrsjö
1857-12-28 1857-11-08 Bondesonen Maths Jonsson Solberg Pig. Anna Brita Nordlund Myre
1858-01-10 1857-12-06 Krono Båtsmannen och Enklingen Mårten Rotvik Helljom Pig. Margretha Ersdotter Helljom
1858-05-24 1858-04-11 Krono Båtsmannen Erik Stålberg Ortsjön Pigan Anna Greta Matsdotter Nyland
1858-05-21 1858-05-02 Bondesonen Isak Martin Olofsson Ängom Bondedottren Brita Lisa Olofsdotter Ängom
1858-06-20 1858-05-23 Förre Båtsmannen och Enklingen Olof Åman Rotvik Pigan Ingrid Märta Ersdotter Rotvik
1858-07-04 1858-05-30 Torparesonen Lars Landin Gnarp och Ås Torparedottren Ingrid Katharina Ersdotter Södergård
1858-07-09 1858-06-13 Bonden Nils Ersson Attmar och Kläpp Bondedottren Sara Magdalena Olsdotter Ängom
1858-10-31 1858-09-12 Drängen And. Petter Lindqvist Juni Torparedottren Brita Stina Pehrsdotter Juni
1858-10-19 1858-09-12 Torparesonen Mikael Bolin Högen Bondedottren Brita Stina Lang Dingersjö
1858-11-19 1858-10-17 Drängen Erik Pehrsson Näset Pigan Anna Erika Olofsdotter Näset
1859-04-05 1859-02-06 Bondesonen Johan Pettersson Skottsund Godemansdottren Cajsa Stina Nilsdotter Westbo
1859-04-12 1859-02-27 Dräng. Pehr Johan Bergström Berga Pig. Christina Carolina Wedström Berga

1859-03-27 Arbetaren Carl Erik Wiklund Swartvik Pig. Sara Greta Pehrsdotter Swartvik

1859-04-10 Skrädderiarbetaren Nils Jonsson Selander Swartvik Pig. Brita Stina Burman Swartvik

1859-04-10 Arbetaren Johan August Nyström Swartvik Pigan Brita Lisa Wallström
1859-06-13 1859-05-01 Arbetaren Pehr Mathsson Swartvik Pigan Märta Cajsa Stålberg Dingersjö
1859-06-13 1859-05-08 Skräddaresonen Anders Petter Nordin Helljom Pigan Anna Maria Aronsdotter Helljom
1859-07-10 1859-05-29 Drängen Pehr Erik Forss Dingersjö Pigan Catharina Christina Ålander Nohlby
1859-07-12 1859-06-05 Torparesonen Pehr Ullberg Solberg Torparedottren Anna Märta Stålberg Skottsund
1859-07-12 1859-06-12 Bondesonen Nils Mårten Norberg Baggböhle Bonde Dottren Sigrid Kajsa Månsdotter Ortsjön
1859-07-12 1859-06-19 BondeSon Jonas Wiklund Rotwik Torpare Dottren Anna Brita Bolin Högen
1859-07-17 1859-06-26 Jakt-båtsmannen Pehr Näslund Hudikswall Pigan Johanna Carolina Jonsdotter Dingersjö
1859-07-19 1859-06-26 Nämndemans Sonen Olof Zetterbom Skärsätt Pigan Märtha Stina Nilsdotter Kyrkmohn
1859-08-07 1859-06-26 Arbetaren Anders Persson Wermland och Råda S:n Bond. Dottren Ingrid Cajsa Pehrsdotter Nohlby
1859-10-16 1859-07-24 Arbetaren Olof Persson Wermland och Hwitsand Arbetare Dottr. Anna Cathrina Nilsdotter Swartvik
1859-10-23 1859-08-28 Landtbond. Olof Hallgren Mjösund Pigan Cajsa Greta Jonsdotter Mjösund
1859-11-06 1859-09-11 Arbetskarlen Jacob Samuel Hellman Selånger Arbetaredottren Anna Oliva Olsdotter
1859-10-30 1859-10-02 Drängen Michael Olsson Solberg Pigan Anna Helena Jonsdotter Solberg
1859-11-10 1859-10-02 Drängen Johan Kram Mariaforss Tullmjölqvarn Bond. Dottren Lena Margreta Nordlund Berga
1859-11-22 1859-10-09 Bonden Jonas Forsslund Dingersjö Bond. Dottr. Oliva Christina Mårtensdotter Dingersjö
1859-12-06 1859-10-23 Bonden Jonas Solander Solberg Bonde Dottren Anna Brita Wiklund Rotwik
1859-12-04 1859-11-06 Drängen Lars Martin Englund Backe Pigan Lena Greta Olsdotter Weda
1859-12-26 1859-11-06 Bond Son Jonas Mickael Söderblom Södergård Bond Dottren Märtha Stina Persdotter Nohlby

1859-11-20 Arbetaren Henrik Jonas Westberg Swartvik Arbetare Dottren Catharina Mattsdotter Swartvik

1860-03-25 Arbetar. Joh. Pett. Höglund Swartvik Kohlare Dottr. Brita Cajsa Bergius Galtström
1860-05-28 1860-04-29 Drängen Per Erik Forssell Baggböhle Pigan Margreta Larsdotter Gästa
1860-05-28 1860-05-06 Torpare Sonen Johan Erik Wahlström Gästa Pigan Anna Lena Lundgren Gode Maji
1860-06-03 1860-05-06 Drängen Olof Andersson Österlund Mjösund Pigan Stina Cajsa Johansdotter Weda

1860-05-27 Arbetaren Pehr Swedin Swartwik Smeds Dottren Maria Ulrika Engström Galtströms B:k
1860-06-17 1860-05-27 Drängen Johan Nordström Rotwik Pigan Ingrid Cajsa Ersdotter Rotwik

1860-05-27 Drängen Anders Olsson Damberg Nohlby Pigan Brita Elisabeth Dahlberg Swartwik
1860-07-15 1860-06-03 Bond Sonen Olof Olsson Söderblom Torrsjö Pigan Anna Märta Åman Berga
1860-07-03 1860-06-03 Bond. Nils Petter Björklund Björkön Torpare Dottren Märta Maria Olsdotter Björkön
1860-07-08 1860-06-03 Drängen Olof Ullberg Dingersjö Pigan Brita Lisa Olsdotter Skottsund
1860-07-10 1860-06-03 Bond Sonen Lars Johan Larsson Blomqvist Skottsund Bonddottren Lisa Cajsa Forsslund Dingersjö
1860-07-10 1860-06-10 Bond Sonen Jonas Nyman Gode Maji Bonde Dottren Brita Christina Jonsdotter Myre
1860-07-19 1860-06-24 Drängen Aron Ullberg Skottsund Bond. dottren Christina Catharina Nilsdotter Skärsätt
1860-07-18 1860-07-01 Smeden (Arbetar.) Gustaf Bäckman Swartwik Jungfru Carolina Gustava Wiksten Nohlby
1860-08-19 1860-07-15 Rote Båtsmannen Jöns Åman Swala Pigan Sigrid Greta Hansdotter Helljom
1860-11-09 1860-09-16 Bond Sonen Jonas Petter Sundqvist Mjösund Bond. dottr. Anna Greta Persdotter Slätt
1860-11-11 1860-10-07 Dräng Erik Palm Södergård Torpare Dottren Christina Cathrina Ersdotter Baggböhle
1860-11-25 1860-10-14 Bond. Son Jonas Petter Sjöberg Dingersjö Bond. Dottr. Märta Jönsdotter Nohlby
1860-11-26 1860-10-21 Nämndem. (Enkl.) Erik Persson Gästa Bonddottr. Märta Greta Nilsdotter Skärsätt
1860-12-27 1860-10-28 Bond. Sonen Erik Zetterberg Skärsätt Bonde Enkan Brita Helena Olsdotter Södergård
1860-12-30 1860-10-28 Drängen Per Daniel Nyberg Ängom Pigan Cajsa Stina Englund Ängom
1860-12-02 1860-10-28 Båtsmans Sonen Per Mathias Enqvist Mjösund Pigan Brita Stina Jonsdotter Mjösund
1860-12-16 1860-11-11 Torpare Sonen Lars Westberg Skärsätt Båtmans Dottren Ingrid Cajsa Gadd Mjösund
1860-12-23 1860-11-25 Drängen Simon Byman Berge Bonde Enkan Ingrid Catharina Olsdotter Ortsjön

1860-12-02 Artilleristen Johan Fredrik Söderberg Hernösand Arbetare Dottr. Christ. Joh. Widman Swartvik
1861-02-10 1861-01-20 Drängen Fredrik August Söderström Stångom Pigan Cajsa Stina Forsslund Åh
1861-03-17 1861-02-17 Strandfiskaren Nils Persson Romberg Räbb Ofwansjö Pigan Brita Lisa Edlund Räbb Ofwansjö
1861-03-17 1861-03-03 Drängen Per Bylander Ortsjön Pigan Gundborg Pålsdotter Ortsjön

1861-04-31 Drängen Johan Solberg Stångom Pigan Sigrid Magdalena Mikaelsdotter Swedje

1861-05-05 Drängen Hans Westin Qwitsle Pigan Greta Cajsa Johansdotter Mjösund

1861-05-05 Torparen Erik Olsson Blomqvist Nohlby Pigan Greta Lena Harström Nohlby