Vigselregister Njutånger C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1710-06-26 Soldaten Lars Jonsson Skarp Forsa Sochn, födder här i sochn på Papperbruket
Anna Andersdotter Födder wijd Kopparbärget
1710-09-29
Anund Erichsson Iggesund
Margareta Johansdotter Födder på Iggesunds Bruk
1710-10-23
Anders Andersson Bruket, födder uti Iggesund
Brita Erichsdotter Födder i Iggesund
1710-11-06
Erich Nilsson Kyrkiobyn, födder ibidem
Karen Olsdotter Födder i Öränge
1710-11-13
Maas Stafsson Öränge, födder ibid:
Margta Christiersdotter Född i Tuna och Ulsta
1710-12-26
Jöns Andersson Nordmyra, födder ibidem
Karen Persdotter Födder i Fuskås
1711-03-27 Soldaten Swän Hammar Födder i Enånger S. och Bårrka Byy
Malin Mattsdotter Födder wijd Iggesunds Bruuk
1711-07-23 Hammarsmeden Clas Pira Iggesunds Bruk, födder i ???by bruuk
Maria Hinrichsdotter Födder på Iggesunds bruuk
1711-09-10 Hammarsmeden Johan Bajar Iggesunds Bruuk, födder wid ? Bruuk
Catharina Holm Födder wid ? Bruuk
1711-10-22
Erich Andersson Mössön Hustru Karin Mattsdotter
1711-12-28
Lars Olsson Råsla, född dersammastädes
Margreta Johansdotter Född i Öfwerniöte
1712-04-10 Vice Corporalen Clas Kraft Forssa Sochn, födder i Stockholm Jungfru Catharina Grubb Födder utj Wästerboten i Umo
1712-10-19
Anders Olsson Sunsätter, födder ibidem Hst Brita Matsdotter Födder i Nordmyra
1712-11-09
Johan Persson Öfwerniöte, födder i Wästkär
Karen Persdotter Födder i Nickora
1713-12-18
Per Swensson Födder i Niöte
Brita Olsdotter Födder i Nickora
1713-12-28
Anders Andersson Mekrosla Hst. Anna Erichsdotter Wästkär
1714-01-31 Gamble Crono Båtsman Jon Månsson Gilsätter, födder i Östergötland i Klöstre sochn och Too?lep by
Brita Larsdotter Födder i Iggesund
1711-12-28 Soldaten Petter Forsberg Forsa Sochn, födder uti Rogstad S:n och Malstad by Hst. Margta Erichsdotter Födder i Österboten i Nykarleby och Munsala by
1714-06-17 Crono Båtsman Lars Olofsson ??? Öränge, födder i Öränge
Malin Olsdotter Födder i CarlsCrona
1714-09-26 Hammarsmedsdräng Jacob Hübenet Iggesunds Bruuk, födder på Iggesunds Bruuk
Karen Carlsdotter Födder i Ångermanland, Skählefta Sochn
1714-10-17
Swen Andersson Skarplycke, födder ibidem
Gertru Swensdotter
1715-02-13 Crono Båtsman Jonas Bråtom Iggesund, födder ibidem
Lisbeth Johansdotter Födder i Niutånger
1715-10-16 Dagswärkskarl Lars Pedersson Långwins Bruuk, födder i Gestrikland, Fernbo Sochn och Kåfwersta by
Cherstin Persdotter Födder i Rosla
1715-10-23 Kyrkiowacktaren i Niutånger Anders Olsson ??? ??änge, födder ibidem
Ella Andersdotter Födder i Öf:rNiöte
1715-11-27
Jacob Olsson Födder i Enånger och Hålsäng
Margta Eriksdotter Födder i ÖfwerNiöte
1715-12-26 Dagswärkskarlen Erik Olsson Iggesunds Bruuk, födder i Söderala och Wätkära by
Karen Johansdotter Födder i Harmånger
1715-12-26 Smedsdräng Jacob Classon Hübenet Iggesunds bruk
Cherstin Hinriksdotter Födder på Söderfors Bruuk
1715-12-28
Carl Andersson Öränge, födder uti Mekrossla
Sigri Matsdotter Öränge
1716-01-06
Olof Eriksson Födder i Iggesund
Elizabeth Månsdotter Födder på Alkarby bruuk, Öön
1716-03-01 Crono Båtsman Lars Skytt Sunsätter, födder i Forsa sochn och Frägsta by
Brita Andersdotter Födder i Carls Crona
1716-03-04 Cronones Båtsman Mats Stolpe Öränge, födder ibidem
Karen Jonsdotter Födder i Öränge
1716-03-06 Crono Båtsman i Niutånger Lars Sundberg Födder i Mekrossla
Karen Matsdotter Födder i Nordmyra
1716-04-29 Crono Båtsman i Niutånger och Niöte Rote Swen Halfwarsson Sund Födder i Dalarna uti Hede Sochn och Hede By
Margta Jonsdotter Föddes på Papper Bruket i Östanå uti Niutånger, men warit sedan i Skarplycke
1716-05-13
Anders Matsson Födder i Österbotn och Wöröö Sochn och Mäckepä by
Brita Andersdotter Födder i Ny Carleby Sochn och Wäxela by
1716-06-24 Dagswärkskarl Olof Olsson Iggesunds Bruk, födder i Söderala och Wäckära by
Karen Larsdotter Födder i Gåsfiäl
1716-11-18
Johan Larsson Wijk, födder ibidem
Karen Larsdotter Födder i Wästkär
1717-03-03 Crono Båtsman Anders Höök Iggesund, födder ibidem
Maja Johansdotter Duan Födder på Iggesunds Bruuk
1717-08-25
Gabriel Hinriksson Iggesunds Bruk
Brita Matsdotter Födder i Öregrund
1717-10-13
Olof Persson Mörtsiö, födder ibidem
Malin Andersdotter Födder i Qwafkär
1717-10-20 Klensmedsdrängen Johan Colling Iggesunds Bruk
Margareta Erichsdotter [Galtströms Bruk]
1717-11-03 Crono Båtsman Olof Esbärg Boda, födder ibidem
Brita Persdotter Mörtsiö
1717-11-17
Swen Ersson Qwafkär, födder ibidem
Karen Andersdotter Födder i Boda
1717-11-17 Dragoun Petter Igström Iggesunds Bruk
Catharina Pedersdotter Födder i Gefle
1718-04-14
Lars Pedersson Mörtsiö, födder ibidem
Anna Jonsdotter Födder i Resiö
1718-06-02 Smed Olof Persson Wall Födder på Galtströms Bruk
Maria Hybenet
1718-07-27 Dagswärkskarl Per Jonsson Iggesunds Bruk, födder i Resiö uti Niut: sochn
Catharina Colling
1718-11-30
Mårten Erichsson Wijk Änka Hst. Anna Erichsdotter Födder i Hög Sochn och Wästanåker
1718-12-28
Erich Ersson Mössöön
Anna Andersdotter Qwafkär
1718-12-28
Swen Olsson Boda
Karen Andersdotter Qwafkär
1718-12-26 Hammarsmedsgesäll Nils Pouzar Iggesunds Bruk, födder wid Galtströms Bruk
Karen Hansdotter Födder uti Galtströms Bruk
1719-04-22 Enterkarl i Niutånger S:n Gräls Persson Hedman Födder i Snäckemor
Cherstin Andersdotter Födder i Röskog wid Öränge
1719-04-22 Enterkarl i Niutånger Sochn Anders Andersson Springare Födder i Qwafkär
Helena Pedersdotter Födder på Galtströms Bruk i Niurunda S:n
1719-10-25 Dagswärkskarl Hans Persson Iggesunds Bruk, Födder i Rogstad och Fröland by
Lisbet Andersdotter Födder i Niutånger och Kyrkiobyn
1720-04-18
Olof Erichsson Mössöön, födder i Mössön Sahl. Soldaten i Forsa Sochn och Öhlsund by Jöns Larsson Pils änkia, Hst. Cherstin Erichsdotter Födder uti Jempteland, Lockne sochn och Aspnääs by
1720-01-10 Crono Båtsman Erich Moberg Boda, födder i Nickora
Maria Jonsdotter Resiö
1720-02-02
Pel Persson Kyrkioby, födder i Enånger och Fläcka by
Chersten Eriksdotter Kyrkiobyn
1720-10-09
Måns Hansson Iggesund, födder i ???? Sammastädes Piga Karen Erichsdotter Födder i Niutånger och Wijk by
1720-11-01
Hans Persson Snäckemor, födder i Snäckemor
Cherstin Jönsdotter Födder i Wijk
1720-11-20
Lars Swensson Iggesund, födder i Iggesund
Anna Jonsdotter Födder i Öränge
1720-12-26
Nils Nilsson Kyrkiobyn, födder ibidem
Karen Pedersdotter Födder i Kyrkiobyn
1720-12-28 Crono Båtsman Erich Trofst Nordmyra, födder i Sneckemor Sochnekarlen? i N??? Per Larsson Flodströms Enka, Hst. Brita Andersdotter Födder i T??a sochn och ??? By
1721-02-19 Crono Båtsman Anders Bråtom Nor Iggesund, födder i Nordmyra by
Cherstin Pedersdotter Födder i Forsa sochn och ???torp
1721-05-28
Erich Andersson Qwafkär, födder i Qwafkär
Beata Danielsdotter Födder i Österbotn och Wöröö Sochn och Orwais By
1721-09-29
Mats Olofsson Nickora, födder i Nickora
Cherstin Erichsdotter Födder i Wijk
1721-10-08
Erich Matsson Nordmyra
Karen Thomsdotter Födder i Resiö
1721-10-22
Peder Olofsson Mörtsiö, födder i Enånger och Bölan by
Karen Erichsdotter Födder i Fläcka
1721-12-31 Crono Båtsman Anders Isaacsson Trofast Nordmyra, födder i Enånger och Holmen by
Lisbeth Erichsdotter Födder i Enånger och Tosätter by
1722-01-21 Crono Båtsman Jon Jonsson Buller Nickora, födder i Öränge Sahl. Anders Hansson Hööks Enka, Hst. Maria Jeansdotter Duan NorIggesund
1722-04-17 H. Capit: Abraham Swanström Östanåå Pappersbruk, födder i Uplamnd och Alkarby Öhn Mad. Christina Hanning Födder i Hudwichswald
1722-10-14 Crono Båtsman Måns Olofsson Fors Iggesund och Mössön, födder i Mössön
Anna Erichsdotter Födder i Medelpad, Trimå Sochn och Risgrenna by
1722-10-28 Mölnare Peder Michelsson Ströberg Iggesunds Bruk, födder på Bruket Strömsberg i Tolfta Sochn i Upland
Helena Mathsdotter Födder i Nordmyra
1722-11-01
Siuhl Matsson Sundsätter, födder ibidem

Födder i Kyrkiobyn
1722-11-04
Thomas Erichsson Kyrkiobyn, födder ibidem
Annika Nilsdotter Födder i Enånger och Bäckemora By
1722-11-11
Anders Larsson Mössön, födder i Mössön
Karen Larsdotter Födder i Forsa sochn och Lomnäs by
1722-11-18 Crono Båtsman Peder Månsson Flink Kyrkiobyn, födder i Sneckemora
Cicel Erichsdotter Boda
1722-11-25 Crono Båtsman i Qwafkärs Rotan Peder Pedersson Lustig
Piga Cicilia Jonsdotter Nickora, födder i Nickora
1722-12-02 Soldat Michel Olofsson Elephant Islbo sochn, födder i Niutånger och Nickora By
Brita Jonsdotter Födder uti Ilsbo
1722-12-26 Dagswärkskarl Philip Giliam Iggesunds Bruk, födder wid Iggesunds Bruk Piga Maria Michelsdotter Födder wid Ströms Bruk
1723-10-06 Crono Båtsman i Nordmyra Rotan Erich Sundberg Födder i Nordmyra
Brita Nilsdotter Födder i Moo Sochn och Mössiö By
1723-11-03
Erich Olofsson Födder i Nor Iggesund
Karen Erichsdotter Födder i Niutånger och Boda
1723-11-10
Anders Erichsson Boda, födder i Boda och Niutånger
Ingrid Erichsdotter Födder i Boda
1723-11-17
Anders Johansson Wästkär, födder uti Öfwer Niöte
Lisbetha Erichsdotter Födder i Öfwer Niöte
1723-12-29
Lars Jonsson Sween, födder i Sween Sahl. Swen Halvard Sund Crono Båtsman i Niöte rotan änkia, Hst. Margeta Jonsdotter Födder i Skarplycke
1724-06-21 Dagswärkskarl Johan Olofsson Iggesunds Bruk, födder på Iggesunds Bruk
Margeta Andersdotter Födder i Niutånger och Mössöön
1724-11-08
Jon Mårtensson Nordmyra, födder i Niutånger och Nordmyra Piga Brita Andersdotter Födder i Enånger och Boda by
1725-05-17 Kolaren Jacob Jonsson Risberg Rigsiö, födder i Niutånger och Rigsiö Piga Ani Pira
1725-10-17 DagswerksKarlen Nils Danielsson Igsunds Bruk, födder i Mössön, oächta
Helena Nilsdotter Födder i Kyrkiobyn
1725-10-24 Drängen Jonas Swensson Födder i Fägärd
Helena Erichsdotter Födder i Igsunds by
1725-12-25 Klensmeden Bengt Colling Igsunds Bruk, födder wid Gysinge Bruk Dagswärkskarlen Sal. Olof Larssons änka, Hust. Margeta Clasdotter Födder wid Watholma i Lena S:n
1725-12-26 Dagswerkskarlen Clas Classon Hybinet Igsunds Bruk, födder ibid.
Brita Nilsdotter Födder i Ångemanl. och Nordingrå
1725-12-28
Johan Simsson Wik, födder i Hamrånge och Åbyn
Margeta Jönsdotter Födder i Wik
1726-10-09 Kolaren Thomas Olofsson Igges. Bruk, födder på Igges. Bruk
Brita Olofsdotter Födder i Öränge
1726-11-01 Dagsw.Karlen Erich Pädersson Igges. Bruk, födder i Skog Sokn wid Sunnäs Bruk
Karin Olofsdotter Födder i Mössön
1726-11-13
Hans Jonsson Nordmyra, födder i Jemteland och Hallen Sokn
Brita Erichsdotter Födder i Niutånger
1727-01-29 Kolaren Olof Olofsson Iggesunds Bruk, födder ibid.
Elisabet Erichsdotter Födder uti Medelpad i Torp Sokn
1727-10-08 Kolaren Mårten Olofsson Igges. Bruk, födder ibid. Piga Sara Erichsdotter Födder på Innerstön
1727-10-22 Båtsm. Thomas Jöransson Glad Födder i Mörtsiö Piga Anna Pädersdotter Födder i Nian och Arbro sokn
1727-10-29
Olof Pädersson Kyrkiobyn, födder ibid. Piga Sigrid Erichsdotter Mössön
1727-11-01 Byggmäst. Nils Larsson Biugg Iggesunds Bruk, födder i Harmånger och Bärsta by Pigan Anna Andersdotter Född på Igs. Bruk
1727-11-05 Båtsm. Swän Olofsson Hök Födder uti Öränge Piga Margeta Johansdotter Födder i Jemteland, Lockne sokn och Loke By
1727-11-12 Båtsm. Olof Pålsson Wikman Idnor, födder ibid. Piga Brita Siulsdotter Födder i Sundsätter
1727-11-19
Päder Jonsson Nickora, födder ibid. Piga Karin Pädersdotter Födder i Finika
1727-12-10 Drängen Måns Nilsson Födder i Ångermanland, på Hernön
Lisbet Erichsdotter Född i Niutångers Boda
1727-12-26 Båtsm. Mårten Matsson M??berg Idnor, födder i Österbothn, Wörö Sokn och Orwais by Piga Karin Matsdotter Födder i Sundsätter
1727-12-28
Erich Matsson Sundsätter, födder ibid. Piga Cecilia Olofsdotter Födder i Öränge
1728-10-06 Dagsw.K. Olof Nilsson Långwinds Bruk, födder i Enånger och Östby Piga Sara Johansdotter Födder i Olön
1728-10-20 Drängen Olof Andersson Mössön, födder ibid. Piga Lisbeth Andersdotter Födder i Kyrkiobyn
1728-11-03
Olof Jonsson Wästkär, född ibid. Piga Brita Andersdotter Född i Nordmyra
1728-11-17 Drängen Jon Andersson Bäckmora Piga Brita Jonsdotter Nickora
1728-12-28
Olof Olofsson Wästkär, född i Öränge Piga Margeta Andersdotter Född i Wästkär
1729-01-06 Borgaren och Skepparen Johan Botz Öregrund, född ibid. Jungf. Ingrid Igberg Född i Igsund
1729-03-11 Drängen Erich Olofsson Igsund, född i Ångermanland och Skäleftå sokn Hust. Margret Johansdotter Född i Igsunds Bruk
1729-11-02 Drängen Hans Pädersson Kyrkiobyn, född ibid. Pigan Karin Andersdotter Född i Kyrkiobyn
1729-12-28 Drängen Erich Erichsson Boda, född ibid. Anders Johanssons änka, Hust. Lisbeth Erichsdotter Wästkär, född i ÖfwerNiöte
1730-08-30 Bruksskomakaren Petter Söderberg Född i ???manland och Boswed sokn Piga Margeta Jonsdotter Född i Iggesund
1730-10-04 DagswärksK. Olof Nilsson Född i Enånger och Bäckmora Piga Malin Olofsdotter Född på Iggesunds Bruk
1730-10-18 Båtsm. Håkan Johansson Springare Född i Qwafkär Piga Brita Olofsdotter Född i Kyrkiobyn
1730-11-?? Hammarsmedsdrängen Clas Classon Pira Född på Bruket Pigan Helena Pädersdotter Född i Iggesund
1731-09-05
David Matsson Snäckemora, född wid Löfstad Bruk
Kerstin Andersdotter Född i Carlscrona
1732-01-23 DagswärksKarlen Erich Andersson Iggesunds Bruk, född i Forsa och Ölsund Päder Olofssons änka, Hust. Karin Erichsdotter Mörtsiö, född i Enånger och Fläcka
1732-10-15
Olof Andersson Mössön, född ibid. Pigan Margeta Erichsdotter Boda, född ibid.
1732-11-12
Olof Jonsson Öränge, född ibid. Pigan Karin Pädersdotter Född i Sneckemora
1732-11-26 Drängen Hans Olofsson Tuna och Ulstad, född ibid. Pigan Karin Jönsdotter Wik, född ibid.
1732-12-28 Reservs Båtsm. Johan Jöransson Född i Ingermanland Pigan Anna Dawidsdotter Född i Snäckemora
1733-10-07 Soknesmeden Anton Colling Född på Iggesunds Bruk Pig. Margret Clasdotter Född på Iggesunds Bruk
1733-10-14
Päder Jonsson Rossla, född ibid. Pig. Brita Erichsdotter Född i Kyrkiobyn
1733-10-28
Jonas Olofsson Öränge, född ibid. Pig. Margeta Jonsdotter Född i Öränge
1733-11-04
Lars Jonsson Normyra, född i Öränge Pig. Lisbeta Olofsdotter Född i Normyra
1733-11-11
Måns Hansson Iggesund, född ibid. Pigan Karin Olofsdotter Född i Tuna
1733-11-11
Olof Jonsson Idenor och Wi, född i Delånger i Idenor Pig. Anna Erichsdotter Född i Niut. och Kyrkiobyn
1733-12-28
Jon Jonsson Rossla, född i Enånger Pig. Karin Jonsdotter Född i Rossla
1734-01-06
Domnic Pädersson Näcksiö och Forsa Sokn, född ibid. Pig. Brita Pädersdotter Född i Mikrossla
1734-06-05
Jöns Andersson Normyra, född ibid. Pig. Helena Jonsdotter Född i Sweden
1734-06-24
Päder Pädersson Mikrossla, född i Fläcka Änkan Hust. Helena Erichsdotter Född i Iggesund
1734-06-30
Päder Nilsson Sundsätter, född i Arbrå och Mörtsiö by Pig. Kerstin Andersdotter Född i Sunds.
1734-10-06
Päder Jönsson Fägred, född i Tröne sokn och Tygstad by Grels Swenssons änka, Hust. Brita Brynielsdotter Fägred
1734-10-13
Anders Olofsson Öfwerniöte, född i Tröne och Wia by Jacob Olofs änka, Hust. Margeta Erichsdotter Öfwerniöte, född ibid,
1734-11-03
Nils Erichsson Kyrkobyn, född ibid. Piga Margeta Jonsdotter Född i Nickora
1734-11-17
Jon Andersson NorrIgsund, född ibid. Pig. Brita Erichsdotter Född i Sneckemora
1736-10-17 Hammarsmed-drängen Peter Classon Giljam Iggesunds Bruk, född ibid. Pigan Margeta Pädersdotter Iggesunds by, född ibid.
1736-12-28 Drängen Olof Christophersson Rossla, född i Harmånger och Watlång by Sal. Jon Jonssons änka, Hust. Karin Jonsdotter Rossla, född ibid.
1737-10-16
Jon Olofsson Öränge, född ibid. Pig. Karin Olofsdotter Niöte, född ibid.
1737-10-16 Husmannen Johan Larsson Wik, född ibidem Änkan Hust. Anna Andersdotter Född i Nexiö
1737-10-16 Reservsbåtsmannen Erich Erichsson Född i Iggesund Pig. Sara Månsdotter Sneckemora, född ibid.
1737-10-23 Byggemäst. Jon Nilsson Iggesunds Bruk Pigan Margeta Swensdotter Skarplycke, född ibid.
1737-11-13 DagswärksK. Clas Classon Hybinet Född på Iggesunds Bruk Pig. Ingrid Erichsdotter Qwafkär, född ibid.
1738-05-24 Kyrkiowachtaren Erich Jonsson Född i Normyra Änkan Hust. Helena Nilsdotter Gåsfiärd, född i Kyrkiobyn
1738-02-14 Factoren Jonas Stakel PapersBruket, född i Cronobergs Län och Torpa sokn Jungfru Anna Christina Svanström Född på Östanå
1738-10-08 Drängen Lars Johansson Mössön, född i Bergsiö Pig. Karin Olofsdotter Mössön, född ibid.
1738-10-29
Anders Larsson Mössön, född ibid. Pigan Anna Andersdotter Född i Normyra
1738-11-05 Drängen Erich Johansson Mikrossla, född i Tröne Pig. Anna Carlsdotter Född i Öränge
1739-05-06 Prästdrängen Anders Olofsson Född i Forssa Pigan Anna Jönsdotter Född på Galtströms Bruk
1739-10-21 Drängen Jonas Jonsson Öränge, född ib. Pigan Margeta Erichsdotter Mössön, född ibid.
1739-11-04
Swen Andersson Iggesund, född ib. Pig. Anna Andersdotter
1739-11-25 Drängen Johan Olofsson Född i Ytterlänes sokn i Ångermanland
Anna Erichsdotter Öfwerniöte, född ibid.
1740-10-28 Drängen Anders Jönsson Normyra, född ibid. Pigan Karin Jonsdotter Rossla, född ibid.
1740-11-02 Drängen Peter Matsson Iggesund, född i Forssa och Fuskås Pig. Anna Jonsdotter Född i Gåsfiärd
1740-11-02 Drängen Jon Pädersson Född på Igs. Bruk Pig. Anna Mårtensdotter Elfkarleby
1740-11-09
Päder Olofsson Gilsätter, född ibid. Pig. Helena Erichsdotter Född i Kyrkiobyn
1740-11-16 Drängen Olof Jacobsson Igs. Bruk, född i Forssa och Bäck Pig. Malin Andersdotter Född på Bruket
1740-12-28
Michel Michelsson Römyra och Forssa S:n, född i Enånger och Sätra Änk. Hust. Karin Erichsdotter Född i Enånger
1741-11-01 Dagswärksk. Nils Jonsson Igges. Bruk, född i Bäckmora Pig. Sigrid Erichsdotter Född i Gåsfierd
1741-11-08 Sokneskomak. Erich Matsson Kyrkiobyn, född ibid. Pig. Brita Pädersdotter Kyrkiobyn
1742-03-15 Hammarsmeden Anton Hübinet Född på Iggesund Pig. Maria Clasdotter Pira Född på Iggesund
1742-11-14 Smeddrängen Lars Olofsson Född på Igges. Bruk Pig. Ingrid Andersdotter Född i Sundsätter
1743-06-24
Nils Pädersson Wi och Idenors sokn Pig. Anna Pädersdotter
1743-10-30 Hammarsmeden Hindrich Jacobsson Hybinet Iggesunds Bruk, född ibid. Pig. Kerstin Jonsdotter Uglebo och Åbro Bruk, född ibid.
1744-02-12 Crono Båtsm. Lars Hansson Buller Född i Forssa sokn och Frägstad by Änk. Hust. Brita Pädersdotter Född i Kyrkobyn
1744-10-28
Lars Jonsson Normyra, född i Öränge Pig. Margeta Nilsdotter Mörtsiö, född ibid.
1744-11-01 DagswerksKarlen Mårten Olofsson Iggesunds Bruk, född ibid. Pig. Karin Olofsdotter Född i Wästkär
1744-11-11 Gl. Kyrkowärden Erich Matsson Kyrkobyn, född ibid. Änk. Hust. Anna Päd:sdotter Född i Arbrå och Nian
1744-11-15 Comminist:n H:r Jonas Iggberg Född i Iggesund Jungfru Catharina Margareta Quist Född i Ugglebo
1744-12-01 Hyttedrängen Päder Classon Giljam Född på Iggesunds Bruk Pig. Kerstin Andersdotter Född i Kyrkobyn
1745-09-01
Anders Hybinet Född på Iggesund Pig. Brita Samuelsdotter Född på Iggesund
1745-10-06
Lars Olofsson Nexiö, född ibid. Pig. Cecil Larsdotter Född i Normyra
1745-10-20 Sokneskomak:n Olof Olofsson Öränge, född ibid. Pig. Cecil Grelsdotter Fägärd, född ibid.
1745-10-27
Olof Larsson Rossla, född ibid. Pig. Lisbet Erichsdotter Kyrkobyn, född ibid.
1745-10-27
Anders Carlsson Öränge, född ibid. Pig. Helena Hansdotter Snäckmora
1745-11-01
Nils Nilsson Kyrkobyn, född ibid. Pig. Brita Andersdotter Sundsätter, född ibid.
1745-11-03
Swen Grelsson Fägärd, född ibid. Änkan Hust. Malin Matsdotter Född i Fläcka
1745-11-10 Båtsm. Jonas Glad Född i Arbrå Pig. Brita Siulsdotter Född i Gilsätter
1745-12-29
Siul Olofsson Niöte, född ibid. Pig. Margeta Andersdotter Född i Iggesund
1746-04-02 U. Jon Olofsson Öränge, född ibid. Pig. Karin Erichsdotter Mössön, född ibid,
1746-10-12
Olof Olofsson Boda, född ibid. Pig. Karin Larsdotter Rossla, född ibid.
1746-10-19
Johan Anundsson Iggesund, född ibid. Pig. Anna Pädersdotter Niöte, född ibid.
1746-10-26 Drängen Olof Erichsson Iggesunds Bruk, född ibid. Pig. Margeta Jacobsdotter Född på Iggesunds Bruk
1746-12-28 Båtsm. Lars Trofast Född i Forssa och Fränö Pig. Anna Pädersdotter Född i Öfwerniöte
1747-01-06 Drängen Erich Olofsson Brunnius Född i Frösön Änkan Hust. Margeta Erichsdotter Mössön, född i Boda
1747-10-04 Bruksdrängen Thomas Erichsson Född i Rigsiö Pig. Helena Swensdotter Född i Tuna och Hede by
1747-10-18 Drängen Jonas Grelsson Fägärd, född ibid. Pig. Cecil Erichsdotter Sneckemora, född ibid.
1747-10-25 Unge Klensmeden Bengt Colling Iggesunds Bruk, född ibid. Pig. Cathrina Hybinet Född på Iggesunds Bruk
1747-11-01
Mats Andersson Kyrkobyn, född ibid. Pig. Lisbet Jonsdotter Öränge, född ibid.
1747-12-28 Båtsm. Swen Sund Skarplycke, född ibid. Pig. Karin Johansdotter Wik, född ibid.
1748-10-10 Drängen Anders Larsson Rossla, född ibid. Pig. Karin Carlsdotter Öränge, född ibid.
1748-10-23
Michel Olofsson Engia och Enånger, född ibid. Pig. Karin Pädersdotter Nickora, född ibid.
1748-11-13
Anders Erichsson Qwafkär, född ibid. Pig. Margeta Erichsdotter Enånger och Wedmora
1748-11-20 Reservs Båtsm. Hans Olofsson Idnor, född i Storbyn Pig. Karin Larsdotter Öränge, född ibid.
1748-12-28 Pappermak:n Jonas Pilström Östanå Bruk, född i Östergöthland och Skönbergs Sokn Pig. Lisbet Olofsdotter Född i Norrigsund
1749-10-08 Krono Båtsm. Jöns Brottom Född i Nordmyra Pig. Cecil Matsdotter Nickora, född ibid.
1749-10-15 Krono Båtsm. Jonas Hök Född i Mo Sokn Gl. Pig. Karin Jonsdotter Född i Nickora
1749-10-22
Johan Pädersson Öfwerniöte, född ibid. Pig. Anna Olofsdotter Boda, född ibid.
1749-11-01
Olof Pädersson Niöte, född ibid. Pig. Lisbet Anundsdotter Iggesund, född ibid.
1749-11-19
Erich Olofsson Tuna och Hede, född här i Gilsätter Pig. Margeta Larsdotter Född i Sundsätter
1750-02-04
Erich Erichsson Enånger, som nu bor i Rigsiö, född i Hålsänge Enk. Hust. Karin Thomsdotter Risgiö, född ibid.
1750-09-30
Johan Simsson Wik, född i Hambrånge och Åbyn Pigan Cecil Jonsdotter Född på Tytrene
1750-10-07
Olof Jacobsson Öfwerniöte, född ibid. Pig. Anna Larsdotter Mörtsiö, född ibid.
1750-10-14 Walsdrängen Clas Bengtsson Igges. Bruk, född ibid. Pig. Margeta Pädersdotter Kyrkobyn, född ibid.
1750-10-21 Länsman Erik Iggberg Född i Iggesund
Margreta Igström Född i Iggesund
1750-10-28 Walsdrängen Michel Pädersson Ströberg Född på Iggesunds Bruk Pig. Lisbet Matsdotter Född i Fuskås
1750-11-18 DagswerksK. Olof Larsson Tallbom Född i Harmånger Pig. Karin Swensdotter Född i Iggesund
1751-09-29 Kolare Drängen Jacob Andersson Rigsiö, född i Enånger Pigan Cecil Erichsdotter Född i Rigsiö
1751-10-20
Matthes Erichsson Kyrkobyn, född ibid. Pig. Karin Larsdotter Sweden, född ibid.
1751-12-01
Erich Olofsson Niöte, född ibid.
Karin Olofsdotter Gilsätter, född ibid.
1752-01-06
Anders Olofsson Wästkär, född ibid. Pig. Margeta Månsdotter Född i Iggesund
1752-01-12
Olof Salomonsson Arbrå Pig. Anna Olofsdotter Kyrkobyn, född ibid.
1752-05-01 Bruksskomak:n Carl Matsson Född i Fuskås Pig. Apollonia Nilsdotter Född på Iggesund
1752-08-23
Jonas Larsson Mörtsiö, född ibid.
Brita Månsdotter Iggesund, född ibid.
1753-01-03 Unge Bonden Swen Jonsson Mikrossla, född ibid. Pig. Karin Nilsdotter Normyra, född i Forssa och Trogsta
1753-01-06 Unge Bonden Jonas Larsson Öfwerniöte, född i Iggesund Enkan Hust. Anna Olofsdotter Född i Boda
1753-01-13 Drängen Erich Jonsson Kyrkobyn, född Böland Pig. Karin Olofsdotter Kyrkobyn, född ibid.
1753-10-21 Afsked. Båtsm. Anders Brottom Wik, född i Normyra Enkan Hust. Sara Pädersdotter Iggesund, född i Tuna och Wi
1753-10-25 Papper Makare Gesällen Erich Strömberg Född i Öster Giöthland och Swibgelstad Sokn
Margeta Larsdotter Iggesund, född ibid.
1753-10-28
Jon Andersson Fägärd, född i Forssa och Weda Enkan Hust. Malin Matsdotter Född i Fläcka
1753-11-04 Drängen Swen Larsson Iggesund, född i Skarplycke Pigan Karin Erichsdotter Iggesund, född ibid,
1753-12-30 Reserven Olof Matsson Frisk Öränge, född ibid. Gl. Pigan Walborg Matdotter Öränge
1754-01-06 Papper Makare Gesällen Daniel Pilström Född i Skiönbergs Sokn uti Östrgiöthland Jungf. Brita Christina Engman Född i Upsala
1754-06-09
Jonas Norman Nordmyra, född i Enånger och Rösånger Enkan Hust. Karin Jonsdotter Född i Rossla
1754-10-13
Anders Swensson Skarplycke, född ibid. Pig. Karin Erichsdotter Qwafkär, född ibid.
1754-10-20 Sokneskomak:n Jonas Älg Enånger, född i Tosätter Pig. Cathrina Clasdotter Född på Iggesund
1754-10-27 Dagswerksk. Erich Olofsson Iggesund, född i Ångermanl. och Skiäla Sokn Pig Brita Andersdotter Född i Kyrkobyn
1754-12-29 Båtsm. Jonas Spora Född i Nordmyra Pig. Kerstin Pädersdotter Född i Nickora
1755-02-16 Dagswerksk. Olof Örnberg Född i Öränge Skomakaredottren Margareta Hillerström Gefle, född i Söderhamn
1755-08-24 Gl. Båtsm. Erich Trofast Snäckemora, född ibid. Enkan H. Anna Olofsdotter Myra i Enånger, född i Mörtsjö
1755-11-02
Jöran Nilsson Mörtsjö, född ibid. Piga Anna Nilsdotter Normyra, född i Forssa och Trogstad
1755-11-09 Gl. Jacob Hybinet
Enkan Karin Andersdotter Född i Kyrkobyn
1755-11-16
Päder Mårtensson Wästkär, född i Forssa Pig. Cecil Olofsdotter Wästkär, född ibid.
1755-11-23
Päder Jonsson Rossla, född ibid. Pig. Karin Andersdotter Född i Mössön
1756-10-17
Olof Larsson Tallbom Född i Harmånger Pig. Karin Matsdotter Född i Nickora
1756-10-24
Erich Johansson Wik Pig. Anna Nilsdotter Född i Mörtsjö
1756-11-01 Båtsm. Erich Orre Född i Holsänge Pig. Karin Håkansdotter Kyrkobyn
1756-11-07 Båtsm. Jonas Gran Född i Böland Pig. Karin Matsdotter Född i Öränge
1757-08-07 Tjenste-Karlen Erich Ersson Född i Iggesund Tjensteqwinnan Anna Päd:sdotter Född på Iggesund
1757-10-02
Matthes Andersson Nickora, född ibid. Pig. Lisbet Erichsdotter Qwafkär
1757-10-23
Jonas Hinrichsson Sätra, född ibid. Pig. Sigrid Pädersdotter Rossla
1757-10-30
Olof Jöransson Mörtsjö, född ibid. Pig. Ingrid Ersdotter Född i Nordmyra
1757-11-06 Wallsdrängen Olof Andersson Född i Sundsätter Pig. Nicol Johansdotter Iggesund
1757-11-13 Drängen Jon Jonsson Kyrkobyn, född i Forssa och Hoga Enkan Hust. Brita Andersdotter Född i Sundsätter
1758-05-17 Båtsm. Hans Falk Enånger, född i Sundsätter Pig. Maria Pädersdotter Född på Iggesunds Bruk
1758-07-02 Bruks Skrädd:n Pet. Nöbbelin Född i Småland, Thorsås Sokn och Nöbble by Pig. Karin Olofsdotter Född på Iggesunds Bruk
1758-10-01
Erich Jacobsson Skarplycke, född i Öfwernjöte Enka H. Karin Erichsdotter Född i Qwafkär
1758-10-08
Päder Nilsson Kyrkobyn, född i Mörtsjö Enka H. Brita Päd:rsdotter Kyrkobyn, född ibid.
1758-10-15 Bruks Arbet:n Olof Olofsson Iggesund, född ibid. Piga Brita Olofsdotter Född i Enånger
1758-10-22 Båtsm. Päder Fors Född i Kyrkobyn Piga Brita Hansdotter Snäckemor, född ibid.
1758-10-29 Båtsm. Johan Buller Född i Fahlun Pig. Kerstin Ersdotter Qwafkär, född ibid.
1758-11-01 Klensmed. Clas Colling Iggesund, född ibid. Pig. Margeta Thomsdotter Snäckemora, född ibid.
1758-11-05
Anders Pädersson Öfwernjöte, född ibid. Pig. Ingeborg Pädersdotter Rösånger, född ibid.
1759-01-07 Gl. Drängen Erich Erichsson Östanå Pappersbruk, född i Ångermanland Pig. Anna Larsdotter Ilsbo och Berge
1759-10-07
Erich Erichsson Boda, född ibid. Pig. Susanna Larsdotter Mörtsjö, född ibid.
1759-10-07 Hammar Gesällen Olof Thomsson Igges. Bruk, född i Rogstad och Arnön Pig. Beata Erichsdotter Qwafkär, född ibid.
1759-10-14 Bruksdrängen Olof Jonsson Född i Idnor och Millanbyn Pig. Karin Pädersdotter
1759-10-21 Bonden Swen Larsson N. 3 i Iggesund, född ibid. Pig. Ingrid Andersdoter Boda, född ibid.
1759-10-28
Swen Pädersson Njöte, född ibid. Pig. Margeta Pädersdotter Född i Boda
1759-10-28 Gl. Båtsm. Lars Sundberg Nordmyra, född i Snäckemora Pig. Margeta Michelsdotter Forssa och Medwik
1760-01-01 Kolare Drängen Jonas Jacobsson Rigsjö, född ibid. Pig. Kerstin Matsdotter Nickora, född ibid.
1760-09-29 Drängen Nils Nilsson Mörtsjö, född ibid. Pig. Margeta Johansdotter Född i Wik
1760-10-12 Drängen Lars Larsson Skarplycke (Sweden), född ibid. Pig. Karin Månsdotter Iggesund, född ibid.
1760-10-26 Drängen Johan Jonsson Född i Forsa och Hoga Enkan H. Margeta Erichsdotter Mössön, född ibid.
1760-11-09
Jonas Jonsson Nordmyra, född i Enånger och Sätra Pig. Karin Andersdotter Nordmyra, född ibid.
1761-04-19
Nils Jöransson Mörtsjö, född ibid. Enk. Hust. Karin Olofsdotter Njöte, född i Gillsätter
1761-09-27
Clas Antonsson Colling Född i Sneckemora Piga Lisbet Hansdotter Iggesund
1761-09-29 Drängen Mats Matsson Forsa, född i Rumstad Enkan H. Margeta Pädersdotter Nickora, född ibid.
1761-10-04 Walsdrängen Clas Pira Född på Iggesund Pig. Karin Michelsdotter Född i Norra Iggesund
1761-10-11
Erich Andersson Boda, född ibid. Pig. Anna Larsdotter Iggesund, född ibid.
1761-10-18 Gl. Bonden Mats Olofsson Nickora, född ibid. Pig. Margeta Pålsdotter Född i Tröne och Fly
1761-10-25 Bruksarbet:n Lars Burman Född i Wik Pig. Helena Nilsdotter Kyrkobyn
1762-10-24 Drängen Erich Mårtensson Idnor och Hambre, född ibid. Pig. Margeta Thomsdotter Iggesund, född på Arnön i Rogsta
1763-01-23 Dagswerksk. Päder Hybenet Iggesund, född ibid.
Anna Päd:sdotter Född wid Iggesund
1763-09-29 Dagswerkskarlen Anders Månsson Iggesund, född i Enånger och Myra Pigan Sigrid Michelsdotter Född i Gåsfjerd
1763-10-02 Bondesonen Jonas Larsson Nordmyra, född ibm Pigan Brita Nilsdotter Nickora, född ibm
1763-10-09 Bondesonen Erich Nilsson Mörtsjö, född ibm Pigan Kjerstin Johansdotter Wik, född ibm
1763-10-16 Bonden Anders Olofsson Wästtjär, född ibm Enkan Hust. Karin Mathsdotter Wästtjär
1763-11-27 Ordin. Båtsmannen Erich Hansson Sund Född i Nordmyra Enkan Hust. Karin Carlsdotter Född i Öränge
1763-12-28 Smältargesällen Clas Classon Pira Iggesunds bruk, född ibm Pigan Karin Erichsdotter Sundsätter, född ibm
1764-01-29 Fördubbl:s Båtsmannen Jonas Gran Född i Mikrossla Enkan Hust. Kjerstin Pädersdotter Nickora, född ibm
1764-06-03 Drängen Olof Olofsson Född i Enånger och Änga Enkan Hust. Karin Andersdotter Född i Nordmyra
1764-06-24 Pappersbruksdrängen Pär Mathsson Född i Börstil Qwinsperson Niccol Pärsdotter Iggesunds bruk
1764-09-27 V. Häradshöfdingen Herr Adam Schilling Född på Ströms bruk Jungfru Margareta Elisabeth Qvist Född i Ugglebo
1764-09-30 Kyrkowaktaren Swenn Pärsson Njöte, född ibm Enk. Hust. Karin Jonsdotter Enånger och Rösånger, född i Bölen
1764-10-21 Båtsm. Pär Lustig Född i Boda Pigan Margeta Hansdotter Född i Snäckemor
1764-10-28 Bondesonen Olof Pärsson Hamre Idnors S:n, född ibm Pigan Kjerstin Larsdotter Mössön, född ibm
1764-11-01 Husmannen Pär Pärsson Flink Född i Boda Pigan Malin Thomsdotter Född i Arnön Rogsta S:n
1764-11-04 Unga Bonden Carl Erichsson Qwaftjär, född ibm Pigan Brita Erichsdotter Sundsätter, född ibm
1765-09-29 Sochneskrädd. Pär Hansson Född i Snäckemor Pigan Margeta Jonsdotter Född i Öränge
1765-10-06 Arbetaren Nils Thomsson Östanå Pappersbruk, född i Kyrkobyn Pigan Emerentia Bäckström Född i Skuttunge församl.
1765-10-13 Bonden Jon Jonsson Bårka Enångers S:n, född ibm Pigan Karin Andersdotter Boda, född ibm
1765-10-20 Unga Bonden Jon Olofsson Wästtjär, född ibm Pigan Margeta Erichsdotter Född i Boda
1765-10-27 Arbetaren Anders Mårthensson Igges. Bruk, född ibm Pigan Margeta Clasdotter Giljam Född på Iggesunds bruk
1765-11-02 Ordin. Båtsman Pär Springare Född i Nordmyra Pigan Brita Pärsdotter Född i Nickora
1766-04-06 Afskjed. Artillerie Handtlangaren Olof Frisk Född i Öränger Pigan Anna Thomsdotter Född i Kyrkobyn
1766-09-21 Bondesonen Erich Erichsson Sundsätter, född ibm Pigan Margeta Sjulsdotter Njöte, född i Mikrossla
1766-09-29 Bondesonen Jonas Jonsson Född i Mössön Pigan Margeta Olofsdotter Född i Mössön
1766-10-12 Mölnaren Nils Jonsson Iggesunds bruk Pigan Sigrid Månsdotter Född i Norra Iggesund
1766-10-19 Tjenstedrängen Erich Pärsson Flink Född i Boda Pigan Anna Antonsdotter Född på Iggesunds bruk
1766-12-28 Afskjed. BåtsMannen Erich Jonsson Berg Idnor, född ibm Enkan Hust. Margeta Olofsdotter Född i Idnor
1767-03-01 Soldate Reserven Olof Danielsson Forssa, född ibm Pigan Cathrina Swensdotter Wik, född på Iggesunds bruk
1767-10-11 Unga Bonden Olof Olofsson Mössön, född ibm Bondedottren Pigan Brita Olofsdotter Njöte, född ibm
1767-10-25 Sochneskomakaren Peter Selin Född i Mörtsjö Pigan Brita Pärsdotter Född i Rådsla
1767-11-22 Bondesonen Sjul Erichsson Sundsätter, född ibm Pigan Anna Nilsdotter Född på Iggesunds bruk
1768-04-06 Arbetaren Jon Nilsson Iggesunds bruk, född i Gåsfjärd Pigan Greta Jonsdotter Född på Igges. bruk
1768-04-06 Fördubl:sBåtsM. Pär Moberg Boda, född på Långvinds bruk Qwinsperson Maria Erichsdotter Född i Norra Iggesund
1768-05-12 Borgaren och Fiskaren Jacob Engström Hudiksvall, född ibm Pigan Brita Clasdotter Giljam Född på Iggesunds bruk
1768-06-05
Erich Larsson Östanå by, född i Södra Iggesund Pigan Helena Larsdotter Född i Hede Tuna Sochn
1768-10-02 Bondesonen Erich Erichsson Qwaftjär, född ibm Pigan Karin Olofsdotter Mössön, född ibm
1768-10-09 Borgare Sonen Eric Lindberg Hudiksvall, född ibm Pigan Margeta Swensdotter Född i Norra Iggesund
1768-10-16 Bondesonen Erich Nilsson Kyrkobyn, född ibm Pigan Helena Nilsdotter Nickora, född ibm
1768-11-27 Fördubbl:sBåtsM. Erich Pärsson Forss Född i Rådsla Pigan Helena Månsdotter Född i Norra Iggesund
1769-01-01 Fördubbl:sBåtsM. Pär Pärsson Trofast Enånger och Finnicka, född i Nickora Pigan Cathrina Giljam Född på Iggesunds bruk
1769-05-17 Soldaten Olof Ericsson Rask Forssa, född i Qwaftjär Pigan Margeta Andersdotter Född i Nickora
1769-10-29 Arbetaren Peter Giljam Iggesunds bruk, född ibm Pigan Lisa Olofsdotter Född på Iggesunds bruk
1769-11-05 Bräcklige drängen Olof Andersson Född härstädes Pigan Karin Pärsdotter Född i Mekrossla
1770-04-18 Gl. Hammarsmeden Hinrich Pira Född på Iggesunds bruk Enk. H. Margeta Michelsdotter
1770-10-19 Fördubbl.BåtsMannen Bengt Skytt Född i Snäckemor Pigan Maria Andersdotter Född på Prestebordet härstädes
1770-10-28 Knipsmedsdrängen Mårthen Mårthensson Iggesunds bruk, född ibm Pigan Greta Johansdotter Vester Född på Wesslands bruk
1771-10-06 Bonde Sonen Erich Jonsson Mössön, född ibm Bondedottren Pigan Sigrid Andersdotter Öränge, född ibm
1771-10-13 BarnaInformatorn och Församl:s Klockare Jonas Stakel Iggesunds Bruk Pigan Anna Colling Född på Iggesunds bruk
1771-10-20 Bondesonen Pär Pärsson Sundsätter, född ibm Pigan Brita Olofsdotter Fägärd, född ibm
1771-10-27 RäckarMästaren Mårten Goffeng Iggesunds bruk Pig. Cathrina Hybinet Iggesunds bruk, född ibm
1771-11-01 HusMannen Jon Pärsson Rådsla, född ibm Enkan H. Brita Jonsdotter Skarplycke, född i Österbölan Enångers Sockn
1771-11-03 FördubblingsBåtsMannen Magnus Hellberg Fläcka, Enångers S:n, född i Ilsbo Pigan Ingrid Mathsdotter Nickora, född ibm
1772-04-20 Adjunct S. Ministerii, Herr Jonas Pirander Söderhamn, född på Iggesunds bruk Inspectorsdotter Eva Sophia Qvist Iggesunds bruk
1772-10-09 Kohldrängen Abraham Anthonsson Hybinet Född på Iggesund Thes Fästeqwinna Greta Larsdotter Född på Iggesund
1772-10-11 Drängen Pär Stephansson Enånger, född ibm och Hökberg Enkan Hustru Cecilia Grällsdotter Född i Enånger och Hökberg
1772-10-18 Unga Bondeson Pär Michelsson Norra Iggesund, född ibm Bondedottren Lisbeth Larsdotter Född i Nordmyra
1772-10-25 Wallsdrängen Clas Anthonsson Hybinet Iggesunds bruk, född ibm Thes Fästeqwinna Brita Andersdotter Född i Nickora
1772-11-01 Arbetaren Olof Larsson Iggesunds bruk, född i Enånger och Myra Pigan Brita Erichsdotter
1772-12-28 Byggmästare Sonen Lars Jonsson Iggesunds bruk, född ibm Pigan Cathrina Nilsdotter Gåsfjärd
1773-10-31 Bonden Hans Månsson Iggesunds by, född ibm Pigan Kjerstin Larsdotter Född på Iggesunds bruk
1773-11-14 Gamla Bonden Jon Pärsson Norman Nordmyra, född i Enånger och Norrby Pigan Margeta Jonsdotter Född i Iggesund
1774-06-05 Fördubblings Båtsmannen i Öränges Rotan Pär Larsson Modin
Enkan Hust. Kjerstin Erichsdotter Född i Qwaftjär
1774-09-11 Dagswerkskarlen Nils Enlund Iggesund, född i Långvinds by Enånger Sochn Hust. Karin Johansdotter
1774-09-25 Bonde Sonen Johan Jonsson Öfwernjöte, född ibm Thes Fästeqewinna, Bondedottren Anna Larsdotter Nickora, född ibm
1774-10-09 Bonden Pär Jonsson Rådsla, född ibm Bondedottren Brita Matthsdotter Född i Nickora
1774-10-16 Kåhlaren Jonas Jacobsson Rigsjö, född ibm Bondedottren Brita Olofsdotter Född i Rådsla
1774-10-23 Sochneskomakaren Jonas Flodman Född i Tuna Bondedottren Ingrid Jonsdotter Öränge
1774-10-30 Sochne Juhlmakaren Pär Jonsson Hamberg Född i Forssa Bondedott. Kjerstin Månsdotter Norra Iggesund
1774-11-06 Goujaren Jacob Goffeng Iggesunds bruk Pigan Greta Hinrichsdotter Hybinet Iggesunds bruk, född ibm
1774-11-13 Gamla Nämnde Mannen Erich Månsson Wik, född i Norra Iggesund Enkan Hustru Karin Jonsdotter Född i Östersbölan Enångers Sochn
1774-11-20 Fördubbl. Båtsmannen i Mikrossla Rotan Olof Flink
Thes Fästeqwinna, Pigan Margeta Swennsdotter Norra Iggesund, född ibm
1775-02-26 Bonde Sonen Anders Sjulsson Njöte, född ibm Thes Fästeqwinna Margeta Olofsdotter Njöte, född ibm
1775-06-11 Bonden Enkomannnen Erich Andersson Boda Änkan Hustru Kjerstin Pärsdotter Enånger
1775-10-29 Arbetaren Pär Thomsson Iggesunds bruk Pigan Catharina Jonsdotter
1776-09-22 Arbetaren Maths Carlsson Iggesunds bruk Pigan Stina Hinrichsdotter Hybinet Född på Iggesunds bruk
1776-10-27 Arbetaren Erich Jonsson Iggesunds bruk, född ibm Pigan Anna Olofsdotter Född på Iggesunds bruk
1776-12-29 Bonde Sonen Lars Olofsson Boda, född ibm Pigan Karin Olofsdotter Storbyn Idenors Sochn, therstädes född
1777-01-01 Bonden Erich Pärsson Gillsätter, född ibm Pigan Karin Jacobsdotter Rigsjö, född ibm
1777-04-06 Bondesonen Olof Jonsson Öränge, född ibm Thes Fästeqwinna Bondedottren Margeta Andersdotter Mikrossla, född ibm
1777-05-08 Husmannen och Bondesonen Jonas Nilsson Norra Kyrkobyn, född ibm Thes Fästeqwinna, Bondedottren Brita Olofsdotter Boda, född ibm
1777-06-08 Bondesonen Pär Johansson Öfwernjöte, född ibm Thes Fästeqwinna, Bondedottren Margeta Olofsdotter Rådsla, född ibm
1777-10-26 Bonde Sonen Anders Nilsson Kyrkobyn, född ibm Pigan Margeta Olofsdotter Tallbom
1777-11-02 Mölnaren wid Sundsvalls Stadsqwarn Eric Nyström Sundsvall, född i Idenor
Anna Catharina Holmberg Född i Sorunda Sochn Södermanl.
1778-01-01 Unga Bonden Erich Olofsson Rådsla, född ibm Pigan Malin Pärsdotter Wästtjär, född ibm
1778-04-26 Sochnesmeden Bengt Classon Colling Norrbo Sochn, född på Iggesunds Bruk Thes trolofwade hustru Cathar. Marg. Iggberg
1778-10-04 Arbetaren Jonas Jonsson Sundström Iggesunds bruk, född ibm Pigan Stina Bengtsdotter Colling Född på Iggesunds bruk
1778-10-18 Bondesonen Olof Hansson Ulfsta Tuna Sochn, född ibm Bondedottren och Pigan Margeta Olofsdotter Rådsla
1778-11-01 Bonde Sonen Lars Larsson Sweden Enångers Sochn, född ibm Bondedottren och Pigan Karin Jonsdotter Mörtsjö
1779-09-19 Unge Bondson Jonas Jonsson N:o 4 i Öränge, född ibm Smedsdottren Anna Andersdotter Hybinett Iggesund
1779-09-26 Bonde Sonen Pär Erichsson Kyrkobyn Bondedottren Maria Sjulsdotter [Njöte]
1779-10-03 Bonde Sonen Pär Pärsson Född i Gillsätter Kohlaredottren Gjölin Jacobsdotter Rigsjö, född ibm
1779-10-17 Hyttedrängen Anders Larsson Iggesunds bruk, född ibm Bondedottren Cathrina Svensdotter Norra Iggesund, född ibm
1779-10-31 Bonden Erich Michelsson Långbyn Forssa Sochn, född ibm Bondedottren Anna Michelsdotter Född i Norra Iggesund
1779-11-14 Bonde Sonen Erich Andersson Qwaftjär, född ibm
Brita Nilsdotter Kyrkobyn, född ibm
1780-01-30 Bondesonen Erich Jonsson Öränge, född ibm Bondedottren Margeta Andersdotter Qwaftjär, född ibm
1780-04-16 Landbo Sonen Michel Olofsson Wästerböland Enånger Sochn Bondedott. Pigan Helena Svensdotter [Mikrossla]
1780-05-28 Fördubl. Båtsmannen Anders Olofsson Kyrkberg Född i Enånger Landbodottren Karin Larsdotter Nexiö Forssa Sochn
1780-10-08 Gesällen Olaus Pihlström Östanå Pappersbruk
Anna Olofsdotter [Iggesunds bruk]
1780-10-15 Arbetaren Richard Richardsson Ström Iggesunds bruk Pigan Lisa Pärsdotter Iggesunds bruk
1780-10-22 Tjenstedrängen Jonas Larsson Född i Tuna och Risberg Enkan Lisbeth Larsdotter [Nordmyra]
1780-10-29 Fördubl. Båtsmannen Lars Jonsson Väster Född i Mörtsjö Pigan Karin Larsdotter Nordmyra
1780-11-05 Dagswerkskarlen Pär Jacobsson Iggesunds bruk, född i Rigsjö Enkan Hustru Sigrid Michelsdotter Norra Iggesund
1780-11-12 Bonde Sonen Henrich Eriksson Solberg Idenors S:n Bondedottren Margeta Andersdotter Skarplycke, född ibm