Vigselregister Njutånger C:3
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1797-05-02
Bruks Arbetaren Olof Andersson Iggesund, född i Sundsäter Bruks Arbetare Dottren Magdalena Olofsdotter Örnberg
1797-05-23
Smältare Dräng Jacob Iggström Iggesund, född ibid.
Stina Stakel
1797-05-25
Werkstad Dräng Jan J. Sundström Iggesund, född i Westtiär Bonde Dotter Carin [Andersdotter] Westtiär
1797-06-11
Bonde Eric Ericsson Kyrkobyn, född ibid. Bonde Dottren Cecilia Svensdotter Nordmyra
1797-10-08
Bonde Son Eric Ericsson Mörtsjö Båtsmans Dottren Anna Pehrsdotter Qvaftiär
1797-10-29
Bonde Lars Olofsson Öfver Niöte, född ibid. Bonde Dotter Brita [Ericsdotter] Nickor
1797-12-10
Torpare Matts Mattsson Nickor, född ibid. Skräddare Dottren Margta Lindvall Rengsiö och Högen
1798-06-07
Bonde Son Olof Olofsson Mössön Bonde Dotter Carin [Hansdotter] Norr Iggesund
1798-08-19
Mjölnare Daniel Hammarbæck Nianforss, född i Westmanland och Skinnskatteberg Bruks Arbetare Dottren Maria Lode Iggesund
1798-11-11
Nämndemans Son Carl Carlsson Qvaftiär Soldat Dottren Sigrid Carlsdotter Færilla
1799-05-02
Spiksmed Eric Kjällman Sofiholm, född ibid, Bonde Dotter Anna [Olofsdotter] Öhränge
1799-10-11
Torpare Jon Ericsson Boda, född ibid. Husmans Dottren Brita Pehrsdotter Boda
1799-10-29
Bonde Son Nils Sjulsson Sundsäter Bonde Dotter Carin [Olofsdotter] Nordmyra
1799-10-31
S:n Skrifware Joh. Henric Altberg Född i Hassela Spiksmeds Dottren Catharina Wester Född på Iggesund
1799-11-14
Bonde Son Eric Sjulsson Sundsäter Bonde Dotter Catharina [Jonsdotter] Mössön
1799-11-17
Bonde Son Anders Ericsson Öhränge Hammarsmeds Dotter Brita [Högman] Långvind
1799-11-24
Skomakare Gesäll Lars Östman Iggesund, född i Mo Hammarsmeds Dottren Ingrid Maria Berg Iggesund
1800-08-31
Gesäll Pehr Forss Östanå, född i Norr Iggesund Båtsmans Dottren Cherstin Ericsdotter Östanå
1800-10-19
Gesäll Eric Forss Östanå, född i Norr Iggesund Bonde D:ren Cherstin Ericsdotter Mörtsjö
1800-10-21
Bonde Son Jon Olofsson Nordmyra Bruksarbetare Dottren Brita Andersdotter Iggesund
1800-11-11
Dräng. Lars Lindman Gillsätter, född i Leufsta S:n Pigan Maria C. Kjällman Sofiholm, född på Strömbacka
1800-11-13
Capitinaine wid Delsbo Compagnie Jacob Bernh. Ström Född i Götheborg
Helena Catharina Ehrengren Född i Ofvansjö
1800-11-16
Bruksarbetare Carl Mattsson Iggesund, född ibid. Bruksarbetare Dotter Brita [Hybbinett] Iggesund
1800-12-07
S:n Skräddaren Jonas Norling Född i Norige Hushållerskan Greta Magdalena Wijberg Iggesund, född i Gefle
1801-04-28
Bonde Jacob Ericsson Njöte, född i Tuna S:n och Skogsta Kyrkowärds Enkan, H. Maria Olofsdotter Njöte, född ibid.
1801-05-26
Tjänste dräng Sven Norling Född i Norige Båtsmans Enkan, H. Brita Göransdotter Boda, född i Nordmyra
1801-09-27
Bruksarbetare Mårten Källgren Iggesund, född ibid. Pigan Greta Hansdotter Hammarström Iggesund, född i Ofvansjö
1801-10-22
Bonde Nils Nilsson Mörtsjö, född ibid. Mölnare D:ren Margreta Sundström Iggesund
1801-11-04
Bonde Son Eric Jonsson Westtjär Bonde D:ren Cherstin Ericsdotter Skarplycka
1801-11-08
Betjent Lars Eklund Iggesund, född uti Forss S:n i Småland Besökare D:ren Sigrid Margr. Sundvall (Sundsvall), Hernösand
1801-06-16
Torpare Matts Mattsson Nickor, född ibid. Bonde Dottren Sigrid Olofsdotter Nordmyra
1802-10-19
Torpare Eric Jonsson Iggesund Torpare Enkan Greta Carlsdotter Iggesund, född i Jämtland
1802-11-04
Bonde Son Jan Ericsson Mörtsjö Bonde Dottr. Lisa Andersdotter Njöte
1802-11-09
Strandfiskare Jonas P. Ström Snæckmor, född ibid. Bonde Dotter Lisa [Olofsdotter] Mössön
1802-11-11
Dräng Sven Jonsson Född wid Iggesund Bonde Dottren Anna Sjulsdotter Sundsäter
1803-03-29
Bruksarbetare Jonas Sundman Iggesund, född i Thorsåker
Catharina Bäckman Född i Gårdsfjärd
1803-10-05
Bonde Son Isac Goffeng Östanå Bruksarbetare Dotter Brita [Ericsdotter] Iggesund
1803-10-09
Arbetare Hans Kjällman Sofiholm, född på Los Bruk i Färilla Pigan Brita Cajsa Råström Sofieholm, född i Stockholm
1803-10-18
Bonde Son Michel Pehrsson Norr Iggesund, född ibid. Bonde Dottren Cecilia Sjulsdotter Född i Sundsäter
1803-11-01
Bonde Eric Ericsson Norra Iggesund Bonde Dottren Cherstin Hansdotter Norra Iggesund
1804-04-03 1804-03-18
Eric Flodman Hudiksvall Bonded:ren Brita Selin Rådsla
1804-04-06 1804-03-18 S:n Skom. Jonas Boman Boda Bonded:ren Lisa Ericsdotter Rådsla
1804-05-27 1804-05-13 Skogvakt. Pehr Michelsson Mössön Bonded:ren Catharina Jonsdotter Mössön
1804-10-19 1804-09-30 Bonde Son Eric Jonsson Mössön Bonde D:ren Cecilia Ericsdotter Rådsla
1804-10-23 1804-10-07 Husm. Enkl. Lars Larsson Nordmyra Bonde D:ren Cecilia Nilsdotter Mörtsjö
1804-11-01 1804-10-14 Bonden Pehr Pehrsson Sundsäter Skräddare D:ren Margta Pehrsdotter Snæckmor
1804-11-02 1804-10-14 Afsk. Båtsm. Enkl. Magnus Bäckman Bæckmora, Enånger Bonde D:ren Karen Pehrsdotter Rådsla
1804-11-04 1804-10-21 Drängen Enkl. Carl Carlsson Qvaftjär Bonde D:ren Ingrid Jacobsdotter Kyrkbyn
1804-12-16 1804-11-25 Drängen Jonas Olofsson Mekrossla Pigan Karen Pehrsdotter Mekrossla
1805-07-21 1805-07-07 Klåckare Son Jonas Stakell
Möln. D:ren Anna Stina Bergström Delåqvarn
1805-10-09 1805-09-22 Bonde Son Hans Olofsson Rådsla Nämdem. D:ren Sara Jonsdotter Nickor
1805-10-27 1805-10-06 Dräng Isac Isacsson Bäckmora Båtsm. Enkan Margta Pehrsdotter Nickor
1805-11-07 1805-10-20 Bonden, Enkl. Jon Jonsson Öhränge Enkan Catharina Claesdotter Iggsunds bruk
1805-11-29 1805-11-10 Dräng. Henric Bergroth Westiär Kyrkovärds Dottr. Kerstin Olofsdotter Westiär
1805-12-27 1805-12-08 Bonde Son Eric Ericsson Öhränge HammarSmeds Enk. Kath. Högman Öhränge
1806-05-15 1806-04-27 Lärling Lars Westberg Östanå bruk Mäst. Smeds D:ren Greta Berg Iggesunds bruk
1806-05-30 1806-05-11 Bruks Arbet. Sonen Måns Andersson Iggesund Nämd. D:ren Lena Ericsdotter Gillsätter
1806-10-09 1806-09-21 Bonden Pehr Andersson Enånger och Boda Pig. Cecilia Ericsdotter Kyrkobyn
1806-10-14 1806-09-28 Bonde Son Olof Olofsson Rådsla Kyrkovärds D:ren Lisa Kolling Njöte
1806-10-21 1806-10-05 Bonde Son Jon Larsson Mörtsjö Bonde D:ren Anna Ericsdotter Mörtsjö
1806-10-23 1806-10-05 Bonde Son Eric Ericsson Enånger och Bæckmora Bonde D:ren Lisa Pehrsdotter Öfver Njöte
1806-10-29 1806-10-12 Strandfisk. Anders Jonsson Enånger och Hålsänge Bonde D:ren Margta Ericsdotter Råtsla
1806-11-14 1806-10-26 Bonde Son Anders Jonsson Öhränge Pig. Brita Kolling Öhränge
1806-11-23 1806-11-02 Dräng. Mathias Bergstedt Iggsund Mäster Smeds D:ren Barbro Berg Iggsund
1806-12-28 1806-12-07 Enkl. Gesällen Lars Strömberg
Bruks Arb. D:ren Greta Hybbinett Östanå
1806-12-30 1806-12-14 Torparen Pehr Norman Bæckmora Bonde D:ren Margta Ericsdotter Öhränge
1807-05-29 1807-05-10 Dräng. Eric Pehrsson Skarplycka Bonde D:ren Karen Henricsdotter Skarplycka
1807-05-31 1807-05-10 Bruks Inspector Carl Fr. Nyman Iggesund Jungf. Anna Brita Ekström Iggesund
1807-10-30 1807-10-11 Båtsman Michel Bodare
Torpare D:ren Anna Carlsdotter Mekrossla
1807-11-12 1807-10-25 Strandfisk. Anton Kolling Snæckmor Fiskare D:ren Maria Forslund Mössön
1807-12-28 1807-12-06 Torparen Lars Selin Mörtsjö Kohlare D:ren Kathrina Larsdotter Enånger och Tolåcka
1808-01-16 1807-12-27 Soldaten Joh. Mård Delsbo Bruks Arbetare Dottren Anna Greta Dahlin Iggesund
1808-04-22 1808-04-03 Torparen Anders Olofsson Nordmyra Nämdemans Dottren Sara Ericsdotter Kyrkbyn
1808-05-30 1808-05-08 Borgaresonen Pehr Dahlberg Hudiksvall Strandfiskaredottren Anna Pehrsdotter Hybbinett Öhränge
1808-07-03 1808-06-12 Skogvaktaren Mårten Philippsson Östanå Pigan Fredrica Lundberg Iggesund
1808-11-24 1808-11-06 Kyrkovärds Sonen Nils Larsson Idenor och Åkre Mölnar. D:r Johanna Bergström Deleå
1808-12-06 1808-11-20 Dreng. Abraham Hybbinett Iggesund Hjulmak: D:r Katharina Hamberg Iggesund
1808-12-09 1808-11-20 Bondeson Anders Persson Sundsätter Kyrkovärds D:ren Margta Olsdotter Västjern
1808-12-11 1808-11-20 Bondeson Jon: Ersson Öhränge Pigan Stina Pehrsdotter Söderberg Öhränge
1809-07-18 1809-07-04 Torpare Sonen Jon Jansson
Mjölnare Dottren Stina Nilsdotter Sundström Iggesund
1809-09-10 1809-08-27 Coopfardie Capitain Johan Ahlbom
Enkan Catharina Altberg Iggesund
1809-10-22 1809-10-01 Mästersvennen Benjamin Berg Iggesunds Bruk Pigan Greta Pihra Iggesunds Bruk
1809-10-26 1809-10-08 Bonden Jon Olsson Nord
Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Öfvernjöte
1809-10-27 1809-10-08 Bonden Nils Andersson Kyrkobyn Pigan Lisa Mickelsdotter Fegärd
1809-11-09 1809-10-22 Bonden Sifvert Pehrsson
Nämndemans D:r Helena Ericsdotter Kyrkobyn
1809-12-17 1809-12-03 Fördubblings Båtsman Eric Gåsman
Pigan Brita Olofsdotter Boda
1810-03-04 1810-02-11 Bruks Arbet. Maths Tallbom Iggesunds Bruk Pigan Sigrid Pehrsdotter Iggesunds Bruk
1810-04-08 1810-03-18 Torp. Jon Eriksson Boda Pigan Karin Jansdotter Gillsätter
1810-04-25 1810-04-08 Bond. Pehr Olofsson N. Iggesund Pig. Margta Pehrsdotter N. Iggesund
1810-04-23 1810-04-08 Kron. Ord. Båtsm. Johan Qvastman Qvaftjärn Bond. Dottren Cherstin Hindriksdotter Skarplycka
1810-05-18 1810-05-13 Ord. Krono Båtsm. Pehr Glad Snäckmor Skomakar. Dottren Ingrid Jonsdotter Snäckmor
1810-05-25 1810-05-06 Dräng. Jan Pehrsson Qvaftjär Nämndem.sdottren Cecilia Eriksdotter Gillsätter
1810-06-11 1810-05-27 Fördubbl. Båtsm. Pehr Myra Westtjärn Enkan Karin Mathsdotter Westtjärn
1810-07-08 1810-06-17 Bruks Arbet. Pehr Dahlin Iggesunds Bruk Enkan Lena Hammarbäck Iggesunds Bruk
1810-10-12 1810-09-23 Torpar. Lars Olofsson Öf. Njöte Pigan Cherstin Göransdotter Nordmyra
1810-10-21 1810-09-30 Husm. Jon Jonsson Kröger Larsbo Enk. Karin Eriksdotter Öfvernjöte
1810-10-28 1810-10-07 Fördubbl. Båtsm. Nils Kyrkberg
Pigan Brita Andersdotter Nickora

1811-03-10 Drängen Jon Eriksson N. Iggesund Pigan Ingrid Jansdotter N. Iggesund
1811-04-10 1811-03-24 Strandfisk. Eric Flodman
Enkan Karin Pehrsdotter Öhränge
1811-06-03 1811-05-19 Mästersvenn. Johan Wästling Nianforss Pigan Brita Eriksdotter Mörtsjö
1811-06-14 1811-05-26 Strandfisk. Anton Colling Snäckmor Bondedottren Maria Andersdotter Njöte
1811-07-28 1811-07-07 Gaml. Bond. Jon Larsson N. Iggesund HammarSmeds Enkan Margta Strömberg Östanå
1811-09-22 1811-09-08 MästerSven. Anders Sundberg
Bruksarbet. Dotter Stina Dahlin Iggesunds Bruk
1811-09-23 1811-09-08 MästerSven. Olof Kihlström
Möln. Dotter Greta [Sundström] Iggesunds Bruk
1811-10-18 1811-09-29 Pappers Gesäll. Lars Westberg Östanå Bonde Dottren Beata Eriksdotter Qvaftjär
1811-10-27 1811-10-06 F. d. Landtvärnisten Johan Erling Iggesunds Bruk Bruks Arbetare Dottren Maria Mathsdotter Iggensten Iggesunds Bruk
1811-10-24 1811-10-06 Bond. Pehr Pehrsson Sundsätter Masmästar Dottr. Christina Hybbinett Sveden
1811-10-25 1811-10-06 Drängen hos Bond. Olof Ersson Pehr Ersson N. 4 i Kyrkobyn Bonde Dotter Margta [Olofsdotter] N. 4 i Kyrkobyn
1811-11-10 1811-10-27 Torpar. Jonas Bäckman Gårdsfjärd Pigan Maria Olofsdotter Mössön
1811-11-08 1811-10-20 Bonde Son Nils Ersson Qvaftjär Pigan Stina Pehrsdotter Snäckmora
1811-11-24 1811-11-10 Kohldrängen Erik Jernberg Iggesunds Bruk Dotter Lisa Pihlström
1812-03-15 1812-03-01 Pappers Gesällen Carl Gust. Lilman Östanå Bruks Arb: dottr. Johanna Ström N: Kyrkobyn
1812-04-09 1812-03-22 Bonde Sonen Matts Jonsson N: Kyrkobyn Bond D:rn Brita Karlsdotter Qvaftjär
1812-10-16 1812-09-27 Klensmeds Mästaren Benct Sundström Iggesund Bruks Arbetare Dottren Brita Hybinette Iggesund
1812-10-23 1812-10-04 Bonden Pehr Jacobsson Skarplycka Pigan Greta Hansdotter Svedberg Njöte
1812-10-24 1812-10-04 Bonden Eric Ersson N. Kyrkobyn Nämndemans Dottren Kerstin Mårtensdotter Westtjär

1812-10-04 Drängen Anders Olofsson Sofiholm Pigan Brita Jonsdotter Sofiholm
1812-10-29 1812-10-11 Bonde Sonen Eric Pehrsson Södra Kyrkobyn Nämdemans Dottren Lisa Andersdotter Wik
1812-10-30 1812-10-11 Torparen Eric Lögdström Norra Iggesund Masmästare Dottren Karin Andersdotter Iggesunds Bruk
1812-11-03 1812-10-18 Bonden Olof Olofsson Södra Kyrkobyn Pigan Kerstin Andersdotter Forssa
1812-11-06 1812-10-18 Nämndemans Sonen Eric Andersson Vik Bonde Dottren Brita Andersdotter Södra Kyrkobyn
1812-11-13 1812-10-25 Torparen Jon Svensson Nordmyra Pigan Cathrina Pehrsdotter Nordmyra
1813-01-02 1812-12-13 Bonden Nils Göransson Nordmyra Bondedottren Anna Michelsdotter Nordmyra
1813-04-15 1813-04-11 Ordin. Krono Båtsman. Eric Skarplycka Njöte Bonde Dotter Anna [Andersdotter] Boda
1813-09-11 1813-08-22 Torparen Jon Jonsson Öhränge Bonde Enkan Cathrina Högman Öhränge
1813-10-07 1813-09-19 Bondeson. Nils Larsson Nilsbacka Bonde Dotter Cathrina [Larsdotter] Mekråssla
1813-10-09 1813-09-19 För d. Kålaren Olof Eriksson
Bonde Enkan Cathrina Claësdotter Öhränge
1813-12-05 1813-11-14 Drängen Erik Qvastman Sofieholm Pigan Margta Hansdotter Sofieholm
1813-12-19 1813-12-05 Husmann. Erik Larsson Mörtsjö Bonde Dotter Cathrina [Olofsdotter] Mekråssla
1814-03-11 1814-02-21 Smed. Pehr Broman Bruket Bonde Dottren Elisab. Jonsdotter N. Iggesund
1814-04-17 1814-04-03 Krono Båtsm. Lars Buller Wik Pigan Ärl. och dygdes. Lisa Jonsdotter Iggesund
1814-05-08 1814-05-05 Bevärings Karl. Pehr Söderlund Enånger och Tosätter Enkan Maria Jonsdotter S. Kyrkobyn
1814-06-05 1814-05-15 Lappdrängen Anders Fjellström
Lappdottren Anna Clementsdotter N. Kyrkobyn
1814-10-21 1814-10-02 Bond. Stephan Stephansson Hökberg, Enångers Sokn Bond D:r Cathrina Olofsdotter Råssla
1814-10-21 1814-10-02 Bonden Jon Eriksson Qvaftjär Bond Dottr. Margta Michelsdotter Fægärd
1814-10-28 1814-10-02 Dräng. Erik Eriksson Mössön Bond Dottren Cecilia Jonsdotter N. Kyrkobyn
1815-04-11 1815-03-26 Designat. Comminist. Mich. Enwall
Jungfru Anna Stina Wiberg
1815-06-24 1815-06-04 Hammar Smeds Drängen Erik Berg
Hammar Smeds Dottr. Maria Christina Nordström Iggesunds Bruk
1815-10-17 1815-10-01 Kyrkvärds Sonen Jonas Olofsson Fägärd Kyrkovärds Dottren Cajsa Colling Njöte
1815-11-10 1815-10-22 Drängen Nils Eriksson N. Iggesund Bonde Enkan Cathrina Hansdotter N. Iggesund
1815-11-05 1815-10-15 Drängen Erik Larsson Boda MästerSmedsdottren ärl. och dygdesamma Lisa Erling Boda
1815-12-26 1815-12-10 Krono Skogvaktaren Erik Fernström
Båtsmans Enkan Brita Andersdotter Nickåra
1816-03-12 1816-02-25 Sadelmakare Gesällen Anders Lindman Hudikswall Pigan Brita Lena Högman Hudikswall

1817-09-07 Mjölnaren Claes Er. Öhman Deleåqvarn Jungfru Anna Christina Hellgren Hudiksvall
1817-10-17 1817-09-28 Bonden Anders Pehrsson Enångers Boda Bondedott. Margta Persdotter Kyrkobyn
1817-10-24 1817-10-05 Bonden Sven Nilsson Fegärde Bondedott. Margaretha Jonsdotter Mössön
1817-10-26 1817-10-05 Drängen Eric Ericsson Sopiæholm Bondedott. Kjerstin Larsdotter Mekrossla
1817-11-02 1817-10-19 Torp. Lars Jacobsson Skarplycka Pig. Lisa Hansdotter Skarplycka
1817-11-04 1817-10-19 Bond. Pehr Nilsson Fegärde Bondedott. Cathrina Mathsdotter Nickåra
1817-11-07 1817-10-19 V. Klockaren Sivert Sivertsson Njöte Bondedott. Brita Andersdotter Råssla
1818-03-30 1818-03-15 Bonden Frans Jonsson Mössön Hushållerskan Sara Elisab. Nordström Sofieholm
1818-09-27 1818-09-06 Bruks Arbet. Pehr Erisson S. Iggesund Pigan Greta Jonsdotter S. Iggesund
1818-10-23 1818-10-04 Kyrkv. Sonen Lars Larsson Skarplycka Kyrkv. Dottren Brita Olofsdotter Fegärd
1818-11-06 1818-10-18 Bond. Erik Hendriksson Skarplycka BondD:ttr Christina Andersdotter Quaftjär
1818-11-06 1818-10-18 BondSon Jon. Eriksson Nickora BondD:tn Margta Andersdotter Quaftjär
1818-11-19 1818-11-01 Dräng. Olof Matsson Sundsätter Bond. Dottren Lisa Sjulsdotter Sundsätter
1819-03-25 1819-03-07 Krono Lotsen Joh. Bolin Hudiksvall Bond. Dottren Anna Jonsdotter Mössön
1819-04-27 1819-04-11 Bonde Sonen Ol. Olsson Ström Fegärd Pigan Greta Olsdotter Fegärd
1819-09-30 1819-09-12 Bondeson Per Larsson S. Kyrkbyn Enkan Bonde Lisa Michelsdotter S. Kyrkbyn
1819-10-15 1819-09-26 SochneSmeds Sonen B. Colling Njöte Bonde Dottr. Brita Nilsdotter Fegärd
1819-10-17 1819-09-28 Bruks Arbet. Lars Andersson Iggesund Pigan Brita Andersdotter Iggesund
1819-10-24 1819-10-10 Klen Smeden L. P. Bergström Iggesund Pigan Brita Sundström Iggesund
1819-11-05 1819-10-17 Bonde Son Lars Jonsson Tosätter i Enånger Bonde Dottren Anna Ersdotter Qvaftjer
1819-11-08 1819-10-24 Torparen Jon Ersson Öhränge Nämndemansdtr. Lisa Matsdotter Nordmyra
1819-11-12 1819-10-24 Bonde son Matts Ersson Nickår Bonde Dottren Margta Ersdotter Qwaftjer
1819-11-13 1819-10-24 Bondeson Olof Ersson Rådsla Bondedottr. Lena Michelsdotter Mekrådsla
1819-11-13 1819-10-24 Bondeson Olof Michelsson Mekrådsla Bonde Dottren Magdalena Ersdotter Rådsla
1820-05-10 1820-04-23 Nämdemans Sonen och Hemmans Ägaren Olof Mattsson Nordmyra Bonde Dottren Margtha Anundsdotter Norr Iggesund
1820-06-13 1820-05-28 BondeSonen Matths Ericsson Mekrossla Bondedottren Carin Ericsdotter Nickåra
1820-10-16 1820-10-01 Bondesonen Jon Mårtensson Västtjär Bonde Dottren Brita Olofsdotter Norr Iggesund
1820-10-20 1820-10-01 Bonden, Enkling Pehr Ericsson Skarplycka Bonde Dottren Cherstin Mickelsdotter S. Kyrkbyn
1820-11-01 1820-10-15 Bond: Olof Ericsson Råssla Bond: D:n Carin Olofsdotter Boda
1820-11-03 1820-10-15 Bond: Anund Anundsson Norr Iggesund Nämnd: D:n Christina Mattsdotter Nordmyra
1820-11-04 1820-10-15 Torpar. Eric Qvastman Sophieholm Pig. Christina Olofsdotter Sophieholm
1820-11-05 1820-10-22 Torp: Jonas Jonsson Mössön Pigan Brita Cajsa Jonsdotter Sundsätter
1820-12-19 1820-12-03 Bond: Måns Andersson Skarplycka Pigan Brita Olofsdotter Skarplycka
1821-04-06 1821-03-18 Strandfiskare Sonen Mårten Pehrsson N: Kyrkbyn Torp: Enkan Brita Jonsdotter Mössön
1821-05-27 1821-05-06 Bonden Sven Jonsson Nordmyra Bruksarbetare dottren Stina Thunborg Östanå Bruk
1821-05-13 1821-04-29 Torpare Son Anders Matsson Tallbom Gåsfjärd Pigan Brita Pehrsdotter Norra Kyrkbyn
1821-06-11 1821-05-27 Båtsmannen Nils Bodare Norra Kyrkbyn Bonde Dottren Lisa Jonsdotter Norra Kyrkbyn
1821-06-12 1821-05-27 Drängen Mårten Ersson Öhränge Pigan Greta Mårtensdotter Öhränge
1821-06-17 1821-06-03 Dräng: Eric Ericsson Njöte Båtsmans Dottren Lisa Andersdotter Boda
1821-07-08 1821-06-24 Dräng: Embrick Nordling Iggesunds Bruk Pigan Catharina Burman N: Kyrkbyn
1821-11-02 1821-10-14 Bondesonen Eric Andersson Boda Bondedottren Cecilia Ericsdotter Kyrkbyn
1821-11-16 1821-10-28 Krono Båtsm. Henrik Glader Rådsla Nämndem. Dottren Anna Ericsdotter Boda
1822-04-26 1822-04-07 Bondesonen Eric Larsson N: Iggesund Bondedottren Anna Larsdotter Kyrkbyn
1822-05-05 1822-04-14 Torparen Olof Jonsson Öberg Mössön Bonde Dottren Caharina Jonsdotter Nordmyra
1822-05-27 1822-05-12 Drängen Carl Rejnhålldsson Öhränge Bond-dottren Brita Stina Andersdotter Öhränge
1822-08-18 1822-07-28 Bruks Arbetaren Johan Westman Östanå Bonde-dottren Carin Olsdotter Södra Kyrkbyn
1822-08-25 1822-08-04 Torparen Eric Ericsson Mekrossla Nämnd: Dottren Margta Andersdotter Rössånger och Enånger
1822-10-18 1822-09-29 Bondesonen Lars Stephansson Vik Bondedottren Margtha Mårtensdotter Vik
1822-10-17 1822-09-29 Pappersmakare Gesällen Eric Forss Östanå Pigan Dorothea Olofsdotter Öhränge
1822-11-03 1822-10-13 Bondesonen Pehr Ersson Rådsla Pigan Anna Ericsdotter Mössön
1823-05-25 1823-05-11 DykeriKarlen Matts Larsson Öhränge Pigan Lisa Olsdotter Kyrkbyn
1823-06-24 1823-06-01 Bonden Lars Larsson Norra Iggesunds By Exped: Befallningsm: Ahlboms Änka Christina Bergmark Norra Iggesunds By
1823-11-07 1823-10-19 Bond Son Pehr Olsson Forssa Bond: Dottren Catharina Ericsdotter Norra Iggesund
1824-01-04 1823-12-21 Drängen Nils Nilsson Njöte Pigan Cicilia Claësdotter Pira Snäckmor
1824-03-28 1824-03-14 Kron: Båtsman Pehr Mörtsjö N: Iggesund Pigan Anna Sophia Kjellman Öhränge
1824-04-19 1824-03-28 Bonde Sonen Eric Ericsson Mekrossla Bonde dottren Anna Ericsdotter Rådsla
1824-06-07 1824-05-23 Bonde Sonen Lars Larsson S. Kyrkbyn Pigan Lisa Mattsdotter Enånger
1824-06-07 1824-05-23 Pappers Gesällen Johan Lindström Östanå Bruksarbetare Dottren Christina Sundman Iggesund
1824-06-23 1824-05-30 Drängen Sven Nilsson Öhränge Bond. Dottren Catharina Svensdotter Södra Kyrkbyn
1824-09-28 1824-09-12 Drängen Hans Larsson
Pigan Margreta Lögdström Öhränge
1824-11-23 1824-10-31 Torpare Sonen Lars Svensson Gårdsfjärd Bonde Änkan Cajsa Colling Njöte
1824-11-26 1824-11-07 Husmannen Gaml: Bonden Jon Larsson Norra Iggesunds By Pigan Catharina Erling Norra Iggesunds By
1825-05-23 1825-05-08 Drängen Anders Öhgren Mörtsjö Änkan Anna Ericsdotter Mörtsjö
1825-05-24 1825-05-08 Pappers Arbetaren Sven Nordling Östanå Mjölnare Dottren Lena Stina Hammarbäck Iggesund
1825-08-22 1825-08-07 Bonde Son Eric Ericsson Mörtsjö Bonde Dottren Carin Larsdotter Öfvernjöte
1825-10-16 1825-10-02 Drängen Johan Fredrik Lindman Sophieholm Pig. Cajsa Stina Jonsdotter Sophieholm
1825-10-21 1825-10-02 Bondesonen Anders Andersson Boda Bondedottren Anna Ericsdotter Norra Iggesund
1825-10-29 1825-10-09 Drängen Anders Jonsson Njöte Bondedottren Margta Ericsdotter Boda
1825-11-04 1825-10-16 Bonden Pehr Larsson Skarplycka Bondedottren Anna Ericsdotter Rådsla
1825-11-27 1825-11-13 Hammarsmeds Sonen Eric Iggbom N: Iggesund Inhyses Hjonet Cathrina Lögdström
1826-03-27 1826-03-12 Bonden Lars Larsson
Pigan Maria Holmberg Nils Backa
1826-04-23 1826-04-09 Torpare Son Eric Jansson Njöte Pigan Ingrid Magnidotter N: Kyrkbyn
1826-10-06 1826-09-17 Bonde och f.d. Kyrkovärds Sonen Pehr Olsson Fegärde Bonde och Nämn:s Dottren Maria Olsdotter Njöte
1826-10-10 1826-09-24 Bondesonen Pehr Ersson
Bondedottren Margtha Olofsdotter Boda
1826-10-11 1826-09-24 Bonde och Nämnd:ns Son Anders Pehrsson Enånger Bondedottren Margtha Ericsdotter Qvaftjär
1826-10-13 1826-09-24 Bonde Sonen Jon Nilsson Enånger och Änga Bondedottren Brita Jonsdotter Mössön
1826-10-17 1826-10-01 Kolare Sonen Henrik Sundström Nianforss och Larsbo Bondedottr. Brita Ericsdotter Rådsla
1826-11-02 1826-10-15 Bondeson Pehr Ericsson Mekrossla Nämnds: dottren Anna Mårtensdotter Wästtjär
1826-11-24 1826-11-05 Socken Skräddaren Jacob Engström Skarplycka Handtverkare Dottren Sigrid Pehrsdotter Mekrossla
1826-11-30 1826-11-12 Bondesonen Olof Svensson Söd. Kyrkbyn Bonde dottren Stina Olofsdotter Söd. Kyrkbyn
1827-06-04 1827-04-29 Bokhållaren C: O: Ferner Iggesunds Bruk Demoiselle Joh: Cath: Ahlbom Iggesunds Bruk
1827-10-12 1827-09-23 Dr: Pehr Pehrsson Rådsla Bonde dottren Greta Hansdotter Rådsla
1827-10-09 1827-09-23 Handtverkare Sonen Jonas Iggström Iggesund Bonde och Kyrkvärdsdottren Greta Nilsdotter Mörtsjö
1827-10-28 1827-09-30 Kohlaren Daniel Danielsson Borns Torp i Nianforss Pig: Cath: Jansdotter Nilsbacka

1827-09-30 Bonde och Kyrkvärdsson Eric Pehrsson Idenors Wik Bond D:n Cajsa Olsdotter Norra Iggesund
1827-10-21 1827-10-07 Drängen Carl Magnus Löffstedt Iggesund Pigan Margtha Jonsdotter Iggesund
1827-10-26 1827-10-07 Bonde Sonen Pehr Jonsson Enångers Bäckmora Bond-dottr:n Lena Ersdotter Öhränge
1827-10-30 1827-10-14 Bonden Jon Ersson Qvaftjär Bonde och Nämnde Mansd:n, Pig: Cathrina Mårtensdotter N. Kyrkbyn
1827-11-02 1827-10-14 Bond: Sven Mattsson S: Kyrkbyn Bonde Änk: Brita Olsdotter Öhränge
1827-12-02 1827-11-18 Dagsverkskarlen Carl Gustaf Lindman
Pappersm: Gesällsd:r Lena Forss Östanå
1827-12-04 1827-11-11 Bondeson Olof Pehrsson Idenor och Sunnanå Bondedottren Cecilia Ericsdotter Qvaftjär
1828-04-15 1828-03-30 BondeSon Matts Jacobsson Öfvernjöte Nämndemans D:rn Cecilia Mattsdotter Nordmyra
1828-04-15 1828-03-30 BondeSon Joh. Petter Jansson Mössön Bondedottren Karin Jacobsdotter Öfvernjöte
1828-06-15 1828-06-01 Drängen Olof Jonsson Rådsla Pig. Margta Larsdotter Westtjär
1828-10-10 1828-09-21 Drängen och blifv: Torparen Pehr Jonsson Vik Torpare Dottren Greta Nilsdotter N: Iggesund
1828-10-17 1828-09-28 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Enånger och Finnika Bonde D:n Stina Andersdotter Boda
1828-11-09 1828-10-26 Dräng: Jonas Sundman Skarplycka Pig: Sara Stina Jonsdotter Sundsätter
1828-11-07 1828-10-19 Dräng: Pehr Bäckström Westtjär Bonde-dottren Cathrina Olsdotter Westtjär
1828-11-28 1828-11-09 Bonde Son Olof Olofsson Södra Kyrkbyn Bonde Änkan Margtha Mårtensdotter Wik
1828-12-27 1828-12-14 Byggmästaren och Mjölnaren Matts Westberg
Hushållerskan Margreta Florin Deleå Qvarn
1829-05-28 1829-05-10 Afsk: Sockn Skräddaren Jonas Nordling
Des Hushållerska Anna Cajsa Hansdotter Kyrkbyn
1829-06-12 1829-05-24 Bonden Lars Olsson
Pig: Stina Ericsdotter Nordmyra
1829-09-11 1829-08-23 Byggmästaren J: P: Svanström Hudiksvald Jungfru Br: Elis: Öhman Iggesund

1829-09-06 Bruks Arb: Son J: F: Hellgren Iggesunds Bruk Båtsmansd:r Anna Stina Iggenström Iggesunds Bruk
1829-10-15 1829-09-27 Nämndemans Sonen Jon Jonsson Enångers Boda Nämndemans d:ren Sigrid Jonsdotter Nordmyra
1829-10-25 1829-10-04 Torpar: Sonen Lars Tallbom Gårdsfjärd Bondedottren Cicilia Mickelsdotter Mekrossla
1829-10-30 1829-10-11 Bonden Eric Andersson Öhränge Bondedottren Brita Pehrsdotter Sundsätter
1829-11-08 1829-10-25 Drängen Anders Sundman Skarplycka Pigan Gölin Ersdotter Iggesund
1829-11-13 1829-10-25 PappersMakare Gesellen Nils Thunberg
Pigan Karin Brännström Östanå
1830-04-15 1830-03-28 Bonde Son Sivert Svensson
Barnmorskan Margreta Ström Snäckmor
1830-06-11 1830-05-23 Bonden Jon Ersson Öhränge Bonde dottren Brita Svensdotter Öhränge
1830-07-11 1830-06-27 Bonden Frans Jonsson Mössön Pigan Helena Olofsdotter Norra Kyrkbyn
1830-10-10 1830-09-19 Drängen Jonas Burman Iggesund Pigan Anna Ericsdotter Deleå Qvarn
1830-08-01 1830-07-18 Båtsman Carl Petter Springare Öhränge Bondedottren Anna Olofsdotter Södra Kyrkbyn
1830-10-12 1830-09-26 Bondeson Sven Olofsson Boda Bonde och Kyrkovärds dottren Cathrina Nilsdotter Mörtsjö
1830-10-27 1830-10-10 Båtsmans Sonen Eric Igglund N: Iggesund Bonde dottren Greta Olofsdotter N: Iggesund
1830-11-11 1830-10-24 Sockn Skräddaren Emmerik Nordling N: Kyrkbyn Pig: Brita Ersdotter N: Iggesund
1831-05-23 1831-05-08 Bruks Skräddaren Magnus Nygren Iggesund Pigan Greta Goffäng Sundsätter
1831-10-21 1831-10-02 Skräddare Sonen Anders Nordling Boda Bonde dottren Brita Larsdotter Nickåra
1831-10-18 1831-10-02 Dräng: Matts Ersson Mora Sockn Skrädd: Thunbergs Änka Anna Johansdotter Södra Kyrkobyn
1831-10-30 1831-10-16 Mjölnaren Olof Hammarbäck
Mästersmeds dottren Christina Kihlström Iggesund
1831-02-06 1831-01-23 Bruksarb: Magnus Rosell
Lumpsaml: dotter Helena [Strömberg] Iggesund
1831-11-11 1831-10-23 Strandfiskare Sonen Jon Pehrsson Kyrkbyn Pigan Cicilia Larsdotter Kyrkbyn
1831-12-02 1831-11-13 Drängen Pehr Jansson Enångers Bölan Husman Matts Jons Änk: Brita Ericsdotter N. Kyrkb:
1831-12-04 1831-11-20 Strandfiskare Son Jon Ersson Öhränge Pigan Inga Brita Carlsdotter Norra Kyrkbyn
1832-10-26 1832-10-07 Bondeson Nils Svensson
Bonde dottren Anna Nilsdotter S. Kyrkbyn
1832-10-28 1832-10-14 Pappers Arbetaren And. Westberg
Mästersmeds dottren Ingrid Greta Berg N. Iggesund
1832-11-09 1832-10-21 Drängen Lars Andersson Enånger och Finnika Bonde och Nämnd: dottren Brita Ericsdotter Njöte
1832-11-30 1832-11-11 Kyrkovaktare Sonen Pehr Månsson Skarplycka Båtsmans dottren Margreta Reinholdsdotter Wik
1833-01-06 1832-12-09 Krono Båtsman Eric Brottom
Pigan Brita Olofsdotter Mössön
1833-04-26 1833-04-07 Bondesonen Pehr Jonsson Öfvernjöte Pigan Maria Gabrielsdotter Nordmyra
1833-09-27 1833-09-08 Fältväbeln vid Helsinge Kongl. Regemente Herr H. O. Bodell Söderala Demois. M. M. Ahlbom N. Iggesund
1833-10-11 1833-09-22 Kyrkovaktare Sonen Matts Pehrsson
Pigan Lisa Ersdotter Mörtsjö
1833-10-18 1833-09-29 Drängen Eric Pehrsson Enånger och Bäckmora Bonde Dottren Anna Larsdotter Boda
1833-10-25 1833-10-06 Bonde Sonen Matths Jonsson
Bonde Dottren Greta Ericsdotter Mössön
1833-10-27 1833-10-13 Mästersvennen Jacob Sundlin Nianforss Mästersmeds Dottren Catharina Berg Iggesund Bruk
1833-11-07 1833-10-20 Bonde Sonen Anders Månsson Skarplycka Pigan Anna Pehrsdotter Njöte
1833-11-08 1833-10-20 Bonde Sonen Pehr Jonsson Tiúna och Björka Torpare Dottren Greta Mattsdotter Tallbom Gåsfjerd
1833-11-10 1833-10-27 Gl. Bonden Eric Sjulsson Öhränge Pigan Greta Sundström Öhränge
1833-11-22 1833-11-03 Bonde Sonen Lars Nilsson Idenor och Åkre Bonde Dottren Brita Ersdotter N. Iggesunds By
1834-01-16 1833-12-29 Bond. Joh. Erling N. Kyrkbyn Pigan Christina Olsdotter Nickåra
1834-02-28 1834-02-09 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Sundsätter Bonde Dottren Margreta Olsdotter Njöte
1834-05-19 1834-05-04 Bonde Sonen Lars Mathsson Fegärde Pigan Beata Olsdotter Fegärde
1834-07-11 1834-06-22 Kyrkovärds Sonen Pehr Pehrsson Idnor och Wik Bonde Dottren Lisa Olsdotter Norra Iggesund
1834-08-17 1834-07-27 Drängen Jon Ersson Nilsbacka Pig. Lena Stina Westling Nilsbacka
1834-10-08 1834-09-21 Bonde Sonen Jon Larsson Nickåra Kyrkovärds Dottren Sigrid Nilsdotter Mörtsjö
1834-10-30 1834-10-12 Mjölnare Drängen Gabr. Blomberg Deleåqvarn Förre Pappersmästare Dottren Johanna Westberg N: Igges.
1834-10-31 1834-10-12 Bonden Sven Ersson Wik Bonde Dottren Brita Andersdotter Westtjär
1834-11-13 1834-10-26 Torp. Sonen Anders Jansson Njöte Pigan Greta Jonsdotter S. Kyrkbyn
1834-11-27 1834-11-09 Drängen Johan Colling Wästtjär Bonde Enkan Margta Olsdotter Wästtjär
1834-11-23 1834-11-09 Rådmannen Herr P. Lundberg Hudiksvall Mjölnare Enkan Madam Brita Hybinette Iggesund
1834-12-07 1834-11-16 Bruks Torp. Lars Tallbom Iggesund Pigan Karin Ersdotter Iggesund
1834-12-26 1834-11-30 Apologisten Herr Joh. Olof Nordendahl Hudiksvall Demoiselle Johanna Lovisa Ferner Iggesund
1835-01-02 1834-12-14 Dräng. Pehr Ersson Öhränge Torp. Enkan Brita Stina Andersdotter Öhränge
1835-01-11 1834-12-28 Bonde Sonen Olof Larsson Nordmyra Båtsmans Enkan Cherstin Larsdotter Nordmyra

1835-01-18 Bonden Pehr Ersson Norra Iggesund Mjölnare Dottren Christina Sundström Iggesunds Bruk
1835-05-13 1835-02-22 Kyrkovärds Sonen Pehr Olsson Fegärde Bonde Dottren Stina Ericsdotter Mörtsjö
1835-04-24 1835-04-05 Bonde Sonen Matts Johansson Wik Bonde och Nämndemans Enkan Lisa Colling Njöte
1835-10-11 1835-09-27 Sjömannen Jonas Arborén Hudiksvall Pigan Brita Burman Mössön
1835-10-21 1835-10-04 Bonde Sonen Lars Jonsson Mörtsjö Bonde Dottren Karin Larsdotter Nickåra
1835-10-30 1835-10-11 Bond. Matts Ersson Nickåra Nämndemans Dottren Margta Larsdotter Kyrkbyn
1835-11-08 1835-10-25 Pappers Gesällen Eric Östman Östanå Pigan Gertrud Jonsdotter Östanå
1835-11-08 1835-10-25 Bruksarbet: Lars Burman Iggesunds Bruk Pigan Catharina Pehrsdotter Iggesunds Bruk
1835-11-29 1835-11-15 BruksTorp. Jon Mattsson Gåsfjerd Bonde Dottren Karin Nilsdotter Gåsfjerd
1836-05-10 1836-04-24 Bond. Pehr Pehrsson Rådsla Skomakare Dottren Catharina Wedin N. Iggesund
1836-05-23 1836-05-08 Drängen Mickel Hållén Mössön Bonde Enkan Helena Olsdotter Mössön
1836-06-10 1836-05-22 Drängen Anders Nordlöf Enånger och Tytterön Pigan Anna Br. Jonsdotter Njöte
1836-11-13 1836-10-23 Bruksarb. Sonen Pehr Hybinett Iggesunds Bruk Pigan Anna Pehrsdotter Östanå
1836-11-13 1836-10-30 Mästersvennen Jon. Ol. Kihlström Iggesunds Bruk Pig. Cajsa Stina Söderström Iggesunds Bruk
1837-03-27 1837-03-12 Dräng. Michel Nilsson Änga och Enångers S:n Pigan Ingrid Pehrsdotter Boda
1837-05-19 1837-04-30 Bonde Sonen Lars Larsson Nordmyra Bonde Dottren Pigan Sara Larsdotter Westtjer
1837-05-15 1837-04-30 Koldrängen Pehr Fernlund
Pigan Cajsa Greta Sundman Iggesunds Bruk
1837-05-15 1837-04-30 Drängen Michel Michelsson Fegärde Pigan Christina Ersdotter Kyrkbyn
1837-06-25 1837-06-11 Enklingen Bonden Matts Jacobsson Öfvernjöte Pig. Brita Larsdotter Njöte
1837-10-01 1837-09-17 Mjölnare Drängen på Iggesund och antagne Mjölnaren i Hudiksvall Eric Jonsson Öhrén Iggesund Hammarsmeds Dottr. Anna Lena Westberg Iggesund
1837-10-29 1837-10-15 Husman Sven Sundberg Sundsätter Pigan Maria Jansdotter N. Kyrkbyn
1837-11-03 1837-10-15 Bondsonen Pehr Ericsson Öfvernjöte Bonde Dottren Pigan Margta Månsdotter Rådsla
1837-11-10 1837-10-22 Drängen Henric Ersson Rådsla Torpare Dottren Brita Nilsdotter Öhränge
1838-10-19 1838-09-30 Bond. Eric Ersson Boda Bonde Dottren Stina Pehrsdotter Boda
1838-10-31 1838-10-14 Krono Båtsmannen Olof Skarplycka Mössön Pigan Brita Isaksdotter Mössön
1838-11-15 1838-10-01 Bond. Olof Pehrsson Kyrkbyn Bonde Dottren Anna Nilsdotter N. Iggesund
1839-04-01 1839-03-17 Sjömannen Anders Olsson Berglund Hudiksvall Pappersmakare Dottren Anna Forss Östanå
1839-05-10 1839-04-21 Bondesonen Anders Olsson Njöte Klockare Dottren Margreta Sivertsdotter Rådsla
1839-06-18 1839-06-02 Torpare Sonen Olof Bergroth Westtjär Bonde Dottren Margta Mattsdotter Nickåra
1839-10-20 1839-09-29 Bruksarbet. Magnus Rosell Iggesund Förra Pigan Margreta Pehrsdotter På Socknen
1839-11-01 1839-10-13 Sockenskomakare Sonen Jonas Wedin
Bonde Dottren Lisa Pehrsdotter N. Iggesund
1839-11-11 1839-10-20 Bruks Byggmästaren Peter Schenling Iggesunds Bruk Hammarsmeds Dottren Pigan Anna Brita Berg S. Iggesund
1840-03-15 1840-03-01 Krono Båtsmannen Joh. Gustaf Brottom Boda Pigan Inga Brita Westman Fegärde
1840-04-24 1840-04-05 Bondeson Eric Jonsson Mörtsjö Bondedottren Catharina Månsdotter Skarplycka
1840-06-16 1840-05-31 Bondeson Eric Ersson Kyrkbyn S. 5 Torparedottren Greta Henricsdotter Wästtjer
1840-10-27 1840-10-11 Nämndemanssonen Pehr Sivertsson Kyrkbyn Bonde Dottren Greta Andersdotter Wästtjär
1840-11-05 1840-10-18 Husmans Sonen Sven Bodell S. Kyrkbyn Bonde Dottren Sara Hansdotter Rådsla
1840-11-06 1840-10-18 Bondesonen Jon Ersson Westtjär Pigan Karin Nilsdotter Westtjär
1840-11-08 1840-10-25 Pappers Gesällen Pehr Gustaf Berg Östanå Bruk Pig. Christina Pehrsdotter Skarplycka
1840-11-13 1840-10-25 Bonden Pehr Michelsson N. Iggesund Bondedottren Pigan Greta Svensdotter N. Iggesund
1840-12-27 1840-12-06 Mästersven Joh. Petter Westberg Iggesunds Bruk Mästersmeds Dottren Maria Berg Iggesunds Bruk
1841-02-05 1841-01-17 Drängen Erik Olsson S. Kyrkbyn Torparedottren Greta Eriksdotter Skarplycka
1841-03-11 1841-02-21 Nämndemanssonen Eric Sivertsson Södra Kyrkbyn Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Nickåra
1841-03-26 1841-03-07 Drängen Pehr Nilsson Nordmyra Bonde Enkan Margta Olofsdotter Nordmyra
1841-05-18 1841-05-02 Bonde Enklingen Sven Olsson Boda Pigan Sara Christina Fernlund Boda
1841-10-22 1841-10-03 Torparesonen Pehr Jansson Skarplycka Bondedottren Christina Jonsdotter Mörtsjö
1841-11-07 1841-10-24 Husmannen Carl Christ. Norling Södra Kyrkbyn Pigan Catharina Margr. Berg N. Kyrkbyn
1841-11-15 1841-10-31 Förre Beväringskarlen, Enklingen Pehr Sjölund Nordmyra Husmans Enkan Greta Hansdotter Svedberg Skarplycka
1841-11-12 1841-10-24 Bondesonen Pehr Pehrsson N. Iggesund Bondedottren Anna Andersdotter Westtjär
1841-11-09 1841-10-24 Torparen Pehr Olofsson Bäckmora och Enånger Pigan Stina Mattsdotter Wik
1841-11-07 1841-10-24 Torpare Enklingen Olof Jonsson Öhberg Mössön Bruksarbetare Enkan, Pigan Cathrina Burman Mössön
1841-11-14 1841-10-31 Dräng. Olof Qvastman N. Iggesund Pig. Margta Ersdotter N. Iggesund
1841-11-14 1841-10-31 Husmanssonen Olof Ersson Rådsla Pigan Brita Forssberg Rådsla
1841-11-21 1841-10-31 Skomakaresonen Olof Boman Boda Bruksarbetaredottren Brita Sundlin Iggesunds Bruk
1841-12-19 1841-12-05 Gl:a Bond. Anders Öhgren Mörtsjö Båtsmans Enkan Sara Stina Jonsdotter Skarplycka
1842-03-28 1842-03-13 Dräng. Johan Erling Mössön Strandfiskare Dottren Cajsa Antonsdotter Colling Snäckmor
1842-05-16 1842-05-01 Förre Bond. Eric Månsson Wik Förre Pigan Anna Pehrsdotter På Socknen
1842-06-05 1842-05-15 Rectorn vid Hudiksvalls Högre Lärdoms Skola, Theol. Candidaten, Mag. Herr Lars Landgren
Demoiselle Math. Aug. Ferner Iggesunds Br.
1842-07-24 1842-07-10 Garfvaren Johan Victor Lindfors Thorsåker Bruksarbetare dotter Brita Maria Jernberg Iggesunds Bruk
1842-10-02 1842-09-18 PappersGesällen Lars Er. Östberg Östanå Pigan Anna Larsdotter Öfvernjöte
1842-10-11 1842-09-25 Bonden Nils Månsson Wi, Idenors Socken Bonde Dottren Greta Jonsdotter Öfvernjöte
1842-10-18 1842-10-02 Bondesonen Eric Ersson Öfvernjöte Bonde Dottren Magdalena Olofsdotter Mekrossla
1842-10-30 1842-10-16 Drängen Olof Ericsson Njöte Husmans Dottren Brita Jonsdotter Öhränge
1842-11-06 1842-10-23 Strandfiskaresonen Anders Colling Snäckmora Båtsmans Dottr. Lisa Jonsdotter Snäckmora
1842-11-13 1842-10-23 Bondesonen Jon Ericsson N. Kyrkbyn Pigan Stina Enlund Prestgården

1843-01-08 Artilleristen vid 5:te 6 pund Batteriet af Kongl. Svea Art. Regemente N:o 70 Joh. Fr. Lindgren
Lappflickan Elisabeth Fjellström Kyrkbyn
1843-03-19 1843-02-26 Förre Bonden Enklingen Johan Ersson Mellanbyn, Idnors S:n PappersGesällen Sven Norlings Enka Lena Stina Hammarbeck Östanå
1843-06-05 1843-05-21 Husmanssonen Lars Jonsson Mekrossla Pigan Catharina Nilsdotter Nordmyra
1843-10-15 1843-10-01 Drängen Erik Svensson Södra Kyrkbyn Förre Bondedottren Johanna Maria Erling Snäckmor
1843-11-03 1843-10-15 Bondesonen Jakob Persson Sundsätter Kyrkovärdsdottren Helena Eriksdotter N. Kyrkbyn
1843-11-19 1843-11-05 Lumpsamlaren Ol. Ersson Qvaftjär Bonde Enkan Karin Erlings dotter Greta Stina Erling N. Iggesund
1843-11-26 1843-11-12 Drängen Jon Jonsson Snäckmor Strandfiskare Dottren Brita Colling Snäckmor
1843-12-29 1843-12-10 Drängen Jonas Holmström Mössön Pigan Brita Mattsdotter Mössön
1844-04-23 1844-04-07 Bondesonen Erik Mattsson Nickåra Bondedottren Margreta Eriksdotter Öfvernjöte
1844-10-25 1844-10-06 Bonden Lars Persson Sundsätter Bondedottren Cecilia Jonsdotter Qvaftjär
1844-10-22 1844-10-06 Husmans Sonen Jacob Carlsson S. Kyrkobyn Pig. Anna Andersdotter Westtjär
1844-10-27 1844-10-13 Drängen Jakob Persson Mössön Pig. Margreta Iggbom Mössön
1844-10-27 1844-10-13 Rote Båtsman Joh. Andersson Forss Mörtsjö Corprals Dottr. Christina Ersdotter Njöte
1844-11-22 1844-11-03 Bonden Clas Andersson N. Iggesund Bondedottren Anna Mattsdotter N. Kyrkbyn
1844-11-17 1844-11-03 Antagne Sockenskräddaren Jon. Fr. Norling Kyrkbyn Båtsmansdottren Catharina Westberg Gåsfjerd
1844-12-08 1844-11-24 Dräng. Hans Iggbom Öhränge Pigan Margta Andersdotter Öhränge
1844-12-29 1844-12-15 Bruksarbet. Erik Jernberg Iggesunds Bruk Hans Piga Margreta Larsdotter Iggesunds Bruk
1845-05-08 1845-04-20 Drängen Ol. Benctsson Öhränge Bondesonen Per Olssons Enka Stina Ersdotter Fegärde
1845-06-13 1845-05-25 Landbond. Olof Qvick Idnor och Hambre Bondedottr. Anna Nilsdotter Mekrossla
1845-10-17 1845-09-28 Bondesonen Anders Eriksson Wik Bondedottren Anna Lisa Jonsdotter Njöte
1845-10-31 1845-10-12 Drängen Anders Andersson N. Kyrkbyn Bondedottren Margta Ersdotter Vik
1845-11-02 1845-10-19 Rote Båtsman Per Hök Mekrossla Pigan Catharina Ersdotter Skarplycka
1845-11-09 1845-10-26 Afsk. Rote Båtsman And. Joh. Forss Skarplycka Borgare och Fiskare Enkan Ingrid Persdotter Skarplycka
1845-11-13 1845-10-26 Torp. Erik Ersson Mekrossla Bondedottren Anna Andersdotter Qvaftjär
1845-11-30 1845-11-16 Drängen Nils Kjellin Fegärde Torpare Dottren Greta Jonsdotter Mössön
1845-12-26 1845-12-07 BåtsmansSon Per Persson Boda Förstärkningskarlsdottren Stina Persdotter Vesttjär
1846-04-16 1846-03-29 BruksBokhållaren H:r Per Erik Andersson Nianforss BondeDott:r Anna Persdotter Nickåra
1846-04-26 1846-04-12 TorpareSonen Erik Eriksson Skarplycka Joh. Erlings E:a Kajsa Colling Snäckmor
1846-06-12 1846-05-24 BondeSonen Erik Henriksson Enånger och Bäckmora Bonddottren Greta Persdotter Boda
1846-10-25 1846-10-11 Pappers Gesällen Per Erik Gauffin Forssa Pigan Ulrika Larsdotter Njutångers Rådsla
1846-10-27 1846-10-11 NämndemansSon Erik Eriksson N. Kyrkobyn Nämdemansdottern Greta Larsdotter Skarplycka
1846-11-20 1846-11-01 BondeSon Erik Jonsson Qvaftjär Nämndemansdottern Anna Olsdotter Westtjär
1846-11-24 1846-11-08 BondeSon Per Uddén Idenor Gästgifvaredottren Kajsa Greta Sundell Iggesund
1846-11-29 1846-11-15 Husman Sven Svedberg Norra Kyrkbyn Pig. Stina Jonsdotter Nordmyra
1846-12-27 1846-12-06 Arbetaren Erik Gabriel Sjöberg Sophieholm Pig. Elis. Jonsdotter På Socknen
1846-12-21 1846-12-06 Bonde Enklingen Nils Sjulsson Sundsätter Pigan Enkan Anna Jonsdotter Sundsätter
1847-04-08 1847-03-21 Bondesonen Olof Olofsson Rådsla Bondedottren Brita Ersdotter Öfvernjöte
1847-10-29 1847-10-10 Drängen Per Andersson Nickåra Bonde-enkan Greta Nilsdotter Mörtsjö
1847-10-31 1847-10-17 Husmannen Erik Pehrsson S. Kyrkobyn Pigan Brita Andersdotter S. Kyrkobyn
1847-11-09 1847-10-24 Bonde- Sockensmedssonen Bengt Bengtsson (Colling) Njöte Pigan Maria Mathilda Westberg Wik
1847-11-18 1847-10-31 Bruksförvaltaren H:r And. Martin Ångman Noraforss i Medelpad Demoiselle Wilhelmina Ferner Sophieholm
1847-12-09 1847-11-21 Drängen Lars Erik Ersson Sundsätter Bondedottren Anna Svensdotter Sundsätter
1848-01-09 1847-12-26 Bruksarbetaren, Enklingen Magnus Rosell Iggesund Pigan Greta Jonsdotter Mössön
1848-02-06 1848-01-23 Husmanssonen Erik Fridlund Öfvernjöte Pigan Christina Larsdotter Nickåra
1848-05-04 1848-04-16 Drängen Jonas Jonsson Rådsla Bondedottren Greta Pehrsdotter Rådsla
1848-08-25 1848-08-06 Afsked. Båtsm. Enkl. And. Mörtsjö Öhränge Enka Anna Jonsdotter Sundsätter
1848-10-18 1848-10-01 Dräng. Ol. Olss. Tross Boda Husmansdott. Brita Olofsdotter Boda
1848-11-01 1848-10-15 Förstärkningskarls Sonen Matts Pehrsson Westtjär Bondedottren Brita Eriksdotter Boda
1848-11-03 1848-10-15 F.d. Nämndem. Enkl. Jon Jonsson Nordmyra Bondedottren Elisabeth Olsdotter Nordmyra
1848-11-05 1848-10-22 Rote Båtsm. Olof Skarplycka Wik Pigan Lena Andersdotter Njöte
1848-11-10 1848-10-22 Dräng. Pehr Pehrsson Bäck Rådsla Torparedott. Cecilia Nilsdotter Mörtsjö
1848-11-12 1848-10-29 Dräng. Nils Olsson Rössånger o Enånger Pig. Brita Eriksdotter Nickåra
1848-12-24 1848-12-10 Husman, Enkling. Jon Jahnsson Öhränge Pigan Margta Månsdotter Öhränge
1849-01-01 1848-12-17 Drängen Jonas Hedlund Hudiksvall Båtsmansdottren Margreta Larsdotter Iggesunds Bruk
1849-05-13 1849-04-22 Torpare Enklingen Sven Mårtensson Westtjär Bondedott. Margreta Ersdotter Grängsjö
1849-07-22 1849-07-08 Torpar. Erik Jonsson Bäckmora, Enånger Skräddare Enkan Brita Ersdotter N. Kyrkbyn
1849-11-04 1849-10-21 BondeSonen Sivert Olsson Sundsätter Pappersarbetaredottren Anna Westman N. Kyrkbyn
1849-11-16 1849-10-28 Husmanssonen Anders Ersson Boda Pigan Bondedottren Anna Larsdotter Öfvernjöte
1849-11-21 1849-11-04 Drängen och Hemmansegaren Anders Olsson Nyåker, Enångers S:n Bondedottren Margreta Ersdotter Boda
1849-12-26 1849-12-09 Hemmansegaren Jan Jansson Bodell N. Iggesund Pigan Carin Jansdotter N. Iggesund
1850-06-11 1850-05-26 Sockensmedssonen Nils Colling Njöte Bondedottr. Sara Persdotter Rådsla
1850-10-08 1850-09-22 Bondesonen Per Olsson Fegärde Klockaredottr. Anna Sivertsson Rådsla
1850-10-07 1850-09-22 Dräng. Lars Persson Dalin Kyrkbyn Torparedottr. Carin Mattsdotter Kyrkbyn
1850-10-18 1850-09-29 NämndemansSonen Sven Stephansson Sätra o Enånger Bondedottr. Anna Elisab. Persdotter Njöte
1850-10-20 1850-09-29 Koldrängen Ol. Winlund Nianforss Bruk Pigan Johanna Söderström Iggesunds Bruk
1850-10-25 1850-10-06 Torparesonen Anders Olof Olsson Gåsfjärden Pig. Margta Sjöblom Iggesunds Bruk
1850-10-22 1850-10-06 Bond. Jacob Jansson Norra Iggesund Bruksarbet. dottr. Anna Cajsa Lindman Iggesunds Bruk
1850-11-03 1850-10-20 Sågaredrängen Jonas Jonsson Iggesund Hammarsmedsdottren Maja Greta Sundlin Iggesund
1850-11-24 1850-11-10 Bruksarbet. Magnus Löfstedt Iggesund Pig. Brita Norling Iggesund
1850-12-06 1850-11-20 Bond. Per Ersson S. Kyrkbyn Nämndem.dottren Lena Olsdotter Sundsätter
1850-12-26 1850-12-08 F. Kolaren, Enkl. Ol. Olsson Pockarsundet i Nianforss Husmans Enkan Brita Forssberg Rådsla
1851-01-31 1851-01-12 Drängen Eric Carlsson Nickåra Bonde Enkan Stina Mattsdotter Nickåra
1851-04-10 1851-03-23 Husmannen Jonas Alsén Nickåra Pig. Anna Pehrsdotter Nickåra
1851-04-24 1851-04-06 Drängen Johan Ersson Boda Torparedottr. Anna Jonsdotter Öfvernjöte
1851-11-13 1851-10-26 Drängen Eric Ersson Njöte Bondedottren Anna Andersdotter Boda
1851-11-11 1851-10-26 Bondesonen Per Andersson Westtjära Bondedottren Cecilia Mattsdotter Nickåra
1851-05-13 1851-04-27 Husmannen Eric Ersson Nordmyra Bondedottren Carin Persdotter Nickåra
1851-11-18 1851-11-02 Bondesonen Mickel Jonsson Qvaftjära Bondedottr. Margreta Olsdotter Nordmyra
1851-11-19 1851-11-02 Husmanssonen Eric Boström Boda Husmansdottren Greta Carlsdotter Öhränge
1851-11-30 1851-11-16 Krono Båtsmannen Nils Skarplycka Mössön Nämndemansdottren Anna Olsdotter Sundsätter
1851-12-14 1851-11-30 Husmanssonen Per Ersson Rådsla Pigan Greta Persdotter Mörtsjö
1852-06-25 1852-06-06 Drängen Eric Mattsson Mössön Bondedottren Margta Olsdotter Mössön
1852-06-28 1852-06-13 Bondesonen Eric Ersson Mekrossla Bondedottren Cathrina Olsdotter Nordmyra
1852-10-19 1852-10-03 Skräddaresonen Jacob Engström Skarplycka Bondedottren Brita Mattsdotter Nickåra
1852-10-24 1852-10-10 Bondesonen Sven Svensson Snæckmora Pigan Brita Andersdotter Skarplycka
1852-11-11 1852-10-24 Drängen Eric Qvastman N. Iggesund Bondedottren Margreta Andersdotter N. Iggesund
1852-12-02 1852-11-28 RoteBåtsmannen Hans Buller Kyrkbyn Pigan Cecilia Wester Kyrkbyn
1853-04-01 1853-03-13 Bonden Matts Persson Enångers Bölan Bondedottren Lena Larsdotter Wik
1853-03-28 1853-03-13 Bonden och Enkomannen Lars Larsson Nordmyra Pigan Gölin Ersdotter Nordmyra
1853-05-16 1853-04-01 Husmansson Johannes Forss N. Iggesund Torparedottren Greta Lögdström N. Iggesund
1853-05-29 1853-05-15 Sockensmeden Jon Jonsson Snäckmora Pigan Stina Lisa Ersdotter S. Kyrkbyn
1853-06-17 1853-06-03 Bond. Olof Olsson Enånger o Uppänge Bondedottren Maria Ersdotter S. Kyrkbyn
1853-10-16 1853-10-02 Kolaresonen Per Johansson Storön Nianforss församling Pigan Karin Larsdotter Wik
1853-10-24 1853-10-09 Bondesonen Jonas Öhman Mössön Pigan Carin Andersdotter Mössön
1853-11-01 1853-10-16 Bondesonen Anders Persson Boda Nämndemansdottr. Anna Larsdotter Skarplycka
1853-11-03 1853-10-16 Nämndemanssonen Erik Persson Mekrossla Bondedottren Anna Ersdotter Öfvernjöte
1853-11-21 1853-11-06 Husmanssonen Lars Öhberg Öhränge Pigan Anna Stina Larsdotter S. Kyrkbyn
1853-12-11 1853-11-20 Båtsmanssonen Erik Hedlund Enånger o Bäckmora Torparedottren Magdalena Persdotter Rossla
1853-12-26 1853-11-27 Klensmeden Jacob Wallman Iggesunds Bruk Hammarsmeds Enkan Brita Sundin Iggesunds Bruk
1853-12-11 1853-11-20 Sjömannen Jonas Magnus Lindman Hudiksvall Pigan Brita Tallbom Iggesunds Bruk
1853-12-27 1853-12-04 Mjölnaren Per Eric Sundberg Delåqvarn Pig. Kathr. Margr. Forsslöf Delåqvarn
1854-04-17 1854-04-02 Sågställaren Per Persson Iggesunds Bruk Pigan Stina Henriksdotter Iggesunds Bruk
1854-05-14 1854-04-30 H:m And. Jansson Njöte Pig. Lisa Olsdotter Skarplycka
1854-06-05 1854-05-07 Sockenlappen Anders Thomasson Ljusdal Sockenlappsdotter Anna [Fjellström] S. Kyrkbyn
1854-07-02 1854-06-25 Bond.sonen Jan Ersson Wik Bond.dottren Cathrina Olsdotter S. Kyrkbyn
1854-08-13 1854-07-30 F. Bond. Jon Olsson Fegärde Mjölnardottren Katharina Sundman Öränge
1854-11-17 1854-10-29 Bondesonen Anders Ersson Skarplycka Pigan Carolina Fredrika Forssberg Sophieholm
1854-11-19 1854-11-05 Bondesonen Jon Persson Södra Kyrkbyn Pigan Juliana Jonsdotter N. Kyrkbyn
1854-11-19 1854-11-05 Hammarsmedsdrängen Lars Petter Bergström Iggesund Pig. Greta Stina Persdotter Iggesund
1854-12-08 1854-11-19 Bruks Torp. Erik Änglund N. Iggesund Bondedottren Lisa Anundsdotter N. Iggesund
1854-12-08 1854-11-19 Bondesonen Joh. Lindström N. Iggesund Bondedottr. Märtha Anundsdotter N. Iggesund
1854-04-28 1854-04-09 Bonden Sven Mattsson Boda Nämndemansdottren Anna Svensdotter Öränge
1855-04-29 1855-04-15 Rotebåtsmannen Per Forss Westtjär Pigan Margta Persdotter Westtjär
1855-04-20 1855-04-01 Bondesonen Erik Persson Skarplycka Bondedottren Brita Larsdotter S. Kyrkbyn
1855-04-22 1855-04-08 Husmannen Enklingen Jonas Berg S. Kyrkbyn Pig. Karin Hammarström S. Kyrkbyn
1855-05-10 1855-05-06 Rotebåtsmannen Jonas Glad Öfvernjöte Pig. Greta Mattsdotter Öfvernjöte
1855-05-28 1855-05-13 Enkemannen Gl: Torp. Erik Ersson Bäckmora Husmans Enkan Greta Martinsdotter Örnänge
1855-07-15 1855-07-01 Snickaren Erik Norin Norrala Barnmorskan Christina Pettersson Kyrkbyn
1855-08-05 1855-07-22 Husmanssonen Erik Jonsson Öränge Pigan Karin Ersdotter Norra Kyrkbyn
1855-10-21 1855-09-23 Hammarsmeden Erik Gustaf Westerberg Iggesunds Bruk Hammarsmedsdottren Lovisa Pira Iggesunds Bruk
1855-10-05 1855-09-16 Drängen Per Erik Backström Nordmyra Pigan Karin Olsdotter Öfvernjöte
1855-10-14 1855-09-30 Drängen Lars Larsson Nickåra Pigan Karin Jonsdotter Mörtsjö
1855-10-24 1855-10-07 Nämndemanssonen Olof Olsson Enånger o Ö. Bölan Mjölnaredottren Margreta Sundman Öränge
1855-10-21 1855-10-07 Bruksarbetaren Per Olsson Gåsfjärden Båtsmansdottren Lisa Westberg Gåsfjärden
1855-10-23 1855-10-07 Bonden Erik Persson Skarplycka Bondedottren Brita Andersdotter Boda
1855-11-04 1855-10-21 Hammrsmeden Joh. Ol. Ekbom Iggesund Husmansdottren Kathrina Iggbom Qvaftjära
1856-04-22 1856-04-06 Bond. Nils Svensson Mörtsjö Bondedottren Greta Persdotter Sundsätter
1856-05-06 1856-04-20 Bonden Erik Larsson Wik Nämndemans Enkan Lisa Olsdotter Nordmyra
1856-11-__ 1856-10-19 Torparesonen Matts Jonsson Öränge Husmansdottren Brita Carlsdotter Öränge
1856-12-09 1856-11-23 Bonden Per Ersson Nordmyra Nämndemansdottren Margta Jonsdotter Nordmyra
1856-12-28 1856-12-14 Bruksarbetaren Anders Jernberg Iggesund Pigan Greta Stina Söderberg Iggesund
1857-03-29 1857-03-15 Bruks-Torp. Olof Jönsson Gåsfjerden Bondedottren Kajsa Stina Lindström N. Iggesund
1857-05-21 1857-03-29 Bondesonen Pehr Gustaf Lindström Norr Iggesund Husmansdottren Christina Igglund Norr Iggesund
1857-06-24 1857-06-07 Br. Arbet. Lars Olsson Iggesunds Bruk Pig. Karin Haberg Iggesunds Bruk
1857-10-18 1857-10-04 H:m Jacob Carlsson Kyrkbyn Torpare Enkan Cecilia Nilsdotter Mörtsjö
1857-10-20 1857-10-04 Bondesonen Mickel Olsson Rossla Bondedottren Brita Jonsdotter Öränge
1857-10-27 1857-10-11 Bondesonen Per Ersson Wik Nämndemansdottren Brita Jonsdotter Nickåra
1857-11-08 1857-10-25 Kleinsmeden Olof Hammarbäck Iggesund Räckarmästaredottren Cathr. Elis. Sundlin Iggesund
1857-11-29 1857-11-08 Kronobåtsmannen Olof Brottom Nordmyra Nämndemansdottren Brita Olsdotter Sundsätter
1858-01-10 1857-12-27 Bruksarbet. Andreas Bergström Iggesund Pig. Eva Ulrika Broman Iggesund
1858-04-05 1858-03-21 Bondesonen Lars Persson Skarplycka Båtsmansdottren Stina Westberg Gåsfjerden
1858-05-30 1858-05-16 Bondesonen Olof Fransson Mössön Nämndemansdottren Margretha Andersdotter Qvaftjära
1858-06-18 1858-05-30 Nämndemanssonen Erik Andersson Qvaftjern Nämndemans samt Kyrkovärdsdottren Brita Svensdotter Öränge
1858-10-03 1858-09-19 Nämndemanssonen Per Andersson Qvaftjära Husmansdottren Greta Jonsdotter Kyrkbyn
1858-10-14 1858-09-26 Båtsmanssonen Johan Andersson Skarplycka Bondedottren Margreta Ersdotter Skarplycka
1858-11-02 1858-10-17 Nämndemanssonen Stephan Stephansson Westtjär Bondedottren Brita Persdotter Nordmyra
1858-11-16 1858-10-31 Dräng. Per Svensson Westtjär Bondedottren Stina Larsdotter Södr. Kyrkbyn
1858-11-22 1858-11-07 Rättaren Per Blomqvist Iggesund Pigan Helena Aminoff Iggesund
1858-12-12 1858-11-28 Husmanssonen Olof Igglund N. Iggesund Pigan Stina Hellgren N. Iggesund
1858-12-29 1858-12-12 Båtsmanssonen Jon Nilsson N. Kyrkbyn Pigan Brita Henriksdotter Njöte
1859-01-06 1858-12-19 Bond. Olof Olsson Enånger o Grängsjö Bondedottren Johanna Larsdotter N. Iggesund
1859-03-06 1859-02-20 F. Torp. Enkemannen Jan Erik Helsing Sophieholm Dess fästeqvinna f. Pigan Anna Lisa Larsdotter Sophieholm
1859-04-25 1859-04-10 Br. Torp. Jan Persson S. Iggesund Pigan Brita Ersdotter S. Iggesund
1859-05-06 1859-04-17 Bondesonen Anders Colling Westtjär Kyrkovärds. o Nämndemansdottren Kathrina Svensdotter Öränge
1859-05-13 1859-04-24 Drängen Svens Svensson Öfvernjöte Bondedottren Greta Jonsdotter Qvaftjära
1859-06-12 1859-05-29 Smältaredrängen Carl Johan Hydman Iggesund Pigan Christina Elisabeth Falk Iggesund
1859-06-19 1859-06-05 F. Bruks Inspektoren Fredrik Dahne
Hushållerskan Anna Greta Djurström Qvaftjära
1859-10-16 1859-10-02 Drängen Claës Erik Lindström Norra Iggesund Torpare-dottren Maria Olsdotter Gåsfjärden
1859-11-09 1859-10-23 Bondesonen Anders Ersson Öränge Pigan Sara Margr. Ersdotter Öränge
1859-11-11 1859-10-23 Skräddaresonen Enkemannen Jacob Engström Skarplycka Bondedottren Kathrina Margreta Ersdotter Wik
1859-11-20 1859-11-06 Husmannen Sven Ersson Öränge Båtsmansdottren Anna Greta Larsdotter Öfvernjöte
1859-11-__ 1859-11-06 Bondesonen Erik Svensson Wik Nämndemansdottren Kathrina Olsdotter Westtjär
1859-12-02 1859-11-13 Bondesonen Erik Jonsson Qvaftjära Bondedottren Anna Greta Persdotter Nickåra