Vigselregister Njutånger E:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1781-??-??
Arbetaren Pehr Michelsson Ströberg Iggesunds bruk, född derstädes Bondedottren Barbro Erichsdotter Wik, född ibm
1781-10-21
Bonde Sonen Anders Mathsson Född i Norra Kyrkobyn Bondedottren Margeta Erichsdotter Född i Wik
1781-11-25
Tjenstedrängen Eric Isaacsson Byström Född i Forssa Enkan Hustru Brita Pärsdotter Rådsla, född ibm
1782-02-17
SwenskSkomakaren Olof Jonsson Sundström Hudiksvall, född härstädes och Öfwernjöte Bondedottren Brita Olofsdotter Rådsla
1782-04-07
Bondeson Anund Johansson Norra Iggesund, född derstädes Bondedottren Margeta Larsdotter Född i Nordmyra
1782-07-07

Erich Thomsson Kyrkobyn, född ibm Änkan Hust. Kjerstin Olofsdotter Född i Tronbo Forssa Sochn
1782-09-29
Bondesonen Johan Andersson Qwaftjär Pigan Karin Nilsdotter Björsätter
1782-10-03
Mäster Skomakaren [Swen] [Isberg] Hudiksvall Pigan Stina Klingberg Född i Arbro
1782-10-06
Bondesonen Olof Olofsson Fägärd Bondedottren Anna Jonsdotter [Kyrkobyn]
1782-10-20
Bondesonen Olof Ericsson Södra Kyrkobyn Bondedottren Ingrid Pärsdotter Född i Nickora
1782-10-27
Skogwaktaren Johan Anthonsson Colling Iggesunds bruk, född i Snäckemora Bondedottren Karin Nilsdotter [Norra Kyrkobyn]
1782-11-10
Bonde Sonen Olof Larsson Mössön, född ibm Pigan Karin Jönsdotter Norra Iggesund
1782-11-17
För detta Bonden Erich Jonsson Södra Kyrkobyn, född i Bölan i Enångers Sochn Bonde Änkan Hust. Karin Pärsdotter Född i Mikrossla
1783-01-26
Bruks Skräddaren Pehr Tunberg Iggesund, född i Tunbyn Tuna Sochn Pigan Elssa Jonsdotter Född på Iggesunds bruk
1783-03-16
Enrollerings Karlen Hans Olofsson Svedberg Hudiksvall, född Rogstad Sochn och Sweden Bonde Dottren Margeta Jonsdotter Född i Mössön
1783-03-30
Bondesonen Jonas Mathsson Kyrkobyn, född ibm Pigan Kjerstin Olofsdotter Född i Gåsfjärd
1783-07-15
PappersMästaren Hans Berglind Östanå Pappersbruk, född i Fahlun Gesäll Enkan Brita Stina Gyllström Född i Stockholm
1783-09-28
Bokaren Richard Ström Iggesunds Bruk Bondedottren Helena Nilsdotter Född i Kyrkobyn
1783-10-05
Bonde Sonen och Husmannen Jacob Pärsson Gillsätter, född ibm Bonde Dottren Anna Larsdotter Född i Nordmyra
1783-10-19
Wallsmästare Sonen Jacob Bengtsson Colling Iggesunds bruk Bonde Dottren Maria Olofsdotter Njöte, född ibm
1783-10-26
Bonde Sonen Nils Larsson Nordmyra, född ibm Änkan, Hust. Brita Olofsdotter Sundsätter, född i Fägärd
1784-07-04
Bonde Sonen Olof Olofsson Attmar Sochn och Attmar by i Medelpad Pigan Magdalena Olofsdotter Född på Iggesunds bruk
1784-10-10
Arbetaren Anders Andersson Hybinet Iggesunds bruk, född ibm Pigan Anna Johansdotter Vester Född wid Forsmarks bruk
1784-10-24
WallsMästare Sonen Bengt Bengtsson Colling Iggesunds bruk Bondedottren Anna Sjulsdotter Njöte, född ibm
1784-10-31
Bonde Sonen Mårthen Pärsson Wästtjär, född ibm
Anna Aronsdotter Wästtjär, född i Forssa
1784-11-28
Drängen Pär Larsson Född på Iggesunds bruk Pigan Karin Larsdotter Född i Nordmyra
1784-12-27
Klensmeds Sonen Clas Classon Colling Iggesunds bruk, född ibm
Stina Högman Född på Långvinds bruk
1785-09-11
Tjenstedrängen Carl Andersson Mikrossla, född ibm Tjenstepigan Anna Jonsdotter
1785-10-09
Bonde Sonen Olof Aronsson Wästtjär Bonde Dottren Margeta Nilsdotter Mörtsjö, född ibm
1785-10-16
Unga Bonden Johan Swensson Skarplycke Bond Dottren Karin Pärsdotter Idenor, född i Ulånger Ångermanland
1785-10-30
Borgare Sonen Eric Backman Hudiksvall, född ibm Bondedottren Karin Olofsdotter Rådsla
1786-01-06
Lärlingen Anders Jonsson Forsberg Östanå Pappers Bruk, född i Forssa Sockn och Björkmora by Pig. Anna Persdotter Tråss Född i Rigsiö
1786-05-25
Arbetaren Per Persson Iggesunds Bruk, född i Forsa Sockn och Hesta by Enk. H. Lisa Olofsdotter Iggesunds Bruk, född ibm
1786-09-24
Bonden Olof Jonsson Mössön, född ibm Bruks Arbetare Dottren Cathrina Olofsdotter Tallbom Gårdsfjärd, född ibdem
1786-10-01
Nämndemans Sonen Lars Mattsson Södra Kyrkobyn Änkan H. Brita Olofsdotter Mössön, född i Njöte
1786-10-15
Gesällen Eric Ericsson Strömberg Östanå Pappers Bruk, där född Bruks Arbetare Dottren Catharina Larsdotter Burman Född på Iggesunds Bruk
1786-10-22
Masmäst: Jacob Hindrichsson Hybinet Iggesunds Bruk, där född Kyrkowärds Dottren Margta Larsdotter Sveden, där född
1786-10-29
Bonde Sonen Matts Mattsson Norra Kyrkobyn, där född Bonde Dottren Elisabeth Larsdotter Nordmyra, där född
1786-11-05
Gesällen Jon Jonsson Pihlström Östanå Pappers Bruk, där född Hushållerskan på Iggesunds herrgård Maria Viklöf Född uti Hedmora Sockn
1787-06-03
Drängen Måns Andersson Västtjär, där född Änkan H. Margta Johansdotter Mörtsiö, född i Vik
1787-06-24
Drängen Lars Mattsson Norrala, född i Elfdalen Bonde Dottren Sigrid Andersdotter Mikrossla, där född
1787-09-16
Guldsmeds Gesällen Paul Bæckvall Född i Hassela Sockn och Stakholmen Bonde Dottren Anna Ericsdotter Norra Kyrkobyn
1787-09-23
Fördubbl. Båtsmannen Per Jonsson Gåsman Gårdsfjärd, född i Nickora Enkan Anna Olofsdotter Född på Iggesunds Bruk
1787-09-30
Bonde sonen Nils Jonsson Södra Kyrkobyn, där född Enkan h. Anna Persdotter Fägärd, född i Enånger och Östby
1787-10-07
Bonde Sonen Anders Ericsson Boda, där född Bonde Dottren Cherstin Persdotter Född uti Norra Kyrkobyn
1787-10-21
Krono Ordinarie Båtsmannen Eric Jonsson Hök Njöte, född i Öfver Njöte Bonde Dottren Beata Mattsdotter Nickora, där född
1787-10-28
Torparen Lars Ericsson Boda, där född Pigan Cherstin Persdotter Född i Rigsiö
1787-11-04
Bonde Sonen Eric Svensson Södra Iggesund, där född Bonde Dottren Anna Jonsdotter Mörtsiö, där född
1787-11-11
Drängen Jonas Andersson Västtjär, där född Bonde Dottren Carin Svensdotter Nordmyra, född i Mikrossla
1787-11-15
Comministern i Norrala och Tröne H. Pehr Bollner Född uti Bollnäs Sockn och Röste By Jungfru Hedvig Charlotta Öfverbom Njutångers Prästegård, född i Bollnäs
1787-11-18
Ordinarie Båtsmannen Pehr Molin Tuna Sockn, född uti Bjuråkers Sockn och Brännåsen Nämnde Mans Dottren Brita Ericsdotter Vik, där född
1787-11-25
Arbetaren Jonas Nilsson Iggesunds Bruk, född i Gårdsfjärd Bonde Dottren Carin Mattsdotter Norra Kyrkobyn, där född
1787-12-02
Hummelgårds Mästaren Olof Jansson Tejen Född i Orsa Finnmark Enkan H. Anna Thomsdotter Norra Kyrkobyn, där född
1787-12-30
Afskedade volontairen wid Kongl. Amiralitetet Anders Norberg Stockholm, född i Upsala Enkan Carin Ericsdotter Snäckmor, född i Sundsätter
1788-03-30
Sockne Lappen Jonas Juliison Jerfsö Sockn, född uti Bjuråkers Församling Sockne Lapps Dotter Anna Jönsdotter Född uti Högs Sockn
1788-08-24
Tilträdande Bonden Lars Svensson Norra Iggesund, där född Landbonde Dottren Anna Jacobsdotter Prästebordet
1788-09-28
Bonde Sonen Anders Andersson Qvaftjär, där född Enkan Margta Olofsdotter Södra Kyrkobyn, född i Gårdsfjärd
1788-10-05
Bonden Anders Larsson Enånger och Rösånger, där född Nämndemans Dottren Margta Mattsdotter Södra Kyrkobyn, där född
1788-10-14
Vice Comministern wid dessa Församlingar Eric Waldner Wallstersson Född i Ytterhogdal Mademoiselle Charlotta Burckhardt Född i London
1788-10-19
Bonde Sonen Per Persson Enångers Sockn och Bäckmora, där född Bonde Dottren Brita Mattsdotter Nickora, där född
1788-10-26
Bonde Sonen Eric Mattsson Nickora, där född Bonde Dottren Cecilia Jonsdotter Nordmyra, där född
1788-11-02
Drängen Eric Olofsson Långvinds by i Enångers Sockn, där född Bonde Dottren Anna Persdotter Råtsla, där född
1788-11-02
Ord: Båtsman Isaac Frimodig Född uti Lits Sockn i Jemtland Pig: Brita Hansdotter Iggesunds Bruk, född i Thorsåkers Sockn och Väster Hestbro
1788-11-09
Bonden Olof Jonsson Mössön, född därstädes Bonde Dottren Carin Persdotter Västtjär, där född
1788-12-28
Borgaren och Fiskaren Henric Binette Hudiksvall, född på Iggesunds Bruk Enkan Anna Hansdotter Iggesunds Bruk, född i Enångers Sockn och Öster Bölan
1788-12-30
Nämndemans Sonen Eric Carlsson Qvaftjär, där född Nämndemans Dottren Anna Mattsdotter Södra Kyrkobyn, där född
1789-03-15
Ord: Krono Båtsmani Mössö Rote Eric Hök Född i Sneckmor Pig: Cherstin Jönsdotter Norra Iggesund, där född
1789-04-19
Strand Fiskaren Pehr Pehrsson Öränge, född på Iggesunds Bruk Båtsmans Dottren Carin Pehrsdotter Öränge, där född
1789-09-06
Dagswärks Karlen Pehr Isaacsson Hybinet Iggesunds Bruk Bonde Dottren Brita Michelsdotter Norra Iggesund, där född
1789-09-20
Nämndemans Sonen Eric Svensson Norra Iggesund, där född Bonde Dottren Margta Göransdotter Nordmyra, där född
1789-09-27
Bonde Sonen Jonas Ericsson Norra Kyrkobyn, där född Bonde Dottren Beata Ericsdotter Skarplycke, där född
1789-10-04
Nämndemans Sonen Jacob Olofsson Öfwer Njöte, där född Nämndemans Dottren Brita Mattsdotter Södra Kyrkobyn, där född
1789-10-09
Räckare Drängen Olof Olofsson Iggbom Iggesunds Bruk, där född Gesäls Dottren Margta Ericsdotter Strömberg Östanå Pappers Bruk, där född
1789-10-11
Torparen Lars Olofsson Öfwer Njöte, född i Råtsla Bonde Dottren Cherstin Ericsdotter Nickora, där född
1789-10-18
Nämndemans Sonen Mårthen Ericsson Vik, där född Nämndemans Dottren Ingrid Olofsdotter Fägärd, där född
1789-10-18
Inspectoren Matts Kruse Lögdö Bruk, född i Philipstad Hammarsmeds Dottren Christina Iggbom Iggesunds Bru
1789-11-01
Bonde Sonen Olof Ericsson Tröne Sockn och Daglösa by, där född Bonde Dottren Carin Olofsdotter Öränge, där född
1789-11-08
Bonde Sonen Sven Mattsson Norra Kyrkobyn, där född Bonde Dottren Sigrid Larsdotter Nordmyra, där född
1790-10-17
Bruks Arbetaren Johan Högman Långvind, född på Långvinds Bruk Pig. Sigrid Hansdotter Prästegården, född uti Idnors Sockn
1790-10-24
Bonde Sonen Anders Mattsson Enånger och Finnika by, där född Pigan Margta Jonsdotter Råtsla, född i Sveden
1790-12-28
Pappers Bruks Mästaren Eric Söderlund Östanå, född uti Ripsa Sockn uti Södermanland Mademoiselle Anna Cathrina Stenfeldt Född på Axmars Bruk
1791-01-23
Drängen Jonas Mattsson Råtsla, född i Nickora Bonde Dottren Margta Olofsdotter Mössön, där född
1791-04-03
Bruks Arbetaren Carl Mattsson Iggesunds Bruk, född i Fuskås Forssa Sockn Enk: Anna Olofsdotter Gårdsfjärd, född på Iggesunds Bruk
1791-04-25
Krono Ordinarie Båtsmannen Matts Glad Råtsla, född uti Saxmäki Sockn i Tavastehus Län Enkan Båtsmans Beata Mattsdotter Njöte, född i Nickora
1791-09-11
Gesällen Nils Hellgren Östanå Pappers Bruk, född i Tystberga Sockn, Sättersta by Arbetaren Dottren Anna Nilsdotter Östanå Pappers Bruk, där född
1791-10-02
Bruks Arbetaren Matts Olofsson Tallbom Gårdsfjärd, där född Smältar Mästare Dottren Helena Andersdotter Jernkrok Iggesunds Bruk, född på Långvinds Bruk
1791-10-02
Bruks Arbetaren Olof Danielsson Nordström Iggesunds Bruk, född uti Idenor Bruksarbetare Dottren Greta Olofsdotter Örnberg Iggesunds Bruk, där född
1791-10-30
Gesällen Niclas Pihlström Östanå Pappers Bruk Smältare Mästare Dottren Cathrina Hindrichsdotter Hybineth Iggesunds Bruk, där född
1791-11-06
Bonden Anders Pehrsson Råtsla, där född Bruks Arbetare Dottren Margta Larsdotter Iggesunds Bruk, där född
1791-12-11
Bruks Arbetaren Jan Burman Iggesunds Bruk, där född Pigan Brita Jonsdotter Glad Född i Råtsla
1791-12-18
Gesällen Lars Strömberg Östanå, där född Bruks Arbetaren Dottren Anna Larsdotter Burman Född på Iggesund
1792-01-01
Ordinarie Krono Båtsmannen Pehr Larsson Bråttom Norra Iggesund, född i Nordmyra Enkan Cherstin Jönsdotter Norra Iggesund, där född
1792-01-06
Ordinarie Båtsman Magnus Larsson Skarplycka Född i Sveden Kyrkowärds Dottren Margta Pehrsdotter Kyrkobyn, där född
1792-01-16
Ordinarie Båtsman Gabriel Buller Nickora, född i Gefle Pigan Helena Jonsdotter Nickora, där född
1792-03-04
Krono Ordinarie Båtsman Anders Ericsson Bodare Född i Boda Bonde Dottren Lisa Mattsdotter Nickora, där född
1792-09-30
Kohlaren Olof Ericsson Rigsjö, där född Nämnde Mans Dottren Beata Carlsdotter Qvaftjär, där född
1792-09-30
Bruks Arbetaren Nils Jonsson Gårdsfjärd, där född Bonde Dottren Lisbeth Ericsdotter Skarplycke, där född
1792-10-07
Bonde Son Johan Ericsson Vik, där född Nämnde Mans Dottren Carin Mattssdotter Södra Kyrkobyn, där född
1792-10-21
Bonden Anders Ericsson Mikrosla, där född Bonde Dottren Margta Ericsdotter Qvaftjär, där född
1792-11-18
Smältare Drängen Jonas Pehrsson Iggesunds Bruk, där född Smed Åldermans Dottren Cathrina Olofsdotter Högman Långvinds Bruk, där född
1793-01-13
Ordinarie Krono Båtsman Reinholt Springare Kyrkobyn, född uti Ovikens Sockn i Jämtland och Obåsen by Nämndemans Dottren Cecilia Carlsdotter Qwaftjär, där född
1793-04-12
Sockne Lappen Thomas Thomsson Rogsta Församling, född i Gnarp SockneLapps Dottren i denne Församling Sigrid Jönsdotter Kyrkobyn, född i Enånger
1793-05-26
Mölnaren Jacob Hammarbæck Delåqvarn, född i Gunnilbo Sockn och Wästmanland Bruks Arbetare Dottren Helena Larsdotter Burman Iggesunds Bruk, där född
1793-06-09
Bonden Lars Svensson Norra Iggesund, där född Bonde Dottren Cecilia Ericsdotter Norra Kyrkobyn, där född
1793-06-26
Ord: Båtsman Anders Ericsson Bodare Boda, där född Bonde Dottren Brita Göransdotter Nordmyra, där född
1793-09-06
Kyrkoherde i Hogdal och Hafwerö Eric Tjerneld Född i Ilsbo Sockn och Wästtjära Mademoiselle Johanna Sophia Stenfelt Född uti Axmarks Bruk
1793-09-08
Fiskaren Hans Vigrén Född uti Ångermanland, Vibyggerå Sockn och Näs by Bonde Dottren Helena Johansdotter Mössön, där född
1793-10-06
Krono Ord: Båtsman Pehr Mattsson Mört Född i Ljusdal Bonde Dottren Carin Nilsdotter Mörtsjö, där född
1793-10-20
Kyrkowärds Sonen Lars Larsson Sweden, där född Nämndemans Dottren Margta Ericsdotter Norra Kyrkobyn, där född
1793-10-27
Bonden Nils Larsson Sundsätt, född i Nordmyra Bonde Dottren Anna Svensdotter Mekrosla, där född
1793-12-27
Byggmästaren Claës Eric Öhman Iggesunds Bruk, född i Öster Fernebo Knipsmeds Dottren Stina Hedström Siljansforss Bruk, född därstädes
1794-04-22
Ordinarie Krono Båtsmannen Maths Glad Råssla, född uti Sexmäki Sockn och Tawastehus län Pigan Cherstin Nickor
1794-06-15
Bonden Eric Erícsson Boda, född därstädes Bondedottren Brita Pehrsdotter Boda, född i Norra Kyrkobyn
1794-10-26
Bonden Måns Ericsson Vik, född därstädes Mjölnare Dottren Cathrina Nilsdotter Sundström Iggesunds Bruk, född därstädes
1794-11-02
Upsättaren Mårten Ersson Hellman Iggesunds Bruk, född därstädes Bruks Arbetare Dottren Cathrina Claësdotter Född wid Iggesunds Bruk
1795-03-19
Bonden Lars Larsson Mörtsjö, född i Enånger och Sveden Enkan H. Carin Larsdotter Mörtsjö, född i Nordmyra
1795-05-10
Drängen Michael Olofsson Prästgården, född i Enånger och Långvinds By Skogwaktare Dottren Anna Claesdotter Mössön och Båtvik
1795-05-31
Bonden Olof Persson Boda, född i N. Kyrkobyn Bonde Dottren Cherstin Swensdotter Medoråsla
1795-10-04
Bonde Sonen Nils Ersson Mörtsiö, i Boda född
Kierst. Jansdotter
1860-02-12 1860-01-22 RoteBåtsmannen Mats Mörtsjö N. Kyrkbyn Pigan Lovisa Fredrika Lindström N. Kyrkbyn
1860-03-20 1860-03-04 Bondesonen Per Persson Trönö o Fly Torparedottren Maria Christ. Persdotter Fegärde
1860-04-12 1860-03-25 Bondesonen Jan Jansson Mössön Nämndemansdottren Brita Persdotter Mekrossla
1860-05-13 1860-04-29 Bondesonen Anders Ersson Boda Pigan Margta Persdotter Skarplycka
1860-07-08 1860-06-24 Bondesonen Erik Ersson Wik Pigan Stina Jonsdotter Södra Kyrkbyn
1860-09-29 1860-09-07 Hjelpsmeden Jon Er. Östman Iggesund Pigan Elisabet Fredrika Hydman Iggesund
1860-10-23 1860-10-07 Nämndemanssonen Sven Persson Mekrossla Bondedottren Brita Jansdotter Mössön
1860-10-26 1860-10-07 Husmannen Per Bodén Kyrkbyn Pigan Anna Larsdotter Westtjär
1860-10-30 1860-10-14 Nämndemanssonen Sven Nilsson Kyrkbyn Kyrkovärdsdottr. Anna Persdotter Boda
1860-11-09 1860-10-21 Bondesonen Jacob Matsson Öfvernjöte Bondedottren Anna Persdotter Öfvernjöte
1860-07-01 1860-06-10 F. Pappers Gesällen Er. Östman Östanå Br. Arbetaredottren Lisa Gauffin Östanå
1861-04-16 1861-04-31 Bondesonen Per Persson Skarplycka Bondedottren Kathrina Jonsdotter Öränge
1861-04-30 1861-04-14 Torparesonen Jon Jonsson Öränge Husmans Enka Brita Jonsdotter Öränge
1861-07-07 1861-06-23 Br. Torp. Jonas Fredriksson Gåsfjärden Pigan Lisa Stephansdotter Qvaftjära
1861-08-25 1861-08-04 Bruksarbetaren Olof Bengtsson
Bruksarbet.dottr. Margreta Jansdotter
1861-10-15 1861-09-29 Bondesonen Olof Erling Snäckmor Bondedottren Margreta Matsdotter Mössön
1861-11-05 1861-10-20 Bonden Lars Ersson Enånger i Borka Bondedottren Christina Olsdotter Rossla
1861-11-08 1861-10-20 Husmannen, enkemannen Erik Ersson Nickåra Pigan Greta Persdotter Öränge
1861-11-15 1861-10-27 Kolaren Johan Larsson Näcksjö Bondedottren Anna Mathsdotter Nickåra
1861-12-27 1861-12-08 Bondesonen Per Olsson Norra Iggesund Torp.dottren Anna Brita Nilsdotter S. Iggesund
1862-03-25
Båtskeppar. Erik Persson Eriksson H:wall Sjömansenkan Margr. Ängman H:wall

1862-04-06 Torparesonen Jon Ersson N. Kyrkbyn Bruksarbet.dottren Kajsa Stina Sundman Iggesund

1862-04-27 Drängen Erik Persson Fegärde Pigan Brita Kajsa Larsdotter Öränge
1862-10-02 1862-09-14 Torparesonen Jonas Wedin N. Iggesund Torparedottren Greta Lindström Iggesund
1862-10-05 1862-09-21 Torparen Jonas Bäcklund Bäckmora, Enångers S:n Bondedottren Anna Hålén Mössön
1862-10-24 1862-10-05 Drängen Henric Blomqvist Harmångers Prestgård Bondedottren Lisa Olsdotter Rossla
1862-11-02 1862-10-19 Hammarsmedshjelpkarlen Fredrik Lindman Iggesund Pigan Anna Juliana Färdig Iggesund
1862-11-14 1862-10-26 Bonden Mårten Jonsson Westtjär Pigan Cecilia Olsdotter Westtjär
1862-11-27 1862-11-09 Bonden Eric Andersson Boda Pigan Helena Brottom Boda
1863-05-10 1863-04-26 Sjöman Eric Sundqvist Hudiksvall Pigan Emma Mathilda Broman Iggesund
1863-06-30 1863-06-14 Bondeson Mårten Persson Mekrossla Bondedottren Cecilia Mattsdotter Mössön
1863-07-13 1863-06-28 Bondeson Eric Ersson Boda Bondedottren Brita Andersdotter Njöte
1863-10-04 1863-09-20 Klensmeden Olof Hammarbäck Iggesund Masmästardottren Johanna Kathr. Sjöholm Iggesund
1863-10-08 1863-09-20 Torparesonen Per Äng Änga Bondedottren Margreta Jonsdotter Öränge
1863-10-22 1863-10-04 Båtsm. Nils Springare N. Iggesund Båtsmansdottren Anna Nilsdotter N. Kyrkbyn
1863-11-03 1863-10-18 Bondeson Lars Jonsson Fegärde Bondedottren Stina Ersdotter Kyrkbyn
1863-11-17 1863-11-01 Bondeson Per Persson Mekrossla Bondedottren Brita Lena Persdotter Westtjärn
1863-11-16 1863-11-01 Bondeson Magnus Andersson Skarplycka Pigan Anna Jonsdotter Skarplycka
1863-11-24 1863-11-08 Skepparen Johan Fernlund Rossla Bondedottren Ulrica Ström Fegärde
1863-11-23 1863-11-08 Bruksarb. Johan Idén Iggesund Pigan Anna Burman Iggesund
1864-01-31 1864-01-17 Brukstorp. Erik Enlund Iggesund Pigan Christina Persdotter Iggesund
1864-02-07 1864-01-24 Krono Båtsman Johan Skarplycka Mössön Husmansdottren Inga Brita Jonsdotter Öränge
1864-05-01 1864-04-17 Kyrkovärdsson Olof Persson Boda Bondedottren Anna Olsdotter Rossla
1864-05-10 1864-04-24 Skolläraren Anders Gustaf Jansson Kyrkbyn Nämndemansdottren Margreta Nilsdotter Kyrkbyn
1864-05-16 1864-05-01 Drängen Johan Erik Persson Sundsätter Husmansdottren Cecilia Persdotter Skarplycka
1864-10-18 1864-10-02 Bonden Jon Olsson Mössön Bondedottren Helena Andersdotter Skarplycka
1864-11-09 1864-10-23 Bondeson Per Andersson Skarplycka Bondedottren Kathrina Svensdotter Boda
1864-11-13 1864-10-30 Husman Jonas Wiklund Mössön Husmans Enkan Karin Ersdotter Öränge
1864-11-15 1864-10-30 Husman P. E. Burman Westtjärn Bondedottren Lena Olsdotter Rossla
1864-11-22 1864-11-06 V. Corporalen Nils Westberg Kyrkbyn Bondedottren Anna Sivertsdotter Skarpl.
1864-11-24 1864-11-06 Bonden Lars Matsson Öfvernjöte Bondedottren Anna Larsdotter Mörtsjö
1864-12-07 1864-11-20 Bondeson Lars Olsson Wik Nämnd:ns Enkan Kajsa Greta Sundell N. Iggesund
1864-12-26 1864-12-04 Husmansson Per Jonsson Kyrkbyn Pigan Brita Kajsa Iggenström Kyrkbyn
1865-05-07 1865-04-23 Torparesonen Sven Sundström N. Iggesund Pigan Brita Kajsa Burman Iggesunds B:
1865-05-25 1865-05-07 Bruksarb. Sven Sundqvist Iggesunds Br. Pigan Margr. Fernlund Iggesunds Br.
1865-05-26 1865-05-07 Masmästaren Erik Klang Iggesunds Br. Hammarsmedsdottren Margr. Chr. Sundlin Iggesunds Br.
1865-05-21 1865-05-07 Smedsdrängen Olof Tallbom Iggesunds B. Pigan Margr. Chr. Sjöholm Iggesunds B.
1865-07-07 1865-06-18 Bonden Eric Olsson Lundin Idenor och Sunnanå Bondedottren Lisa Larsdotter S. Kyrkbyn
1865-10-11 1865-09-24 Bondeson Eric Olsson Rossla Bondedottren Brita Larsdotter Mörtsjö
1865-10-17 1865-10-01 Mjölnaren Jonas Sundman Öränge Bondedottren Inga Lena Larsdotter Fegärde
1865-11-05
Husman Johan Jonsson Fegärde Pigan Karin Svedin Fegärde
1865-11-24 1865-11-05 Kyrkovaktareson Matts Henriksson Rossla Pigan Ingrid Andersdotter Njöte
1865-11-19 1865-11-05 Arbetaren Johan Ellner Fegärde Arbetaredottren Anna Olsdotter Öränge
1866-04-24 1866-04-08 Bonden Anders Andersson Skarplycka Båtsmansdottren Lisa Henriksdotter Skarplycka
1866-05-13 1866-04-29 Husmanssonen Carl Jonsson Öränge Pigan Brita Stefansdotter Sundsätter
1866-06-17 1866-06-03 Bonden Eric Carlsson Nickåra Pigan Stina Larsdotter Nickåra
1866-06-24 1866-06-10 Bonden Eric Ersson N. Kyrkbyn Bondedottren Maria Persdotter Öfvernjöte
1866-08-26 1866-08-12 Drängen Henric Olsson Westtjern Bondedottren Anna Persdotter Mekrossla
1866-10-18 1866-09-30 Bonden Jon Andersson Nickåra Bondedottren Cecilia Persdotter Nordmyra
1866-11-08 1866-10-21 Bonden Per Ersson Nordmyr Bondedottren Anna Jonsdotter Westtjern
1866-11-09 1866-10-21 Bonden Per Gustaf Söderström Fegärde Husmansdottren Anna Kajsa Olsdotter Fegärde
1866-11-18 1866-11-04 Drängen Anders Olsson S. Kyrkbyn Masmästare Enkan Br. Maria Persdotter Iggesund
1866-11-29 1866-11-11 Bondeson Olof Andersson Njöte Bondedottren Greta Bodell N. Iggesund
1866-12-26 1866-12-09 Drängen Mickel Bodell Rössånger (Enånger) Husmansdottren Cecilia Jonsdotter N. Kyrkbyn
1866-12-26 1866-12-09 Drängen Jon Persson Öfvernjöte Mjölnaredottren Lisa Brita Lindberg Öfvernjöte
1867-04-22
Husmannen Jonas Bäckman Fegärde Pigan Br. Kajsa Mattsdotter Höckberg En:r
1867-04-23 1867-04-07 Drängen Eric Johansson Nordmyra Bondedottren Lena Persdotter Öfvernjöte
1867-01-13 1866-12-30 Inhysesman Jonas Tungström S. Kyrkbyn Torparedottren Lisa Jonsdotter Öränge
1867-03-31 1867-03-17 Husmanssonen Eric Olsson S. Kyrkbyn Husmansdottren Brita Persdotter Skarplycka
1867-04-23 1867-04-07 Drängen Erik Johansson Nordmyra Bondedottren Lena Persdotter Öfvernjöte
1867-05-05 1867-04-21 Drängen Anders Andersson Broström Rogsta Prestgård F. Vallonmästersvensdottren Maria Christina Falk Iggesunds Br.
1867-05-30 1867-05-12 Smedssonen Eric Gustaf Sundlin Iggesunds Bruk Pigan Sara Brita Nilsdotter Iggesunds Bruk
1867-06-10 1867-05-26 Räckardrängen Enklingen Fredrik Lindman Iggeunds Bruk Pigan Karin Jonsdotter Iggeunds Bruk
1867-10-25 1867-10-06 Drängen Lars Larsson Njöte Pigan Anna Henriksdotter Skarplycka
1867-11-17 1867-11-03 Bruksarbetaren Adolf Hydman Igges. Räckarmästaredottren Greta Kihlström Igges.
1868-04-13 1868-03-29 Båtsmanssonen Johannes Westberg Gårdsfjärd Bruksarbetaredottren Anna Ersdotter Iggesund
1868-05-23 1868-05-10 Nämndemanssonen Anders Andersson Qvaftjärn Nämndemansdottren Anna Nilsdotter S. Kyrkbyn
1868-10-20 1868-10-04 Bondeson Per Ersson Boda Nämndemansdottren Brita Kajsa Andersdotter Njöte
1868-12-06
Drängen Olof Larsson Långsbo, Forssa Socken Kolare Enkan Brita Larsdotter Långsbo, Forssa Socken
1869-05-17 1869-05-02 Husman Mårten Svensson Nickåra Pigan Brita Olsdotter Nickåra
1869-08-01 1869-07-18 Båtsm.son Erik Englin Hålsänge, Enånger Bondedottren Brita Claësdotter Iggesund
1869-10-17 1869-10-03 Skomakaren Nils Petter Lodén Hudiksvall Torparedottren Helena Nilsdotter Iggesund
1869-10-26 1869-10-10 Bonden Per Nordin Nordmyr Torparedottren Margreta Wedin N. Iggesund
1870-04-18 1870-04-03 F. Beväringskarlen Enklingen E. G. Sjöberg Nordmyra Husmansdottren Br. Chr. Sundman Fegärde
1870-05-09 1870-04-24 Båtsmansson Olof Bergqvist Nickåra Pigan Karin Ersdotter Skarplycka
1870-10-08 1870-09-11 Husman Halvar Andersson Ek Harmånger Smedsdottren Hedda Brita Falk Iggesund
1870-12-02 1870-10-02 Bruks Inspectoren C. A. R Löhman Iggesund Mamsell S. ?. C. Sundberg Iggesund
1870-11-01 1870-10-16 Drängen Anders Olof Lind N. Kyrkbyn Husmansdottren Cecilia Persdotter Skarplycka
1870-10-30 1870-10-16 Båtsmanssonen Olof Hedlund Bäckmora Bondedottren Brita Olsdotter S. Kyrkbyn
1870-11-20 1870-10-30 Bruksarbet. Nils Jansson Iggesund Pigan Kerstin Jönsdotter Iggesund
1870-11-13 1870-10-30 Wallonsmeden Claës Johan Gille Iggesund Pigan Inga Enberg N. Kyrkbyn
1870-11-15 1870-10-30 Husmannen Erik Ersson Snäckmor Pigan Kerstin Bengtsdotter Fegärde
1870-11-22 1870-10-30 Drängen Edvard Reinhold Engman S. Kyrkbyn Husmans Enkan Brita Andersdotter S. Kyrkbyn
1870-12-29 1870-12-11 Krono Befallningsman Lars Westerlund Kyrkbyn Mamsell Mathilda Wilh. Ferner Kyrkbyn
1870-12-26 1870-12-11 Båtsman Jonas Hök Öränge Bondedottren Magdalena Olsdotter Rossla
1870-12-27 1870-12-11 Båtsman Bengt Glad Njöte Pigan Greta Jacobsdotter Skarplycka
1870-12-29 1870-12-11 Wallon Räckaren P. F. Wikström Iggesund Bondedottren Lisa Sivertsdotter Iggesund
1871-05-03 1871-04-16 Förre Bonden Sven Olsson Kyrkbyn Pigan Lisa Andersdotter Wik
1871-06-26 1871-06-12 Skomakaren Joh. Fredr. Östberg Söderhamn Husmansdottren Anna Greta Ersdotter Kyrkbyn
1871-11-26 1871-11-12 Skomakaren Jonas Nordström N. Kyrkbyn Skräddaredottren Greta Kajsa Norling N. Kyrkbyn
1871-12-10 1871-11-26 Husman Erik Andersson Snäckmor Förre Bondedottren Mathilda Erling Fegärde
1871-12-28 1871-12-10 Drängen Erik Mattsson Mössön Bondedottren Margreta Ersdotter Mekrossla
1872-01-08 1871-12-24 Bonden Erik Larsson Fegärde Bondedottren Helena Jonsdotter Mössön
1872-01-03 1871-12-24 Bonden Erik Larsson Fegärde Bondedottren Helena Jonsdotter Mössön
1872-01-16 1872-01-02 Mjölnaren Jonas Sundman Igges. Pigan Sigrid Persdotter Igges.
1872-01-18 1872-01-02 Bonden Erik Olsson Rossla Bondedottren Anna Persdotter Skarplycka
1872-08-10 1872-07-21 Brukssnickaren A. G. Pettersson Iggesund
Johanna Sofia Pettersson Iggesund
1872-09-15 1872-09-01 Skomakaren Erik Sjöberg Öränge Pigan Brita Lisa Jonsdotter Rossla
1872-10-06 1872-09-22 Bruksarbetaren Jonas Gustaf Pihlström
Pigan Anna Lena Burman Iggesund
1872-10-27 1872-10-13 Bruksarbetaren Erik Jernberg Iggesund Pigan Anna Magdalena Lögström
1872-10-27 1872-10-13 Smedssonen Johan Petter Wahlqvist Strömbacka Pigan Chr. Wilh. Taberman Iggesund
1872-10-29 1872-10-13 Torparesonen Nils Nordling Änga, Enånger Bondedottren Brita Mattsdotter Öfvernjöte
1872-11-05 1872-10-20 Husmannen Lars Odeén Öränge Pigan Brita Mattsdotter Öränge
1872-11-19 1872-11-03 Smedssonen Jonas Benjam. Westberg Öränge Pigan Cecilia Nilsdotter Kyrkbyn
1872-12-30 1872-12-01 Drängen Per Emanuel Bengtsson N. Iggesund Torpare Enkan Stina Igglund N. Iggesund
1873-04-16 1873-03-30 Bondesonen Anders Andersson Håsta, Tuna Bondedottren Helena Ersdotter Kyrkbyn
1873-04-27 1873-04-13 Drängen Nils Mattsson Skarplycka Pigan Karin Persdotter Rossla
1873-05-04 1873-04-20 Torparen Jonas Englin Niarne Båtsm.dottren Stina Nilsdotter Kyrkbyn
1873-06-02 1873-05-11 Arbetaren Sven Olsson Iggesund Pigan Maria Persdotter Iggesund
1873-06-02 1873-05-11 Bessemer.Arbet. Jan Petter Andersson Igges. Pigan Margreta Jonsdotter Igges.
1873-06-24 1873-06-08 Bondesonen Erik Pettersson ÖfverNjöte Bondedottren Margreta Nilsdotter ÖfverNjöte
1873-06-29 1873-06-15 Drängen Elias Pettersson Boda Husmansdottren Greta Lisa Boman Boda
1873-07-31 1873-07-06 Bruksarb. Ingeman Jönsson Iggesund Smedsdottren Brita Margr. Bergström Iggesund
1873-09-14 1873-08-30 Snickaren Carl Wilhelm Bodin Iggesund Hammarsmedsdottren Maria Sundlin Iggesund
1873-09-29 1873-09-07 Wallsarbet. Jan Erik Forsslund Iggesund Smedsdottren Carolina Mathilda Falk Iggesund
1873-10-19 1873-10-05 Bruksarb. Olof Kihlström Iggesund Pigan Brita Mattsdotter Iggesund
1873-10-26 1873-10-12 Bruksarb. August Fredr. Westergren Iggesund Arbetaredottren Kajsa Greta Löfstedt Iggesund
1873-11-05 1873-10-19 Drängen Matts Sundin Öränge Bondedottren Maja Kajsa Ersdotter Kyrkbyn
1873-11-09 1873-10-26 Snickaren Joh. Fr. Alb. Hydman Igges. Pigan Andriette Sjöholm Igges.
1873-11-23 1873-11-02 Klensmed. Per Gust. Eman. Wickström Igges. Smedsdottren Eleonora Hubbinette Igges.
1873-11-18 1873-11-02 Drängen Anders Ersson Kyrkbyn Bondedottren Christina Jacobsdotter Kyrkbyn
1873-11-23 1873-11-09 Fiskaren Reinhold Svedberg Skarplycka F. Torparedottren Christina Persdotter Skarplycka
1873-12-26
Kolaren Nils Johansson Långsbo, Forssa Socken och Gefleborgs Län Pigan Ingeborg Nilsdotter Långsbo, Forssa Socken och Gefleborgs Län
1874-05-25 1874-05-10 Arbetaren Anders Mattsson Iggesund Pigan Anna Mattsdotter Iggesund
1874-06-21 1874-06-07 Arbetaren Carl Johan Aspenberg Hamre, Idenors Socken Smedsdottren Greta Stina Kallberg Iggesund
1874-07-07 1874-06-14 Nämndemanssonen Matts Reinhold Andersson Nickåra Bondedottren Greta Andersdotter Rådsla
1874-07-06 1874-06-21 Husma. Enklingen Olof Persson Boda Pigan Brita Larsdotter Boda
1874-07-12 1874-06-28 Inspectoren Nils Felix Backlund Iggesund Mamsell Julia Hanna Harris Iggesund
1874-07-26 1874-06-28 Mjölnaren Nils Magnus Svensson Ulin Öränge Pigan Lisa Danielsdotter Öränge
1874-07-26 1874-07-05 Wallsarb. Jonas Thunman Iggesund Hammarsmedsdottren Lovisa Goffin Iggesund
1874-08-02 1874-07-19 Sågtimmertammaren Magnus Lindgren Iggesund Arbetaredottren Brita Stina Löfstedt Iggesund
1874-09-06 1874-08-16 Arbetaren Johan Nilsson Iggesund Pigan Margtha Kajsa De Bau Iggesund
1874-09-27 1874-09-06 Sågaren Johan Wahlström Iggesund Torparedottren Kajsa Nilsdotter Iggesund
1874-10-17 1874-09-27 Wallsarbetaren Albert Dahlqvist Iggesund Pigan Kajsa Greta Rödjare Iggesund
1874-11-01 1874-10-18 Arbetaren Per Erik Södergren Iggesund Timmermansdottren Brita Maria Häggström Iggesund
1874-11-08 1874-10-18 Arbetaren Johan Gustaf Södergren Iggesund Pigan Anna Stina Jansdotter Iggesund
1874-11-24 1874-11-08 Husmanssonen Erik Olsson Öränge Pigan Margreta Nordlöf Fegärde
1874-12-03 1874-11-15 Ingeniören Elis Hinrik Bedoire Norra Kyrkbyn Mamsell Charlotta Amalia Wannberg Norra Kyrkbyn
1874-12-06 1874-11-22 Arbetaren Lars Johan Burman Iggesund Smedsdottren Emma Amalia Kallberg Iggesund
1874-12-20 1874-12-06 Bonden Jon Andersson Nickåra Pigan Gölin Andersdotter Nickåra
1875-01-10 1874-12-20 Mjölnaren Carl Edgren Iggesund Pigan Brita Maria Nilsdotter Iggesund
1875-01-08 1874-12-20 Husm. Enklingen Anders Olsson Hålsänge, Enångers Socken Skollärarinnare Lisa Andersdotter Boda
1874-10-15
Drängen Ekskogs Per Andersson W. Rönnäs Pigan Johanna Gustafva Strömberg Limån i Leksand
1875-01-16 1874-12-20 Mjölnaren Carl Edgren Iggesund Pigan Brita Maria Nilsdotter Iggesund
1875-01-08 1874-12-20 Husm. Enklingen Anders Olsson Hålsänge Lärarinnan Lisa Andersdotter Boda
1875-01-24 1875-01-10 Husmannen Jonas Nyberg Öränge Bondedottren Cecilia Bodell Iggesund
1875-02-02 1875-02-07 Wallsarbetaren Claës Abraham Goffin
Arbetaredottren Ingrid Helena Burman Igges.
1875-03-02 1875-02-14 Bondesonen Olof Mattsson Mössön Bondedottren Brita Olsdotter Rossla
1875-03-23 1875-03-07 Drängen Lars Enqvist W. Tosätter Husmansdottren Cecilia Ersdotter Nickåra
1875-03-29 1875-03-07 Rostugnsför?????? Anders Olof Åström
Enkan Brita Margreta Bergström Igges.
1875-04-01 1875-03-14 Drängen Anders Lindman
Bondedottren Sara Brita Colling Rossla
1875-03-29 1875-03-14 Drängen Jon Ersson Erling
Husmans Enkan Karin Ersdotter Mössön
1875-04-04 1875-03-21 Husman Jonas Sundqvist Snäckmor Pigan Johanna Jansdotter Öränge
1875-05-02 1875-04-18 Husman Sven Sivertsson Kyrkbyn Bondedottren Brita Jonsdotter Mössön
1875-06-08 1875-05-23 Bondeson Bengt Colling Rossla Husmansdottren Anna Ersdotter Sundsätter
1875-10-26 1875-10-10 Drängen Olof Wettersten Wik Bondedottren Anna Ersdotter Mekrossla
1875-10-31 1875-10-10 Arbetaren Daniel Persson Iggesund Pigan Albertina Ersdotter Kyrkbyn
1875-11-30 1875-10-24 Arbet. Carl Wilhelm Södergren
Pigan Maja Lisa Åsberg Iggesund
1875-11-11 1875-10-24 Bondesonen Olof Ersson Mörtsjö Bondedottren Margreta Larsdotter Sundsätter
1875-11-07 1875-10-24 Arbet. Nils Gustaf Brodin Långvind Pigan Maria Johanna Lögdström Iggesund
1875-11-23 1875-11-07 Husman Carl Bergström Hålsänge Husmansdottren Anna Persdotter Skarplycka
1875-11-28 1875-11-14 Wallsarbet. Frans Olof Wahlqvist
Målaredottren Karin Finell Iggesund
1875-12-26
Husmanssonen Jon Jonsson På Socken Pigan Sofia Kathrina Forsberg Hudiksvall
1876-03-26 1876-03-05 Båtsman Olof Nordlinder Nordmyr Bondedottten Greta Andersdotter Boda
1876-05-14 1876-04-23 Smeden Edvard Andersson Öfvernjöte Husmansdottren Anna Olsdotter Boda
1876-05-21 1876-05-07 Bonden Erik Mattsson Nordmyr Bondedottren Cecilia Jacobsdotter Mössön
1876-06-18 1876-06-04 Husman Per Ersson Boda F. Pigan Brita Ersdotter På Socken
1876-08-27 1876-08-06 Skomakeriarbet. Anders Alfred Strömbäck Hofsberg, Ljusdals Socken Arbetaredottren Sara Margreta Nord Iggesund
1876-10-01
Arbetaren Axel Wilhelm Andersson Iggesund Arbetaredottren Charl. Chr. Wickström Iggesund
1876-10-29 1876-10-15 Drängen Gustaf Jansson N. Kyrkbyn Pigan Lisa Kajsa Olsdotter S. Kyrkbyn
1876-11-07 1876-10-22 F. Bondeson Matts Ersson Nickåra F. Bondedottren Anna Lisa Andersdotter Njöte
1876-11-05 1876-10-22 Arbet. Olof Petter Sundberg Iggesund Pigan Maria Sofia Ersdotter Kyrkbyn
1876-11-14 1876-10-29 Bondeson Lars Blomqvist Boda Bondedottren Ingrid Ersdotter Qvaftjärn
1876-11-15 1876-10-29 Drängen Olof Ersson Mössön Husmansdottren Anna Boström Öränge
1876-11-21 1876-11-05 Husmanssonen Anders Svedman Öränge F. Torparedottren Chr. Persdotter Öränge
1876-11-28 1876-11-12 Bondeson Anders Mattsson Kyrkbyn Bondedottren Elisabet Persdotter Kyrkbyn
1876-11-26 1876-11-12 Arbetaren Per Bengtsson Mössön Pigan Christina Fridlund Mössön
1876-12-10 1876-11-26 Drängen Anders Johansson Skarplycka Pigan Elisabeth Andersdotter Rossla
1877-01-01 1876-11-17 F. Bondeson Anders Claësson Norra Iggesund Bondedottren Margr. Kathr. Uddén N. Iggesund
1877-01-01 1876-11-17 Förre Bondesonen Anders Claësson N. Iggesund Bondedottren Margreta Kathrina Udén N. Iggesund
1877-05-21 1877-05-06 Inhysessonen Carl Johan Mattsson Nynäs Holnäsby af Närpe Socken i Finnland Husqvinnan Greta Ersdotter Fegärde
1877-06-__
Förre drängen Hans Jonsson Brandt Forsån Pigan Anna Brita Wennberg Öfvernäs Forsa Socken
1877-06-03 1877-05-20 Husmanssonen Sven Erik Kjellin Snäckmor Bondedottren Brita Henriksdotter Öränge
1877-09-__
Brädgårdsarbetaren Erik Andersson
Förra Pigan Erika Christina Eriksson Hudiksvall
1877-09-30 1877-09-16 Drängen Matts Larsson Östlund Öfvernjöte Pigan Brita Lisa Persdotter Öfvernjöte
1877-10-07 1877-09-23 Handelsbiträdet Theodor Victor Lindbom Hudiksvall Pigan Kathrina Mellin Skarplycka
1877-11-07 1877-10-21 Bondeson Henrik Östlin Östby, Enånger Husmansdottren Anna Greta Svensdotter Snäckmor
1877-11-06 1877-10-21 Bondesonen Per Andersson Skarplycka Fiskaredottren Lisa Larsdotter Sundsätter
1877-12-26 1877-11-11 Brädgårdsarbetaren Anders Gustaf Johansson
Pigan Ingeborg Larsdotter Iggesund
1877-12-02 1877-11-18 Arbetaren Lars Olof Pihlström
Pigan Johanna Carolina Strand Igges.

1877-12-31 Drängen Per Erik Persson Nickåra Husmansdottren Anna Ersdotter Nickåra
1878-01-14 1877-12-31 Drängen Per Erik Persson Nickåra Husmansdottren Anna Ersdotter Nickåra
1878-01-20
Drängen Per Erik Sundberg Njutånger och Iggesund Pigan Brita Åkerlund Steringsby af Harmångers församling
1878-04-02 1878-03-17 Bondesonen Anders Persson Vesttjär Bondedottren Sigrid Persdotter Nordmyra
1878-05-05
Arbetaren Joh. August Tollbom Iggesund Pigan Maria? Persdotter Håsta udde af Tuna församling
1878-06-23
Arbet. Olof Andersson Lindholm Stråtjärn i Skogs socken Arbetaredottren Anna Eng Stråtjärn i Skogs socken
1878-09-01 1878-08-18 Husmansdottren Jonas Envall Öränge Bondedottren Kajsa Greta Andersdotter Sandin Skarplycka
1878-10-27 1878-10-06 Arbetaren August Carlsson Hudiksvall Pigan Stina Lisa Jonsdotter Vik
1878-10-26 1878-10-13 Bonden Mathias Bladin Berge N:o 2, Ilsbo Socken Bondedottren Christina Larsdotter Sundsätter
1878-11-02 1878-10-27 Bonden Jakob Engström Rossla Pigan Anna Kajsa Henriksdotter Rossla
1878-11-18 1878-11-03 Husmannen Jan Erik Springare Vik Pigan Katrina Jacobsdotter Njöte
1878-12-26 1878-11-10 Sågaren Olof Nordström Iggesund Räckaremästaredottren Anna Brita Sundlin Iggesund
1878-12-15 1878-11-24 Skomakaren Nils Johan Andersson Iggesund Bondedottren Carolina Bengtsdotter Iggesund
1879-01-03 1878-12-15 Drängen Jan Persson Vik Bondedottren Brita Eriksdotter Vik
1879-01-18 1878-12-29 Bondesonen Johan Erik Nordin Enånger Bondedottren Anna Ersdotter Skarplycka