Vigselregister Norrala C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1676
Erich Ohlsson Å Hust. Elin Swensdotter
1691-11-01
Per Nilsson Ingstad Sin andra hustro Gundborg Erichsdotter Hambre
1692-08-14
Swen Haka

Anna Marcusdotter Söderhambn
1693-11-26
Lars Jonsson Swartwijk
Göli Larsdotter Kålstad
1693-12-26
Jon Nilsson Moo
Karin Andersdotter Remstadh
1693-12-26
Oluf Swensson Fors
Margreta Andersdotter Jemteland
1693-12-28
Per Larsson Haga
Margreta Erichsdotter Sund
1693-12-28
Hans Olufsson Styfwe
Margreta LD Född uthi Södherala och Lynääs By
1693-12-28
Per Swensson Kålstad
Brijta Olufsdotter Haga
1694-01-01
Jon Andersson Alij
Karin Larsdotter Losiö
1694-01-01
Per Larsson Losiö
Margreta Andersdotter Alij
1694-10-07
Per Hansson Remstad
Brijta Matsdotter Långwinds Bruuk
1694-10-07
Lars Matsson Långwinds Bruuk
Anna Hansdotter Remstad
1694-10-14
Anders Andersson Båldenääs, nu tienste dräng i Åkre
Sara Olufsdotter Båldenääs
1694-10-14
Jon Nilsson Ingstad
Sigri Larsdotter Boda
1694-10-21 Gamble Cronones Båtzman Anders Andersson Boda En gammal tienstepijga Maria Erichsdotter Finland
1694-11-18
Per Swerkilsson Sietten
Cecilia Larsdotter Kålstad
1694-12-28 Den unge Swen Jonsson Ingstad
Kersten Pedhersdotter Hambre
1694-12-30
Jons Olufsson Sund
Brijta Erichsdotter Borgh
1694-12-30
Jöns Olufsson Sund
Brijta Erichsdotter Bårg
1695-01-06
Måns Olufsson Swartwijk
Malijn Månsdotter Åå
1696-11-15 Extraord. Båtsmannen Jacob Erichsson
Dotter Sigri [Jonsdotter] Ringa
1696-11-22
Lars Olusson Styfwe Swen Jönssons dotter Karin [Swensdotter] Fårs
1696-12-28
Oluf Persson Borg
Margreta Olufsdotter Haga
1696-12-28
Oluf Pädersson Borg Oluf Anders dotter Margretha [Olufsdotter] Haga
1696-12-28
Per Olofsson Närby Enka H. Kersten Kålsta
1697-05-15
Per Olufsson Sund Sal. Båtsman Anders Jakobssons Swarfwares Efterlåtna, H. Brijta Persdotter
1697-12-28
Oluf Olufsson Borg
Sigri Olufsdotter
1697-12-29
Erich Olufsson Borg
Karin Erichsdotter Båldenääs
1698-01-02
Jon Larsson

Kersten Olufsdotter Borg
1698-01-16 Länsman Lars Persson Fors Sin Andra hustro, Sal. Anders Nilssons Efterlåtna, H. Kersten Jonsdotter Alij
1698-01-16 Länsman Lars Persson
Sal. Anders Nilssons Efterlåtna, H. Kerstin Jonsdotter Alij by
1698-04-25
Per Jonsson Kiällan Sin andra hustro, Ährliga Pijga Anna Jonsdotter
1698-05-15
Erich Jonsson

Margreta Jonsdotter Berge
1698-11-06
Mårten Jonsson Edhwijk
Margreta Erichsdotter Haga
1698-11-20
Nils Persson Hambre Sal. Lars Jakobssons Efterlåtna, Hustro Abluna Jönsdotter Kongsgården
1699-10-22
Gullich Michelsson Swarfwen Sal. Oluf Nilsson Efterlåtna, H. Brijta Erichsdotter Hambre
1699-10-29
Anders Larsson Kiällan Hustro Brijta Swensdotter Kålsta
1699-10-29 Båtsman Ion Matsson Siätten Pijga Gölij Persdotter
1699-11-19
Lars Erichsson Skiänsta
Anna Jönsdotter
1699-11-26 Båtsmannen Per Larsson Bergh

Margreta Olufsdotter Ringa
1699-12-28
Jon Jonsson Swartwijk
Anna Andersdotter Hwarberg
1700-07-22
Per Olufsson Sund Sal. Båtsmannen Oluf Perssons Efterlåtna, H. Ingiebohr Gisslasdotter Ringa
1702-05-18 Ämbetsman under Kongl. Factoriet Anders Månsson
Länsmansdotter Giärtrud Larsdotter Fårs
1703-09-29
Anders Erichsson Haga Per Månssons dotter Karin Persdotter Berje
1703-10-11
Lars Jönsson Skiänstad
Anna Swensdotter Kålsta
1704-12-28
Pär Hansson Hamre
Ingrid Andersdotter Åå
1705-01-01
Pål Persson Kålsta
Brita Pärsdotter
1706-11-04
Jöns Ohlsson Närby Hust. Barbro Pärsdotter
1707-01-01
Päder Pärsson Närby Hust. Anna Mickelsdotter Sund
1707-10-18
Oluf Gulichsson Swarfwen Sediga Pigan Margreta Hansdotter Hamre
1707-12-29
Oluf Persson Närby Pigan, Gudfr. Brita Ericsdotter Losiö
1708-10-06
Joen Pehrsson Sund Gudfruchtiga Pigan Chierstin Olufsdotter Närby
1708-10-28
Oluf Matsson

Ingrid Erichsdotter Styfwe