Vigselregister Norrala C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1708-05-10 Båtsmannen Olof Ahl
Pär Hanssons Syster Margeta Hansdotter Remstad
1708-05-27 Landbonden Jon Hansson Borg D:r Anna Persdotter Siettene
1708-11-15 Smed Jonas Persson Ulf Söderham Dåtter Helena Abrahamsdotter Styfie
1708-12-28 Son Olof Pedersson Sund Styf Syster Sara Olofsdotter Sund
1709-05-09 Anders Nilssons Broder
Snarböle Piga Brita Pädersdotter Dalarne
1709-05-27
Joachim Jönsson Edwik Dygdesamma Hust: Cherstin Eriksdotter
1709-10-10 Båtsman Pehr Arn
Mårten Jons Syster Cherstin Jonsdotter Edwik
1709-11-02 Lars Erssons Broder Håkan [Ersson] Skienstad Pigan Elin Jonsdotter
1709-11-29
Hans Olofsson Kattön
Anna
1709-12-26 Sockn Skräddaren Olof Olofsson Närby
Anna Knutsdotter Boda
1709-12-28
Jon Andersson Å Gudfruchtige och dygdes: Piga Ingrid Olofsdotter Ali
1709-12-28
Jonas Andersson Åå Dygdesamma Piga Ingrid Olofsdotter Ali
1710-01-06 Måns Olofssons Broder Lars Olofsson Swartwijk
Brita Persdotter Enånger
1710-03-28 Monsieur Gullbrand Palm
Hust: Catharina Agner
1710-12-28 Skickelige unge Person Olof Olofsson Söderala Sockn och Kinsta by Dygdesamma Piga Catharina Olofsdotter Ali
1710-12-28
Olof Jonsson Tröne Byn Dåtter Brita Olofsdotter Sund
1711-05-17
Hans Larsson Fors
Anna Jonsdotter Tröne Byn
1711-10-01 H:r Jacob Norelius
Jungfru Sara Hanelia Sägerstad
1711-10-22 H:r Michael Dalhmark
Dottren, Madam Chattarina Gestrinia Kiällan
1711-10-29
Nils Simsson Ringa Hustru Brita Jönsdotter Hedsunda Sochn
1711-12-26
Måns Olofsson Alia
Sisila Erichsdotter Enånger
1711-12-28 Giästgif:rn Olof Hansson Sanden Hustru Anna Michelsdotter Skougs Försambl.
1712-10-05
Johan Andersson Ringa
Elena Andersdotter Å
1712-10-12 Sonen Gissle Swänsson Ringa Ährlig och Gudfruchtig Piga Carin Olofsdotter Aliå
1712-10-19
Lars Knutsson Boda
Carin Pädersdotter Hambre
1712-10-26
Lars Jonsson Ringa Piga, ährlig och Gudfr. Sara Johansdotter Niötångers Försambl.
1712-11-02
Carol Bröms

Brita Andersdotter Hammarånge Sochn
1712-11-09
Jon Jonsson Swartwijk Pigan ährlig och Gudfruchtig Christin Andersdotter
1712-11-09 Sonen Olof Johansson Hambre Pigan ährlig och Gudfruchtig Brita Erichsdotter
1712-12-28 Sonen Johan Olofsson Swartwijk
Carin Olofsdotter Haga
1712-12-28
Johan Olofsson Swartwijk D:r Carin [Olofsdotter] Haga
1712-12-28
Päder Larsson Styfie D:r Anna [Olofsdotter] Haga
1712-12-28 Sonen Pär Larsson Styfie
Anna Olofsdotter Haga
1713-04-12 Sonen Swän Pärsson Bergie Pigan Carin Olofsdotter Siätten
1713-04-12
Swän Pärsson Siettene Dottren Carin [Olofsdotter] Bergie
1713-05-17 Huskarlen Hans Matsson Ringa


1713-11-22
Olof Ersson Fly Dottren Malin [Persdotter] Siettene
1713-11-22 Sonen Sigrid [Gulichsson] Hambre
Carin Knutsdotter Tröne och Daglösa
1713-12-28 Sonen Päder [Erichsson] Losiö
Malin Johansdotter Ringa
1713-12-28 Sonen Anders [Johansson] Ringa
Anna Ersdotter Swärfen
1714-01-01
Päder Pärsson Sund Hust: Carin Pärsdotter Skienstad
1714-02-07 Sonen Olof [Olofsson] Siettene
Christin Olofsdotter Styfie
1714-11-01
Päder Ersson Swarfwen
Christin Andersdotter Hwarberg
1714-11-14 Sonen Jonas Olofsson Ali Dygd: Piga Elena Pädersdotter Bergie
1714-11-14
Jonas [Olofsson] Ali Dottren Elena [Pärsdotter] Bergie
1714-11-21
Jonas Pädersson Ringa Dottren Carin Olofsdotter Fors
1714-12-10 Sonen Anders [Olofsson] Haga
Cicilia Andersdotter Enånger
1714-12-10
Michel Olofsson Styfie Dottren Helena [Olofsdotter] Haga
1714-12-10 Sonen Michel [Olofsson] Styfie
Helena Olofsdotter Haga
1714-12-28 Sonen Swän Pädersson Siettene Hust: Carin Nilsdotter Snarbölet
1715-01-02 Sonen Jonas Abrahamsson Styfie Joachim Jöns styfd:r
Edewijk
1715-10-23
Lars Andersson Kiällan
Margeta Ersdotter Rogstad Sockn
1715-10-30 Foster Son Olof Ersson Ringa Pig. Karin Pärsdotter [Mo Myssie]
1715-12-04
Michel Ersson Swarfwen
Margeta Ersdotter Kongsgården
1716-03-04 Båtsman Kiälbiörn Olofsson Sund D:r Lisbeta [Pedersdotter] Swarfen
1716-03-06 Båtsman Olof Ersson Skenstad Pär Arons Änckia, Hust. Chierstin [Jonsdotter] Edwijk
1720-12-28
Swen Persson Kåhlstad Pigan Christina Persdotter Losiö
1722-10-__
Eric Olofsson Kåhlstad Pigan Chierstin Jonsdotter Ahli
1722-12-28
Anders Jonsson Remstad Dotter Chierstin Olsdotter Ahli
1723-01-01
Olof Månsson Swartwijk Pigan Anna Larsdotter Haga
1723-01-01
Tyris Larsson Haga Ärl: Pigan Christ. Månsdotter Swartwik
1723-07-21 Adjunctus, Wärdige och Högwällärde H. Olof Strandberg Delsbo Äreborna och dygderijka Jungfru Catharina Schroder
1723-11-__
Lars Pedersson Kåhlstad Pigan Carin Larsdotter Styfje
1723-11-01
Anders Olofsson Borg
Ingrid Johansdotter Ringa
1723-11-03
Mickel Ersson Losiö Hustru Brita Persdotter Styfje
1723-11-10
Gislo Swensson Ringa Ärliga Pigan Brita Larsdotter Ahli
1723-12-28
Jacob Berg
Hustru Margareta Erichsdotter Borg
1724-11-01
Erik Pädersson Enånger och Fläcka D:r Cherstin Mårtensdotter Edwik
1725-03-31
Michel Olsson Trönö och Wij
Brita Olsdotter Swartwijk
1725-05-19
Måns Michelsson Sund Ärl. Pigan Ella Larsdotter Kattön
1725-06-29 Adjunctus til Norala och Trönö, Wördige och Högwällärde H. Lars Elfvik
Äreborna Gud- och dygdälskande Jungfru Catharina Öijer
1725-11-__
Anders Jonsson Ali Ärl. Pigan Ingrid Larsdotter Trönö och Glamstad
1726-09-29
Eric Larsson Haga Dotter Brigitta [Persdotter] Remstad
1726-10-02
Lars Sijk Skenstad
Carin Eliasdotter Söderhamn
1726-10-23
Erich Andersson Snarböle Ärl. Pigan Elisabet Jonsdotter Remsta
1726-11-06
Hans Hansson Dahl

Gölin Erichsdotter
1726-11-30 Ädel och Wälb:e H. Capitain Eric Lorin
Dygderika Jungfru Helena Svartzin Månsdotter Svartwik
1726-12-28 Unge Jonas Jonsson Swartwijk Ärl. Pigan Anna Olofsdotter Kålstad
1727-10-__
Olof Pedersson Ali Ärl. Pigan Barbro Olofsdotter Trönö och Daglösa
1727-10-__
Olof Ersson Berje Ärl. Pigan Carin Pedersdotter Ahli
1727-12-28
Pär Pädersson Kolsta Ärl. Pigan Margta Ersdotter Remsta
1728-06-24 Mågen Anders Månsson Ringa Pig. Segri Larsdotter Arklo
1728-10-__
Eric Larsson Arklo Ärl. Pigan Brita Jonsdotter Ahli
1728-10-06 Landbonden Jonas Olofsson Prästgården Ärl. Pigan Ingrid Larsdotter Trönö och Wij
1728-10-06 Drengen Peder Matsson Prästgården Ärl. Pigan Helena Olofsdotter Söderhamn
1728-12-29 Son Eric [Larsson] Skienstad Dotter Margreta Persdotter Losiö
1729-06-22 Ärl. Drengen Jonas Larsson Skienstad Jonas Pederssons Änckia Hust: Carin Olofsdotter Fors
1729-10-12 Ärl. Drengen Olof Andersson Borg Dottren Annica Johansdotter Swartwijk
1729-10-19
Per Swensson Siettene Ärl. Pigan Ingrid Jacobsdotter Siknäs
1729-11-02 Klåckaren Jöns Pedersson Klåckargården Ärl. Pigan Elisabeth Nilsdotter Hammarklang
1729-12-28
Jonas Olofsson Ali Ärliga Pigan Helena Svensdotter Å
1730-01-01
Jöns Jonsson Hwarberg Ärl. Pigan Malin Ersdotter Enånger
1730-01-01 Ärl. Drengen Erich Andersson Haga Jöns Jonssons Syster Carin Jonsdotter Hwarberg
1730-01-01 Son Eric [Andersson] Styfie Ärl. Pigan Carin Jonsdotter Warberg
1730-10-26
Lars Jonsson Borg Ärl. Pigan Carin Johansdotter Styfje
1730-12-27
Lars Persson Losiö Ärl. Pigan Brita Larsdotter Skienstad
1730-12-28 Ärl. Drengen Jöns Olofsson Skog Sockn och Lingbo
Carin Pedersdotter Styfie
1731-01-03 Unge Drengen Erich Persson Kåhlstad Ärl. Pigan Brita Larsdotter Kåhlstad
1731-04-25 Drengen Erich Pedersson Hanebo och Wästansiö Peder Gustafssons Änckia, Hust. Brita Hansdotter Styfie
1732-12-28
Hans Larsson Långbro
Brita [Jonsdotter] Å
1732-12-28
Sven Persson R???sta i Tröne
Sara [Jonsdotter] Å
1733-01-01
Jon Nilsson Swartwijk
Helena Ohlsdotter Styfje
1733-01-30 Föraren af Arbro Compagnie, H:r Carl David Engelbrecht
Jungfru Christina Margreta Lindbom
1733-06-29
Swen Pedersson Bergie
Margreta Ersdotter Hambre
1733-11-25
Lars Hansson Kungsgården Ärl. och Gudfr. Karin Olofsdotter Födder i Arbro och Kyrkbyn
1733-12-28
Jon Jacobsson Ringa
Gulicia Söderala Kingsta
1733-12-30 Son Pär Jonsson Sund Lars Ohls Stiufdotter Segrid Pärsdotter Källena
1734-01-01
Daniel Ohlsson Hanebo och Kilarna Dotter Helena Swensdotter Kolstad
1734-05-12
Jon Swensson Borg Ärl. Pigan Margta Jonsdotter Jettendahl och Elfsta By
1734-05-23
Swän Månsson Å Ärl. och dygdesamma Änkan, hustru Gulicia Stephanidotter Sterte i Tröne
1734-09-29
Måns Månsson Barnfödder i Niutånger och Necksjö by Jon Lars Stiufdotter. Ärl. Pigan Cherstin Borg, födder i Ringa
1734-10-13
Anders Andersson Kattön
Barbro Pärsdotter Ringa
1735-04-13
Michel Pärsson Närby Ärliga pigan Christina Hansdotter Kungsgården
1735-05-18
Anders Ersson Styfie Ärl. Pigan Magdalena Ersdotter Borg
1735-10-05
Mats Olofsson Strand och Enångers Sochn
Helena Pärsdotter Fors
1735-11-02
Swen Gisslesson Ringa Ärl. Pigan Brita Olofsdotter Närby
1735-12-28
Päder Ohlsson Sund Ärl. Pigan Helena Ohlsdotter Lingbo och Skog Sockn
1736-10-10
Swen Eriksson Åkre Ärliga Pigan Barbro Pålsdotter Kohlsta
1736-10-24
Christopher Jöransson Rogsta och Byn
Margta Larsdotter Kiällan
1736-11-01
Eric Olofsson Hambre Ärl. Och Gudfr. Pigan Magdalena Andersdotter Källene
1736-11-07
Päder Larsson Boda Ärl. Pigan Brita Pädersdotter Ale
1736-11-07
Erik Pädersson Ali Ärl. Pigan Brita Hansdotter Kungsgården
1736-11-14 Crono Båtsman Anders Jönsson Fisck
Ärl. Pigan Gertru Eliædotter Söderhamn
1736-11-27 Ärl. Drängen Anders Swensson Ingsta Lars Swens änka, hustru Care Olofsdotter Borg
1736-12-28
Jon Larsson Ali Ärl. Pigan Carin Pärsdotter Losiö
1737-01-02 Crono Båtsman Per Arn
Dotter Anna [Olofsdotter] Närby
1737-06-29
Nils Carlsson Skog Sockn barnfödd i Wad
Anna Larsdotter Wad
1737-06-29
Nils Carlsson Kungsgården, barnfödder i Skog Sockn
Anna Larsdotter Wad
1737-08-03
Lars Pädersson Ali
Brita Larsdotter Å
1737-08-28 Ärl. Drängen Jöns Jönsson Ringa
Brita Jonsdotter Swarfwen
1737-10-09 Gl. Afskedade Cronobåtsman Olof Ström Swartwik Gl. Pigan Kerstin Ericidotter Skenstad
1737-10-23
Lars Larsson Arklo Pigan Sicilia Olofsdotter
1737-11-01
Lars Andersson Kiällan Gissle Swäns Änka, hustru Brita Larsdotter Ringa
1737-11-06
Lars Andersson Ringa Pigan ärl. Carin Olofsdotter Heden
1737-11-06
Hans Olofsson Swarfen Ärl. pigan Anna Olofsdotter Närby
1737-11-13 Skomakardrängen Ärl. och Skickel. Jon Elisson Berga Ärl. och Sedesamma pigan Brita Jonsdotter
1737-12-26
Päder Jönsson Närby Pigan Helena Ericsdotter Remsta
1737-12-28
Olof Larsson Bölan och Enångers Sochn
Carin Jonsdotter Å
1738-01-01 Ärl. drängen Olof Ersson Swarfen, barnfödd i Flästa och Arbro Sochn Ärl. pigan Ingri Andersdotter Ringa
1738-04-09
Olof Nordlinder
Äreborna och Dygderika Jungfru Margareta Aurivillia Petridotter
1738-10-15 Drängen Olof Johansson Skog S:n och Älgnäs
Karin Nilsdotter Ingstad
1738-11-12
Päder Olofsson Närby Dotter Margta [Larsdotter] Ali
1738-12-26 Drängen Lars Swensson Skettene Olof Erssons änka [Carin] [Pedersdotter] Berje
1738-12-26 Lensman Gabriel Wagner
Änkan, hustru Barbro Pädersdotter Ringa
1738-12-28
Päder Jonsson Hambre Pigan Segri Pädersdotter Ali
1738-12-28
Hans Pädersson Hambre Pigan Sara Pädersdotter Ali
1739-01-01
Päder Johansson Swartwijk Pigan Margta Mårtensdotter Båldnäs och Wäxsiö by
1739-01-07
Joh. Michelsson Född i Mo och Florhed Pigan Kersti Larsdotter Kiällan
1739-10-07
Jacob Olofsson Siknäs Ärl. Pigan Margta Swensdotter Fors
1739-10-28 Båtsman Päder Nyman
Dotter Brita [Pädersdotter] Hambre
1739-11-11 Cronobåtsman Pär Marc. Sund
Pigan Margta Johansdotter Swartwijk
1739-11-25
Jon Hansson Liten Kattön Ärl. Pigan Cherstin Ohlsdotter Regnsiö och Biörtomta
1739-12-28 Son Olof Johansson Swartwijk Ärl. Pigan Margta Eriksdotter Siknäs
1739-12-30 Drängen Pär Jonsson Warberg Ärl. Pigan Anna Olofsdotter Skensta
1740-01-01 Son Hans Pålsson Kåhlstad Ärl. Pigan Segri Jönsdotter Närby
1740-01-06 Drängen Lars Olofsson Swartwik Dotter Brita [Ericsdotter] Sund
1740-04-20 Åboen Olof Ersson Sund Änkan Ärl. Hustru Brita Andersdotter Ringa
1740-11-02
Jon Olofsson Ali Ärl. och sediga pigan Brita Eriksdotter Remsta