Vigselregister Norrala C:3
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1740-08-03 Pastor Ol. Nordlinder Född i Å
Catharina Öjer
1740-11-02 Kyrkowärd Jon Olofsson Ali Ärl. och sedesamma pigan Brita Eriksdotter Remsta
1740-11-09
Olof Jonsson Swartwik
Brita Olofsdotter Hamre
1740-12-26
Lars Pädersson Fors Sin trolofwade Fästmö Helena Ohlsdotter Skettene
1740-12-26
Lars Pädersson Fors
Helena Olofsdotter Schettene
1741-01-01 Drängen Päder Pädersson Långwinds by Ärl. piga Elisabet Håkansdotter Sund
1741-01-06 Drängen Olof Andersson Haga Ärl. Piga Chersti [Pädersdotter] Borg
1741-10-11 Drängen Olof Jonsson Å Ärl. pigan Anna Larsdotter Långbro
1741-10-25
Hans Hansson Nygården Pig. Anna Olofsdotter Heden
1741-11-01
Hans Larsson Haga Ärl. Dotter Chersti [Olofsdotter] Sund
1741-11-08 Drängen Olof Swensson [Långwins By] Pigan Karin Andersdotter Haga
1741-11-15 Son Eric [Olofsson] Styfve Dotter Carin [Olofsdotter] Styfve
1741-11-15 Drängen Eric [Olofsson] Styfve Pig. Carin Olofsdotter Styfve
1741-11-22
Eric Ersson Arbro Sockn och Mörtsiö Änkan Chersti Jonsdotter Ali
1741-11-22 Dräng. Olof Larsson Styfve Pigan Karin Michelsdotter Styfve
1741-11-22 Drängen Olof Larsson Styfve Pig. Carin [Mickelsdotter] Styfve
1742-05-16
Mårten Johansson Å Eric Swenssons änka, hustru Christina Fernæa
1742-06-24
Eric Nilsson Swarfwen Sin piga Kersti Jacobsdotter Barnfödd i Ås Sockn uti Jemteland
1742-11-01 Afskedade Båtsman, nu 1743 Sochneskomakare Pär Andersson Ström
Ärl. pigan Ingri [Olofsdotter] Hamre
1742-12-26 Skomakar-drängen Jonas Klockman
Hans Knuts Änka, hustru Margta Larsdotter Wad
1743-02-06 Fördubblingen för Skettene Rotan Eric Larsson Lund Barnfödd i Hamrånge Pigan Margta Matsdotter Skettene
1743-04-04 [Båtsman] Päder Andersson Snell Ringa Pigan Brita Johansdotter Ringa
1743-10-09
Jon Andersson Ringa Pigan Segri Olofsdotter [Närby]
1743-10-16
Eric Pädersson Styfwe Hustru Brita Jonsdotter Schensta
1743-10-30 Drängen Hans Hansson Kungsgården Sal. Swen Pärs änka, Hustru Kersti Pärsdotter Kålsta
1743-11-06
Lars Pädersson Styfwe Ärl. Pigan Helena Pålsdotter Kålsta
1743-11-13 Bonden Hans Gulliksson Hamre Ärl. Pig. Anna Pärsdotter Född i Kålsta
1743-12-28 Ärl. Drängen Olof Ohlsson Skettene
Helena Jonsdotter Å
1743-12-28
Olof Olsson Schettene Pig Helena Jonsdotter Å
1744-01-01
Olof Pärsson Nikora och Niutånger
Anna Olofsdotter Mo och Myske
1744-05-09
Lars Larsson Schettene Ärliga pigan Ingrid Pärsdotter Hamre
1744-09-30 Drängen Anders Jonsson Å Ärl. Pigan Brita Jonsdotter Fly och Tröne
1744-10-21
Päder Persson Schettene Ärl. Pigan Brita Olofsdotter Båldnäs Sockn och Sunnansiö
1744-10-28 Dräng. Olof Andersson Haga Ärl. Pigan Helena Mickelsdotter Styfwe
1744-10-28
Olof Andersson Haga Pigan Helena Mickelsdotter Styfve
1744-11-01 Ärl. Drängen Benkt Andersson Född i Tröne och Hällsätter Erik Larssons Änka, Hust. Margta Pärsdotter Schensta
1744-11-01 [Båtsman] Olof Larsson Lind Skettene Jon Michels Syster, Ärliga Pigan Chersti Michelsdotter Barnfödd i Mo
1744-11-04
Daniel Olofsson Kålsta Ärl. Pig. Segri Jacobsdotter Ringa
1744-12-30 Dräng. Hans Jonsson [Warberg] Änkan hust. Brita Johansdotter [Ringa]
1745-01-01
Olof Michelsson Styfve Ärl. Pigan Margta Andersdotter Född i Haga
1745-10-13 Drängen Gustaf Persson Styfve Ärl. Pigan Brita Olofsdotter Skensta
1745-10-13
Hans Persson Hamre Ärl. pigan Chersti Pärsdotter Styfwe
1745-11-03 Ärl. Drängen Päder Hansson Hamre Ärl. Pigan Brita Larsdotter Källene
1745-11-03 Ärl. drängen Päder Hansson Hamre Ärliga pigan Brita Larsdotter Källene
1745-12-29
Nils Andersson [Haga] Ärl. piga Karin Håkansdotter Sund
1746-01-01 Ärl. Drängen Hans Hansson Hamre Lars Jons Änka, Hust. Karin Johansdotter Borg
1746-01-06 Prestdrängen, ärl. Päder Larsson Född i Myra och Enångers Sockn Ärl. Pigan Anna Nilsdotter
1746-05-21 Dräng. Jöns Jonsson Barnfödd i Trönbyn Pig. Carin Ersdotter Åkre
1746-06-24 Ärl. Dräng. Olof Larsson Ali Ärl. Pig. Karin [Swänsdotter] Källene
1746-06-24 Dräng. Olof Larsson Ali Pig. Margta Swensdotter Källene
1746-11-02
Lars Larsson Haga Ärl. Dotter Chersti [Larsdotter] Styfwe
1746-11-09 Socknesmeden Olof Norling
Ärl. pigan Margta Olofsdotter Orre Närby
1746-11-16
Eric Larsson Losiö
Anna Swensdotter Berge
1746-12-28 Dräng Olof Eriksson Borg Dotter Ingrid [Olofsdotter] Närby
1746-12-28 Drängen Olof Eriksson Borg Pigan Ingrid Olofsdotter Närby
1747-05-13
Jon Larsson Fors Ärl. Hustru Margta Ohlsdotter Daglösa
1747-05-21
Olof Jonsson Fors Pigan Carin Pädersdotter Ali
1747-10-11 Cronobåtsman Eric Larsson Norman Skettene Ärliga pigan Brita Pålsdotter Kålsta
1747-10-18 Cronobåtsman Olof Andersson Dahlkarl Borg
Brita Jacobsdotter Berg Sund
1747-11-01 Cronobåtsman Eric Jacobsson Flygare
Ärliga Pigan Chersti Olofsdotter Åman Hamre
1747-12-28
Abraham Jonsson Styfwe Pig. Brita Jonsdotter Swartwik
1748-05-28 Dr. Olof Pålsson Ringa Ärl. Pigan Margta Jönsdotter
1748-10-02
Lars Hansson Kungsgården Ärlig piga Brita Eriksdotter Koldemo uti Arbro Sockn
1748-10-09 Drängen Jon Pädersson Warberg Ärl. pigan Margta Swensdotter Född i Kålstad
1748-10-16 Fördubblings Båtsmannen Jonas Andersson Moberg, sedan kallas Snar Regnsjö Ärliga Pigan Brita Jonsdotter Tröne och Orsten
1748-12-28
Nils Pädersson Niutångers Sockn och Nikora Dotter Sara [Jonsdotter] Ali
1748-12-28
Jon Pålsson Kålsta
Anna Larsdotter Kålsta
1749-05-15 Ärl. Drängen Eric Ohlsson Daglöse och Tröne Dotter Anna [Jonsdotter] Ali
1749-06-11
Swen Jonsson Warberg
Brita Pärsdotter Fors
1749-11-05
Olof Pädersson Ali Pig. Chersti Ersdotter Snarböle
1749-11-12
Päder Pädersson Arbro och Tomta Ärl. Pigan Karin Eriksdotter Ali
1749-12-28
Johan Nilsson
Pigan Karin Eriksdotter Edwik
1750-01-01
Päder Persson Stornärby
Brita Mickelsdotter Styfve
1750-01-01 Ärl. Drängen Päder Pädersson Hambre Ärl. Pig. Brita Mickelsdotter Styfve
1750-03-21 Son Olof [Hansson]
Dotter Carin [Swensdotter]
1750-05-13 Ärl. Drängen Olof Ohlsson Närby Ärl. Pig. Margta Larsdotter Borg
1750-06-24
Abraham Swensson Edwik Ärl. Pigan Carin Pädersdotter Fors
1750-10-07 Fördubblings Båtsman Michael Sundström Född i Tröne Per Nymans Änka, Ärl. Hustru Brita Pädersdotter Barnfödd i Hamre
1750-10-21
Mårten Larsson Född i Enånger och Wästermyra Lars Larssons änka, hustru Ingrid Pärsdotter Schettene
1750-10-28 Ärl. drängen [Skomakare] Päder Larsson Kålstad Ärl. pigan Segrid Gisselsdotter Ringa
1750-11-18
Päder Jonsson Styfve Ärl. Pig. Margta Pärsdotter
1750-12-28
Eric Pädersson Losiö Sal. Jon Pärssons dotter, Pig. Carin Jonsdotter Född i Fors
1751-06-02
Jacob Hansson Född i Kungsgården Ärl. Pigan Carin Swensdotter Kålsta
1751-11-17 Fördubblingen Per Pädersson Staka Född i Öfwerhogdahls Sockn och Swegs Pastorat Ärl. och gudfr. pigan Brita Pärsdotter Styfve
1752-01-01 Ärl. Drängen Lars Larsson Född i Fly och Tröne Pig. Cherstin Pärsdotter Schettene
1752-05-13 Ärl. Dr. Jacob Ersson Siknäs [Ärl. Pigan] Margta [Olofsdotter] [Stywe]
1752-05-13 Ärl: drängen Jacob Ersson Siknäs Ärl. Pigan Margta Olofsdotter Styfve
1752-05-17 Drängen Pär Eriksson Borg Pig. Lisa Jonsdotter Borg
1752-10-11 Crono Fördubblingen Hans Hammar Född uti Källene Ärliga Pigan Karin Johansdotter Född uti Hambre
1752-10-18 Fördubblingen Pehr Jonsson Wijk Född i Söderhamn Ärl. Pigan Karin Olofsdotter Lind Skjettene
1752-10-25 Ärlige drängen Jon Swensson Ingsta Ärl. pigan Brita Swensdotter Kålstad
1752-11-08 Fördubblingen Sven Lenka sedan Norling Född i Fahlu stad Ärl. Pigan Brita Eriksdotter Åkre, född uti Skjettene
1752-11-29 Drgn Anders Andersson
Pig. Elisabeth Larsdotter
1753-04-25 Dr. Lars Hansson Nygården Pig. Lisa Hansdotter
1753-06-13
Karl Andersson Född i Ali Änkan, Hustru Anna Ohlsdotter Swarfwen
1753-10-14 Dräng Jon Olofsson Schensta Pig Sara Andersdotter Remstad
1753-10-21 Ärl. Drängen Lars Gisselsson Ringa Änkan, Hustru Margta Swensdotter Källene
1753-10-21 Ärl. Drängen Lars Mickelsson Född i Tröne och Rafstad Ärl. Pigan Brita Grällsdotter Wad, barnfödd i Niutånger och Fägärd
1753-10-28 Ärl. Drängen Jon Andersson Remsta Ärl. Pigan Brita Pärsdotter Warberg
1753-11-04 Fördubblingen Pär Larsson Norman eller Lind
Anders Erssons Änka, Hustru Malin Ersdotter Haga, född i Ali
1753-11-04 Ordin. CronoBåtsman Olof Larsson Arn
Ärl. Pig. Brita Nilsdotter Ingsta
1753-11-11 Cronobåtsman Mathias Andersson Nyman
Pigan Gölin Larsdotter Född i Tröne och Berge
1754-04-17
Päder Jönsson Wad Ärl. Pigan Anna Larsdotter Niutånger och Öränge
1754-05-03 Ärl. drängen och bonden Nils Nilsson Ingsta Ärl. pigan Margta Olofsdotter Berge
1754-05-23
Nils Andersson Sund Ärliga Pigan Anna Michaelsdotter [Styfwje]
1754-05-23
Nils Andersson Sund Ärl. Pigan Anna Mickelsdotter Styfve
1754-10-27
Olof Swensson Kålsta Ärl. Pigan Gölin Swensdotter [Edwik]
1754-11-01 [Skinnare] Magnus Andersson Född i Ringa Ärl. pigan Karin Ohlsdotter Närby
1754-11-03 Afskedad Båtsman Olof Kiällbjörsson Frisk Född i Fors Änkan, hustru Margta [Olofsdotter] [Enånger och Änga]
1754-11-10 Ärl. Drängen Olof Johansson Hamre Ärl. Pigan Carin Ersdotter Å
1754-11-10 Ärl. Drängen Nils Nilsson Hamre Pig. Cherstin Ersdotter Å
1754-11-17
Lars Ersson Ringa Ärl. pigan Karin Swensdotter Wi och Tröne
1754-12-04 Lensman Michael Hambræus Swarfwen Jungfru Catharina Fors Född i Jerfsö Socken
1755-04-27 Dr. Lars Ohlsson Swartwik Sin Fästeqwinna Karin Ohlsdotter Sund
1755-05-19
Olof Larsson Schensta Änkan Helena Pålsdotter Kålstad
1755-05-21 Dräng. Måns Ohlsson Swartwik Pig. Karin Ersdotter Siknäs
1755-09-29
Lars Eriksson
Ärl. Pig. Karin Ohlsdotter Schensta
1755-10-05 Dräng. Päder Eriksson Schensta Ärl. Pig. Karin Ohlsdotter Schettene
1755-10-12
Eric Jacobsson Källene Ärliga pigan Segrid Olofsdotter Swartwik
1755-10-19
Gustaf Persson Styfve Änkan, hust. Cherstin Hansdotter Gymberg
1755-11-02 Dräng. Lars Tyrsson Haga Pig. Karin Ohlsdotter Född i Styfwe
1755-11-09 Båtsman Olof Ring Ringa, född i Ofwanåker Ärl. Pig. Karin Swensdotter [Berge]
1755-11-16 Fördubblingen Olof Persson Stake
Ärl. pig. Margta [Olofsdotter]
1755-11-23 [Båtsman] Anders Sund
Pigan Margta Ersdotter Borg
1756-10-24 Fördubl. Fredrich Lund
Pigan Anna Swensdotter Kolsta
1756-10-24 Fördubl. Anders Hansson Frisk Hamre, född i Rättvik och Gulleråsen Pigan Cherstin Ohlsdotter Schettene
1756-11-01
Eric Ohlsson Berge Pig. Cherstin Swensdotter Edwik
1756-11-07 [Skomakare] Päder Larsson
Pigan Brita Larsdotter Född i Tröne och Rafsta
1757-06-24
Jon Jacobsson Ringa Pigan Brita Mickelsdotter Född uti Mo Socken och Florhed
1757-07-24 Afskedade Båtsman Jacob Berg Sund Pigan Kerstin Eriksdotter Sund
1757-09-29 Soldaten Joseph Athanasii Sparf Bodana och Mo Socken, född i Gefle Pigan Ingrid Swensdotter Kålsta
1757-10-02 Dräng. Unge Olof Olofsson Styfve Pig. Segrid Tyrisdotter [Haga]
1757-10-09 Dräng Lars Eriksson Remsta Pig Gölin Jonsdotter Swartwik
1757-10-16 Fördubl. Jonas Bergström Edwik Pig. Marta Ohlsdotter Närby
1757-10-16
Olof Andersson Haga Klåck. D:r Christina Ahl
1757-10-23 Dräng. Olof Pärsson
Pig. Cherstin Larsdotter Borg
1757-10-23 Fördubl. Lars Lustig Å, der född Pig. Margta Ohlsdotter Schensta
1757-10-30 Dräng. Pär Olofsson Styfve Pig. Karin Ohlsdotter Styfve
1757-10-30 Dräng. Olof Andersson Ringa Pig. Brita Larsdotter
1757-11-13 Dräng. Pär Larsson Losiö Pig. Brita Mickelsdotter [Ringa]
1757-12-26 Sockne Skomakaren, drängen Anders Ström Edwik Pigan Anna Eriksdotter Skensta
1757-12-28 Drängen Swen Pärsson Sund Pigan Helena Jonsdotter [Sund]
1758-03-29 Corporalen Lars Broms Född i Jerfsö Jungf. Anna Dorothea Engelbrecht Kungsgården
1758-05-28 Dr. Jon Ersson [Siknäs] Pig. Margta Ersdotter Arklo
1758-10-15 Dräng. Olof Jonsson Swartwik Pig. Brita Ersdotter Remsta
1758-10-29 [Båtsman] Olof Andersson Ahlrot
Ärl. pigan Anna Knutsdotter Närby
1758-11-04 Dräng. Thure Mårtensson
Pigan Brita Ersdotter Källene
1758-11-05 [Båtsman] Thure Mårtsson Lind
Pigan Brita Ersdotter Källene
1758-11-19
Eric Ohlsson Swartwik, född i Daglösa Ärl. Pigan Cherstin Ohlsdotter Swartwik
1758-11-26 Fördubl. Eric Krus Haga Pig. Segrid Johansdotter Hamre
1758-12-03
Olof Danielsson Kålsta Pig. Karin Larsdotter Kolsta
1759-05-13 [Båtsman] Swen Modig, förr Kämpe Född i Stockholm
Ingrid [Andersdotter] [Ringa]
1759-05-24 [Båtsman] Magnus Lorin
Pigan Margta Jönsdotter Warberg
1759-05-27 Son Eric Pädersson Schettene Ärl. Pig. Karin Andersdotter Remsta
1759-06-10 Wäfwargesällen Petter Bergmark Mo Linnefabrique Pig. Catharina Wrång Tienande här i Socknen
1759-10-07
Anders Swensson Ingsta Pig. Karin Michelsdotter Ringa
1759-10-21 Ärl. Drängen Olof Larsson Rafsta Pär Ohls änka hust. Margta [Larsdotter] Närby
1759-10-28 Dräng Michel Persson Borg Pig. Cherstin Tyrisdotter [Haga]
1759-11-04 Dr. Swen Jonsson Fors Pigan Margta Larsdotter Kålsta
1759-11-04 [Båtsman] Nils Ohlsson Forsman
Reserv-Änkan, hustru Cherstin Larsdotter Sund
1759-11-11
Christopher Göransson Källene Ärl. Pig. Helena Swensdotter Kolsta
1759-11-18 Ärl. Drängen Lars Swensson Sterte i Tröne Lars Ers änka, hust. Karin Swensdotter Ringa
1760-01-01
Michel Pädersson Närby Ärl. Pigan Cherstin Swensdotter Ingsta
1760-05-18
Olof Swensson Kålsta Ärl. Pig. Helena Ohlsdotter [Swartwik]
1760-05-28 Son Hans Larsson Kungsgården Ärl. Pig. Cherstin Swensdotter Kolsta
1760-06-01 Ärl. Dräng. Anders Johansson Hambre Ärl. Pig. Sara Hansdotter Nygården
1760-07-27 Blinde Mannen Anders Ohlsson Fattigstugan Qwinsperson Gölin Hansdotter
1760-08-24 Dräng. Pär Ohlsson Haga Pig. Margta Ersdotter [Warberg]
1760-10-05 [Julmakare] Jacob Jonsson
Pig. Helena Pärsdotter Schettene
1760-10-19 Ärl. dräng. Eric Ersson Edwik Ärl. pig. Brita Ohlsdotter [Sund]
1760-10-19 Ärl. Dräng. Lars Jonsson Fors Pär Jöns Änka, Hustru Anna Larsdotter Wad
1760-10-26 [Båtsman] Lars Arnö Ale Pigan Brita Arnö [Ale]
1760-11-02 Dr. Lars Ersson Arklo Pig. Brita Ersdotter [Hamre]
1760-11-02 Drängen Eric Hansson [Hamre] Pigan Karin Olofsdotter [Sund]
1760-11-09 Dr. Johan Pärsson Losiö Pig. Karin Eriksdotter [Snarböle]
1760-11-23 Fördubl. Olof Knutsson Ahl
Änka, hust. Brita Nilsdotter [Ingsta]
1761-05-13
Eric Ohlsson Hamre Änkan Cherstin Olofsdotter [Schettene]
1761-05-24
Eric Jönsson Warberg Pigan Brita Andersdotter [Ringa]
1761-06-07
Jon Michelsson [Styfve] Änk. Hust. Margta Andersdotter
1761-09-27 [Båtsman] Hans Thomatsson Wik Hafne Sockn uti Norje Qwinsperson Gölin Hansdotter
1761-10-18 Dräng. Johan Persson Swartwik Pig. Anna Ersdotter Edwik
1761-10-25
Olof Larsson Schettene Pigan Karin Andersdotter [Haga]
1761-11-01
Olof Persson Sund Pigan Margta Ohlsdotter Ale
1761-11-08 Ärl. Dräng. Gissel Swensson Ringa Ärl. Pigan Cherstin Andersdotter [Borg]
1761-11-15 Drängen Päder Jönsson Styfve Pigan Göli Pärsdotter Sund, född i Haga
1762-01-03 Trägårdsmästaren Lars Nordenlöf
Jungfru Anna Brita Lindbom Kungsgården
1762-05-20
Olof Hansson Swarfwen Hust. Karin Pärsdotter [Boda]
1762-05-23 Ärl. Drängen Päder Swensson Kålsta Ärl. Piga Karin Pärsdotter [Hambre]
1762-05-23 Ärl. Drengen Pär Swensson Hamre Pig. Karin Pärsdotter
1762-05-31
Swen Jonsson Ali Pig. Brita Johansdotter Borg, född uti Högbo
1762-05-31
Lars Hansson
Pig. Margta Jonsdotter Ali
1762-10-24 [Båtsman] i Edwiks rotan Pär Ström Född uti Dalarna Pigan Margta Eriksdotter [Edwik]
1762-10-24 Fördubl. för Losiö rotan Anders Bergenström
Änkan, hust. Margta Jönsdotter
1762-11-01 Dräng. Swen Ersson Född i Långbro Pig. Brita Swensdotter Åkre
1762-11-01 Dräng. Eric Swensson Åkre Pig. Brita Pärsdotter [Schettene]
1762-11-01 [Skreddare] Päder Ersson Född i Remsta Pig. Sara Larsdotter Född i Losiö
1762-12-28 Soknesmed Joh. Göransson Sundfors Forssa Socken Pigan Segrid Månsdotter Ström Schensta
1763-05-01 Dräng. Pär Mickelsson Ringa Pigan Cherstin Carlsdotter Född i Regnsiö
1763-05-23 [Båtsman] Olof Nyman Född i Ringa Änkan Segri Johansdotter
1763-05-25
Olof Ohlsson Ali Ärl. Pigan Barbro Pärsdotter Stornärby
1763-06-05
Jon Ohlsson Kyrkbyn i Arbro Dotter Brita [Larsdotter] Kungsgården
1764-01-01
Päder Andersson Född i Remsta
Brita Hansdotter Kålsta
1764-02-12 Organisten Nils Ahl
Ärl. Brita Ersdotter Ale
1764-04-25 Dräng. Jon Pärsson Född uti Ina i Söderala Änkan hust. Cherstin Ohlsdotter Swartwik
1764-11-01 Afsked. Båtsman Jonas Norling
Pig. Anna Larsdotter Norman Schettene
1764-11-25 Drängen Swen Danielsson Kolsta Dottren Cherstin [Olsdotter] Schettene
1764-12-02 [Båtsman] Pär Jonsson Ring Sund Pig. Stina Månsdotter Swan Född i Stockholm
1765-01-01
Eric Eriksson Källene Ärl. Pig. Magdalena Ohlsdotter Swartwik
1765-03-24 Reserven And. Persson Stake
Änkan Hust. Karin Johansdotter Källene
1765-05-05 Drgen Olof Andersson [Remsta] Pig. Margta Ohlsdotter Schensta
1765-06-24 Son Olof [Ericsson] Styfve Sin häfdade fästmö pig. Brita Larsdotter Född i Losiö
1765-07-21 Båtsm. Pär Larsson Fisk Schettene Pigan Karin Ersdotter [Sund]
1765-08-04
Mårten Larsson Schettene Ärl. Pigan Karin Pärsdotter Schettene
1765-10-27 Dräng. Jon Larsson Borg Ärl. Pig. Cherstin Ohlsdotter Sund
1765-11-01
Eric Larsson Sund Pig. Margta Nilsdotter [Berge]
1766-01-01
Elias Larsson
Pig. Anna Pehrsdotter Schensta
1766-10-19
Olof Hansson Swarfwen Pig. Ingrid Hansdotter Hamre
1766-10-26
Päder Ohlsson Berge Pigan Ingrid Eriksdotter Hamre
1766-11-02 Dräng. Jon Larsson Född i Berge Pig. Anna Olofsdotter Borg
1766-12-28 Dräng. Eric Ohlsson Swarfven Pigan Cherstin Pärsdotter Sund
1767-04-22
Lars Ohlsson Källene Pigan Margta Erici [Schensta]
1767-05-17 Son Mickel [Ericsson] Styfve Pig. Helena Nilsdotter [Berge]
1767-10-18
Eric Nilsson Ringa Pig. Anna Ohlsdotter Swartwik
1767-10-25 Ärl. Drängen Päder Olofsson Född i Schensta Jon Anders relicta, Änkan, hust. Brita Pärsdotter Remsta, född i Warberg
1767-10-25 Dräng. Michel Hansson Swarfwen Ärl. pigan Margta Larsdotter Woxna Bruk
1767-11-01 Ärl. Dräng. Olof Ersson [Siknäs] Ärl. Pig. Cæcilia Ohlsdotter Haga
1767-11-08 Ärl. Drängen Lars Andersson Borg Ärl. Pig. Brita Mickelsdotter Närby
1767-11-15 Drängen Jon Jonsson [Fors] Nils Anders efterlefwerska, Änkan hust. Anna Mickelsdotter Sund
1767-11-15 [Strandfiskare] Anders Andersson
Pig. Brita Olofsdotter [Swartwik]
1767-12-28
Pär Hansson Hamre Ärl. pigan Anna Jönsdotter Styfwe
1768-01-06
Olof Andersson Haga Änkan Gölin Larsdotter Föddes i Trönö och Berge
1768-05-24 [Strandfiskare] Päder Pädersson
Pig. Cherstin Larsdotter [Berge]
1768-10-16
Eric Eriksson Remsta Pig. Karin Jonsdotter [Swartwik]
1768-10-23 Dr. Päder Jonsson Ali Pig. Gölin Ohlsdotter Födder i Långwinds by
1768-11-01 Son Päder [Pärsson] Hamre
Karin Olofsdotter Haga
1768-11-27 Änklingen Nils Nilsson Stendal Barnfödder i Cronoborgs Län och Tolg Sockn Jacob Bergs Änka hustru Cherstin Eriksdotter Sund
1769-01-29 Drängen Lars Larsson Styfve Häfdade Pig. Cherstin Ohlsdotter [Ingsta]
1769-08-20 Kyrkowaktaren Olof Åman
Änkan hustru Anna Pehrsdotter Swartwik
1769-10-29 Fördubl. Eric Forsman
Sin lägrade brud Cherstin Hansdotter
1769-11-01 Ärl. Lars Pädersson Boda Ärl. Pig. Brita Larsdotter Fors
1769-11-12
Lars Tyrsson
Ärl. Pigan Karin Pärsdotter [Borg]
1769-11-19
Lars Ersson Arklo Ärl. Pigan Sara Olofsdotter Sund
1769-11-26
Joachim Swensson Edwik Ärl. Pigan Brita Swensdotter Berge
1769-12-10 Stads och Kongl. Cronones Factoriets FältSchärn Herr Petr. Hernstedt Söderhamn Stjufdottren Gemina Catharina Elfvik Född i Norrala
1769-12-26 Reserven
Rättviks Socken i Dalarna Ärl. Pigan Ingrid Hansdotter
1770-01-01 Änkeman Anders Ohlsson Lynäs Söderala Socken Ärl. Pig. Anna Eriksdotter Ali
1770-05-20 [Båtsman] Olof Pärsson Dalkarl
Ärl. Pigan Margta Jönsdotter Stywe
1770-10-07 Båtsmans reserven Anders Gustafsson Berge, oäkta födder i Mora Socken Qwinnan Anna Walström Alfta
1770-10-21 Drängen Eric Larsson Ringa Pigan Helena Pärsdotter Närby
1770-10-28 Dräng. Anders Larsson Ringa Ärl. Pig. Anna Andersdotter Mora i Dalarna
1771-02-14 Probsten och Kyrkoherden Olof Nordlinder

Margaretha Elisabeth Schönberg
1771-02-24 Fördubl. Anders Ohlsson Hammar
Pigan Anna Hansdotter Thorsåker
1771-05-26
Eric Larsson [Losiö] Pigan Cherstin [Jonsdotter] Swarfwen
1771-06-09
Nils Jonsson [Swartwik] Olof Ohlssons Enka Segri Tyrisdotter Styfve
1771-10-13
Nils Olofsson Ingsta Pig. Helena Ersdotter Född i Kolsta
1771-10-20
Olof Larsson Fors
Margta Jonsdotter Ale
1771-10-20
Olof Pädersson Närby Pigan Brita Ohlsdotter Hällsätter och Trönö
1771-10-20 Cronobåtsman Jöns Larsson Styf

Helena Pärsdotter [Styfwe]
1771-10-27
Päder Hansson Warberg
Ingrid Månsdotter [Schensta]
1771-10-27
Lars Pärsson [Lynäs Söderala]
Karin Ohlsdotter Haga
1771-11-03
Hans Hansson Swarfwen
Lisa Hansdotter [Nygården]
1771-11-10
Eric Larsson Berge Pig. Margta Larsdotter [Losiö]
1772-08-09 Son Eric [Ericsson] Styfve Sin häfdade fästmö Pig. Cherstin Jonsdotter [Källene]
1772-10-25 Cronobåtsman Pehr Hansson Ring
Ärliga Pigan Elisabet Olofsdotter Berge
1772-10-29 Vice ordinarie Landtmätaren Salomon Bid: Esping
Jungfru Lena Catharina Norlinder
1772-12-28
Lars Larsson Schettene Ärl:a Pigan Helena Olofsdotter Schettene
1773-05-31 Ärl. Drängen Pehr Persson Borg Bodnedottren Carin Olofsdotter Swartwik
1773-06-06
Sven Swensson Ingsta Ärliga Pigan Anna Olofsdotter Å
1773-10-24
Olof Ersson Hamre Ärliga pigan Karin Olofsdotter Svartvik
1773-11-14
Pehr Hansson Hamre Ärl. Pigan Ingrid Pehrsdotter Losiö
1774-01-02 LandBonden Eric Danielsson Swartwik Enkan Hustru Anna Eriksdotter Ale
1774-01-30 Fördubl:sBåtsman Maths Persson Bergström Född i Elfdalen i Dalarne Ärliga Pigan Karin Larsdotter Losiö
1774-05-12 Landbonden Anders Jansson Borg Ärliga Pigan Anna Olofsdotter [Siettene]
1774-06-05 Drängen Jon Ersson [Warberg] Ärl: Pigan Anna Eriksdotter Styfje
1774-10-09
Pehr Larsson Fors Pig. Brita Pehrsdotter Hambre
1774-10-16 Drängen Eric Persson Närby Dottren Ingrid [Olsdotter] Schettene
1774-10-23
Olof Persson Närby Pigan Sara Pehrsdotter Sund
1774-10-30 Drängen Jon Olofsson Å Ärl. Pigan Brita Jonsdotter Ahle
1774-11-06 Sonen Pehr Olofsson Ringa Pigan Britha Pehrsdotter Boda
1774-11-13
Pehr Michelsson Ringa Ärl. Pigan Margta Eriksdotter Remsta
1774-11-20 Drängen Olof Jonsson [Ringa] Pigan Lisa Hansdotter [Långvinds bruk]
1774-11-27 Brodren Anders Larsson Losiö Pigan Margta Ericsdotter
1775-04-23 Sonen Pehr Olofsson Ringa Pigan Brita Jonsdotter [Ringa]
1775-06-11
Hans Norell Kungsgården Jungfr. Catharina Jerlin Föd på Oslättfors Bruk i Hille
1775-10-08
Olof Nilsson Sund
Sara Persdotter [Hamre]
1775-10-15
Lars Andersson Sund Ärliga Pig. Christina Olofsdotter Svartvik
1775-10-22 Bonde Son And. Olsson Hällsätter och Trönö Dotter Brita [Olofsdotter] Närby
1775-10-29
Olof Larsson Fors Qwinsperson Margta Olsdotter Sund
1775-11-06
Per Svensson Kålsta Ärliga Pigan Ingri Nilsdotter Granbo Söderhamn
1778-06-24
Hans Norell Kungsgården Jungfr. Sara Elisabet Sätergren Gefle
1781-11-11
Per Svensson Kålsta Pig. Sara Jonsdotter Borg