Vigselregister Norrala C:6
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1823-05-18 1823-05-04 Bonde sonen Olof Olofsson Svartvik Bonde d:n Anna Thyrisdotter Haga
1823-05-25 1823-05-04 Smeds Sonen Olof Hammarström Ale Landbonde Dottren Stina Pehrsdotter Å
1823-05-25 1823-05-04 Drängen Olof Olofsson Ringa Pigan Stina Nilsdotter Svarfven, född i Enånger och Nyåker
1823-06-01 1823-05-11 L.Bonden Sven Jönsson Närby Pig. Anna Jönsdotter Wad
1823-06-03 1823-05-18 Torparen, enkl. Lars Larsson Fors Bond. Dottren Brita Jonsdotter Å
1823-07-18 1823-06-29 Bondeson: Anders Hansson Siknäs Bondedottren Ingrid Larsdotter Åkre
1823-10-26 1823-10-05 BondeSonen Olof Larsson Hamre Bonde Dottren Brita Mikelsdotter Losjö
1823-10-26 1823-10-05 Drängen Jon Andersson Styfje Bonde Dottren Ingrid Larsdotter Hamre
1823-10-31 1823-10-12 Bonde Sonen Pehr Olofsson Ale Bonde Dottren Brita Andersdotter Borg
1823-11-09 1823-10-19 Bonden och Enkl. Jon Andersson Hamre Bonde dottr: Margta Olsdotter Kellene N:o 1
1823-11-09 1823-10-19 Bonde Son. Lars Olofsson Kellene Bonde Dottren Brita Svensdotter W: Ringa N:o 8
1823-11-21 1823-11-02 Bonde Son. Eric Ericsson Nygården Bonde Dottren Brita Ersdotter Åkre
1824-02-29 1824-02-08 Hus Man Pehr Olofsson Skettene BåtsMansd:n Anna Johansdotter Skenstad
1824-04-30 1824-04-11 Bonde Sonen Lars Larsson Ahle Förre Landbondedottr. Brita Pehrsdotter Ahle
1824-05-14 1824-04-25 Bonde Sonen Jon Olofsson Skensta Bonde dottren Coecilia Ericsdotter Remsta
1824-05-12 1824-04-25 BondeSon Mikel Svensson Borg Bonde Dottren Brita Mikelsdotter Styfje
1824-05-28 1824-05-09 Bond: och Enkl: Olof Olofsson Skettene Bonde Enkan Brita Olofsdotter Styfje N:o 7
1824-06-07 1824-05-16 Bonden Eric Jonsson Warberg LandB. Dottr: Cathr: Olofsdotter Haga
1824-06-22 1824-06-06 Drängen Eric Larsson Ale Bonde Dottren Kerstin Olofsdotter Skenstad
1824-10-19 1824-10-03 Drängen Jan Jansson Långvind Enånger Bonde dottren Margta Pehrsdotter Ringa
1824-11-05 1824-10-17 Bonden Jonas Larsson N:o 4 i Borg Båtsm. dottren Brita Andersdotter Wad
1824-11-14 1824-10-24 Drängen och Enkl. Jacob Andersson Svartvik Bondedottren Anna Andersdotter Borg
1824-11-12 1824-10-24 Bond: och Enkl: Jon Pehrsson Åkre Bonde Dottr: Anna Pehrsdotter Berge
1824-11-18 1824-10-24 Bonden Olof Olofsson Närby Bonde Dottren Karin Larsdotter Styfje
1824-11-18 1824-10-24 TorpareSon: Anders Olsson Lind Sund Bonde Dottren Helena Olofsdotter Närby
1824-11-14 1824-10-24 Bonden Sven Jonsson Kohlstad Bondedottr: Brita Paulsdotter Kohlstad
1824-11-07 1824-10-24 Drängen Olof Jonsson Svartvik Närby Båtsm. Dottren Karin Jansdotter Kohlstad
1824-11-19 1824-10-31 Husman Olof Andersson Borg Bondedottren Kerstin Andersdotter Haga
1824-11-21 1824-10-31 Bonden och Enklingen Jon Jonsson Å Bonde dottren Margta Olofsdotter Svartvik
1824-11-26 1824-11-07 Husman Pehr Ericsson Borg Bonde dottren Brita Pehrsdotter Borg
1824-11-28 1824-11-07 Husm: Sonen Sven Svensson Styfje Pig: Stina Nilsdotter Haga
1825-05-29 1825-05-08 Kyrko Värds Son Jonas Olofsson Skettene Bonde dottren Kerstin Olsdotter Skenstad
1825-05-29 1825-05-08 F:d: Riksdags och Nämdem: Sonen Hans Hansson Sund Bond. D:n Margta Hansdotter Ale
1825-06-17 1825-05-29 BondeSonen Mikel Olofsson Närby Bonded:n Anna Larsdotter Undersvik och Offerberg

1825-06-26 Bonden Sven Olofsson Styfje Bonde dottren Kerstin Ericsdotter Hamre
1825-10-02 1825-09-11 F.d. L.Bond. Pehr Jonsson Kålsta Båtsm. Enk. Sockne Barnmorskan Kerstin Andersdotter Ringa
1825-10-23 1825-10-02 Bond. Lars Thyrisson Haga Bondedottr. Ingrid Larsdotter Styfje
1825-10-30 1825-10-09 Bondeson Lars Olsson Styfje Bondedottren Sara Jonsdotter Snarböle
1825-10-30 1825-10-09 Bondeson Sven Ersson Svarfven Bondedottren Margta Jacobsdotter Boda
1825-11-04 1825-10-16 Bondeson Michel Ersson Styfje Husmansdottren Cherstin Ersdotter Losjö
1825-11-06 1825-10-16 HjulmakareSon Lars Norin Kungsg. Bondedottren Sara Ersdotter Arklo
1825-11-13 1825-10-23 Bond. Eric Olsson Berge Bondedottren Brita Ersdotter Arklo
1825-11-13 1825-10-23 Bondeson Erik Andersson Borg Bondedottren Brita Eriksdotter Arklo
1825-11-27 1825-11-06 Sokne Smeds Son Anders Norling Styfje och Vågbro Bondedottren Karin Pehrsdotter Hamre
1825-12-04 1825-11-20 Drängen Jon Pehrsson Åkre Afskedade Båtsmans dottren Margta Hansdotter Styfje
1825-12-27 1825-12-04 Coopverdie Sjöman Erik Olofsson Ålström Å Bruksarbetare dottren Brita Samuelsdotter Kron Haga och Vågbro
1826-03-02 1826-02-12 Skrädd. Lärl. And. Jons. Norin Warberg Bond. D:r Lena Ericsdotter Styfje
1826-04-09 1826-03-26 L.Bond. Son Eric Jönsson Närby Bond. Dottr. Kerstin Olsdotter Ringa
1826-04-21 1826-04-02 Bond. Son Pehr Ersson
Bond. Enkan Anna Pehrsdotter Ahle
1826-04-21 1826-04-02 Bond. Son Lars Marcusson Kungsg. Bond. Dott. Lena Ericsdotter Ahle
1826-05-05 1826-04-16 Enkl. Bond. Olof Svensson Styfje Sn. Smeds dottr. Ingrid Hammarström Ahle
1826-06-04 1826-05-14 Hjulmak.Son Jacob Norin
Bond. Dottr. Kerstin Svensdotter Ringa
1826-06-04 1826-05-14 Drängen Carl Ericsson Svarfven L.Bond.dottr. Brita Pehrsdotter Hamre
1826-08-13 1826-07-30 Drängen Paul Andersson
Pigan Ingrid Andersdotter Prostgården

1826-10-01 Husm. Lars Carlsson Åström Å Bond. Dottr. Margta Olsdotter Närby
1826-10-29 1826-10-08 Enkl. Bond. Jon Ersson Orsten och Trönö Bond. Dott. Brita Olsdotter Å
1826-11-05 1826-10-15 Bond. Pehr Mickelsson Losjö Bond. Dottr. Margta Svensdotter Ingsta
1826-11-05 1826-10-15 Bond. S. Pehr Pehrsson Berge Bonde och Kyrkverds d:r Sara Olofsdotter Arklo
1826-11-12 1826-10-22 Enkl. Bond. Johan Olofsson Skjettene Husm. Dr. Kerstin Olsdotter Skjettene
1826-11-19 1826-10-29 Bond. S. Jon Larsson Kohlsta F. d. L.Bond. D:r Margta Ersdotter Losjö
1826-11-24 1826-11-05 Coopv. Matrosen Olof Lindström Nygården Bond. D. Inga Brita Pehrsdotter Ahle
1826-11-19 1826-11-05 Enkl. f. d. Bond. Olof Pehrsson Ingsta Bond. Dott. Kerstin Pehrsdotter Hamre
1826-12-27 1826-12-10 Sn. Skrädd. Hans Norén Ringa Jungfr. Maria Charlotta Schenler Hamre
1827-05-13 1827-04-22 L. B. Son Hans Hansson
Pig. Brita Andersdotter Kungsgården
1827-06-10 1827-05-20 Bond: Son Jon Svensson Ingsta Hjulm.dr. Helena Persdotter Norin Kungsgården
1827-10-21 1827-09-30 Enk. Bond. Pehr Larsson N: S. 2 i Losjö Bond. Enk: Malen Olsdotter Losjö, fr. Rapsta och Trönö
1827-11-04 1827-10-14 Bond. S. Pehr Pehrsson
Torp. Dr. Sara Cajsa Ericsdotter Losjö
1827-11-02 1827-10-14 Bond. S. Mickel Pehrsson Närby Bond. D:r Karin Pehrsdotter Snarböle
1827-11-11 1827-10-21 Bond. S. Jonas Olofsson Å Bond. D: Ingrid Andersdotter Remsta
1827-11-11 1827-10-21 Kohl: S. Eric Ersson Långvind Båtsm. Enkan Stina Hammarström Ahle
1827-11-16 1827-10-28 Ord. Rote Båtsm. Olof Warberg Warberg Bond D. Margta Ersdotter Nygården
1827-11-17 1827-10-28 Organisten Eric Ahl
Jungf. Cath. Eneberg
1828-05-18 1828-05-04 Ord. Båtsm. Enkl. Pehr Hagman Haga Pig. Brita Ersdotter Borg
1828-05-23 1828-05-04 Bonden Samuel Persson Sund Bond. D:r Margta Andersdotter Styfje
1828-06-01 1828-05-11 Bond. Son Olof Svensson Ringa Kyrkoverds Dr. Barbro Persdotter Forss
1828-06-08 1828-05-18 Bond. Son. Olof Larsson Svarfven Riksdagsm. Dottren Anna Jönsdotter Svartvik
1828-06-08 1828-05-18 L.Bond. Son Pehr Mickelsson Närby S:ne Smeds dottr. Brita Lena Hammarström Ahle
1828-10-10 1828-04-21 Ord. Rote Båtsm. 119 Mathias Hamberg Kellene Pig. Beata Jonsdotter Prostgården
1828-10-30 1828-10-12 Enkl. Bond. Jon Persson Styfje Bond. dottr. Magdalena Ericsdotter Kellene
1828-10-31 1828-10-12 Bond S. Per Ersson Hamre Torp. Dr. Brita Ersdotter Losjö
1828-10-31 1828-10-12 Bond. S. Anders Olsson Ingsta Bond. D:n Margta Ersdotter Hamre
1828-11-06 1828-10-19 Husm. Olof Haglund Haga Bond. D:r Kerstin Ersdotter Borg
1828-12-28 1828-12-07 Bond. Son Olof Olofsson Å Pig. Margta Carlsdotter Forss
1828-12-27 1828-12-07 Enkl. Bond. Lars Ersson Arklo Bond. Dot: Anna Mickelsdotter Kellene
1829-05-30 1829-05-10 F. d. Artileristen Eric Lidberg Söderhamn Husm. D:r Karin Hansdotter Styfje
1829-07-05 1829-05-24 Bond. Son Olof Larsson Svartvik Bond. D:n Brita Olsdotter Edvik
1829-06-14 1829-05-24 Bonde Son Sven Svensson Ingsta Bonde Dottren Kerstin Ersdotter Remsta
1829-10-25 1829-10-04 Bond. S. Sven Pehrsson Forss Bond Dott. Kerstin Hansdotter Ahle
1829-10-25 1829-10-04 Bond. Son och Hem. Tillträd. Pehr Jonsson Hamre Pig. Karin Olsdotter Hamre
1829-11-01 1829-10-11 S:ne Smeds Sonen Elias Hammarström
Bonddottren Juliana Ericsdotter Ahle
1829-11-01 1829-10-11 Bond. Michel Pehrsson Losjö Bond. D:n Sara Andersdotter Remsta
1829-11-08 1829-10-25 Bond. Son Sven Olsson Sjettene Bond. D:n Lena Svensdotter Borg
1829-11-08 1829-10-25 Drängen Eric Nilsson Sjettene Båtsm: Enkan Karin Andersdotter
1829-11-15 1829-11-01 Husm. Enkl. Eric Pehrsson
Husm. Enk. Anna Ersdotter Svartvik
1829-11-19 1829-11-01 Ord. Båtsm. N. 113 Eric Schenström
L. Bond. D:n Karin Pehrsdotter Svartvik
1830-05-02 1830-04-18 F.d. Rustmästaren vid Kongl. Helsinge Regementet Eric Sundin Sund Husm. Enkan Anna Ersdotter Haga
1830-06-06 1830-05-16 Bond. Eric Olsson Sund Bond. D:n Brita Olsdotter Boda
1830-06-06 1830-05-16 Dr. Anders Salmonsson Styfje Bond Dott. Brita Olsdotter Styfje
1830-07-11 1830-06-20 Bond. S. Sven Ersson Åkre Bond. D:n Helena Larsdotter Ringa
1830-10-22 1830-10-03 Bond. S. Lars Jönsson Wad Bond. D:n Kerstin Persdotter Ringa
1830-10-31 1830-10-10 Enkl. Husm. And. Larss: Norling Styfje Bond. D: Margta Olsdotter Sund
1830-11-07 1830-10-17 Bond. S. Per Olsson Kellene Bond. D:n Karin Jonsdotter Remsta
1830-11-07 1830-10-17 Bond. S. Per Jonsson Snarböle Bond. Dottr. Anna Olsdotter Ringa
1830-11-14 1830-10-24 Bond. Jon Olsson Haga Husm. D:n Karin Ersdotter Sjettene
1830-11-12 1830-10-24 Enkl. Husm. Anders Olsson Remsta Bond. Dr. Anna Jonsdotter Å
1830-11-14 1830-10-24 Bond. S. Olof Olsson Styfje Torp. Dottr. Margta Larsdotter Närby
1830-11-19 1830-10-31 Bond. S. Eric Olsson Borg Torp. dr. Anna Ersdotter Losjö
1830-11-19 1830-10-31 L.B.S. Johan Olsson Svarfven Bond. Dr. Lisa Jonsdotter Ringa
1830-12-26 1830-12-05 S.P.S. Son Sven Närberg
Bond D. Sigrid Persdotter Hamre
1831-01-01 1830-12-05 Enkl. Husm. Eric Isaksson Losjö Båtsm. Dr. Ingrid Salmonsdotter Arklo
1830-12-27 1830-12-12 Rot.Båtsm. N. 104 Anders Boda
Husm.d. Abigael Elg Kungsg.
1831-02-25 1831-02-06 Bond. Son Jon Jansson Borg Bond. Dr. Lena Pehrsdotter Sund
1831-05-01 1831-04-10 Bond. Son Olof Olsson Svartvik Bond. Dottren Brita Christina Ersdotter Å
1831-05-13 1831-04-24 Bond. Son Olof Pehrsson Närby Bond. Dottren Karin Svensdotter Kellene
1831-05-1? 1831-04-24 Bonde Son Sven Olsson Ringa Bonde Enkan Barbro Jönsdotter Svarfven
1831-05-23 1831-05-01 Husm. Hans Sensson Styfje Kyrkovakt. Dottren Anna Jonsdotter Wad
1831-08-26 1831-08-07 Capell Predikanten Herr Ol. Stålberg Nianforss Bruk Demoiselle Elis. Christ. Norell Kungsg.
1831-10-23 1831-10-02 Drängen Eric Olsson Haga Bond. Enk. Margta Olsdotter Edvik
1831-11-06 1831-10-16 BondeSon Olof Persson Warberg Husmansd:n Karin Olsdotter Sjettene
1831-11-18 1831-10-30 F.d. Bond. Enkl. Olof Pehrsson Ringa Strandfisk. Dotten Karin Andersdotter Ringa
1832-06-03 1832-05-13 F.d. Lbond. Jöns Svensson Åkre Bond Dottr. Brita Larsdotter Losjö
1832-01-07 1831-12-17 Mjöln. Olof Thyrisson Norell
Enkan Brita Lona Norell Kungsgården
1832-11-04 1832-10-14 Bonde Sonen Lars Ersson Åkre Bond D:r Margta Persdotter Svartvik
1832-11-04 1832-10-14 S:n Smed. Per Norin Kungsgården Nämnd. Dr. Margreta Persdotter Forss
1832-11-11 1832-10-21 Nämnd.mans Son Anders Andersson Nygården Pig. Christia Olsdotter Å
1832-11-09 1832-10-21 Enkl. Kohlaren Olof Jonsson Skerfve, Enånger Bond. Dott. Ingrid Persdotter Losjö
1832-11-09 1832-10-21 Nämnd. Son Michel Hansson Sund Bond. D:r Sara Håkansdotter Sund
1832-11-09 1832-10-21 Bond. Son Per Håkansson Sund Bond. D. Brita Jonsdotter Warberg
1832-12-02 1832-11-11 Bond. Son Husm. Olof Jonsson Siknäs Bond. Enkan Brita Michelsdotter Borg
1833-04-08 1833-03-24 Saltpett. Sjuderi Carl. Olof Nærberg Närby Bond. Dr. Karin Jonsdotter Warberg
1833-05-16 1833-04-28 Husm. S. Eric Ersson Berge Husm. Enkan Brita Hammarström Närby
1833-05-27 1833-05-12 Bond. S. Lars Michelsson Varberg Bond. D:r Brita Persdotter Haga
1833-05-27 1833-05-12 Torp. S. Eric Jonsson Warberg Bond. D:r Kerstin Michelsdotter Warberg
1833-06-02 1833-05-19 Enk. Afsk. Rote Båtsm. Johan Norling Kålsta Bond. D:n Margta Olsdotter Ringa
1833-06-09 1833-05-19 Bond.S. Per Persson Svartvik Bond. D:n Margta Olofsdotter Skensta
1833-06-09 1833-05-19 Bond. S. Per Olsson Skensta Husm. D:n Brita Hansdotter Kohlsta
1833-06-07 1833-05-19 L.Bond. S. Dr. Olof Jönsson
Bond. Enk. Karin Svensdotter Borg
1833-06-18 1833-06-02 Bond. Och Kyrkov. S. Lars Olofsson Arklo Tor. Båtsm. D:n Brita Hansdotter Ringa
1833-06-18 1833-06-02 Bond. S. Michel Olofsson Styfje Kyrkov. D:n Brita Olofsdotter Aklo
1833-06-21 1833-06-02 Bond. S. Anders Hansson Haga Fjerdingsm. D:rn Lena Larsdotter Svarfven
1833-10-04 1833-09-15 Bond. S. Lars Larsson Svartvik Bond. d:n Anna Andersdotter Remsta
1833-10-13 1833-09-22 Bond. S. Johan Jonsson Kellene Bond. D:n Karin Olsdotter Å

1833-09-29 Rot. Båtsm. N: 118 Per Warten Borg Husm. Dr. Brita Persdotter Tygsta och Trönö nu i tjenst hos N.s. 4 i Borg
1833-10-25 1833-10-06 Bond. S. Per Persson Närby Fjerd. M. D:n Anna Larsdotter Svarfven
1833-10-27 1833-10-06 Bond. S. och hem.tilltr. Michel Michelsson Ringa Bond. D:n Kerstin Hansdotter Burman Mo och Näcktjern i tjenst i N:o 6 i Styfje
1833-11-03 1833-10-13 L.Bond. S. Anders Ersson Losjö Bond. D:r Barbro Persdotter Svartvik
1833-11-15 1833-10-27 Enkl. Bond. F. d. fattigförest. Per Persson Svartvik Pig. Snickar D:r Lisa Ersdotter Edvik
1833-11-17 1833-10-27 Båtsm. Reserv. Lars Anderss: Sundström
Bond. D:r Karin Göransdotter Kellene
1834-01-01 1833-12-15 Enkl. Afsk. Rote Båtsm. Olof Östby Bölan och Enånger Husm. Enkan Stina Hammarström Forss
1834-02-02 1834-01-12 Bond. Son Olof Persson Sjettene Pig. Maria Johansdotter Korsshögen
1834-04-20 1834-04-06 Tegelbruks Arbetaren Samuel Samuelsson Kron Wågbro Bond. D:n Brita Larsdotter Hamre
1834-05-08 1834-04-20 Bond. S. Olof Persson Skjettene Husm.dott:n Helena Olofsdotter Arklo
1834-05-19 1834-05-01 Enkl. Husman Eric Persson Svartvik Torp. Enk. Karin Persdotter Källene
1834-06-13 1834-05-25 Ord. Rote Båtsm. N:o 119 Håkan Hamberg
Husm. D:n Karin Ersdotter Hamre
1834-10-12 1834-09-21 Organ. och Klockaren Per Nordlund Färla Bond D:n Brita Persdotter Svartvik
1834-06-01 1834-05-18 Husm. f. d. S:n Skomak. Enkl. Sven Ols: Norling Kolsta Pig. Margta Joh:dotter Norling Kolsta
1834-10-26 1834-10-05 Husm. Sven Andersson Skensta L. B. Dottr. Brita Ersdotter Losjö
1834-10-24 1834-10-05 Bond. S. Jon Andersson Styfje Bond. D: Kjerstin Olofsdotter Haga
1834-11-02 1834-10-05 Båtsm. S. Dr. Eric Persson Ringa Bond. och Fjerd.M:s d:n Margta Larsdotter Svarfven
1834-10-26 1834-10-05 Båtsm. S. Hjulm. dr. Hans Ring Ringa Bond. D:n Brita Larsdotter Forss
1834-11-07 1834-10-19 Båtsm. Sonen Olof Olsson Å Bond. D:n Anna Olsdotter Svartvik
1834-11-16 1834-10-26 Bond. S. Hem. Tillt. Jon Ersson Arklo Str. Fisk. D:n Margta Ersdotter Ström Skensta
1834-12-21 1834-11-30 Husm. Enkl. Olof Johan Haglund Haga Pig. Stina Cajsa Carlsdotter Styfje
1835-05-03 1835-04-12 Husman Pehr Olofsson Sund Bond. D:n Kjerstin Hansdotter Haga
1835-05-03 1835-04-12 Bond. Sonen Elias Larsson Skensta Bond. Dottren Kerstin Jonsdotter Källene
1835-05-12 1835-04-26 Strandfiskaren Olof Larsson Kolsta Bond.dottr. Lena Olsdotter Edvik
1835-05-17 1835-04-26 Bond. S. Jon Michelsson Warberg Bond. Dottr. Karin Ersdotter Haga
1835-06-14 1835-05-24 Bond. S. Lars Olsson Boda Bond. Dottr. Karin Larsdotter Svartvik
1835-06-14 1835-05-24 Bond. S. Hans Larsson Borg Bond. D: Sara Persdotter Losjö
1835-09-06 1835-05-24 L.Bond. S. Lars Jönsson Åkre Nämndm. D:r Karin Andersdotter Nygården
1835-10-11 1835-09-20 Husm. Son Lars Andersson Skenstad Bond. Dottr. Sara Paulsdotter Kolstad
1835-10-25 1835-10-11 Bond. S. Hemman Tilltr. Per Persson Kolsta Str. Fisk. D:n Lena Larsdotter Kolsta
1835-11-13 1835-10-25 Bond. S. Hem. tilltr. Lars Ersson Remstad Bond. Kyrkow. Dr. Brita Hansdotter Hamre
1835-11-15 1835-10-25 Bond: Sonen Eric Ersson Källene Båtsm. Enk. Brita Jonsdotter Källene
1835-11-15 1835-10-25 Bond. Son Per Mickelsson Ringa Bond. Dott. Sara Ersdotter Källene
1835-11-10 1835-10-25 Ord. Rot. Båtsm. Per Bergner Sjettene Bond. Dottr. Karin Olsdotter Haga
1835-12-27 1835-12-06 Bond. Sonen Jonas Olsson Snarböle S:ne Smeds Dottr. Margta Hammarström Ahle
1836-05-01 1836-04-10 Bond. S. Hem. Tilltr. Eric Pehrsson Sjettene Bond. Dottren Barbro Olsdotter Svartvik
1836-05-01 1836-04-10 Båtsm. Son Per Andersson Ringa Bond Dottr. Karin Olsdotter Svartvik

1836-04-17 Bond. S. Lars Jonsson Snarböle Bond. Dott. Karin Olsdotter Styfje
1836-05-08 1836-04-24 Bond. S. Per Persson Ahle L. B. Dott. Ingrid Hansdotter Borg
1836-05-29 1836-05-08 Bond. S. Mickel Jonsson Källene Bond. D:n Karin Andersdotter Ingsta
1836-06-05 1836-05-15 Bond. Eric Ersson Losjö N:o 1 Bond. D:n Ingrid Persdotter Remsta
1836-06-10 1836-05-22 Enkl. Bond. Sven Ericsson Ringa Bond. D:n Ingrid Olofsdotter Ringa
1836-08-28 1836-08-07 Past. Adjuncten Herr Anders Norell
Prost. Dott. Jungfru Sara Norell
1836-09-11 1836-08-28 Enkl. afsk. Båtsm. N:o 110 Salomon Bergner
Husm. d:n Karin Mickelsdotter Forss
1836-10-23 1836-10-02 Bond. S. hem. tilltr. Per Hansson Ahle Nämnd.mansd:rn Helena Persdotter Forss
1836-12-09 1836-11-20 Torp. Son Lars Larsson Närby Bond. Enk. Sara Andersdotter Losjö
1837-02-12 1837-01-29 Båtsm. Eric Norling Skensta Skrädd. D:n Cajsa Stina Thunberg Haga
1837-05-15 1837-04-23 S:ne skrädd. Lars Norlund Å Bond D:n Lena Jacobsdotter Sjettene
1837-05-15 1837-04-23 Dräng. Kol. Son. Per Ersson Långvind Bond D:n Karin Jacobsdotter Sjettene
1837-05-23 1837-05-07 Drängen Eric Johansson Söderhamn Smeds Dr. Margta Lindberg Forss
1837-08-27 1837-08-06 Torp. Son Olof Persson Remsta Torp. Dr. Ingrid Olsdotter Sjettene
1837-09-10 1837-08-20 Bond. Son Jon Jonsson Å Pigan Brita Olofsdotter Närby
1837-10-29 1837-10-08 Drängen Olof Jacobsson Kolsta Båtsm. D:n Brita Andersdotter Borg
1837-11-12 1837-10-22 Bond. Son Jon Jacobsson Boda Husm dr. Margta Andersdotter Skensta
1837-11-05 1837-10-15 Bond. Per Paulsson Kolsta N. 2 Bond D:n Brita Ersdotter Remsta
1837-11-12 1837-10-22 Bond. Son Mickel Mickelsson Varberg Bond. D:n Margta Jonsdotter Åkre
1837-11-17 1837-10-22 Enkl. Bonden Nils Olofsson N.S.2 Ingsta Husm. D:n Brita Ericsdotter Remsta
1837-11-21 1837-11-05 Bond. Son Sven Olsson Källene Pig. Inga Cajsa Mickelsdotter Närby
1837-12-03 1837-11-12 Bond. S. Jon Larsson Borg Bond. Enk. Barbro Persdotter Ringa
1837-12-25 1837-12-10 F. B. Enk. Hans Hansson Svarfven Pig. Karin Jonsdotter Kungsg.
1837-11-26 1837-11-05 Enk. Afsk. Båtsm. Anders Ring Ringa Bond. d:n Lisa Olofsdotter Ringa
1838-06-06 1838-05-20 Enkl. Bond. o Fjerdingsman Olof Larsson N:o 2 i Svarfven Bonded:n Barbro Olofsdotter Boda
1838-10-28 1838-10-07 Skrädd.sonen, Drängen Erik Jonsson Ringa Husm. Enkan Helena Johansdotter Kungsgården
1838-11-04 1838-10-14 Bond. och Hemmans Egaren Jonas Hansson Haga Bondedottr. Lisa Mickelsdotter Warberg
1838-11-07 1838-10-21 Ordin. Rote Båtsm. Vid 1:a Norrl. 1:a Comp. N:o 108 Olof Arnö
Mjölnaredottr. Kerstin Jonsdotter Kungsg.
1838-11-18 1838-10-28 Husm.son. Anders Ersson Remsta Bondedottr. Anna Stina Markusdotter Kungsgården
1838-11-29 1838-11-11 Enkl. Bond. och Kyrkosexm. Olof Jonsson Kolsta Bondedottr. Karin Olsdotter Källene
1838-12-16 1838-11-25 Enkl. Borgar. och Fisk. Erik Röstlund Söderhamn Båtsm. Dottren Lena Persdotter Sjettene
1838-12-29 1838-12-09 Enkl. f. Bond. Olof Andersson Warberg Båtsm.dottr. Brita Lisa Warberg Sund
1839-05-05 1839-04-14 Bondeson Jon Jonsson Kungsgården Bonde Dottr. Karin Larsdotter Borg
1839-10-20 1839-09-29 Bond. Per Ersson S.1 i Ahle Kyrkovärds Dottr. Karin Persdotter Fors
1839-10-20 1839-09-29 Bondes. Lars Persson Haga Bondedottr. Lena Jacobsdotter Boda
1839-11-03 1839-10-13 Bondeson. Per Persson Sjettene Båtsm. Enk. Margta Olsdotter Kolsta
1839-11-10 1839-10-20 Ord. Rote Bm. Ol. Styf Styfje Bondedottr. Juliana Olsdotter Närby
1839-11-17 1839-10-27 Bondes. Erik Ersson Åkre Smedsdottr. Greta Cathr. Persdotter Svarfven
1839-12-01 1839-11-17 Båtsm. Reserv. Olof Svensson Kolsta Bondedottr. Brita Ersdotter Kolsta
1839-12-08 1839-11-24 Enkl. Bond. Jon Larsson Borg Husm.dottr. Anna Stina Davidsdotter Kungsg.
1839-12-15 1839-11-24 Bondes. Jon Olsson Fors Pig. Stina Lisa Ersdotter Fors
1840-08-09 1840-07-19 Organisten And. Nordlund Funbo Jungfru Br. Lona Norell Kungsgården
1840-10-25 1840-10-04 Bond. Enkl. Mickel Mickelsson N:o 6 i Ringa Bondedottr. Karin Svensdotter Borg
1840-10-25 1840-10-04 Enkl. Hsm. Anders Andersson Nygården Bondedottr. Karin Olsdotter Ale
1840-11-01 1840-10-11 Bondeson. Erik Eriksson Kolsta Bondedottr. Helena Olsdotter Sjettene
1840-11-15 1840-10-25 Bondes. Göran Christoffersson N:o 2 i Källene Bondedottr. Kerstin Jacobsdotter Sjettene
1840-12-26 1840-12-06 Enkl. Bond. Jon Andersson N:o 1 i Hamre Hsm. Enk. Anna Eriksdotter Haga
1840-12-27 1840-12-06 Enkl. Båtsm. Corpor. Er. Norling Skensta L.B.dottr. Brita Olsdotter Svarfven
1840-12-27 1840-12-06 Smedssonen Per Lindberg Fors Båtsm. dottr. Anna Sundström Haga
1841-06-06 1841-05-16 Bondes. Lars Olsson N:o 2 i Ringa KyrkvärdsDottr. Sigrid Olsdotter Arklo
1841-06-06 1841-05-16 Bondes. Per Persson N:o 1 i Remsta Kyrkvärdsdottr. Margta Hansdotter Hamre
1841-05-31 1841-05-16 Bondes. Erik Larsson N:o 2 i Borg Bondedottr. Ingrid Persdotter N:o 2 i Svartvik
1841-05-31 1841-05-16 Skom. Lärl. Anders Persson Sjettene Bondedottr. Lisa Olofsdotter Snarböle
1841-10-24 1841-10-03 Bondes. Olof Ersson N:o 3 i Kolsta Bondedottr. Karin Olofsdotter N:o 2 i Sjettene
1841-11-04 1841-10-17 Husm.son. Olof Persson Berge LandB. dottr. Lena Larsdotter Haga
1841-11-07 1841-10-24 Landb.son Olof Jonsson Ringa Btsm.dottr. Brita Persdotter Sjettene
1842-03-28 1842-03-13 Skom. Lärl. Olof Svensson Kolsta Bondedottr. Lena Eriksdotter Remsta
1842-05-05 1842-04-17 Bondeson Lars Olofsson
Landb.dottr. Pig. Margta Olofsdotter N:o 3 i Ringa
1842-10-28 1842-09-09 Bondeson Per Larsson N:o 5 i Borg Bondedottr. Kerstin Larsdotter N:o 2 i Borg
1842-10-28 1842-09-09 Ord. Btsm. N:o 111 And. Ringare Kolsta Fördelstag.dottr. Ingrid Svensdotter Sund
1842-10-30 1842-10-16 Ord. R. Btsm. N:o 120 And. Hamrell Ingsta Pig. Margta Jonsdotter Haga
1842-11-04 1842-10-16 Coopv. Skepps Timmerm. Hans Er. Lidberg Söderh. Pig. Anna Cecilia Mattsdotter Närby
1842-11-06 1842-10-16 Bondes. Olof Jakobsson N:o 1 i Siknäs F.d. Bondedottr. Ingrid Olofsdotter Ringa
1842-11-06 1842-10-16 Bondes. Lars Jonsson N:o 1 i Åkre Bondedottr. Sara Christoffersdotter N:o 2 i Källene
1842-11-13 1842-10-23 Bondes. Dräng. Erik Andersson Remsta Bondedottr. Margta Olsdotter N:o 2 i Ringa
1843-04-17 1843-04-02 Str.Fisk.son Per Eriksson Svartvik Skomak. dottr. Brita Larsdotter Åkre
1843-05-14 1843-04-23 Fördelst. Erik Jonsson Svartvik Hsm.dottren Brita Jonsdotter Varberg
1843-06-09 1843-05-21 Sockneskr. Enkl. P. Thunberg Haga Pig. Juliana Persdotter Haga
1843-06-05 1843-05-21 Bondes. Er. Olsson Källene Landb. Enk. Anna Greta Nordgren Svarfv.
1843-06-13 1843-05-28 Fosters. Ol. Magn. Sparrman s.s. 2 i Källene Bondedottr. Brita Jonsdotter Å
1843-10-27 1843-10-08 Hsm.son Per Jonsson Varberg Bondedottr. Brita Jonsdotter s.2 i Remsta
1843-10-27 1843-10-08 Kohlares. Per Winroth Enånger Bondedottr. Margta Jonsdotter s.2 i Remsta
1843-10-29 1843-10-08 Bondes. Per Jahnsson s.5 i Borg Bondedottr. Brita Ersdotter Ale
1843-10-22 1843-10-08 Skomak. Enkl. Jon Olsson Å Bondedottr. Brita Olsdotter N:o 1 i Ringa
1843-11-03 1843-10-15 Båtsm.son Per Hansson Ringa Bond Enkan Margta Larsdotter N:o 1 i Styfje
1843-11-12 1843-10-22 Borgar. o Fisk. Enkl. P. Nordlund Söderhamn Bondedottr. Anna Jonsdotter s.1 i Kungsgården
1843-11-12 1843-10-22 Bondeson Ol. Larsson s.1 i Fors Bondedottr. Sara Greta Jonsdotter s.1 i Kungsg.
1843-12-17 1843-12-03 Sjöm. Matrosen Nils Lindberg Söderhamn Btsm.dottr. Pig. Lena Olsdotter Borg
1843-12-26 1843-12-10 Dräng. Mårten Erss. Wexsell Styfje Bondedottr. Karin Ersdotter Styfje
1844-02-11 1844-01-28 Åkaren Er. Winberg Söderhamn Torp. Dottr. Karin Persdotter Remsta
1844-04-14 1844-03-24 Hemmanstilltr. Enkl. Per Ersson s.3 i Sjettene Bond. Dottr. Margta Jakobsdotter N:o 1 i Siknäs
1844-04-08 1844-03-24 Skrädd. Ges. Sv. Sundgren Kolsta Barnmorskan, Enkan Margr. Petr. Östergren, född Nordlöf
1844-04-28 1844-04-14 Bondeson Joh. Andersson s.1 i Ingsta Bondedottr. Karin Jonsdotter s.3 i Källene
1844-05-27 1844-05-05 Bondemåg. Enkl. Hans Hansson N:o 1 i Fors Bondedottr. Lena Eriksdotter s.1 i Hamre
1844-06-02 1844-05-12 Bondeson Carl Jonsson s.1 i Kungsgården Nämdemansdottren Lena Larsdotter s.1 i Wad
1844-06-02 1844-05-12 Bondeson Johan Larsson Svartvik Bondedottr. Karin Persdotter Losjö
1844-06-09 1844-05-19 Syskonebarnen, Bondeson Anders Larsson Losjö Hsm.dottr. Lena Ersdotter Losjö
1844-10-27 1844-10-06 Ordin. Båtsm. Lars Lemberg Losjö Pigan Märta Ersdotter Losjö
1844-11-03 1844-10-13 Bondeson Jon Jakobsson Siknäs Bondedottr. Kerstin Paulsdotter Kolsta
1844-11-03 1844-10-13 Bondeson Sven Persson Sveg Fördelstag. Enkan Anna Jahnsdotter Sjettene
1844-12-01 1844-11-10 Fördelstag. Lars Larsson Skensta Pigan Karin Hansdotter Skensta
1844-12-03 1844-11-10 Bondeson Johan Larsson s.4 i Borg Bondedottr. Margta Persdotter N:o 6 i Styfje
1845-01-06 1844-12-15 Bondeson Johan Ersson s.1 i Hamre Bondedottren Lena Larsdotter N:o 3 i Ale
1845-03-11 1845-02-09 Inspectoren Carl Victor Lundberg Mackmyra Bruk Dem. Chr. Andr. Näslund
1845-05-01 1845-04-13 Bondeson Hans Larsson Hamre Nämndem.dottr. Anna Larsdotter Wad
1845-05-18 1845-04-27 Bond. Enkl. Hans Svensson Styfje Bondedottren Brita Larsdotter Borg
1845-05-12 1845-04-27 Drängen Olof Larsson Å Bonde Enkan Karin Jonsdotter s.2 i Remsta
1845-06-08 1845-05-25 BondeSonen, Enklingen Ol. Pehrsson Sjettene Bondedottr. Ingrid Jonsdotter Ringa
1845-09-14 1845-08-17 Past. Adj. utn. Com. Lars Enlund Bollnäs Mamsell Anna Johanna Norell Kungsgården
1845-09-22 1845-09-07 Dräng. Jon Ersson Borg Tegelbruksarbet.dottr. Anna Nilsdotter Ingsta
1845-10-19 1845-09-28 Bondes. Eric Larsson Borg Bondedottr. Lena Pehrsdotter Svartvik
1845-10-26 1845-10-05 Bondesonen Olof Andersson Ingsta Pigan Lisa Larsdotter Ingsta
1845-10-25 1845-10-05 Torparesonen Hans Hansson Ingsta Pig. Margta Jonsdotter Prostgården
1845-10-26 1845-10-12 Bondesonen Pehr Ersson Berge Bondedottr. Karin Pehrsdotter Remsta
1845-10-26 1845-10-12 Drängen Michel Larsson Ale Pigan Brita Pehrsdotter Nygården
1845-11-09 1845-10-19 F. Bond. Pehr Olsson Ringa Pig. Inga Brita Abrahamsdotter Ringa
1845-11-09 1845-10-19 Bond. Olof Olsson Ringa Pig. Brita Olsdotter Ringa
1845-11-16 1845-10-26 Bondes. Olof Olsson Ringa Pig. Cathrina Jansdotter Kungsgården
1846-04-13 1846-03-22 Kyrkovakt.Sonen Ol. Nordling Arklo Pig. Carin Jonsdotter Snarböle
1846-07-12 1846-06-21 Matrosen Nils Sundgren Sund Pig. Margta Olsdotter Sund
1846-09-06 1846-08-16 Skolläraren i Söderforss, utn. Comminist. i Söderhamn Hans Eric Norell Söderforss Mamsell Gustava Norell Prestgdn
1846-10-18 1846-09-27 Skräddaresonen Lars Jonsson Ringa Pig. Karin Jonsdotter Svarfven
1846-10-25 1846-10-04 Fostersonen Maths Olsson Närby Bondedottr. Lena Ersdotter Edvik
1846-11-01 1846-10-11 Bondesonen Eric Ersson Ale Bondedottr Carin Andersdotter Skensta
1846-11-01 1846-10-11 Dräng. Nils Jonsson Svarfven Bondedottr. Margta Svensdotter Svarfven
1846-11-08 1846-10-18 Fördelstagaresonen Eric Ersson Ringa Bondedottren Margta Olsdotter Ringa
1846-12-27 1846-12-06 Bond. Olof Hansson Borg Pig. Anna Gr. Matthsdotter Borg
1847-04-05 1847-03-14 Drängen Lars Hansson Haga Pigan Brita Jonsdotter Borg
1847-04-18 1847-03-28 Bondesonen Pehr Olsson Svartvik Fördelst.dottr. Margta Andersdotter Åkre
1847-05-13 1847-04-25 Dräng. Hans Larsson Källene B. D. Lena Ersdotter Källene
1847-05-13 1847-04-25 Bondesonen Hans Hansson Haga Bondedottr. Sara Olsdotter Närby
1847-10-31 1847-10-10 Bondeson. Olof Larsson Å Bondedott:r Karin Larsdotter Å
1847-11-07 1847-10-17 Sockn Smeds Son Elias Hammarström Ale Pigan Lisa Persdotter Ale
1847-11-14 1847-10-24 Bond. Son Sven Persson Styfje Bond. D:trn Sara Christina Larsdotter Hamre
1847-11-21 1847-10-31 Bond. Drängen Erik Ersson Svarfven Bonde Dottren Kerstin Olsdotter Sjettene
1847-12-26 1847-11-28 Coopv. Sjöm. Per Ol. Lidberg
Fördelst.d:tr Ingrid Ersdotter Hamre
1848-05-21 1848-04-30 Bond. Son Hemmans Ägaren Lars Ersson Berge Bond. D:trn Kerstin Olsdotter Snarböle
1848-06-01 1848-05-14 Sock. Smed. Enklingen Per Norin Kungsgården Bond. D:trn Barbro Samuelsdotter Ale
1848-06-12 1848-05-21 Fördelst. Enkl. Lars Larsson Svartvik Pigan Brita Persdotter Svartvik

1848-09-03 Landtm. Auscult. i Wester Norrl. Län H:r P. Forsslöf
Demois. Inga Christina Norell
1848-10-22 1848-10-08 Sock. Skrädd. Jonas Nordgren Svarfven Bnd. Dottren Brita Persdotter Nygården
1848-10-29 1848-10-08 Bnd. Son Anders Olsson Svartvik Bnd. D:trn Brita Jonsdotter Ringa
1848-10-29 1848-10-08 Bnd. Son Jon Persson Styfje Bnde D:trn Karin Ersdotter Sjettene
1848-11-12 1848-10-08 Kofferd. Kapten Otto Bernhard Rönning
Demois. Emma J. G. Hagbom
1848-11-05 1848-10-15 Bonden Nils Olsson Edvik Bond. Dottren Margtha Persdotter Ahle
1848-11-10 1848-10-22 Enkl. Bond. Magnus Olsson
Pigan, Land Bnd. D:trn Sara Persdotter Svartvik
1848-11-19 1848-10-29 Bnd. Son Enkl. Olof Larsson Fors Båtsm. D:trn Brita Cajsa Persdotter Haga
1848-12-03 1848-11-05 Drängen Lars Ersson
Pigan Brita Svensdotter Losjö
1848-11-26 1848-11-05 Husm. Olof Andersson
Pigan Sigrid Persdotter Wad
1848-12-03 1848-11-12 Dräng. Johan Håkansson
Fördelst. D:trn Margtha Svensdotter Sund
1848-12-26 1848-12-03 Bond. Son Erik Larsson Svartvik Bond: Dott:n Stina Larsdotter Ale
1848-12-29 1848-12-10 LandB. Sonen Erik Larsson Arbom Söderala och Sunnanå Bond. Dott:r Margtha Persdotter Styfje
1849-04-27 1849-04-08 Fisk. Son Lars Er. Söderberg Söderham Bnd. D:trn Ingrid Ersdotter Hamre
1849-05-06 1849-04-15 Drängen Per Persson Sjettene Pigan Ingrid Persdotter Borg
1849-05-13 1849-04-22 Bond. Enkl. Sven Olsson Svarfven Bnd. Dottren Brita Håkansdotter Sund
1849-05-28 1849-04-22 Bnd. Son Anders Larsson Borg Båtsm. Dott:n Anna Danielsdotter Styfje
1849-05-06 1849-04-22 Dräng. Lars Norling Svarfven Båtsm. Dott:n Brita Ersdotter Snarböle
1849-05-17 1849-04-29 Bonden Anders Olsson Ringa Bond. Dott:n Stina Ersdotter Ale
1849-05-17 1849-04-29 Bond. Son och Hemmans tilltr. Per Olsson Snarböle Bond. Dottren Anna Larsdotter Borg
1849-05-18 1849-04-29 Bond. Son och Hemmanstilltr. Erik Larsson Arklo Pigan Lena Persdotter Arklo
1849-06-03 1849-05-13 Bonden Olof Ersson Söderala och Kinsta fr. Remsta Bond. Dottr. Brita Larsdotter Svarfven
1849-06-03 1849-05-13 Bonde Son Johan Jahnsson Borg Bonde Dottern Brita Hansdotter Styfje
1849-05-28 1849-05-13 Fördelst. Son Olof Jonsson Sjettene Lnd. Bonde Dottern Anna Olsdotter Närby
1849-09-30 1849-09-09 Fördelst. Son Olof Persson Skensta Bond. D:trn Lena Svensdotter Borg
1849-10-05 1849-09-16 Bond. Son Erik Sundberg Sund Bond. Dot:rn Anna Ersdotter Hamre
1849-09-30 1849-09-16 Dräng. Olof Larsson Svarfven Pigan Anna Persdotter Boda
1849-10-21 1849-09-30 Bond. Sonen Jon Jonsson Källene Bnd. Dottern Lena Svensdotter Kolsta
1849-10-28 1849-10-07 Bnd. Son Jon Persson Sjetteme Bnd. Dottern Brita Larsdotter Sjetteme
1849-10-28 1849-10-07 Bnd. Son Anders Larsson Arklo Bnd. Dottren Brita Jonsdotter Skensta
1849-11-09 1849-10-21 Dräng. Olof Larsson Trönö och Langbro Bnd. Dottern Margreta Svensdotter Ale
1849-11-11 1849-10-21 Bond. Son Olof Johansson Sjettene Bond. Dottern Christina Ersdotter Sjettene
1849-11-18 1849-10-28 Bond. Son Erik Ersson Hamre Bond. Dottern Brita Jonsdotter Källene
1849-11-18 1849-10-28 Lnd. Bond. Son Michel Olsson Närby Torp. Dottern Christina Persdotter Remsta
1849-11-20 1849-11-04 Gästgifv. Enkl. Carl Jonsson Kungsgården Mamsell Johanna Margreta Ellberg Kungsgården
1849-11-25 1849-11-04 Rote Båtsm N:o 115 vid Vester Norrl. 1:a Comp. Per Hagberg Sund Bond. Enkan Ingrid Olsdotter Siknäs
1849-11-25 1849-11-04 Bonde Son Anders Persson Wad Pigan Karin Persdotter Svarfven
1849-12-26 1849-12-09 Fördelst. Son Anders Persson Kolsta Torp. Dottern Margtha Olsdotter Sjettene
1850-05-12 1850-04-21 Bonde Son Jonas Larsson Hamre Bond. Dottren Sara Ersdotter Källene
1850-05-09 1850-04-21 Strandfisk. Son Olof Ersson Svartvik Bond. Dottern Lena Larsdotter Borg
1850-05-20 1850-04-28 Drängen Carl Öman Kolsta Båtsm: Korprals Enk:n Brita Olsdotter Skensta
1850-05-20 1850-04-28 Skomak. Son Sven Persson Edvik Pigan Martha Persdotter Haga
1850-05-26 1850-05-05 Bond. Son Lars Larsson Arklo Pigan Brita Abrahamsdotter Arklo
1850-06-02 1850-05-12 Enkl. Fördelst. Erik Ersson Sjettene Bnd. Dott:n Kerstin Jonsdotter Hamre
1850-06-02 1850-05-12 Bond. Son Erik Persson Å S:kn Skom. Dottren Brita Larsdotter Wad
1850-08-30 1850-08-11 Skolläraren Jacob Forssell
Mamsell Cathr. Andeet. Norell Kungsgården
1850-11-17 1850-10-27 Enkling. Fördelstagare Per Jonsson Varberg Pigan Margr. Cath. Andersdotter Varberg
1851-05-16 1851-04-27 Bonde Sonen Sven Larsson Borg Pigan Lisa Stina Larsdotter (Hamrell) Åkre
1851-06-09 1851-05-18 Bonde Son Olof Persson Ale Bonde Dottern Barbro Michelsdotter Borg
1851-06-01 1851-05-18 Bonde Son Erik Olsson Snarböle Bonde Dottern Martha Hansdotter Borg
1851-06-01 1851-05-18 Drängen Olof Jonsson Boda Pigan Anna Larsdotter Vad
1851-06-09 1851-05-25 Bonden Olof Ersson Haga Skräddare Dottern Ingrid Larsdotter Ringa
1851-08-24 1851-08-10 Bond. Son Sven Olsson Forslund Fors Bnd. D:trn Margtha Jacobsdotter Sjettene
1851-11-02 1851-10-12 Bnd. Son And. Ersson Närby Bnd. D:trn Pigan Karin Persdotter Berge
1851-11-02 1851-10-12 Bnd. Son Jacob Jacobsson Norin Sjettene Bnd. D:trn Christ. Andersdotter Skensta
1851-10-31 1851-10-12 Fördelst. Son Erik Larsson Källene Kolare D:trn Lisa Greta Jahnsdotter Enånger
1851-11-09 1851-10-19 Bond. Son Olof Larsson Nygården Pigan Sigrid Olsdotter Närby
1851-11-09 1851-10-19 Bond. Son Johan Ersson Kolsta Pigan Karin Olsdotter Åkre
1851-11-16 1851-10-26 Skr. Son Lars Olof Berglund Ringa Bonde Do:trn Brita Ersdotter Ringa
1851-11-30 1851-11-09 Bond. Son Olof Persson Styfje Bond. Dot:n Brita Persdotter Losjö
1851-11-16 1851-10-26 Dräng. And. Ersson Wallberg Söderhamn Bonde Enkan Brita Jonsdotter Kellene

1851-11-09 Fanjunk. och Krono Länsm. Lars Ullrik Landgren
Mamsell Magdalena Cathrina Stålberg
1851-12-28 1851-12-07 Skol Läraren Olof Nordblad Norrbo F. Kyrkvärds dottern Karin Hansdotter Hamre
1852-01-01 1851-12-14 Dräng. Olof Nilsson Haga Fördubbl. Dottern Karin Sundström Haga
1852-04-11 1852-03-21 Drängen Rudolph Littner Arklo Torp. D:tn Brita Larsdotter Å
1852-04-25 1852-04-04 Dräng. Sven Larsson Söderhamn Bnd. D:trn Anna Persdotter Ale
1852-05-02 1852-04-11 Bnd. Son Lars Larsson Borg Bnd. Dott:n Karin Johansdotter Sjettene
1852-04-25 1852-04-11 Ord. Båtsm. Lars Norling Kolsta Pigan Lena Persdotter Berge
1852-05-10 1852-04-25 H:mns Son Erik Norling Ingsta Bnd. D:trn Maria Jonsdotter Borg
1852-05-10 1852-04-25 Bonde Son Sven Olsson Styfje H:mns Dottren Lisa Ersdotter Snarböle
1852-05-20 1852-05-02 Ord. Båtsman Hans Ringare
Afsk. Båtsm. D:trn Anna Persdotter Sjettene
1852-06-06 1852-05-16 Båtsm. Korpr. Son Per Larsson Närby Bnd. D:trn Martha Larsdotter Forss
1852-10-17 1852-09-26 H:mn Lars Hansson Sjettene Båtsm. Dottr. Margtha Hedlund Enånger och Långvind
1852-11-19 1852-10-31 Bnd. Son Hemmanstilltr. Ol. Larsson Haga Bnd. D:trn Karin Michelsdotter Warberg
1852-12-26 1852-12-05 Mjölnar. Enkl. Jon Sundqvist Hamre H:mns D:trn Karin Ersdotter Snarböle
1852-12-26 1852-12-05 Bnd. Son Anders Andersson Ingsta Pig. Margr. Johansdotter Maråker
1853-05-22 1853-05-01 Bond. And. Olsson Haga Fördelst. Dottern Anna Ersdotter Borg
1853-05-20 1853-05-01 Bond. Son Sv. Ersson Edvik Bond. D:trn Pigan Regina Olsdotter Ale
1853-06-12 1853-05-22 Bonde Son Michel Persson Losjö Bond. Dottern Ingrid Persdotter Styfje
1853-06-19 1853-05-29 Bonde Son Michel Hansson Hamre Bonde D:trn Brita Stina Persdotter Styfje
1853-10-30 1853-10-09 Bond. Son Olof Magnusson Svartvik Bond. D:trn Margta Jacobsdotter Siknäs
1853-11-06 1853-10-16 Bonden Erik Ersson Remsta Bond. D:trn Sigrid Olsdotter Snarböle
1853-11-06 1853-10-16 Skräd. Son Jon Jonsson Ringa Bond. D:trn Sigrid Persdotter Ringa
1853-11-13 1853-10-23 Bond. Son Sven Ersson Kolsta Fördelst. D:trn Anna Andersdotter Hamre
1853-11-13 1853-10-23 Bond. Son Hans Jacobsson Siknäs Bond. D:trn Margta Ersdotter Berge
1853-12-20 1853-10-30 Fördelst. Son Per Svensson Sund Bond. D:trn Karin Ersdotter Varberg
1853-12-20 1853-10-30 Bonden Jon. Ersson Varberg Bond. D:trn Brita Olsdotter Svartvik
1853-12-26 1853-12-04 Bond. Enkl. Per Olsson Snarböle Bond. D:trn Ingrid Larsdotter Å
1853-12-26 1853-12-04 Strandf. Jon Erik Ersson Svartvik Båtsm. D:trn Stina Hansdotter Kolsta
1854-04-17 1854-03-26 F. Drängen Ol. Olsson Borg Båtsm. Dott:rn Karin Andersdotter Borg
1854-04-23 1854-04-02 Fördelst. Anders Ersson Nygården Bond. Dott:rn Brita Ersdotter Nygården
1854-04-30 1854-04-09 Bonde Son Olof Ersson Närby Bond. Dot:rn Brita Ersdotter Sjettene
1854-04-30 1854-04-09 Bonden Sven Hansson Borg Bond. Dot:rn Karin Persdotter Styfje
1854-05-25 1854-05-07 Bond. Son Per Jonsson Styfje Bond. Dot:rn Brita Svensdotter Borg
1854-06-05 1854-05-14 Fördelst. Anders Jacobsson Borg Förre Bond. D:trn Cecilia Jonsdotter Skensta
1854-06-18 1854-05-28 Bond. Son Olof Eriksson Hamre Bond. D:trn Margta Persdotter Skensta
1854-07-27 1854-07-09 Handelsm. Gustaf Erik Sundgren Söderhamn Demois. Edla Erika Hagbom
1854-09-24 1854-09-03 Waktmäst. Olof Bodin Stockholm Riksdagsm. Dottern Anna Olofsdotter Svarfven
1854-10-08 1854-09-17 Fördelst. Son Lars Norling Styfje Bnd. Dott:rn Brita Ersdotter Hamre
1854-10-22 1854-10-01 Bnd. Son Lars Hansson Styfje Bnd. D:trn Kerstin Jonsdotter Ingsta
1854-10-22 1854-10-01 Bonden Anders Persson Ale Nämndemans Dottern Margta Svensdotter Fors
1854-10-15 1854-10-01 Bond. Son And. Ersson Borg Bnd. D:trn Anna Svensdotter Borg
1854-10-29 1854-10-08 Bond. Son Lars Larsson Nygården LndB:de D:trn Brita Olsdotter Närby
1854-10-29 1854-10-08 Bnd. Son Lars Olsson Hamre Bnd. D:trn Kerstin Persdotter Styfje
1854-10-29 1854-10-08 Bond. Son Olof Jonsson Å Pigan Maria Persdotter (Wallsten) Närby
1854-10-27 1854-10-08 Bond. Enkl. Jon. Jacobsson Boda Bnd. D:trn Kerstin Ersdotter Berge
1854-11-12 1854-10-22 Bnd. Son Olof Olsson Svartvik Bnd. D:trn Brita Ersdotter Berge
1855-03-08 1855-02-18 Inspectoren Nils Augist Ahl
Demoiselle Josephina Christina Hagbom
1855-05-13 1855-04-22 Land Bond. Claes Herman Nordlund
Kyrkvakt. Dottren Christina Norling
1855-05-17 1855-04-29 Bonden Olof Jakobsson Sjettene Bonde Dottren Brita Persdotter Styfje
1855-05-17 1855-04-29 BondeSon Per Persson Styfje Bonde D:trn Kjerstin Svensdotter Ingsta
1855-05-20 1855-04-29 BondeSon Olof Larsson Källene Nybygg.Dot:rn Anna Stina Larsdotter Ringa

1855-04-29 BondeSon Per Larsson Borg Bonde D:trn Kjerstin Ersdotter Haga
1855-05-28 1855-05-13 Bond. Son Nils Nilsson Ingsta Pigan Gustafva Laurentia Hudding Fors
1855-06-08 1855-05-20 Bond. Enkl. Olof Magnusson Källene Pigan Margreta Olsdotter Källene
1855-06-10 1855-05-20 Kyrkv. och BondeSon Anders Jonsson Hamre Bonde Enkan Lena Jakobsdotter Haga

1855-05-27 Fördelst Son Erik Olsson Sjettene Pigan Brita Olsdotter Ringa
1855-07-13 1855-05-24 Snick. Ges. Carl Olof Wettersten Söderhamn Mamsell Br. Cathr. Ahl
1855-10-21 1855-09-30 BondSon Sven Persson Å Bond.D:trn Christina Ersdotter Hamre
1855-10-21 1855-09-30 BondSon Olof Larsson Sjettene Bond: D:trn Margta Ersdotter Hamre
1855-10-28 1855-10-07 Bonden Lars Persson Styfje Bond.D:trn Christina Andersdotter Styfje
1855-10-28 1855-10-07 Bonden Per Samuelsson Sund Bond.D:trn Anna Larsdotter Kungsgården
1855-10-29 1855-10-07 Dräng. Per Persson Ingsta Pig. Stina Lisa Törner Warberg
1855-11-11 1855-10-21 Timm. Hans Rodin Söderhamn Bond.D:trn Sara Olofsdotter Fors
1855-11-11 1855-10-21 Ordin. Båtsm. Jonas Styf Styfje Pigan Sigrid Ersdotter Borg

1855-11-04 Fördelst. Jon Larsson Å Bond.D:trn Brita Persdotter Å
1856-03-25 1856-03-09 Husm. Enkl. Olof Olsson Å F. Pigan Karin Larsdotter Ale
1856-05-01 1856-04-13 BondeSon Lars Jonsson Kolsta Kyrkvakt. Dottern Margta Larsdotter Åkre
1856-05-12 1856-04-13 Artiler. vid Svea Artilleri 4 Batt. N:o 77 Carl Gust. Lorents Elfberg
Pig: Emilia Charl. Hjelmström Kolsta
1856-06-15 1856-05-25 Bond. Lars Persson Ale Nämndemans D:trn Christina Hansdotter Sund
1856-09-21 1856-08-31 Bond. Michel Michelsson Borg Bondedottern Lena Ersdotter Sund
1856-10-26 1856-10-05 Fördelst. Son Lars Persson Närby Förd:t.dottern Stina Olsdotter Sjettene
1856-10-31 1856-10-12 Fördt. Son Lars Larsson Fors Kolaredot:rn Lisa Ersdotter Enånger
1856-11-02 1856-10-12 Bond.Son Hans Hansson Sund Bondedottren Brita Larsdotter Ale
1856-11-09 1856-10-19 BondSon Lars Larsson Svartvik Bondedot:rn Lena Andersdotter Svartvik
1856-11-16 1856-10-26 Fördt.Son Erik Ersson Losjö Bonde Dot:rn Anna Persdotter Losjö
1856-11-16 1856-10-26 BondSon Michel Michelsson Warberg H:mnsDot:rn Stina Olsdotter Ingsta
1856-11-23 1856-11-02 BondSon Jonas Johansson Källene BondeDot:rn Lisa Persdotter Losjö
1857-04-13 1857-03-22 BondeSon Jonas Svensson Kolsta BondeD:trn Karin Jakobsdotter Siknäs
1857-06-07 1857-05-17 Skom.Son Jon Larsson Vad Bond.Dott:rn Lena Larsdotter Kungsg.
1857-10-23 1857-10-04 Bond. Lars Hansson Sund Bond.Dott:rn Kjerstin Persdotter Svartvik
1857-10-18 1857-10-04 H:mnsSon Hans Ersson Kungsgården Skom.D:trn Karin Jonsdotter Å
1857-10-25 1857-10-11 Skrädd. Jon Norin Svartvik Orgnist.Dott:rn Erika Christina Ahl
1857-11-01 1857-10-11 Bond.Son Lars Olsson Svartvik BondeDott:rn Brita Persdotter Sund
1857-11-01 1857-10-11 Gl. Bond.Son Hans Persson Svartvik Bond.Dot:rn Margta Larsdotter Kungsgården
1857-11-08 1857-10-18 Bond.Son Erik Jonsson Styfje Bond.Dot:rn Margta Ersdotter Borg
1857-11-15 1857-10-25 Bond. Enkl. Sven Hansson Borg Fördt.Dot:rn Cecilia Larsdotter Arklo
1857-11-13 1857-10-25 H:mnsSon Erik Ersson Sund BondeDott:rn Brita Michelsdotter Varberg
1857-11-29 1857-11-08 BondSon Jon. Johansson Ringa Pig. Kjerstin Nilsdotter Kungsgården
1857-12-06 1857-11-15 Ord. Båtsm. Carl Petter Ring
Bond.Dot:rn Ingrid Samuelsdotter Sund
1858-04-05 1858-03-14 H:mnsSon Hans Erik Hansson Svarfven Bond.Dott:n Karin Olsdotter Å
1858-04-11 1858-03-21 Dräng. Jonas Wiklund Söderhamn Bond.dottern Karin Jonsdotter Borg
1858-04-18 1858-03-28 F. BondSon Olof Olsson Trönö Daglösa Fordt.dottern Brita Olsdotter Borg
1858-05-09 1858-04-18 H:mn Lars Larsson Wad Bonddot:rn Anna Jonsdotter Styfje
1858-05-13 1858-04-25 Nämndem. Enkl. Anders Larsson Borg Fordt.dot:n Lisa Larsdotter Warberg
1858-05-13 1858-04-25 Borgar. o Fisk. Joh. Ol. Söderman Söderhamn Bondd:tn Lena Eriksdotter Warberg
1858-05-16 1858-04-25 Ord. Båtsm. Jonas Bergner
F. BondeDott:n Cecilia Persdotter Wad
1858-05-30 1858-05-09 H:mns Son Lars Norling Ingsta Fordt. Dot:rn Kjerstin Andersdotter Nygården
1858-06-06 1858-05-16 Skomak. Per Larsson Wad Bond Dot:n Brita Jonsdotter Ringa
1858-06-06 1858-05-16 Dräng. Olof Pärsson Närby Pig. Anna Olsdotter Snarböle
1858-07-18 1858-06-27 Förd:t.Son Lars Larsson Svartvik Ford:t.Dot:n Margta Eliæsdotter Ale
1858-09-12 1858-08-29 Båtsm. Son Anders Larsson Sund Pigan Karin Olsdotter Sund
1858-11-07 1858-10-17 BondeSon Anders Persson Remsta BondeDottern Stina Samuelsdotter Sund
1858-11-07 1858-10-17 BondeSon Michel Nilsson Ingsta F. Bonde Dot:rn Lena Jonsdotter Skensta
1858-11-14 1858-10-24 BondeSon Sven Olsson Ringa Bonde Dott:rn Lena Svensdotter Ringa
1858-11-14 1858-10-24 Bonde Son Michel Olsson Snarböle Bond. Dot:rn Inga Cathr. Jonsdotter Haga
1858-11-14 1858-10-24 Båtsm. Son Olof Olsson Ingsta Bond. Enkan Karin Jonsdotter Ingsta
1858-11-21 1858-10-31 BondeSon Sven Larsson Källene Skom.D:tn Karin Svensdotter Kolsta
1858-11-21 1858-10-31 BondeSon Lars Larsson Källene Ford:tDott:rn Margta Olsdotter Skensta
1858-11-21 1858-10-31 Båtsm. FosterSon Erik Gustaf Norgren Remsta Pig. Brita Michelsdotter Styfje
1858-11-28 1858-11-07 BondSon Olof Olsson Å Bond.Dot:n Kjerstin Larsdotter Å
1858-11-28 1858-11-07 Bond. Enkl. Olof Larsson Nygården Ford:t.Dot:rn Brita Ersdotter Ringa
1858-12-05 1858-11-14 BondSon Olof Olsson Haga Bond.Dot:rn Brita Olsdotter Styfje
1858-12-03 1858-11-14 Förd:t Olof Olsson Skensta Pig. Brita Olsdotter Warberg

1858-12-05 Dräng Jon Olsson Kolsta Bond.Dott:rn Margta Jonsdotter Kolsta
1859-04-25 1859-04-03 Bruks Arbet. Enkl. Nils Vinlof Enånger och Långvind Båtsm. D:tn Brita Svensdotter Sund
1859-05-01 1859-04-03 Bond. Enkl. Anders Hansson Styfje B:de D:trn Cecilia Ersdotter Haga
1859-06-02 1859-05-15 BondSon Per Persson Närby Byggm.dottern Cecilia Jacobsdotter Kungsgården
1859-06-05 1859-05-15 F. Dräng Salomon Eriksson Ale Ford:t D:trn Juliana Olofsdotter Remsta
1859-06-13 1859-05-22 BondeSon Per Olsson Ringa Sock. Smeds Dottren Cecilia Persdotter Kungsgården
1859-06-13 1859-05-22 Ford:t Son Per Persson Losjö Bonde. Dottren Karin Eliasdotter Skensta
1859-06-19 1859-05-29 BondSon Olof Ersson Ringa BondD:trn Lena Johansdotter Ringa
1859-10-02 1859-09-11 Förd:t Enkl. Olof Persson Remsta BondDott:rn Margta Nilsdotter Ingsta
1859-10-23 1859-10-02 Torp. Son Olof Åström Enånger och Långvind Pigan Karin Andersdotter Ingsta
1859-10-30 1859-10-09 Ford:t Son Erik Ersson Skensta Ford:t Dottern Anna Olofsdotter Ingsta
1859-11-06 1859-10-16 Båtsm. Son Anders Andersson Svarfven Skom. Dottern Ingrid Larsdotter Wad
1859-11-13 1859-10-23 Ford:t Enkling. Jon Persson Sjettene Strand Fiskare Dottern Margta Ersdotter Svartvik
1859-11-13 1859-10-23 Ford:t Per Magnusson Svartvik Bond.Dott:rn Sigrid Larsdotter Å
1859-11-20 1859-10-30 Ord. Båtsm. Olof Warberg Warberg Husmans Dot:rn Anna Olofsdotter Borg
1859-04-25 1859-04-03 Br. Arb. Enkl. Nils Winlöf Enånger Båtsm. D:trn Brita Svensdotter Sund
1859-05-01 1859-04-10 Bond. Enkl. Anders Hansson Styfje B. D:tn Cecilia Ersdotter Haga
1859-06-02 1859-05-15 Bonde Son Per Persson Närby Byggm. Dot:rn Cecilia Jacobsdotter Norin Kungsgården
1859-06-05 1859-05-15 F. Dräng. Salomon Eriksson Ale Fordelst. D:tn Juliana Olsdotter Remsta
1859-06-13 1859-05-22 Bonde Son Per Olsson Ringa Smeds D:tr Cecilia Persdotter Kungsgård.
1859-06-13 1859-05-22 Ford:ts Son Per Persson Losjö Bond. D:tn Karin Eliasdotter Skensta
1859-06-19 1859-05-29 Bond. Son Olof Ersson Ringa Bond. Dot:rn Lena Johansdotter Ringa
1859-10-02 1859-09-11 Fordelst. Olof Persson Remsta Bond.D:trn Margta Nilsdotter Ingsta
1859-10-23 1859-10-02 Torp. Son Olof Åstrom Enånger Pigan Karin Andersdotter Ingsta
1859-10-30 1859-10-09 Fördelst. Son Erik Ersson Skensta Förd:t Dot:rn Anna Olsdotter Ingsta
1859-11-06 1859-10-16 Båtsm. Son Anders Andersson Svarfven Skom. D:tn Ingrid Larsdotter Wad
1859-11-13 1859-10-23 Ford:t Jon Persson Sjettene Str. Fisk. Dot:rn Margta Ersdotter Svartvik
1859-11-13 1859-10-23 Ford:t Per Magnusson Svartvik Bond.D:trn Ingrid Larsdotter Å
1859-11-20 1859-10-30 O. Batsm. Olof Warberg Warberg Husm. Dot:rn Anna Olofsdotter Borg
1860-05-13 1860-04-22 Skom. Son Olof Wiklund Edvik H:mn Dot:rn Brita Andersdotter Styfje
1860-05-17 1860-04-29 Hemm.tillträd. Erik Svensson Styfje Ford:t Dot:n Brita Persdotter Sund
1860-05-17 1860-04-29 Bond. Hans Larsson Kungsgården Bond. D:trn Lisa Olsdotter Ringa
1860-06-10 1860-05-20 H:mns Son Olof Olsson Ingsta Bond. Dottern Brita Jonsdotter Borg
1860-10-23 1860-09-30 Bond. Son Lars Hansson Forss Namndem. D:trn Margta Persdotter Svartvik
1860-10-28 1860-10-07 Bond. Son Sven Hansson Styfje Kyrkvärds D:tn Barbro Jonsdotter Hamre
1860-11-04 1860-10-14 Bond. Son Michel Larsson Arklo Ford:t Dot:rn Ingrid Eliasdotter Ale
1860-10-28 1860-10-07 Dräng. Olof Olsson Kolsta Pig. Stina Svensdotter Enånger
1860-11-04 1860-10-14 Skom. Son Per Wiklund Edvik Bonde Dottern Margta Olsdotter Edvik
1860-12-26 1860-12-09 Torp. Son Olof Åström Borg Skräd. Dottern Lena Norin Svartvik
1861-04-01 1861-03-17 Bjdh Skrädar. Enkl. Nils Nyman Söderhamn Bonde Dot:rn Kjerstin Jonsdotter Styfje
1861-05-05 1861-04-14 Bond. Son Per Larsson Borg Bond. Dot:rn Brita Ersdotter Sund
1861-05-20 1861-04-28 Mjöln. Per Er. Berg Vågbro Pigan Karin Wåxell Vågbro
1861-06-02 1861-05-12 F. LBond. Son Olof Olsson Närby Byggm. D:tn Barbro Jacobsdotter Kungsgården
1861-06-09 1861-05-19 Fisk. och Borg. Enkl. Johan Elglind Söderhamn Ford:t Dot:rn Stina Larsdotter Källene
1861-06-16 1861-06-02 O. Båtsm. Carl Ringare Sjettene Ford:t Dott:rn Margta Olsdotter Sjettene
1861-06-23 1861-06-09 Torp. Son Nils Ersson
Bonde E:kn Ingrid Persdotter Styfje
1861-06-24 1861-06-09 Dräng. Joh. Er. Falk
H:mns Enkan Stina Hansdotter Kolsta
1861-11-03 1861-10-13 Kol. Son Erik Carlsson
Bond. D:trn Karin Ersdotter Närby
1861-11-10 1861-10-20 Bond. Son Olof Olsson Ringa Ford:t Dott:rn Margta Andersdotter Hamre
1862-01-19 1861-12-22 Bruks Arb. Lars Jonsson Hedman Wågbro Tegelslag. E:kan Cathr. Marg. Hedqvist Wågbro
1862-04-27 1862-04-06 O. Båtsm. Per Arnö Ale H:ms D:trn Greta Stina Eriksdotter Borg
1862-05-02 1862-04-13 Hemm.tillträdaren Olof Svensson Styfje Pigan Clara Cathr. Norling Styfje
1862-05-18 1862-04-20 Kyrkv.son Lars Norling
Förd:tD:trn Lena Ersdotter Warberg
1862-05-11 1862-04-20 Bonde Son Elias Olsson
Bonde E:kan Kjerstin Svensdotter Styfje
1862-05-18 1862-04-27 Ford:tSon Olof Olsson Sjettene Båtsm.Dot:rn Brita Bergner Sjettene
1862-05-11 1862-04-27 O. Båtsm. Lars Boda Svarfven Ford:tDot:n Sara Ersdotter Svarfven
1862-05-25 1862-05-04 H:mn Jon. Larsson Styfje Bond. D:trn Sara Persdotter Losjö
1862-05-25 1862-05-11 H:sm Enkl. Olof Olsson Å Pigan Anna Persdotter Forss
1862-06-06 1862-05-18 Bonde Son Olof Michelsson Styfje Bonde Dot:rn Margta Ersdotter Styfje
1862-06-09 1862-05-18 Dräng. Lars Jonsson Hamre Ford:t Dot:rn Mallena Ersdotter Hamre
1862-06-13 1862-05-25 H:mn Olof Larsson Styfje Pigan Margta Olsdotter Borg

1862-05-25 Bonde Son Lars Olsson Svartvik Hemm. Egar. Margta Persdotter Ale
1862-07-13 1862-06-15 Båtsm. Son Erik Olsson Svartvik Pig. Anna Ersdotter Svartvik
1862-11-20 1862-10-12 Bondeson Jon Jonsson Hamre Bonded:r Brita Eliasdotter Skensta
1862-11-09 1862-10-19 Fördtagareson Ol Svensson Borg Fördtagaredottr. Margta Andersdotter Nygården
1862-11-16 1862-10-26 Fördtagareson Jakob Persson Närby Bondedotter Margta Olsdotter Styfje