Vigselregister Norrbo C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1688-06-10
Oluf Swänsson Barkman

Giertrud Gunmunsdotter Barn födder i Delsbo
1688-10-28 Sochneskomakare Erik Larsson Barn födder i Delsbo Oluf Nils dotter Elisabeth Olufsdotter Hölsiö
1688-11-04 Soldaten Lars Olufsson Geting

Segrid Jacobsdotter
1688-??-??
Mats Israelsson Byn
? Jöransdotter Granås och Alfta Sochn
1689-11-03
Anders Larsson Holsiö Mårten Hans dotter Karin Mårtensdotter Glugg
1689-11-10
Oluf Olufsson Backan
Kierstin Hansdotter Backan
1689-11-17
Thomas Matsson Bästal Pär Olufs dotter Kersten Pärsdotter Holsiö
1689-12-01 Lendsman Päder Danielsson Holsiö Lendsmans efterlefwerska, Hustro Margreta Jönsdotter Hermångers Sochn
1689-12-01 Lendsmans Son Lars Larsson Hermånger Lendsmans dotter Segrid Pärsdotter Holsiö
1690-03-16 Soldaten Lars Andersson Furman

Margetha Eskelsdotter Barnfödder i Medelpad och Torps Försambling
1690-10-19
Jacob Larsson Gamelsträng
Anika Eriksdotter Födder i Tuna Försambling
1690-10-19 Skomakaren Jon Jonsson Wijdmyra Erik Hans Styfdotter Sigrid Olufsdotter Wijdmyra
1691-10-18
Nils Olufsson Kyrkiebyn
Karin Hansdotter Barnfödder i Glugg
1691-10-25
Lars Jacobsson Stensgiärde Erik Daniels dotter Karin Ersdotter Holsiö
1692-01-01 Grels Olofs Son Jon Grelsson Kyrkiebyn Anders Pärs dotter Margetha Andersdotter Tuna Sochn och Lingar
1692-11-06 Päder Olofs Son Olof Pärsson Holsiö Erik Hans Styfdotter Ella Olufsdotter Wijdmyra
1692-11-13 Soldaten David Danielsson Modig
Sal. Jon Jacobs dotter Brijta Jonsdotter Holsiö
1692-11-20 Sal. Olof Jons Son Jonas Olsson Holsiö Gamble Knåpens dotter Karin Olufsdotter Gammelsträng
1692-12-04
Anders Jonsson Backan Mats Israels dotter Anna Matsdotter Kyrkiebyn
1693-02-19 Soldaten Päder Pädersson Buller
Päder Anders dotter Karin Pädersdotter Kyrkiebyn
1693-11-12 Soldaten Carl Matsson Frisk

Anna Larsdotter Barnfödd uti Hasill
1693-11-19 Gamble Corporalen Michel Fransson

Brijta Andersdotter Barnfödd här i Norbobyyn
1693-11-26
Olof Eriksson Norbobyn
Karin Gudmundsdotter Barnfödd uti Forssa
1693-12-03 Soldaten Erik Jonsson Gerss

Karin Jonsdotter Barnfödd uti Holsiö
1694-10-14 Salige Jon Pärs Son Olof Jonsson Kyrkiebyn Sal. Jon Hans dotter Giertrud Jonsdotter Backan
1694-11-01 Sal. Erik Daniels son Daniel Eriksson Holsiö Olof Hans dotter Anna Olofsdotter Kyrkiebyn
1694-11-18 Soldaten Lars Jonsson Lind
Erik Johans dotter Karin Eriksdotter Byn
1694-11-18 Soldaten Marcus Olofsson Winter

Ella Larsdotter Barnfödder uti Hasilla Försambling
1694-12-21
Mats Olofsson Barnfödd i Rökullen och Biuråker Mats Israëls dotter Margetha Matsdotter Kyrkiebyn
1694-12-28
Petter Månsson Rogstadius
Sal. H:r Jon Elgs efterlefferska, Hust. Brijta Jacobsdotter Tunenia Hudwikswald
1694-12-29 Soldaten Carl Pädersson Bergman Tr???
Kyrkioherdens pijga Brijta Pädersdotter
1695-10-06 Salige Lars Jöns Son Olof Larsson Holsiö Olof Anders dotter Anna Olofsdotter Gammelsträng
1695-10-20
Thomas Pädersson Medelpad och Attmar Sochn Salige Jon Jons efterlefwerska, Hustru Brijta Andersdotter Holsiö
1695-11-17 Fin Lasses Son Nils Larsson Holsiö Sin Tienstepijga Kerstin Matsdotter Barnfödd uppå Rökullen uti Biuråker
1695-12-01 Sal. Olof Hans Son Hans Olofsson Byn Sal. Olof Eriks dotter Karin Olofsdotter Kyrkiebyn
1696-10-25 Soldaten Pär Andersson Sparman Norbobyn Sal. Grels Olofs dotter Karin Grelsdotter Byn
1696-11-08 Soldaten Olof Olofsson Otter
Sal. Jon Pärs Skarps dotter Brijta Jonsdotter Ängia
1696-11-08 Soldaten Lars Olofsson Geting
Jacob Lars dotter Anna Jacobsdotter Gammelsträng
1696-12-28 Smeden Olof Olofsson Norbobyn Sal. Olof Hans Änkia Hust. Karin Nilsdotter Byn
1697-03-07 Soldaten Hans Matsson Lind Biuråker, barnfödd uti Gnarp Sochn Kyrkioherdens tienstepijga Sara Noachsdotter Barnfödd uti Hougdahl Sochn
1697-10-17 Soldaten Erik Ersson Fyyr
Pijgan Segridh Andersdotter Holsiö
1697-10-31 Pastoris dräng Lars Larsson Barnfödd i Kalf och Alfta Sochn
Margetha Sigfridsdotter Barnfödd i Hasilla Försambling
1697-11-07
Olof Mårtensson Kyrkiebyn Pijgan Anna Olofsdotter Delsbo, barnfödd i Jempteland
1697-11-07
Erik Matsson Bästal
Margetha Simsdotter Barnfödd uti Medelpad och Borsiö S.
1697-12-26 Soldaten Lars Johansson Hök
Pijgan Gölin Pädersdotter Lija och Biuråkers Sochn
1697-12-28 Sochneskräddaren Jonas Pärsson Lithen Brunswed Sal. Jon Olofs Knåpes dotter Karin Jonsdotter Gammelsträng
1698-06-15 Sal. Mats Israëls Son Olof Matsson Kyrkiebyn Pär Anders dotter Segrin Pädersdotter Kyrkiebyn
1698-10-16 Soldaten Marcus Henriksson Joncker Biuråkers Försambling Sal. Hans Sims efterlefwerska Karin Matsdotter Bästdahl
1698-10-23
Pär Olofsson Holsiö Michel Jons dotter Karin Michelsdotter Gamelsträng
1698-11-27
Nils Larsson Yttre och Bergsiö Sochn Länsmans pijga Gölin Olofsdotter Holsiö
1698-12-28
Jon Larsson Possa Holsiö Sin tienstepijga Kerstin Jönsdotter Barnfödd uti Biuråkers Försambling
1699-04-12
Pär Jonsson Knåpe Gammelsträng
Brijta Eriksdotter Född uti Bergsiö och Fiskiewijk
1699-10-22
Jonas Granlundh
Kyrkioherdens dotter Helena Rogstadia
1699-10-23 Sold. Olof Grelsson Fo??
Kyrkioherdens pijga Kerstin Matsdotter Soop Barnfödd i Biuråker
1699-10-29
Mårten Jonsson Knåpe Gammelsträng
Margetha Jonsdotter Holsiö by
1799-11-05
Jonas Jacobsson Norbobyn
Kerstin Pärsdotter Barnfödd uti Myra och Delsbo Försambling
1699-12-03
Hans Olofsson Byn
Anna Eriksdotter Wedmyra
1700-01-01 Snickare Måns Jonsson Hudwikswald Sal. Jon Knåpes änkia Margetha Pädersdotter Gammelsträng
1700-01-28
Daniel Matsson Bästdahl Soldaten Anders Hans änkia, Hustru Karin Ersdotter
1700-03-11 Unge Päll Pärsson Norbobyn Sal. Jon Olofs änkia hustru Kerstin Olofsdotter Ede och Delsbo Sochn
1700-07-15
Jonas Olofsson Hellbergh
Sal. Olof Hans dotter Margetha Olofsdotter Norbobyn
1700-10-21
Påhl Mårtensson Ängia och Biuråkers Sochn
Margetha Eriksdotter Barnfödd i Heedstad och Forssa Sochn
1700-10-28
Anders Olofsson Gammelsträng Sal. Erik Jons dotter Ella Eriksdotter Holsiö
1700-11-04 Drängen Erich Erichsson Byn, barnfödd i Bergsiö Lars Eriks dotter Segrin Larsdotter Norbobyn
1700-12-02
Olof Olofsson Wedmyra Sal. Olof Lars efterlefwerska Hustru Anna Olofsdotter Holsiö
1701-01-01
Olof Pärsson Hofsätter och Arbrå Sochn Kyrkioherdens H:r Magni Rogstadii dotter Christina Rogstadia
1701-06-12
Mårten Olofsson Berge och Biuråkers Sochn Olof Anders dotter Karin Olofsdotter Gammelsträng
1701-11-03
Erich Pärsson Lija och Biuråkers Sochn Päder Anderssons dotter Brijta Pärsdotter Norbobyn
1702-04-20 Nylegde Soldaten Olof Jonsson Holsiö
Karen Eriksdotter Norbobyn
1702-05-28
Erich Eliasson Dufnääs och Delsbo Sochn Sal. Jon Jons dotter Giertrud Jonsdotter Holsiö
1702-11-09 Sal. Olof Hans Son Nils Olofsson Backman Norbobyn Pijgan Karen Hansdotter Barnfödd uti Arbrå
1702-11-30
Lars Olofsson Holsiö Sal. Marci Winters efterlefwerska, Hust. Ella Larsdotter Båtlanningen
1702-12-07 Båtsman Anders Ersson Lindberg
Sal. Olof Mats änkia Hust. Segren Pärsdotter Norbobyn
1703-09-21 Klockaren Erich Månsson Rogstadius
Pijgan Margetha Eriksdotter Flästad och Arbrå Sochn
1703-11-08 Smeden Olof Olofsson Norbobyn Pijgan Segren Pärsdotter Myre och Dilsbo Försambling
1704-06-06 Fämtemans Soldaten Lars Larsson Norman
Jacob Lars dotter Karen Jacobsdotter Gammelsträng
1704-11-27
Jon Pärsson Holsiö Pijgan Anna Olofsdotter Barnfödd i Glåmbo och Delsbo Församblingh
1704-12-04
Jon Jonsson Posse Holsiö Pijgan Margetha Olofsdotter Gammelsträng
1704-12-28
Mats Larsson Norbobyn Soldatens Pär Bullers änkia Karen Pärsdotter Byn
1705-05-24 Unge Lars Larsson Holsiö Pijgan Ingrid Eriksdotter Barnfödd uti Liusdahls Sochn
1705-11-01
Nils Olofsson Wedmyra Pijgan Brijta Ersdotter Norbobyn
1705-11-12
Pär Olofsson Holsiö Pijgan Anna Pädersdotter Sörby och Ilsbo Sochn
1706-12-02 Finnen Olof Olofsson Rökullen och Biuråkers Sochn Soldatens Pär Lars Posses efterlefwerska, Hustru Elizabeth Olofsdotter Båthlänningen
1707-10-20
Pär Ersson Byn Pijgan Karen Ersdotter Född i Flästad uti Arbrå Sochn
1707-10-27
Olof Nilsson Barnfödd i Norbotn Bygde Sochn och Ricklå by Sal. And. Brasks efterlefwerska Hust. Sara Matsdotter Norbobyn
1707-11-01 Drängen Lars Persson Posse Norbobyn Påhl Gustafs d:r Kersten Pålsdotter Högswed
1707-11-10 Gammel Lendsmans Son Olof Jacobsson Holsiö Mikel Jons dotter Brijta Mikelsdotter Gammelsträng
1707-11-10
Jon Jacobsson Holsiö
Sigred Mikelsdotter Gammelsträng
1707-11-17
Stefan Danielsson Norbobyn Pijgan Elizabeth Matsdotter Barnfödder i Biuråkers Finmark
1708-10-04 Sochnesmeden Olof Larsson Wid åhn Pijgan Karen Olofsdotter Barnfödd uti Kiölsiön och Hasilla Försambling
1708-11-15
Olof Pärsson Stråsiö och Biuråkers Sochn Jacob Larsson Posses dotter Margetha Jacobsdotter Gammelsträng
1708-12-28
Jon Jacobsson Norbobyn Jon Lars dotter Karen Jonsdotter Holsiö
1709-11-07
Olof Olofsson Norbobyn Mickel Jons dotter Margeta Mickelsdotter Gammelsträng
1711-12-03 Soldaten Pär Olofsson Norman
Lars Eriks dotter Margeta Larsdotter Kyrkiebyn
1711-12-10 Soldaten Jacob Matsson Sträng
Olof Mats dotter Anika Olofsdotter Rökull i Biuråker
1712-01-21 Soldaten Jon Eriksson Sträng
Pijgan Segen Månsdotter Dala och Biuråkers Sochn
1712-03-23 Ordinarie Soldaten Israël Andersson B???
Sal. Olof Otters dotter Margeta Olofsdotter Byn
1712-04-23 Ordinarie Soldaten Eric Olofsson Boman
Måns Olofs dotter Brijta Månsdotter Hyttebo Färilla Försambling
1712-10-12
Mårten Gudmundsson Kalf?? och Forssa Sochn Pastoris pijga Kerstin Andersdotter Barnfödd i Hasilla Försambling och Nordanbro
1712-11-23 Sochneskomakaren Mickel Swensson
Sold. Lars Eriks dotter Anna Larsdotter Lingerås
1712-12-26 Soldaten Pär Matsson Brygare
Pijgan Karen Eriksdotter Norbobyn
1713-11-29
Erik Olofsson Gammelsträng Jons Lars Posses dotter Anika Jonsdotter Holsiö
1713-12-06
Jacob Jonsson Norbobyn Pijgan Karen Mikelsdotter Född i Biusnäs Delsbo Sochn
1713-12-28
Lars Hindriksson Holsiö Pijgan Margeta Ersdotter Byn
1714-05-02
Daniel Ersson Holsiö Pijgan Karen Olofsdotter Wedmyra
1715-01-02
Olof Pädersson Norbobyn Pijgan Sal. Jacob Jacobs dotter Kersten Jacobsdotter Holsiö
1715-04-20
Carl Johansson Berge Forssa Sochn Pijgan Sal. Pär Anders dotter Margetha Pärsdotter Kyrkiebyn
1715-04-24 Soldaten Carl Jacobsson Sellman
Pijgan Margetha Mikelsdotter Högswed
1715-09-25 Drängen Jöns Eriksson Långsbo Gästgifwarens Lars Lars dotter Karen Larsdotter Holsiö
1715-10-30 Cronobonden Pär Andersson Brask Norbobyn Pijgan Anna Andersdotter Barnfödd uti Hasilla Sochn
1715-11-06 Soldaten Jonas Olofsson Swan
Qwinsperson Sara Danielsdotter Barnfödd i Berge Forssa Sochn
1715-11-13 Drängen Olof Jacobsson Holsiö Sal. Hans Sims Räfs d:r Ella Hansdotter Betsdahl
1715-11-21 Gambla Trumslagaren Olof Larsson Posse
Qwinsperson Karen Olofsdotter Flatmo Forssa Sochn
1715-12-04 Soldaten af Delsbo Compagnie Nils Larsson Långsten
Pijgan Margetha Wellamsdotter Grubb
1716-01-01
Olof Larsson Holsiö Soldaten Lars Hetings änkia Hust. Anna Jacobsdotter Brunswed
1716-04-04 Fämtemans Soldaten Pär Ersson Stor Norbo Sochn och Holsiö by Pijgan Elizabeth Schiulsdotter Barnfödd uti Dalarne Hede Sochn och Sönnansiöswijk
1716-04-22 Soldaten Elias Jonsson Biuråker
Sal. Smedens Olof Olofs änkia Segren Pärsdotter Norbobyn
1716-06-10 Olof Jacobs Son Jacob Olsson Holsiö Pijgan Margetha Larsdotter Barnfödd uti Forssa Sochn och Flatmo by
1717-09-22 Gamble Trumslagaren Olof Larsson Posse Holsiö Pijgan Brijta Olofsdotter Jemtland Owijken och Swänsåås by
1717-11-01
Olof Ersson Norbobyn Sal. Olof Lars dotter Brijta Olofsdotter Holsiö
1717-11-24
Jon Andersson Back?? Mikel Jons dotter Anna Mikelsdotter Gammelsträng
1718-01-01 Sal. Jon Pärs Son Olof Jonsson Holsiö Pijgan Kersten Ersdotter Hillsta och Forssa Sochn
1719-02-02
Jacob Pärsson Holsiö Brofogdens dotter Anna Pärsdotter Spännar Öfwerby och Forssa Sochn
1719-04-12 Sal. Erik Lars Son Olof Ersson Ängebo Sal. Hindrik Lars dotter Helena Hindriksdotter Holsiö
1719-11-22
Erich Jönsson Kyrkiebyn Biuråkers Sochn Olof Olofs änkia Margeta Mikelsdotter Gammelsträng
1720-01-17 Soldaten Olof Andersson Norström Holsiö Soldatens Lars Jonsson Linds dotter Anna Larsdotter Båtlänningen
1720-10-22 Erik Ers Son Jon Ersson Norbobyn Sal. Mårten Jons dotter Karen Mårtensdotter Gammelsträng
1720-11-20 Soldaten Pär Jonsson Håhl
Pijgan Kerstin Davidsdotter Modig Holsiö
1720-11-20 Sold. Jon Jonsson Sedig
Pijgan Kerstin Eriksdotter Fyr Gammelsträng
1721-03-26 Soldaten Mårten Olofsson Plåt Norbobyn Pijgan Helena Marcidotter Winter Båtlänningen
1721-05-29 Pär Sigfrids Son Lars Pärsson Stråsiö Sal. Erik Mats dotter Brijta Eriksdotter Betsdahl
1721-12-26 Soldaten Johan Ersson Nordin?
Pijgan Sal. Mats Pärs Håmans dotter i Norboby Kerstin Matsdotter Byn
1722-02-04 Flychtings Drängen Hans Andersson Österbotn och Nerpis Sochn Pijgan Sal. Soldaten Olof Olofs Normans dotter Elsa Olofsdotter Norbobyn
1722-04-15
Erich Ersson Lillbyn och Färilla Försambling Sal. Soldatens Erik Olofs Bomans änkia Brijta Månsdotter Byn
1722-11-18 Soldaten Olof Jonsson Spårman
Daniel Ers dotter Karen Danielsdotter Holsiö
1722-11-25 Soldaten Jon Olofsson Sturk
Sal. Anders Pärs Brasks dotter Brijta Brask Norboby
1722-12-09 Soldaten Daniel Matsson ????berg
Pijgan Margeta Christophersdotter Camel Jemteland och Nääs Sochn
1722-12-30 Soldaten Erik Olofsson Palmträ
Jon Lars dotter Helena Jonsdotter Holsiö
1723-10-20
Jacob Larsson Norboby Pär Matsson Bryggares änkia Hustru Karen Eriksdotter Norboby
1723-10-27 Soldaten Jacob Nilsson Lund
Pijgan Sal. Olof Mårtens d:r Brijta Olofsdotter Norboby
1723-11-03 Sold. Lars Jonsson Strandell
Pijgan Kerstin Larsdotter Hoga och Forssa Sochn
1723-12-29 Drängen Lars Jönsson Kyrkieby och Biuråkers Sochn Gl. Olof Olofs dotter Ella Olofsdotter Gammelsträng
1724-01-06 Sold. Jon Ersson Jost Betsdal Thomas Massons dotter Ingrid Thomasdotter Betsdal
1724-11-08 Soldaten Jacob Larsson Grönbohm
Pijgan Sal. Mårten Jons Knåpes dotter Brijta Mårtensdotter Gammelsträng
1725-03-31
Anders Jonsson Gammelsträng Pijgan Elizabeth Nilsdotter Hilsta och Forssa Sochn
1725-03-29
Olof Hansson Norboby Pijgan Karen Ersdotter Hambre och Forssa Sochn
1725-11-01 Soldaten af Forssa Compagnie Carl Carlsson Hiort
Hust. Ella Thomasdotter Betsdahl
1725-11-28
Olof Olofsson Holsiö Sal. Mårten Jons dotter Margeta Mårtensdotter Gammelsträng
1725-12-05
Jacob Larsson Byn Sal. Olof Pärs dotter Karen Olofsdotter Holsiö
1726-01-02
Olof Jonsson Holsiö Pijgan Anna Andersdotter Klåckarswedia Forssa Sochn
1726-10-16 Lars Ryss Son, Drängen Jacob Larsson Holsiö Erik Lars d:r, Pijgan Karen Ersdotter Biörsarf
1726-10-23
Jacob Jonsson Byn Sal. Anders Pärs Brasks d:r, Pijgan Anna Andersdotter Byn
1727-11-26
Pär Olofsson Norboby Pijgan Margeta Hindriksdotter Barnfödd i Forssa och Stafåkers by
1727-12-03
Anders Jonsson Posse Holsiö Pijgan Margeta Pärsdotter Halsta och Hög Sochn
1728-01-07
Eric Larsson Holsiö Änkian hust: Brijta Jonsdotter Bä??
1728-05-19
Jacob Olofsson Holsiö Soldate änkian hust: Margeta Christiansdotter Kalfhaga och Forssa Sochn
1728-12-26
Daniel Staffansson Norbobyn Daniel Olofs dotter Elsa Danielsdotter Norboby
1729-04-09 Daniel Ers Son Erik Danielsson Holsiö Sal. Mårten Jons Knåpes dotter Giertrud Mårtensdotter Gammelsträng
1729-10-19 ?????? Son Olof Jonsson Norbo by Olof Anders dotter Anna Olsdotter Skallmyra by och Forssa Sochn
1729-11-02
Pär Jonsson Byn Färjarens Ca???ls d:r Christina Christophersdotter
1729-11-09 Drängen Pär Jonsson Nordanäng Jon Jons d:r Karen Jonsdotter Åhn
1729-11-16 Soldaten Johan Ersson Nordin
Pijgan Anika Ersdotter Hede
1730-02-08 Sal. Lars Lars Son Pär Larsson Holsiö Nämndeman Erik Ers d:r Karen Ersdotter Hiortstad och Hög Sochn
1730-11-08
Mas Jonsson Holsiö Daniel Ers d:r Brijta Danielsdotter Holsiö
1731-02-28 Tegeldräng Lars Ersson Nordlöf Hille Sochn och Stigslunds bruk Jacob Olofs Styfdotter, Pijgan Kerstin Olofsdotter Holsiö, född i Forssa Sochn och Söderäng
1731-10-31 Gambla Erik Ers Son Erik Ersson Norbo by Nils Olofs dotter Ella Nilsdotter Wedmyra
1731-11-07 Soldaten Jon Larsson Biörn
Gambla Erik Ers D:r Brijta Ersdotter Byn
1731-11-14
Pär Pärsson Holsiö Sal. Olof Ols d:r Segren Olsdotter Gammelsträng
1732-02-13 Gambla Skräddaren Jon Pärsson Lijten Bränswed Sal. Hans Sims d:r Barbru Hansdotter Betsdal
1732-02-20 Länsmans Son Jon Jonsson Norbo by Skräddarens d:r Brijta Jonsdotter Bränswed
1732-03-26 Sal. Daniel Olofs Son Anders Danielsson Norbo byn Pijgan Karen Pärsdotter Hasella Sochn och Swedia by
1732-10-29 Soldaten Jon Jonsson Hiort Norbo byn Sal. Pär Pärs dotter Kerstin Pärsdotter Holsiö
1732-11-05 Cronones Ländsman Jonas Olofsson Helberg Norbobyn Pijgan Ella Andersdotter Född i Hasilla Sochn och Swedia by
1732-11-19
Daniel Stephansson Norbobyn Qvinsperson Ingrid Ersdotter Forssa Sochn och Näset
1732-12-26 Drängen Pär Jonsson Holsiö Pigan Margeta Ersdotter Forssa Sochn och Kalfwe by
1733-03-28 Soldaten af Forssa Compagnie N:o 94 Pär Jonsson Sedig
Sal. Soldaten Olof Jonsson Winters dotter Brijta Olofsdotter
1733-11-18 Spögubben Olof Hansson Mosgård Pijgan Margetha Jonsdotter Posse
1734-11-10 Nämdemans Son Pär Olofsson Gammelsträng Jon Jacobs d:r Ingrid Jonsdotter Holsiö
1734-11-03 Husman Staffan Johansson Norbo by Lars Ers d:r Karen Larsdotter Byn
1735-04-20 Drängen Olof Andersson Gl.sträng Pijgan Sal. Olof Påls dotter Margeta Olofsdotter Betsdal
1735-11-09
Olof Nilsson Wedmyra Pijgan Sal. Mårten Jons Knåpes d:r Malin Mårtensdotter Gammelsträng
1736-11-07 Drängen Olof Pärsson Norman Byn Sal. Kyrkiewärden Olof Pärs d:r Kerstin Olofsdotter Nobobyn
1736-11-14 Gamble Olof Jacobs Son Erik Olofsson Holsiö Soldaten Pär Pärs Bullers dotter Karen Pärsdotter Byn