Vigselregister Norrbo C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1729-04-09 Daniel Ers Son Erich Danielsson Holsiö Sal. Morten Jons Knåpes dotter Giertrud Mårtensdotter Gammelsträng
1729-10-19 Länsmans Son Olof Jonsson Norbo by Olof Anders dotter Anna Olofsdotter Skalmyra by och Forssa Sochn
1729-11-02
Pär Jonsson Norbo byn Förijarens Christopher Davidsson Cammels d:r Christina Christophersdotter Cammel Forssa Försambling
1729-11-09 Drängen Pär Jonsson Nordanäng och Delsbo S:n Gambla skomakarens Jon Jons dotter Karin Jonsdotter Wid åhn
1729-11-16 Soldaten Johan Ersson Nordin
Erik Pärs dotter Anna Ersdotter Hede och Tuna Sochn
1730-02-08 Kyrkiowärdens Salige Lars Lars Son Pär Larsson Holsiö Nämndemans Erik Ers d:r Karin Ersdotter Hiorstad och Högs Sochn
1730-11-08
Mats Jonsson Holsiö Daniel Ers d:r Brigitta Danielsdotter Holsiö
1731-02-28 Gamla Skomakarens Erich Lars Son Lars Eriksson Nordlöf Högswed Pigan, Jacob Olofs stiufd:r Chersten Olofsdotter Brenning Holsiö, född i Forssa Sochn och Söderäng
1731-11-01 Gamla Kyrkiowärdens Erich Ers Son Erich Ersson Norboby Nils Olofs d:r Ella Nilsdotter Wedmyra
1731-11-07 Sold. Jon Larsson Biörn
Gamla Erich Ers d:r Brita Ersdotter Byn
1731-11-14 Sal. Päder Pärs Son Peder Pärsson Holsiö Sal. Åldermans Olof Olofsson d:r Sigrid Olofsdotter Gammelsträng
1732-02-13 Gamble Skräddaren Jon Pärsson Lijten Bränswed Sal. Soldatens Hans Sims Räfs d:r Barbru Hansdotter Betsdahl
1732-02-20 Ländsmans Son Jon Jonsson Norboby Skräddarens dotter Brijta Jonsdotter Bränswed
1732-03-26 Sal. Nämbdeman Daniel Olofs Son Anders Danielsson Norbo by Pijgan Karen Pärsdotter Hasilla och Swedia by
1732-10-29 Soldaten Jon Jonsson Hiort Norboby Sal. Pär Pärs dotter Kerstin Pärsdotter Holsiö
1732 Cronones Ländsman Jonas Olofsson Helberg Norbobyn Pigan Ella Andersdotter Hasilla Sochn och Swedia by
1732-11-19
Daniel Stephansson Norboby Qwins Person Ingrid Ersdotter Forssa Sochn och Näset
1732-12-26 Sal. Jon Pärs Son Pär Jonsson Holsiö Pijgan Margetha Ersdotter Forssa Sochn och Kalfwe by
1733-03-28 Soldaten af Forssa Compagnie 94 Pär Jonsson Sedig
Sal. Soldaten Olof Jonsson Winters dotter Brita Olofsdotter
1733-11-18 Spögubben Olof Hansson Mosgården Pijgan Margeta Jonsdotter Possa
1734-11-03 Husman Staffan Johansson Norbo by Pijgan Lars Ers d:r Karen Larsdotter Byn
1734-11-10 Nämbdemans Son Pär Olofsson Gammelsträng Jon Jacobs dotter Ingrid Jonsdotter Holsiö
1735-04-20 Pastoris Dräng Olof Andersson Gammelsträng Sal. Olof Påls dotter Margeta Olofsdotter Betsdahl
1735-11-09
Olof Nilsson Wedmyra Sal. Mårten Jons Knåpes dotter Malin Mårtensdotter Gammelsträng
1736-11-07 Sold: Pär Olofs Normans Son Olof Pärsson Byn Sal. Kyrkiowärdens Olof Pärs dotter Kerstin Olofsdotter Byn
1736-11-01 Drängen Olof Jonsson Påsse Holsiö Pijgan Kerstin Jonsdotter Sigstad Hög Sochn
1736-11-14 Gamle Olof Jacobs Son Erich Olofsson Holsiö Qvinsperson Sal. Sold. Mats Lars Bångs d:r Karen Matsdotter Byn
1736-11-21 Unge Bonden Lars Matsson Byn Sal. Staffan Daniels d:r Segren Staffansdotter Norboby
1737-04-24 Soldaten Swen Jonsson Nordin
Pijgan Sal. Jon Olofs d:r Margeta Jonsdotter Holsiö
1737-11-06 Sal. Pär Olofs Son Olof Pärsson Holsiö Pijgan Anna Erichsdotter Hambre och Forssa Sochn
1738-10-22
Jon Larsson Betsdahl Pig. Margeta Andersdotter Holsiö
1738-10-29 Afskiedade Soldaten Anders Pädersson Dalman
Pig. Salige Jon Olofs dotter Anna Jonsdotter Holsiö
1738-11-05 Drängen Mats Staffansson Byn Pijgan Sal. Hans Olofs d:r Ella Hansdotter Byn
1738-11-12
Pär Carlsson Byn Pijgan Sal. Olof Olofs d:r Anna Olofsdotter Gammelsträng
1738-11-19 Soldaten Lars Hansson Strandell
Pijgan Sal. Unge Erik Ers d:r Margeta Ersdotter Byn
1739-04-29
Erich Andersson Holsiö Pig. Karin Nilsdotter Wedmyra
1739-11-18
Erich Pärsson Byn Pig. Segrid And.dotter Holsiö
1740-01-01
Jacob Olofsson Norrbo Byn Pig. Karin Jonsdotter Norrbo Byn
1740-11-09
Johan Carlsson Gammelsträng Pigan Karin Erichsdotter Gammelsträng
1740-11-16 Unge Päder Pädersson Holsiö Pigan Ingrid Andersdotter Holsiö
1740-11-23 Husmannen Erich Olofsson Gammelsträng Gl. Pigan Ella Ersdotter Arbro Sochn och Flästa By
1741-01-25 Husmannen Lars Jonsson Löten Pigan Kierstin Larsdotter Norrbobyn
1741-03-29 Klockaren Måns Erichsson Rogstadius
Pigan Elisab. Jacobsdotter
1741-11-08
Olof Jonsson Glugg Sal. Erich Jonssons Änka Ärl. och Gudf. H. Coecilia Jonsdotter Hög S:n och Glimstad by
1742-11-14
Päder Jacobsson Holsiö Pigan Segrid Erichsdotter Gammelsträng
1742-11-21 Blinde Mannen Päder Staffansson Norrbobyn Pigan Margareta Ersdotter Forssa S:n och Frägsta by
1742-11-28 Unge Bonden Johan Pädersson Norrbobyn Qwins-Personen Marg. Johansdotter Jettendal och Giärde
1743-02-06 Länsmannen Jonas Hellberg
Framledne Olof Mårtenssons dotter Anna Olofsdotter Norrbobyn
1743-02-27 Soldaten af Majorns Compagnie Jonas Grelsson Jernberg Forssa S:n Pigan Anna Hansdotter Norrbobyn
1743-05-08 Ofärdiga drängen Päder Jonsson Betsdal Pigan Margareta Larsdotter Holsiö
1743-10-02 Drängen Pehr Pehrsson Norrbo byn Pigan Karin Olofsdotter Holsiö
1743-11-06 Drängen Olof Jonsson Holsiö Pigan Sigrid Jonsdotter Holsiö
1743-11-13 Unge bonden Michaël Jonsson Holsiö Pigan Gertrud Olofsdotter Holsiö
1743-11-20 Drängen Erich Larsson Byn Pigan Karin Jonsdotter Hurtig Ferila
1744-04-08 Klåckaren Måns Ersson Rogstadius
Pigan Karin Carlsdotter Norrboby
1744-06-03 Soldaten Olof Norström
Enkan Margretha Jonsdotter Holsjö
1744-07-01 Soldaten Pål Sund Dilsbo Soldate Enkan Brita Olofsdotter Holsjö
1744-11-01 Husmannen Lars Larsson Högswed Pigan Ingrid Olsdotter Norrboby
1744-11-04 Drängen Jon Jonsson Holsjö Olof Olofssons Enka Hustru Margretha Mårtensdotter Holsjö
1744-11-11 Drängen Olof Olofsson Holsjö Pigan Margretha Carlsdotter Norrboby
1744-11-11 Drängen Jon Olsson Gamelsträng Pigan Anna Pehrsdotter Norrbobyn
1745-01-01
Mats Jonsson Holsjö Pigan Anna Jonsdotter Backan
1745-01-20 Soldaten Olof Östberg
Soldate Enkan Hustru Brita Mårtensdotter Baldra
1745-02-17 Soldaten Jonas Björn
Pigan Sigrid Jacobsdotter Norrboby
1745-03-25 Sockneskomakaren Olof Pehrsson
Pigan Karin Persdotter Holsjö
1745-04-10 Soldaten Jonas Ohlsson Lund
Pigan Ingrid Olofsdotter Holsjö
1745-11-10 Bonden Lars Jacobsson Norrboby Pigan Cherstin Jonsdotter Holsjö
1746-05-03 Soldaten Lars Stor
Qwinsperson Karin Olofsdotter Holsjö
1746-10-05 Bonden Olof Larsson Hög Sockn och Baldra Pigan Helena Jonsdotter Norrboby
1746-11-02 Soldaten Jonas Plåt
Pigan Ingrid Olofsdotter Norrboby
1746-11-16 Drängen Anders Pehrsson Norrboby Pigan Gunnila Erichsdotter Furuberg
1746-11-30 Soldaten Anders Nordin
Pigan Brita Jonsdotter Forssa Sochn
1746-12-26 Bonden Anders Danielsson Norrbo by Pigan Gertrud Pehrsdotter Regnsjö
1747-05-24 Soldaten af Majorens Compagnie Pehr Ersson Sedig
Daniel Stors Enka Hustru Ingrid Erichsdotter
1747-11-08 Drängen Lars Hansson Bjuråker och Ängja Afledne Soldaten Jonas Hjorts enka Hustru Cjerstin Pehrsdotter Norrbo by
1747-11-15 Soldaten af Majorens Compagnie Swen Hjort
Pigan Anna Erichsdotter Barnfödd i Forssa
1747-11-22 Soldaten af Majorens Compagnie Olof Winter
Pigan Sigrid Jonsdotter Backan
1747-11-29 Soldaten af Majorens Compagnie Jacob Olsson Palmstrand Forssa Sockn Pigan Karin Jonsdotter Gammelsträng
1748-01-06 Drängen Olof Olofsson Gammelsträng Pigan Karin Nilsdotter Forssa och Kalfhaga
1748-05-23 Gamla Sockneskräddaren Jon Pehrsson Högswed Pigan Brita Jonsdotter Medelpad och Torp Sockn Swanäng by
1748-11-17 Regements Adjutanten Herr Salomon Modéen
Enko Pastorskan Fru Margreta Qvaster Norrboby
1748-12-26 Soldaten Jonas Dufva
Jon Larssons Enka Margta Andersdotter Betsdal
1748-12-28 Drängen Pehr Persson Bjuråker och Tjerne By Pigan Cherstin Jacobsdotter Norrboby
1749-11-26 Gamla Socknesmeden Olof Larsson Norrbo Ån Pigan Cherstin Esbjörnsdotter Född i Hogdal
1750-01-01 Drängen Pehr Salmonsson Forssa Sockn och Böle by Jon Erssons dotter Gertrud Jonsdotter Gammelsträng
1750-11-04 Drängen eller wargjernings Karlen Jon Jacobsson Holsjö Pigan Elsa Jonsdotter Blom
1750-12-03 Skomakare Drängen Paul Jonsson Dalarne
Brita Michelsdotter Mosgården
1750-12-26 Soldaten Jonas Berg????
Pigan Anna Ersdotter Norbobyn
1751-01-06 Sold: Mats Grönbom
Pigan Karin Joh: Hålsiö
1751-04-03 Kronosoldaten Jonas Norström
Bondedottren Ella Olofsdotter Hålsiö
1751-10-13 Vargerings Karlen Samuel Hansson Swedberg
Pigan ärl. och Gudfruchtige Chierstin Pärsdotter Forssa
1751-11-03 Bonden och Änklingen Pehr Olofsson Norrbobyn Kyrkowärdens Olof Hanssons dotr. Anna Olofsdotter Norrbobyn
1751-11-10 Socknesmeden Mårten Jonsson Gammelsträng Pigan Brita Andersdotter
1752-04-05 Giästgifware Sonen Anders Andersson Hålsiö Pig: Karin Jonsdotter Hålsiö
1752-10-18
Pär Jonsson Hålsiö Afskedade Soldatens Nordströms dotter Pigan Karin Olofsdotter
1752-11-08 Unge Bonden Jon Erichsson Hålsiö Gjästgifwarens dotter Brigita Andersdotter Hålsiö
1753-12-28 Afskedade Soldaten Olof Andersson Nordström Hålsiö Enkan Margeta Erichsdotter Hålsiö
1754-04-15 Corporalens Jonas Sturks Son Olof Jonsson
Sal:e H:r Comministri Olof Nordelii yngsta dotter Elisabeth Nordelia
1754-11-24 Unge Bonden Olof Olofsson Hålsiö Giästgifwaren Anders Janssons dotter Karen Andersdotter
1754-12-01 Soldaten Anders Olsson Strandell
Pigan Anna Nilsdotter Född i Forsa och Rumsta By
1756-06-09
Pär Larsson Födder i Biuråkers S:n och Biörsarf Kyrkowärdens Olof Erichssons dotter Anna Olofsdotter Hålsiö
1756-11-21 Unga bonden Lars Ersson Hålsiö Pär Lars dotter Karen Pärsdotter Hålsiö
1756-11-28 Drängen Jon Jonsson Hålsiö Lars Jonssons dotter Karen Larsdotter Gamelsträng
1757-10-30 Afskiedade Corporalen Eric Palmträd
Pigan Chierstin Nilsdotter Forsa
1757-11-06 Bonden Thomas Olofsson Betsdahl Erich Larssons dotter Anna Erichsdotter Hålsiö
1757-11-13
Erich Ersson Födder i Norrbobyn Jon Anders dotter Karen Jonsdotter Backan
1757-12-28
Pär Pärsson Byn, född i Fårsa Olof Ols dotter Margeta Olofsdotter Hålsiö
1758-04-23
Jacob Olsson Byn Pär Anders dotter Sara Pärsdotter
1758-05-07 Husmannen Olof Ersson Ängman Båtlänningen Drängens Pär Pärssons Enka Karen Olofsdotter Norrbobyn
1758-05-15 Unga Bonden Pär Larsson Hålsiö Sal. Jon Jacobssons dotter Brita Jonsdotter Hålsiö
1758-11-26 Dagswärks Karlen Daniel Danielsson Axling Strömbacka Pigan Anna Jakobsdotter Född i Båtlänningen
1759-11-04 Kyrkowärdens Olof Hanssons Son Hans Olofsson Byn Erich Danielssons dotter Anna Ersdotter Hålsiö
1759-11-25 Unga Pär Pärsson Hålsiö Nämndemannens Pär Olofssons dotter Kierstin Pärsdotter Norrbobyn
1760-03-06 Kyrkoherden öfwer Hogdahl och Hafrö Församlingar Herr Olof Nordin Född i Liusdahl Jungfru Anna Nordelia Född i Biuråker
1760-04-07 Wargerings Karlen Peter Andersson Blomberg Född i Stockholm Pigan Kierstin Pärsdotter Hålsiö
1760-05-18 Soldaten och vice Corporalen af Delsbo Comopagnie Anders Jonsson Lillberg Biuråkers Sochn, född i Siöwik Olof Nilssons dotter Brigita Olofsdotter Wedmyra
1760-05-26 Crono Ländsman David Pährsson Nordgren
Pär Carlssons Änka, Hustru Anna Olofsdotter Norrbobyn
1760-11-30
Jon Jonsson Gammelsträng
Anna Larsdotter Gammelsträng
1761-10-18 Klockaren här wid församlingen Mårten Olofsson Myrell Född i Wedmyra Pigan Hellena Jakobsdotter Född i Norrbobyn
1761-10-25 Soldaten Pähr Pährsson Grönbom
Pigan Kierstin Olofsdotter Betsdahl
1761-11-08 Soldaten Jonas Pährsson Lund
Nämndemans Pär Olofssons dotter Giertrud Pärsdotter Byn
1762-07-18 Unga bonden Pär Andersson Norrbobyn Olof Pärssons dotter Margeta Olofsdotter Norrbobyn
1762-11-07 Soldaten Olof Mårtensson Asp Född i Båtlänningen Pigan Ingrid Olofsdotter Född i Betsdahl
1762-11-14
Nils Ericsson Norrbobyn
Anna Pärsdotter Hålsiö
1762-11-21
Jon Olofsson Född i Hålsiö
Karen Larsdotter Byn
1762-11-28 Sochneskräddaren Eric Jonsson Gammelsträng Sal:e Jon Eriks dotter Margeta Jonsdotter Gammelsträng
1763-10-16 Afskiedade Husaren Pär Olsson Friberg Född i Biuråker Pär Lars dotter Anna Pärsdotter Hålsiö
1763-10-30 Soldaten Anders Hansson Hiort Född i Sandåkeren
Karin Andersdotter Född i Rengsjö
1763-11-20 Nämndemans Pär Olofs Son Pär Pärsson Byn Pigan Anna Pärsdotter Hålsiö
1763-11-27 Unga bonden Christopher Pärsson Hålsiö Bonde Dottren Kierstin Pärsdotter Född i Hålsiö
1763-12-04 Soldaten Anders Olsson Kilander Född i Avestad Pigan Karen Jacobsdotter Hålsiö
1764-03-18 Wargerings Karlen Erik Andersson Född i Tuna S:n och Tompta by
Elsa Danielsdotter Född i Norrbobyn
1764-11-25
Pär Olofsson Hålsiö
Kierstin Clasdotter Född i Forssa S:n och Bergie by
1764-12-02 Soldaten Eric Danielsson Snäll
Olof Pärssons dotter Kierstin Olofsdotter Byn
1764-12-09 Sochne Skomakaren Jon Hansson Född i Sandåkeren Pigan Margeta Danielsdotter Betsdahl
1765-11-17 Olof Eriks Son Pär Olofsson Hålsiö Erik Pärssons dotter Karen Ersdotter Norrbobyn
1765-11-24 Erik Daniels Son Mårten Ersson
Pär Larssons dotter Brigita Pärsdotter Hålsiö
1765-12-01
Olof Jonsson Backan, född i Hålsiö Pigan Karen Olofsdotter Betsdahl
1765-12-08 Husmannen Påhl Jonsson Hålsiö, född i Sweg
Kierstin Pärsdotter Född i Forssa och Öfwerbyn
1766-05-19 Corporalens Jonas Sturks Son Jon Jonsson Norrbobyn Soldatens Mathias Grönbohms Änka Karen Johansdotter Norrbobyn
1766-05-21 Sochne Skrifwaren Mårten Olofsson Östberg Betsdahl Afledne Klockarens Magni Rogstadii dotter Margetha Rogstadia
1766-09-28 Drängen Olof Ericsson Född på Hedvigsfors bruk Qwinsp. Margreta Pehrsdotter Född här i Norrbo och båtlänningen
1766-11-02 Wargernings Karlen Jonas Pärsson Hålsiö Gl:e Nämndemans Pär Olofssons dotter Margeta Persdotter Byn
1768-03-20 Soldaten af Majorns Compagnie Nils Andersson Hök Född i Harmånger Sochn Bondedottren Giölin Jonsdotter Norrbobyn
1768-04-17 Soldaten wid Majorens Compagnie Olof Stor
Afskeddade Soldatens Lars Stors dotter Lisbetha Larsdotter Holsjö
1768-10-23 Drängen Göran Göransson Född i Bjuråker Pigan Karen Phersdotter Född i Norrbo
1768-11-06 Dagswärkskarlen Eric Johansson Stockus Hedvigsfors Bruk And. Daniels dotter Karen And.dotter Byn
1769-04-09 Eric Daniels Son Olof Ericsson Holsjö Jacob Olofssons dotter Ella Jacobsdotter Holsjö
1769-11-19 Unga Bonden Nils Olofsson Wedmyra Unga Per Ols D:r Sigrid Persdotter Norrbobyn
1769-12-03 Soldaten Olof Persson God
Pigan Sigrid Jonsdotter Norrbobyn
1770-04-22 U. bond. Carl Johansson Gammelstr
Margta Eriksdotter Holsiö
1770-11-11 Husman Jon Jonsson Sturk
Pigan Chierstin Olofsdotter Hålsiö
1770-12-26 ??åts Kusken Olof Groth
Pigan Christin Larsdotter Hålsiö
1771-04-14 Länsman Wälachtad David Norgren
Klåckare Enkan, Ärliga och gudfruchtiga Hustru Ella Jacobsdotter
1771-04-21 Drängen Ärlig och beskiedelig Jon Olofsson Gammelsträng Pigan, Ärliga och gudfruchtiga Gertrud Eriksdotter Byn
1771-11-17 Drängen, Ärlig och beskiedelig Jon Eriksson NorrboByn Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Margeta Johansdotter Gammelsträng
1772-01-01 Unga Bonden, Ärlig och beskiedelig Daniel Matsson Hålsiö Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Giertrud Eriksdotter NorrboBy
1772-11-08 Drängen Ärlig och beskiedelig Jon Larsson Byn Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Lisbetha Larsdotter
1772-11-22 Såldaten Jacob Sturk
Pigan Karen Pärsdotter Båtläningen
1772-12-13 Gamla Nämnde Man Pär Olofsson Byn Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Malin Danielsdotter Betsdal
1773-11-07 Drängen, Ärlig och beskiedelig Anders Pärsson Hålsiö Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Ingrid Pärsdotter Gammelsträng
1773-11-14 Drängen, Ärlig och wälbeskiedelig Pär Olofsson Byn Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Segrid Jonsdotter Hålsiö
1773-11-21 Unga Bonden, Ärlig och wälbeskiedelig Olof Michelsson Hålsiö Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Anna Jonsdotter Gammelsträng
1773-11-21 Drängen, Ärlig och wälbeskiedelig Jon Jonsson Byn Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Segrid Michelsdotter Hålsiö
1773-11-28 Bonden, Ärlig och wälbeskiedelig Anders Ersson Hålsiö Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Karen Pärsdotter Hålsiö
1773-12-05 Drängen Olof Larsson Stor
Pigan Anna Larsdotter
1773-12-26 Bonden, Ärlig och beskiedelig Olof Jacobsson Byn Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Brita Jonsdotter Bjuråker och Wästansiö
1774-01-02 Blinda mannen, ärlig och beskiedelig Pär Staffansson
Båtsmans Enkan Barbro Eriksdotter
1774-07-31 Adjutanten, Herr Sven Forssius
Jungfru Lucina Gustava Modén
1774-11-20 Drängen, Ärlig och beskiedelig Daniel Ersson Hålsiö Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Chierstin Pärsdotter Hålsiö
1774-11-27 Gamla Bonden, Ärlig och beskiedelig Pär Pärsson Byn Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Segrid Jonsdotter Båtläningen
1775-01-01 Drängen, Ärlig och beskiedelig Jon Michelsson Hålsiö Pigan, Ärliga och sedesamma Ella Eriksdotter Byn
1775-02-12 Drängen, Ärlig och beskiedelig Jon Jonsson Sandåkern Pigan, Ärliga och sedesamma Margeta Pärsdotter Hålsiö
1775-02-19 Afskiedade Corporal Jonas Blom
Pigan, Ärliga och Sedesamma Margeta Ersdotter Byn
1775-02-26 Bonden, Ärlig och beskiedelig Johan Pärsson
Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Ingrid Jonsdotter Tuna
1775-12-03 Unga Bonden, Ärlig och beskiedelig Nils Eriksson Hålsiö Pigan, Ärliga och sedesamma Brita Pärsdotter Hålsiö
1776-01-15 Unga Bonden, Ärlig och beskiedelig Nils Jonsson Sandåkern Pigan, Ärliga och gudfruchtiga Brita Jonsdotter Hålsiö
1776-10-20 Adjutanten, Ädle Herr Sven Forssius
Dygdädla Jungfru Beata Brita Wiklund
1776-11-17 Blindamannen Pär Stephansson
Pigan, Ärliga och gudfruchtiga Margeta Jacobsdotter Delsbo
1777-04-13 Regements Profossen Ärlig och Manhaftig Olof Östberg
Pigan, Ärliga och Sedesamma Segrid Olofsdotter Byn
1777-04-20 Drängen Pär Ersson Byn Pigan Brita Olofsdotter Byn
1777-05-11 Härads Profossen Ärlig och Manhaftig Paul Sund
Enkan, Ärliga och Sedesamma Karen Jacobsdotter Hålsiö
1777-10-19 Afskedade Såld. Ärlig och beskiedelig Lars Lustig Forssa Pigan, Ärliga och Gudfruchtiga Cherstin Olofsdotter Hålsiö
1777-10-26 Sämskaren Jon Olofsson
Enkan, Ärliga och Sedesamma Elsa Jonsdotter Gammelsträng
1778-04-29 Drängen Sven Andersson NorrboBy Pigan Segrid Jonsdotter Gammelsträng
1778-05-17 Drängen, Ärlig och beskiedelig Eric Matsson
Pigan, Ärliga och Sedesamma Karen Jacobsdotter Hålsiö
1778-05-24 Unge Bonden, Ärlig och beskiedelig Jon Jacobsson
Änkan, Ärliga Sedesamma Margeta Ersdotter
1778-07-19 ??fa?diga drängen Johan Matsson

Anna Greta Körling
1778-11-01 Såldaten, Ärlig och Manhaftig Daniel God
Pigan, Ärliga och Sedesamma Ingrid Norström Hålsiö
1778-11-08 Såld. Ärlig och Manhaftig Pär Rusk
Pigan, Ärliga och Sedesamma Brita Pärsdotter Gammelsträmg
1778-11-15 Unge Bonden, Ärlig och beskiedelig Eric Jonsson Glugg Pigan, Ärliga och Sedesamma Brita Michelsdotter Hålsiö
1779-03-21 Drängen Olof Jonsson Hålsiö Soldatedottren Sigrid Jonsdotter Norrbobyn
1779-03-25 Skomak.
Gefle Soldatedottren Margta Ersdotter Forssa
1779-05-20 Bondesonen Eric Andersson Norrbobyn Bondedottren Margreta Persdotter Hålsiö
1779-10-17 Kolaresonen Per Andersson Sörgimma Skomakaredottren Margta Pålsdotter Hålsiö
1779-11-21 Bondesonen Jon Persson Bästdal Bondedottren Karin Matsdotter Hålsjö
1779-11-28 Soldatsonen Samuel Samuelsson Hålsiö Bondedottren Margta Andersdotter Norrbobyn
1779-12-05 Bonden Eric Olsson Vedmyra Soldatedottren Margreta Jonsdotter Hålsjö
1780-10-22 Bondesonen Anders Olofsson Hålsiö Bondedottren Sigrid Mårtensdotter Gamelstreng
1780-10-29 Kolaresonen Mats Ersson Strömbacka Bruk Soldatedottren Margreta Jonsdotter Norrbobyn
1780-11-12 Drängen Olof Thomsson Hålsjö Bondedottren Margta Andersdotter Hålsjö
1781-10-17 Nådårs Predikanten Michaël Fredin
Jungfrun Catharina Elisabeth Dure
1781-11-11 Soldaten Jonas Kock Hålsiö Bondedottren Karin Pärsdotter Hålsiö
1781-11-25 Soldaten Jacob Fält Norrbobyn Kyrkowaktaredottren Margareta Olofsdotter Hålsiö
1782-04-21 Soldaten Jonas Lås Hålsiö Bondedottren Karin Jonsdotter Gammelsträng
1783-03-30 Unge Bonden Lars Michelsson Glugg eller Hålsjö Bondedottren Stina Christophersdotter Hålsjö
1784-10-31 Drängen Per Persson Född uti Lima S:n i Wästerdalarne Soldatedottren Anna Samuelsdotter
1784-11-07 Kolaren Anders Ersson Masbo under Strömbacka Bruk Bondedottren Gertrud Haftorsdotter Särna i Wästerdalarne
1784-11-28 Unge Bondesonen Per Persson
Bondedottren Segrid Persdotter Hålsjö
1784-11-28 Gästgifwaresonen Olof Olofsson
Bondedottr. Chjerst. Persdotter
1785-11-06 Bondesonen Olof Olofsson Hålsjö Bondedottren Carin Persdotter
1785-11-06 Bondesonen Per Olofsson Hålsjö Hjulmakare dottr. Sara Jonsdotter
1785-11-13 Trumslagaren Jacob Holm
Bondedottren Segrid Persdotter
1785-10-30 Husmannen Eric Johansson
Landbodottren Karin Pehrsdotter Hålsjö
1786-11-05 Soldaten Olof Kring
Bondedottren Lisa Larsdotter
1786-11-05 Soldaten Anders Klar
Bondedottren Margar. Olsdotter
1787-01-21 Drängen Olof Andersson
Bonde Enkan Brita Jonsdotter Sandåkern
1787-10-28 Soldaten Per Glad
Bondedottren Margeta Persdotter
1787-11-04 Husm. Mårten Olofsson Båtländningen Soldatd:r Marg. Andersdotter
1787-11-11 Bondesonen Lars Persson Hålsjö Bondedottr. Ella Nilsdotter
1787-11-18 Bonden Lars Ersson Stensgärde Bondedottren Anna Persdotter
1787-12-02 Bonden Olof Persson Byn Bondedottren Carin Andersdotter Byn
1788-10-26 U. Bonden Olof Thomsson Bästdal Pig. Carin Olsdotter Hålsjö
1788-10-26 Sokneskrädd. Per P.son Friberg
Bondedottr. Brita Thomsdotter Bästdal
1788-11-09 Bonden Eric Persson Hålsjö Bondedottr. Brita Jonsdotter Byn
1788-12-26 Kolaren Olof Olsson Arnö i Rogstad Bondedottr. Chjerst. Persdotter Bästdal
1789-04-26 Bondesonen Anders Persson Backmo Pig. Ingr. Persdotter Hassel
1789-07-12 Reserve Soldaten Eric Olofsson Tall
Bondedottr. Anna Henricsdotter Sweg
1789-10-18 Unge Bonden Jon Matthsson Hålsjö Bondedott Anna Jonsdotter
1789-10-18 Bondesonen Jon Jonsson Gl.sträng Skrädd.dottr. Chjerstin Ersdotter
1789-11-01 Bonden Lars Jonsson Gl.sträng Bondedottr. Anna Matthsdotter
1789-11-22 Bondesonen Eric Ersson Gl.sträng Bondedottr. Ella Jonsdotter
1789-11-29 Drängen Olof Persson Byn Bondedottr. Marg. Persdotter
1790-04-05 Afsk. Soldaten Jonas Nordström
Bondedottr. Brita Larsdotter
1790-09-12 Torparen Eric Larsson Aggtjärn i Bjuråker
Kjerstin Samuelsdotter Högswed
1790-11-21 Unge bonden Per Larsson Stensgärde Bonded. Ingrid Nilsdotter Hålsjö
1790-11-28 Ordinarie Soldat. Hans Sam.son Hatt
Pig. Ingrid Ersdotter
1790-11-28 Soldat. Olof Flygt

Marg. Nilsdotter
1791-01-06 Kronolänsm. Frans G. Schavon
Jordegumm. Brita Ängman
1791-02-13 Bondesonen Olof Andersson
Bondedottren Ingeborg Jonsdotter
1791-03-25 Trumslagaren Lars Schavon
Jon Hastigs dotter Margareta Jonsdotter
1791-10-09 Bond. Eric Johansson
Soldatedottren Ella Jonsdotter Morsgård
1791-10-23 Bondesonen Anders Persson Hålsjö Klockaredottr. Marg. Östberg
1791-10-23 Sold. And: Hök
Sin lägrade fästmö Anna Persdotter Hålsjö
1791-10-30 Corporal Olof Kring
Bondedottr. Gertru Persdotter
1791-11-27 Soknemuraren Dav. Olof Norgren
Klockaredottr. Brita Östberg
1791-05-08 ???-Förwaltaren Sven Lingstedt Högs S:kn Sold: dottren Anna Lund Gammelsträng
1790-09-26 Postmästaren Joh. Ström Delsbo Jungf: Catharina Fahlander Hudiksvall
1792-04-01 Kohlare Sonen Anders Andersson Fönbo Corporalsdottren Ingrid Eriksdotter Båtländningen
1792-04-09 Unga Bonden Eric Thomasson Betsdahl Bondedottren Brita Jonsdotter Byn
1792-04-10 Nybyggaren Olof Larsson Dragmyran Bondedottren Carin Larsdotter Stensgärde
1792-05-06 Fördubblings Båtsman Eric Tapperman Forssa Enkan Anna Hindriksdotter Ängebo
1792-10-28 Soldaten Hans Hast
Vargerings Soldate Enkan Stina Andersdotter Gammelsträng
1792-11-18 Bonde Sonen Carl Olofsson Hålsjö Bondedottren Anna Andersdotter Norrbobyn
1792-11-25 Ugl. Bonden Pehr Pehrsson Norrbobyn Soldatedottren Margta Andersdotter Bjuråker
1793-03-31 Apologisten vid Hudiksvalls Triv. Schola Mag. Nils Broman
Enke Past: Fru Anna Brita Nordmark, född Norelius
1793-04-02 Bondesonen Pehr Pehrsson Hålsjö Bonde Enkan Carin Ersdotter Gammelsträng
1793-04-21 Torparen Eric Olofsson Thornberg
Pigan Catharina Wadin Prästgården
1793-10-27 Drängen Pehr Jonsson Nögd
Pigan Brita Thuresdotter Dalarne
1794-01-12 Bondesonen Olof Persson Byn Bonde Dottren Caren Pehrsdotter Byn
1794-06-02 Soldaten Pehr Hjort Hålsjö Bondedottren Gertrud Olsdotter Hålsjö
1794-11-02 Bonden Pehr Mårtensson Holsjö Nämndemans Dottren Elsa Olofsdotter Holsjö
1794-12-05 Bonden Jon Ericsson Byn Soldate Dottren Caren Pehrsdotter Gammelsträng
1795-01-18 Bondesonen Pehr Larsson Näppänge Bonde Enkan Gertru Hansdotter Norrboby
1795-04-12 Bonden Lars Jonsson Gammelsträng Afledne Skräddaren Sedigs dotter Sigrid Sedig Gammelsträng
1796-07-01 Drängen Per Olofsson
Pigan Lena Olsdotter Leufsta Socken i Upland
1796-11-13 Bonden Jacob Larsson Wedmyra Skrädare Dottren Carin Ersdotter Sedig
1796-11-20 Bonden Jon Jonsson Gammelsträng Bonde Dottren Brita Jonsdotter Norrbobyn
1797-01-01 Bonden Olof Pehrsson Backmo Nämndemans Dottren Gertrud Olsdotter Holsjö
1797-03-23 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Byn Pigan Ella Andersdotter Byn
1797-10-02 Drängen Lars Olsson Dragmyra Pigan Brita Olsdotter Holsjö
1797-10-27 Drängen Johan Jonsson Sveg Pigan Brita Andersdotter Holsjö
1797-10-29 Trumslagaren vid delsbo Compag. Pehr Palm
Pigan Margta Månsdotter Hafrö
1797-10-29 Soldaten Pehr Eld Bjuråker BondeD:n Ingrid Nilsdotter Wedmyra
1797-11-05 Afskedade Sold: Jon Nordström Holsjö Bonde Dottren Margta Pehrsdotter Holsjö
1797-11-05 Kolaren Lars Larsson Strömbacka Bruk Pig. Anna Pehrsdotter Holsjö
1797-11-19 Bonden Olof Jonsson Byn Skräddare Dottren Margta Ersdotter Sedig
1797-11-26 Husman Jan Mattsson Löten Pigan Sara Greta Morén Hudiksvall
1798-04-15 Soldaten Lars Persson Spansk
Bonde Dottren Sigrid Jonsdotter Gammstr.
1798-05-28 Fältväbeln Magnus Östberg
Kolare Dottren Christina Algren Österbo
1798-05-30 Drängen Henrik Matthsson Prestg:den Pigan Margta Ersdotter
1798-09-30 Studenten Pehr Ramberg
Pigan Helena Andersdotter
1798-10-06 Nybyggare Sonen Olof Olsson Stormyra Pigan Sigrid Jacobsdotter
1798-11-04 Bonden Pehr Nilsson Holsjö Länsmans Dottren Christina Nordgren
1798-12-27 Torparen Mårten Pehrsson Byn Pigan Brita Olsdotter Bästdal
1799-11-01 Sockne Skräddaren Daniel Ericsson
Bonde Dottren Karin Pehrsdotter Byn
1799-11-24 Bonden Pehr Pehrsson Harf i Forssa Bonde Dottren Kjerstin Jonsdotter Byn
1800-04-14 Kålaren Hans Jansson Mowiken Pigan Karin Pehrsdotter Holsjö
1800-10-02 U: Bonden Pehr Pehrsson Backmo Bonde Dottren Brita Jonsdotter Backmo
1800-11-07 Skomakaren Jon Jonsson Finflo i Tuna Sockn Pigan Brita Pehrsdotter Gamelsträng
1801-04-06 Bonde Sonen Eric Nilsson Holsjö Smeds Dottren Greta Lisa Wård Hedvigsfors
1801-05-03 Kolaren Eric Thomsson Strömbacka Bruk Enkan Karin Olsdotter Högsved
1801-05-06 Gl. Bonden Hans Olsson Norrbobyn Pigan Karin Olsdotter Norrbobyn
1801-11-09 Socknesmeden Michel Jonsson Hålsjö Bonde dottren Karin Andersdotter Hålsjö
1801-11-20 Soldaten Eric Svensk Delsbo S:n Bonde Dottren Brita Pehrsdotter
1801-11-27 Afsked: Sold: Jon Nögd Holsjö Bonde Dottren Karin Olsdotter B???
1802-03-25 U. Bonden Johan Carlsson Gamelstreng Sold. Dottren Margta Jonsdotter Hol.
1802-04-08 Drängen Stephan Olsson Dragmyra Bonde Enkan Ella Nilsdotter Holsjö
1802-11-07 Bondesonen Eric Persson Norrbobyn Pigan Kjerstin Persdotter Högsved
1802-11-22 Bonden Jacob Olsson Holsjö Bondedottren Ella Jonsdotter Holsjö
1802-11-28 Bondesonen Anders Olsson Holsjö Soldate Dottren Kjerstin Pehrsdotter G:strg
1802-12-10 U: Bonden Jonas Pehrsson N:Byn Bonde Enk. Gölin Jönsdotter Wästansjö
1802-12-10 Soldaten Olof Snäll N:Byn Bonde Dottren Kerstin Pehrsdotter No????