Vigselregister Norrbo E:1
Vigseldatum Lysn_Datum1 Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1803-10-02 1803-09-11 Skräd: Jonas Sedig
Bondedottren Karin Pehrsdotter Gammelstreng
1803-09-30 1803-09-11 Skom: Pehr Lund
Sold: Dott: Karin Olsdotter Gammelstr.
1803-10-04 1803-09-18 Dräng: Daniel Pehrsson
Bonde Enk. Karin Olsdotter Bästdal
1803-10-16 1803-09-25 Skräd: Lars Friberg
Bond: Ol Ersdotter Margta Olsdotter Holsjö
1803-10-25 1803-10-09 Klockaren Olof Östberg
Länsm. Dottr. Catharina Nordgren
1803-10-30 1803-10-09 Bond: Pehr Larsson Holsjö Bonde Dottr. Brita Nilsdotter Sandåkren
1803-10-30 1803-10-09 Soldaten Eric Strand
Bon:Dottren Gertrud Pehrsdotter Backmo
1803-11-06 1803-10-16 Skom: Jonas Andersson
Kl:dottr: Elisabeth Östberg N:Byn
1803-11-13 1803-10-23 Bondeson: Michel Olsson Holsjö B. D:n Gertrud Karlsdotter Gammelstreng
1803-11-20
Bondes. Ol. Persson Norrboby Bonde D:n Karin Persdotter Tuna S:n och Wij by
1804-02-03
Bond. Son: Pehr Nilsson Wedmyra Bondedottr. Brita Pehrsdotter Wedmyra
1804-02-20 1804-02-05 Exped: Befalln: Man: Pehr Forsblad
Mad: Brita Schavon
1804-04-08 1804-03-18 Sold. Matts Blom
Bonde dottren Margta Jonsdotter Gammelstr:
1804-04-15 1804-03-25 Bond. Son: Jon Larsson
Sold. Dottr: Karin Pehrsdotter Holsjö
1804-05-03 1804-04-15 Bond: Son: Jon Persson Holsjö Sold. Dottr: Kjerstin Andersdotter Holsjö
1805-04-23 1805-04-07 Bond: Son Jacob Olsson
NämndeM Dottren Gertrud Svensdotter N Byn
1805-04-23 1805-04-07 Bonde Son Anders Svensson

Gertrud Danielsdotter N Byn
1805-11-03 1805-10-13 Kolare Sonen Mats Ersson
Pig: Greta Olsdotter Fönbo
1805-11-17 1805-10-27 Bond. Jakob Olofsson Bästdal Bond. D:r Margeta Jonsdotter Bästdal
1805-12-27 1805-12-08 Bruks Skräddaren Peter Ersson
Dagsvärkarls Enkan Anna Persdotter Båtlänningen
1806-03-25 1806-03-09 Sold. vid Delsbo Compag. Erik Färdig Bjur:
Anna Hammarström Norrbo å
1806-04-13 1806-03-23 Sold. vid Majorens Comp. Jon Lek Bjuråker Bond. Jon Ers dotter Ella Jonsdotter Norrbobyn
1806-05-30 1806-05-11 Sold: Sonen Anders Andersson
Sold. Enkan Karin Olsdotter Holsjö
1806-11-16 1806-10-26 U. Bond: Jonas Danielsson
Bond. Dottr. Sigrid Jonsdotter Holsjö
1806-11-23 1806-11-02 Bond. Son. Lars Jonsson N:By Skom. Dottr. Elsa Jonsdotter Bästdal
1807-04-17 1807-03-29 Sold. vid Majorens Comp. Jonas Fält
Bonde Dottren Karin Olsdotter Holsjö
1807-05-05 1807-05-03 Sold. vid Major. Compagnie Olof Skytt
Bonde D:n Brita Persdotter Norrbobyn
1807-05-19 1807-05-03 Torparen Olof Andersson Wedmyra Bjuråkers s. Sold. Enkan Cherstin Persdotter Båtlänning.
1807-11-01 1807-10-11 Bonden Olof Andersson Gammelsträng Bondedottren Malin Nilsdotter Wedmyra
1808-05-17 1808-05-15 Soldat. vid Kl. Helsinge Regimente och Första Majorens Comp. Israel ?
Bondedottren Cherstin Persdotter Norrbobyn
1808-10-30 1808-10-09 Nämndemans Sonen Daniel Svensson Norrbobyn Bondedottren Carin Andersdotter Holsjö
1808-11-06 1808-10-16 Bonden Jacob Larsson Norrbobyn BondeDottren Carin Olofsdotter Norrbobyn
1808-11-13 1808-10-23 Bonden Per Andersson Holsjö BondeDottren Kerstin Larsdotter Holsjö
1809-02-05 1808-12-25 Kolaren Anders Wård Strömbacka Bruk Torpare Dottren Kerstin Persdotter Fönebo
1809-01-22 1809-01-01 Kolaren, Enklingen Henric Söderberg Hedvigsforss Bruk Torparen Eric Thornbergs frånskilda Hustru Catharina Wadin Båtlänningen
1809-07-23 1809-07-02 Drängen Jonas Olofsson
Pigan Kerstin Ericsdotter Gammelsträng
1809-11-05 1809-10-15 Bonden Eric Carlsson Gammelsträng BondeDottren Brita Larsdotter Hålsjö
1809-11-12 1809-10-22 Bond. Eric Jonsson Gammelsträng BondeDottr. Brita Olofsdotter Norrbobyn
1810-11-11 1810-10-21 BondeSonen Eric Andersson Hålsjö Soldate Dottren Brita Jonsdotter Hålsjö
1811-03-31 1811-03-17 Postföraren Anders Samuelsson Båtlänningen Pigan Elisabeth Jonsdotter Båtlänningen
1811-04-16 1811-03-31 CorporalsSonen Olof Jacobsson NorrboByn Bonde Enkan Anna Danielsdotter Hålsjö
1811-10-27 1811-10-06 Soldaten vid Hels. Regemente och Delsbo Comp. N:o 35 Eric Staf Bjuråker Torpare Dottren Margta Ersdotter Norrbobyn
1811-11-03 1811-10-13 Bonden Jonas Nilsson Norrbobyn Pigan Brita Jonsdotter Norrbobyn
1811-11-10 1811-10-20 Bonden Eric Jonsson Hålsjö Bonde Dottren Ingrid Nilsdotter Ängebo
1811-11-17 1811-10-27 Nämndemannen Mickel Ersson Hålsjö Bonde Dottren Margta Persdotter Gammelsträng
1811-11-15 1811-10-27 Sold. vid Kongl. Hels. Reg. och 1:sta Maj:s Comp: N:o 86 Eric Skants
Bonde Dottren Kjerstin Andersdotter Hålsjö
1812-04-19 1812-03-29 Sold. vid Kongl. Hels. Reg. och 1:sta Maj:s Comp: N:o 83 Eric Spansk
Bonde Dottren Karin Larsdotter Hålsjö
1812-04-16 1812-04-05 Sold. vid samma Reg. och Comp: N:o 98 Lars Snäll
Bonde Dottren Karin Olofsdotter Hålsjö
1812-04-17 1812-04-12 Sold. vid samma Reg. och Comp: N:o 137 Per Kjäck
Jungfru Christina Lindstedt Hallbo
1812-04-21 1812-04-12 Sold. vid samma Reg. och Comp: N:o 73 Anders Printz
Bonde Dottren Brita Larsdotter Hålsjö
1812-04-22 1812-04-12 Sold. vid samma Reg. och Comp: N:o 85 Samuel Klar
Soldate Dottren Kjerstin Persdotter Bästdal
1812-04-24 1812-04-19 Sold. vid samma Reg. och Delsbo Comp: N:o 110 Eric Glants Bjuråker och Spångmyra Pigan Kjerstin Ersdotter Norrbo Vedmyra
1812-05-07 1812-04-19 Torp. Olof Jonsson Gammelsträng Bonde Dottren Margta Jonsdotter Norrbobyn
1812-06-09 1812-05-24 Gamle Postföraren Samuel Samuelsson Båtlänningen Pig. Catharina Ericsdotter Vid Kyrkan
1812-11-08 1812-10-18 BondeSonen Olof Olofsson Hålsjö Bonde Dottren Karin Carlsdotter Gammelsträng
1812-11-15 1812-10-25 BondeSonen Jonas Ericsson Hålsjö Bonde Dottren Margta Jonsdotter Hålsjö
1812-11-22 1812-11-01 Bond. Michaël Jonsson Byn Bonde Dottren Ella Persdotter Byn
1812-11-22 1812-11-01 Bond. Jon Jonsson Byn Kyrkovärds Dottren Gertrud Jonsdotter Byn
1812-12-20 1812-11-29 Förstärknings Soldaten vid Kongl. Helsinge Regementet och 1:ste Maj:s Comp. N:o 31 Christian Grip
Pigan Carin Olofsdotter Högsved
1813-01-06 1812-12-20 Bond. Eric Jonsson Byn Corporals Dottren Carin Jacobsdotter Byn
1813-03-14 1813-02-21 Nådårs Predikanten vid Norrbo och Bjuråkers Pastorat Carl Peter Streng
Hushållerskan Margareta Catharina von Kjöhling
1813-04-16 1813-04-04 Förstärknings Soldaten vid Kongl. Hels. Reg. och 1:ste Maj:s Comp. N:o 30 Pehr Ruth Hålsjö LandBonde Dottren Clara Pehrsdotter Hålsjö
1813-04-13 1813-04-11 Soldaten vid samma Reg. och Comp. N:o 89 Johan God
Pigan Beata Stridfäldt Hålsjö
1813-04-14 1813-04-11 Sold. vid samma Reg. och Comp. N:o 94 Olof Hedblom
Foster Dottren Sophia Crispina Schavon Prästgården
1813-04-30 1813-04-11 Kolare Sonen Per Abrahamsson Moviken, Bjuråkers Socken Bonde Enkan Greta Lisa Vård Hålsjö
1813-05-30 1813-05-16 BondeSonen Mårten Andersson
Soldate Dottren Kjerstin Jonsdotter Hålsjö
1813-10-24 1813-10-03 BondeSonen Olof Ericsson Hålsjö Bonde Dottren Ingrid Persdotter Gammelsträng
1814-11-06 1814-10-16 Bonden Eric Nilsson Ängebo Bonde Dottren Margta Andersdotter Holsjö
1814-11-13 1814-10-23 BondeSonen Eric Ericsson Gammelsträng Soldate Dottren Anna Jonsdotter Holsjö
1815-06-18 1815-05-28 Torparen Hinric Jacobsson Hassela och Stensjön Pigan Karin Jacobsdotter Hålsjö
1815-11-12 1815-10-22 Nybrukaren Eric Persson Norrbobyn Pigan Anna Persdotter Fönbo
1815-11-19 1815-10-29 BondeSonen Jonas Svensson Norrbo Byn Bonde dottren Stina Larsdotter Holsjö

1815-11-12 Drängen Olof Danielsson Hålsjö Bondedottr: Gölin Andersdotter Hålsjö
1816-04-28 1816-04-07 Bonden Jon Jonsson Norrbobyn Bonde Dottren Anna Persdotter Gammelsträng
1816-11-10 1816-10-20 Bondeson Jonas Ericsson Wedmyra Nämndemansdottren Anna Olsdotter NorrboByn
1816-12-08 1816-11-17 Drängen Olof Andersson Gammelsträng Pigan Sigrid Jonsdotter Fönebo
1817-05-26 1817-05-11 Bondesonen Per Olofsson Backmo Gästgifv: Dottren Lisa Olsdotter NorrboByn
1817-11-09 1817-10-19 Bonden Per Persson Byn Pig: Karin Strand Gamstreng
1817-11-16 1817-10-26 Bonden Nils Persson Byn Bondedottren Anna Nilsdotter Hålsjö

1818-03-08 Drängen Jonas Persson Gstreng Pig. Brita Olsdotter Dragmyra
1818-04-03 1818-03-08 BondeSon Lars Persson NorrboByn Pigan Anna Friberg
1818-05-03 1818-04-12 Vice Corporalen Olof Skräck NorrboByn Bondedottren Ella Jonsdotter Gstreng
1818-11-01 1818-10-11 Kolaren Olof Olofsson Fönbo Pigan Carin Olsdotter Back Bergsjö
1818-11-15 1818-10-25 Torparen Johannes Jonsson NorrboByn Pigan Sigrid Jacobsdotter NorrboByn

1818-11-01 BruksSkrifvaren Eric Lindstedt
Bondedottren Anna Persdotter Stensgärde

1818-11-01 BondeSonen Anders Olsson N.Byn Bondedottren Karin Persdotter Stensgärde
1818-11-22 1818-11-01 Bonden Olof Olofsson NorrboByn Gästgifv.dottren Brita Olsdotter NorrboByn
1818-12-06 1818-11-15 Torparen Jon Persson Hålsjö Bondedottren Karin Nilsdotter
1818-12-06 1818-11-15 Bruksarbetaren Salomon Fernlund ???? Pigan Wallborg Olofsdotter Gstreng

1819-03-28 Soldaten Eric Lönn N.Byn Pigan Anna Larsdotter Hålsjö

1819-04-04 BondeSonen Anders Ersson Hålsjö Bondedottren Margtha Carlsdotter Gstreng
1819-06-01 1819-05-16 Bonden Per Danielsson N.Byn Enkan Carin Jacobsdotter N.Byn

1819-10-17 Torparen Eric Larsson Stensgärde Pigan Gertrud Jonsdotter Gstreng

1819-10-17 LandBonden Per Jonsson Smedsgården Pigan Chjerstin Andersdotter Hålsjö

1819-10-31 Bonden Nils Larsson Hålsjö Bondedottren Margtha Olsdotter Hålsjö

1819-11-28 Afskj: Trumslagaren Anders Törn
Spansk Enka Carin Larsdotter Hålsjö

1820-01-16 Torparen Olof Olofsson Stormyra Pigan Anna Nilsdotter Båtlänningen

1820-02-27 Drängen Jacob Ersson Fönbo Pigan Sara Ersdotter Norrbo postgård

1820-03-19 Soldaten Jonas Lang
Pig. Margtha Jacobsdotter

1820-10-15 Torparen Anders Persson NboByn Pigan Brita Persdotter

1820-10-15 Drängen Jonas Jonsson Gammelstreng Pigan Brita Olsdotter Gammelstreng

1820-10-22 Inspectoren Nils ???boren Norrala Jungfru Christina Svensdotter Norgren

1820-10-29 Bonden Per Jonsson Bästdal Pigan Carin Olofsdotter Bästdal

1820-10-29 Torparen Matts Jonsson Bästdal Bondedottren Sigrid Andersdotter Gstreng

1820-11-05 BondeSon Jonas Persson Bästdal Bondedottren Anna Olsdotter Bästdal

1821-03-04 Soldaten Johan Nord
Pigan Brita Persdotter Hålsjö

1821-05-06 Husmannen Jon Olsson Gstreng Enkan Clara Persdotter Gstreng

1821-08-12 Torparen Per Persson Fönbo Pigan Gunnila Samuelsdotter Hålsjö

1821-09-02 Bondeson. Per Persson Hålsjö Bondedottren Sigrid Persdotter Gstreng

1821-10-28 SockneSkräddaren Per Friberg Hålsjö Pigan Karin Andersdotter Hålsjö

1821-11-18 Soldaten Olof Snygg NorrboByn Bondedottren Margtha Olsdotter

1822-01-03 BondeSonen Jonas Persson Gstreng Bondedottren Sigrid Jonsdotter Gstreng

1822-03-10 Soldaten Jonas Sköld N.Byn Pigan Christina Friberg Gstreng

1822-04-07 Torparen Eric Jonsson Smedsgården Forssa Pigan Sigrid Jonsdotter Hålsjö

1822-04-21 Soldaten Daniel Ädel Bästdal Bonde dottren Chjerstin Jonsdotter Bästdal

1822-05-12 Bonden Eric Larsson Gstreng Bondedottren Anna Ersdotter Bästdal

1822-09-08 Drängen Per Holmberg Nbyn Pigan Maria Uddberg Nbyn

1822-10-20 Soldaten Per Flodin
Pigan Karin Jacobsdotter Byn

1823-03-23 Soldaten Eric Norell Byn Bondedottren Brita Persdotter Holsjö

1823-09-14 Husman Enkl. Jon Jonsson Westtjär Ilsbo Pigan Karin Jonsdotter Fönbo

1823-10-05 Dräng: Per Andersson Klockaregården Pigan Karin Hansdotter NorrboByn

1823-10-26 Bondeson. Jonas Persson
Bondedott: Karin Ersdotter Gstreng

1824-03-07 Soldaten Eric Hedblom
Pigan Anna Olsdotter Gstreng

1824-03-21 Drängen Carl P. Hällman
Pig Brita Nilsdotter Nbyn

1824-03-28 Drängen Eric Ersson
Pigan Lena Anddotter Gstreng

1824-04-04 Socknskrifvaren Nils P. Falck
Pig. Greta Juliana Wård

1824-05-16 Bondeson. Lars Larsson
Pig. Sigrid Olsdotter Gstreng

1824-07-04 Drängen Eric Andersson
Pig: Karin Larsdotter Bästdal

1824-10-17 Dräng: Eric Ersson Byn Pig. Catharina Sjulsdotter Byn

1824-10-24 Drängen Nils Persson Stensgärde Pig. Gunnila Olsdotter Holsjö
1824-11-21 1824-10-31 Bondeson Jonas Persson Hålsjö Bondedottr Margtha Jansdotter Backmo

1824-11-07 LandBonden Mårten Persson
Enk: Karin Persdotter Byn

1825-04-03 B. Per Mårtensson Stensgärde
Brita Jacobsdotter Byn
1825-11-13 1825-10-23 Dr. Hans Persson Holsjö Pig. Ella Jacobsdotter Holsjö

1825-12-11 Dr. Per Fällt
Pig. Ingrid Ersdotter
1826-04-14 1826-03-26 Soldaten Per Nordquist
Pig. Carin Olsdotter Norrbobyn

1826-07-09 Bondeson Jon Olsson
Pigan Sigrid Jonsdotter Norrbobyn

1826-10-15 Torparesonen Fredric Larsson Dyrvall? Pigan Karin Olsdotter Holsjö

1826-10-22 Dr. Joh. Tungström
Pig: Karin Ersdotter Fönbo
1827-04-01 1827-03-11 Soldaten Johan Bom
Enkan Chjerstin Persdotter
1827-04-16 1827-04-01 Drängen Anders Olsson Norrbobyn Pigan Margtha Nilsdotter Gammelstreng
1827-04-18 1827-04-01 Drängen Eric Månsson Norrväna Enkan Margtha Pålsdotter
1827-05-03 1827-04-15 Bondeson Daniel Michelsson Hålsjö Bondedottern Chjerstin Persdotter Hålsjö
1827-06-03 1827-05-20 Bondeson Olof Olofsson Backmo Bondedottren Sigrid Olsdotter Norrbobyn
1827-11-19 1827-11-04 BruksLäk: M. Mosell
Enkefru E. M. Wigius

1828-06-22 Dr. Olof Bäckvall Tuna Pigan Margtha And.dotter Masbo

1828-10-12 Bondeson Jonas Jonsson Gstreng Bondedottren Carin Ersdotter Bästdal

1828-10-26 Drängen Gustaf Schavon
Pig: Ella Persdotter Backmo

1828-10-26 Inhysesm. Enkling Anders Persson Fönbo Bondedottr. Ingrid And.dotter Holsjö
1829-05-05 1829-04-19 Bondesonen Olof Persson Byn Bondedottren Anna Persdotter Holsjö
1829-10-02 1829-09-13 F.d. Bonden Joh. Söm Forsa och Långby Bonde Dottr. Brita Jonsdotter Bästdahl
1829-10-09 1829-09-20 Torpare Sonen Lars Larsson Järnblästen Bondedottr. Chjerstin Olsdotter Norrbobyn
1829-11-01 1829-10-11 Torparen Anders Andersson Holsjö Soldat Dottren Brita Pehrsdotter Gammelsträng
1829-10-25 1829-10-04 Drängen Jon. Ersson Byn Bondedottr. Carin Jonsdotter Byn
1829-11-01 1829-10-11 Drängen Ol. Pehrsson Bästdahl Torpare Enkan Brita Pehrsdotter Skrotten
1829-11-06 1829-10-18 Fanjunkaren vid Hels. Kgl. Regim. C. Sv. Strandberg Norrbo Udde Hushållerskan Carin Löfström Norrbo Udde
1829-11-08 1829-10-18 Drängen Olof Olsson Norrbo Byn Bonde Dottren Chjerstin Jacobsdotter Norrbo Byn
1830-01-17 1829-12-27 Kohlaren Joh. Olsson Fönebo Pigan Carin Stephansdotter Fönebo
1830-05-05 1830-04-18 Bonden Enkl. Jon Pehrsson Hålsjö Bonde Dottren Margtha Olsdotter Backmo
1830-05-31 1830-05-16 Hemmansbruk. Enkl. Eric Ersson Holm i Forssa Skräddaredottr. Margreta Jonsdotter Gammelsträng
1830-10-06 1830-09-19 Klockaresonen Mårten Ol. Östberg Norrbo Byn Jungfru Anna Forsström Norrbo Byn
1830-11-12 1830-10-24 Bonde Sonen Pehr Olsson N. Byn Bonde Dottren Anna Ersdotter Hålsjö
1831-02-13 1831-01-23 Bruks Arbet. Er. Jonsson Bäckvall Strömbacka Bonde Dottren Gunilla Ersdotter Fönebo
1831-03-18 1831-02-27 Enklingen Afsked. Sold. Ol. Snygg Byn Bonde Dottr. Margtha Jonsdotter Norrbo Byn
1831-04-05 1831-03-20 Soldaten och vice Corporalen vid 1:sta Majorens Comp. Joh. Holm Bästdahl Kyrkvakt. Dottr. Gertrud Larsdotter Hålsjö
1831-04-17 1831-03-27 Bonden Anders Ersson Fönebo Pigan Cathar. Pehrsdotter Fönebo
1831-04-19 1831-04-03 Bonde Sonen Ol. Michelsson Hålsjö Bonde Dottr. Brita Ersdotter Bästdahl
1831-07-24 1831-07-03 F.d. Bond. Ol. Pehrsson Båtlänning. Pigan Anna Mårtensdotter Byn
1831-11-04 1831-10-16 Soldat Sonen Nils Mattsson Hållsjö Bonde Enkan Kerstin Pehrsdotter Hållsjö
1831-11-20 1831-10-30 Soldat. af 1:sta Majorens Comp. N:o 86 Joh. Eric Nordin Hållsjö Pigan Gölin Pehrsdotter Gammelsträng
1831-12-15 1831-11-27 Bonden Enkling. Pehr Jonsson Bästdahl Bonde Dottr. Anna Pehrsdotter N. Byn
1832-02-07 1832-01-22 Bondesonen Eric Ersson Hållsjö Bondedottren Carin Pehrsdotter Hållsjö
1832-02-07 1832-01-22 Bonde Sonen Pehr Ersson Hållsjö Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Hållsjö
1832-02-23 1832-02-05 Bondesonen Sven Andersson Norrbo Byn Bonde Dottren Kerstin Jonsdotter Norrbo Byn
1832-03-16 1832-02-26 Enkl. Torpar. Olof Ersson Fönebo Enkan Gunilla Samuelsdotter Fönebo
1832-04-24 1832-04-08 Drängen Eric Andersson Hållsjö Bonde Dottren Gertrud Jacobsdotter Hållsjö
1832-05-06 1832-04-15 Bondesonen Jonas Larsson N. Byn Bonde Dottr. Christina Pehrsdotter N. Byn
1832-05-31 1832-05-13 Afsk. Sold. och Gratialisten Joh. God Bästdahl Bonde Dottr. Lisa Pehrsdotter Norrbo Byn
1832-07-03 1832-06-10 Bruks Inspectoren Herr Jacob Örn Hedvigsforss Demoiselle Christ. Johanna Forssberg Norrbo Prästgård
1832-11-18 1832-10-28 Torparesonen Hans Ersson Lennsjö i Bjuråker Bondedottr. Margtha Pehrsdotter Backmo

1832-11-18 Soldaten vid Delsbo Comp. Olof Larss. Nordquist Afholm Bonde Dottr. Carin Olsdotter Gammelsträng
1833-04-19 1833-03-31 Kohlare Dräng. Daniel Nilsson Fönebo Pigan Greta Lisa Malmgren Norrbo Prästgård
1833-10-27 1833-10-06 Bondesonen Anders Jonsson N:bo Byn Bonde Dottren Carin Olsdotter N:bo Byn
1833-12-08 1833-11-17 Drängen Jonas Jonsson Smedsgården i Forssa Torpare Enkan Brita Pehrsdotter Hålsjö
1834-03-09 1834-02-09 Soldaten vid 1:sta Maj. Comp. E: Norell Båtlänningen Soldat Enkan Margtha Johansdotter Båtlänningen
1834-03-19 1834-03-02 Kopparslag. Gesällen Abrah. Fridlund Forssa Barnmorskan Barbara Svahn Norrbo Byn
1834-04-01 1834-03-16 Bondesonen Mårten Pehrsson Hålsjö Pigan Sigrid Olsdotter Hålsjö
1834-04-29 1834-04-13 Bondesonen Carl Michaelsson Bästdahl Bonde Dottren Ingrid Ersdotter Bästdahl
1834-07-27 1834-07-13 Bondesonen Carl Ericsson Gammelsträng Bonde Dottr. Ingrid Olsdotter Gammelsträng
1834-10-10 1834-09-21 Torpar. Enkl. Anders Andersson Hålsjö Bonde Dottr. Brita Olsdotter Forssa
1834-11-09 1834-10-19 Kohlareson Eric Mattsson Fönebo Pigan Carin Olsdotter N:bo Byn
1834-11-23 1834-11-02 Drängen Anders Andersson Jernkrok Gammelsträng Soldat Dottren Carin Pehrsdotter Gammelsträng
1834-12-28 1834-12-07 F.d. Nämndem. Bond. Enkl. Ol. Andersson Gammelsträng Corporals Dottr. Gertrud Mattsdotter Gammelsträng
1835-01-16 1834-12-28 Lappmannen Enkl. Lars Andersson Ljusdahl Lappflickan Anna Nilsdotter Kreutz Gammelsträng
1835-04-21 1835-04-05 Bondesonen Eric Ericsson Backmo Bondedottr. Brita Johansdotter Backmo
1835-04-28 1835-04-12 Soldat. vid 1:sta Maj. Comp. And. Printz Hålsjö Bonde Dottr. Margtha Olsdotter N:bo Byn
1835-05-28 1835-05-10 Torparesonen Jacob Olsson Stormyra Bonde Dottr. Brita Pehrsdotter Hålsjö
1835-05-31 1835-05-10 Drängen Bengt Svensson Gunst Bergsjö Prostgrd TorpareDottr. Brita Andersdotter Stormyra
1835-07-12 1835-06-07 Tygvaktaren Herr J. A. Hansson Gefle Demoiselle Cath. El. Strandberg Norrbo Prestgård
1835-11-01 1835-10-11 Soldaten vid 1:sta Majorns Comp. Pehr Skantz Bästdahl Pigan Inga Nordström Hålsjö
1835-11-15 1835-10-25 Bondesonen Nils Ersson Hålsjö TorpareDottr. Anna Ersdotter Hålsjö
1835-11-15 1835-10-25 Bondesonen Anders Ersson Hålsjö Pigan Margtha Israëlsdotter Bästdahl
1835-11-22 1835-11-01 Soldaten vid 1:sta Majorns Comp:nie Pehr Tjerneld Gårdsmyra Pigan Brita Jonsdotter N:bo Byn
1836-05-08 1836-04-17 Bondesonen Anders Olsson Gammelstr. Bonde Dottr. Brita Jonsdotter Hålsjö
1836-05-12 1836-04-24 Torparen Enkling. Nils Pehrsson Stensgärde Pigan Margtha Olsdotter Gammelsträng
1836-05-29 1836-05-15 Torpar. Enkling. Anders Andersson Hålsjö Pigan Margtha Ericsdotter Hålsjö
1836-07-31 1836-07-10 Afsked. Soldat Jonas Öberg Jerfsö Enkan Helena Andersdotter Hålsjö
1836-10-30 1836-10-09 Bondesonen Lars Olsson Byn Bonde Dottern Anna Michaelsdotter Hålsjö
1836-10-30 1836-10-09 Torparen Michael Larsson Gammelsträng Bonde Dottr. Anna Olsdotter Byn
1836-11-13 1836-10-23 Bondesonen Jonas Jacobsson Bästdahl Bonde Dottren Anna Ericsdotter Byn
1836-11-07 1836-10-23 Bondesonen Anders Danielsson Hålsjö Bonde Enkan Gertrud Mattsdotter Gammelsträng
1837-05-24 1837-04-16 Bondsonen Pehr Ericsson Hålsjö BondeDottr. Pig. Brita Pehrsdotter Gammelsträng
1837-09-18 1837-09-03 Sockenskräddaren P. Friberg Högsved Hushållerskan Jungfru Maria Christina Sjöholm Prestgården
1838-03-22 1838-03-04 Soldat. af Forssa Comp:nie N:o 85 Pehr Gunst Hålsjö Pigan Sigrid Jacobsdotter Hålsjö
1838-05-20 1838-04-29 Bondesonen Olof Ersson N:bo Byn Bonde Dottr. Brita Andersdotter Hålsjö
1838-05-24 1838-05-06 F.d. Gardisten, Drängen Pehr Ericsson Norrbo Byn Pigan Anna Cecilia Öberg Norrbo Byn
1838-06-04 1838-05-13 Landbonden Jan Abrah. Hansson Norrbo Prestgård Bonde Dottr. Sigrid Pehrsdotter Wedmyra
1838-09-30 1838-09-09 Skomak. Son. Pehr Larsson Afholm Bonde Enkan Carin Pehrsdotter Norrbo Byn
1838-10-04 1838-09-16 Bondesonen Eric Ersson Gammelsträng Bonde Dottr. Margtha Olsdotter Hålsjö
1838-10-16 1838-09-30 Bondesonen Jon. Michaelsson Hålsjö Bondedottr. Margtha Larsdotter Gammelsträng
1838-11-13 1838-10-28 Drängen Pehr Pehrsson Hålsjö Bonde Dottr. Gertrud Jonsdotter Hålsjö
1838-11-25 1838-11-04 Bondesonen Olof Pehrsson Hålsjö Bonde Dottr. Brita Mårtensdotter Hålsjö
1838-12-09 1838-11-18 Bonden Jonas Ersson N:bo Byn Pigan Ella Jonsdotter N:bo Byn
1838-12-23 1838-12-02 Drängen Eric Danielsson N:bo Byn Soldat Dottr. Kjerstin Hansdotter N:bo Byn
1838-12-27 1838-12-09 Kohldrängen Pehr Ol. Nordberg Strömbacka Bonde Dottr. Brita Pehrsdotter Backmo
1839-04-05 1839-03-17 Kohlaren Abrah. Olsson Fönebo Pigan Margtha Pehrsdotter Forss i Högs Socken
1839-05-20 1839-05-05 Drängen Olof Olsson Näppänge Skräddare Dottr. Kjerstin Danielsdotter Nordqvist N:bo Byn
1839-09-23 1839-09-08 Drängen Pehr Olofsson Hålsjö Bonde Dottr. Margtha Andersdotter Hålsjö
1839-10-22 1839-10-06 Bondesonen Lars Ersson Gammelsträng Bondedottr. Brita Jonsdotter Gammelsträng
1839-10-27 1839-10-06 Drängen Eric Samuelsson Gammelsträng Pigan Carin Jonsdotter Gammelsträng
1839-11-10 1839-10-20 Soldaten Anders Höglund Hålsjö Corporalsdottr. Cecilia Olsdotter N:bo Byn
1840-04-20 1840-03-29 Glasmästar. Jac. Gust. Malmgren Bjuråker Demoiselle Anna Mar. Holmstrand Hålsjö
1840-05-17 1840-04-26 Drängen Jon. Mattsson Hålsjö Bondedottr. Brita Olofsdotter Byn
1840-06-08 1840-05-24 Bruks Inspect. H:r Dan. Silén Friggesund Hushållersk. Helena Sahlin Norrbo Prestgård
1840-10-25 1840-10-04 Bruks Arbet. Eric Andersson Strömbacka Pigan Anna Pehrsdotter Hålsjö
1840-11-01 1840-10-11 Soldaten vid Delsbo Comp:nie N:o 122 Eric Glad Njuparne Bonde Dottr. Kjerstin Ersdotter Norrbo Byn
1840-11-15 1840-10-25 Skräddareson. Eric Jonss. Sedig Gammelsträng Bonde Dottr. Brita Ericsdotter Gammelsträng
1840-11-25 1840-11-08 CorporalsSon. Joh. Israëlsson Gammelsträng Smeds Dottr. Carin Michaelsdotter Hålsjö
1841-02-25 1841-01-07 Kohlaresonen Hans Johansson Bergsjö och Norrgimma Kohlare Dottr. Sara Christ. Öberg Fönebo
1841-04-18 1841-03-28 Soldat. Olof Lundqvist Hålsjö Bonde Dottr. Anna Olofsdotter Backmo
1841-05-02 1841-04-11 Soldatsonen Pehr Pehrsson Hålsjö Bonde Dottr. Anna Andersdotter Hålsjö
1841-05-20 1841-05-02 Vice Corporal. Enkl. Pehr Sjö Delsbo och Åkre By Pigan Elisabeth Mårtensdotter Hålsjö
1841-10-24 1841-10-03 Soldaten vid Forssa Comp. N:o 92 Anders Klar Norrbo Byn Pigan Brita Mattsdotter Hålsjö
1841-10-31 1841-10-10 Drängen Lars Ericsson N:bo Byn Pigan Kjerstin Samuelsdotter N:bo Byn
1841-10-31 1841-10-10 Soldatsonen Jacob Pehrsson Hålsjö Kohlare Dottr. Carin Mattsdotter Fönebo
1841-11-07 1841-10-17 Torpareson. Eric Olsson Byn Bondedottr. Kjerstin Jonsdotter Hålsjö
1841-11-08 1841-10-24 Drängen Eric Olsson Gammelsträng Bonde Enkan Anna Ericsdotter Gammelsträng
1841-11-14 1841-10-24 Bondesonen Jon. Ersson Hålsjö Pigan Carolina Norin Hålsjö
1842-01-06 1841-12-19 Mästersmeden Enkl. Anders Sinderström Strömbacka Bonde Dottren Carin Jonsdotter W. Hålsjö
1842-03-28 1842-03-13 Torparesonen Olof Olsson Stormyra Torpare Enkan Brita Pehrsdotter Stormyra
1842-07-24 1842-07-03 Kohlaresonen Eric Olsson Fönebo Husmans Enkan Margtha Pålsdotter Fönebo
1842-08-14 1842-07-24 Utnämnde Capell Predikanten vid Nianfors Herr Sven Norell Norrala Jungfru Laurentia Charl. Berg Norrbo Prestgård
1843-03-25 1843-03-05 Drängen Pehr Samuelsson Klar N:bo Byn Pig. Carin Månsdotter N:bo Byn
1843-03-27 1843-03-12 Soldaten vid Delsbo Comp. Nils Abrah. Ström Delsbo Pigan Carin Ersdotter Norrbo Prestgård
1843-04-23 1843-04-02 Bonde- o kyrkv. Sonen Eric Michaelsson Glugg Bonde Dottr. Margtha Michaelsdotter Ö. Hålsjö
1843-05-05 1843-04-16 Bonden Jonas Olofsson Backmo Bonde Dottr. Pigan Brita Ericsdotter Backmo
1843-06-05 1843-05-21 Skräddar Enkling Pehr Friberg Hålsjö Pigan Margtha Jönsdotter Hålsjö
1843-11-03 1843-10-15 Bonden Anders Johansson Långby, Forssa Socken Bondedottr. Sigrid Jacobsdotter Bästdahl
1843-10-22 1843-10-01 Torparesonen Eric Olsson Gammelsträng Soldatdottr. Ingrid Danielsdotter Backmo
1843-10-29 1843-10-08 Dräng. Eric Nilsson Nipen, Bjuråkers S:n Pigan Helena Andersdotter Norrbo Byn
1843-11-05 1843-10-15 Bondesonen Nils Ericsson Ängebo Bonde och Kyrkovärds Dottren Brita Michaelsdotter V. Hålsjö
1843-12-03 1843-11-12 Drängen Olof Danielsson W. Byn Bonde Dottren Margtha Ersdotter Ö. Hålsjö
1844-05-12 1844-04-21 Bondesonen Jon Pehrsson Backmo Pigan Anna Larsdotter Backmo
1844-10-27 1844-10-13 Afsk. Sold. Erik Strand Byn Torpardtr Sigrid Olofsdotter Byn
1844-12-01 1844-11-10 Bondeson Nils Jonsson Vestra Byn Bonddtren Carin Eriksdotter Vestra Byn
1845-04-27 1845-04-06 Bondeson Jon Jonsson Vestra Byn Torpardottr. Gertru Olofsdotter Vestra Byn
1845-05-01 1845-04-13 Bondson Lars Jonsson Vestra Hålsjö Pigan Carin Jacobsdotter Vestra Hålsjö
1845-05-18 1845-04-27 Dreng. Erik Eriksson Östra Byn Pigan Brita Eriksdotter Östra Byn
1845-04-27 1845-04-13 Kol. Anders Öberg Fönebo Smedsdt. Sara Chr. Forssberg Byn
1845-08-17 1845-07-27 V. Corporalen N:o 136 vid Delsbo Comp. Johan Åström Ljusdahl Pigan Margtha Andersdotter Åslund Norrbo Prestgård
1845-11-03 1845-10-19 Skräddarson. Daniel Dans:n Nordqvist Norrbo Byn Bondedottr. Gertrud Ersdotter Gammelsträng
1846-06-__ 1846-06-07 Kohlaresonen Lars Ol. Öberg Fönebo Pigan Brita Johansdotter Fönebo
1846-10-25 1846-10-04 Bondesonen Olof Olsson Hålsjö Bondedottr. Margtha Jonsdotter Hålsjö
1846-11-01 1846-10-11 Bondesonen Pehr Larsson Byn Bondedottr. Carin Olsdotter Gammelsträng
1846-11-08 1846-10-18 Fjerdingsm. Son. Magnus Östberg Norrbo Byn Corporals Dottr. Anna Mattsdotter Blom Norrbo Byn
1846-11-22 1846-11-01 Bondesonen Pehr Olsson Gammelstr. Pigan Margtha Ersdotter Gammelstr.
1846-12-29 1846-12-13 Bruks Inspectoren H:r Adolph Mauritz Wågströmer Gryttjeforss Bruk i Medelpad, Atmars S:n Demoiselle Selma Sophia Emilia Sandin Norrbo Prestg:d
1847-03-01 1847-02-14 KopparslagarLärl. Olof Skoglund Delsbo och Skog Bondedottr. Margtha Hansdotter Norrbo Prestgård
1847-03-26 1847-03-07 Drängen Pehr Henricsson Hålsjö Bonde Enkan Brita Pehrsdotter Hålsjö
1847-05-11 1847-04-25 Torparesonen Eric Andersson Sniptjern, Bjuråkers Socken Bonde Dottr. Ingrid Ersdotter Bästdahl
1847-10-24 1847-10-03 Torparen Eric Michaelsson Hålsjö Pigan Brita Samuelsdotter Hålsjö
1847-11-07 1847-10-17 Torparesonen Eric Andersson Hålsjö Bonde Dottr. Sigrid Jonsdotter Hålsjö
1848-10-15 1848-09-24 Dreng. Olof Jacobsson Byn Pigan Margta Johansdotter Byn
1848-11-05 1848-10-15 Bondson Lars Jonsson V. Hålsjö Bonddottr. Christina Eriksdotter Gammelstr.
1848-11-27 1848-11-12 Nybyggaresonen Jonas Larsson Rossåsen, Bjuråkers Socken Pigan Gunilla Andersdotter Fönebo
1849-04-02 1849-03-18 Dräng. Anders Pehrss. Lindström Fönebo Pigan Greta Mattsdotter Fönebo
1849-04-13 1849-03-25 Byggmäst. sonen Anders Gust. Forssberg Norrbo Ån Mjölnare dottren Margretha Christina Svanström Norrbo Ån
1849-04-09 1849-03-25 Drängen Eric Olsson Hedblom Hålsjö Pigan Margtha Andersdotter Hålsjö
1849-05-17
Coopverdi Capitenen Herr And. Hamberg Hudiksvall Demoiselle Anna Charl. Ehrengren Hudiksvall
1849-10-05 1849-09-16 Drängen Pehr Andersson Klacken Torparedottr. Margtha Gustafsdotter Klacken
1849-10-19 1849-09-30 Kleinsmeden Pehr Törnell Strömbacka Kohl.drn Greta Nilsdotter Fönebo
1849-10-14 1849-09-30 Dräng. Pehr Larsson Fönebo Kohlardtrn Carin Nilsdotter Fönebo
1849-10-21 1849-09-30 Soldaten Enkl. Joh. Er. Nordin Hålsjö Mästersmeds Enk. Carin Jonsdotter Hålsjö
1849-10-28 1849-10-07 Soldaten Joh. Lönn Bjuråker Pigan Anna Mattsdotter Hålsjö
1849-10-23 1849-10-07 Bondesonen Nils Ersson Hålsjö Corporalsdottr. Sigrid Pehrsdotter Flodin Gammelsträng
1849-11-04 1849-10-14 Bondesonen Ol. Ericsson Gammelsträng Bondedottr. Sigrid Larsdotter Gammelsträng
1849-11-09 1849-10-21 Bonden Michael Danielsson Hålsjö Pig. Carin Ersdotter Hålsjö
1849-11-30 1849-11-11 G:la Bond. Enkl. Pehr Andersson Hålsjö Pigan Carin Larsdotter Hålsjö
1849-12-09 1849-11-18 Drängen Ol. Andersson Byn Pigan Margtha Andersdotter Byn
1850-04-01 1850-03-17 Soldatson. Jonas Samuelsson Ö. Norrbo Byn Pig. Brita Nilsdotter N:bo Byn
1850-05-03 1850-04-14 Drängen Pehr Ericsson Ö. Hålsjö Pigan Brita Ericsdotter Ö. Hålsjö
1850-05-09 1850-04-21 Kohlaresonen Henric Henricsson Sörgimma, Bjuråkers S:n Torpare Dottr. Ingrid Nilsdotter Stensgärde
1850-05-20 1850-05-05 Drängen Jonas Johansson N:bo Byn Kyrkovärds Dottr. Anna Erichsdotter N:bo Byn
1850-08-04 1850-07-14 Drängen Pehr Johasnson Gammelsträng Pig. Carin Ersdotter Gammelsträng
1850-10-11 1850-09-22 Soldaten vid Jerfsö Comp. Jonas Friberg Frisbo, Bjuråk:s S:n Pigan Cajsa Stina Jonsdotter Norrbo Byn
1850-10-27 1850-10-06 Torparesonen Jacob ? Fönebo Pigan Margtha Larsdotter Norrbo Byn
1850-11-03 1850-10-13 Drängen And: Ersson Skants Hålsjö Soldat D:tr Carin Larsdotter Snäll Hålsjö
1850-11-10 1850-10-20 Soldaten vid Forssa Comp. Anders Ädel Hålsjö Bonde Dottr. Carin Nilsdotter Hålsjö
1851-03-23 1851-03-02 Soldaten vid Delsbo Comp. N:o 130 Matts Träff Fönebo Nybyggare Dottren Cathrina Jacobsdotter Fönebo
1851-03-25 1851-03-09 Torparesonen Eric Johanss. Hällström Fönebo Byggmästare Dottren Brita Christophina Forssberg Norrbo Ån
1851-05-04 1851-04-13 Bondesonen Anders Ersson Ängebo Bondedottren Brita Ericsdotter Gammelsträng
1851-05-12 1851-04-27 Drängen Pehr Pehrsson Kron Fönebo Pigan Margtha Samuelsdotter Fönebo
1851-12-07 1851-11-16 Drängen Anders Andersson W. Byn Pigan Kjerstin Andersdotter W. Byn
1852-02-25 1852-02-08 BondeSonen Jacob Hansson Hålsjö BondeDottren Anna Jonsdotter Hålsjö
1852-03-27
Drängen Magnus Jonsson Ö. Byn Corporals Dottren Margtha Mattsdotter Blom Ö. Byn
1852-04-02 1852-03-14 Drängen Per Mattsson Fönebo Pigan Cajsa Stina Modig Fönebo
1852-05-12 1852-04-25 Torp. Sonen Jon Mattsson Bästdal Hemmans Egarinnan Margtha Andersdotter Hålsjö
1852-05-20 1852-05-02 Torp. Sonen Olof Jonsson Ö. Byn Bonde Dottren Carin Persdotter Bästdal
1852-10-31 1852-10-10 Drängen Pehr Pehrsson Gammelsträng Torp. Dottren Sigrid Johansdotter V. Byn
1852-11-14 1852-10-24 Torparesonen Pehr Andersson Skrotten Soldat. Dottr. Carin Jonsdotter Ö. Byn
1852-11-07 1852-10-17 Drängen Jonas Danielsson Bästdal Bonde Dottr. Gertrud Pehrsdotter Bästdal
1852-11-07 1852-10-24 Drängen Jonas Olsson V. Byn Pigan Christina Danielsdotter Prestgåd.
1853-05-16 1853-05-01 Torparesonen And. Ersson Hålsjö Pigan Margretha Olofsdotter Byn
1853-06-10 1853-05-22 Bond. Per Persson Wedmyra Pig. Carin Olofsdotter Wedmyra
1853-10-16 1853-09-25 Mästersv. Simon Petr. Fagerström Hedvigsforss Jungfru Ulrica Regina Holm Norrbo Prestgård
1853-10-30 1853-10-09 Bondesonen Pehr Jonsson V. Hålsjö Bondedottr. Sigrid Jonsdotter V. Hålsjö
1853-11-06 1853-10-16 Soldaten N:o 137 Forssa Comp. Pehr Blom N:bo Byn Pig. Gertrud Johansdotter Gammelsträng
1853-11-13 1853-10-23 Bondeson. Lars Nilsson Hålsjö Pigan Ingrid Andersdotter Hålsjö
1854-04-17 1854-04-02 Afsk. Soldat. Enkl. Eric Lönn Byn Pigan Carin Danielsdotter Hålsjö
1854-05-14 1854-04-23 Dr. Lars Ersson N:bo Prestgård Torp. Dottr. Carin Mattsdotter Bästdal
1854-06-18 1854-05-28 Drängen Anders Andersson Sandmyra Soldat D:tn Margtha Pehrsdotter Käck Sandmyra
1854-08-02
Collega Scholæ Herr Mag:r Carl Ol. Wilh. Berg Hud:vall Demoiselle Margretha Nordin Hud:vall
1854-10-22 1854-10-01 Bondesonen Jonas Olsson Byn Pigan Sigrid Olsdotter Gammelsträng
1854-10-17 1854-10-01 Drängen Eric Pehrsson Holm Gammelsträng Bondedottren Brita Carlsdotter Gammelsträng
1854-11-04 1854-10-15 Drängen Frans Olof Hedblom Åbro Pigan Ulrika Söderström Åbro
1854-11-19 1854-10-29 Torpar. Pehr Jonsson Hålsjö Pigan Carin Pehrsdotter Hålsjö
1854-11-05
???? Soldaten Er. Norell Norrbo Byn Bonde Dottr. Anna Nilsdotter Skål Forssa och Långby
1854-12-03 1854-11-19 Br. Arbet.sonen Er. Anderss. Glad Movik. Förre Pig. Brita Andersdotter V. Byn
1855-04-10 1855-03-25 Soldat. Lars Eric Sving Gammelstr. Husm:s D:tr Brita Jacobsdotter Fönebo
1855-04-19 1855-04-01 Bondeson. Eric Andersson Fönebo Kohlare Dottr. Anna Johansdotter Fönebo
1855-04-29 1855-04-08 Soldat. vid Forssa Comp. Jon. Östberg Hålsjö Bonde Enkan Carin Larsdotter
1855-05-28 1855-05-13 Bonden Jon Jonsson Nordin N:o 13 i Byn Pig. Inga Cathr. Andersdotter N:o 13 i Byn
1855-11-15 1855-10-28 Torpar. Enkl. Michael Larsson Gammelstr. Pigan Gertrud Olofsdotter Ängebo
1855-11-25 1855-11-04 Drg. Jonas Ersson Ö. Hålsjö Pigan Elisab. Olsdotter V. Hålsjö
1855-11-22 1855-11-04 Bondeson. Pehr Pehrsson Ö. Hålsjö Pig. Brita Pehrsdotter Friberg Ö. Hålsjö
1856-02-18 1856-01-27 Torpar. Eric Olsson Fönebo Pigan Kjerstin Forsselius Fönebo
1856-02-24 1856-02-10 Kopparslag. Ges: Enkl. And. Norell Hålsjö F. Pig. Carin Samuelsdotter Björsbo el. Sjuvallen
1856-04-11 1856-03-23 Kohlaren Jon. Jonsson Fönebo Pigan Carin Jonsdotter Nordin Bästdahl
1856-04-06 1856-03-23 Dräng. Ol. Jonss. Nordin Byn Torpar D:tr Margtha Larsdotter Dragmyra
1856-05-02 1856-04-13 Bondeson Jon. Pehrsson Ö. Hålsjö Bonde D:tr Anna Ericsdotter Bästdahl
1856-05-18 1856-05-04 Torpareson. Olof Pehrsson Byn Pigan Greta Lisa Blomberg Byn
1856-06-24
Kapitenen vid Kgl. Helsinge Reg:mte H:r Theodor Härdelin Delsbo Jungfru Sara Maria Lovisa Berg Norrbo Prestgård
1856-06-24
H:r Comminister Sven Norell Söderhamn Demois. Christ. Marg. ???dberg
1856-11-02 1856-10-12 Sodlaten N:o 93 vid Forssa Comp. Per Holm
Bondedottr. Margretha Jonsdotter Gammelsträng
1856-11-09 1856-10-19 Soldat N:o 87 vid Forssa Comp. Pehr Falck Bästdahl Pigan Brita Johansdotter Gammelsträng
1856-11-02 1856-10-19 Dr. Pehr Pehrsson Flodin Byn Pigan Brita Pehrsdotter Byn
1856-11-16 1856-10-26 B. S. Daniel Persson Norrbo Byn Pig. Carin Danielsdotter Bästdal
1856-12-28 1856-12-14 Soldat. N:o 91 vid Forssa C:nie Ol. Fällt Ljusdahl Bondedottr. Anna Pehrsdotter N:bo Byn
1856-12-26
Sockensmeden G. Forssberg Norrbo Bron Enkan Brita Stina Olsdotter Ljusdahl
1857-03-25 1857-03-08 Dräng. Daniel Pehrsson Bästdahl B. Dottr. Brita Andersdotter Bästdahl
1857-04-19 1857-04-05 Dräng. Lars Larsson V. Norrbo Byn Pigan Ingrid Ersdotter Lindstedt V. Norrbo Byn
1857-11-11 1857-10-25 Drängen Eric Danielsson Hålsjö Bonde Enkan Margtha Jonsdotter Hålsjö
1857-12-29 1857-12-13 Lectorn vid Athenæum, Herr Mag:r Pehr Joh. Engström Gefle Jungfru Eva Mar. Christ. Berg Åbro i Norrbo
1858-10-03 1858-09-19 Soldaten N:o 84 af Forssa Comp. Nils Eric Vester Hålsjö Pig. Sigrid Svensdotter Byn
1858-10-13 1858-09-26 Bondeson Ol. Larsson Gammelstr. Nämndem. D:tr Kjerstin Pehrsdotter V. Hålsjö
1858-10-19 1858-10-03 Dräng. Anders Andersson Gammelsträng Pigan Margtha Nilsdotter Gammelsträng
1858-10-31 1858-10-10 Bondes. Lars Ericsson Bästdahl Pigan Anna Johansdotter Bästdahl
1859-03-20 1859-02-27 Torp. Son Olof Fredricss. Schavon Klacken Pig. Brita Svensdotter Klacken
1859-04-25 1859-04-10 Bondesonen Eric Jonsson Vedmyra B. Dottr. Sigr. Svensdotter Norrbo Byn
1859-05-01 1859-04-10 Bondeson. Lars Larsson Gammelsträng Kyrkovärds Dottr. Brita Jonsdotter Gammelsträng
1859-05-13 1859-04-24 Bond. Enkling. Olof Olsson S.S.1. i Ö. Byn B. Dottr. Hushållersk. Anna Pehrsdotter S.S.1. i Ö. Byn
1859-07-18 1859-07-03 Soldatsonen Sven Er. Käck Sandmyran Pigan Christina Nygren Sandmyran
1859-10-23 1859-10-02 Bondeson Pehr Pehrsson V. Hålsjö Bonde Dottr. Sigrid Ersdotter Gammelsträng
1859-11-04 1859-10-16 Drängen Erik Olofsson Gammelsträng Torpare D:tr Brita Andersdotter Hålsjö
1860-04-22 1860-04-01 Dräng. Jon. Andersson Ö. Byn B. Dottr. Gertrud Svensdotter Ö. Byn
1860-04-09
Målare Gesällen J. E. Norling Hudiksvall Pig. Anna Lundh Hudiksvall
1860-05-03 1860-04-15 Bondeson Pehr Hansson Hålsjö Bondedottr. Carin Ersdotter Gammelsträng
1860-05-03 1860-04-15 Torpar. Olof Nilsson Stensgärde Bonde Dottr. Gertrud Hansdotter Hålsjö
1860-05-14 1860-04-22 Bond. Lars Johansson Ö. Byn Bonde Dottr. Marget Larsdotter Ö. Byn
1860-05-28 1860-05-13 Torpareson Sven Bengtsson Gunst Stormyra Pigan Ingrid Pehrsdotter Ö. Hålsjö
1860-10-28 1860-10-14 Drg. Olof Johansson Gammelsträng Pigan Greta Lisa Jacobsdotter Gammelsträng
1860-10-30 1860-10-14 Sockensmedssonen Carl Fredr. Forssberg Vid Ån Smeds D:tr Pigan Brita Lundin Vid Ån
1860-12-09 1860-11-18 Torparen Pehr Olofsson Ö. Byn Pigan Margtha Jonsdotter V. Byn
1860-12-26 1860-12-02 Skomak. Gesäll. Eric Olsson Skrotten Pig. Anna Brita Andersdotter Skrotten
1861-04-29 1861-04-14 Bondesonen Olof Andersson Gammelsträng Bondedottren Carin Andersdotter Hålsjö
1861-05-10 1861-04-21 Drängen Lars Larsson Norrbo Byn Nämndemans Dottren Margit Andersdotter Norrbo Byn
1861-05-26 1861-05-05 Drängen Jacob Olofsson Vestra Norrbo Byn Bondedottren Elsa Jonsdotter Vestra Norrbo Byn
1861-10-11 1861-09-22 Löjtn. vid Kongl. Väg- och Vatten Byggn. Corpen Rob:t Schough Forssa Demoiselle Charlotta Nicolina Berg Åbro (Norrbo S:n)
1861-12-05 1861-11-17 Bondesonen Eric Pehrsson Östra Hålsjö Pigan Anna Jonsdotter Östra Hålsjö