Sida 1            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  ANNO 1751 d. 16 Decemb.          
Arnön 1 Philip Giljamsson 61        
  hust. Maria Michaelsdr 55        
  son Philip 20        
  dott. Anna 22        
Arnön 2 Eric Jönsson 51        
  hust. Margareta Larsdr 58        
  dott. Caren 16 d. 25 Mars      
Arnön 3 Nils Persson 49        
  hust. Chierst. Persdr 45        
  son Johannes 14        
  Nils 10        
  dott. Helena 21        
Arnön 4 Lars Larsson 53        
  hust. Anna And:dr 56        
  son Olof 21        
  dott. Margreta 12        
Arnön 5 Anders Persson Flyttade till Enånger med alt sit husfolk        
Arnön 6 Olof Pålsson 60        
  hust. Anna Jonsdr 54        
             
Sida 2            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  Anno 1751 d. 16 Decembr          
  systren Anna 41        
  dr. Olof Abrahamss. 20        
Arnön 7 Jon Jonsson 35        
  hust. Anna Persdr 30        
  dott. Sigrid 8        
  dott. Caren 5        
  dott. Anna 2        
  dr. Mårten Nilsson 14        
  Pig. Ingrid Ersdr 16 d. 25 Mars      
Arnön 8 Jon Andersson 36        
  hust. Brita Danielsdr 39        
  mod.h. Sigrid Nilsdr 78 sjuk     d. 6 Janu 1752
  son Anders 9       d. 30 Aug 1752
  dott. Sigrid 6        
  dott. Caren 3        
Arnön 9 Jon Johansson 46        
  hust. Maria Larsdr 48        
  dott. Caren 19        
  Anna 13        
             
Sida 3            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  Anno 1751 d. 16 Decembr          
  dott. Maria 9        
  dott. Helena 5        
Arnön 10 Johan Larsson 56        
  hust. Caren Pålsdr 51        
  son Lars 24        
  son Paul 18 d. 25 Mars      
  dott. Chierstin 22        
  dott. Ingrid 14        
Arnön 11 Nils Paulsson 39        
  hust. Brita Carlsdr 35        
  dott. Caren 9        
  dott. Brita 4        
  dott. Anna 1        
  mod.h. Brita Persdr 61        
  dr. Eric Ekman 29        
             
Inhyses vid Arnön            
  Afskiedade Båtsman          
1 Eric Frimodig 64        
  hust. Brita Jörans 66       d. 8 Dec 1752
  dott. Caren 26        
             
Sida 4            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  Anno 1751 d. 16 Martu          
2 Ordin. Båtsm. Pär Frimodigs hustru          
  hust. Beata Matthsdr 36        
  son Hendric 6        
  dott. Brita 3        
3 gl Pig. Anna Persdr 55        
  Jon Jonsson uti Sörby förordnades til Bywachtare uti Arnön          
  Anoo 1751 d. 17 Decembr          
Östby 1 Eric Olofsson 31        
  hust. Caren Jonsdr 30        
  son Olof 4        
  dott. Margreta 1       d. 8 Aug 1752
  dräng. Paul Jonsson 18 d. 1 Maj      
  Pig. Anna Nilsdotter 20        
Östby 2 Olof Danielsson 55        
  hust. Helena Ersdr 49        
  son Eric Olofsson 26        
  hust. Brita Joh:dr 31        
  son Anders 9        
  son Jonas 6        
             
Sida 5            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  Anno 1751 d. 17 Decemb.          
  dott. Caren 4        
  Pig. Gertrud 17        
Östby 3 Enk.h. Chierst Pålsdr 49        
  son Päder 17        
  dr. And: Jonsson 63     t. Tuna d. 26 Oct 1752  
  Smod.h. Brita Jönsdr 80        
Östby 4 Anders Ersson 52        
  hust. Chierst: Olofsdr 51        
  son Eric 21        
  dott. Caren 17        
  Mod. hust. Ingrid And:dr 73        
  Pig. Caren Olofsdr 49        
Oppby 1 Sven Olofsson 71        
  hust. Helena Olofsdr 71        
  son Eric 26        
  dott. Margreta 31        
  dott. Brita 36        
  dr. Anders Anderss. 20        
             
Sida 6            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  Anno 1751 d. 17 Decembr          
Oppby 2 Hans Simsson 40        
  hust. Chierst. Ersdr 45        
  son Olof 8        
  dott. Chierstin 11        
  dott. Helena 5        
  Stiufson Eric Jonsson 19        
  Stiufd. Helena Jonsdr 21        
Oppby 3 Sven Larsson 32        
  hust. Ingrid Olofsdr 33        
  Mod. hust. Gertrud Pers 57        
  syst. Chierstin 29        
  dott. Gertrud 2        
  dräng. Eric Jönsson 20        
  Legfl. Caren Jonsdr 16        
Oppby 4 Mårten Andersson 48        
  hust. Brita Jonsdr 40        
  dott. Sara 19        
  dott. Ingrid 9        
  dott. Brita 6        
  dott. Caren 3        
  son Anders 1        
             
Sida 7            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  Anno 1751 d. 17 Decembr          
Inhyses vid Östby och Oppby            
1 Afskiedade Båtsman, Jonas Gallin 51        
  hust. Göli Persdr 60        
2 Ordin. Båtsm. Elias Gallin          
  hust. Margreta Nilsdr 25        
3 Enk. h. Ingrid Ersdr 88       d. 25 Maj 1752
4 Enk. h. Marg. Ersdr 63        
5 Enk. h. Gert. Olofsdr 80        
             
Västanbäck 1 Michael Larsson 53        
  hust. Brita Nilsdr 48        
  dräng. Eric Jonsson 26        
  Pig. Ingrid Jonsdr 23        
Västanbäck 2 Per Jonsson 39        
  hust. Chjerst. Nilsdr 46        
  Fad. Jon Persson 71        
  hust. Margeta Olofs. 73        
  dott. Margreta 16        
  dott. Chierstin 12        
  dott. Brita 10        
             
Sida 8            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 17 Dec 1751          
Västanbäck 3 Jon Pålsson 46        
  hust. Anna Ersdr 54        
  son Päder 20        
  son Jonas 15        
  Pig. Anna Pålsdr 43        
Inhyses Lars Erssons enka hust. Caren Pålsdr 51        
Hovsäter 1 Aron Andersson 29        
  hust. Ingrid Pärsdr 27        
  Mod. h. Marg. Ersdr 68        
  son Päder 4        
  son Anders 3        
  dr. Jöns Pärsson 19        
  Abraham Carlsson 20        
Hovsäter 2 Jon Hansson 40        
  hust. Ingrid And:dr 38        
  son Hans 16 d. 30 April      
  dott. Margreta 9        
             
Sida 9            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 17 Decemb. 1751          
  son Anders 5        
  piga Caren Joh:dr 20        
Inhyses Afskiedade Båtsman Anders Swahla 53        
  hust. Sigrid Johansdr 50        
  son Anders 7        
  dott. Sigrid 3        
Håcksta 1 Johan Nilsson 29        
  hust. Caren Larsdr 31        
  dott. Anna 4        
  son Lars 2        
  Mod. h. Anna Jönsdr 63        
  Smod. h. Margreta Jonsdr 69        
  dr. Anders Andersson 19        
Håcksta 2 Jon Ersson 24        
  hust. Chierstin Hans 38        
  son Hans 9        
  dott. Margreta 6        
  dr. Eric Ersson 21        
  Pig. Brita Josephsdr 24        
  dott. Brita 1        
             
Sida 10            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 17 Decemb. 1751          
Håcksta 3 Anders Jonsson 39        
  hust. Caren Ersdr 39        
  Fad. Jon Andersson 70        
  hust. Caren Jonsdr 63        
  Brod. Eric Jonsson 28        
  son Jonas 5        
  son Eric 3        
Inhyses vid Håcksta            
1 Ordin. Båts. Brasks hust. Marg. Persdr 42        
  son Jonas 7        
  son Päder 7        
2 Enk. h. Helena Olofs 69        
Färdsjö 1 Eric Ersson 43        
  hust. Malin Ersdr 43        
  son Jonas 15 d. 25 Mars      
  son Eric 13        
  Päder 8        
  Sven 4        
             
Sida 11            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 17 Decemb. 1751          
Färdsjö 2 Jon Ersson 53        
  hust. Margr. Nilsdr 51        
  son Jonas 14        
  son Peter 11        
  dott. Margreta 7        
  dott. Chierstin 21        
Färdsjö 3 Pär Ersson 50        
  hust. Caren Svensdr 49        
  son Sven 19        
  dott. Gertrud 21        
  son Eric 12        
  son Päder 9        
  son Mårten 7        
Inhyses            
1 Joseph Pärsson 66        
  hust. Caren Ersdott. 59        
2 Enkan hustru Caren Persdotter 60        
Jon Hansson uti Håfsätter förordnades til Bywacktare            
             
Sida 12            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 25 Feb. 1752          
Nordenholm Fru Capitainskan Christina Frisk 34        
  son Johan Hendric 9        
  dott. Jung. Anna Elis. 11        
  dott. Jungf. Ulrica 2        
  dr. Jacob Simsson 34        
  Pig. Anna M. Österman 15        
  Pig. Chierst. Pärsdr 51        
Blästa 1 Anders Jonsson 54        
  hust. Caren Nilsdr 56        
  son Nils 19        
  dott. Margreta 24        
  Sm. hust. Brita Ersdr 90       d. 28 Juli 1752
  gl. Pig. Brita Olofsdr 54        
Blästa 2 Länds. Olof Broback 46        
  hust. Göli Nilsdr 37        
  Fad. Eric Olofsson 76        
  son Eric 7        
  dott. Christina 5        
  Fältwäbel Enkan hust. Chri stina Bergström 50        
  son Johannes 6        
             
Sida 13            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 25 Feb 1752          
Blästa 3 Eric Ersson 59        
  hust. Margr. Jonsdr 50        
  son Jonas 28        
  dott. Margreta 24        
  dott. Ursula 18 d. 25 Mars      
  son Johannes 13        
Blästa 4 Eric Pärsson 52        
  hust. Sara Pädersdr 53        
  dott. Chierstin 22        
  Enk. h. Caren Matthsdr 46        
  gosse Friedric 16        
Åkre 1 Olof Åkerlund 53        
  Enk.h. Brita Pärsdr 49        
  Pig. Elisab. Ersdr 26        
Åkre 2 Jon Olofsson 49        
  hust. Margreta Olofs 46        
  son Jonas 10        
  Pig. Brita Bengtsdr 23        
  Pig. Marg. Matthsdr 64        
             
Sida 14            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 25 Febr. 1752          
Åkre 3 Jon Jacobsson 45        
  hust. Rachel Larsdr 39       d. 16 Mars 1752
  Mod. hust. Cecilia Larsdr 79        
  son Lars 5        
  Jacob 1        
Anders Jonsson i Blästad förordnades til Bywachtare            
  d. 26 Febr. 1752          
Åkre 1 Pär Hansson 32        
  hust. Brita Joh:dr 33        
  dott. Brita 3        
  pig. Caren Hansdr 37        
  Reserv. And. Mellman 2?        
Åkre 2 Enk.h. Caren Haldwars 44        
  dott. Brita Daniels 17        
  dräng. Jon Jonsson 21        
  Pig. Chierst. Nilsdr 21        
Åkre 3 Jon Matthsson 36        
  hust. Brita Ersdr 29        
             
Sida 15            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 25 febr. 1752          
  Fadr. Matths Hansson 71        
  hust. Chierst. Jonsdr 63        
  son Eric 2        
  Systren Brita 30        
Åkre 4 Elias Ersson 28        
  hust. Johanna Joh:dr 32        
  Mod. h. Ursula Jonsdr 56        
  son Eric 3        
  dott. Brita 1        
  Syst. Elisabeth 19        
Inhyses vid Åkre            
1 Lustigs Enka hust. Marg. Jonsdr 64        
  gl. Gölin Johansdr 62        
2 Olof Johans Enka hust. Ebbla Ersdr 60        
  Joh. Swahlas hustru hust. Helena Pärsdr 29        
3 Pär Råbergs hust. Chierst. Matthsdr 26        
             
Sida 16            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 26 Febr. 1752          
Prästgården Pastor And. Nordstrand 40        
  hust. Cath. M. Rönholm 45        
  son Jonas 12        
  son Olof 5        
  Mod. h. Sara And:dr 70        
  dr. Christian Jönsson 22        
  dr. Daniel Olofsson 22        
  Per Josephsson 19        
  Pig. Margr. Jonsdr 31        
  Brita Eliasdr 21        
  Margreta Ersdr 21       d. 17 Maj 1752
  Caren Ersdr 17 d. 30 Aug      
  Lieutenanten Herr Olof Kanick 63        
  Fru Cath. Malmström 54        
  dott. Magd. Christina 24        
  dott. Maria Elisabeth 13        
  Klockaren Jonas Dahlin 40        
  hust. Anna G. Grubb 35        
             
Sida 17            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  1752 d. 26 Februari          
  dott. Christina 8        
  Enk. h. Agneta Larsdr 76        
  Eric Normans hust. Chierst. Pärsdr 54        
  son Päder 13        
Garluö 1 Anders Pärsson 48        
  hust. Brita Persdr 50        
  son Päder 15        
  Daniel 6        
  dott. Helena 24        
  Chierstin 18        
  Smod. hust. Brita 72        
Garluö 2 Hans Jonsson 30        
  hust. Caren Jonsdr 30        
  Fad. Jon Hansson 70        
  hust. Anna Ersdr 64        
  dott. Anna 1        
  syst. Brita 26        
  Leggoss. Olof 12        
Inhyses Örns Enka hust. Sigrid Matthsdr 61        
             
Sida 18            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 26 Febr 1752          
Inhyses vid Garluö            
  Enk. h. Marg. Isaacsd 48        
  son Isaac 15        
Lönnånger 1 Olof Andersson 46        
  hust. Brita Persdr 46        
  son Päder 12        
  son Anders 9        
Lönnånger 2 Lars Ersson 34        
  hust. Rebecca Nils 35        
  dott. Anna 1        
  Kyrkowacktaren Nils Ersson 71        
  hust. Anna Ersdr 68        
Per Hansson uti Åkre förordnades till Bywacktare            
             
Sida 19            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 11 Decemb. 1751          
Välsta 1 Per Olofsson 61        
  hust. Brita Jonsdr 48        
  dott. Marg. Michelsdr 18        
  son Olof Persson 36        
  hust. Chierst. Persdr 40        
  son Peder 6        
  Olof 1        
  gl. Pig. Caren And:dr 64        
Välsta 2 Anders Danielsson 50        
  hust. Brita Hansdr 44        
  son Daniel 20        
  dott. Caren 18        
  dott. Brita 15        
  Leg. Daniel Ersson 14        
  dott. Brita 3        
  pig. Gretha Swens. 23     till Hög 30 Sep. 1752  
Välsta 3 Jon Olofsson 43        
  hust. Chierst. And:dr 42        
  son Olof 15        
  dott. Helena 11        
             
Sida 20            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 11 Decemb. 1751          
  dott. Brita 7        
  Christina 5        
  son Jonas 1        
  dr. Per Falk 20 d. 1 Maj      
  Pig. Maria Persdr 19        
Välsta 4 Johan Broman 73        
  hust. Cath. Berg 68        
  Måg. Eric Rolin 39        
  hust. Maria Broman 28        
  son Jonas 37        
  dott. Catharina 33        
  dotters. Johan 7        
  Olof 4       11 Juli 1752
  dotterd. Aurora 1        
  dräng Joh. Ersson 16        
  dr. Eric Olofsson 23        
  Enkan hust. Brita 45     till Tuna 30 Sep. 1752  
  des mod. Marg. Swens. 74       12 Jan 1752
Inhyses Enk. h. Caren Ersdr 64        
  dott. Catharina 27        
             
Sida 21            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 11 Decemb. 1751          
Backan 1 Salmon Jonsson 30        
  hust. Margr. Olofsdr 29        
  Fad. Lars Andersson 71        
  hust. Brita Hansdr 68        
  son Jonas 7        
  dott. Brita 4        
  dr. Eric Jonsson 17        
  pig. Marta And:dr 63        
Backan 2 Anders Olofsson 39        
  hust. Brita Hansdr 47        
  Fad. Olof Persson 69        
  hust. Gölin And:dr 73        
  son Olof 16        
  dott. Brita 5        
  pig. Caren Jonsdr 15        
Inhyses Fördubblings Båtsman And. Backman 23        
  hust. Brita Mårt:dr 29        
  son Olof 2        
Eric Rolin förordnades til Bywacktare            
             
Sida 22            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 11 Decembr. 1751          
Malsta 1 Nils Andersson 31        
  hust. Sigrid Olofsdr 31        
  Fad. And. Nilsson 75        
  hust. Anna Ersdr 65        
  son Anders 2        
  dr. Olof Jonsson 17 d. 30 April      
  Syst. Göli 30        
  son Olof 1        
Malsta 2 Olof Olofsson 51        
  hust. Margr. Hansdr 45        
  son Hans 20        
  dott. Brita 14        
  dott. Margreta 9        
Malsta 3 Johan Davidsson 34        
  hust. Anna Ersdr 33        
  Mod. h. Margr. Persdr 75        
  son Eric 6        
  David 4        
  dräng. Eric Persson 20        
  Pig. Caren Jonsdr 23        
             
Sida 23            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 11 Decemb. 1751          
Malsta inhyses            
1 Enkan h. Helena Pärs. 70        
2 Ofärdiga Pigan Caren Olofsdr 36        
  Syst. Chierst. Olofsdr 43        
3 Båtsmans Enkan hust. Caren Philipsdr 64        
4 Båtsmans Enkan hust. Sigrid Nilsdr 58        
Frölland 1 Per Persson 34        
  hust. Anna Persdr 26        
  Sfad. Per Olofsson 51        
  hust. Caren And:dr 40        
  Swäg. Chierst. Persdr 16 d. 10 Maj      
  Enk. h. Marg. And:dr 75        
Frölland 2 Måns Olofsson 49        
  hust. Helena Davidsdr 48        
  son Olof 25        
  dott. Margreta 19        
  dott. Caren 8        
             
Sida 24            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 11 Decemb. 1751          
  Leggos. Olof Anderss. 11        
  Blind. Anna Olofs 65        
Frölland 3 Eric Olofsson 67        
  hust. Brita Michaels 66        
  son Olof Ersson 35        
  hust. Caren Pärsdr 25        
  Syst. gl Pig. Caren 65        
  dr. Olof Olsson 18        
  Pig. Mareta Jonsdr 25        
  sons. Eric 3        
  Legfl. Chierst. Bengts 10        
Frölland 4 Eric Persson 45        
  hust. Brita Larsdr 36        
  Fad. Per Andersson 67        
  hust. Helena Ericsdr 67        
  Systren Margreta 35        
  Pig. Brita And:dr 19        
  dott. Helena 3        
             
Sida 25            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 11 Dec. 1751          
Inhyses vid Frölland            
1 Smed. Johan Jonsson 48        
  hust. Caren Olofsdr 34        
  son Jonas 10        
  dott. Caren 7        
  dott. Brita 3        
  dott. Anna 1        
  Syst. Mareta 55        
2 Elias Bark 58        
  hust. Sigrid Olofsdr 54        
3 Anders Wik 49        
  hust. Chierst. Olofsdr 75        
4 Båtsman Hans Frisks hust. Anna Pers 43        
  son Göran 5       20 Juni 1752
  dott. Anna 3       1 Juli 1752
5 Båtsman E. Bergs hust. Margreta Hem. 30        
  dott. Lusia 1        
6 Karen And:dr 57       22 Nov 1752
Johan Davidsson Malstad förordnades till Bywacktare            
             
Sida 26            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
Via d. 10 Decemb. 1751          
  Mårten Göransson 37        
  hust. Brita Hansdr 29        
  Fad. Göran Mårtenss 66       7 Decemb. 1752
  hust. Margreta Ersdr 63        
  son Göran 4        
  dott. Sara 3        
  dott. Margreta 1        
  Syst. Margreta 21        
  piga Mareta Persdotter 46   22 Nov 1752    
Bro 1 Eric Persson 43        
  hust. Brita And:dr 53        
  son And. Andersson 28       20 Juli 1752
  hust. Chierst. Olofsdr 32        
  son Päder 10        
  dott. Juljana 17        
  Sm h. Mareta Jon?? 79        
  Enk. h. Anna Ersdr 87        
  Anders Anderssons dotter Brita 1        
             
Sida 27            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 10 Decemb. 1751          
Bro 2 Anders Jonsson 37        
  hust. Caren Jonsdr 39        
  son Jonas 5        
  dott. Brita 3        
  son Anders 1        
  dr. Jon Jonsson 25     till Harm. 13 Nov 1752  
  Enk. hust. Lisa Görans 33        
  son Olof 12        
  gl Pig. Chierst. Jönsdr 68       26 Mart 1752
Bro 3 Per Jonsson 31        
  hust. Marg. Larsdr 23        
  son Jonas 2        
  dott. Chierstin 1        
  Fad. Lars Thomsson 43        
  hust. Chierst. Persdr 51        
  Pig. Brita Larsdr 18        
  Pig. Chierst. Larsdr 8        
Bro 4 Jon Olofsson 28        
  hust. Caren Hans 41        
  Pig. Sigrid Jonsdr 30        
             
Sida 28            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 10 Decemb. 1751          
Inhyses vid Bro            
1 Sochneskomakaren Hans Olofsson 46        
  hust. Göli Thom:dr 39        
  dott. Ingrid 14        
  Thom. Israelsson 71       26 Decemb 1752
  hust. Chierst. Larsdr 67        
2 Afskiedade Båtsman Olof Ol. Frisk 56   22 Nov 1752    
3 Ordin. Båtsm. N. Holms h. Helena Ersdr 29        
Sylta 1 Anders Mårtenss. 39        
  hust. Marg. Ersdr 41        
  fad. Mårt. Anderss. 73       29 Aug 1752
  hust. Caren Joh:dr 72        
  son Eric 6        
  dott. Caren 16 d. 1 Feb      
  dott. Margreta 2        
  dr. And. Johanss. 18        
  pig. Mareta Olofs- 52        
  Legfl. Anna Jonsdr 14        
             
Sida 29            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 10 Decemb. 1751          
Sylta 2 Mårten Hansson 44        
  hust. Cecilia And:dr 36        
  Mod. h. Marg. Mårt:dr 76        
  dott. Margreta 13        
  dott. Caren 7        
  son Hans 5        
  dott. Brita 1        
  dr. Nils Johansson 21        
  Pig. Helena Olofsdr 29        
Inhyses Enk. h. Anna Carlsdr 47        
Inhyses vid Sylta            
Skräd. Magnus Berg 31        
  hust. Sigrid Nilsdr 20        
  Fad. And. Andersson 65        
  hust. Marg. Månsdr 70        
  dr. And. Andersson 26        
  Gos. And. Anderss 14        
2 Nils Nilsson 41        
  hust. Marg. Hansdr 40        
  son Hans 7        
  dott. Margreta 3        
  h. Caren Ericsdr 77       24 Feb. 1752
Mårten Hansson förordnades til Bywacktare            
             
Sida 30            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 9 Decemb. 1751          
Stamnäs 1 Matts Olofsson 45        
  hust. Marg. Olofsdr 38        
  Fad. Olof Johansson 71        
  hust. Cecilia Ersdr 71        
  son Olof 12        
  dott. Cecilia 9        
  dott. Anna 7        
  dott. Brita 4        
  pig. Caren Olofsdr 16        
Stamnäs 2 Olof Jonsson 48        
  hust. Margr. Ol:dr 58        
  Måg. Olof Nilsson 24        
  hust. Margr. Olofsdr 24        
  dott. Chierstin 18        
  dott. Helena 14 d. 22 April      
  sonson Olof 1        
Stamnäs 3 Eric Ersson 45        
  hust. Brita And:dr 31        
  dott. Brita 6        
  dott. Catharina 3        
  son Eric 1        
             
Sida 31            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 9 Decemb. 1751          
  Pig. Sigrid Olofsdr 39        
Inhyses Enk. h. Caren And:dr 71        
Åkern 1 Eric Hansson 39        
  hust. Caren Matth 32        
  Fad. Hans Hansson 67        
  hust. Margr. Ersdr 59        
  Brod. Hans 25        
  Syst. Caren 31        
Åkern 2 Olof Olofsson 50        
  hust. Marg. Ersdr 50        
  son Eric 17        
  dott. Anna 15 d. 22 April      
  dott. Margreta 1        
Bästdal 1 Nils Pärsson 49        
  hust. Caren Jonsdr 35        
  dott. Sara 9        
  Anna 5        
  Margreta 2        
  dott. Caren 1        
             
Sida 32            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 9 Decemb. 1751          
Bästdal 2 Hans Carlsson 58        
  hust. Brita Larsdr 58        
  dott. Brita 28     till Tuna 27 Decemb 1752  
  dott. Sigrid 22     till Tuna 27 Decemb 1752  
Bästdal 3 Olof Larsson 44       23 Janu 1752
  hust. Marg. Mårt:dr 41       10 Sept. 1752
  Fad. Lars Olofsson 71        
  dott. Caren 17        
  dott. Brita 12        
  son Lars 7        
  son Mårten 5        
  dott. Margreta 2        
  dr. Johan Nilsson 22        
Bästdal 4 Anders Samuelss. 31        
  hust. Marg. Joh:dr 43        
  Sfad. Johan Johanss. 79        
  hust. Marg And:dr 73        
  Mod. Lisbet And:dr 68        
  dott. Margreta 3        
             
Sida 33            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 9 Decemb. 1751          
  Pig. Anna Beng:dr 49        
Inhyses Enk. h. Brita Larsdr 80       13 Juni 1752
Reserv Carl Persson 16        
Inhyses vid Bästdal            
1 Afskiedade Båtsman Olof Molin 74        
  hust. Anna Persdr 64        
2 Afskiedade Båtsman Jonas Flaggknap 75        
  hust. Sigrid Olofsdr 63        
3 gl pig. Marg. Ersdr 80        
Anders Samuelsson förordnades til Bywacktare            
Byn 1 Jon Ericsson 26        
  hust. Brita Hansdr 37        
  Mod.h Chierst. Pers 64        
  son Eric 5        
  Hans 3        
  Päder 1        
  Pig. Marg. Ersdr 18        
             
Sida 34            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 9 Decemb. 1751          
Byn 2 Enkan hust. Marg. Olofsdr 46        
  dott. Caren Ersdr 21        
  dott. Brita 16        
  son Eric 10        
  dräng. Lars Olofss. 26     till Hög 20 Sept 1752  
Inhyses Eric Andersson 75        
  hust. Caren Olofsdr 35        
  son Olof 7        
Inhyses Båtsm. Frimodigs hust. Ingrid Persdr 31        
  son Olof 3        
  dott. Ingrid 2        
  dott. Anna 5        
  dott. Helena 1        
Aspe Lars Olofsson 48        
  hust. Brita Persdr 40        
  Mod. hust. Ingrid 73        
  Syst. Helena 40        
  son Päder 9        
Inhyses Per Larsson 65        
  hust. Maria Jonsdr 71        
             
Sida 35            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 9 Decemb. 1751          
Sved 1 Anders Ersson 41        
  hust. Margr. And.dr 36        
  Pål Andersson 69        
  hust. Marg. Jonsdr 63        
  son Anders 7        
  dott. Margreta 3        
  Pig. Marg. Bengtsdr 19        
Sved 2 Jon Olofsson 31        
  Fad. Olof Ersson 71        
  Mod. h. Anna Olofs 65        
  Brod. Eric 21        
  Syst. Brita 25        
Sved 3 Olof Pärsson 43        
  hust. Sigrid Hans 32        
  son Päder 2        
  gl Pig. Caren Ersdr 74        
  dott. Caren 1        
Inhyses vid Sved            
  Enkan hust. Anna Andersdotter 63        
             
Sida 36            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 9 Decemb. 1751          
  Båtsm. Enk. hust. Ingrid Ols. 23        
  son Olof Jonsson 2        
  son Jonas 1        
  Båtsm. Lars Barcks hust. Chierst. Jons 27        
             
Brytte 1 Olof Pärsson 39        
  hust. Brita Hansdr 34        
  Mod. hust. Caren Lars 65        
  dott. Caren 6        
  son Hans 2        
  son Päder 1        
Brytte 2 Anders Simsson 51        
  hust. Caren Ersdr 45        
  dott. Anna 17        
  dr. Hend. Matthsson 19     till Medelpad 30 Sept 1752  
Inhyses vid Brytte            
  Nils Nilsson 53        
             
Sida 37            
By Bonde Ålder Första nattward Gift Flyttad Död
  d. 9 Decemb. 1751          
  hust. Marg. Persdr 46        
  Sm. h. Caren Olofsdr 69        
  gl Pig. Mareta Olofsdotter 66        
Anders Simsson förordnades til Bywacktare            

Uppdaterad 2001-04-24
Av Jörgen Blästa