Sida 112
  Num Ordinarie Båtsmän   1sta Nattvard Gift Död Ålder  
1755 d. 21 Januarii
18 Michael Simss: Frimodig 23
19 Elias Eliss: Galin siuk 27
20 Jonas Jonss: Brask 50
21 Johan Olofss: Swahla 30
22 Pär Jönss: Råberg 29
23 Olof Olofss: Lustig 28
24 And: Larss: Örn 26
25 Hans Göranss: Frisk 33
26 Eric And: Berg 34
27 Nils Nilss: Stolpe 31
28 And: Anderss: Wiman 24
29 Pär Olofsson Frimodig 35
30 Lars Jonsson Bark 27
Sida 113
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 25 Febr: 1755
Arnön 1 1 Philip Giljamsson 65
1 Hust: Maria Mich:dr 59
1 Son Philip 24
1 Dott: Anna d. 28 Dec. 26
1 D:r Olof Carlsson d. 28 Dec.
Arnön 2 1 Eric Jönsson 55
1 Hust: Margreta Larsdr 62
1 Dott: Caren 20 d. 27 April
Arnön 3 1 Nils Pärsson 53
1 Hust: Chierst: Pärsdr 49 d. 2 Febr.
1 Son Johannes 18 d. 25 Sept
1 Son Nils 13 d. 16 Janu.
1 Dott: Helena d. 8 Junii 24 d. 14 Febr.
Arnön 4 1 Lars Larsson 56 d. 14 Maj
1 Hust: Anna And:dr 60
1 Son Olof 25 d. 24 April
1 Dott: Margreta 16 d. 27 Aug.
Arnön 5 1 Matths Ericsson 49
1 Hust: Elis: Larsdr 40
1 Son Matths 11
1 Reserven Eric Ekman 33
Sida 114
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 25 Febr: 1755
1 Son Jonas 9
1 Dott: Christina 12
1 Dott: Anna 7
1 Dott: Greta 3
Arnön 6 1 Olof Paulsson 64
1 Hust: Anna Jonsdr 58
1 Systren Anna 45 d. 23 Octob.
1 Dr: Olof Abrahamsson 24
Arnön 7 1 Jon Jonsson 39 d. 10 Maj
1 Hust: Anna Pärsdr 34 d. 22 Oct.
1 Dott: Sigrid 12 d. 2 Octob.
1 Dott: Caren 9 d. 7 Decemb.
1 Dott: Anna 6 d. 11 Febr.
1 Dott: Ingrid 3 d. 24 Decemb.
Arnön 8 1 Jon Andersson 40
1 Hust: Brita Danielsdr 43
1 Dott: Sigrid 10 d. 29 Sept.
1 Dott: Caren 7 d. 20 Sept.
1 Son Daniel 3 d. 1 Janu.
Arnön 9 1 Jon Johansson 50
1 Hust: Maria Larsdr 52
Sida 115
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 25 Febr. 1755
1 Dott: Caren 23 d. 5 Nov
1 Dott: Maria 13 d. 15 Martii
1 Dott: Ingrid 20 d. 28 Sept
1 Dott: Helena 9 d. 9 Nov
Arnön 10 1 Johan Larsson 60
1 Hust: Caren Paulsdr 55
1 Son Lars d. 8 Junii 28
1 Son Paul 22 d. 14 April
1 Dott: Christina 26 d. 19 Janu
1 Dott: Ingrid 18 d. 20 Febr.
Arnön 11 1 Nils Paulsson 43 d. 3 Aug.
1 Hust: Brita Carlsdr 39 d. 26 Maji
1 Dott: Caren 13 d. 9 Januari
1 Dott: Brita 8 d. 14 Decemb.
1 Dott: Anna 5 d. 8 Julii
1 Dott: Sigrid 1
Inhyses vid Arnön
1 1 Pär Frimodig 35
1 Hust: Beata Matthsdr 40
1 Son Hendric 10 d. 6 Octob.
1 Dott: Brita 7
2 1 Eric Frimodig 68
1 Dott: Caren 30 d. 2 Maji
Jonas Johansson Bywaktare
Sida 116
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 25 Febr. 1755
3 1 gl. Pig. Anna Pärsdr 59
d. 26 Febr. 1755
Östby 1 1 Eric Olofsson 3? d. 17 Sept.
1 Hust: Caren Jonsdr 34 född i Tuna
1 Son Olof 8 d. 28 Junii
1 Son Jonas 3 d. 26 Janu.
1 Pig: Anna Jonsdr d. 28 Martii 17
Östby 2 1 Olof Danielsson 59
1 Hust: Helena Ersdr 53
Bywaktare 1 Son Eric Olofsson 30
1 Hust: Brita Joh:dr 35
1 Son Anders 13 d. 24 Octob.
1 Son Jonas 10 d. 30 Junii
1 Dott: Caren 8 d. 8 Martii
Östby 3 1 Pär Månsson 21 d. 29 Sept.
1 Dr: Sven Pärsson 23 född i Tuna
1 Pig. Margeta Ersdr 39 d. 1 Maji
1 Anna Ersdr 17
1 F.M. H. Brita Jonsdr 85
Inhyses 1 Hust: Maria Gotschalchsdr 67
Östby 4 1 Anders Ericsson 56 d. 26 Decemb.
1 Hust: Chierst: Olofsdr 55 d. 18 Febr.
Sida 117
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 26 Febr. 1755
1 Son Eric 25 d. 14 Junii
1 Dott: Caren 21 d. 31 Martii
1 Mod. H. Ingrid And:dr 77
1 Pig: Caren Olofsdr 53
Inhyses wid Östby
1 1 gl. Båtsman
Jonas Galin
55
1 Hust: Göli Pärsdr 64
2 1 Båtsm: Galins
Hust: Marg: Nilsdr
29
1 Son Elias 5 d. 26 Decemb.
1 Son Nils 1 d. 17 Sept.
d. 26 Febr. 1755
Oppby 1 1 Sven Olofsson 75
1 Hust: Helena Olofsdr 75
1 Son Eric Svensson 29 d. 20 Martii
1 Dott: Brita 40 d. 20 Nov.
1 Dott: Margeta 35 d. 26 Decemb.
Oppby 2 1 Hans Simsson 44
1 Hust: Chierst: Ersdr 49
1 Son Olof wistas i Söderhamns Schola 12 in Julii
1 Dott: Helena 9 d. 18 Maji
1 Dott: Helena Jonsdr 25
Sida 118
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 26 Febr. 1755
Oppby 3 1 Sven Larsson 36 d. 22 Nov.
1 Hust: Ingrid Olofsdr 37 d. 10 April
1 M. H. Gertrud Pärsdr 62
1 Dott: Gertrud 6 d. 18 Martii
1 Son Lars 3 d. 13 Decemb.
1 Syst: Chierstin 33 d. 16 Decemb.
1 Pig: Brita Josephsdr 28 d. 15 Octob.
1 D:r Friedric Lindberg 22 född i Stockholm
Oppby 4 1 Mårten Andersson 52 född i Liusdal
1 Hust: Brita Jonsdr 44 d. 13 Augusti
1 Dott: Sara 23 d. 16 Janu.
1 Dott: Ingrid 13 d. 26 Sept.
1 Dott: Brita 10 d. 25 Augusti
1 Dott: Caren 7 d. 29 Febr.
1 Son Anders 5 d. 9 Maji
Inhyses vid Oppby
1 1 Enk. Hust. Marg: Ersdr 67
2 1 gl Pig: Ingrid Joh:dr d. 24 Aug. 56
d. 26 Febr. 1755
Västanbäck 1 1 Michael Larsson 57 d. 27 Decemb.
1 Hust: Brita Nilsdr 52 d. 24 Augusti
1 Johan Nilsson d. 1 Jan 26 d. 29 Junii
1 Hust: Ingrid Jonsdr d. 1 Jan 27 d. 28 Januari
Sida 119
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 26 Febr. 1755
Västanbäck 2 1 Pär Jonsson 43 d. 25 Janu.
1 Hust: Chierstin Nilsdr 50 född i Tuna
1 Fadren Jon Pärsson 75
1 Hust: Margeta Olofsdr 77
1 Dott: Margeta 20 d. 1 Juni
1 Dott: Chierstin d. 28 Martii 16 d. 26 Januari
1 Dott: Brita 14 d. 2 Augusti
Västanbäck 3 1 Jon Paulsson 50 d. 29 Junii
1 Hust: Anna Ericsdr 58 född i Tuna
1 Son Päder 24 d. 15 Augusti
1 Son Jonas 19 d. 8 Febr.
1 Pig: Anna Paulsdr 49 d. 29 Nov.
Inhyses 1 Hust: Caren Paulsdr 55
d. 27 Febr. 1755
Hovsätter 1 1 Aron Andersson 33 d. 25 Nov
1 Hust: Ingrid Pärsdr 31 d. 2 Juli
1 Mod: H: Margeta Ersdr 72
1 Son Päder 8 d. 8 Martii
1 Son Anders 7 d. 1 Junii
1 Son Eric 3 d. 18 Decemb.
Hovsätter 2 1 Jon Hansson 44 ifrån Ilsbo
1 Hust: Ingrid And:dr 42 d. 26 Julii
Sida 120
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 27 Febr. 1755
1 Son Hans 20 d. 29 Sept.
1 Dott: Margreta 13 d. 26 Sept
1 Son Anders 8 d. 12 Octob.
1 Pig: Caren Johansdr 24 d. 26 Sept
Inhyses vid Håfsätter
Afsk. B. 1 Anders Swahla 57
1 Hust: Sigrid Joh.dr 54
1 Son Anders 11 d. 26 Aug.
1 Dott: Sigrid 7 d. 1 Maji
Håcksta 1 1 Johan Nilsson 33
1 Hust: Caren Larsdr 35 d. 12 Aug.
1 M: H: Anna Jönsdr 67
1 Son Lars 6 d. 20 Octob.
1 Dott: Anna 8 d. 6 Decemb.
1 Dott: Margeta 3 d. 15 Martii
1 Dott: Christina 1 d. 1 Octob.
Håcksta 2 1 Jon Ericsson 28 d. 6 Aug.
1 Hust: Chierstin Hansdr 42
1 Son Hans 13 d. 19 decemb.
1 Dott: Margreta 10 d. 13 Octob.
1 Dott: Brita 4 d. 3 Aug.
1 Son Eric 3 d. 26 Decemb.
1 D:r Johan Wallman 22
Sida 121
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 27 Febr. 1755
Håcksta 3 1 Anders Jonsson 43 d. 27 Janu.
1 Hust: Caren Ericsdr 43 d. 6 Juli
1 Fad. Jon Andersson 74
1 Hust: Caren Jonsdr 67
1 Son Jonas 9 d. 23 Febr.
1 Son Eric 7 d. 15 April
1 Pig: Anna Olofsdr 19 d. 17 Octob.
Inhyses vid Håckstad
1 1 Båtsman Jon Brasks
Hust: Margeta Pärsdr
46
1 Son Jonas 11 d. 14 Octob.
1 Son Päder 11 d. 14 Octob.
2 1 Båtsm: Joh Swahlas
Hust: Helena Pärsdr
35 d. 10 April
1 Dott: Magdalena 3 d. 29 Decemb:
3 1 Enk: Hust: Helena 73
Färdsjö 1 1 Eric Ericsson 47 in Maji
1 Hust: Malin Jonsdr 47
1 Son Jonas 19 d. 16 Maj
1 Son Eric går uti Hudich. Trivial Schola 17 d. 20 Febr.
Sida 122
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 27 Febr. 1755
1 Son Päder 12 d. 13 Martii
1 Son Swen 8 d. 12 Juli
Färdsjö 2 1 Jon Ericsson 57 d. 26 Nov.
1 Hust: Margeta Nilsdr 55 född i Tuna
1 Son Jonas 18 d. 13 Maji
1 Son Päder 15 d. 25 Martii
1 Dott: Christina 25 d. 15 Martii
1 Dott: Margreta 11 d. 20 Maji
Färdsjö 3 1 Pär Ericsson 54 d. 1 Sept.
1 Hust: Caren Svensdr 53 d. 10 Aug.
1 Son Eric 16
1 Son Päder 13 d. 1 Augusti
1 Son Martin 11 d. 7 Octob.
1 Dott: Gertrud 25
Inhyses vid Färdsjö
1 1 Joseph Pärsson 70
1 Hust: Caren Ersdr 63
1 Båtsman Råbergs
Hust: Chierst: Matthsdr
28 d. 25 Januari
1 Enk: H: Caren Pärsdr d. 20 Juni 64
Bywaktare Aron Andersson i Håfsätter
Sida 123
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 3 Martii 1755
Brytte 1 1 Olof Pärsson 43 d. 5 Octob.
1 Hust: Brita Hansdr 38
1 Mod: H: Caren Larsdr 69
1 Dott: Caren 10 d. 20 Octob.
1 Son Päder 4 d. 11 Decemb.
1 Son Hans 7 d. 19 Febr.
Brytte 2 1 Anders Simsson 55
1 Hust: Caren Ersdr 49
1 Dott: Anna 21 d. 1 Nov
Inhyses vid Brötte
1 Nils Nilssons enka
Hust: Margeta Pärsdr
50 d. 17 Octob.
1 Hust: Caren Olofsdr 73
1 gl Pig: Margeta Olofsdr 70
Sved 1 1 Anders Ericsson 45 d. 6 Martii
1 Hust: Margeta And:dr 40 d. 11 Martii
1 Son Anders 11 d. 4 Martii
1 Dott: Margreta 7 d. 20 Sept.
1 Paul Andersson 73
1 Hust: Marg: Jonsdr 67
1 Pig: Sigrid Olofsdr d. 3 Octob. til Forsa 43
Sida 124
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 3 Martii 1755
Sved 2 1 Jon Olofsson 35 d. 18 Nov.
1 Hust: Chierstin Olofsdr 35 d. 2 Febr.
1 Dott: Brita And:dr 4 d. 5 Janu.
1 Fad. Olof Ericsson 75
1 Hust: Anna Olofsdr 69
1 Syst: Brita 30 d. 18 Julii
Sved 3 1 Olof Pärsson 47
1 Hust: Sigrid Hansdr 36 d. 19 Juli
1 Son Päder 6 d. 11 Febr.
1 Dott: Caren 4 d. 26 Decemb.
1 gl Caren Ericsdr d. 4 Sept. 78
Inhyses vid Swed
1 1 Wimans enka
Hust: Ingrid Olofsdr
27
1 Mod: Hust: Anna And:dr 67
1 Son Olof Jonsson 6 d. 2 aug.
1 Son Jonas 4 d. 3 Octob.
2 1 Båtsm. Barks
Hust: Chierstin Jonsdr
31 d. 28 Junii
1 Dott: Caren 3 d. 14 Junii
Sida 125
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 3 Martii 1755
Aspe 1 Lars Olofsson 51 d. 10 Janu.
1 Hust: Brita Pärsdr 44 d. 23 Julii
1 Son Päder 13 d. 26 Sept.
1 D:r Lars Bengtss: 24 d. 23 Maji
1 Mod: Hust: Ingrid 77
1 Syst: Helena 43 d. 6 Julii
Inhyses wid Aspe
1 Pär Larsson 69
1 Hust: Maria Jonsdr 75
Byn 1 1 Jon Ericsson 30 d. 14 Aug.
1 Hust: Brita Hansdr 41 d. 12 Sept.
1 Mod: Hust Chierstin 68
1 Son Eric 9 d. 16 Martii
1 Son Hans 7 d. 3 Julii
1 Son Päder 5 d. 24 Octob.
1 Dott: Margeta 2 d. 20 Junii
Byn 2 1 Jon Olofsson 24 född i Harmånger
1 Hust: Caren Ericsdr 25 d. 28 Decemb.
1 Dott: Margeta 1 d. 16 Decemb.
1 Swägersk: Brita 20 d. 23 Martii
1 Swåg: Eric går uti Hudichsvals Trivial Schola 14 d. 22 Maji
Sida 126
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
Inhyses wid Byn d. 3 Martii 1755
1 1 Eric Andersson 79
1 Hust: Caren Olofsdr 40 d. 17 Julii
1 Son Olof 11 fins intet
2 1 Båtsm: Frimodigs
Hust: Ingrid Pärsdr
35
1 Dott: Anna 9 finns intet
1 Son Olof 8 d. 15 Dec.
1 Dott: Ingrid 6 d. 18 Nov.
1 Dott: Helena 4 Sept. d. 22
1 Son Päder 1 d. 6 April
d. 4 Martii
Bästdal 1 1 Hans Olofsson 35
1 Hust: Margeta And: 34
1 Son Anders 8
Bästdal 2 1 Hans Hansson 28 d. 6 Janu.
1 Hust: Caren Olofsdr 21 d. 25 Aug.
1 Swåg. Lars 11 d. 15 Juli
1           Martin 9 d. 16 Nov.
1 Swägersk: Brita d. 28 Martii 16 d. 13 Janu.
1               Margeta 6 d. 20 Sept.
Bästdal 3 1 Anders Samuelsson 35
1 Hust: Margeta Joh:dr 47 d. 25 Octob.
Sida 127
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 4 Martii 1755
1 Sf: Johan Johansson 83
1 Hust: Marg: And:dr 78
1 Mod: Lisbeth And:dr 72
1 Dott: Marg: And:dr 7 d. 18 Sept.
1 Son Anders 2 d. 16 Febr.
Bästdal 4 1 Nils Pärsson 52 d. 4 Juni
1 Hust: Caren Jonsdr 38 d. 2 Febr.
1 Dott: Sara 13 d. 18 Julii
1 Dott: Anna 9 d. 14 Sept.
1 Dott: Margeta 6 d. 11 Junii
1 Dott: Caren 4 d. 25 Dec.
1 Son Jonas 1 d. 19 Aug.
1 Pig: Brita Jonsdr 29 d. 22 Octob.
1 Dr: Jon Jonsson 25? d. 17 Febr.
Inhyses 1 Jonas Flaggknapp d. 30 Sept. 74
1 Hust: Sigrid Olofsdr 68
Åkern 1 1 Eric Hansson 44 d. 21 Dec.
1 Hust: Caren Matthsdr 36 d. 15 Nov.
1 Fad: Hans Hansson 71
Sida 128
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 4 Martii 1755
1 Hust: Margeta Ersdr 63
1 Syst: Caren 35 d. 25 Martii
1 Dott: Margeta 4 d. 7 Sept.
Åkern 2 1 Anders Jonsson 44
1 Hust: Caren Jonsdr 43
1 Son Jonas 9
1 Dott: Brita 7
Stamnäs 1 1 Matths Olofsson 49 d. 28 Martii
1 Hust: Marg. Olofsdr 42
1 Son Olof d. 28 Martii 16 d. 16 Sept.
1 Dott: Cecilia 13 d. 24 Jan.
1 Dott: Anna 11 d. 20 Oct.
1 Dott: Brita 8 d. 20 Sept.
Inhyses 1 Olof Johansson 75
1 Hust: Cecilia Ericsdr 75
Stamnäs 2 1 Olof Jonsson 51 d. 6 Martii
1 Hust: Marg: Olofsdr 62
1 Måg: Olof Nilsson 29
1 Hust: Marg: Olofsdr 28 d. 29 Sept.
1 Dott: Chierstin 22 d. 12 Martii
1 Dott: Caren 20 d. 19 Jan.
Sida 129
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 4 Martii 1755
1 Dotterson Olof 4 d. 24 Dec.
1                Nils 2 d. 30 Aug.
Inhyses Wimans H: Anna Matthsdr 25 in Maji
Stamnäs 3 1 Eric Ericsson 49 d. 16 Junii
1 Hust: Brita And:dr 35 född i Tuna
1 Dott: Brita 9 d. 2 Febr.
1 Dott: Caren 7 d. 21 Octob.
1 Son Eric 4 d. 2 Dec.
1 Dr: Eric Olofsson 21 d. 27 Jan.
Inhyses 1 Olof Olofsson 54 d. 17 Nov.
1 Hust: Marg: Ersdr 54 d. 8 Dec.
d. 5 Martii 1755
Sylta 1 1 Anders Mårtensson 43 d. 21 Sept.
1 Hust: Marg: Ersdr 45 ifrån Forssa
1 Mod: Hust: Caren Joh:dr 76
1 Son Eric 10 d. 14 April
1 Dott: Caren 19 d. 16 Januari
1 Dott: Margreta 6 d. 18 Sept.
1 Dr Anders Johansson 22
1 Pig: Margeta Olofsdr 56
Sida 130
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 5 Martii 1755
Sylta 2 1 Mårten Hansson 49 d. 12 Aug.
1 Hust: Cecilia And:dr 40 född i Tuna
1 Mod: Hust: Margta 80
1 Dott: Margreta 16 d. 26 Januari
1 Dott: Caren 11 d. 20 Maji
1 Son Hans 9 d. 26 Decemb.
1 Dott: Brita 4 d. 7 Januari
1 Dr Carl Pärsson 18
1 Enk: H: Anna Carlsdr 51
Inhyses wid Sylta
1 1 Magnus And: Berg 35 d.18 Decemb.
1 Hust: Sigrid Nilsdr 23 d. 5 Nov.
1 Dott: Anna d. 16 Oct. 2 d. 2 Sept.
1 Fad. And: Andersson d. 14 Febr. 68
1 Hust: Marg: Månsdr 73 d. 6 Juni
1 Lärog. And: Anderss: 18 född i Fahlun
1           Eric Anderss: 19 född i Gnarp
1 Pig: Helena Olofsdr 17 d. 20 Febr.
2 1 Nils Nilsson 45
1 Hust: Marg: Hansdr 44 d. 23 Juli
1 Son Hans 11 d. 25 Nov.
1 Dott: Margreta 7 d. 11 April
Sida 131
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 5 Martii 1755
Bro 1 1 Eric Pärsson 47
1 Hust: Brita And:dr 57
1 Sm: Hust: Margeta 83
1 Son Päder 15 d. 13 Julii
1 Dott: Juljana 21 d. 20 Octob.
Inhyses 1 Hust: Anna Ersdr Junii d.19 92
Bro 2 1 Anders Simsson 54 in Sept.
1 Hust: Brita Pärsdr 45 in Aug.
1 Son Olof 14 in Juni
1 Dott: Göli 20 in Martii
1 Dr: Olof Jonsson 21 d. 30 Octob.
Bro 3 1 Pär Jonsson 35
1 Hust: Marg: Larsdr 26 d. 26 Janu.
1 Son Jonas 7 d. 5 Febr.
1 Dott: Chierstin 4 d. 22 Octob.
1 Dott: Brita 1 d. 28 Martii
1 Pig: Chierst: Larsdr 13 d. 12 Sept.
1 Sf: Lars Thomsson 47 d. 14 Octob.
1 Hust: Chierst: Pärsdr 53 d. 2 Martii
Bro 4 1 Jon Olofsson 32 d. 13 Sept.
1 Hust: Caren Hansdr 45
1 Pig. Anna Jonsdr 18 d. 20 Nov.
1 Dr: Pär Pärsson 29 d. 15 Januari
Sida 132
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
Inhyses wid Bro d. 5 Martii 1755
1 1 Hans Olofsson 50
1 Hust: Göli Thom:dr 43 d. 5 Octob.
1 Dott: Ingrid 18 d. 20 Nov.
1 S:m: Hust: Chierstin 71
2 1 Nils Stolpes
Hust: Helena Ersdr
33
1 Son Nils 3 d. 4 Decemb.
1 Enk: H: Marg: Pärsdr 50
Wia 1 Mårten Göranss: 41 d. 16 Jan.
1 Hust: Brita Hansdr 33
1 Son Göran 8 d. 20 Dec.
1 Dott: Sara 7 d. 3 Dec.
1 Dott: Margeta 5 d. 1 Oct.
1 Dott: Brita 2 d. 15 Jan.
1 Dott: Susanna d. 1 Martii 1 d. 27 Nov.
1 Dr Nils Johanss. 25
1 Pig: Caren Jonsdr 26 d. 29 Sept.
1 Mod: Hust: Margeta 67
1 Dott: Margreta 25 d. 29 Nov.
Sida 133
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 10 Martii 1755
Frölland 1 1 Pär Pärsson 38 d. 9 Januari
1 Hust: Anna Pärsdr d. 15 Dec. 30 d. 29 Sept.
1 Sf: Pär Olofsson 54 d. 19 Maji
1 Hust: Caren And:dr 44
1 Dr: Mårten Nilsson 18
1 Pig: Chierst: Pärsdr 20 d. 23 Martii
Frölland 2 1 Måns Olofsson 53 d. 25 Junii
1 Hust: Helena Davidsdr 52 d. 20 Dec.
1 Son Olof 29 d. 15 Juli
1 Dott: Margreta 1756 d. 6 Jan. 1756 d. 9 Feb. til Tuna 23 d. 5 Martii
1 Dott: Caren 12 d. 10 Juli
1 Goss. Olof Anderss. 15 född i Fahlun
1 Anna Olofsdr 69
Frölland 3 1 Eric Olofsson 71
1 Son Olof Ersson 39 d. 25 Maji
1 Hust: Cath: Persdr 29 d. 23 Nov.
1 Des son Eric 7 d. 26 Dec.
1 Dott: Anna 3 d. 9 Janu.
1 Syst: Caren 69
1 Dr Johan Ericsson 20 d. 12 Oct.
1 Pig: Maria Pärsdr 23 d. 17 Sept.
1 Flick: Caren Joh:dr 11 d. 2 Aug.
Sida 134
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 10 Martii 1755
Frölland 4 1 Eric Pärsson 47 d. 27 Oct.
1 Hust: Brita Larsdr 41 d. 27 Junii
1 Fad: Pär Andersson 71
1 Hust: Helena Ericsdr 71
1 S: M: H: Margeta Jonsdr 73
1 Dott: Helena 7 d. 5 Sept.
1 Son Lars 3 d. 1 Nov.
1 Syst: Margeta 39 d. 3 Maji
1 Pig: Brita And:dr 23 d. 22 Oct.
1 Goss: Anders Anderss. 15 d. 20 Julii
Inhyses wid Frölland
1 1 Smed. Johan Jonsson 51 d. 10 Febr.
1 Hust: Caren Olofsdr 38
1 Son Jonas 14 d. 1 Nov.
1 Dott: Brita 7 d. 3 Martii
1 Dott: Anna 5 d. 8 Juli
1 Dott: Maria 2 d. 19 Oct.
2 1 K: W: Elias Bark 62
1 Hust: Sigrid Olofsdr 58
1 Flick. Marta And:dr til H:wall 13
3 1 Anders Wik 53
1 Hust: Chierstin 79
Sida 135
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 10 Martii 1755
4 1 Båtsm: Hans Frisks
Hust: Anna Pärsdr
47
1 Flick: Ingeborg Joh:dr til Galtström 14
5 1 Båtsm: Eric Bergs
Hust: Marg: Hemmingsdr
34
1 Dott: Lucia 5 d. 24 Martii
1 Dott: Ingrid 3 d. 7 Nov.
Malsta 1 1 Nila Andersson 35 d. 27 Martii
1 Hust: Sigrid Olofsdr 35
1 Fad: Anders Nilsson d. 26 Juni 79
1 Hust: Anna Ersdr 68
1 Son Anders 6 d. 6 Janu.
1 Son Olof 4 d. 2 Maji
1 Son Nils 2 d. 24 Sept.
1 Syst: Göli 33 d. 7 Janu.
1 Dr: Isaac Jonsson 19 d. 26 April
Malsta 2 1 Olof Olofsson 54 d. 1 Martii
1 Hust: Marg: Hansdr 49
1 Son Hans 24 d. 10 Octob.
1 Dott: Brita 19 d. 9 Octob.
1 Dott: Margeta 13 d. 30 Maji
Sida 136
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 10 Martii 1755
Malsta 3 1 Johan Davidsson 38 in Janua.
1 Hust: Anna Ersdr 36 d. 1 Januari
1 Mod: Hust: Marg: Pärsdr 79
1 Son Eric 10 d. 7 Julii
1 Son David 8 d. 23 Aug.
1 Son Johannes 3 d. 25 Maji
1 Dräng Eric Jonsson 21 d. 6 Sept.
1 gl Pig: Marg: Jonsdr 60
Inhyses wid Malstad
1 Enk: H: Helena Pärsdr 74
1 Enk: H: Caren Philip:dr 68
1 Enk: Hust: Sigrid Nilsdr 62
1 Ofärd: Pig: Caren Olofsdr 40
1 Syst: Chierstin 47
d. 12 Martii 1755
Välsta 1 1 Pär Olofsson 65
1 Hust: Brita Jonsdr 52
1 Dott: Marg: Mich:dr 22
1 Olof Pärsson 40 d. 15 Sept.
1 Hust: Chierst: Pärsdr 44 d. 2 Juli
1 Son Päder 10 d. 13 Octob.
Sida 137
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 12 Martii 1755
1 Son Olof 5 d. 28 Jan.
1 Dott: Christina 3 d. 17 Sept.
1 gl Pig: Caren And:dr 68
Välsta 2 1 Anders Danielsson 54
1 Hust: Brita Hansdr 48
1 Son Daniel 24 d. 2 Febr.
1 Dott: Brita 19 d. 6 Juni
1 Dott: Brita 7 d. 29 Febr.
1 Dr: Peter Falk 24
1 Pig: Chierst: Ericsdr 22
Välsta 3 1 Jon Olofsson 47 d. 29 Sept.
1 Hust: Chierst: And:dr 46
1 Son Olof 19 d. 28 Oct.
1 Dott: Helena d. 28 Martii 15 d. 13 Janu.
1 Dott: Brita 11 d. 13 Juni
1 Dott: Christina 8 d. 4 Janua.
1 Son Jonas 5 d. 4 April
1 Son Anders 2 d. 20 Octob.
Välsta 4 1 Johan Broman 78
1 Hust: Catharina Berg 72
Sida 138
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 12 Martii 1755
1 Son Jonas 41 d. 26 Sept.
1 Dott: Catharina 37 d. 16 Febr.
1 Måg: Eric Rolin 43 d. 23 Nov.
1 Hust: Maria Broman 32 d. 24 Febr.
1 Son Johannes 11 d. 2 Julii
1 Dott: Aurora 5 d. 15 Febr.
1 Dott: Magdalena 2 d. 20 Janu.
1 Dr Eric Olofsson 26
Inyses wid Wälstad
1 Enk: Hust: Anna Ericsdr 68
1 Dott: Catharina 31 d. 6 Aug.
Backan 1 1 Salmon Jonsson 34 d. 3 Sept.
1 Hust: Marg: Olofsdr 33 d. 30 Dec.
1 Lars Andersson 75
1 Hust: Brita Hansdr 72
1 Son Jonas 11 d. 19 Oct.
1 Dott: Brita 8 d. 11 Oct.
1 Pig: Marg: And:dr 67
Sida 139
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 12 Martii 1755
Backan 2 1 Anders Olofsson 43 d. 26 Octob.
1 Hust: Brita Hansdr 51
1 Fad: Olof Pärsson 73
1 Hust: Gölin And:dr 77
1 Son Olof 20 d. 7 Sept.
1 Dott: Brita 9 d. 25 Maj.
1 Pig: Caren Jonsdr d. 29 Sept. til Ilsbo 19
Inhyses 1 Fördub: Båtsman
Anders Backman
27 d. 3 Aug.
1 Hust: Brita Mårt. 33
1 Son Olof 6 d. 28 Sept.
d. 17 Martii 1755
Nordenholm 1 Fru Christina Frisk 38
1 Dott: Anna Elis. 15
1 Dott: Ulrica 6
1 Dräng: Eic Jönss. 24 d. 5 Decemb.
1 Hust: Brita Jons 49
1 L:B: Nils Nilss: 33
1 Hust: Chierst: Erics 25 d. 10 Febr.
Sida 140
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 17 Martii 1755
Blästa 1 1 Anders Jonsson 58
1 Hust: Caren Nilsdr 59 d. 11 Junii
1 Son Nils 22 d. 8 Junii
1 Dott: Margreta 27 d. 8 Julii
1 Pig: Anna Bengts 53
Inhyses 1 gl Pig: Brita Olofsdr 58
Blästa 2 1 Länsm: Ol: Brobæck 49 d. 25 Nov.
1 Hust: Gölin Nilsdr 41 ifrån Tuna
1 Fad: Eric Olofsson 80
1 Son Eric 10 d. 24 Febr.
1 Dott: Christina 8 d. 29 Sept.
1 Pig. Brita Ericsdr 32
Blästa 3 1 Eric Ericsson 63
1 Hust: Margr: Jonsdr 53 d. 2 Martii
1 Son Jonas 31 d. 26 Julii
1 Son Johannes går uti Triv: Scholan 17 d. 29 Sept.
1 Dott: Elisabeth 29 d. 12 Aug.
1 Dott: Ursilla 21 d. 17 Nov.
Blästa 4 1 Eric Pärsson 56 d. 22 Oct.
1 Hust: Sara Pärsdr 56 ifrån Tuna
1 Dott: Chierstin d. 16 Nov 25 d. 13 Dec.
1 Goss. Friedric 19 d. 14 Nov.
Sida 141
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 17 Martii 1755
1 Res: Anders Millman 23 född i Stockholm
Inhyses 1 Hust: Caren Matthsdr 49
Åkre 1 1 Länsm: Ol: Åkerlund 57 d. 16 Janu.
1 Pig: Hust: Brita Pärsdr 52 d. 8 Martii
1 Pig: Margr: Ericsdr 27 d. 26 Decemb.
Åkre 2 1 Jon Olofsson 52
1 Hust: Marg: Olofs 49
1 Son Jonas 13 d. 25 Martii
1 Pig: Brita Bengtsdr 26 d. 2 Julii
1 Pig: Marg: Matthsdr 67
1 Flick Gretha Matthsdr 6
Åkre 3 1 Jon Jacobsson 48
1 Hust: Caren Hansdr 40
1 Mod: Hust: Cecilia 82
1 Son Lars 8 d. 12 Julii
1 Son Jacob 4 d. 22 Martii
Sida 142
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 28 Aprilis 1755
Åkre 1 1 Pär Hansson 35
1 Hust: Brita Johans 36 d. 12 Julii
1 Dott: Brita 6 d. 14 Decemb.
1 Dr: Olof Olofsson 21 d. 24 Febr.
1 Pig: Helena Olofsdr 33 d. 29 April
Inhyses 1 Enk: H: Marg: Swensdr 68
Åkre 2 1 Enk: Hust: Caren 47
1 Dott: Brita Dan: 19 d. 18 Jan.
1 Dr: Hans Ericsson 27
Åkre 3 1 Matths Hansson 74
1 Hust: Chierstin Jonsdr 66
1 Son Jon Matthsson 39 d. 21 decemb.
1 Hust: Brita Ericsdr 33 d. 16 Decemb.
1 Dott: Brita 33 d. 16 Sept.
1 Jon Matths Son, Eric 5 d. 2 Decemb.
1                          Matthias 2 d. 5 Sept.
Åkre 4 1 Elias Ersson 31 d. 23 Aug.
1 Hustru Johanna 35 d. 29 Sept.
1 Mod: Hust: Ursula 59 d. 1 Nov
Sida 143
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 28 April 1755
1 Son Eric 6 d. 8 Nov.
1 Dott: Brita 4 d. 22 April
1 Syst: Elisabeth 22 d. 10 Febr.
1 Dr: Olof Ericsson 18
Inhyses 1 Enkan Hust: Marget 67
1 Pig: Chierstin Joh:dr 27 d. 26 Maji
2 1 Enkan H: Ebbla 63
Prästgården 1 Past: And: Nordstrand 43 d. 28 Octob.
1 Hust: Cath: M: Rönholm 48 d. 9 Junii
1 Son Jonas 15 d. 16 Junii
1 Son Olof 8 d. 11 Junii
1 Jungf: Cath: Brantsten 20
1 Mod: Hust: Sara And: 73
1 Dräng: Eric Olofsson 25 d. 15 febr.
1 Daniel Olofsson 26 d. 13 Aug.
1 Paul Jonsson 22 d. 22 April
1 Pig: Brita Eliædr 24 in Octob.
1 Margeta Jonsdr 29 d. 23 Nov.
1 Margeta Bengtsdr 23 d. 12 Nov.
1 Margeta Ericsdr 22 d. 26 Martii
Sida 144
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 28 April 1755
Lieutnant Herr Olof Kanik 66
Fru Catharina Malmström 57
1 Dott: Magd: Christina d. 8 Sept. til Stockholm 27
1 Dott: Maria Elisabeth 16
Klockaren Jonas Dahlin 42 d. 6 Decemb.
1 Hust: Anna Grubb 38
1 Dott: Christina 11 d. 22 Aug.
1 Hust: Agneta Larsdr 79
Afsked: B: Eric Norman 63
1 Hust: Chierstin Pärsdr 55 d. 16 Sept.
1 Son Päder 16 d. 5 Aug.
Garluö 1 1 Anders Pärsson 49 d. 7 Aug.
1 Hust: Brita Pärsdr 52 d. 20 Decemb.
1 Mågen Mårten Johanss. 24 född i Jemteland
1 Hust: Helena And:dr 27 d. 27 Octob.
1 Son Päder 18 d. 20 Martii
1        Daniel 8 d. 26 April
1 Dott: Christina 21 d. 26 Nov.
1 Smod: Hust: Brita 75
Sida 145
By Antal Bonde 1sta Nattvard Gift Flyttad Död Ålder Datum
d. 28 April 1755
Garluö 2 1 Hans Jonsson 32 d. 17 Nov.
1 Hust: Caren Jonsdr 35 d. 3 April
1 Fad: Jon Hansson 73
1 Hust: Anna Ersdr 68
1 Dott: Anna 4 d. 29 Julii
1 Dott: Catharina 2 d. 30 Nov.
1 Pig: Caren Ericsdr 20 d. 1 Junii
Inhyses 1 Enkan H: Sigrid Matthsdr 64
1 Enk: H: Margeta Isaacs 51
Lönnånger 1 1 Olof Andersson 48
1 Hust: Brita Pärsdr 48
1 Son Päder 15 d. 18 April
1 Son Anders 12 d. 16 Janu.
Lönnånger 2 1 Lars Ericsson 34 d. 10 Martii
1 Hust: Rebecca Nils 37 d. 11 Maji
1 Dott: Anna 4 d. 5 Janu.
Inhyses 1 Nils Ericsson 74
1 Hust: Anna Ericsdr 71