Vigselregister Rogsta C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1693 Cronones Båtsman Lars Hindersson Födde i Hassela
Malin Barnfödder i Gnarp S:n
1694-11-04
Måns Jöransson Födder uti Enånger S.
Kerstin Jonsdotter Födder i Arnön
1694-11-11 Cronones Båtsman Swän Andersson Dalman

Brita Erichsdotter
1695-11-10
Pedher Månsson Östby
Brita Jonsdotter Wästanbäck
1695-11-17 Cronones Båtsman Peder Erichsson Passberg Födder i Hudikswald
Karin Jonsdotter Född i Arnön
1695-11-24 Skomakaren Lars Andersson Barnfödd i Hermånger
Karin Erichsdotter Bäsdaal
1696-05-10 Cronones Båtsman Erich Nilsson Barnfödd i H????????
Karin Erichsdotter Östantiärn
1696-??-??
Matths Eriksson Wästan Bek Hust: Carin Jonsdotter? Blästadh
1697-??-??
Anders Andersson Dalen
Margreta Jöransdotter
1697-??-??
Erik Pedersson Födder i Bergsiöö Sochen Gudf. Pijga Jerttru Olofsdotter Fiersiöö
1697-??-?? Båtsmannen Bengt Olofsson Barnfödder i Gestrijkelandh och Hedsunda Sochen Gudf. Pijga Brita Larsdotter Rogstadh och Asspe By
1697-??-??
Päder Olofsson Ilssboo och Östanåå Gudf. Pijga Carin Pedersdotter Arnöön
1697-??-??
Hans Swänsson Sylta Gudf. Pijga Margreta Mårtensdotter Stamnääs
1697-11-14
Päder Olofsson Idnor
Elisabet Pädersdotter Ångermanlandh
1699-??-??
Olof Pädersson Frölandh
Margreta Andersdotter
1699-??-??
Nils Pädersson Yssby
Christina Eriksdotter
1700-??-28
Päder Jonsson Broo
Margreta Olofsdotter
1700-??-30
Erik Ersson Stamnääs
Brita Pålsdotter Brytie
1701-01-08
Olof Olofsson Stamnääs
Karin Ersdotter
1701-02-09
Swän Jönsson Broo
? Mårtensdotter Stamnääs
1718-04-20
Olof Ersson Swed
Anika Olofsdotter Harmånger och Hånick
1718-06-17
Lars Nilsson Bro Pigan Brita Jönsdotter Bro
1719-01-14
Jon Bängtsson Garlön Pigan Sessella Nilsdotter Wästerbotten och Solleft.
1719-03-30 Enter Corporalen Nils Wiman
Pigan Sara Andersdotter Hudichswald
1719-04-26 Enterkarlen Olof Frisk
Pigan Anna Jonsdotter Färssiö?
1719-11-15 Dimitterade Soldaten if:n Åbo Läns Infanterie Regemente Jöran Harpa
Pigan Margetta Nilsdotter Hansböhle
1720-01-06
Hans Olsson Bergie Ilsbo S:n Änka hust. Sara Håksta
1720-02-07 Cronones Båtsman Erich Hansson Frimodig Garlön Pigan Anna Pädersdotter Ysby
1720-02-08
Anders Swänsson Hogland Pigan Karen Erichsdotter Wälsta
1720-04-?? Soldaten uti Ilsbo Johan Carlsson Hahne If:n Carelen Pigan Malen Månsdotter Östanå
1720-09-11 Länsmannen i Skog Wäll:d Jonas Grönlund
Jungfru Margaretha Frodlin Wja
1720-10-23
Swän Jonsson Wästtiär Pigan Margareta Jonsdotter Näset
1720-11-27
Jon Ersson Östanå Pigan Margeta Jonsdotter Wästtiär
1721-01-15 Båtsmannen Anders Swala Födder i Upland Änckan Ingrid Ersdotter Wästanbäck
1721-01-29 Båtsmannen Anders Lustig If:n Upland Pigan Margeta Jonsdotter Åkre
1721-03-19 Båtsmannen Pär Matsson Dunder Barnfödder i Kopio sochn af Sawolax Pigan Sigrid Nilsdotter Wäststamnäs
1721-11-05
Anders Tomsson Ilsbo Eric Asps änka hustru Brita Andersdotter Ilsbo
1721-11-12
Olof Jonsson Byn Pigan Margeta Olofsdotter Stamnäs
1722-11-18 Båtsman Jonas Gallin
Pigan Giölug Pädersdotter Ysby
1722-11-25 Afskiedat Finsk ryttare Paul Christoffersson Tysk
Soldat änka hust. Karen Larsdotter Ilsbo
1723-01-__ Soldaten Olof Åkerberg Ilsbo Pigan Brita Andersdotter Ilsbo
1723-04-??
Erich Jonsson Östanå Pigan Karen Olsdotter Berge
1723-10-13 Dragoun Eric Wallström
Pigan Karen Erichsdotter Arnön
1723-10-20
Erich Ersson Blästad Pigan Margeta Jonsdotter Åkre
1723-10-27
Erich Eliasson Ulfwila S:n Pigan Årsillja Jonsdotter Åkre
1723-11-24
Olof Pålsson Sörby Pigan Anika Jönsdotter Nordanåå i Arnön
1724-02-16 Båtsmannen Johan Dahlman
Olof Jöns änka hust. Margeta Abramsdotter Ströms Bruuk
1724-10-25 Unge Bonden Jon Ericsson Färssiö Pigan Margeta Nilsdotter Hambre af Tuna Försam.
1724-11-01 Båtsmannen Olof Pädersson Strandberg
Pigan Anika Medelpad
1747-01-01
Mårten Jöransson Wija Afledne Nämdemanens Erik Jöranssons efterlefwerska Brita Ilsbo
1747-01-04
Lars Ersson Lönånger
Rebecca [Nilsdotter] Lönnånger
1747-11-08 Crono Båtsman Nils Stolpe

Helena [Eriksdotter] Vi, Hälsingtuna sn
1747-11-15
Erik Pärsson

Brita Larsdotter Håkstad
1747-11-22
Pär Olofsson Wälstad Aflidne soldaten Michael Elephants efterlefwerska Brita Jonsdotter Ilsbo
1747-11-30
Anders Samuelsson
Afl. Socken bondens Nils Nilsson efterlefwerska Margeta [Johansdotter] Bäsdahl
1747-12-06
Nils Andersson Malstad
Sigrid Ilsbo
1747-12-13
Pär Jonsson Harmångers sochn
Margeta Larsdotter Bro af dena församling
1747-12-28
Olof Ersson Frölland
Karen Persdotter Wälstad
1748-01-10
Anders Andersson Broo
Kersten Olofsdotter Lönånger
1748-05-25 Cronones Båtsmannen Isac Svålberg
Afledne Båtsmannen Olof Strandbergs efterlefwerska Anika Medelpad
1748-10-16
Päder Pädersson Forsa församling
Anika Pärsdotter Frölland
1748-10-30 Cronans Båtsmannen Erick Berg

Margretta Hemmingsdotter Jämteland
1748-11-20
Elias Ersson Åkre
Johanna [Johansdotter] Åkre
1748-11-27
Mårten Andersson Tuna församling
Lisbeth [Eriksdotter] Frölland
1748-12-04 Cronans Båtsmannen Elias Galin

Margeta Tuna församling
1748-12-28 Cronans Båtsmannen Jonas Wiman Ifrå Dalarne
Ingrid [Olofsdotter] Rogsta
1749-06-11 Cronans Båtsmannen Anders Olofsson Backman Rogsta
Brita Mårtensdotter Hudiksvall
1750-01-01 Sockne bonden Jon Matsson Åkre
Brita Ericksdotter Byn
1750-01-01 Sockne bonden Erik Hansson Häsåker
Karen Matsdotter Åkre
1750-10-14 Bonde sonen Erick Olofsson Östby
Brita Johansdotter
1750-10-21 Bonden Pär Olofsson Frölland
Karen Andersdotter Östby
1750-10-28
Hans Jonsson Garlö
Karen Jonsdotter Håkstad
1750-11-01 Crono båtsmannen Lars Barck Ifrån Bergsiö
Kersten Jonsdotter
1750-11-08
Magnus Andersson Syltad
Sigrid Nilsdotter B?gg?
1750-11-27 Crono Båtsmannen Johan Svala

Helena Pärsdotter Frölland
1750-12-09 Fördubblingen Per Jönsson

Kersten Matsdotter Åkre
1751-01-01
Olof Nilsson

Margeta Olofsdotter Stamnäs
1751-01-07
Jon Ersson Åkre Änckan hustru Kersten Hansdotter Ilsbo
1751-12-08 Bonden Hans Simsson Upby Soldateänkan hust. Chierstin Ericsdotter Ilsbo och Wästtiär
1752-11-08 Ringaren Olof Åkerman Hudichswal Pigan Elisabet Ericsdotter Wälstad
1752-11-22 Afskiedade Båtsman Olof Olofsson Frisk Bro Pigan Margreta Pädersdotter Bro
1753-04-25 Land Bonden Jon Jacobsson Åkre Bondedottren Caren Hansdotter Ilsbo och Berge
1754-01-01 Bonde sonen Hans Hansson Häsåker Bondedottren Caren Olofsdotter Bästdal
1754-01-06 Bonde sonen Jon Olofsson Jettendahls församling Bondedottren Caren Ericsdotter Byn
1754-11-17 Drängen Mårten Johansson Sallin
Bondedottren Helena Andersdotter Garlu
1754-11-24 Bonde Jon Olofsson Swed Aflidne Anders Anderssons änka hustru Chierstin Olofsdotter Bro
1755-01-01 Bondesonen Johan Nilsson Bästdal Bondedottren Ingrid Jonsdotter Färsiö
1755-06-08 Bonden Lars Johansson Wässund
Helena Nilsdotter Berge och Arnön
1755-11-16 Bondesonen Olof Jönsson Tuna församling och Byn Wi Kyrckowärds och Nämnemans dottren Christina Ericsdotter Blästad
1755-11-30 Fördubblingsbåtsmannen Anders Bengtsson Stranberg Född i Stockholm Pigan Helena Olofsdotter Åkre
1755-12-28 Bondesonen Olof Carlsson Arnön Bondedottren Anna Philipsdotter Arnön
1756-01-01 Länsmans sonen Jonas Johansson Broman Wälstad Bondedottren Ingrid Ericsdotter Barnfödd i Hassela
1756-01-06 Unga Bonden Mårten Ericsson Silja och Tuna församling Nämnemans dottren Margareta Månsdotter Frölland
1756-11-07 Bondesonen Pär Jonsson Wästanbäck Bondedottren Chierstin Johansdotter Arnön och Wässund
1756-11-14 Bondesonen Eric Jonsson Frölland Bondedottren Maria Pärsdotter Frölland
1756-11-21 Krono Båtsmannen Olof Olofsson Lustig Åkre Pigan Karen Ericsdotter Garluö
1756-11-28 Förriga Ländsman Olof Jonsson Åkerlund Åkre Aflidne Daniel Olofssons enka hustru Caren Halfwarsdotter Åkre
1756-11-28 Bondesonen Hans Ericsson Åkre Bondedottren Brita Danielsdotter Åkre
1756-12-28 Fördubblings Båtsmannen Johan Wallman Håfsätter Pigan Brita Josephsdotter Håfsätter
1757-10-09 Unga Bonden Olof Larsson Åkre Bondedottren Margareta Andersdotter Blästad
1757-10-16 Bondesonen Olof Andersson Backan Bondedottren Margreta Michaelsdotter
1757-10-23 Unga Bonden Pär Pärsson Tuna och Wästersilja Bondedottren Catharina Andersdotter Sylta
1757-10-30 Drängen Daniel Olofsson Prestegården Fästeqwinna Brita Eliadotter Prestegården
1757-11-06 Unga Bonden Pär Månsson Östby Bondedottren Christina Jonsdotter Färsiö
1757-11-20 Bondesonen Nils Andersson Blästad Bondedottren Catharina Andersdotter Östby
1757-12-28 Drängen Eric Jönsson Arnön Bondedottren Catharina Jonsdotter Arnön
1758-01-01 Bondesonen Olof Månsson Frölland Bondedottren Elisabeth Ericsdotter Blästad
1758-01-08 Bondesonen Eric Olofsson Swed Bondedottren Anna Andersdotter Brötte
1758-01-15 Unga Bonden Mårten Nilsson Bro Gästgifware dottren Margareta Wiberg Wia
1758-01-15 Wargiernings Karlen Johan Ericsson Frölland Häfdade fästeqwinna Chierstin Pärsdotter Frölland
1758-05-15 Fördubblings Båtsmannen Jöns Månsson Åström Östby Fästeqwinna Caren Jonsdotter Garlu
1758-11-26 Drängen Hans Olofsson Bergsiö församling Bondedottren Caren Ericsdotter Arnön
1758-12-03 Bonden Jonas Ericsson Blästad Bondedottren Brita Olofsdotter Swed
1758-12-26 Bonden Olof Olofsson Bästdal Bondedottren Sara Nilsdotter Bästdal
1758-12-28 Bondesonen Olof Olofsson Malstad Pigan Margreta Jonsdotter Bästdal
1758-12-28 Bondesonen Olof Abrahamsson Arnön Bondedottren Ingrid Johansdotter Wässund och Arnön
1759-01-01 Gästgifware Daniel Andersson Wälstad Bondedottren Juljana Andersdotter Bro
1759-01-07 Bondesonen Eric Andersson Östby Bondedottren Elisabet Ericsdotter Åkre
1759-05-27 Krono Båtsmannen Enklingen Per Jonsson Råberg
Bondedottren Margreta Ericsdotter Byn
1759-12-02 Hiulsmakaren Lars Bengtsson Garlö Bondedottren Brita Jonsdotter Garlö
1760-01-01 Bonden Eric Svensson Opby Bondedottren Ingrid Jonsdotter Arnön
1760-01-06 Bonden Sven Persson Färsiö Gästgifware dottren Catharina Andersdotter Wälstad
1760-04-07 Gamla Båtsmannen Eric Hanssson Frimodig
Pigan Margreta Ericsdotter Östby
1760-05-26 Drängen Anders Johansson Salin Prestgården Gästgifware dottren Brita Andersdotter Wälstad
1760-10-12 Bondesonen Johan Nilsson Arnön Bondedottren Brita Olofsdotter Malstad
1760-10-19 Land Bonden Nils Jonsson Berge och Arnön Bondedottren Helena Jonsdotter Upby
1760-10-26 Bondesonen Jonas Hansson Hofsätter Bondedottren Margreta Persdotter Wästanbäck
1760-11-02 Bondesonen Jonas Jonsson Garlu Bondedottren Brita Olofsdotter Bästdal
1760-11-09 Bondesonen Per Ericsson Bro Bondedottren Christina Olofsdotter Stamnäs
1760-11-16 Fördubblings Båtsmannen Eric Olofsson Sel Malstad Pigan Caren Jonsdotter Frölland
1761-01-25 Fördubblings Båtsmannen Jonas Jonsson Bro Pigan Caren Nilsdotter Bro
1761-04-05 Bonden Olof Larsson Åkre Bondedottren Helena Jonsdotter Wälstad
1761-05-13 Sokne skomakaren Per Ericsson Garluö Bondedottren Helena Olofsdotter Stamnäs
1761-11-08 gl. Båtsmannen Anders Wia
Pigan Caren Ersdotter
1761-11-29 Drängen Per Andersson Garlö Pigan Chierstin
1762-11-07 Bondesonen Jon Jonsson Färsiö Pigan Anna Olofsdotter Håckstad
1762-12-28 Sochne skomakaren Magnus Siölund Född i Hudikswall Bondedottren Catharina Olofsdotter Stamnäs
1763-02-02 Bonden Erich Olofsson Ösby Bondedottren Caren Johansdotter Arnön
1763-05-25 Bonden Mårten Jöransson Wia Enkan hustru Brita Nilsdotter Ilsbo
1763-06-17 Bondesonen Per Ersson Färsiö Bondedottren Brita Ersdotter Wästanbäck
1763-10-16 Bondesonen Jon Ersson Färsiö Bondedottren Margta Jonsdotter
1763-11-01 Unga Bonden Jon Jonsson Åkre Bondedottren Margreta Mårtensdotter Sylta
1763-11-27 Unga Bonden Per Larsson Aspe Enkan hustru Caren Ersdotter Åkre
1763-12-26 Båtsmans reserven Anders Olsson
Pigan Caren Andersdotter
1763-12-28 Bonden Paul Jonsson Arnön Bondedottren Margreta Larsdotter? Åkre
1764-10-21 Bondesonen Olof Hansson Opby Bondedottren Maria Jonsdotter Arnön
1764-11-04 Bonden Anders Olofsson Backan Enkan hustru Brita Pärsdotter Ståcka, Harmångers församling
1765-06-19 Länsmannen Wälaktad Olof Broback Blästa Enkan hustru Karen Olofsdotter Forsa och Lund
1765-10-27 Afl. Kyrkoherden Anders Nordstrands son Jonas Nordstrand Lönånger Klåckaren Jonas Dalins dotter Christina Jonsdotter Dalin
1765-11-01 Crono Båtsmannen Eric Månsson Brask Östby Pigan Anna Johansdotter Håksta
1765-12-28 Drängen Anders Jonsson? Wia Enkan hustru Kersten Olofsdotter Bro
1766-08-17 Båtsmans reserv Anders Andersson Färsiö Qwins Personen Karen Jonsdotter
1766-09-07 Afskjedade Båtsmannen Per Olofsson Arnberg Arnön Qwinspersonen Anna Olofsdotter Tuna
1766-11-30 Bonden Olof Persson Swed Båtsmans Enkan h. Karen Larsdotter Knöta, Tuna församling
1766-11-30 Båtsmans reserven Jonas Johansson Frölland Pigan Brita Johansdotter Tuna Sn
1766-12-06 Drängen Hans Hansson Wattrång och Harmånger Skn Bondedottren Anna Nilsdotter Arnön
1767-01-01 Unga Bonden Olof Ericsson Ilsbo Sn Bondedottren Karen Ericsdotter Wästsund
1767-11-22 Landbonden Nils Johansson Bro Pigan Margreta Bengtsdotter Bro
1767-11-29 Bondesonen Eric Jonsson Byn Pigan Kersten Larsdotter Bro
1767-12-28 gl Bonden Eric Persson Bro Båtsmans Enkan Kersten Jonsdotter Swed
1768-04-06 Bonden Anders Samuelsson Bässdal Bondedottren Anika Hansdotter Tuna församling
1768-04-10 Bonden Eric Olofsson Stamnäs Bondedottren Brita Jonsdotter Wälsta
1768-10-16 Bondesonen Eric Andersson Syltad Nämdemansdottren Catharina Månsdotter Frölland
1769-05-15 Unga Bondeson Johan Ericsson Blästa Pigan Margreta Nilsdotter
1769-11-12 Bondesonen Olof Hansson Ilsbo och Hogland Bondedottren Brita Andersdotter Backan
1769-11-19 gl Bonden Per Olofsson Frölland Båtsmans Enkan hustru Ramborg Nilsdotter
1770-11-25 Drängen Anders Jonsson
Bonde Enkan hustru Karen Ericsdotter Byn
1770-12-02 Drängen Anders Larsson
Bondedottren Margreta Andersdotter Swed
1771-01-01 Drängen Olof Jonsson Nordenholm Bondedottren Brita Pehrsdotter
1771-01-01 Matrosen Abraham Persson Nordin
Bondedåttren Brita Andersdotter
1771-10-27 Drängen Matthias Matthsson
Bondedåttren Helena Ericsdotter Frölland
1771-11-01 Skräddaren Per Jonsson Färsiö Bondedåttren Margreta Jonsdotter Håksta
1771-11-17 Bondesonen Hans Jonsson Håksta Bondedåttren Karen Ericsdotter Stamnäs
1771-12-29 Unga Bonden Jonas Jonsson Åkre Bondedåttren Juliana Jonsdotter Ilsbo
1772-01-26 Bonden Eric Olofsson Östby Bondedåttren Margreta Jonsdotter Född i Ilsbo
1772-04-22 Unga Bondeson Hans Mårtensson Sylta Bondedåttren Gertrud Swensdotter Östby
1772-10-18 Bondesonen Jon Salmonsson Backan Bondedåttren Margreta Andersdotter Sylta
1772-11-01 Bondesonen Per Olofsson Wälsta Bondedåttren Catharina Mårtensdotter Sylta
1772-11-08 Unga Bonden Anders Nilsson Malsta Bondedåttren Brita Jonsdotter Håksta
1772-11-15 Drängen Nils Nilsson Arnön Bondedåttren Anika Larsdotter Blästa
1772-11-22 Drängen Per Jacobsson Gnarp Bondedåttren Margreta Ericsdotter Häsåker
1773-10-10 Drängen Pehr Matthsson Wälsta Bondedåttren Brita Eliadotter Åkre
1773-11-14 Tjenste-drängen Pehr Jonsson Östareby, Tuna Sn Bondedåttren Coecilia Matthsdotter Stamnäs
1774-04-04 Afskjedade Crono Båtsmannen Nils Stålpe Bro Pigan Sigrid Larsdotter Aspe
1774-06-19 Bondesonen Olof Ericsson
Pigan Magdalena Odendahl Östby
1774-07-24 Bonden Jon Nilsson
Enkan hustru Sigrid Larsdotter Hansböle
1774-10-16 Bondesonen Johannes Rolin
Pigan Catharina Olofsdotter Wälsta
1774-10-30 Crono-Båtsman Per Andersson Frimodig
Pigan Helena Jonsdotter Arnön
1774-11-06 Bonden Lars Johansson
Pigan Karen Jonsdotter Håksta
1774-11-20 Bondeson Hans Ericsson
Jungfru Maria Christina Rolinder
1774-11-27 Bonden Jonas Olofsson
Pigan Anna Pal?fru Wälsta
1775-03-17 Bonde sonen Erik Eliasson Åkre Giestgifvare dottren Margretha Mårtensdotter Wiberg Wija
1775-06-25 Drängen Johan Johansson Häsåker Bonde dottren Brita Andersdotter
1775-07-09 Bondesonen Pähr Olofsson Swed Bondedottren Chjerstin Ericsdotter
1775-08-10 Adjuntcus Ministerii Jacob Gabr Sefström
Mademoiselle Aurora Broman
1775-10-29 Bonde Sonen Olof Olofsson Stamnäs Bonde dottren Anna Johansdotter Håcksta
1775-11-26 Bondeson Erick Persson Åkre Bonde Enkan Margretha Mårtensdotter
1776-10-19 Nämndemannen Elias Ericksson Åkre Giestgifware dottren Sara Mårtensdotter Wiberg
1776-12-01 Timmermannen och Brandwackts karlen Pehr Näslund Hudickswall Bondedottren Christina Pehrsdotter Boberg Bro
1777-01-05 Kronobåtsmannen Pehr Fröroth
Pigan Brita Ericksdotter Swed
1777-04-06 Fördubblings Båtsmannen Elias Eliasson
Dåtter Catharina Larsdotter Arnön
1777-04-20 Drängen Daniel Andersson
Enkan hustru Anna Nilsdotter Arnön
1777-11-10 Bondesonen Pähr Aronsson Håfsätter Bondedåttren Anna Hansdotter Garlö
1777-12-28 Bondesonen Eric Johansson Malstad Bondedåttren Brita Mårtensdotter
1778-10-10 Bondesonen Anders Andersson Bässdal Pigan Anna? Jonsdotter
1778-11-14 Sockenskräddaren Anders Aronsson Håfsätter Pigan Anna Matthsdotter Håfsätter
1778-12-05 Cronobåtsman Eric Häll Tuna Qwinspersonen Kerstin Broback
1779-10-03 Drängen Anders Jonsson Wälstad Pigan Anna Eliadotter Åkre
1779-10-17 Bondesonen Måns Olofsson Frölland Stiufdåtter Brita Pehrsdotter Wia
1779-10-24 Bondeson Olof Mårtensson Lingarö Dåtter Karen Hansdotter Garlö
1779-10-31 Bondesonen Sven Pährsson Lingarö Dåtter Magdalena Ericsdotter Östby
1779-11-07 Fördubblings Båtsman Nils Nilsson Falck Oppby Pigan Kersten Matthsdotter Oppby
1779-11-14 Drängen Olof Malman? Åkre Dåttren Martha Floræa Åkre
1779-11-21 Hiulmakarn i socknen Påhl Larsson Strömbom Swed Pigan Anna Johansdotter Swed
1780-01-09 Bonden Eric Olofsson Frölland Pigan Brita Olofsdotter Backan
1780-04-02 Son Hans Mårtensson Wia Pigan Juliana Salmonsdotter Backan
1780-06-11 Unga Bonden Lars Hansson Bro Landbondedåttren Sara Pährsdotter Frölland
1780-10-15 Sockne Skomakaren Lars Larsson Bro Bondedottren Brita Ericsdotter Stamnäs
1780-10-22 Bonde Jon Andersson Håkstad Dotter Anna Greta Sylta
1780-10-29 Bondesonen Lars Svensson Oppby Bondedottren Margaretha Aronsdotter Håfsätter
1780-12-03 Husmannen Jonas Backman Vya Pigan Karin Jansdotter Hänsiö?
1780-12-03 Drängen Pehr Ericsson Ångermanland Bondedottren Brita Pehrsdotter Bro
1781-01-28 Bondesonen Anders Samuelsson
Pigan Karen Jonsdotter Östby
1781-02-18 Enrollering Karlen Nils Boberg
Pigan Barbara Andersdotter Stamnäs
1781-10-07 Bondesonen Anders Mårtensson Sylta Sockneskrifware Enkan Margretha Andersdotter Backan
1781-10-28 Bondesonen Eric Ericsson Rolin Välstad Bondedottren Christina ????sdotter Välstad
1781-11-18 Torparen Johan Johansson Åkre Pigan Karin Larsdotter Färsiö?
1781-11-25 Mästar Skräddaren Matthias Åkerström Åkre
Catharina Thellberg Gefle
1782-06-09 Fördubblings Båtsm Olof Engman Vy och Tuna Bondedr Margretha Nilsdotter Arnön
1782-10-20 Drängen Anders Ericsson Östby Pigan Brita Ohlsdotter Norgå?
1782-12-01 Klåcharen Eric Sundberg Idnor Dåtter Magdalena Rolin Wälsta
1783-01-01 Drängl. Olof Johansson Sveden Bondedr Anna Ericsdotter Bässdal
1783-04-27 Bonden Jöns Larsson Tuna och Hålsta by Pigan Anna Olofsdotter Frölland
1783-05-04 Bondesonen Eric Jonsson Åkre Bonde Dottren Brita Olofsdotter Blästad
1783-07-06 Bondesonen Nils Larsson Arnön Bondedottren Karen Ericsdotter Arnön
1783-07-20 Bondeson Jon Jonsson Arnön Båtsmans dottren Margretha Andersdotter Tuna sockn
1783-10-19 Bondeson Olof Hansson Bässdal Bondedr Margretha Johansdotter
1783-11-02 Bondeson Eric Olofsson Blästa Bondedottren Margretha Svensdotter
1783-11-09 Bonde Eric Hansson Tuna Socken och Ulsta Bondedottren Sigrid Jonsdotter
1783-11-23 Crono Båtsman Eric Brask
Pigan Karen Johansdotter Bergsiö Skn
1783-11-30 Bondeson Anders Olofsson Backan Bondedottren Catharina Olofsdotter Fröllan
1783-11-30 Bondeson Pehr Olofsson Fröllan Bondedottren Brita Olofsdotter Backan
1784-04-18 Drängen Olof Ericsson Rolin Wälsta Bondedottren Christina Olofsdotter Wälsta
1784-04-25 Bondesonen Paul Ericsson Wälsta Bondedottren Aurora Rolin Wälsta
1784-11-01 Båtsmans Reserven Hans Watt Harmånger Pigan Margreta Andersdotter Bästdal
1784-11-11 Vice Kronolänsman Pehr Tunstedt
Jungfru Ulrica Lehman
1784-12-14 Soldaten
Ilsbo Pigan Brita Persdotter Åkre
1784-12-28 Förriga Bonden Olof Nilsson Stamnäs Pigan Margreta Ericsdotter Blästa
1785-01-16 Drängen Pehr Olofsson Frölland Bondedottren Anna Ericsdotter Frölland
1785-03-12 Fördubblings Båtsm Olof Stolpe
Enkan h. Sara? Danielsdotter
1785-05-28 Båtsmans Rerserven Olof Månsson
Pigan Ingeborg Ericsdotter
1785-06-26 Båtsmans Rerserven Eric Johansson
Pigan Cherstin Larsdotter
1785-10-30 Organisten Anders Odendahl
Gästgifware dottren Clara Wiberg
1785-11-27 Skomakare sonen Eric Norman
Bondedåttren Margretha Eriksdotter Ilsbo
1785-05-15 Drängen Olof Andersson?
Bondedåttren Ingeborg Ericsdotter
1786-04-23 Drängen Eric Nilsson Stolpe
Pigan Karen Ericsdotter Frölland
1786-04-30
Lars Olofsson Åkre Bondedåttren Brita Johansdotter
1786-05-14
Anders Danielsson
Bondedåttren Margreta Larsdotter Garlö
1786-05-21 Bonden Lars Larsson Bro Pigan Margreta Jonsdotter
1786-11-05
Olof Olofsson Malsta Dåtter Susanna
1786-11-19 Fördubblings Båtsman Per Johansson Wallman?
Pigan Ingrid Jonsdotter Östby
1786-11-26
Nils Johansson Östby Bondedåttren Margreta Persdotter Östby
1786-12-03
Johan Mårtensson Garlö Bondedåttren Kersten Jönsdotter? Åkre
1787-04-22 Båtsmans Reserven Pehr Brask Arnön Bondedottren Christina Larsdotter Arnön
1787-06-10 Bondesonen Måns Pehrsson Östby Bondedottren Magdalena Pehrsdotter Wästanbäck
1787-10-07 Bonde sonen Jonas Hansson Håfsätter Bondedottren Catharina Ericsdotter Östby
1787-11-04 Bonden Jon Jonsson Östby Nämndemans dottren Christina Ericsdotter Östby
1787-12-02 Drängen Pehr Jonsson Hög Sockn Bonde dottren Anna Greta Jonsdotter Blästa
1788-01-06 Bondesonen Olof Ericsson Wälstad Pigan Margeta Pehrsdotter Söderala och Byn Östansiö
1788-01-20 Strandfiskaren Jonas Larsson Brolin
Bondedåttren Christina Olofsdotter Wälsta
1788-01-27 Bondesonen Anders Ericsson Bryttje Bondedåttren Brita Danielsdotter Bro
1788-02-24 Gl. Bonden Jon Olofsson Bro
Karen Jonsdotter
1788-10-12 Bondeson Pehr Hansson Färsiö Bondedottren Margretha Jonsdotter Färsiö
1788-10-19 Bondeson Jonas Hansson Garluö Bondedottren Karen Pehrsdotter Tuna Sn
1788-10-26 Bondeson Anders Ericsson Östby Bondedottren Sigrid Aronsdotter Håfsätter
1788-11-02 Unga Bonden Eric Broman Wälsta Bondedottren Christina Hansdotter Håfsätter
1788-11-23 Unga Bonden Jon Pehrsson Wästanbäck Bondedottren Juliana Hansdotter Åkre
1788-11-23 Krono Båtsm. Pehr Pehrsson
Pigan Christina Bengtsdotter Nordalen?
1789-02-01 Krono Båtsmannen Johan Säl
Pigan Brita Jonsdotter Malsta
1789-02-01 Reserve Båtsmannen Jonas Pehrsson Floreaus
Pigan Anna Jönsdotter Håfsätter
1789-10-11 Bonden Pehr Johansson Tuna och Skogsta Bondedotter Karen Pehrsdotter Wästanbäck
1789-10-18 Bonde Pehr Hansson Silja och Tuna Sockn Bondedottren Brita Johansdotter Wästanbäck
1789-11-01 Bondesonen Anders Andersson Ilsbo och Wästtjär Enckan Margeta Nilsdotter Öst??tjär
1789-11-15 Båtsmans Reserven Eric Korp Arnön Pigan Anna Ericsdotter Arnön
1789-11-29 Klockaren Eric Åkerström Åkre Dotter Stina? Catharina Söderberg Malsta
1790-01-03 Kohlaren Olof Ericsson Arnön Pigan Catharina Larsdotter Arnön
1790-01-08 Bondesonen Pehr Pehrsson
Enkan Brita Olofsdotter Frölland
1790-01-31 Coopvardie Skepparen Jonas Broström Bro Bondedottren Christina Jonsdotter Bro
1790-04-18 Bonden Anders Andersson Frölland Bondedottren Christina Olofsdotter Söråkre
1790-07-18 Soldate Reserven Jacob Jansson Arnön Bondedottren Sigrid Nilsdotter Östby
1790-10-24 Afskedade Krono Båtsman Johan Boija Tuna Båtsmans Enkan Anna Jönsdotter Garlö
1790-10-31 Förriga Bonden Hans Larsson Bro Soldate Enkan Karin Matsdotter Skarmyra i Forsa
1790-11-28 Unga Bonden Nils Jansson Wästanbäck Bondedottren Margta Jonsdotter Östby
1791-01-16 Bonde Olof Olofsson Aspe Bondedottren Margta Jansdotter Östby
1791-01-16 Fördubblings Båtsman Jöns Byberg Färsiö Pigan Brita Andersdotter Tuna
1791-02-20 Bonden Daniel Hansson
Bondedottren Christina Olofsdotter Aspe
1791-02-27 Bonde Sonen Anders Olofsson Sunnanå i Tuna Sockn Båtsmansdottren Cherstin Persdotter Färsiö
1791-02-27 Kolare-drängen Anders Zachrisson Arnön Kolare dottren Margta Jonsdotter Arnön
1791-03-06 Krono Båtsman Anders Lustiger Åkre Pigan Helena Olofsdotter Tuna och Halstad
1791-11-06 Unga Bonden Jon Ericsson Backan Bonde-Enkan hustru Brita Danielsdotter Brötte
1791-11-13 Gamla Bonden Lars Johansson Brötte Båtsmans Enkan hustru Anna Lisa Persdotter Brötte
1791-11-20 Gamla Krono Båtsman Göran Frimodig Åkern Den för några år sedan lägrade qwinsperson Anna Stina Malm Eskilstuna
1792-01-29 Fördubbl. Båtsman Eric Fröroth
Bondedottren Margta Olofsdotter Frölland
1792-03-25 Afsedade Krono Båtsman Anders Örn Hofsäter Båtsmans Enkan Karin Johansdotter Byn
1792-04-09 Afskedade Krono Båtsman Anders Olofsson Lustig Garlö Båtsmans Enkan Kerstin Mathiadotter Östby
1792-05-28 Enrollerings Karlen Lars Rålund
Pigan Karin Persdotter Färsiö
1792-06-03 Enrollerings Karlen Per Norberg Arnö Pigan Brita Ericsdotter Ströms Bruk
1792-10-14 Bonden Johan Johansson Malstad Hjulmakare dottren Brita Larsdotter Garlö
1792-10-21 Bonden Eric Andersson Håcksta Bonde dottren Kerstin Jonsdotter Färsiö
1792-10-21 Afskedade Krono Båtsman Arfwid Swedin Silja, Tuna Bonde dottren Margta Nilsdotter Malsta
1792-10-28 Unga Kohlaren Jon Ericsson Hölick, Arnön Pigan Margta Persdotter Idenor?
1792-11-04 Bonde sonen Hans Olofsson Oppby Bonde dottren Cherstin Persdotter Wästanbäck
1792-11-23 Sockne Bonden Lars Olofsson Åkre Bonde Enkan Brita Mårtensdotter Malsta
1792-11-25 Strand Fiskaren Olof Roslin Malsta Båtsmans Enkan Cherstin Larsdotter Bro
1792-12-02 Gamla Bonden Hans Jonsson Byn Bonde Enkan Karin Jonsdotter Byn
1792-12-02 Sockne Bonden Per Jonsson Blästa Bonde dottren Margta Hansdotter Åkre
1792-12-02 Sockne Bonden Jon Ericksson Bröttje Bonde dottren Margta Olofsdotter Åkre
1792-12-06 Kohlaren Johan Persson Åkre Pigan Sigrid Jonsdotter Åkre
1792-12-09 Bonde sonen David Johansson Malsta Pigan Magdalena Johansdotter Backan
1793-01-01 Bonden Olof Johansson Byn Bonde dottren Maria Ericsdotter Backan
1793-02-03 Bonde sonen Jonas Olofsson Malsta Bonde dottren Catharina Nilsdotter Blästa
1793-04-28 Unga Bonden Jon Jonsson Åkre Land Bonde dottren Margta Andersdotter Ilsbo
1793-06-25 Kohlaren Nils Nilsson Arnö Kohlare dottren Brita Olofsdotter
1793-06-09 Bonde sonen Hans Andersson Bässdahl Bonde dottren Karin Persdotter Bässdahl
1793-08-18 Gamla Bonden Jon Jonsson Åkre Båtsmans dottren Anna Persdotter Stamnäs
1793-09-01 Land Bonden Per Larsson Åkern Pigan Helena Larsdotter Ilsbo
1794-01-01 Sockne Skräddaren Arfwid Lingstedt
Jungfru Catharina Högstedt
1794-05-11 Krono Båtsman Jonas Örn
Bonde dottren Brita Mårtensdotter Garlö
1794-06-01 Bonde sonen Eric Hansson Garlö Bonde dottren Anna Ericsdotter Bröttje
1794-10-05 Bonde sonen Olof Ericsson Östby Båtsmans dottren Helena Andersdotter Garlö
1794-10-26 Torparen Jon Ericsson Korsbacka Pigan Brita Persdotter Frölland
1794-11-02 Enklingen Bonden och Nämndemannen Jon Jonsson Östby Bonde dottren Brita Persdotter Östby
1794-11-02 Enklingen Krono Båtsman Olof Boija Tuna Båtsmans Enkan Kerstin Larsdotter Arnö
1794-11-30 Bonden Michel Olofsson Backan Bonde dottren Kerstin Ericsdotter Stamnäs
1794-12-21 Bruksarbetaren Eric Kronman Ströms Bruk Fördubbl. Båtsmans Enkan Ingrid Jonsdotter Håcksta
1795-05-31 Fördubblings Båtsmannen Mårten Silje Tuna Bonde dottren Kerstin Ericsdotter Byn
1795-10-04 Kohlaren Joseph Josephsson Arnö Pigan Stina Larsdotter Arnö
1795-10-25 Gamla Kohlaren Joseph Persson Arnö Båtsmans Enkan Magdalena Jansdotter Arnö
1795-11-08 Bonde Per Jonsson Hofsäter Bonde dottren Ingrid Johansdotter Wästanbäck
1795-11-15 Bonde-sonen Johan Olofsson Aspe Bonde dottren Margta Andersdotter Bässdal
1795-11-29 Bonde Jon Persson Östby Bondedottren Catharina Olofsdotter Oppby
1796-02-07 Bonde-sonen Lars Persson Åkern Pigan Stina Johansdotter
1796-10-02 Ryttmästaren Herr Baron Axel Wilhelm Duwall
Mademoiselle Sara Catharina Broman
1796-10-16 Bonde-sonen Hans Olofsson Malsta Pigan Kerstin Larsdotter Bro
1796-11-27 Bonde-sonen Eric Ericsson Östby Fästeqwinna Catharina Johansdotter Ifrån Ilsbo, nu i tjenst i Malsta
1796-11-27 Klockare drängen Swen Bergström
Pigan Maria Ericsdotter Blästa
1797-01-19 Afskedade Båtsman Fredrik Skogsta Tuna Pigan Anna Swensdotter Prästgården
1797-04-23 Bonde sonen Johan Andersson Frölland Bonde dottren Cecilia Hansdotter Sylta
1797-06-18 Socknesnickaren Lars Elfstrand Elfros Bonde Enkan Catharina Jonsdotter Bro
1797-10-22 Bonde sonen Jonas Jonsson Färsiö Bonde dottren Ingrid Pehrsdotter Håfsätter
1797-11-12 Kohlare-drängen Johan Johansson Arnön och Hölik Kohlare dottren Catharina Ericsdotter Arnön och Hölik
1797-11-12 Drängen Johan Hindriksson Arnön Pigan Anna Andersdotter Arnön
1797-12-27 Kolaren Olof Söderström Arnön Kolare dottren Anna Nordström Arnön
1798-10-14 Afskedade Båtsman Henric Fresk?
Pigan Gertrud Mårtensdotter Nordenholm
1798-10-14 Förriga Nämndeman Olof Jonsson Harmånger Sn och Stering Bonde Enkan Susanna Mårtensdotter Wiberg Malsta
1798-11-__ Drängen Per Göransson Bästdal Pigan Anna Nilsdotter Bästdal
1798-11-__ Unga Bonden Jonas Olsson Oppby Bonde dottren Catharina Olsdotter Färsiö
1798-12-__ Bond. Eric Ersson Byn Bond. dottren Ingri Hansdotter Sylta
1799-04-07 Drängen Lars Ersson Prästgården Bond. dottren Brita Ericsdotter Byn
1799-10-06 Bondeson Eric Persson Wästanbäck Bond. dottren Anna Jönsdotter Färdsiö
1799-10-20 Krono Båtsman Johan Galin Östby Båtsm. Enkan Christina Larsdotter Arnön
1799-10-20 Förriga Båtsm. son Olof Galin Håfsätter Pigan Helena Jonsdotter Wälsta
1799-11-03 Bond. son Anders Olsson Färdsiö B. dottren Ingri Hansdotter Håfsätter
1799-11-03 Krono Båtsman Olof Ersson Sten Malsta Pigan Catharina Johansdotter Fröllan
1799-11-24 Skräddaren Anders Broström Bro Pigan Maria Elisabeth Söderberg Malsta
1799-12-01 Drängen Jon Jonsson Blästa Bond. dottren Catharina Johansdotter Blästa
1799-12-01 Krono Båtsman Johan Fröllander Fröllan Pigan Maria Johansdotter Wya
1800-01-26 Krono Båtsmannen Lars Blästa
Bond. dottren Margretha Persdotter Bro
1800-02-16 Unga Bonden Olof Olofsson Stamnäs Bondedottren Margaretha Ericsdotter Stamnäs
1800-03-23 Unga Bonden Eric Ersson Wälsta Jungfrun Hedvig Catharina Nordmark Prästgården
1800-09-28 Fiskaren och Borgaren Eric Säthergren Gefle Strandfiskare dottren Ingrid Sätherlund Håfsätter
1800-04-27 Unga Bonden Olof Andersson Lönnånger Bonde dottren Catharina Jonsdotter Färdsiö
1800-10-26 Afskedade Krono Båtsman Per Simonsson Fjellman Tuna och Finnflod Pigan Maria Andersdotter Åkre
1800-11-14 Bonden Hans Hansson Harmånger och Stering Bonde dottren Christina Pehrsdotter Östby
1800-11-16 Unga Bonden Mats Matsson Fröllan Bonde dottren Helena Ericsdotter Sylta
1801-04-26 Kol. drängen Jonas Danielsson Arnön Pigan Maria Mårtensdotter Arnön
1801-07-26 Coopvaerdie Sjömanen Johan Öhgren Stamnäs Bond. dottren Margreta Olofsdotter Stamnäs
1801-08-16 Bond. sonen Elias Ersson Åkre Bonde dottren Anna Larsdotter Oppby
1801-10-04 Rote-Båtsmanen Per Swahl Prästgården Pigan Maria Ericsdotter Prästgården
1801-10-18 Bonde sonen Salomon Jonsson Backan Bonde dottren Brita Hansdotter Håcksta
1801-10-18 Rote-Båtsmanen Gustaf Swedin Prästgården Pigan Catharina Ahrnberg Prästgården
1801-10-25 Bonde sonen Hans Hansson Åkre Husmans Enkan Helena Andersdotter Östby
1801-11-08 Unga Bonden Olof Ericsson Stamnäs Bonde dottren Catharina Andersdotter Bäsdal
1801-11-08 Afsked. Rote Båtsman Anders Råberg Färdsiö Pigan Helena Ericsdotter Oppby
1801-11-19 Bonden Eric Jonsson Färdsiö Pigan Christina Persdotter Färdsiö
1801-11-22 Sockneskräddaren Per Lingbom Sweden Bonde dottren Catharina Persdotter Sweden
1801-11-01 Bonde Enklingen Nils Johansson Wästanbäck Bonde dottren Cherstin Ericsdotter Tuna Wy
1802-02-28 Dräng Jon Jonsson Västanbäck Bonde Enkan Juliana Hansdotter Västanbäck
1802-06-14 Bonde sonen Hans Nilsson Bäsdal Bonde Enkan Margretha Johansdotter Bäsdal
1802-08-15 Kolaredrängen Anders Norström Arnön Kolare dottren Catharina Nilsdotter Arnön
1802-10-31 Bondesonen Anders Ericsson Sylta Bondedottren Margtha Danielsdotter Bro
1802-11-04 Drängen Pehr Josephsson Arnön och Hölik Kolaredottren Christina Henricsdotter Arnön och Hölik
1803-01-27 Unga Bonden Daniel Danielsson Oppby Kolare dottren Brita Wiström Arnön
1803-04-11 Drängen Mårten Pehrsson Åkre Båtsmans Enkan Helena Jonsdotter Åkre
1803-05-13 Kolare sonen Pehr Nilsson Arnön Kolare dottren Maria Håkansdotter Arnön
1803-05-08 Socken smeden Klas Hybbinett Välsta Pigan Anna Stina Nordahl Hudiksvall
1803-11-18 Bonde sonen Jonas Hansson Byn Pigan Brita Ericsdotter Byn
1804-04-02 Strand Fiskare sonen Lars Sätherlund Håfsätter Enkan Helena Ericsdotter Färsjö
1804-05-21 Dr. Johan Andersson Färsjö Skrädd. Dotter Juliana Persdotter Färsjö
1804-06-10 Dr. Anders Johansson Norr Åkre Bonde Dottr. Elisabet Persdotter Västanbäck
1804-10-21 Unge Bonden Lars Nilsson Blästad Bonde Dottren Margareta Johansdotter Östantjern
1804-10-28 Unge Bond. Eric Hansson Rolinder Garluö Bonde Dottr. Ingrid Larsdotter Norr Åkre
1804-11-04 Land Bonden Jonas Persson Östra Bro Skomakare Dottr. Helena Olofsdotter Mellman Norr Åkre
1804-11-11 Unge Bond. Sven Hansson Sylta Bonde Dottr. Anna Olofsdotter Aspe
1804-11-25 Unge Bond. Jonas Andersson Malsta Kyrkovärds Dottren Magdalena Jonsdotter Färsjö
1805-01-01 Unge Bonden Anders Nordstrand Lönånger Bonde Dottr. Anna Hansdotter Rolinder Garluö
1805-02-24 Matrosen Anders Kingström Hudiksvall Pigan Helena Voxström Garluö
1805-03-09 Bonden Per Persson Frölland Pigan Helena Jonsdotter Frölland
1805-03-08 Drängen Per Olsson Välsta Bonde Dottren Magdalena Pålsdotter Välsta
1805-03-25 Drängen Jonas Jonsson Korp Prästgården Pigan Brita Johansdotter Prästgården
1805-05-26 Borgaren och Fiskaren Olof Westner Hudiksvall Pigan Catharina Olofsdotter Nordenholm
1805-10-13 Drängen Jacob Ericsson Blästa Pigan Anna Andersdotter Norr Åkre
1805-10-27 Bonden Anders Danielsson Oppby Bonde Dottren Anna Olofsdotter Söder Åkre
1805-11-03 Bond. Anders Nilsson Blästa Bonde Dottren Christina Nilsdotter Blästa
1805-11-10 Drängen Per Svensson N. Åkre Vice Klockare Enkan Christina Catharina Söderberg N. Åkre
1806-02-09 SockneSmeden Daniel Danielsson Bro Hushållerskan Anna Dahlrot Bro
1806-03-02 Kofferdi Kapitenen Hr Anders Bäckman Hernösand Demoiselle Anna Christina Östling Ingsta
1806-03-02 Kopparslagare Gesällen Magnus Hafgren Hudiksvall Jungfru Catarina Christina Berggren Prästgården
1806-06-08 Drängen Lars Eliason Åkre Nämndemans Dottren Johanna Eliadotter Åkre
1806-10-26 Bonden Jonas Hansson Håksta Bonde Dottren Sigrid Andersdotter Malsta
1806-11-16 Bonden Benjamin Rolin Välsta Skomakare Dottren Sigrid Magnusdotter Välsta
1806-12-04 Bonden Jonas Olofsson Välsta Pigan Margta Ericsdotter Välsta
1807-03-18 Bonde Sonen Hans Jonsson Bro Bonde Dottren Anna Larsdotter Bro
1807-03-30 Bonden Eric Persson Bro Bonde Dottren Brita Danielsdotter Östby
1807-05-05 Bonden Anders Olsson Välsta Bonde Dottren Brita Persdotter Välsta
1807-05-08 Bonde Sonen Jöns Ersson Sved Nämndemans Dottren Margta Andersdotter Sved
1807-06-28 Drängen Sven Jonsson Tinglöf sedan soldat med namnet Björk Frölland Bonde Dottren Catharina Olsdotter Garluö
1807-10-25 Kolaren, Enkling Johan Jonsson Arnön Pigan Stina Nordberg Arnön
1807-10-25 Bonden Anders Andersson Sved Bonde Dottren Christina Hansdotter Håksta
1807-10-23 Bonde Sonen Johan Johansson Åkern Bonde Dottren Anna Larsdotter Byn
1807-12-29 Bonden Magnus Berg Bro Gästgivare Dottren Brita Hansdotter Wiberg Wija
1808-04-03 Reserve Båtsm. Eric Lindqvist Arnön L. Bond. Dottren Brita Andersdotter Östby
1808-04-08 Reserv. Båtsm. Anders Broberg Bro Pigan Sigrid Jonsdotter Hudikswall
1808-04-18 Bond. Son Jonas Andersson Backan Bond. dottrn Brita Larsdotter Bro
1808-04-18 Bond. Son Olof Pehrsson Frölland Bond. dottren Margtha Olsdotter Stamnäs
1808-04-20 Bond. Son Hans Jonsson Håfsätter B. dottren Brita Månsdotter Frölland
1808-04-20 Bond. Son Anders Jonsson Hågsta Bond. dottren Elisabeth Månsdotter Frölland
1808-04-28 Bond. Eric Ersson Sylta B. dottren Carin Persdotter Håfsätter
1808-04-28 Bond. Magnus Ersson Sylta Bond. dottren Anna Persdotter Håfsätter
1808-05-29 Dräng. Eric Carlsson Garlöö Bond. dottren Brita Persdotter Blästa
1808-11-06 Bond. Son Olof Månsson Fröllan Bond. dottren Brita Pehrsdotter Wästanbäck
1808-11-20 Bond. Göran Pusar Bäsdal Bond. dottren Catharina Andersdotter Åkern
1808-11-23 Bond. Son Daniel Andersson Bro Bond. drn Margta Ersdotter Sylta
1809-01-01 Dräng Lars Ersson Åkre Pigan Brita Persdotter Prästgården
1809-05-18 Unga Bonden Johan Olsson Söder Åkre Pigan Lena Ericsdotter Söder Åkre
1809-10-01 Bonde Son Eric Olsson Färdsjö Kolare dottren Catarina Bengtsdotter Arnön
1809-11-23 Bonden Jon Nilsson Besdal Bond. dottren Carin Olsdotter Byn
1809-12-10 Husman Jon Jonsson Norr Åkre Pigan Anna Paulsdotter Prästgården
1810-02-25 Bondesonen Olof Danielsson Östby Pigan Catarina Andersdotter Håfsätter
1810-09-09 Fördubblings Båtsmannen Carl Sel Wia Fördubblings Båtsman Enkan Margta Petrusdotter? Frölland
1810-10-28 Bruksfiskar Drängen Jon Jonsson Arnön Pigan Maria Elisabeth Henricsdotter Prästgården
1810-11-02 Bonde Drängen Ped. Rolinder Prästgården Vice Länsmans dottren Ulr. Elisabeth Thunstedt Nordenholm
1810-11-23 Bonden Jon Larsson Byn Skomakare Dottren Catharina Larsdotter Bro
1810-12-28 Bonden Olof Jansson Sveden Pigan Margtha Ersdotter Sveden

Krono Länsman Pär Astner
Borgare Dottren Jungfru Brita Caisa Bäckman
1811-02-03 Rote Båtsman Olof Fröllan
Hjulmakare Dottren Anna Paulsdotter Strömbom Garluö
1811-06-24 Kolare Sonen Jan Larsson Arnön Kolare dottren Anna Nilsdotter Arnön
1811-03-27 Båtsmannen Claes Öhrn Lönånger Bondedottern Cathrina Persdotter Norr Åkre
1811-04-15 Bonden Anders Jonsson Backan Bondedottern Margta Jonsdotter Färsjö
1811-05-05 Drängen Olof Olofsson Välsta Skräddare dottern Christina Andersdotter Välsta
1811-05-19 Kol. Drängen Lars Larsson Arnön Pigan Anna Frimodig Arnön
1811-05-26 Båtsmannen Eric Brask
Pigan Maria Ersdotter Prästgården
1811-05-26 Drängen Eric Nilsson Bergström Sylta Enkan Cecilia Hansdotter Sylta
1811-09-12 Kr. Länsmannen Pehr Astner Välsta Hushållerskan Cathrina Ferngren Välsta
1811-10-27 Bondesonen Pehr Abramsson
Pigan Cathrina Persdotter Bro
1811-11-03 Landbonden Olof Andersson Åkern Bondedottern Brita Hansdotter Byn
1811-11-17 Bondesonen Eric Hansson Håkstad Strandfiskare dottern Greta Säterlund Håfsätter
1811-11-10 Kolaren Enkl. Jan Persson Arnön Enkan Anna Frimodig Arnön
1811-11-24 Torparen Eric Paulsson Håksta Bondedottern Ingrid Persdotter Östby
1811-12-08 Drängen Elias Åström Prästgården Pigan Margta Mellman Prästgården
1811-12-27 Contoirs Skrifwaren Per Gustaf Hassel Gnarp Hushållerskan Christina Hedberg Ingsta