Vigselregister Säbrå C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1722-04-01 Comministren H. Erich Brunberg Calix J.

1722-06-03
Jon Ersson Normark Pigan Malin Jonsdotter
1722-06-17
Pär Larsson Wegom
Anika Finswik
1722-06-24 Båtsman


Anika
1722-07-01
Elias Andersson1722-07-02
Pär Simonsson Brunäs
Lisa
1725-12-28
Pehr Ersson Norstig Pigan Anika Abrahamsdotter
1726-01-02
Abraham Johansson Gådeå
Karin Ersdotter
1726-01-09
Jon Jonsson Åhm
Ingeborg Ersdotter
1726-02-20 Danneman Olof Larsson Skiäland Pigan Margeta Pärsdotter Ytterlänäs Sochn och Nääs by
1726-06-12
Lars Pehrsson Hässiö Pigan Anika Erichsdotter Nääs
1726-06-26
Pehr Michelsson Finswijk Pig. Mareta Andersdotter Ulfwijk
1726-09-25 Krono Båtsmannen Mårten Erichsson Springare
Pigan Barbro Nilsdotter Kragom
1726-10-02
Lars Nilsson Kragom Pigan Karin Johansdotter Kragom
1726-10-09
Michael Erichsson Giärsta Pig. Malin Erichsdotter Gåda
1726-10-16
Anders Ericsson Saltwijk
Brita Olofsdotter Tiernsiö i Hägdånger
1726-11-06
Lars Olofsson Öfwerdahl Pigan Brita Johansdotter Swidja
1726-11-13
Eric Israelsson Stig Änkian Hust. Malin Larsdotter Skiäland
1726-12-28
Anders Andersson Öfre Brån Änkian Hust. Karin Andersdotter Nyland
1727-02-09 Skieparen H:r Nils Olofsson Vesling Hernösand Änkian Hust. Mareta Ericsdotter Ulf Bonsiö
1727-05-24 Afskiedade Cronobåtsmannen Grels Nilsson Kragom Pigan Brita Påhlsdotter Skiäland
1727-05-28
Lars Pehrsson Gåda Pigan Anna Hansdotter Hugningn
1727-10-22
Lars Pehrsson Skiäland Pigan Anna Ericsdotter Skiäland
1727-10-22 Fördubblingsbåtsmannen Seger Jonsson Abbor Nordingeråd Pigan Mareta Pehrsdotter Nordingeråd och Järesta by
1727-10-22 Drängen Påhl Pehrsson Heljoms Sochn och Gransiö by
Giertru Ericsdotter Kragom
1727-10-29 Drängen Nils Pehrsson Berga Pigan Sigri Hindricsdotter Berga
1727-10-29 Drängen Johan Larsson Hugninge
Sara Jonsdotter Norstig
1727-10-29 Drängen Pehr Nilsson Finswijk Pigan Helena Jonsdotter Pitheå Sochn
1727-11-01 Drängen Eric Pehrsson Smöråker Pigan Karin Ericsdotter Ramsåhs
1727-11-05 Drängen Johan Johansson Kragom Pigan Magdalena Pehrsdotter Inre Fälle
1727-11-23 H:r Olof Löfdahl Hernösand Rustmästar Änkian Hustru Anna Vibonia Löfånger i Westerbothn
1727-12-28 Drängen Önne Larsson Uland i Stigsiö Pigan Kierstin Ericsdotter Öfre Brån
1728-01-01 Cronobåtsmannen Olof Nylander Hernösand Pigan Kierstin Jonsdotter Ytterfälle
1728-01-28 Hammarsmeden Pehr Larsson Åwijke bruk Piga Margeta Ericsdotter Giärsta
1728-03-03 Änklingen Anders Andersson Åhm Pigan Catharina Larsdotter Nääs
1728-04-28 Borgaren och Handelsmannen Anders Estlander Hernösand Jungfru Brita Vesling Bondsiö
1728-05-01 Biskopsdrängen Isaac Larsson
Pigan Kierstin Ericsdotter Gåda
1728-05-05 Drängen Olof Ericsson Låcke Qwins Pehrsonen Giertru Pehrsdotter Låcke
1728-09-08 Drängen Herman Hermansson Hugninge
Märta Jonsdotter
1728-10-06 Drängen Johan Pärsson Skiäland Pigan Sara Andersdotter Ytterlänäs Sochn
1728-10-13 Drängen Jon Jonsson Innerfälle Pigan Märta Nilsdotter Öfwerdahl
1728-10-13 Bonden Pär Christophersson Äland Pigan Brita Jonsdotter Skiäland
1728-10-20
Erich Jonsson Normark Pigan Malin Jacobsdotter Stig
1728-10-28
Erich Ersson Stigsiö och Hamre by Pigan Brita Andersdotter Ramsås
1728-11-01
Pär Nilsson Stigsiö Pig: Märeta Pärsdotter Berge
1729-01-01 Drängen Johan Erichsson Nääs Pigan Margeta Erichsdotter Finswijk
1729-10-05 Gubben Anders Andersson Innerfelle Pigan Karin Eriksdotter Skog S:n och By
1729-10-12 Lappmannen Nils Olofsson Hägdånger Lappigan Maria Aronsdotter Säbrå
1729-10-19 Drengen och Bonden Erik Eriksson Kragom Pigan Brita Larsdotter Wegom
1729-10-28 Bonden Erik Olofsson Berga Fästeqwinnan Sara Hansdotter Ulfwik
1729-11-02 Drengen Erik Eriksson Låcke Pigan Märeta Jönsdotter Ulfwik
1729-11-07 Drengen Jon Johansson Öfwerdahl Pigan Brita Eriksdotter Finswik
1729-11-16 Änklingen Lars Eriksson Fröland Änkan Hust. Karin Eriksdotter Ulfwik
1730-04-12 Änklingen och Bonden Pär Jonsson Ramsås Pigan Malin Johansdotter Kragom
1730-05-20 Drengen Anders Larsson Åhm Änkan Karin Pärsdotter Kittjern
1730-10-04 Borgaren Pär Larsson
Pig. Brita Pärsdotter Helgom
1730-10-04
Erich Olofsson Kiänsiö i Hägdånger Pig. Brita Hansdotter Hugninge
1730-10-11
Jon Erichsson By i Hägdånger
Märta Olofsdotter Gåda
1730-10-11
Pär Erichsson By
Anna Olofsdotter Gåda
1730-10-11
Johan Pärsson

Anna Johansdotter Berga
1730-10-18
Erich Nilsson Öfwerdahl
Karin Gulichsdotter Finswik
1730-11-01 Dr. Erich Ersson Bonsiö Qwinsperson Lisa Pärsdotter Hernosand
1730-11-15

1730-12-28 Lappmannen Hindrich Nilsson
Lapp Pigan Margeta Mauritsdotter
1731-01-01 Drängen Erich Ersson Näs
Karin Larsdotter Ulfwik
1731-04-21 Änklingen Daniel Swensson Dala Pigan Karin Johansdotter Eed
1731-06-09 Dr. Pär Johansson Öfwerdahl Pigan Kerstin Erichsdotter Grötom
1731-09-19 Drängen Erich Pärsson Hägdånger Pigan Sara Hansdotter Biskopsgården
1731-10-10 Drängen och Bonden Erich Ersson Finswik Pigan Sara Larsdotter Näs
1731-10-17 Drängen och Bonden
Kullarmark Pigan Anna Pärsdotter Hårstad
1731-10-28 Handelsmannen H:r Anders Backman Hernösand Jungfru Cicilia Ruth
1731-10-31 Drängen Lars Larsson
Pigan Margeta Pärsdotter Öfwer-Brån
1731-12-28 Bonden Erich Nilsson Locke Pigan Karin Erichsdotter Ulfwik
1732-01-02
Johan Johansson Bilstad Pigan Sara Johansdotter Börtsle
1732-05-31 Dr. Olof Pärsson Fröland Pigan Kerstin Pärsdotter Gådeå
1732-09-24 Drängen Olof Ohlsson Skiäland Pigan Anna Johansdotter Kragom
1732-10-04 Länsmannen Matthias Brunius

Maria Larsdotter Näs
1732-10-08 Dräng. Erich Olofsson By uti Hägdånger
Margeta Larsdotter Bonsiö
1732-10-08 Dr. Hans Ersson Brån Pig. Anna Larsdotter Ulfwik
1732-10-08 Drängen Lars Ersson Sunne uti Stigsiö Pigan Anna Nilsdotter Gerstad
1732-10-10 Drängen Erich Larsson Stig Änkan Karin Larsdotter Åm
1732-10-15 Drängen Olof Johansson Lägdom Pig. Helena Erichsdotter Gersta
1732-10-15 Dräng. Pär Ersson Skiälsta i Stigsiö Pigan Karin Larsdotter Stig
1732-10-22 Drängen Pär Gulichsson Finswik Pig. Karin Nilsdotter Öfwerdahl
1732-10-22 Drängen Olof Jacobsson Finswik Pigan Brita Jonsdotter Bonsiö
1733-03-28 Drängen Lars Pärsson Saltwik Hustru Kerstin Larsdotter Näs
1733-04-08 Drängen Pär Johansson Nora Pigan Brita Grelsdotter Stig
1733-05-16 Crono Båtsmannen Gustaf Räf
Pig. Kerstin Ohlsdotter Stig
1733-05-27 Änklingen Lars Pärsson Gåda Pig. Brita Ersdotter Näs
1733-10-21 Dr. Nils Erichsson Gersta Pigan Kerstin Jonsdotter Krok
1733-10-28
Pär Johansson Börtsle Pig. Anika Michelsdotter Finswik
1733-10-28
Jöns Jönsson Ulfwik Pigan Margeta Hansdotter Krok
1733-11-04 Båtsman Lars Runsten
Hust. Kerstin Abrahamsdotter
1733-11-04 Drängen Erich Hindrichsson Berga Qwinspersonen Cicilia Andersdotter Nyland
1734-01-01 Crono Båtsmannen Michel Danielsson Springare
Pig. Malin Erichsdotter Wegom
1734-02-03 Fördubblings Båtsman Nils Nilsson Alnön och Bätinge By
Anna Eriksdotter Lenånger
1734-06-23 Drängen Erik Jonsson den yngre Biskopsgården Sin Fästeqwinna Karin Olofsdotter Stig
1734-09-29 Fördubblings Båtsman Clemet Swensson
Pig. Brita Andersdotter
1734-10-02
Olof Abramsson Grafström
Pig. Kerstin Pärsdotter Lindom och Hägdånger
1734-10-06 Dr. Lars Nilsson Gersta Pig. Brita Clasdotter Krok
1734-10-13 Drängen Hans Jonsson Ramsås Pigan Karin Hansdotter Wegom
1734-10-20 Drängen Erich Pärsson Saltwik Pig. Märeta Olofsdotter Åm
1734-10-27 Bonden och drängen Erich Larsson Hugninge Pigan Barbro Erichsdotter Fälle
1734-11-10 Drängen Lars Christophersson Hägsiö Pigan Karin Pärsdotter Södermark
1735-04-09 Drängen Hans Olofsson Locke Pig. Anna Pärsdotter Wägnöen
1735-06-22 Unge Bonden Pär Johansson Bilsta Pig. Märeta Olofsdotter Locke
1735-06-29 Drängen Lars Hansson Äland Pigan Lisbetha Johansdotter Nykarleby
1735-09-14 Smeden Joh. Erss. Berg
Pig. Brita Hansdotter
1735-10-05 Dräng. Joh. Jöransson Grothom Pig. Sara Hansdotter Hugninge
1735-11-16 Garfware Gesällen Johan Envall [Stockholm] Pigan Brita Goding [Stockholm]
1736-05-16 Drängen Abram Jöransson Börtsle Pig. Sigrin Larsdotter Wegom
1736-05-23
Olof Larsson Börtsle Hust: Britha Olofsdotter Hugninge
1736-09-26 Drängen Christopher Johansson Lägdom Pig. Brita Johansdotter Hälle-Nyland
1736-10-03 Dr. Erich Erichsson Sunne i Stigsiö Pigan Malin Persdotter Hårsta
1736-10-03 Unga Bonden Jon Jonsson Gåda Pig. Britha Hansdotter Wegom
1736-10-10 Bonden Johan Hansson Hugninge Pig. Karin Larsdotter Wegom
1736-10-10 Drängen Jon Larsson Wegom Pigan Karin Jonsdotter Nässland
1736-10-17 Dr. Per Hansson Kragom Pig. Märeta Persdotter Innerfälle
1736-10-17 Drängen Abram Abramsson Bilsta Pigan Sara Jönsdotter Ulfwijk
1736-11-14
Per Hansson Krok Pig. Britha Persdotter Börtsle
1736-12-05 Besökaren Jöns Höglin
Pigan Elisabeth Erichsdotter Gåda
1737-04-13 Drängen Erich Johansson Utansiö i Högsiö S:n Pig. Märgeta Nilsdotter Öf:rdahl
1737-10-23 Drängen Clas Anthonsson Fröland Pigan Malin Jonsdotter Öster Skiäland
1737-11-20 Drängen Per Hansson Wegom Pigan Stina Matthsdotter Hernosand
1737-11-20 Drängen Anders Hansson Wegom Pigan Brita Johansdotter YtterLänäs
1737-12-02
Per Olofsson Brunas Pigan Märeta Erichsdotter Bäckland i Högsiö S:n
1738-04-09 Drängen Christopher Christophersson Äland Hustru Brita Grelsdotter Dala
1738-07-09 Crono Båtzman Nils Ersson Hamberg
Pigan Anika Nilsdotter Lockö
1738-07-23 Drängen Erich Jonsson Ramsås Pigan Chierstin Persdotter Brån
1738-11-01 Drängen Johan Jonsson Skiälland Pigan Britha Johansdotter Gåda
1739-02-11 Drängen Erich Ersson Bonsiö Pigan Helena Larsdotter Biärtrå S:n och Lochne by
1739-04-25 Unge Bonden Olof Larsson Ed Pigan Magdalena Johansdotter Kragom
1739-06-13 Drängen Erik Eriksson Wägnön Pigan Sara Persdotter Gådeå
1739-10-14 Båtsman Jon Jonsson Fälle Pigan Kierstin Jonsdotter Öden i Ullångers Sochn
1739-10-24 Drängen Jon Jonsson Siäland Pigan Catharina Johansdotter Börtzle
1739-10-28 Bonden Jon Mattsson By i Timrås Sochn Pigan Britha Hansdotter Brån
1739-10-28
Johan Ersson Sunne i Stigsiö Pigan Stina Larsdotter Hållänge
1739-11-04 Unge Bonden Erik Persson Fanbyn i Stöde Sochn Pigan Kjerstin Nilsdotter Öfwerdahl
1739-11-04 Reserw Båtsman Nils Nilsson Jersta Pigan Karin Olofsdotter Skiäland
1739-12-28 Drängen Olof Olofsson Fuske by i Liustorp S:n Pigan Anika Eriksdotter Öfwerbrån
1739-12-30 Drängen Israël Hansson Mark Pigan Britha Olofsdotter Stig
1740-04-13 Drängen Zachris Jonsson Fröland Änkan Hustru Barbro Pärsdotter Jerstad
1740-06-24 Drängen Swän Olofsson Tjernsiö i Hägdångers Sochn Pigan Märgetha Hansdotter Mark
1740-10-26 Unga Bonden Lars Ohlsson Locke Pigan Malin Hansdotter Hugning
1740-11-02 Reserw Båtsmannen Hans Hansson Solom Pigan Märeta Jonsdotter Kittjer
1740-12-28 Drängen Nils Johansson Öfwerdahl Pigan Anika Eriksdotter Finswik
1741-03-25 Drängen Jon Nilsson Börtsle Pigan Barbro Erichsdotter Jerstad
1741-05-13 Crono Båtsmannen Lars Larsson Reen
Pigan Martha Jonsdotter Swedje
1741-05-24 Drängen Erich Giöransson Börtsle Pigan Brita Hansdotter Krok
1741-10-18 Unga Bonden Johan Gulliksson Finswik Pigan Barbro Jacobsdotter Finswik
1741-10-25 Unga Bonden Jöran Nilsson By i Hegdånger Pigan Karin Jonsdotter Nyland
1741-11-02 Bonden Nils Johansson Börtsle Pig. Sigrid Olofsdotter Solom
1741-11-08 Drängen Nils Hansson Krok Pigan Martha Olofsdotter Berje
1741-11-08 Bonden Olof Larsson Stig Pigan Anna Andersdotter Nyland
1742-03-21 Drängen Erich Erichsson Järstad Pigan Annika Olofsdotter Swedie
1742-08-01 Förafskiedade Chronobåtsmannen Daniel Danielsson Torvigg

Brita Olofsdotter Åhm
1742-09-29 Bonden Johan Pärsson Torrum i Hegdånger Pigan Elisabet Jonsdotter Nyland
1742-10-03 Unga Bonden Olof Hinriksson Fälle Pigan Brita Gulliksdotter Finswik
1742-10-10 Unga Bonden Olof Olofsson Näsland Pigan Catharina Eriksdotter Fellström Fälle
1742-10-10 Unga Bonden Johan Johansson Börtsle Pigan Anna Larsdotter Wäster Skiälland
1742-10-17 Unga Bonden Erich Jacobsson Finswik Pig. Anna Andersdotter Ramsåhs
1742-10-24 Unga Bonden Pär Olofsson Solom Pig. Karin Hansdotter Öster Skiälland
1742-11-07 Drängen Erich Jonsson Swedje Änkan Hust. Karin Olofsdotter Ulfwik
1742-11-07 Unga Bonden Pär Antonsson Grofäll Pigan Ingeborg Nilsdotter Ragunda
1742-12-28 Borgaren Olof Bergman Sundsvall Pigan Magdalena Pärsdotter Mark
1743-01-02 Bonden Lars Nilsson Kragom Pigan Brita Johansdotter Börtsle
1743-01-03 Drängen Olof Jonsson Widbyggerå Sockn Pigan Anna Johansdotter Börtsle
1743-01-09 Crono Båtsman Pär Olofsson
Pigan Brita Erichsdotter Bårgsiö
1743-01-20 Bonden Erich Erichsson Äland Pig. Anna Olofsdotter Hernösand
1743-01-27 Crono Båtsman Eric Erichsson Ahlquist
Pigan Cicilia Iwarsdotter Graninge
1743-08-30 Drängen Pär Larsson Stig Sin Fästeqwinna Karin Pärsdotter Wäster Brån
1743-09-09 Drängen och unga Bonden Anders Olofsson Sätne Sokn och Töstad Änkan Martha Jonsdotter Kittjern
1743-10-16 Drängen Jon Erichsson Wegom Pigan Karin Olofsdotter Fälle
1743-10-16 Drängen Pär Pärsson Börtsle Pigan Martha Pärsdotter Saltwik
1743-11-06 Drängen Isac Isachsson Holm
Pigan Karin Pärsdotter Öster Skiälland
1743-12-28 Drängen Erich Jonsson Fröland Änkan H. Malin Erichsdotter Wegom
1743-12-28 Lappdrängen Johan Andersson Biärtrå Lappigan Margeta Jonsdotter
1744-01-29 Chronobåtsman Johan Carlsson Torvigg
Pigan Martha Olofsdotter Äland
1744-03-07 Bonden Anders Larsson Stige i Indal Båtsmans Änkan Hust. Helena Hansdotter
1744-05-20 Enklingen Bonden Lars Larsson Berje Pigan Bondedotren Anna Pärsdotter Krok
1744-10-10 Enklingen, Bonden Johan Jonsson Österskiälland Pigan Kierstin Pärsdotter Inner Fälle
1744-10-14 Unga Bonden Johan Johansson Ulfwik Pigan Märta Jonsdotter Österskiälland
1744-10-21 Drängen el:r unga bonden Lars Hansson Krok Pig. Anna Jonsdotter Högsiö och By
1744-11-01 Drängen Eric Pärsson Backe by i Vibyggerå sokn Pig. Karin Ericsdotter Gåda eller Näs
1744-12-26 Bonden Israël Jonsson Öst: Skälland Enkan Hust. Brita Jonsdotter Äland
1745-01-01 Unga bonden Hans Danielsson Ulfvik Enkan Hust. Karin Gulicsdotter ÖfwerDal
1745-02-03 Bonden Enklingen Hans Pärsson Indal och Hängsta Pigan Kerstin Andersdotter Ramsås
1745-05-28 Bonden, Enklingen Lars Nilsson Jersta Båtsm. Enkan Hust. Märeta Jonsdotter Swedie
1745-06-24 Bond. Enklingen Eric Olofsson Strand och Hässiö sokn Pig. Karin Jonsdotter Fröland
1745-06-30 Ung, Bonden Lars Ericsson Rogsta i Hägdånger Pig. Brita Ericsdotter Lenånger
1745-09-29 Ungbonden Lars Larsson Bånsiö Pig. Lisa Ericsdotter Wästerbrån
1745-09-29 Ungbonden Pär Ericsson Nässland Pig. Märta Ericsdotter Lenånger
1745-10-06 Dräng. Olof Olofsson Äland Pigan Catharina Johansdotter Bånsiö
1745-10-13 Ungbonden Eschil Svensson Wäster Å i Hässiö Pig. Märta Pärsdotter Hårsta
1745-10-27 Dräng. Eric Jonsson Siö och Hägdånger Pig. Anna Olofsdotter Hällenyland
1745-11-10 Bond. Enkling. Nils Hansson Berje Pig. Brita Ericsdotter Hugninge
1745-11-10 Enklingen och Bonden Anders Larsson Stige i Indal Pig. Karin Olofsdotter Locke
1746-02-09 Dräng. Jon Ericsson
Bond Enkan Hust. Anna Olofsdotter Gåda
1746-04-02 Kronobåtsmannen Lars Olofsson Frisk
Pig. Kierstin Andersdotter Norstig el:r Äland
1746-04-13 Unga Bond. Jon Jonsson Nyland Pig. Malin Andersdotter Nyland
1746-05-25 Drängen Hans Hansson Hugning Bond. Enkan Hust. Anna Larsdotter Ulfvik
1746-06-15 Drängen Olof Jonsson Hårsta Pigan Karin Ericsdotter Lenånger
1746-09-29 Ungbonden Jacob Jacobsson Finswik Pigan Cathrina Jonsdotter Bondsiö
1746-10-05 Unga bonden Pär Ericsson Finswik Pigan Sara Pärsdotter Krok
1746-10-12 Unga bonden Eric Jonsson Börsle Bond Enkan Hust. Catharina Fellström Nässland
1746-10-19 Bond. Eric Andersson Ramsås Pigan Helena Jonsdotter Österskiäland
1746-10-26 Bond. Enklingen Olof Hindricsson Norra Fälle Pig. Karin Michelsdotter Finswik
1746-10-28 Gl. Flychtingen Johan Pärsson Nerpis i Österbotn Borgare Enkan Hust. Barbro Johansdotter Hernosand
1746-12-07 Ordin: Kronobåtsman Hans Johansson Runsten Gåda Pig. Anna Nylander Hernösand
1746-12-28 Drängen Hans Larsson Berje Pigan Elisabet Ericsdotter Swedje
1747-09-17 Koppareslagare Son, Studiosus Jacob Söderman Hernösand Skräddaredotren Catharin Harf Hernösand
1747-10-04 Unga Bonden Eric Ericsson Wäster Brån Bonddotr. Pig. Märta Johansdotter Ulfwik
1747-10-18 Unga Bonden Johan Pärsson Kragom Bonddotr. Pig. Märta Jöransdotter Börsle
1747-10-25 Unga Bonden Eric Larsson Fröland Bonddotr. Pig. Märta Hansdotter Ulfwik
1747-11-15 Unga Bonden Eric Ericsson Åhm Bonddotr. Pigan Brita Olofsdotter Wägnön
1747-12-06 Enklingen, Landbonden Jon Ericsson Ytter Fälle Pigan Anna Ericsdotter Gåda
1748-05-25 Drängen Isac Nilsson Åhm Sin Fästeqwinna Brita Ericsdotter Brunäs
1748-07-03 Enklingen Bond. Olof Johansson Lägdom Enkan Märta Pärsdotter Kittiern, född i Borgsiö
1748-09-07 Herr Kyrkioherden, Enkling. Johan Lidin Sidensiö Jungfru Ingri Hellberg
1748-10-09 Dräng. Jacob Pärsson Österskälland Pigan Malin Hinricsdotter Berje
1748-10-11 Drängen Jon Pärsson
Pig. Christina Larsdotter Wikman Ramsås
1748-10-16 Bonden Enklingen Augustin Olofsson Fälle Pigan Kierstin Pärsdotter Saltvik
1748-10-17 Drängen Lars Olofsson Fälle Enkan Malin Jacobsdotter Lägdom
1748-12-26 Drängen Jon Jonsson Fröland Enkan Sara Pärsdotter Goda
1749-02-05 Res: Båtsmannen Pär Ericsson Skiäland Sin Fästeqwinna Märeta Olofsdotter Skiäland
1749-05-17 Res: Båtsmannen Zacharias Billgren
Enkan Hustr. Carin Olofsdotter Skäland
1749-05-17 Ord: Båtsmannen Nils Hansson Ren
Pigan Cherstin Jonsdotter ??????
1749-05-28 Unga Bonden Nils Pärsson Krok Pigan Cherstin Larsdotter Goda
1749-06-11 Båtsmannen Hans Hansson Lång
Pigan Cherstin Olofsdotter Hällenyland
1749-06-18 Unga Bonden Jon Jonsson Nyland Pigan Anna Pärsdotter Helgum
1749-07-02 Drängen
Frottom i Liustorp Pig: Märta Nilsdotter Sochnestufwan
1749-09-24 Unga Bonden Johan Olofsson Ähland Pigan Cathrina Larsdotter Wästerskäland
1749-09-24 Unga Bonden Anders Jonsson Börsle Pigan Helena Ersdotter Åhm
1749-09-29 Reserv. Båtsm. Olof Olofsson Utter
Pig: Sara Andersdotter Liustorp
1749-10-01 Bond. Eric Olofsson Wägnön Pig: Catharina Larsdotter Skäland
1749-10-01 Drängen Eric Pärsson Sörgården i Stigsiö S:n Pig: Brita Larsdotter Skäland
1749-10-01 Dr: Israël Pärsson Kungsgården i Biertrå S:n Pig: Brita Larsdotter Ramsås
1749-10-08 Dr. Pär Pärsson Stig Pig: Margeta Larsdotter Ähland
1749-10-08 Dr: Pär Johansson Söderfälle Pig: Cecilia Olofsdotter Ähland
1749-10-08
Jacob Ersson Fellström Innerfälle Pigan Cherstin Ericsdotter Utan Eed i Högsiö
1749-10-15 Skepparen Olof Bodin Boda i Liden Sochn Jfru Maglena Skog
1749-10-15 Unga Bonden Jacob Hansson Österskäland Pig: Brita Ersdotter Utan Eed i Högsiö S:n
1749-11-05 Drängen Lars Ersson Bäckland i Högsiö S:n Pigan Märta Erichsdotter Fröland
1750-05-09 Res: Båtsm: Pär Danielsson Torwigg
Pigan Carin Hansdotter Hugning
1750-05-09 Enklingen Borgaren Eric Olsson Godin
Pigan Märta Pärsdotter Goda
1750-05-20 Unga Bonden Johan Ersson Ähland Pigan Carin Olofsdotter Wägnön
1750-05-20 Ung: Bond: Lars Larsson Fröland Pig: Carin Hansdotter Ulfwik
1750-06-03 Res: Båtsm: Eric Olsson Locke Sin trolofwade Anna Pärsdotter Brån
1750-06-17 Crono Båtsm: Abram Pärsson Nyberg
Pig: Anna Ersdotter Näs
1750-08-05 Drängen Eric Olofsson Kittjern Sin Fästeqwinna Stina Olsdotter Helgum
1750-09-30 Drängen Jon Hansson Åhm Pigan Sigri Jonsdotter Fälle
1750-10-07 Dr. Eric Ersson Swedie Pig: Carin Jonsdotter Swedie
1750-10-14 Enkl. Augustin Olofsson Söderfälle Pig: Carin Pärsdotter Boda
1751-04-03 Res: Båtsm: Lars Christophersson Börsle Pig: Cherstin Larsdotter Gryttiom
1751-05-26 Res.B: Olof Pärsson Fröland Qwinsperson Maria Abramsdotter Gersta
1751-06-16 Res.B: Olof Olsson Utter Locke Pigan Anna Ersdotter Locke
1751-07-07 Studenten Elias Godner
Borgaredottren Anna Brenberg
1751-08-25 Drängen Pål Jonsson Skäland Sin Fästeqwinna Stina Thomasdotter Skäland
1751-09-22 Drängen Israel Pärsson Innerfälle Pig: Brita Larsdotter Ähland
1751-09-29 Dr. Eric Larsson Ramsås Pigan Stina Larsdotter Kragom
1751-09-29 Dr. Nils Jonsson Swedie Pig. Sara Andersdotter Åhm
1751-09-29 Båtsm. Michel Nilsson Finswik Pig. Lisa Matthsdotter Gudmundrå
1751-10-06 Enklingen Johan Pärsson Ytterfälle Pig. Stina Jonsdotter Hårsta
1751-10-06 Bond: Måns Pärsson Nensiö i Gudmundråd S:n Pigan Märta Larsdotter Wegom
1751-10-13 Enklingen Lars Larsson Ulfwik Pig: Stina Pärsdotter Fälle
1751-10-13 Unga Bonden Jon Pärsson Ramsås Pig: Anna Olofsdotter Fröland
1751-10-20 Dr. Eric Andersson Saltwik Jfru Anna Jöransdotter Skog
1751-10-20 Res.Båtsm: Nils Jonsson Börsle Pig. Brita Olofsdotter Locke
1751-10-27 Dr. Pär Jöransson Börsle Pig: Anna Hansdotter Brån
1751-10-27 Dr. Olof Larsson Ulfwik Pig: Carin Ersdotter Swedie
1751-11-03 Enklingen Eric Ersson Finswik Pig: Cherstin Andersdotter ??dön
1751-11-03 Dr. Pär Pärsson Grofäll Enkan H. Brita Grelsdotter Dahla
1752-04-05 Drängen Abram Olofsson Ytterfälle Enkan Hustru Anna Pärsdotter Wägnön
1752-04-19 Res: B: Lars Larsson Kiämpe Bärge Pig. Brita Pärsdotter Brån
1752-09-27
Jon Jonsson Swedje Pig. Catharina Nilsdotter Nyberg
1752-09-27
Pär Ersson Byn i Sigsiö Pig: Stina Ersdotter Ramsås
1752-09-29
Nils Larsson Skäland Pig Märtha Jonsdotter Solom
1752-09-29 Drängen Nils Pärsson Finswik Enkan Hust: Catharina Larsdotter Wägnön
1752-10-04
Lars Jonsson Solom Pig. Stina Ericsdotter Näs
1752-10-04 Reservs Båtsmannen Olof Thomasson Skäland Pig. Carin Pärsdotter Wägnön
1752-10-18 Ordinar: Crono BåtsMannen Michael Wagnborg
Pig: Carin Ericsdotter Bånsjöängen
1752-10-25 Matrosen Eric Asper
Pigan Catharina Hell Hernösand
1752-10-25 Borgaren Petter Holm Sundswall Pigan Helena Hansdotter Wegom
1752-12-20 Drängen Eric Larsson Kragom Sin förlofwade Fästeqwinna Kerstin Pärsdotter Kragom
1753-01-03 Drängen Carl Carlsson
Enkan Märta Göransdotter Kragom
1753-02-14 Kyrkowachtaren Hindric Nilsson Solin
Pigan Barbro Pärsdotter Biskopsgården
1753-04-29 Ordinarie Crono Båtsmannen Göran Flygare
Änkan Kerstin Jonsdotter Ulfwik
1753-06-03 Unga Bonden Johan Pärsson Helgom Pig. Christina Pärsdotter Finswik
1753-06-13 Unga Bonden Eric Johansson Berge Pigan Märta Nilsdotter Åhm
1753-06-17 Unga Bonden Jon Pärsson Ytterfälle Pigan Catharina Olofsdotter Gersta
1753-08-12 Drängen Johan Johansson Ytterfälle Pig: Brita Hansdotter Ulfwik
1753-09-11 Reserve Båtsmannen Anders Holm
Sin förlofwade Fästeqwinna Dordi Eliasdotter Finswik
1753-10-14 Unga Bonden Pär Jonsson Hogsjö Pig. Stina Johansdotter Öfrdal
1753-10-21 Ordinar: Crono Båtsmannen Pär Larsson Springare
Pig Stina Ericsdotter Hemsön
1753-10-21 Ordinar: Crono Båtsmannen Eric Plutare
Pigan Carin Pärsdotter Krok
1753-11-18 Drängen Pär Pärsson Kittjern Pigan Stina Olofsdotter Gersta
1754-01-20 Lappmannen Lars Andersson Nordingrå Pig: Dordi Jonsdotter Säbrå
1754-05-05 Enklingen Olof Jonsson Berge Pig: Lisa Hansdotter Berge
1754-09-29 Drängen Pär Nilsson Stigsjö och Smöråker Pig. Anna Ersdotter Westerbrån
1754-10-06 Drängen Hans Hansson Krok Pig. Stina Jonsdotter Inner Fälle
1754-10-06 Drängen Eric Jöransson
Pig. Barbro Hansdotter Biskopsgården
1754-10-06 Reserve Båtsm. Lars Eklund Nordingrå Sin förlofwa fästmö Märta Pärsdotter
1754-10-13 Bonden Jon Abrahamsson WesterSjäland Pigan Anna Ersdotter Kragom
1754-10-13 Drängen Jon Ersson By i Häggdånger Pigan Anna Ersdotter Berge
1754-10-13 Drängen Christopher Pärsson Ähland Pig: Brita Ersdotter Locke
1754-10-19 Unga Bonden Pär Olofsson Innerbrån Pig Carin Pärsdotter Haljom
1754-10-19 Unga Bonden Eric Nilsson Gonsvik Pig. Anna Olofsdotter Innerbrån
1754-10-19 Unga Bonden Eric Ersson Ytterfälle Pig. Sara Nilsdotter Åhm
1754-10-27 Matrosen Abraham Ahlqvist
Pigan Cherstin Pärsdotter Wägom
1754-11-01 Drängen Abraham Olsson Haljom Pig: Cherstin Olsdotter Kittjern
1754-11-03 Matrosen Johan Johansson Ähland Qwinsperson Stina Hell Hernösand
1755-04-02 Sochneskreddaren Carl Fredric Utter
Sin förlofwade Fästeqv: Lisa Pärsdotter Ytterfälle
1755-06-15 Unga Bonden Olof Pärsson Goda Pig Lisa Christophersdotter Heljom
1755-06-24 Drängen Daniel Danielsson Solberg Pigan Anna Pärsdotter Sörmark
1755-09-29 Unga drängen Jöns Jonsson Locke Unga pigan Stina Pärsdotter Wester Brån
1755-09-29 Unga Bonden Olof Pärsson Boda i Stigsjö Pigan Catharina Larsdotter Norrstig
1755-10-19 Bonden Anders Larsson Wegom Pigan Marta Johansdotter Öfwerdahl
1755-10-19 Bonden Eric Olsson Innerbrån Pig.
Öf:rdahl
1755-10-26 Bonden Jon Pärsson Finsvik Pigan Stina Olsdotter Innerbrån
1755-11-02 Enklingen och Bonden Lars Olsson Bilsta Pig: Cherstin Abrahamsdotter Westersjaland
1755-11-09 Drängen Lars Pärsson Fröland Pig. Malin Andersdotter Ramsås
1755-11-16 Drängen Nils Pärsson Westerbrån Pigan Märta Jonsdotter Nyland
1755-11-30 Enklingen Bonden David Thomasson
Pig: Anna Jonsdotter Hårstad
1755-11-30 Drängen Lars Ersson Hällängen Sin förlofwade Fästeqvinna Märta Jonsdotter Hårsta
1755-12-29 Drängen Nils Christiernsson Själe Enkan Carin Ericsdotter Nässland
1756-02-22 Afskedade Crono Båts: Nils Flygare
Pigan Märta Ersdotter Lantjern och Stigsjö
1756-04-25 Reserve Båtsm: Isac Lång
Sin förlofwade Fästmö Catharina Jonsdotter Norrmark
1756-07-11 Drängen Mats Hindricsson Nordingrå Sin förlofwade Fästeqvinna Carin Hermansdotter Felle
1756-09-26 Dräng: Jon Carlsson Ramsele Pig: Carin Jonsdotter
1756-09-29 Dräng Johan Hansson
Pig: Lisa Jonsdotter Stigsjö
1756-10-10 Drängen Olof Danielsson Ulfvik Pigan Stina Larsdotter West: Brån
1756-10-17 Bonden Pär Larsson Nygården Pigan Anna Johansdotter Öf:rdahl
1756-10-17 Drängen Eric Brandberg Ramsås Pigan Gunnila Månsdotter Lagdom
1756-10-24 Drängen Jon Hansson Krok Pig: Lisa Jonsdotter Öfwerdahl
1756-11-01 Unga Bonden Pär Pärsson Ytterfälle Pigan Anna Isacsdotter Gåda
1756-11-01 Änklingen Nils Ersson Gersta Pig: Märta Larsdotter Bonsjö
1756-11-05 Lapmannen Nils Hendricsson
Lapp Pigan Elsa Jonsdotter
1756-11-07 Bonden Lars Larsson Ramsås Änkan Brita Ersdotter Hugning
1757-01-23 Matrosen Änklingen Abraham Hansson Ahlqvist
Pig: Marta Ersdotter Näs
1757-05-15 Änklingen Lars Olsson Bilstad Pigan Brita Ericsdotter Locke
1757-06-25 Drängen Eric Gabrielsson Bonsjö Pigan sin förlofv. Fästmö

1757-07-17 Drängen Pär Hansson Börsle Sin trolofvade Fästmö Lisa Nilsdotter Åhm
1757-07-17 Drängen Johan Hansson Ähland Sin förlofvade Brud Margetha Olsdotter Wägnön
1757-10-16 Bonden Eric Johansson Torom Pig Catharina Johansdotter Öf:rdahl
1757-10-23 Bonden Eric Larsson Goda Pig: Anna Larsdotter Kragom
1757-10-23 Lappmannen Olof Simonsson Ytterlänäs Lap Pig: Marta Jonsdotter Säbrå
1757-10-24 Båtsm: Jonas Brunnman
Sin förlofvade fästeqwinna Märta Thomasdotter
1757-10-30 Drangen Lars Ersson Bonsjö Pig. Cicilia Davidsdotter Boteå
1758-02-12 Drängen Eric Pärsson Stigsjö och Hanaberg Sin förlofvade Brud Brita Larsdotter Själand
1758-03-28 Reserve Båtsmannen Daniel Segersson Hogberg Ullånger Fästeqvinna Märeta Ersdotter Skog
1758-07-23 Drängen Jon Jonsson Norrmark Pigan Lisa Jonsdotter Svedje
1758-10-01 Skomakaren Daniel Ramström Hernosand Pig: Stina Næsler Nässland
1758-10-15 Drängen Lars Augustinsson Fälle Pig: Anna Thomasdotter Själand
1758-10-22 Unga Bonden Carl Jonsson Öfwer Skog i Högsjö Pig: Stina Johansdotter Kragom
1758-10-22 Enklingen Pär Nilsson Brån Pigan Stina Ersdotter Locke
1758-10-29 Drängen Olof Larsson Öfwerdahl Sin trolofvade Brud Lisa Simonsdotter Själand
1758-10-29 Matrosen Eric Olsson Utter
Pigan Ingri Jonsdotter Hårstad
1758-11-01 Enklingen Pär Hansson Kragom Pigan Catharina Ersdotter Ramsås
1758-11-01 Änklingen Jon Pärsson Ramsås Pig: Märta Olsdotter Wägnön
1758-11-05 Änklingen Anders Larsson Wegom Pigan Catharina Larsdotter Hugning
1758-11-05 Änklingen Johan Utter Goda Qwinsperson Segri Andersdotter Hernosand
1758-11-19 Smeden Lars Häggqvist
Pig: Märta Ersdotter Lagdom
1759-05-27 Fördubblings Båtsm. Thomas Thomasson Kragom Pigan Brita Olofsdotter
1759-05-27 Res: Båtsm: Hindric Johansson
Qwinsperson Segri Olsdotter Finsvik
1759-07-08 Drängen Anders Pärsson Häggdånger Sin trolofvade Fästemö Sara Larsdotter Bonsjö
1759-07-22 Änklingen Jon Jonsson Själand Änkan Brita Pärsdotter Sohlberg i Stigsjö
1759-09-16 Skomakare Gesällen Israel Edmark
Pigan Märet Jonsdotter Biskopsgården
1759-09-30 Drängen Pär Pärsson Locke Pig: Brita Jonsdotter Nyland
1759-09-30 CronoBåtsm. Lars Frisk Nyland Pigan Juliana Johansdotter Näs
1759-10-14
Eric Nilsson Lenånger Pigan Stina Ericsdotter Locke
1759-10-14 Matrosen Anders Söderström Finsvik Pigan Anna Johansdotter Biskopsgården
1759-10-16
Olof Larsson Ähland Pigan Brita Larsdotter Norrstig
1759-10-21 Drängen Eric Johansson Häggdånger och By Pig: Stina Matsdotter Näs
1759-10-28 Matros: Christopher Ersson Stigsjö och Byn Pig: Margeta Pärsdotter Ulfvik
1759-11-06 Änklingen Johan Pärsson Öfwerdahl Pig: Märta Pärsdotter Finsvik
1759-11-11 Afskedade Båtsm. Johan Olsson Norberg
Pigan Anna Pärsdotter Ramsås
1760-02-17 Bonden Nils Jonsson Nordingerå Änkan Brita Eriksdotter Öster Siäland
1760-04-09 Drängen Olof Pärsson Hägdånger Sin Fästeqwinna Anna Johansdotter Näs
1760-04-13 Unga Bonden Pär Olsson Fröland Pigan Brita Larsdotter Näs
1760-06-03 Unga Bonden Jon Pärsson Ähland Pigan Anna Pärsdotter Finswik
1760-09-29 Unga Bonden Eric Thomasson Hägdånger och Böhle Pigan Stina Önnesdotter Wäster Brån
1760-10-07 Crono Länsmannen Matthias Lodin
Unga Pigan Anna Olofsdotter Bodenia
1760-10-07 Unga Bonden Lars Larsson Bonsiö Pigan Märta Abrahamsdotter Börsle
1760-10-12 Unga Bonden Pär Christophersson Heljom Pigan Brita Hansdotter
1760-10-12 Unga Bonden Pär Ersson Ramsås Pigan Sara Hansdotter Ramsås
1760-10-14 Unga Bonden Erich Larsson Hugning Pigan Caisa Johansdotter Grytjom
1760-10-26 Unga Bonden Johan Nilsson
Pigan Stina Ersdotter Innerfälle
1760-10-19 Ålderstegne Dannemannen Jon Nilsson Fällman
Pigan Märta Andersdotter Liustorp
1760-11-09 Unga Drängen Johan Ersson Hässiö Socken Änkan Malin Pärsdotter Hårsta
1760-12-28 Mölnaren Olof Löfberg
Piga Anna Ersdotter Ulfwik
1761-01-11 Siö-Matrosen Olof Myller
Pigan Brita Pärsdotter Grofell
1761-09-20 Unga Bonden Pär Mickelsson Gersta Pigan Märta Pärsdotter Gåda
1761-06-21 Dräng. Anders Nilsson Gersta Pigan Helena Andersdotter Nyland
1761-10-11 Unga Bonden Lars Nilsson Finswik Pigan Anna Jonsdotter Solom
1761-10-13 Unga Bonden Nils Larsson Kragom Pigan Brita Pärsdotter Finswik
1761-10-28 Drängen Pär Jonsson
Änkan Hustru Kierstin Matsdotter Norrmark
1761-11-23 Siö-Matrosen Nils Gerström Gersta Pigan Brita Pärsdotter Locke
1761-11-30 Sågaren Lars Hallgren Liungå Sågwerk Pigan Lisa Ersdotter Yt. Fälle
1762-09-29 Unga Drängen Pär Pärsson Ähland Unga Pigan Caisa Larsdotter Kragom
1762-10-12 Unga Drängen Gulich Månsson

Carin Olsdotter Ähland
1762-10-13 Landbonden Johan Abrahamsson
Pigan Sara Johansdotter Hugning
1762-10-13 Fördubblings Båtsm. Eric Rahm
Pigan Malin Abrahamsdotter Siäland
1762-10-24 Sockne-lappen Maurits Pålsson Gumunderå Lapp-pigan Ingebor Jonsdotter Säbrå
1762-10-31 Fördubblings Båtsm. Abraham Qwick Åhm Pigan Ingri Johansdotter Börsle
1762-10-31 Änklingen och dannemannen Jon Larsson Wegom Pigan Brita Pärsdotter Wägnön
1762-11-07 Lappdrängen Thomas Jonsson Attmar Lapp-Pigan Anna Pärsdotter Härnön
1762-10-28 Fördubl. Båtsm. Jonas Fiellman
Enkan Kierstin Thomasdotter Siäland
1762-11-16 Änklingen och Dannem. Olof Pärsson Brunnäs Änkan Lisa Nilsdotter Åhm
1762-10-03 Änklingen Lars Larsson Ähland Pigan Sara Larsdotter Biskopsgården
1762-11-16 Unga Drängen Pär Larsson Hössiö Pigan Stina Nilsdotter Åhm
1762-12-05 Drängen Hans Jonsson Solom Pigan Stina Simonsdotter Solom
1763-02-13 Sockne-lappen Lars Nilsson Långsele Socken Lapp-Pigan Margret Hindriksdotter Säbrå
1763-04-24 Unga Bonden Olof Olsson Stigsiö och Smöråker Pigan Caisa Johansdotter Hugning
1763-07-10 Drängen Johan Ersson Bonsiö Pigan Malin Ersdotter Inner Brån
1763-10-02 Drängen Pär Pärsson Bonsiö Pigan Brita Ersdotter Bonsiö
1763-10-11 Unga Bonden Lars Jonsson Hårsta Pigan Brita Andersdotter Wegom
1763-10-11 Unga Drängen Johan Larsson Öfwerdal Pigan Catrina Andersdotter Wegom
1763-10-16 Unga Bonden Lars Johansson Norrstig Pigan Margret Göransdotter Börsle
1763-10-16 Unga Bonden Jöns Johansson Älfsiö Pigan Märta Pärsdotter Grofell
1763-10-16 Drängen Lars Sjulsson Öje Pigan Catrina Pärsdotter Locke
1763-10-18 Snickare Gesällen och Socken Snickaren Petter Hamræus
Pigan Brita Jonsdotter Hårsta
1763-10-18 Unga Bonden Jöns Jönsson Ulfwik Pigan Catrina Hansdotter Wägnön
1763-10-18 Unga Bonden Olof Ericsson Torsåker Pigan Sara Ersdotter Fröland
1763-11-13 Unga Bonden Eric Isacsson Gåda Pigan Caisa Pärsdotter Yt. Fälle
1764-02-12 Enklingen och Dannemannen Nils Ersson Gersta Pig. Sara Christophersdotter Heljom
1764-03-04 Enklingen och Lappmannen Pål Mauritzon
Lapp Enkan Margeta Jonsdotter Säbrå
1764-03-11
Pehr Pehrsson Lenånger Pig. Maglena Danielsdotter Ulfwik
1764-04-25 Unga Lappdrängen Sven Pehrsson Hernön Lapp Pigan Caisa Hendriksdotter Säbrå
1764-06-11 Reserws Båtsman Jan Jansson Malm
Pigan Maria Jonsdotter Äland
1764-07-15 Drängen Lars Michelsson Stigsjö Enkan Anna Larsdotter Gåda
1764-09-30 Drängen Pehr Pehrsson Sörmark Pigan Stina Ersdotter NorrMark
1764-09-30 Dräng. Jöns Andersson Äland Pigan Maglena Hansdotter Äland
1764-10-02 Enkl. och Danneman Eric Ersson Ulland Pigan Carén Larsdotter Wästerbrån
1764-10-07 Unga Bonden Eric Pehrsson Gåda Pigan Märta Larsdotter Näs
1764-10-07 Drängen Eric Larsson Ulfwik Pigan Caren Ersdotter Nordingrå
1764-10-07 Enklingen Nils Olofsson Åhm Enkan Sigrid Olofsdotter Finswik
1764-10-09 Unga Bonden Daniel Danielsson Ulfwik Pigan Cathrina Abrahamsdotter Börsle
1764-10-12 Borgaren Johan Anberg [Härnösand] Pigan Lisa Ersdotter Högsjö
1764-10-19 Bonden Abraham Pehrsson Skäland Enkan Märta Larsdotter Häljom
1764-10-23 Unga Bonden Pehr Pehrsson Gryttjom Pigan Brita Pehrsdotter Börsle
1764-11-01 Drängen Pehr Olofsson
Pigan Ingebor Olsdotter Hulte
1764-11-18 Socken MurMästaren Lars Larsson Norberg
Pigan Mærta Jeansdotter Jämteland
1765-07-28 Unga Drängen Jan Pehrsson Locke Pigan Mærta Pehrsdotter Stig
1765-10-13 Unga Bonden Jan Pehrsson Ramsås Unga Pigan Sara Pehrsdotter Grofäll
1765-10-15 Drängen Eric Ersson Ramsås Pigan Cathrina Pehrsdotter Finswik
1765-10-15 Unga Bonden Nils Johansson Öfwerdal Unga Pigan Anna Pehrsdotter Finswik
1765-10-20 Unga Bonden Johan Larsson Kragom Unga Pigan Cathrina Hansdotter Ramsås
1765-10-20 Drängen Daniel Michelsson Fröland Pigan Greta Olofsdotter Gersta
1765-10-22 Unga Bonden Lars Olofsson Hulte Pigan Sara Johansdotter Gryttjom
1766-10-05 Tilkommande Bonden Jon Hansson Ramsås Pigan Brita Larsdotter Kragom
1766-10-07 Enklingen och Skattebonden Eric Ersson Ulland och Stigsjö Pigan Brita Pehrsdotter NorrMark
1766-10-12 Tilkommande Bonden Gulik Pehrsson Finswik Pigan Mærta Pehrsdotter Börsle
1766-10-12 Tilkommande Bonden Eric Ersson Kragom Pigan Greta Matthsdotter Näs
1766-10-14 Unga Bonden Jan Jansson Näs Pigan Cathrina Jansdotter Kragom
1766-10-14 Unga Bonden Israël Pehrsson Wålånger Unga Pigan Mærta Jansdotter Kragom
1766-10-19 Tilkommande Bonden Johan Larsson Wegom Pigan Anna Ersdotter Norrmark
1766-10-28 Vice Klockaren Nils Nyberg
Pigan Christina Hansdotter Ulfwik
1766-10-19 Drängen Eric Olofsson Hulte Pigan Margeta Pehrsdotter Krook
1767-02-22 Torparen och Enkl. Pehr Ersson Malm Wäst. Skäland Enkan Maria Abrahamsdotter Kragom
1767-05-24 Bonden Sven Jonsson Sjelewad Pigan Cecilia Pehrsdotter Finswik
1767-06-10 Unga Bonden Jon Ersson Gånswik och Hernön Pigan Brita Ersdotter Fröland
1767-06-16 Unga Bonden Pehr Ersson Lenånger Pigan Sigrid Olofsdotter Westerbrån
1767-07-07 Borgaren Michaël Nyberg Hernösand Pigan Catharina Jonsdotter Öfrdal
1767-09-29 Unga Bonden Lars Abrahamsson Börsle Pigan Margreta Larsdotter Bondsjö
1767-09-29 Drängen Eric Hansson Bilsta Pigan Helena Israelsdotter Äland
1767-09-29 Drängen Pehr Ersson Ulland Pigan Anna Andersdotter Wegom
1767-10-20 Unga Bonden Daniel Pehrsson Grofäll Pigan Maglena Jansdotter Kragom
1767-10-22 Strandfiskaren Pehr Ersson Dahl Pigan Stina Pehrsdotter Locke
1767-10-27 Drängen Eric Olofsson Hulte Pigan Brita Jansdotter Huggning
1767-11-08 Enklingen och Danneman Isac Larsson Gåda Pigan Mærta Ersdotter Sörmark
1767-11-08 Drängen Pehr Nilsson Frök Pigan Brita Jonsdotter Öfwerdal
1768-01-24
Jon Pehrsson Kalknäs och Boteå Pigan Lena Jansdotter Berge
1768-06-19 Dräng. och Dan. Eric Ersson Skog Pigan Cathrina Jonsdotter Wegom
1768-10-04 Dräng. och Danneman Jon Jansson Huggning Pigan Caisa Ersdotter Äland
1768-10-09 Unga Dräng. och Danneman Daniel Hansson Ulfwik Pigan Anna Johansdotter Börsle
1768-10-11 Dräng. Pehr Ersson Börsle Pigan Caisa Hansdotter Norstig
1768-10-16 Unga Bonden Eric Ersson Ulfwik Pigan Stina Jonsdotter Wegom
1768-10-25 Unga Bonden Göran Jansson
Pigan Maglena Olofsdotter Innerfälle
1768-11-06 Drängen Eric Ersson Lind Häggsjö Pigan Brita Agstensdotter Fälle
1768-12-01 Enklingen och Danneman Eric Ersson Åhm Pigan Caisa Larsdotter Börsle
1768-12-01 Unga Bonden Eric Jonsson Näs och Högsjö Pigan Caisa Jonsdotter Kragom
1768-12-26 Unga Bonden Anders Nilsson Lägdom Dess Fästeqwinna Cherstin Agstensdotter Fälle
1769-03-29 Drängen Olof Larsson Bondsjö Dess Fästeqwinna Brita Ericsdotter Brån
1769-04-25 Enk. och Bonden Eric Sivertsson Öije och Stigsiö Pigan Anna Önnesdotter Brån
1769-07-11 Drängen Lars Ersson Skedom Pigan Caisa Hansdotter Billsta
1769-10-01 Enk. och Bonden Carl Larsson Ljustorp Pigan Barbro Olofsdotter Ljustorp
1769-10-08 Krono Båts. Carl Jansson
Pigan Caisa Pehrsdotter Norrstig
1769-10-10 Bonden Daniel Pehrsson Uland Pigan Mærta Pehrsdotter Wästerbrån
1769-10-15 Drängen Jacob Andersson Nässland Pigan Helena Clasdotter
1769-10-15 Drängen Olof Olofsson Berga i Medelpad Smedsdr. Margreta [Jönsdotter] Norrstig
1769-10-01 Enkl. och Bonden
1769-10-22 Drängen Erich Larsson Bondsjö Pigan Stina Olofsdotter Hulte
1769-10-29 Dräng. Olof Matthsson Wästerbrån Pig. Stina Ersdotter Wästerbrån
1769-11-19 Skepp. Jonas Lunggren Lungwik i Bjertrå Enka Brita Larsdotter Äland
1769-11-22 Drängen Pehr Nilsson Sunne och Hässjö Pigan Märta Pärsdotter Gåda
1769-12-02 Enk. Pär Larsson Tomings by i Indahl Pig. Anna Ersdotter Fälle
1769-12-29 Dräng. Olof Flodin Fröland Enkan Stina Jonsdotter Hårsta
1770-06-04 Drängen Jöran Larsson Kragom Pigan Caisa Nilsdotter Börtsle
1770-06-15 Dräng. Jan Olofsson Ed Dess Fästeqwinna Sara Matthsdotter Näs
1770-10-07 Krono Båts Erich Nilsson Huggning Pigan Gölin Jönsdotter Äland
1770-10-19 Enkling. Lars Olofsson Wålånger Enk. Sara Jansdotter Gryttjom
1770-10-21 Dräng. Eric Nilsson Gersta Pigan Mærta Clasdotter Fröland
1770-10-21 Dräng. Anders Jansson Näs Pigan Greta Olofsdotter Ed
1771-03-23 Ord. Krono Båts. Lars Groth
Enk. Brita Hermansdotter Krook
1771-04-07 Enk. och Dan. Pehr Pehrsson Locke Pigan Caren Jonsdotter Österskäland
1771-06-16 Ung. Bonden Lars Abramsson Börsle Unga Pigan Stina Jansdotter Skäl.
1771-06-23 BruksSkr. Johan Tideman
Pig. Caisa Israelsdotter Stig
1771-10-06 Dräng. Jan Nilsson Finswik Pigan Mærta Danielsdotter Ulfwik
1771-10-13 Unga Bonden Pär Israelsson Fälle Pigan Gunila Olofsdotter Häljom
1771-10-15 Bonden Eric Önesson Brån Pigan Brita Jacobsdotter Mark
1771-10-15 Enk. Erich Larsson Skållsta Enk. Anna Ersdotter Fälle
1771-10-20 Ung. Bonden Olof Nilsson Börsle Pigan Cathr. Hansdotter Ulfwik
1771-10-20
Lars Jonsson Wegom Pigan Lisa Pärsdotter Stig
1771-10-20
Erich Larsson Bondsjö Pig. Anna Jansdotter Ulfwik
1771-10-22 Enkl. och Bonden Olof Olofsson Norrstig Pigan Brita Pärsdotter Solom
1771-11-03 Dräng. Nils Nilsson Flyare
Sin förlofwade Brud Brita Ersdotter Billsta
1771-11-07 Ung. Bonden Jon Olofsson Gåda Pigan Anna Stina Sidenia Gryttjom
1771-11-10 Enk. och Bond. Erich Larsson Ramsås Pigan Mærta Jacobsdotter Skäland
1771-11-10 Dräng. Olof Olofsson Hulte Pig. Stina Danielsdotter Brån
1771-11-24 Dräng. Pär Nilsson
Enk. Stina Olofsdotter Hälgom
1771-12-29 Enk. och Dan. Erich Ersson Brån Pigan Caisa Pålsdotter Owike Bruk
1772-05-31 Unga Bonden Pär Pärsson Finswik Pigan Cecilia Nilsdotter Krook
1772-06-08 Unga Bonden Mich. Pärsson Börtsle Ung. Pigan Brita Ersdotter Wägnön
1772-07-26 Unga Drängen Pär Pärsson Locke Dess Fästeqwinna Segrid Pärsdotter Locke
1772-09-20 Drängen Jon Jonsson Wegom Enkan Mærta Pärsdotter Stig
1772-10-18 Drängen Erich Ersson Finswik Pigan Stina Ersdotter Ulfwik
1772-10-25 Borgare Sonen Peter Ramström [Härnösand] Pigan Stina Pärsdotter Grofäll
1772-10-25 Unga Bonden Lars Larsson Huggning Pigan Mærta Johansdotter Berge
1772-11-01 Unga Bonden Pär Pärsson Wägnön Pigan Mærta Olofsdotter Skäl.
1772-11-01 Kronobåts. Eric Plutare
Pigan Anna Hansdotter Torps Sockn
1772-11-03 Unga Bonden Eric Ersson Skedom och Hägdånger Unga Pigan Catharina Davidsdotter Norrmark
1772-12-27
Pär Olofsson Lägdom Pigan Helena Jonsdotter Mark
1772-12-29
Pär Olofsson
Enk. Sara Pärsdotter Gåda
1773-02-21 Lappdrängen Henric Henricsson Säbrå Lapp Pigan Margeta Johansdotter Sæbrå
1773-09-19 Bond. och Enkl. Olof Andersson Skyttberg och Timrå Pigan Carin Önnesdotter WästerBrån
1773-09-26 Krono Båts. Anders Tornvigg
Pigan Sigrid Nilsdotter
1773-10-10 Unga Bonden Jan Jansson Ulfwik Pigan Stina Ersdotter Locke
1773-12-02 Dräng. Lars Jansson Hugning Enkan Märta Jonsdotter Skäland
1773-12-07 Sjöfararen Carl Grafström
Hus Jungfru Ingrid Märta Tunvall
1774-02-06 Landtmät. Gerhard Edman Bondsjö Jungf. Elisabeth Uritz Hsd
1774-04-10 Bond. och Enklingen Eric Larsson Hållängen Pigan Malin Olofsdotter Stigsjö
1774-08-09 Drängen Eric Ersson Ö:Brån Pigan Helena Pålsdotter W. Skäland
1774-09-08 Drängen Hans Andersson Wegom Pigan Margaretha Thomædotter Bonsjö
1774-09-18 Drängen Jonas Grafström Häljom Pigan Stina Larsdotter Stig
1774-09-20 Enklingen och Bond. Olof Larsson Äland Unga Pigan Anna Jönsdotter Ramsås
1774-09-27 Bonden Eric Pehrsson Skäland Pigan Lisa Isacsdotter Åhm
1774-10-02 Drängen Nils Ersson Kragom Pigan Maglena Isacsdotter Skäland
1774-10-04 Bonden Johan Ersson Hårsta Pigan Stina Andersdotter Wegom
1775-06-15 Unga Bonde Sonen Pehr Nilsson Wägnön Pigan Anna Jonsdotter Ramsås
1775-09-24 Drängen Ol. Ersson W. Brån Pigan Märta Ericsdotter Indahl
1775-10-01 Bondesonen Jon Jonsson Gåda Pigan Catharina Pehrsdotter Börtsle
1775-10-08 Bonden Eric Michelsson Älgsjö Pigan Anna Jansdotter Häljom
1775-10-08 Ung. Bond. Anders Jonsson Nyland Pigan Catharina Ericsdotter Lenånger
1775-10-10 Unga Bonden Michel Olofsson InnerFälle Pigan Catharina Pehrsdotter Finswik
1775-10-10 Enkl. och Bond. Abrah. Pehrsson Saltwik Pigan Lisa Ericsdotter Hårsta
1775-10-15 Unga Bonden Jöns Ersson Lenånger Pigan Sara Pehrsdotter Finswik
1775-10-15 Enkl. Jöns Jönsson Ulfwik Pigan Brita Olofsdotter Innerfälle
1775-10-15 Enkl. Zachris Jonsson Gersta Pigan Cicilia Jonsdotter Lindom
1775-06-18
Lars Nilsson Gersta Pigan Christina Ericsdotter Fröland
1775-10-21 Dräng. Abram Pehrsson Utansjö HemmansPigan Brita Ersdotter Gåda
1775-10-21 Krono Båtsman Carl Pehrsson Lång Ramsås Pigan Anna Pehrsdotter Brunne