Vigselregister Sättna C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1682-11-26
Torsten Larsson Sellånger och Äkrom
Anika Pedhersdotter Noora
1682-12-03
Nils Olsson Löfsätt
Anna Larsdotter Allnöön
1683-01-21
Hindrich Mattsson Finne Stödhe
Märeta Mattsdotter Nääswattnet
1683-06-17
Nills Hindersson Gåltiern Nills Swens dotter Märeta Nillsdotter Wästansiö
1683-11-18
Jon Jonsson Öf:r Kåfla
Britha Andersdotter Bierme
1683-11-25
Erich Unesson Nordansiö
Karin Nillsdotter Bergsåker i Sillånger
1684-01-06
Erich Nillsson Wästansiö Jon Jons dotter Sara Jonsdotter Öfwer Kåfla
1684-05-19
Isach Persson Byn
Karin Jönsdotter Flatom
1685-06-08
Jonas Olsson Flatoms byn
Brith Månsdotter Strömåås
1686-11-30
Pedher Nillsson Wästlandh och Skiöns Sochn
Sara Månsdotter Strömåås
1686-12-26
Olof Ersson Sohlom
Märet Östensdotter Sohlom
1687-01-02
Jon Jonsson Bierme Maas Ahronssons Enkia, H:o Karin Byn
1687-02-13
Pehr Månsson Strömåås
Segridh Nillsdotter Skiöns Sochn
1687-03-29
Pehr Larsson Löfsätter
Märetha Månsdotter Kiärfstadh by och Stödhe Sochn
1688-11-18 Uthlegder Båtsman i Timbråds Sochn Anders Mickellsson Födder i Nykarleby
Ingeborg Andersdotter Bierme
1688-12-09
Måns Ersson Sohlom
Karin Olofsdotter Timbråds Sochn och Nääs by
1689-01-20
Pedher Isachsson Östanåå
Karin Larsdotter Sköns Sochn och Römstadh by
1689-03-10 Cronones Båtsman Pedher Olsson Gåltiern
Ingeborg Jönsdotter Tösta
1689-12-01
Maas Mattsson Nääswattnet H:o Gölij Jonsdotter Noora
1690-01-01
Jon Andersson Flata
Karin Hansdotter Qvarnsätter och Sehlångers Sohn
1690-06-09
Lars Isachsson Nora
Lispeta Jönsdotter Töstadh
1690-11-16 Cronones Båtsman Maas Olsson Nääswattnet Pijgan Karin Isachsdotter Östanåå
1691-08-30 Cronones Båtsman Pehr Larsson

Karin Olsdotter Röösåsen
1691-08-30 Cronones Båtsman Thomas Mattsson Lustig

Märetta Olsdotter Röösåsen
1691-01-06
Swerkill Swerkillsson Noora Pijgan Märetta Jonsdotter Sohlom
1691-11-22
Swen Nillsson Wästansiö Pijgan Britha Jonsdotter Kåflandh
1692-07-03
Nills Olsson Nora H:o Britha Simonsdotter Hegdånger
1692-11-06
Anders Jonsson Kåflandh
Britha Unesdotter Nordansiö
1693-01-06
Nills Ersson Gåltiern
Ella Olofsdotter Nora
1693-11-19
Olof Andersson Bierme
Märett Mårtensdotter Sätter på Ahlnön
1694-12-26
Nills Olsson Löfsätter H:o Segri Ersdotter Timbrå Soch och ??????s by
1694-11-04 Cronones Båtsman Thomas Persson Finne

Ingeborg Olsdotter Löfsätter
1694-11-11
Olof Ersson Solom
Anna Jönsdotter Töstadh
1694-11-25
Nills Olsson Gåltiern
Märet Ersdotter Timbrå och Märla by
1694-12-02
Olof Olsson Rösåsen
Brijta Hansdotter Kåflandh
1695-03-26
Måns Jacobsson Ahlnön
Märetta Nillsdotter Gålltiern
1695-11-24
Erich Ersson Kåflandh
Märetta Olofsdotter Strömåås
1695-11-24
Erich Norman Nora
Märetta Persdotter
1695-12-01
Thomas Lustig

Märetta Ersdotter
1695-12-29
Jon Persson Oxta och Sehlångers Sochn
Johanna Andersdotter Bierme
1696-01-06
Pehr Olsson Nora Hustro Göle Jonsdotter Nora
1696-11-29
Johan Isachsson Östanåå
Brita Olofsdotter Strömåås
1696-11-29
Hindrich Olsson Nääswattnet Pijgan Lisbetha Jönsdotter Östanåå