Vigselregister Sättna C:3
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1751-01-06 1750-11-25 Crono Båtsman Hans Qwik
Fästeqwinna Lisa Johansdotter Tösta
1751-02-10 1751-01-06 Dräng. Paul Ersson Bierme Pig. Catharina Ersdotter
1751-06-16 1751-05-26 Dräng. Carl Ersson Yterkofla Pig. Brita Nilsdotter Wänna, Timrå S:n
1751-06-31 1751-06-02 Bonden Erich Paulsson Bierme Enkan H:o Lisa Carlsdotter Yterkåfl.
1751-09-22 1751-09-01 Dräng: Lars Jonsson
Pigan Ingrid Larsdotter Kyrkobordet
1751-10-13 1751-09-15 Bonden Erich Andersson Graftiärn Pig: Magdalena Olofsdotter Huli i Sillånger
1751-10-06 1751-09-15 Dräng: Pär Olofsson Yterkåfl. Pig: Brita Jonsdotter Öf:rkåfl.

1752-01-26 Nämndemannen Hans Isacsson Hamsta Timrå S:n Hust. Gunnila Jonsdotter Solom
1752-02-09 1752-01-12 Fördubblings Båtsman Nils Byberg
Hust. Karin Andersdotter Byn
1752-05-24 1752-05-03 Dräng: och Skattebonden Anders Isaksson Byn Pig: Ingrid Nilsdotter Löfsätt

1752-11-01 Drängen Nils Nilsson Gårdtiärn Pig: Märta Nilsdotter Gårdtiärn
1752-11-15 1752-11-01 Skieps Matrosen Jon Larsson Hammarberg Timrå Fästeqwinna Anna Hindrichsdotter
1753-01-30 1752-11-?? Dräng: Swerkel Nilsson Nora Fästeq. Helena Nilsdotter Gårdtiärn
1754-01-01 1753-11-18 Skattebonden, drängen Michel Olsson Rösåsen Pig: Karin Persdotter Flata

1753 Skattebonden dr. Isac Jonsson Näfsta Sellångers S:n Pig. Brita Olsdotter Näswattnet
1754-10-13 1754-09-15 Skattebonden, drängen Erich Olsson Byn Pig. Helena Suensdotter Wästansiö
1754-10-27 1754-09-22 Skattebonden, drängen Olof Erichsson Solom Pigan Catharina Olofsdotter Gårdtiärn
1755-04-02 1755-03-02 Sochne Skräddaren Olof Hindrichsson Selldahl
Pig: Elisabeth Nilsdotter Nordansiö

1755-04-28 Bonden Pär Pärsson Målås Siöns S:n Enkan hust. Chierstin Olofsdotter Byn
1755-05-25 1755-05-11 Drängen Nils Nilsson Nordansiö Enkan hust. Catharina Olofsdotter Rösåsen

1755-09-07 Kålaren, dräng: Olof Pärsson Utansiö Bruk i Ångermanland Pig: Brita Nilsdotter Nordansiö

1755-09-07 Drängen Erich Olofsson Sunnanå Indals Sochn Pigan Elisabeth Isaksdotter Nora

1756-02-21 Änckl. Seger Olofsson Höcksiö och Indals S:n Pigan Lena Nilsdotter Gårdtiern

1756-05-08 Drängen Eric Ersson Ytterkofl. Pig: Carin Andersdotter Hamsta och Timrå
1756-10-17 1756-09-25 Dr. Nils Nilsson Bierme Pig: Mærtha Olsdotter Rösåsen
1756-10-24 1756-09-25 Dr. Nils Persson Rösåsen Pig: Segrid Ersdotter Bierme
1756-10-30
Matrosen Jonas Vennberg
Pigan Christina Nilsdotter Kiäfsta och Indahl

1756-11-01 Drängen Johan Isaacsson Nora Pigan Cath: Olofsdotter Säter och Indal
1757-05-30 1757-04-30 Drängen Jonas Larsson Byn Pigan Carin Olsdotter Byn
1757-06-05 1757-05-08 Dr: Isaac Olsson Gårdtiärn Pigan Catharina Isaacsdotter By
1757-06-12 1757-05-14 Dr. Eric Persson Gårdtiern Pig. Segrid Ersdotter Strömås

1757-09-11 Drängen Mats Olsson Sodalen i Indals S:n Pigan Martha Olsdotter By och Sättne

1757-09-18 Drängen Mats Olsson Huljen P: Catharina Olsdotter Kolsta?
1757-12-28 1757-11-19 Drängen Olof Andersson Hässjö S:n och Söderåker by Pig: Segrid Olofsdotter Gårdtjärn
1758-05-21 1758-04-30 Drängen Eric Svensson Wästansiö Pigan Catharina Nilsdotter Wästansiö
1758-07-02 1758-05-28 Dr. Jonas Nilsson Bierme Pig: Anna Andersdotter Bierme
1758-10-22 1758-09-30 Smeds Gesällen Jonas Nordblad Sundsv: Pig: Helena Olofsdotter Gårdtiern
1758-10-29
Drängen Nils Olofsson Gårdtiern Pig: Brita Pärsdotter Krånge och Indahl
1758-11-01
Dr: Swerkel Pärsson Nora Pig: Catharina Olsdotter Sunnanå, Indals S:n
1759-02-25 1759-01-28 Drängen Olof Olsson Gårdtiern Pigan Carin Nilsdotter Löfsätt
1759-06-06 1759-04-22 Klockaren Jonas Dalin
Änkan h:o Anna Nilsdotter Gårdtiern
1759-06-17 1759-05-20 Drängen Nils Persson Kålsta Pig: Anna Isaacsdotter Nora
1759-07-02 1759-06-04 Drängen Anders Jonsson Öfwerkofla Pig: Sara Olsdotter Ytterkofla
1759-11-04 1759-10-05 Dr. Jonas Ersson Bierme Pig: Brita Jeansdotter Östanå
1759-10-21

Nils Larsson Byn
Anna Nilsdotter Tynderö
1759-10-28 1759-10-05 Bonden Michel Jacobsson Östanå Pig: Märeta Olsdotter Österro
1759-10-25 1759-10-05 Dr. Lars Olofsson Jemteland och Bräcke Sochn Pigan Catharina Larsdotter Sättne Kyrkobord
1759-12-28 1759-11-04 Drängen Nils Jonsson Öfwerkofla Pig: Ingrid Olsdotter Gårdtiern
1760-04-01 1760-03-09
Anders Svensson W: Siö Enkan Brita Isaacsdotter
1760-06-15 1760-05-04 Drängen Lars Larsson Byn Pig. Catharina Jonsdotter
1760-06-08 1760-05-09 Drängen Sven Nilsson Wästansiö Pig. Martha Svensdotter Wästansiö
1760-10-26 1760-09-21 Dr. Hinric Olofsson Näswatn Pig: Catharina Persdotter Nora

1760-09-21 Dr. Jon Persson Krånge och Indahl Pig: Stina Ersdotter Strömås
1760-11-09 1760-10-05 Drängen Olof Andersson Bierme Pig. Ingri Persdotter Flata
1760-10-26
Dr. Nils Nilsson W. Siö Pigan Anna Persdotter ????lsta och Indahl
1761-10-04 1761-09-06 Drängen Per Isaacsson
Pigan Annica Matsdotter Nora
1761-10-09 1761-09-27 Drängen Ol. Jonsson Tösta Pig: Carin Olsdotter Rösåsen
1761-11-29 1761-11-08 Afskedade Soldaten af Helsinge Regementet Olof Elgquist
Pig: Brita Hinricsdotter Solom
1762-02-21 1762-01-24 Drängen Jonas Persson Löfsätt Pig: Catharina Olsdotter Gårdtiern
1762-06-02 1762-05-02 Drängen Eric Nilsson Wästansiö Pig. Helena Ersdotter Brölös
1762-10-03 1762-09-12 Bonden Isaac Nilsson Nora Pig: Annica Nilsdotter Wästansiö
1762-10-17 1762-09-19 Dr: Anders Nilsson Wästansiö Pig: Märta Ersdotter Brölös
1763-02-15 1763-01-30 Fördubblings Båtsmannen Eric Persson Wall1763-04-06 1763-03-13 Änkl: Lars Larsson Byn Pig. Martha Pehrsdotter Byn

1763-10-09 Drängen Eric Jonsson
Pigan Annica Larsdotter

1764-05-06 Torparen Änkl.mannen Pär Larsson
Pig. Ingri Nilsdotter Löfsätter

1764-05-20 Bonden Anders Ersson Graftiern Pig: Ingri Andersdotter Bierme

1764-06-17 Änklingen Nämdemannen Isak Larsson Nora Pigan Matha Olsdotter Bjerme

1764-07-22 Kronobåtsmannen Isak Dahlqvist
Pig. Catharina Isaksdotter Nora by
1764-12-29
Nämndemannen Johan Johansson Östanå Pigan Anna Svensdotter Wästansiö

1765 Drängen Eric Olofsson Gårdtjern Pigan Märta Ersdotter Flata

1765 Drängen Nils Nilsson Löfsätt Pig: Sara Pehrsdotter Oxstad

1765 Dräng: Hindric Ersson Rösåsen Pig: Lisa Olofsdotter Kofland

1765 Dräng: Nils Andersson Solom Pigan Anna Olsdotter Möckling

1765 Drängen Jon Ersson Solom Pig: Margeta Pehrsdotter Lidens Sockn och Flycke By

1765
Nils Ersson Strömås Pig: Greta Pehrsdotter Ullberg By i Niurunda

1765 Drängen Pehr Svensson Wästansiö Pig: Catharina Ersdotter Strömås

1765
Jon Ersson Bierme Pig: Brita Ersdotter Nordansiö

1765 Drängen Pehr Nilsson Nordström Gårdtjern Pig: Märta Olofsdotter Gårdtjern

1765 Sochne Lappen Olof Andersson Niurunda Lapp Pigan Segrid Olofsdotter Sättna

1766 Drängen Jon Pehrsson Gähle By i Timrå Sokn Pig: Ingrid Isacsdotter Gåltiern

1766 Sochne Skomak: Pehr Carlsson
Pig: Märeta Pehrsdotter Ytterkofland

1766 Drängen Nils Larsson Kiäfsta By i Indahls Sockn Pig: Stina Olofsdotter Kofland

1767 Drängen Olof Olofsson Härsta By i Sjöns Sokn Pig: Ingrid Andersdotter Solom

1767 Dräng: Clas Jonsson Byn Pig: Greta Pehrsdotter

1767 Torparen Sven Svensson Wästansiö Enkan Brita Hindricsdotter

1767 Dräng: Pehr Ersson Nora Pig: Ingrid Svensdotter Wästansiö

1767 Gl. Bonden Pehr Sverkersson Nora Pig: Segrid Nilsdotter Gårdtjern

1768 Bonden Paul Ersson Bierme Pig: Margeta Larsdotter Hamsta By i Timrå Sochn

1768 Dräng: Pehr Andersson Bjerme Pig: Catharina Pehrsdotter Huli

1768 Dräng: Olof Andersson Byn Pig: Sara Olofsdotter Näsvatnet

1769 Torp: Sven Svensson Wästansiö Pig: Lisa Andersdotter Gårdtiern

1769 Drängen Pehr Mårtensson
Pig: Sara Ersdotter Brölös

1769 Bonden Måns Ersson Nora Pig: Ingrid Pehrsdotter Gårdtiern

1769 Bonden Isac Olofsson Gårdtiern Pig: Brita Larsdotter Lunne By i Timrå Sochn

1769 Sochne Skomakaren Olof Mårtensson
Pig: Brita Sack

1769 Bonden Pehr Jonsson Bierme Pig: Ingela Jacobsdotter Silje

1770 Dräng: Michel Ersson Strömås Pigan Carin Olofsdotter Bergsåker
1771-07-14
Klockaren och Nämndemannen Jonas Dalin
Pig: Anna Hindrichsdotter Liustorp
1771-10-20
Drängen Jon Persson Bierme Pig. Catharina Pålsdotter Strömås
1771-10-20
Drängen Thomas Mårtensson Nora Enkan Helena Nilsdotter Nora
1771-10-27
Drängen Hans Olofsson
Pigan Greta Larsdotter Kyrkiobordet
1771-11-01
Bonden Jonas Olofsson Gåltjern Pigan Sara Olofsdotter Gåltjern
1771-11-01
Dr. Eric Mårtensson Kofland Enkan Karin Persdotter Bierme
1771-11-05
Dr. Isac Carlsson Timrå och Åkerby Enkan Märta Svensdotter Westansiö
1771-11-10
Dr. Måns Ohlsson Löfsätt Pigan Anna Nilsdotter Löfsätt
1772-06-10 1772-04-26 Unga Bonden Per Persson Timrå och Laggarberg Pigan Martha Jonsdotter Gåltjern
1772-07-12 1772-05-31 Torparen Per Nilsson Gåltjern Pigan Ingri Nilsdotter Gåltjern
1772-07-01
Bonden Michel Olofsson Rösåsen Enkan

1772-10-25 1772-09-27 Bonden Mats Nilsson Löfsätt Pigan Märtha Michelsdotter Östanå
1772-11-03 1772-10-04 Fördubblings Båtsmannen Måns Olofsson Tornberg Byn Pig: Anna Larsdotter Byn
1773-04-12 1773-03-21 Drängen Johan Ersson Flata Pigan Catharina Persdotter Byn
1773-10-03 1773-09-05 Unga Bonden Nils Persson Bierme Pigan Greta Larsdotter Nora

1773-09-26 Bonde Sonen Olof Nilsson Tuna och Lunde Pigan Martha Jonsdotter Tösta

1774-01-02 Skattebonden Jon Larsson Hammal och Siöns Sockn Pigan Martha Olofsdotter Gåltjern
1774-09-17 1774-08-21 Drängen Johan Johansson Östanå Pigan Ingri Thomædotter Östanå Mon
1774-10-20 1774-09-25 Drängen Måns Pålsson Strömås Pigan Greta Ericsdotter Nordansiö
1775-01-01 1774-11-13 Drängen Jacob Johansson Byn Pigan Brita Ericsdotter Byn
1775-04-17 1775-02-05 Bonden och Enklingen Pehr Johansson Östanå Pigan Ingri Jonsdotter Flata
1775-06-05 1775-05-07 Bonden Sonen Per Jönsson Tösta Bonde Dotren Pigan Catharina Jonsdotter Öfverkofland
1775-06-10 1775-05-21 Bonden Olof Larsson Hässiö och Byn Pigan Anna Persdotter Kofland
1775-10-24 1775-10-01 Bonden Anders Nilsson Westansiö Pigan Stina Michelsdotter Östanå
1776-10-06 1776-09-15 Sockneskräddaren Eric Ersson Rösåsen Pigan Lisa Pålsdotter Bierme

1776-09-15 Bonde Sonen Hans Olofsson Timrå Sockn och Hamsta Pigan Lisa Carlsdotter Ytterkofl.
1776-10-13 1776-09-15 Torparen Olof Nilsson
Pigan Christina Nilsdotter Löfsett
1776-10-20 1776-09-22 Bonde Sonen Per Persson Krånge och Indal Pigan Karin Ersdotter Nordansiö
1776-10-20 1776-09-22 Drängen Pehr Jonsson Flata Pigan Segrid Pehrsdotter Flata
1776-10-27 1776-09-29 Drängen Nils Nilsson Nora Änkan Catharina Ericsdotter Westansiö
1777-02-09 1777-01-19 Skattebonden och Enklingen Isac Carlsson Westansiö Pigan Greta Isacsdotter Nora
1777-05-04 1777-06-01 Tillkommande Skattebonden Jonas Isacsson Gårdtjern Pig. Catharina Olofsdotter ÖfwerKofland
1777-10-26 1777-09-21 Skattebonden och Enklingen Eric Nilsson Brölös Pig. Segrid Andersdotter Säbrå i Ångermanland
1777-11-02 1777-09-28 Tillkommande Torparen Lars Jonsson Timrå och Wäfland, nu i Gåltjern Pigan Catharina Jacobsdotter Strömås, nu i Gåltjern
1777-11-09 1777-09-28 Torparen och Enklingen Pehr Johansson Tösta Pig. Margr. Johansdotter Timrå och Edsgård
1777-10-26 1777-10-05 Skattebonden Pehr Ericsson Timrå och Lunde Pig. Segrid Påhlsdotter Strömås
1777-08-17
Skattebonden Jon Olofsson Tösta Enkan Hust. Karin Månsdotter Indal och Nyland
1778-04-20 1778-02-08 Skattebonden och Enkling. Hindr. Larsson Tynderö Sokn och Skäggesta Pig. Sara Andersdotter Bjerme
1778-03-25
Torpar: Nils Albrektsson Tornberg Byn Bonde Dottren Margreta Larsdotter Byn
1778-10-18 1778-09-20 Skattebonden och Enklingen Pehr Mårtensson Brölös Pig: Anna Sverkersdotter Nora
1778-10-11 1778-09-20 Skattebonden och Enklingen Jon Simonsson Timrå och Öden Pigan Agneta Ericsdotter Selånger och Håf, nu i Östanå
1778-11-01 1778-10-11 Drängen Hindrich Ersson Selånger och Silje Pig. Sara Jonsdotter Dalin Gåltjern

1778-10-25 Lappdrängen Anders Olofsson Niurunda Lapp. Pig. Helena Olofsdotter Settna
1778-10-25
Skattebonden Lars Jonsson ÖfwerKåfland Pig. Brita Johansdotter Indal och Kårsta
1779-03-01 1778-11-22 Gl. Skattebonden och Enklingen Olof Nilsson Gåltjern Messingsmeden Magnus Ramströms Enka, Hustru Lisa Jonsdotter Brölös
1779-05-24 1779-04-11 Drängen Olof Jonsson Flata Pigan Märtha Nilsdotter Löfsett
1779-09-11 1779-08-22 Dräng. Jan Jansson Nora Pig. Märta Mich.dotter Rösåsen
1779-10-03 1779-09-05 Drängen Olof Hindricsson Stöde och Lillström Pigan Helena Sverkersdotter Nora
1779-10-05 1779-09-12 Tillkommande Torparen Johan Josephsson Sjön och Öråker Pig. Ingrid Isacsdotter Gåltjern
1779-10-17 1779-09-19 Dräng. Jon Larsson Nora Pig. Brita Pehrsdotter Bjerme
1779-10-21 1779-09-26 Skattebonden Jon Johansson Holms Sockn och Östbyn Pig. Brita Carlsdotter YtterKåfland
1779-10-03
Skattebonden Mårten Olofsson Timrå och Hamsta Pigan Christina Johansdotter Östanå
1779-11-07 1779-10-17 Drängen Pehr Pehrsson Sjön och Mölås Pigan Anna Jonsdotter Hässjö och Söråker, nu warande i Byn
1780-02-06 1780-01-16 Herr Lieutenant.
Solum Jungfru Brita Grundberg Timrå
1780-03-27 1780-01-23 Drängen Anders Andersson Indal och Arklo Pigan Gretha Jonsdotter Bjerme
1780-07-09 1780-06-11 Klåckaren Mathias Daniel Blom
Pig. Margreta Selldahl
1780-07-02
Skattebonden Isac Ersson Nordansiö Pigan Brita Danielsdotter Ljustorp och Roten
1780-07-13
Skattebonden och Enklingen Olof Jonsson Tösta Pigan Brita Pehrsdotter Selånger & Eikrom
1780-11-06 1780-10-01 Kr. Båtsm. And. Olsson Måhl Sjön Pig. Christina Jonsdotter Gåltjern
1780-11-16 1780-10-22 Torp. Nils Öberg Brölös Pig. Anna Ericsdotter Flata
1781-05-08 1781-04-08 Ordinarie Kronobåtsmannen och Enklingen Anders Norberg
Pig. Christina Pehrsdotter Bjerme
1781-05-01 1781-04-15 Torparen Pehr Qvick Timrå och Roken Pig. Brita Nilsdotter Löfsett
1781-10-07 1781-09-16 Bonde Sonen Clement Olofsson Stöde och Stormyra Pigan Segrid Sverkersdotter Nora
1781-10-04
Skattebond. Joh. Andersson Djupdalen Pig. Brita Hansdotter Sjön och Hammal
1781-10-07
Skatteb. Anders Jonsson Gåltjern Pigan Brita Johansdotter Indal och Arklo
1781-11-11 1781-10-21 Tillkommande Skattebonden Nils Isacsson Gåltjern Enkan hustru Ingrid Pehrsdotter Nora

1781-11-18 Skattebonden Olof Hindrichsson Indal och Kjäffsta Pig. Segrid Nilsdotter Rösåsen
1781-12-30 1781-12-09 Afsked. Kronobåtsman Magnus Ersson Åhs Holm Sockn och Wike Pigan Christina Isacsdotter Öfwer Kåfl.
1782-03-20 1782-03-03 Tillkommande Skattebonden Jacob Michelsson Östanå Pig. Brita Pehrsdotter Westansiö, nu warande i Östanå
1782-09-22 1782-08-25 Sochne Smeden Pehr Wennberg
Pigan Greta Isacsdotter Gåltjern
1782-11-08 1782-10-20 Borgare Sonen And. Andersson Sundman Sundsv. Pig. Lisa Johansdotter Östanå
1783-01-06 1782-11-10 Skattebonden Johan Grelsson Myckeläng Tynderö Sochn Pigan Ingrid Andersdotter Nordansjö
1782-11-21
Skattebonden Olof Jonsson Tösta Pigan Sara Pehrsdotter Gjärde Sjöns Sochn
1783-10-05 1783-09-14 Dräng. Maths Henrichsson Lillström Pig. Märta Henrichsdotter Näsvattnet
1783-10-19 1783-09-21 Bond: Daniel Isachsson Mellbyn Tynerö Pig: Anna Olofsdotter Bjerme
1784-02-15 1784-01-25 Bonde Son: And: Jacobsson Brunflo i Torvalla Pig: Ingri Svensdotter Västansjö
1784-02-12 1784-01-25 Torp: Erich Erichsson Hamsta by Pig: Märta Erichsdotter Löfsett
1784-05-20 1784-04-25 Bond. Erich Pehrsson Hugsta i Sjöns Sockn Pig: Greta Jonsdotter Öfv:kofland
1784-10-10 1784-09-19 Dräng: Henrich Olofsson Selldahl
Pigan Märta Erichsdotter Byn
1784-10-24 1784-10-03 Bond: Isach Paulsson Strömås Pig: Catharina Andersdotter Högsjö i Indahl
1784-10-25 1784-10-03 Båtsm: Daniel Backman
Pig: Christina Nilsdotter Gårdtjern
1784-11-07 1784-10-17 Torp: Nils Olofsson Grafberg Löfsett Pig: Anna Nilsdotter Wästansjö
1784-11-09 1784-10-17 Dräng: Pehr Pehrsson Loning i Indahl Pig: Märta Jonsdotter Flate
1784-11-04 1784-10-17 Bond: Thomas Andersson Nedansjö och Stöde Pig: Catharina Sverkersdotter Nora
1784-11-07 1784-10-17
Pehr Pehrsson Loning i Indahl Pig: Märta Jonsdotter Flate
1784-11-09 1784-10-17 Dräng: Nils Grafberg Löfsett Pig: Anna Nilsdotter Wästansjö
1785-04-28 1785-04-10 Dräng: Isach Tjernlund Gårdtjern Enk: Brita Andersdotter Strömås
1785-05-22 1785-04-24 Bond: Isach Jonsson Byn Pig: Greta Olofsdotter Öfverkofland
1785-07-03 1785-06-12 Dräng: Olof Olofsson Alnön Pig: Eva Nilsdotter Löfsett
1785-10-16 1785-09-25 Gästgifvaren Olof Pehrsson Kofland Pig: Märta Jonsdotter Indahl och Hallsta
1785-10-30 1785-10-09 Bond: Bertil Jonsson Hässjö Pig: Märta Carlsdotter Ytterkofland
1785-11-06 1785-10-16 Bond: Måns Olofsson Öfverkofland Pig: Lena Larsdotter Timrå
1786-06-04 1786-05-21 Reserv: Båtsm: Pehr Jonsson Fogelström
Pig: Catharina Månsdotter Brölös
1786-07-16 1786-06-25 Bond: Olof Eliæson Gryttjom och Hässjö Pig: Sara Pehrsdotter Ytterkofland
1786-09-07 1786-08-13 Dräng: Jon Ersson Öfverkofland
Stina Ersdotter Nyland
1786-10-18 1786-09-24 Dräng: Nils Nilsson Ytterkofland Pig: Ingri Ersdotter Wästansjö
1786-10-19 1786-09-24 Reserv: Båtsm: Lars Ersson Nora Pig: Segrid Nilsdotter Wästansjö
1786-07-30 1786-07-08 Gl. Bond. Lars Olofsson Byn Enkan Brita Nilsdotter Bansjön
1786-10-29 1786-10-01 Dräng Nils Ersson Solom Pig: Märta Svensdotter Væstansjö
1786-11-12 1786-10-22 Dräng: Olof Ersson Säter i Indal Pig: Catharina Jonsdotter Gårdtjern
1786-12-31 1786-12-17 Dräng: Erich Ersson Wästansjö Pig: Anna Dalin Gårdtjern
1787-05-20 1787-04-29 Dräng: Pehr Segersson Högstedt Indahl Pig: Greta Isachsdotter Gårdtjern
1787-06-10 1787-05-20 Dräng: Nils Andersson Byn Pig: Helena Andersdotter Bäckland
1787-06-24 1787-06-03 Dräng: Pehr Paulsson Sillje Pig: Catharina Olofsdotter Bjerme
1787-06-25 1787-06-10 Dräng: Hans Winzensson Sillånger Pig: Catharina Pehrsdotter Bjerme
1787-06-28 1787-06-10 Coopvaerdie Sjömann. E: Widmark Sundsvall Pig: Lisa Pehrsdotter Tösta
1787-10-21 1787-09-23 Dräng: Pehr Pehrsson Östanå Pig: Märta Olofsdotter Tösta

1787-09-30 Dräng: Sven Christensson Klöfsjö Pig: Gunnilla Johansdotter Nora
1787-07-01

Johan Jonsson Bjerme Pigan Catharina Jacobsdotter Qvarnsett

1787-11-04 Dräng. Abrah. Ericsson Nora Pig. Catharina Johansdotter Nora

1788-09-14 Skräddaren Jonas Bostedt Lögdön Pig. Segrid Jonsdotter Bjerme

1788-09-21 Landbonden Jon Jonsson Högsiö Sochn och Sanna uti Ångerm. Pig. Anna Thomasdotter Sättna
1788-10-19 1788-09-22 Nybyggare sonen Anders Andersson Bäkland Bonde dottren Anna Larsdotter Byn
1788-10-26 1788-09-28 Bonde Sonen Olof Ersson Byn Bonde dottren Martha Olofsdotter Öfverkofland

1788-11-02 Drängen Mats Andersson Nora Pigan Segrid Jansdotter Nora

1789-05-24 Fördubblingsbåtsmannen Isac Löfblad
Bondedottren Catharina Michelsdotter Rösåsen

1789-05-24 Bonden Lars Hindricsson Huljen Pigan Lisa Ericsdotter Gårdtjern

1789-08-02 Fördubblingsbåtsmannen Anders Ström
Bondedottren Catharina Jonsdotter Rösåsen

1789-10-04 Bondesonen Eric Ericsson Wästansjö Pigan Brita Ericsdotter Nyland i Indal
1790-02-07 1790-01-10 Drängen Eric Olsson
Enkan Catharina Olsdotter Bjerme
1790-10-07 1790-09-05 Landbonden Mathias Lägdin Lägderne Pigan Catharina Dahlqvist Byn
1790-10-07 1790-09-12 Bonde Sonen Nils Ersson Wästansjö Bonde dot:n Ingrid Ersdotter Solom
1790-10-17 1790-09-26 Bondesonen Isac Andersson Byn Pigan Catharina Jonsdotter Byn förr i Indal
1790-10-18 1790-09-26 Sochenskräddaren Olof Selldal
Pigan Segrid Jonsdotter Öfver Kofland förr i Indal
1790-10-24 1790-10-03 Unga Bonden Olof Nilsson Gårdtjern Bondedottren Greta Carlsdotter Ytter Kofland
1790-10-24 1790-10-03 Sågarbetaren Nils Nordsten Nordansiö Bondedottren Märta Nilsdotter Bjerme
1791-03-03 1791-02-13 Dr. Joh. Fröling Timerå Pig. Anna Ericsdotter Löfblad Gårdtjern
1791-06-13 1791-05-22 Bonden Henric Olsson Oggestad Bondedottren Segrid Nilsdotter Strömås
1791-06-16

Sven Pehrsson Östanå Pig. Catharina Ersdotter Timrå och Hamsta
1791-07-03 1791-06-05 Afskedade Enrolleringskarlen Johan Vörman Rösåsen Pigan Sara Ersdotter Rösåsen
1791-10-16 1791-07-31 Drängen Martin Olsson Bjermqvist
Bondedottren Anna Jonsdotter Bjerme
1791-10-30 1791-10-09 Skräddaren Olof Selldal
Bondedottren Greta Andersdotter Byn
1792-01-03 1791-11-20 Bondesonen Pehr Ericsson Graftjern Bondedottren Anna Ericsdotter Gårdtjern

1792-05-12 Bondesonen Lars Larsson Hamsta i Timrå Bondedottr. Eva Pehrsdotter Korsta i Sjöns Sochn

1792-05-27 Bondesonen Jacob Pehrsson Östanå Bondedottren Greta Nilsdotter Bjerme

1792-05-27 Bondesonen Nils Nilsson Bjerme Bondedottren Ingrid Persdotter Östanå

1792-09-16 Unga Skattebonden Henric Paulsson Silje Bondedottren Margaretha Nilsdotter Flata

1792-09-16 Unga Skattebonden Eric Jonsson Solom Bondedottren Brita Mickelsdotter Rösåsen

1792-09-23 Bonde Sonen Nils Nilsson Fröst och Alnön Bondedottren Christina Michelsdotter Rösåsen

1792-09-23 Bonde Sonen Nils Nilsson Byn Bonde dottren Brita Pehrsdotter Brölös

1792-09-30 Såg Karlen Nils Jonsson Mellansäter i Indal Pig. Anna Nilsdotter Öfverkofland

1792-10-28 Bonde Sonen Pehr Nilsson Rösåsen Bondedottren Anna Andersdotter Solom

1793-04-14 Torparen Olof Nilsson Öfver Kofland Bondedottren Brita Nilsdotter Graftjern

1793-09-15 Bonde Sonen Mathias Pärsson Sköle i Tuna Bondedottren Anna Nilsdotter Flata

1793-09-22 Drängen Mathias Nilsson Stöde Pigan Vallborg Olsdotter Djupdalen

1793-09-29 Bonde Sonen Nils Jonsson Niurunda Bondedottren Anna Isacsdotter Nora
1794-05-04 1794-04-13 Unga Bonden Anders Ersson Brodlös Bondedottren Catharina Olsdotter Tösta
1794-06-09 1794-05-25 Bonde-sonen Isac Isacsson Gårdtjern Bonde dottren Lisa Nilsdotter Rösåsen
1794-10-05 1794-09-14 Bonde sonen Nils Isacsson Nora Bonde-dottren Christina Olsdotter Hamnstad i Timrå, nu tjenande i Solom
1794-10-07 1794-09-21 Bonde sonen Henric Henricsson Näsvattnet Bonde dottren Brita Månsdotter Gårdtjern
1794-11-02 1794-10-12 Bonde sonen Lars Nilsson Byn Bonde dottren Mertha Pärsdotter Brodlös
1794-10-26 1794-10-05 Skatte Bonden Nils Isacsson Gårdtjern Bondedottren Johanna Nilsdotter Gårdtjern
1795-10-17 1795-09-20 ????. och Enkemannen Olof Henricsson Näsvattnet Bondedottren Ingrid Ericsdotter Byn
1795-10-21 1795-09-27 Bonde Sonen Eric Andersson Graftjern Bonde dottren Ingrid Pärsdotter Västansiö
1795-11-09 1795-10-04 Bonde Sonen Jöns Pärsson Töstad Bondedottren Sara Johansdotter Östanå

1795-10-25 Bonde Sonen Pär Olofsson Byn Bondedottren Sara Andersdotter Västansiö

1795-10-25 Bonden Eric Pärsson Wästansiö Bondedottren Christina Ericsdotter Gårdtjern

1795-10-18 Bonden och Enklingen Anders Nilsson Tuna och Runsvik Bondedottren Cathar. Olsdotter Nordingrå

1795-11-04 Drängen och tilkommande Torp. Olof Ersson Gårdtjern Bondedottren Helena Ersdotter Gårdtjern
1796-06-24 1796-05-29 Bonden och Enklingen Eric Olsson Bjerme Bondedottren Mertha Ersdotter Gårdtjern
1796-06-24 1796-05-29 Bondesonen Lars Nilsson Bjerme Pigan Sara Olsdotter Tynderö och Berge
1796-10-02 1796-09-11 Mjölnaren Carl Pärsson Lorentsfors ??????? och Bondedottren Lisa Olofsdotter
1796-10-09 1796-09-17 Unga Bonden Lars Larsson Indahl och Sodalen Bondedottren Brita Ersdotter Gårdtjern
1796-10-16 1796-09-25 Tillkommande Skatte Bonden Jacob Andersson Byn Bondedottren Lisa Pärsdotter Flata
1796-10-23 1796-10-02 Bonde Sonen Pär Isacsson Östanskär i Indal Bondedottren Stina Nilsdotter Bjerme

1796-10-02 Skatte Bonden Lars Larsson Backen i Indal Bondedottren Catharina Ericsdotter Gårdtjern
1797-04-23 1797-01-05 Drängen Salomon Ericsson Gårdtjern Bondedottren Ingrid Carlsdotter Ytterkofland
1797-04-21 1797-03-26 Bonde sonen Pär Jonsson Byn Bonde dottren Anna Johansdotter Flata
1797-05-21 1797-04-09 Skatte Bonden och Enklingen Jacob Pärsson Östanå Bonde Enkan Segrid Pärsdotter Flata
1797-06-29 1797-06-03 Skatte Bonden Lars Ersson Gårdtjern Bonde dottren Ingrid Persdotter Bjerme
1797-07-02 1797-06-03 Tillkommande Skatte Bonden Johan Persson Östanå Pigan Anna Nathanaëlsdotter Krånberg Östanå
1797-07-09 1797-06-18 Bonde sonen Olof Olsson Löfsätt Bondedottren Ingeborg Hansdotter Löfsätt

1797-09-17 Tilkommande Torparen Eric Olsson Ljustorp och Höglands By Enkan Gretha Isacsdotter Norrkofl.
1797-10-12 1797-09-17 Drängen Gulik Jönsson Kellstad i Stöde Bonde dottern Anna Andersdotter Västansiö
1797-10-20 1797-09-17 Drängen Jon Isacsson Nyland och Indal Bondedottern Merta Nilsdotter Gårdtjern
1797-10-15 1797-09-24 Bonden och Enklingen Olof Jonsson Gärde i Sjön Bondedottern Sara Larsdotter Byn

1797-09-24 Drängen Olof Olofsson Byn Bonde Dottren Greta Jonsdotter Byn

1798-04-29 Skräddare Lärlingen Lars Delldén
Bondedottern Merta Isacsdotter Gårdtjern

1798-09-16 Handels Betienten Olof Nordstén
Lieutenants Enkan Fru Brita Wrång

1798-09-23 Bonde Sonen Olof Månsson Löfsätt Bondedottern Catharina Henricsdotter Näsvattnet

1798-09-23 Bonde Sonen Isac Andersson Byn
Mertha Isacsdotter Nora

1798-09-30 Bonden Nils Carlsson Ytterkofland Bondedottern Christina Nilsdotter Rösåsen

1798-10-06 Bonde Sonen Eric Michelsson Strömås Bondedottern Catharina Olofsdotter Öfver Kofland, född i Indal

1798-10-06 Tillkommande Bonden Jonas Olofsson Harfvom i Indal Bonde Dottern Sara Henricsdotter Rösåsen

1798-11-25 Hammar Smeden Jonas Sundström Norafors Bruk Torparedottern Catharina Nylander Graftjern

1798-12-30 Drängen Thomas Nilsson Nordansjö Båtsmans Enkan Christina Nilsdotter Bjerme

1799-06-02 Unga Bonden Nils Nilsson Löfsätt Bondedottern Anna Ericsdotter Bjerme

1799-10-13 Bonde Sonen Nils Matsson Löfsätt B: Dottren Märta Larsdotter Stigsjö och Sjållsta

1799-10-13 BondeSonen Isac Månsson Löfsätt Bonde Dottern Segrid Pärsdotter Västansjö

1799-11-10 Torparen och Enklingen Pär Henricsson Qvarnsäter Bonde dottern Catharina Isacsdotter Nora

1800-04-27 Sochnskräddaren Olof Sättlin Strömås Bonde Dottern Gunild Jonsdotter Solom

1800-05-11 Smeden Jonas Forsslund Noraforss Bonde Dottern Anna Jonsdotter Rösåsen

1800-05-18 Bonde Sonen Erik Eriksson Bjerme Bonde dottern Brita Isaksdotter Nora

1800-06-01 Bruks Inspectoren, Herr Johan Hedin Nora Forss Jungfru Vendela Meander Löfsätt

1800-09-21 Skatte Bonden Paul Månsson Strömås Bonde dottern Anna Henriksdotter Gårdtjern

1800-09-28 Bonde Sonen Erik Nilsson Strömås Bonde Dottern Ingrid Isaksdotter Gårdtjern

1800-10-05 Bonde Sonen Anders Eriksson Nysäter och Alnö Sochn Bonde Dottern Catharina Michelsdotter Strömås

1800-10-05 Ordin. Krono Båtsman Pär Birberg Strömås Bonde Dottern Hellena Jonsdotter Rösåsen

1800-10-05 Bonde Sonen Jon Jonsson Rösåsen Torpare Enkan Anna Isaksdotter Nora

1800-10-05 Bonde Sonen Jon Pärsson Töstad Bonde Dottern Mertha Andersdotter Wästansiö

1800-10-12 Bonde Sonen Erik Henriksson Näsvattnet
Anna Månsdotter Gårdtjern

1801-06-14 Drängen Lars Adam Nilsson Byn Bondedottern Catharina Eriksdotter Byn

1801-08-09 Bonde Sonen Daniel Ersson Gårdtjern Bonde dottern Sara Jansdotter Flata

1801-09-20 Drängen Pär Bengtsson Wästansjö Torpare dottern Brita Svensdotter Wästansjö

1801-10-11 Torparen Pär Timerå och Åkerby Bonde Dottern Catharina Olofsdotter Löfsätt

1801-10-11 Förre Skatte bonden Erik Andersson Solom Pigan Anna Pärsdotter Solom

1801-10-11 Enkemannen och Skattebonden Erik Eriksson Gårdtjern Pigan Catharina Månsdotter Gårdtjern

1802-02-14 Handelsmannen Olof Näsman Sundsvall Jungfru Anna Margareta Meander

1802-04-18 Borg. och Fiskaren Isak Sätterberg
Mjolnare dottern Maria Douan
1802-06-14 1802-05-02 Drängen Jon Pärsson Östanå Pigan Greta Jansdotter Nora
1802-10-30 1802-10-09 Unga Skattebonden Erik Månsson Gårdtjern Bonde dottern Catharina Olofsdotter Nora
1802-12-28 1802-10-24 Bonde Sonen Olof Jonsson Gårdtjern Pigan Brita Andersdotter Gårdtjern

1802-11-21 Förra Mölnaren Olof Boldner
Bonde dottern Brita Nilsdotter Löfsätt

1802-12-12 Drängen Nils Olsson Löfsätt Pigan Brita Andersdotter Löfsätt

1803-01-30 Drängen Michael Hansson Backen och Lidens Sochn Torparedottern Brita Bjermqvist Bjerme
1803-10-30 1803-10-09 Dräng. Nils Olsson Njurunda och Bredbyn Pigan Ingri Hansdotter Löfsätt
1803-11-06 1803-10-09 Dräng. Dawid Pehrsson Liden och Sildre Pigan Lisa Clasdotter Bjerme
1803-11-18 1803-10-16 Tillkom. Torp. Jon Jonsson Indahl och Mellansäter Bondedottren Elisabeth Jonsdotter Bjerme

1804-02-19 Dräng. Pehr Sellbom Kollsta Bondedottren Greta Andersdotter Bjerme

1804-05-06 Bonde Sonen Isak Jonsson Byn Bonde dottern Martha Christina Olsdotter Byn

1804-06-03 Bonde Sonen Sverker Olsson Nora Enkan Ingrid Pärsdotter Gårdtjern

1804-06-24 Torp. Lars Jonsson Byn Pigan Christina Elisab. Wallin Töstad
1805-05-05 1805-03-17 Skom: Johan Åberg Östanå Bond: dott: Cathar: Larsdotter Ö: Kofla
1805-05-26 1805-04-21 Bonde Sonen Isak Jonsson Horstad i Timmerå Sochn Bonde dottern Caisa Brita Larsdotter Byn
1805-07-14 1805-06-23 Bonde Sonen Pehr Ersson Bjerme Nemnd:s Dott:n Christina Jonsdotter Nora
1805-07-21 1805-06-30 Bonde Sonen Isak Olsson Löfsätt Torp. Enkan Brita Nilsdotter Löfsätt
1805-10-06 1805-09-15 Mästersven Hindrik Hammarström Noraforss Torpare dottren Magdalena Eriksdotter Nora
1805-11-01 1805-10-13 Drängen Pär Pärsson Öfverkofland Bondedottern Martha Jonsdotter Gårdtjern
1805-11-10 1805-10-13 BondeSonen Nils Andersson Wästansjö Bondedottern Catharina Olofsdotter Nora
1805-11-29 1805-11-17 Landtbonden Pär Andersson Bjerme Pigan Catharina Pärsdotter Nordansjö

1806-05-24 Reserv Båtsman Paul Ersson Östanå Pig. Catharina Ersdotter Töstad

1806-06-22 Torp och EnkeMannen Nils Pärsson Norrkofland Torp: Enkan Brita Ersdotter Bjermquist Bjerme

1806-09-14 Bonde Son Erik Jonsson
Pigan Brita Isaksdotter ?????

1806-09-28 Bonde Sonen Paul Ersson Bjerme Bonde dottern Greta Larsdotter Öfver Kofland

1806-10-12 Bonde Sonen Eric Jonsson Attmars S:n och Harf, detta året tjenande i Solom Bonde Dottern Stina Brita Jonsdotter Bjerme

1806-11-09 Bonden och Enkemannen Jakob Pehrsson Östanå Bonde Dottren Segrid Jonsdotter Bjerme
1807-03-30 1807-03-08 Afskedade Krono Båtsmannen Hindrik Samuel Sandsten
Torp: dottren Märta Pehrsdotter Gårdtjern
1807-10-25 1807-10-04 Tillkommande Skatte Bonden Erik Jonsson Gårdtjern Kyrkowärds Enkan Hustru Cicilia Nilsdotter Flata
1807-10-18 1807-10-04 Strump Wäfware Gesällen Pehr Eric Norberg Sundswall Hushållerskan Margreta Solin Solom
1807-11-12 1807-10-18 Tillkommande Skatte Bonden Michael Andersson Wästansjö Bonde dottren Greta Olofsdotter Nora
1807-10-25 1807-09-27 Bonde Sonen Olof Eriksson Bjerme Bonde dottren Ingrid Brita Nilsdotter Byn
1808-04-10 1808-03-27 Matrosen Anders Västberg
Torp: dottren Märta Pehrsdotter Töstad
1808-04-24 1808-04-03 Reserve Båtsmannen Erik Hansson Högberg Timrå S:n och Högen Båtsmans dottren Segrid Caisa Norberg Nordansjö
1808-07-10 1808-05-15 Torp. Jon Jacobsson Norrkofland Kyrkowacktare dottren Catharina Olofsdotter Kyrkowallen
1808-07-12 1808-05-15 Torp: Swen Swensson Nora Afskedade Krono Båtsmans dottren Brita Christina Norberg Nordansjö
1808-10-23 1808-10-02 Bond: Mickell Jacobsson Östanå Bond. dottren Margreta Olofsdotter Byn
1808-10-16 1808-11-05 Torp: Jon Abramsson Öfwerkofl. Bond. dottren Margreta Jönsdotter Gårdtjern
1809-07-10 1809-05-21 Bonden Jon Ersson Qwarnsäter Bonde Dottr Brita Isaksdotter Nora
1809-09-29 1809-09-03 Drängen Eric Larsson Ahlnön och Säter Pigan Lisa Hammarström Noraforss

1809-10-08 Bonden Pehr Mickellsson Strömås Bonde Dottren Caisa Lisa Gårdtjern
1809-11-05 1809-10-08 Bonde Sonen Jon Andersson Gårdtjern Nämndemans Dottren Caisa Brita Flata
1809-11-18 1809-10-15 Torparen Nils Thoræson Nora Torpare Dottren Märta Larsdotter Öfwerkofland
1809-12-02 1809-10-29 Bonden Olof Hindersson Rösåsen Bonde Enkan Christina Olofsdotter Bjerme

1809-12-03 Socken Lappen Pehr Nilsson
Lappmans Enkan Hustr. Gertrud Larsdotter
1810-04-13 1810-03-25 Socken Skräddaren Nils Bjermqvist
Bonde dottren Märta Johansdotter Flata
1810-05-15 1810-04-22 Bond. Erik ? Bodum i Stigsjö Sokn Bonde dottren Brita Stina Åslund Rösåsen
1810-05-13 1810-06-10 Drängen Pehr Nilsson Gårdtjern Bonde dottren Märta Månsdotter Öfverkofland
1810-08-26 1810-08-05 Bonde Sonen Jon Hindersson Gårdtjern Bonde Enkan Sara Andersdotter Wästansjö
1810-06-26 1810-06-03 Torp. Anders Johansson Djupdalen Torpare Enkan Segrid Johansdotter Djupdalen
1810-10-28 1810-09-07 Bonden Pehr Nilsson Bjerme Torpare dottren Anna Greta Nilsdotter Öberg Brölös
1810-10-14 1810-09-16 Socken Skräddaren Jonas Löfqwist
Bonde dottren Catarina Pehrsdotter Byn
1810-11-04 1810-10-14 Drängen Åke Bengtsson Oggestad Torpare dottren Ingrid Lisa Selldahl Byn
1811-03-01 1811-02-10 Ordin. Krono Båtsmannen Isak Löfblad
Bond. Dottren Ingrid Jonsdotter Bjerme
1811-03-17 1811-02-17 Ordin. Krono Båtsm. Olof Löfblad
Torpare Dottren Anna Månsdotter Nora
1811-06-03 1811-05-12 Bonden Mikell Olofsson Byn Bonde Dottren Sara Jonsdotter Byn
1811-08-15 1811-07-14 Torp. Nils Norsten Bjerme Torp. Dottren Lisa Brita Ersdotter Strömås
1811-11-01 1811-10-06 Dräng Eric Abramsson Nora Bonde Dottren Anna Olofsdotter Nora
1811-10-19 1811-09-01 Bond Sonen Olof Hansson Bjerme Bonde Dottren Brita Johansdotter Bjerme
1811-11-10 1811-10-20 Drängen Anders Andersson Djupdalen Pigan Brita Ersdotter Djupdalen
1812-05-18 1812-04-05 Bonden Jon Johansson Indahl och Östanskjär Bonde dottren Christina Olsdotter Nordansjö
1812-06-19 1812-04-26 Bonden Olof Andersson Öfverkofl. Gästg. dottren Brita Märta Olsdotter Ytterkofl.

1812-05-03 Skatte Bonden Eric Isaksson Timrå och Skyttberg Bonde dottren Engela Caisa Åslund Rösåsen
1812-04-30
Bonden Pehr Nilsson Strömås Bonde dottren Catarina Andersdotter Indahl och Nysäter
1812-06-14 1812-05-10 Bonden Olof Klementsson Nora Bonde dottren Caisa Brita Matsdotter Löfsätt
1812-07-05 1812-05-24 Bonden Jon Hindersson Västansjö Bonde dottren Catarina Klementsdotter Nora
1812-06-23 1812-06-07 Bonden Nils Nilsson Byn Bonde dottren Brita Isaksdotter Gårdtjern
1812-06-28 1812-06-07 Torp. Anders Månsson Byn Bonde Dottren Ingrid Nilsdotter Sjön och Hammar
1812-06-28
Bonden Olof Jonsson Gårdtjern Bonde Dottren Catrina Olofsdotter Selånger och Huljen

1812-08-16 Bonden Pehr Melin Hamstad Bondedottren Magdalena Nilsdotter Rösåsen

1812-10-18 Bonden Påhl Larsson Skottgård och Timrå Torp. Dottren Ingrid Larsdotter Gårdtjern
1812-11-22 1812-10-25 Förstärknings karlen och Drängen Jon Ersson Lund Ytterkofl. Pigan Catarina Larsdotter Ytterkofl.
1812-12-06 1812-10-25 Torp. Eric Hindersson Strömås Bonde Dottren Segrid Isacksdotter Strömås
1813-03-07 1813-02-14 Kr. Båtsm. Pär Claesson Tomming Indahl och Häre T: Dott: Catharina Jonsdotter Öfver Kofland
1813-06-07 1813-05-09 Bond. Erik Nilsson Solom Bonde Dottren Helena Pärsdotter Brölös
1813-06-20 1813-05-09 Skomak: Lars Kindgren
Torpare Enk. Christina Larsdotter Ytterkofl.
1813-06-24 1813-05-23 Torp. Nils Nilsson Bjerme B:de Dottern Märta Jonsdotter Bjerme
1813-07-11 1813-06-06 Båtsm. Michael Löfblad Rösåsen Pigan Anna Jonsdotter Noraforss Bruk
1813-10-15 1813-09-05 Bond. Anders Isacsson Strömås Bonde Dottern Segrid Olofsdotter Torp tjenande i Strömås
1813-11-27 1813-10-03 Torp. Enkl. Erik Olsson Norrkofland Pigan Lena Olsdotter Kyrkobordet
1813-11-21 1813-10-31 Bond. Erik Ersson Bjerme B:de Dottern Sara Märta Ersdotter Bjerme
1813-11-21 1813-10-31 Drängen Erik Högberg
B:de Enkan Katarina Olsdotter Löfsätt
1814-04-12 1814-02-27 Bonden Jon Andersson Bjerme B:de Dottern Helena Olsdotter Nora
1814-05-01 1814-04-24 Extra Roterings Båtsmannen Jan Jansson Rystedt
B:de Dottern Brita Larsdotter Öfverkofland
1814-06-05 1814-05-01 Skomak: Pehr Löfqvist
Bonde Dottern Elisabeth Jacobsdotter Östanå
1814-06-02
Bond. Pehr Michelsson Strömås Pigan Stina Nilsdotter Indahl och Arklo
1814-06-12
Kyrkovärd. Enkl. Pehr Pehrsson Tösta B:de Dott: Brita Nilsdotter Tuna och Ränne
1814-10-23 1814-09-25 Skräddaren Anders Nylander Gårdtjern B:de Dottern Maria Jonsdotter Gårdtjern
1814-10-23 1814-09-25 Copvardie Sjömannen Johan Sellgren Flata Skrädd: Dott. Stina Magdalena Selldahl Flata

1814-10-02 T. Hans Hansson Mellansäter Indahl Torp. Dott. Catarina Isacsdotter Strömås
1814-10-16
B:den Pehr Johansson Flata B:de Dott. Anna Pehrsdotter Valla
1814-10-23
B:den Anders Andersson Byn B:de Dott. Cajsa Stina Johansdotter Djupdalen tjenande i Timrå
1814-11-13 1814-10-16 B:de Son Lars Larsson Njurunda och Maji B:de Dott. Cajsa Stina Isacsdotter Löfsätt
1814-10-25
B:de Son Eric Isacsson Nordansiö B:de Dott. Anna Brita Pehrsdotter Sillje
1815-02-05 1815-01-08 B:de Sonen Nils Larsson Timrå och Lunde B:de Dottern Cajsa Lisa Johansdotter Bjerme
1815
Torp: Eric Nylander Nora Pigan Catarina Olsdotter Timrå

1815-01-29 B:de Son Nils Michelsson Strömås Enkan Helena Jonsdotter Strömås
1815-05-21 1815-03-26 B:de Son Elias Olofsson Ytterkofland B:de Dott. Brita Cajsa Pehrsdotter Graftjern
1815-06-11 1815-04-09
Nils Isacsson Nordansiö B:de Dottern Segrid Ersdotter Rösåsen
1815-06-11 1815-04-16 T. Enkl. Isac Jonsson gl. Byn Torp. Dottern Cajsa Brita Isacsdotter Byn

1815-05-07 Dräng. Pehr Jonsson Arin Indahl Inspectors Dottern Jungfru Helena Christ. Zeler Solom
1815-06-11 1815-05-21 B:den Olof Pehrsson Byn B:de Dottren Ingrid Jonsdotter Byn
1815-06-18 1815-05-28 Dräng: Pehr Pehrsson Gårdtjern Pig. Elisabeth Birberg Gårdtjern
1815-11-19 1815-10-01 Drängen Jacob Jonsson Timrå och Söderberge Torp. Enkan Anna Jonsdotter Öfverkofland
1815-11-16 1815-10-08 Tillkommande SkattBond: Pehr Henriksson Gårdtjern nu tjenande i Strömås B:de Dott: Ingrid Märta Isacsdotter Strömås
1815-10-22 1815-10-08 Dräng. Eric Ersson Rösåsen B:de Enkan Märta Pehrsdotter Rösåsen
1815-11-02 1815-10-08 B:de Son Nils Ersson Västansiö B:de Dottern Anna Brita Ersdotter Gårdtjern
1815-12-28 1815-11-04 Krono Båtsmannen Olof Dahlqvist
Torpare Dottern Greta Cajsa Ersdotter Byn
1816-03-02 1816-02-04 Drängen Henrik Byström Selånger och Kållsta Pigan Stina Nilsdotter Brölös
1816-06-14 1816-04-28 Torparen Sven Andersson Västansjö B:de Dottern Anna Nilsdotter Västansjö
1816-08-18 1816-07-28 Torp. och Enklingen Jon Jonsson Nora Pig. Lisa Hansdotter Nora
1816-10-20 1816-08-25 Torp: Mats Isaksson Nora Mäster Smeds Dottern Ingeborg Jonsdotter Grubb Noraforss Bruk
1816-10-12 1816-09-22 Torp: Olof Sverkersson Hulljen Torp. Dott. Helena Pehrsdotter Gårdtjern
1816-11-17 1816-10-20 Drängen Johan Olsson Tjernlund Vesterro Selånger S:n Pig. Brita Cajsa Johansdotter Bjerme
1816-12-30 1816-11-24 Bonden Erik Olsson Byn Pigan Catrina Johansdotter Byn
1817-02-14 1817-01-19 Land Bond: Olof Larsson Solom Pigan Maria Johansdotter Ytterkofl.
1817-03-28 1817-03-09 Bond. Nils Jonsson
Pig. Ingrid Brita Pehrsdotter Norkofland
1817-04-12 1817-03-09 Torp. Enkl. Eric Olsson
Båtsm. Enk. Märta Andersdotter Norrkofland
1817-05-26 1817-04-06 Torparen Olof Ersson Indahl och Åse Torpare Dott: Cajsa Brita Pehrsdotter Nordansjö och Sättna S:n
1817-10-24 1817-09-21 Tillkommande Skatte Bond: Johan Ersson Indahl och Arklo Bonde Dott: Stina Brita Larsdotter Gårdtjern
1817-10-25 1817-09-28 Dräng. Joh. Henr. Engelbr. Selan Rösåsen Pig: Brita Stina Isacsdotter Rösåsen
1817-10-26 1817-10-05 Skatte Bond Nils Nilsson Bjerme Nemndem:s Dott: Stina Lisa Johansdotter Flata
1817-10-26 1817-10-05 Skatte Bond Pehr Andersson Gårdtjern B:de Dottern Anna Nilsdotter Byn
1817-11-02 1817-10-12 Tillkommande Skatte Bond: Nils Michelsson Bergsåker och Selånger Nemnd:s Dott:n Brita Isacsdotter Nordansjö

1818-01-18 Drängen Mats Ersson Hulljen Pigan Catarina Mårtensdotter Rösåsen
1818-06-08 1818-04-26 Bonde Son Eric Ersson Västansjö Pigan Brita Andersdotter Västansjö
1818-07-0? 1818-04-26 Afsk. Kr. Båtsmannen och Enkl. Anders Ahlman Timrå och Orsill Pigan Sara Jacobsdotter Norrkofl.
1818-06-21 1818-05-03 SkatteBonden och Enklingen Eric Henriksson Nora Pigan Märta Matsdotter Djupdalen
1818-06-29 1818-06-14 Tillkommande Skatte Bonden Jacob Jacobsson Östanå Pig: Greta Isacsdotter Öfverkofland
1818-08-30 1818-07-19 Torp. och Enklingen Johan Abramsson Graftjern Pigan Cajsa Greta Danielsdotter Graftjern
1818-09-24 1818-09-06 Drängen Lars Larsson Ytterkofl. Pigan Stina Larsdotter Ytterkofl.
1818-11-01 1818-10-04 Bond. Carl Olsson
Enkan Catarina Clemensdotter Gårdtjern
1818-11-05 1818-10-04 Bond. Sverker Thomasson Nora Bonde Dott: Brita Olsdotter Gårdtjern
1818-11-10 1818-10-04 Bond. Olof Hansson Gårdtjern Bonde Dottren Marta Lisa Olsdotter Gårdtjern
1818-12-06 1818-10-11 F. Bonden och Enkl. Olof Andersson Nora Torpare Enkan Anna Ersdotter Nora
1818-11-0? 1818-10-11 Bonde Son Pehr Jacobsson Östanå Torpare Enk: Ingrid Lisa Olsdotter Byn
1818-11-15 1818-10-11 Drängen Lars Johansson Flata Pigan Anna Stina Nilsdotter Flata
1818-12-27 1818-11-08 Torparen Eric Olsson Gårdtjern Bonde Dottern Märta Lovisa Nilsdotter Wästansjö
1818-12-29 1818-11-22 Krono Båtsmannen Gabriel Gumse Timrå Pigan Greta Stefansdotter Löfsätt

1818-11-22 Drängen Olof Ersson Selånger och Lillro Pigan Catarina Matsdotter Djupdalen

1818-11-29 Förra Landbond: och Enkl. Johan Olsson Qwarnsätt Selångers S:n Bonde Enkan Anna Brita Pehrsdotter Norrkofland
1819-03-11 1819-01-17 Torparen och Enklingen Nils Nilsson Bjerme Enkan Anna Martinsdotter Bjerme
1819-02-16 1819-01-24 Drängen Jon Jonsson Hässjö och Strand Torp: Dottern Christina Jonsdotter Öfverkofland
1819-05-23 1819-04-18 Drängen Eric Nordqvist Löfsätt Bonde Dottren Ingrid Lena Jonsdotter Gårdtjern
1819-05-30 1819-04-25 Drängen Erik Jonsson Vesterkollsta och Selånger Pigan Karin Ersdotter Nora
1819-07-01 1819-06-06 Skatte Bond: Nils Olsson äldre Löfsätt Fjerdingsmans Dottern Anna Brita Martinsdotter Bjerme
1819-07-06 1819-06-06 Drängen Pehr Ersson
Bonde Dottern Märta Pehrsdotter Bjerme
1819-09-18 1819-08-01 SkatteBond: och Enkemannen Eric Johansson Indahl och Arklo Bonde Enkan Stina Olsdotter Gårdtjern
1819-11-05 1819-10-10 SkatteBonden Pehr Pehrsson Solom Pigan Anna Pehrsdotter Solom
1819-11-29 1819-10-10 Sochen Skräddaren Olof Sätterqvist
Pigan Märta Brita Nilsdotter Ytterkofland
1819-11-07 1819-10-10 SkatteBond: Jon Jonsson Bjerme Skatte Bonde Dottern Cajsa Brita Henriksdotter Näsvattnet

1819-10-17 Sochne Skomakaren Eric Åman Indahl och Åse Bonde Dottern Märta Brita Andersdotter Byn
1819-11-14 1819-10-17 Torp. och Enkemannen Anders Andersson Nora Pig. Greta Ersdotter Nora
1819-11-19 1819-10-24 Bonde Son Sven Ersson Wästansiö Torpare Enkan Helljan Johansdotter Nora
1819-11-28 1819-10-24 Bonde Son Henrik Olsson Nora Bonde dottern Brita Märta Johansdotter Bjerme
1820-02-29 1819-12-05 Bonde Son Olof Olofsson Nora Bonde Dottern Cajsa Greta Larsdotter Gårdtjern
1820-01-09 1819-12-12 Drängen Eric Hansson Solom Pigan Sofia Wilhelmina Bergman Löfsätt
1820-04-03 1820-03-12 Skatte Bond. Nils Olsson Öfverkofland Nemndemans Dottern Greta Cajsa Nilsdotter Flata
1820-04-23 1820-04-09 Borgaren och Fiskaren Jonas Roberg Sundsvall Pigan Märta Isacsdotter Ytterkofland
1820-09-17 1820-07-30 Ord: Kr. Båtsm. Nils Norberg
Pigan Märta Andersdotter Gårdtjern
1820-10-24 1820-09-24 Bond. och Enklingen Jon Bertilsson Indahl och Åse Nemnd:s Dott. Greta Brita Paulsdotter Strömås
1820-10-27 1820-10-08 Drängen Eric Henriksson Selldahl Byn Pigan Charlotta Vilhelmina Nordin Byn
1820-11-17 1820-10-08 Drängen Anders Nilsson Byn Pigan Märta Olsdotter Öfverkofland
1820-10-29 1820-10-08 Dräng. Anders Andersson Nora Pigan Catarina Jonsdotter Strömås
1820-11-19 1820-10-08 Drängen Jacob Strandell Lorentsforss Tullqvarn Pig. Märta Stina Bjermqvist Bjerme
1820-11-05 1820-10-15 Drängen Erik Ersson Sjölund Löfsätt Klockare dottern Anna Cajsa Blohm Löfsätt
1820-12-27 1820-11-12 Skatte B: och Enklingen Isak Nilsson Löfsätt Hushållerskan Ingrid Andersdotter Löfsätt

1820-11-19 Drängen Nils Andersson Västansjö Nemndemans Enkan Stina Ersdotter Västansjö