Vigselregister Sättna C:4
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1821-01-28 1821-01-07 Drängen Eric Larsson Gårdtjern Bonde Dottern Cajsa Brita Ersdotter Nora
1821-03-18 1821-02-04 Drängen Pehr Johansson Öfverkofland Pigan Anna Pehrsdotter Öfverkofland
1821-04-23 1821-03-25 Drängen Henrik Svensson Ljustorp och Roten Pigan Lisa Hansdotter Öfverkofland
1821-06-12 1821-04-29 Drängen Olof Pehrsson Indahl och Högsjö Bonde dottern Anna Olsdotter Nora
1821-06-22 1821-05-06 Drängen Didrick Florontz Löfsätt Bonde Dottren Ingrid Brita Nilsdotter Löfsätt
1821-06-14 1821-05-06 Drängen Nils Olofsson Öfverkofland Torpare dottern Brita Pehrsdotter Strömås
1821-11-13 1821-09-30 Torparen Nils Nilsson Solom Bonde Dottern Anna Larsdotter Brölös
1821-11-18 1821-09-30 Bond: Eric Andersson Brölös Pig: Ingrid Stina Johansdotter Solom
1821-11-10 1821-09-30 Krono Båtsmannen Paul Ersson Löfblad
Pig: Anna Birberg Flata
1821-11-04 1821-10-07 Torparen och Enklingen Sven Andersson Västansjö Klockare Dottern Greta Lisa Blohm Löfsätt
1821-11-17 1821-10-21 Torparen Isak Johansson Ekström Indahl och Säter B:de dott. Segrid Jonsdotter Gårdtjern
1822-01-03 1821-11-25 Skatte Bond: Simon Johansson Indahl och Sunnås B:de Dottern Catharina Hansdotter Gårdtjern
1822-05-27
Sochen Skräddaren Ingemar Härén Indahl B:de Dott. Anna Greta Ersdotter Rösåsen
1822-05-12 1822-04-21 Drängen Pehr Andersson Löfsätt Pigan Helena Crist. Landgren Gårdtjern
1822-11-05 1822-09-29 Torp: Pehr Ersson Västansjö Pigan Magdalena Ersdotter Berg Västansjö
1822-11-10 1822-10-06 Skatte Bonden Olof Pehrsson Västansjö Torp. Dott. Ingrid Greta Pehrsdotter Byn
1822-11-16 1822-10-27 Drängen Isak Jonsson Löfsätt Torp: Dottern Anna Lena Nilsdotter Löfsätt
1823-05-08 1823-03-16 Torparen Jonas Kårvall Västansjö Torp: dottern Sigrid Nilsdotter Nora
1823-06-14 1823-05-04 Torparen och Enklingen Henrik Hansson Byström
Pigan Märta Birberg Brölös
1823-06-17 1823-05-11 Drängen Måns Ersson Västansjö Pigan Hedvig Dorothea Malmberg Västansjö
1823-06-22 1823-05-25 Drängen Jonas Salomonsson Granlo Pig. Ingrid Olsdotter Sättna Prästbord
1823-07-13 1823-06-15 Bond: Pehr Ersson Bjerme Bonde dottern Sara Greta Pehrsdotter Strömås
1823-07-20 1823-06-15 Socken Skräddaren Nils Tjernqvist
Bonde dottern Brita Märta Salomonsdotter Ytterkofland
1823-07-19 1823-06-15 Torparen och Enklingen Isak Johansson Nora B:de Enkan Catarina Henriksdotter Löfsätt
1823-10-19 1823-09-21 Drängen Jonas Säterqvist Selånger och Qvarnsäter Torp. Enkan Catarina Pehrsdotter Byn
1823-11-13 1823-09-28 Socken Skräddaren Christopher Fröling
Pigan Anna Märta Åslund Norrkofland

1823-11-16 Bonde Sonen Jacob Jacobsson Östanå B:de Dottern Cajsa Stina Olsdotter Gårdtjern
1824-01-06 1823-11-23 Drängen Joh: Ersson Nora
Anna Olsdotter Nora
1824-07-25 1824-07-04 Torp: och Enklingen Nils Pehrsson Löfsätt Pigan Stina Johansdotter Löfsätt
1824-08-29 1824-08-08 Torparen Olof Olofsson Berglund Indahl och Högsjö Pigan Greta Pehrsdotter Solom
1824-10-08 1824-08-22 Torpare Son Joh. Pehrsson Byn Nemndemans d:rn Anna Märta Isaksdotter Byn
1824-10-24 1824-09-12 Torp. och Enklingen Pehr Pehrsson gl. Gårdtjern Pig. Segrid Larsdotter Gårdtjern
1824-10-26 1824-10-03 Drängen Olof Larsson Bjerme Pigan Gertrud Larsdotter Bjerme
1825-01-07 1824-11-28 Torpare Son Anders Ersson Västansjö Pigan Sara Stina Jonsdotter Västansjö
1825-01-16 1824-12-19 Drängen Olof Olsson Flata Pigan Helena Larsdotter Byn
1825-01-16 1824-12-19 Drängen Johan Voxberg Nora Torpare Dott. Catharina Olsdotter Näsvattnet
1825-02-11 1825-01-16 Drängen Nils Olsson Solom Pigan Catarina Jönsdotter Solom
1825-06-12 1825-05-15 Bonden Nils Guliksson Östanå Bonde Dottern Segrid Cajsa Pehrsdotter Strömås
1825-07-07 1825-06-19 Torp. och Enklingen Lars Olof Roklander Rösåsen B:de Dott. Märta Stina Ersdotter Rösåsen
1825-10-02 1825-08-21 Drängen Anders Herman Kjernlund Västansjö Torp. Enkan Anna Ersdotter Nora
1825-11-03 1825-10-02 Bond: Anders Andersson Indahl och Krånge B:de Dott. Ingrid Helena Sverkersdotter Bjerme

1825-10-16 Ord. Kr. Båtsmannen Joh. Fred. Nylander Indahl och Åse Pig: Anna Johansdotter Öfverkofland
1825-11-13 1825-10-09 Torparen Jonas Bostedt Bjerme Bonde Dottern Sara Larsdotter Brölös
1825-11-27 1825-10-09 Bonde Son och Strandfiskaren Æskil Pehrsson Alnön och Gista Bonde Dottern Segrid Isaksdotter Gårdtjern
1825-11-06 1825-10-16 Drängen Johan Johansson Västansjö Pigan Stina Pehrsdotter Västansjö
1825-11-25 1825-10-16 Drängen Anders Olsson Engman Tuna och Alsta Båts:ms Dottern Sara Cajsa Andersdotter Timmerman Tösta

1825-11-06 Bond och Enklingen Olof Jonsson gl. Gårdtjern B:de Dottern Sara Olofsdotter Byn
1825-12-26 1825-11-20 Drängen Olof Michaelsson Löfsätt Pigan Anna Stina Olofsdotter Löfsätt
1826-05-14 1826-02-19 Drängen Jon Jonsson Timrå och Skyttberg Pig: Brita Nilsdotter Öfverkofland
1826-05-15 1826-04-02 B:de Sonen Johan Isaksson Selånger och Vesterkollsta Torpare Dottern Märta Pehrsdotter Gårdtjern
1826-06-15 1826-05-14 Skatte Bond: Er. Pet. Isaksson Löfsätt Bonde dottern Catarina Ersdotter Västansjö
1826-06-11 1826-05-21 Drängen Johan Jonsson Strömås B:de Dottern Margreta Ersdotter Strömås
1826-08-06 1826-06-18 Drängen Johan Larsson Timrå S:n och Mellesbyn Pigan Maria Brita Nilsdotter Bjerme
1826-08-13 1826-06-18 Torp. Jacob Andersson Nora B:de Enkan Märta Lisa Olsdotter Gårdtjern
1826-09-10 1826-07-16 B:den och Enkl. Olof Jonsson gl. Gårdtjern B:de Enkan Catarina Clemensdotter Gårdtjern
1826-10-08 1826-08-13 Drängen Paulus Wiklund Indahl och Högsjö Byggmäst. Dottern Sara Nylander Gårdtjern
1826-10-22 1826-09-24 Förra Skatte Bonden och Enklingen Salomon Ersson Ytterkofland Torp. Dott. Sara Märta Jonsdotter Öfverkofland
1826-11-05 1826-10-08 Torp. och Enklingen Nils Jonsson Bjerme Pigan Ingrid Nilsdotter Västansjö
1826-10-31 1826-10-08 Skatte Bonden Israel Andersson Indahl och Baggböle Skatte B:de D:rn Anna Brita Pehrsdotter Strömås
1826-11-17 1826-10-22 Torpare Son Erik Olsson Näsvattnet Torp. Dott. Cajsa Märta Andersdotter Wästansjö
1826-11-12 1826-10-22 Dräng. Gustaf Nordlund Byn Pigan Cajsa Lisa Olofsdotter Öfverkofland

1826-10-29 Tillkommande Skatt: Bond. Pehr Olsson Selånger och Hulljen B:de Dottren Brita Christina Pehrsdotter Nora
1826-12-28 1826-10-29 Dräng: Jöns Jönsson Nora Pigan Catarina Isaksdotter Nora
1826-12-10 1826-11-05 Klockaren Matts Johan Siller
B:de Dottern Ingrid Magdalena Jonsdotter Öfverkofland
1827-06-17 1827-05-13 Bonden Magnus Paulsson Strömås B:de dottern Brita Stina Pehrsdotter Nora
1827-06-22 1827-05-20 Fjerdingsmans Sonen Eric Martinsson Bjerme Bonde dottr. Lona Cajsa Danielsdotter Gårdtjern
1827-07-01 1827-06-10 Hammar Smeds Dräng. Eric Hammarström Noraforss Bruk Pig. Anna Maria Ersdotter Noraforss Bruk
1827-07-22 1827-06-10 Bonde Dräng. Jon Pehrsson Nordansjö Pigan Sigrid Thomasdotter Bjerme
1827-08-05 1827-07-08 Afskedade Fältjägaren Lars Dahlberg Bjerme Torpare Enkan Greta Andersdotter Bjerme
1827-09-30 1827-09-02 Blifvande Torparen Jon Jonsson Öfver Kofland Bondedottren Cajsa Lisa Jonsdotter Öfver Kofland
1827-10-07 1827-09-09 Blifvande Bond. Pehr Jonsson Tösta B:de dottern Brita Cajsa Hansdotter Djupdalen
1827-10-30 1827-09-30 Bondesonen Jonas Ersson Västansjö Bondedottren Ingrid Ersdotter Indal
1827-11-04 1827-09-30 Drängen Christian Simonsson Byn Pigan Segrid Cajsa Ersdotter Byn
1827-11-11 1827-10-14 Drängen Magnus Isacsson Löfsätt Pig: Ingrid Brita Nilsdotter Löfsätt
1827-11-27 1827-11-04 Dräng. Hans Tysk Indal Torpare Enkan Br. Christina Norberg Västansjö
1828-06-08 1828-05-18 Drängen Olof Olofsson Sättna Prästbord Pigan Margaretha Wåhlberg Bjerme
1828-07-13 1828-06-15 Bondesonen Jon Jonsson Öfverkofland Bondedottr. Hel. Cathar. Isacsdotter Rösåsen
1828-07-20 1828-06-01 Dräng: Eric Ersson Gårdtjern Pigan Greta Lisa Pehrsdotter Gårdtjern
1828-07-27 1828-07-06 Drängen Jon Jacobsson Löfsätt Fosterdottren Sara Br. Isacsdotter Löfsätt
1828-12-04 1828-11-02 Drängen Nils Nilsson Wästansjö F. B:de dottren Anna Gr. Guliksdotter Östanå
1828-12-07 1828-11-09 Bonde Sonen Ol. Ersson Västansjö Pigan Märta Ersdotter Gårdtjern
1828-12-26 1828-11-23 Kr. Båtsm. Lars Sjöberg Sköns S:n Pigan Br. Greta Törnsten Sättna och Flata
1829-02-02 1828-12-14 Torparen Lars Månsson Wästansjö Pigan Christina Halfvarsdotter Huljen, Selånger S:n
1829-06-08
Bonden Christofer Pehrsson
Bondottern Greta Märta Andersdotter Selånger och Kungsgården
1829-06-12
Enchemannen, Torp. Eric Aronsson Åsen i Indahl och Åse Torpare Enkan Anna Andersdotter Nora
1829-07-04
Rådman Thomas Rönholm Sundsvall Enke Fru Comministerskan Märta Ullrica Wiklander
1829-11-01
Blifvande Torp. Anders Ersson Wästansjö Torpare Dottren Anna Märta Nilsdotter Wästansjö
1829-11-08
Blifvande Torp. Sven Pehrsson Wästansjö Torp. Dottren Segrid Mattsdotter Djupdalen

1829-11-29 Torp. Enkem. Nils Jonsson Bjerme Torpare dottren Ingrid Nilsdotter Solom
1829-12-06
Enklingen och Bonden Nils Larsson Bjerme Bondedottren Segrid Stina Nilsdotter Ytter Kofland
1829-12-06
Socken skräddaren Nils Bergquist Selånger Pigan Lisa Larsdotter Selånger
1830-01-03
Torp och Enkemannen Lars Adam Nilsson Byn Torp. dottren Segrid Helena Selldahl Byn
1830-02-07
Båtsman Henrik Alhman Ahlnön Torpare dottren Margareta Jacobsdotter Wästansiö
1830-02-28
Torp. Anders Mattsson Djupdalen Pigan Christina Olofsdotter Huljen och Selånger
1830-04-25
Torp. Jonas Fröling Bjerme Bondedottren Anna Brita Nilsdotter Norr Kofland
1830-05-16
Skepparen Johan Daniel Sjögren Sundsvall Jungfru Märta Catharina Lundberg Noraforss Bruk
1830-06-04
Torp. Isak Ersson Strömås Bondedottren Märta Segrid Henriksdotter Oggestad i Selånger
1830-06-11
Enkemannen och Nämndemannen Nils Isaksson Nordansjö Nämndemansdottren Sara Cajsa Pålsdotter Strömås
1830-06-24
Bondeson Eric Gustaf Isaksson Rösåsen Bondedottren Märta Brita Nilsdotter Löfsätt
1830-10-10
Bondeson Anders Isaksson Byn Bondedottren Ingrid Olofsdotter Byn
1830-10-17
Enkem. Torp. Pehr Segersson
Pigan Catrina Pehrsdotter Gårdtjern
1830-11-07
Torp. Olof Kårström Ljustorp Bondedottren Segrid Cajsa Jacobsdotter Flata
1831-06-24
Blifvande Bonden Erik Olofsson Öfverkofland Bondedottren Brita Märta Jonsdotter Öfverkofland
1831-07-10
Krono Båtsman Anders Bårman
Pigan Cajsa Stina Isaksdotter Gårdtjern
1831-08-07
Drängen Pehr Gulliksson
Torpare Dottren Christina Nilsdotter Wästansjö
1831-10-02
Handelsmannen Pehr Gustaf Dahlström Sundsvall Demoiselle Inga Catharina Ekendahl Sundsvall
1831-10-09
Drängen Erik Ersson Bjerme Torpare dottren Christina Olsdotter Bjerme
1831-11-08
Bonden Jon Olofsson
Torpare Enkan Cajsa Lisa Olofsdotter Byn
1831-11-10
Drängen Pehr Sätlin Oggestad Pigan Märta Brita Olsdotter Tösta
1831-11-15
Drängen Anders Gulliksson Wästansjö Bondedottren Cajsa Lisa Pehrsdotter Nora
1832-04-01
Drängen Erik Carlsson Nora Torpare dottren Märta Stina Gulliksdotter Nora
1832-06-17
Socken skräddaren Jon Tjernlund Gårdtjern Bondedottren Stina Cajsa Mickelsdotter Nora
1832-06-24
Blifvande Bonden Olof Pehrsson Quarsett uti Selånger Bondedottern Christina Olofsdotter Sättna och Byn
1832-06-30
Drängen Johan Bjermquist
Pigan Brita Stina Svensdotter Tösta
1832-08-26
Torparen Pehr Andersson Byn Bondedottren Anna Christina Ersdotter Nora
1832-11-11
Mästersvennen Gustaf Öhman Noraforss Bruk Hammarsmedsdottren Anna Brita Grubb
1832-11-11
Drängen Henrik Ersson Wästansjö Torpare dottren Christina Nilsdotter Wästansjö
1832-12-03
Mästersven Erik Buller Noraforss Bruk Pigan Anna Greta Johansdotter Noraforss Bruk
1832-12-22
F. d. Torp. Erik Thorén Skön Torp. innehafwerskan Catarina Nilsdotter Löfsätt
1832-12-30
Skomakaren Henrik Lundquist
Torpare dottren Ingrid Cajsa Ersdotter Wästansjö
1833-06-09
Bonden Pehr Jacobsson Flata Jungfru Anna Christina Rasberg Selånger och Oggestad
1833-06-30
Drängen Jonas Tjernström Gårdtjern BondeDottren Anna Greta Michaelsdotter Nora
1833-06-30
Torp. Isak Nilsson
Bondedottren Sara Greta Olsdotter Gårdtjern
1833-07-14
Drängen Gustaf Sundman
Bondedottren Märta Cecilia Pehrsdotter Byn
1833-08-11
Drängen Anders Nilsson Öfverkofland Pigan Christina Danielsdotter Öfverkofland
1833-10-20
Torp. och Enkemannen Nils Olofsson Näsvattnet Pigan Segrid Catarina Olsdotter Silje och Selånger
1833-11-03
Drängen Carl Abrah. Enqvist
Hemmans Ägarinnan Anna Christina Jonsdotter Quarnsvedjan
1833-11-10
Bondeson Olof Sverkelsson
Bondedottren Anna Christina Pehrsdotter Bjerme
1833-11-17
Drängen Olof Petter Göransson Ytter Kofland Bondedottren Brita Märta Nilsdotter Ytter Kofland
1833-11-22
Bonden Johan Danielsson Gårdtjern Fjerdingsmans Dottren Cajsa Greta Martinsdotter Bjerme
1833-12-29
F. d. Bonden Johan Wallin Skön Bonde Enkan Catarina Olofsdotter Gårdtjern
1834-01-14
Bondeson Olof Mickelsson
Bondedottren Segrid Cajsa Olsdotter Nora
1834-06-10
Blifvande Bonden Aron Aronsson Åse uti Indahl Bondedottren Sara Cajsa Jonsdotter Gårdtjern
1834-06-24
Blifvande Bonden Jonas Ersson Djupdalen Bondedottren Märta Christina Hansdotter Djupdalen
1834-06-24
Torp. och Enkem. Magnus Löfström? Ljustorp och Edsåker Bondedottren Märta Margareta Nilsdotter Löfsätt
1834-10-26
Bruksarbetaren Erik Nordquist Noraforss Hammarsmedsdottren Segrid Catharina Broms
1834-11-14
Hemmansägaren Henrik Henriksson Näsvattnet Pigan Brita Greta Ersdotter Öfver Kofland
1834-11-23
Drängen Pehr Tjernström Gårdtjern Torpare Enkan Märta Brita Nilsdotter Gårdtjern
1834-12-28
Torparen Jöns Gulliksson Nora Enkan Segrid Nilsdotter Nora
1835-02-21
Ordinarie Krono Båtsman Er. Wall
Pigan Anna Christina Lindberg Selånger
1835-02-22
Drängen Olof Rodin Löfsätt Bondedottren Cajsa Brita Nilsdotter Löfsätt
1835-05-17
Blifvande Bonden Pehr Nilsson Norrkofland Pigan Carin Olsdotter Strömås
1835-06-07
Torpare Sonen Nils Olsson
Pigan Greta Lisa Ramberg Bjerme
1835-06-08
Mästersmeden Hemming Bergström Noraforss Bruk Torpare Dottren Märta Brita Isaksdotter Nora
1835-06-14
Sockenskomakaren Pehr Olof Åsell Timrå Bondedottren Catarina Christina Svensdotter Tösta
1835-06-24
Blifvande Bonden Olof Olsson Löfsätt Bondedottren Segrid Catarina Olofsdotter Löfsätt
1835-06-24
Blifvande Torparen Matts Nylander Graftjern Pigan Anna Christina Westerberg Graftjern
1835-07-19
Blifvande Torparen Jacob Mickelsson Wästansjö Torpare Enkan Anna Märta Nilsdotter Wästansjö
1835-10-25
Kohldrängen Gustaf Abraham Broms Noraforss Bruk Pigan Maria Catharina Sundström Nora
1835-11-05
Bonden Magnus Henriksson
Pigan Anna Olsdotter Holm och Hullsjön
1835-11-08
Bonden Johan Johansson Timrå och Venna Bondedottren Greta Lisa Nilsdotter Ytterkofland
1835-11-08
Bondeson Lars Petter Pehrsson
Pigan Sara Cajsa Jonsdotter Öfverkofland
1835-11-11
Enkem. Torp. Henrik Lundquist
Pigan Carolina Mathilda Landgren Wästansjö
1835-12-26
Enkem. Torp. Lars Roklander Rösåsen Pigan Sara Larsdotter Rösåsen
1836-01-01
Socken Skomakaren Anders Löfquist
Gästgifvare Enkan Brita Cajsa Pehrsdotter Yttre Kofland
1836-05-15
Enkemannen och Torp. Pehr Pehrsson Gårdtjern Bonde Enkan Margareta Olsdotter Nora
1836-06-19
Torp. och Enkemannen Erik Carlsson Nora Bondedottren Sara Greta Jacobsdotter Östanå
1836-06-24
Bonden Jon Jonsson Nyland uti Indahl Bondedottren Ingrid Christina Larsdotter Löfsätt
1836-09-12
F. gardisten Lås Lars Larsson
Dess hushållerska Segrid Röstlund Nora
1836-11-06
Bondeson Isak Ersson Nora Bondedottren Anna Olofsdotter Byn
1836-12-26
Drängen Nils Nilsson Nora Pigan Catharina Olsdotter Håf i Selånger
1837-05-15
Bonden Joh. Englund Tösta Bondedottren Anna Svensdotter Tösta
1837-06-16
Bden, Enkeman Johan Johansson Solom Pigan Cajsa Stina? Jacobsdotter? Solom
1837-06-18
Bonden Olof Mickelsson Byn Gästgifvare dottren Anna Brita Pehrsdotter Ytter Kofland
1837-06-18
Bonden Martin Jonsson Indahl och Krånge Bonde Enkan Cajsa Greta Larsdotter Gårdtjern
1837-07-09
Bondesonen Olof Säterqvist Bjerme Bondedottren Cajsa Märta Ersdotter Norrkofland
1837-07-23
Bondesonen Jonas Grafström Graftjern Bondedottren Brita Märta Nilsdotter Nordansjö
1837-07-25
Bonden Olof Olsson Löfsätt Bondedottren Cajsa Lena Ersdotter Gårdtjern
1837-09-03
Kohldr. Aron Söderlund Noraforss Barnmorskan Carin Forslund Noraforss
1837-10-29
Bonden Nils Pehrsson Selånger och Hällom Bondedottren Cajsa Brita Nilsdotter Löfsätt
1837-11-12
Blifvande Bonden Erik Åström
Nämndem. Dottren Margareta Olsdotter Byn
1837-11-14
Socken Skräddaren Daniel Bjermqvist Bjerme Pigan Sara Märta Jonsdotter Flata
1837-11-19
Torp. Michaël Norrbom Selånger och Öster Ro Pigan Ingrid Lisa Andersdotter Öfver Kofland
1837-12-26
Färgeri Fabriqueren Joh. Öhrberg ?????? Bondedottren Ingrid Margareta Bylund Östanå
1837-12-26
Torp. Erik Petter Lodin Nora Pigan Anna Greta Pehrsdotter Wästansjö
1838-04-16
Enkemannen och Torparen Anders Andersson
Pigan Märta Lisa Ekström Graftjern
1838-06-03
Drängen Nils Andersson Öfverkofland Torparedottren Greta Lisa Ersdotter Gårdtjern
1838-06-14
F. d. Fjerdingsmannen Mart. Olsson Bjerme Pigan Catarina Margareta Pehrsdotter Bjerme
1838-07-22
Drängen Erik Ersson Nyland uti Indahl Bonde Enkan Anna Greta Ersdotter Rösåsen
1838-08-09
Bruksarbetaren Erik Grubb
Pigan Sara Cajsa Pehrsdotter Noraforss Bruk
1838-11-10
F. Fördubblings Båtsmannen Anders Timmerman Tösta Pigan Cajsa Lisa Löfblad Ahlnön
1838-11-13
Bonden och Enkemannen Isak Nilsson Gårdtjern Bondedottren Anna Lisa Nilsdotter Graftjern
1838-11-18
Bonden Jonas Isaksson Rösåsen Bondedottren Cajsa Brita Jonsdotter Nordansjö
1838-11-27
Krono Båtsmannen C. Fr. Norberg Gårdtjern Bondedottren Greta Lisa Isaksdotter Gårdtjern
1838-12-22
Drängen Lars Johansson Ytter Kofland Gästgifverskan Anna Greta Mattsdotter Ytter Kofland
1838-12-26
Torp. och Enkemannen Isak Ekström
Pigan Cajsa Stina Larsdotter Gårdtjern
1838-12-30
Bonden Erik Johansson Alnön och ????? Bondedottren Christina Lisa? Nylund? Östanå
1838-12-30
Torp. och Enkemannen Erik ? Nora Bondedottren Ingrid Cajsa Nilsdotter Selånger? och Huli
1839-03-10
Hofslagare Mästaren Fredrik August Enbom Flata Pigan Anna Greta Jonsdotter Sundsvall
1839-06-24
Bonden Mickel Ersson
Bonde Enkan Brita Stina Pehrsdotter Strömås
1839-06-24
Torp. Mickel Mickelsson Gårdtjern Torp. dottren Lisa Stina Larsdotter Indahl och Säter
1839-08-29
Enkemannen och förra Torparen
Indahl Torp. Enkan Anna Märta Åslund Norrkofland
1839-10-06
Drängen And. Norberg
Pigan Anna Greta Jonsdotter Nordansjö
1839-10-10
Bonden Olof Olsson Ahlsta och Tuna Bondedottren Ingrid Märta Ersdotter Nora
1839-10-10
Kohlaren J. O. Söderström Noraforss Pigan Brita Lena Abramsdotter Noraforss
1839-10-20
Drängen Jonas Nyman Byn Torpare dottren Stina Brita Svensdotter Nora
1839-11-14
Blifvande Bonden Pehr Ersson Wästansjö Gästgifvare dottren Märta Cajsa Pehrsdotter Yttre Kofland
1839-12-01
Hemmansägaren Er. Joh. Nordlander Byn Bondedottren Ingrid Lisa Hansdotter Byn
1839-12-03
Hemmansägaren Carl Pett. Burman Attmar Bondedottren Märta Christina Pehrsdotter Strömås
1839-12-12
Socken Skräddaren Pehr Melin Selånger Pigan Anna Maria Larsson Tösta
1840-01-02
Tillträdande Torparen Matts Pehrsson Byn Torpare dottren Greta Stina Isaksdotter Byn
1840-01-02
Drängen Pehr Nilsson Indahl och Högsjö Båtsmans Enkan Greta Cajsa Ersdotter Bjerme
1840-03-08
Timmermannen Elias Häggqvist Skön Bonde dottren Anna Cajsa Nilsdotter Yttre Kofland
1840-06-14
Målaren Olof Hartman Indahl och Högsjö Torpare dottren Anna Margareta Olofsdotter Östanå
1840-06-21
Drängen Carl Johan Lind Bäckegren Enkan Märta Christina Larsdotter Byn
1840-07-19
Enkemannen och Hemmansägaren Pehr Jacobsson Flata Pigan Anna Cajsa Isaksdotter Flata
1840-08-29
Bonden Erik Boström Rösåsen Bondedottren Helena Catarina Henriksdotter WesterRo i Selånger
1840-10-11
Spiksmeds Lärlingen Carl Solander? Noraforss Hammarsmeds dottren Maria Elisabet ?????berg Noraforss
1840-10-11
Torparen Sven Jacobsson Solom Pigan Catarina Jonsdotter Hässjö
1840-11-03
Blifvande Bonden Mattias Olofsson Nora Bonde dottren Brita Cajsa Magnusdotter Västansjö
1840-11-08
Torp. Lars Engman Rösåsen Pigan Segrid Brita Bostedt Nordansjö
1840-11-22
Drängen Jon Olof Nilsson Öfverkofland Pigan Anna Pehrsdotter Öfverkofland
1840-12-03
Bonden Jon Pehrsson Nora Bonde Enkan Anna Stina Pehrsdotter Bjerme
1840-12-06
Rotebåtsmannen Anders Jacob Skräddare Selånger Pigan Cajsa Stina Åkesdotter Selånger
1840-12-27
Drängen Magnus Andersson Solom Bonde Enkan Anna Pehrsdotter Solom
1841-05-30
Drängen Nils Magnus Andersson Brölös Bondedottren Märta Brita Ersdotter Brölös
1841-05-31
Socken skräddaren Joh. Nikl. Wiklund Indahl Mjölnare dottren Brita Christina Johansdotter Lorentsforss
1841-06-06
Torp. Hans Coljander Strömås Bondedottren Sara Märta Pehrsdotter Strömås
1841-06-20
Bruksarb: Hans Pett. Hammarström Noraforss Pigan Lisa Magd. Göransdotter Noraforss
1841-06-24
Blifvande Bonden Olof Nilsson Öfverkofland Bonde Enkan Ingrid Stina Larsdotter Löfsätt
1841-10-24
Torp. Lars Erik Wiklund Gårdtjern Pigan Märta Stina Lindgren Nyland och Indahl
1841-11-09
Blifvande Torparen Erik Ersson ungre Nora Pigan Anna Märta Nilsdotter Wästansjö
1841-11-14
Sockenskräddaren Johan Colldén Öfverkofland Bondedottren Ingrid Märta Pehrsdotter Öfverkofland
1842-01-06
Drängen Erik Lögdberg
Pigan Inga Elisabet Thungren Sundsvall
1842-04-03
Blifvande Torp. Erik Jon Rodin Timrå Kyrkvaktare Dottren Stina Greta Olofsdotter Sättna
1842-04-03
Torp. Hans Ersson Bylund Byn Pigan Cajsa Greta Ersdotter Tösta
1842-05-15
Drängen Anders Andersson
Pigan Gustafva Elisabet W???ing Byn
1842-06-28
Bondesonen Lars Ersson Nora Bondedottren Brita Cajsa Nilsdotter Löfsätt
1842-06-28
Drängen Johan Hammarberg
Bondedottren Anna Cajsa Nilsdotter Löfsätt
1842-07-05
Drängen Nils Petter Fröling Timrå Bonde Enkan Brita Märta Jonsdotter Norrkofland
1842-10-11
Bondesonen Olof Jonsson Nordansjö Bondedottren Anna Märta Brandin? Bjerme
1842-10-23
Bonden Johan Michael Nordvall Flata Pigan Brita Märta Michelsdotter Byn
1842-10-25
Bonden Anders Pehrsson? Strömås Bondedottren Brita Greta Nilsdotter Graftjern
1842-11-03
Torp. Jonas Åberg Rösåsen Barnhus Flickan Brita Stina Hedman Yttre Kofland
1842-11-06
Tillträdande bonden Jacob Jacobsson
Hemmansägarinnan Sara Cajsa Mickelsdotter Östanå
1842-11-08
Mästersvennen Johan Gustaf Nordin
Hammarsmeds Mästare dottren Cajsa Lena Bergström Noraforss
1842-11-25
Torpar Sonen Jonas? Bylund Ahlnön Bondedottren Cajsa Stina Olsdotter Gårdtjern
1842-12-16
Tillträdande Bonden Isak Eliæson Solom Bondedottren Stina Brita Olofsdotter Solom
1842-12-28
Sjömannen Frans Victor Westman Gefle Pigan Anna ?ångberg Bjerme
1843-01-06
Ordinarie Krono Båtsm. Olof Dahlqvist Östanå Torp. Dottr. Ingrid Märta Samuelsdotter Östanå
1843-01-08
Drängen Salomon Nylander Löfsätt Torpare dottren Anna Märta Pehrsdotter Löfsätt
1843-01-31
Dagswerks Karlen Pehr ?????
Pigan Christina Brita Bjermqvist Sundsvall
1843-04-17
Skomakaren Joh. Dan. Åsén
Enkan Christina Catharina Lögdgren Sundsvall
1843-06-18
Bonden Anders Tjernblom Gårdtjern Gästgifvare dottren Ingrid Cecilia Pehrsdotter Yttre Kofland
1843-07-02
Bondesonen Olof Nilsson Graftjern Ndms dottren Helena Maria Pehrsdotter Huli i Selånger
1843-07-08
Torp. Pehr Birberg Strömås Bondedottren Anna Greta Nordin Solom
1843-07-16
Gästgifvaren Ol. Matt. Ytterbom Yttre Kofland Bondedottren Märta Cajsa Nilsdotter Flata
1843-07-30
F. b. och 2:dra gången Enkemannen Johan Wallin Gårdtjern Pigan Sara Brita Davidsdotter Gårdtjern
1843-10-17
Bond. Göran Erik Wenngren Timrå och Wenna Bondedottren Sara Margareta Ersdotter Nora
1843-11-07
Torparen Nils Olof Sätterqvist Bjerme Pigan Sara Märta Ersdotter Strömås
1843-11-21
Drängen och blifvande Torparen Pehr Pehrsson Wästansjö Pigan Christina Carolina Boman Wästansjö
1843-12-28
Bonden Lars Sätterqvist Bjerme Dess piga Ingrid Helena Pehrsdotter Bjerme
1843-12-28
Torp Nils Nilsson yngre Bjerme Torp. dottr Brita Catharina Dahlqvist Bjerme
1844-04-08
Torpar Sonen Nils Olof Delldén Nora Pigan Anna Hedström Nora
1844-04-23
Bondesonen Isak Sätterqvist Bjerme Pigan Sara Brita Jacobsdotter Gårdtjern
1844-06-24
Torp Pål Pålsson Strömås Pigan Cajsa Greta Davidsdotter Ljustorp och Hamre
1844-10-17
Nämdem. Nils Petter Grafström Graftjern Pigan Märta Helena Jonsdotter Graftjern
1844-11-03
Tillträdande Bonden Erik ??????? Edsgården i Timrå Bonde Enkan Cajsa Stina Jacobsdotter Edsgården i Timrå
1844-11-21
Bondeson Olof Nordell Nora Bondedottren Anna Greta Pehrsdotter Nora
1845-01-06
Torparen Carl Fredrik Tillander Byn Dess fästeqvinna Greta Sofia Byström Byn
1845-01-26
Bonden och Enkem. Magnus Andersson Solom Pigan Anna Märta Pehrsdotter Solom
1845-06-22
Torp. Nils Magnus Pehrsson Gårdtjern Pigan Magdalena Christina Jacobsdotter Ytterkofland
1845-10-26
Blifvande Torp. Matts Gustaf Andersson Graftjern Pigan Maria Stina Jonsdotter Gårdtjern
1845-11-09
Krono Båtsmannen Lars Adolf Birberg
Bonde dottren Anna Stina Ersdotter Nordansjö
1845-12-21
Torp. & Enkemannen David Pehrsson Löfsätt Torp. dottr. Anna Lisa Fagerberg Löfsätt
1846-01-04
Socken ?????aren Ol. Tjernström Bjerme Pigan Stina Olsdotter Gårdtjern
1846-01-30
Blifvande Bonden Erik Petter Bjermqvist Bjerme Bondedottren Anna Stina Danielsdotter Gårdtjern
1846-03-08
Blifvande Torp. Johan Gröndahl Löfsätt Pigan Anna Greta Jonsdotter Löfsätt
1846-03-25
Blifvande Torp. Nils Petter Wassén Huljen i Selånger Pigan Märta Lisa Nilsdotter Huljen i Selånger
1846-05-31
Torp. Pehr Löfqvist Byn Pigan Ingrid Brita Ersdotter Strömås
1846-06-24
Mästersvennen Olof Winholm Noraforss Bruk Torpare dottren Segrid Margareta Nordlund Nora
1846-10-11
Blifvande Bonden Er. Gust. Härén Rösåsen Pigan Greta Ersdotter Rösåsen
1846-10-25
Bonden Carl Johan Pehrsson Bjerme Gästg. dottr. Sara Marg. Pehrsdotter Ytter Kofland
1846-11-05
Torp. Erik Berglund Rösåsen Pigan Catarina Christina Pehrsdotter Strömås
1846-11-06
Drengen Erik Andersson Tösta Torpare dottren Segrid Cajsa Ersdotter Brölös
1846-11-10
Drengen Nils Petter Bjermqvist
Pigan Anna Märta Jacobsdotter Bjerme
1846-11-20
Drengen Jonas Pålsson Sätterström Bjerme Torpägarinnan Cajsa Stina Nilsdotter Bjerme
1846-12-01
Bondeson Matts Olof Nylander Bjerme Torpardottren Brita Lisa Johansdotter Öfwerkofland
1846-12-27
Drengen David Johansson Åkerberg Flata Bonde Enkan Anna Cajsa Isaksdotter Flata
1847-03-25
Mästarsven Erik Wågberg Noraforss Bruk Pigan Anna Märta Le Moine Noraforss Bruk
1847-05-02
Blifvande Torp. Lars Fredr. Wahlgren Bjerme Pigan Ingrid Märta Jonsdotter Nordansjö
1847-05-24
Drengen Anders Svensson Wästansjö Torpar Enkan Catarina Mårtensdotter Byn
1847-06-20
Socken Snickaren Anders Olof Sätterqvist
Bondedottren Märta Christina Larsdotter Rösåsen
1847-06-20
F. ?. Jonas Berglund Bjerme Bondedottren Anna Regina Larsdotter Rösåsen
1847-06-20
B. Erik Sätterberg Bjerme Torpar dottren Brita Catarina Larsdotter Bjerme
1847-06-24
Blifvande Torp. Nils Nilsson Löfsätt Pigan Stina Märta Nylander Sättna Prestbord
1847-07-17
Socken Snickaren Erik Lindström Rösåsen Pigan Cajsa Lisa Norberg Ytter Kofland
1847-09-05
Blifvande Torp. Jonas Efraim Lindgren
Pigan Stina Brita Norberg Nora
1847-09-12
Torparen Jonas Löfqvist Löfsätt Pigan Märta Fredrika Lundblad Löfsätt
1847-10-24
Socken Skräddaren Olof Näslund Byn Pigan Justina Båg Byn
1847-10-29
Enkem. o Nämndem. Isak Nilsson Gårdtjern Bonde Enkan Greta Maria Johansdotter Ahlnön och Fröst
1847-11-07
Drengen Hans Petter Jonsson Löfsätt Torpar Enkan Cajsa Brita Ersdotter Nora
1847-11-28
Torp. Sven Joh. Welander Byn Bondedottren Anna Greta Ersdotter Byn
1847-12-26
Torparen Olof Petter Byström
Pigan Sara Greta Sätterqvist Byn
1848-06-25
Drengen Olof Jonsson Indahl och Arklo Bondedottren Ingrid Cajsa Olsdotter Gårdtjern
1848-07-09
Drengen Simon Jonas Davidsson Sätterström Bjerme Pigan Brita Cajsa Dahlberg Bjerme
1848-07-16
Kohlaren Lars Johansson Djupdalen Kohlare dottren Cajsa Stina Andersdotter Näsvattnet
1848-09-17
Drengen Jacob Sundström Östanå Pigan Märta Cajsa Landin Öfverkofland
1848-10-29
Torp. Lars Bergqvist Löfsätt Bondedottren Anna Brita Pehrsdotter Strömås
1848-11-05
Bondesonen Jacob Öhlén Östanå Bondedottren Ingrid Elisabet Nordstén Hartung på Ahlnön
1848-11-09
Bonden Olof Petter Norén Nora Bondedottren Anna Stina Hammarberg Wästansjö
1848-10-06

Nils Ol. Åström Timrå och Gärde Bondedottren Engla Helena Ersdotter Nora
1848-11-19
Drengen Hans Ersson Strömberg Sundsvall Bondedottren Anna Brita Törnberg Tösta
1848-12-05
Bond. Isak Bergström Strömås Bondedottren Brita Ulrica Månsdotter Strömås
1849-01-07
Drengen Pehr Erik Söderlund Wästansjö Bondedottren Märta Brita Olsdotter
1849-04-09
Drengen Martin Dahlberg Öfver Kofland Pigan Märta Cajsa Rydstedt Graftjern
1849-06-17
Gästgifvar Sonen Erik Petter Ytterström
Bondedottren Ingrid Märta Tjernqvist Ytter Kofland
1849-06-17
Bonden Israel Andersson Gårdtjern Bondedottren Stina Märta Andersdotter Indahl och Arklo
1849-06-20
Drengen Carl Georg Morberg Bjerme Pigan Brita Magdalena Jonsdotter Bjerme
1849-06-29
Blifvande Bonden Pehr Ersson Nora Bondedottren Cajsa Brita Pehrsdotter Strömås
1849-08-26
Drengen Erik Olsson
Pigan Greta Stina Djupdalen
1849-10-16
Bondeson Martin Ersson Bjerme Bondedottren Cajsa Greta Nylander Bjerme
1849-11-06
Snikeri Arbet. Jonas Sättrin Strömås Bondedottren Anna Märta Härén Rösåsen
1849-11-11
Torp. Er. Gust. Andersson Graftjern Pigan Segrid Cajsa Larsdotter Oggesta
1849-12-28
Drengen Anders Andersson Indahl och Bjällsta Torpägarinnan Brita Jonsdotter Bjerme
1849-12-30
Kohldr. Joh. Fr. Åström Noraforss Torp. dottren Stina Cajsa Hammarström Noraforss
1850-01-06
Bondeson Mattias Pehrsson Liden och Åsen Torpare dottren Märta Brita Nilsdotter Brölös
1850-05-20
Wallackaren Joh. Daniel Fagerberg
Pigan Sofia Johanna Ekengren Löfsätt
1850-07-23
Drengen Jon Jonsson
Pigan Cajsa Brita Ersdotter Nordansjö
1850-10-03
Krono Båtsmannen Anders Löfblad Solom Torparedottr. Ingrid Helena Johansdotter Indahl och Arklo
1850-10-24
Drengen Jonas Salomonsson
Torparedottren Catar. Margareta Bjermqvist Flata
1850-10-27
Bonden Nils Petter Tjernblom Gårdtjern Gästgif. dottren Christina Charlotta Pehrsdotter Byn
1850-10-27
Spiksmeden Carl Abr. Granqvist Noraforss Hammarsmeds Mästar dottren Christina Winholm Noraforss
1850-11-03
Tillträdande Bonden Jonas Nylander Bjerme Bondedottren Anna Cajsa Pehrsdotter Timrå och Skyttberg
1850-11-03
Bondesonen Anders Petter Nylander Bjerme Pigan Cajsa Lisa Mickelsdotter Bjerme
1850-11-19
B. Jon Pehrsson Gårdtjern Torparedottren Ingrid Cajsa Pehrsdotter Gårdtjern
1850-12-29
Bonden Jon Jonsson Nordansjö Bondedottren Anna Elisabet Olsdotter Gårdtjern
1851-01-06
Drengen Jonas Pehrsson
Pigan Maria Christina Pehrsdotter Öfverkofland
1851-02-06
Torpar sonen Johan Petter Nordlund
Pigan Anna Christina Sundström Bjerme
1851-02-06
Drengen Jonas Birberg Löfsätt Torpar dottren Sara Engla Jonsdotter Löfsätt
1851-04-09
Drengen Jon Ol. Sellbom
Schalins från skiljda Hustru Brita Christina Ersdotter Rösåsen
1851-04-21
Enkemannen och Kolaren Isac Isacsson Noraforss Pigan Ingrid Märta Jonsdotter Hullsjön i Stöde
1851-06-08
Drengen och Skomakar Lärlingen Olof Jonsson Edlund Torp Bruksarbet. Enkan Sara Christina Olsdotter Noraforss
1851-06-09
Socken Skräddaren Erik Solinder Byn Torpar dottren Catarina Margareta Nilsdotter Löfsätt
1851-06-24
Torp. Erik Mattias Sjölund Löfsätt Bondedotr Märta Johanna Jacobsdotter Gårdtjern
1851-06-24
Bonden Olof Bjermqvist Bjerme Pigan Engla Ersdotter Strömås
1851-06-22
Bonden Olof Wiklund? Yttre kofl. Bondottren Cecilia Colldén Flata
1851-07-18
Drengen Nils Nilsson Solom Pigan Sara Christina Andersdotter Näs och Timrå
1851-09-14
Drengen Erik Petter Pehrsson Rösåsen Pigan Ingrid Christina Pehrsdotter Gårdtjern
1851-10-24
Drengen Jonas Bylander Sundsvall Torpägarinnan Sara Märta Pehrsdotter Flata
1851-10-26
Bonden Lars Mart. Nordin Solom Bondedottren Ingrid Lisa Bengtsdotter Ragunda och Krångede
1851-11-16
Torparen Olof Ersson Wästansjö Pigan Sofia Albertina Boström Sundsvall
1851-11-16
Torp. Magnus Andersson Bäckegren Pigan Lena Cajsa Jönsdotter Bäckegren
1851-11-20
Bonden Pehr Er. Hammarberg
Torpar dottren Märta Brita Löfqvist Wästansjö
1851-12-07
Torp. Anders Henriksson Stöde och Lillström Bondedottren Sara Naëma Michelsdotter Nora
1851-12-28
Drengen Jonas Johansson Indahl och Arklo Pigan Ingrid Magdalena Pålsdotter Bjerme
1852-01-15
F. b. Erik Pehrsson Norrkofl. Bonde Enkan Ingrid Märta Isaksdotter Strömås
1852-05-31
Drengen Jonas Petter Kårvall
Pigan Anna Greta Näslund Nora
1852-06-20
Hemmansegaren Daniel Löfblad Löfsätt Bondedottren Cajsa Greta Larsdotter Rösåsen
1852-06-24
Drengen Olof Olsson Löfsätt Bondedottren Ingrid Cajsa Jonsdotter Löfsätt
1852-07-11
Hemmansegaren Olof Ödlund Gårdtjern Pigan Märta Ersdotter Yttre Kofland
1852-07-18
Torparen Nils Engblom Gårdtjern Torpare dottren Ingrid Lena Jacobsdotter Bjerme
1852-08-15
Blifvande Torp. Lars Larsson Bjerme Pigan Märta Stina Svensdotter Strömås
1852-08-29
Bruksarbetaren Hans Pett. Hammarström Noraforss Pigan Cajsa Brita Mattsdotter Byn
1852-10-01
Kyrkovärden och Ndm. Olof Colldén Flata Ndms dottren Cajsa Brita Tjernberg Gårdtjern
1852-10-03
Sågställar Son Jonas Petter Arin? Liden och Sillre Sågverk Bonde dottren Margareta Elisabet Michelsdotter Östanå
1852-11-14
Bonden Erik Olof Pehrsson Öfver Kofland Klockar dottren Stina Erika Sillér Öfver Kofland
1852-11-14
Torpar Sonen Mikael Nilsson Bjerme Torpar dottren Märta ???? Ersdotter Nora
1852-11-23
Drengen Carl Carlsson Norr Kofland Pigan Cajsa Märta Fröling Norr Kofland
1852-11-28
Enkemannen, Torp. Erik Sätterberg Suhlå Bruk Pigan Ingrid Märta Isaksdotter Östanå
1853-04-19
Enkemannen och Torp. Olof Larsson Bjerme Pigan Brita Cajsa Nilsdotter Bjerme
1853-06-05
F. d. Torp. Joh. Gust. Pehrsson Näsvattnet Torp. Enkan Greta Märta Andersdotter Gårdtjern
1853-06-19
Blifvande Bonden Martin Hammarberg Wästansjö Bondedottren Märta Greta Nylander Stöde och Lillström
1853-06-26
Bondeson Pehr Östlund Bjerme Bonde Enkan Ingrid Helena Pehrsdotter Bjerme
1853-07-10
Kolaren Lars Johansson Näsvattnet Pigan Greta Magdalena Mattsdotter Näsvattnet
1853-09-11
Drengen Pehr Olof Åslund Gårdtjern Pigan Brita Greta Flinkberg Gårdtjern
1853-10-23
Drengen Carl Åslund Gårdtjern Pigan Ingrid Greta Westberg Gårdtjern
1853-10-25
Enkem. o T. Pehr Nilsson Bjerme Torpinneh. Christina Ersdotter Norrkofland
1853-10-30
Krono Båtsm. Joh. Niklas Norberg
Torp.dr. Anna Märta Tjärnström? Gårdtjern
1853-11-06
Bonden Lars Berglund Rösåsen Bondedottr. Brita Greta Jacobsdotter Östanå
1853-11-13
Bondeson Johan Bergman Brölös Pigan Stina Brita Jonsdotter Kofland
1853-11-23
Drengen Nils Svensson Wästberg
Pehr Wästmans Enka Märta Cajsa Pehrsdotter Wästansjö
1854-01-01
Torpinnehafvaren Carl Joh. Olivelöf Bjerme Frånskiljda Hustrun Hedvig Elisabet Hebbenett, född Schalin Sundsvall
1854-01-06
Bruksdrengen Anders Petter Andersson
Dess piga Anna Ersdotter Noraforss bruk
1854-01-13
Bondes. ???? Jacobsson Östanå Pigan Ingrid Cajsa Hansdotter Östanå
1854-03-03
F. T. Enkemannen Olof Olsson Gårdtjern Torpägarinnan Anna Stina Söderlund Gårdtjern
1854-03-19
Torparsonen Pehr Olof Olsson Nora Pigan Anna Eugenia Isaksdotter Nora
1854-04-07
Drengen Johan Johansson Gårdtjern Pigan Anna Märta Henriksdotter Gårdtjern
1854-04-25
Torp. Enkemannen C. Abr. Enqvist Öfverkofl. Torpar Enkan Anna Brita Nilsdotter Norrkofl.
1854-06-05
Lappmannen Pehr Nilsson Flata Lapp pigan Elsa Catharina Carlsdotter Timrå och Svedje
1854-06-05
Bondeson Lars Petter Ersson Rösåsen Bondedottren Sara Helena Larsdotter Rösåsen
1854-06-24
Skräddaren Johan Norlin Noraforss Hammarsmedsdottren Brita Lisa Östman Noraforss
1854-06-26
Målaren Johan Albrekt Härén Gårdtjern Torpägarinnan Märta Lena Ersdotter Gårdtjern
1854-07-14
F. Sjömannen A. Norberg Högsjö Torp. Enkan Cajsa Lisa Löfblad Tösta
1854-07-21
Medicinæ Doctorn och Provincial Läkaren H:r Johan Ångström
Demoiselle Johanna Maria Strandman Sättna Prestgård
1854-08-26
Drengen Pehr Johansson Näslund Löfsätt Pigan Anna Stina Nilsdotter Löfsätt
1854-10-08
Drengen Matts Lögdgren Brölös Skomakar Enkan Stina Cajsa Pehrsdotter Brölös
1854-10-22
Sockenskräddaren ?????? Lundell? Indahl och ????? Pigan Anna Carolina Källman Gårdtjern
1854-12-26
Drengen Abram Johansson Nora Bruks Pigan Maria Christina Lemoine
1854-12-??
Vagnmakaren Johan Nyström Gefle Torpägarinnan Christina ????sdotter Bjerme
1855-03-04
Torparen Johan Anders Alffrid Buller Stöde och Hullsjön Bondedottren Ingrid Lisa Olsdotter Nora
1855-03-23
Bondeson Olof Jonsson Byn Bondedottren Märta Stina ???dersdotter
1855-05-06
Drengen Nils Nilsson Bjermqvist Bjerme Pigan Eva Christina Ersson Bjerme
1855-05-13
Blifvande bonden Jonas Stefansson Byn Pigan Lisa Ulrica Halfvarsdotter Torp
1855-05-28
Bruksarbetaren Matts Olsson Dahlström
Bruksarbetare Enkan Ingrid Greta Nordlund Noraforss
1855-06-17
Drengen Anders Gustaf Härén Gårdtjern Bondedottren Märta Stina Bjermqvist Bjerme
1855-06-19
Hemmansegaren Erik Lidholm Bjerme Pigan Stina Cajsa Aronsdotter Bjerme
1855-06-24
Hemmans Egaren Erik Petter Johansson Strömås Bondedottren Helena Christina Olsdotter Gårdtjern
1855-07-03
Bonden Erik Lindholm Gårdtjern Dess Piga Anna Märta Nilsdotter Gårdtjern
1855-07-10
Bondesonen Lars Olof Westerlund Wästansjö Bondedottren Stina Lisa Ersdotter Timrå och Laggarberg
1855-10-??
Socken Skräddaren Mattias Sidén Ahlnön Pigan Stina Brita Delldén Ahlnön
1855-10-09
Bondesonen Daniel Ersson Sätterquist Bjerme Bondedottren Märta Stina Pehrsdotter Östanå
1855-11-04
Bondesonen Jonas Östlund Östanå Torparedottren Märta Margareta Tjernström Högsjö i Indahl
1855-11-11
Drengen Joh. Pett. Östlund Wästansjö Pigan Cajsa Lisa Pehrsdotter Wästansjö
1855-11-11
Drängen Anders Gustaf Nyström Graftjern Pigan Anna Gretha Rydstedt Graftjern
1855-12-11
Inhysesm. Anders Larsson Byn Pigan Helena Catharina Lodin Öfver Kofland
1855-12-16
Kolaren Mattias Tjernberg Noraforss och Bryggtjern Pigan Stina Lisa Nyström Graftjern
1856-03-24
Enkemannen och Torparen Jonas Efraim Lindgren Nora Pigan Johanna Sofia Hjortén Nora
1856-05-12
Drängen Erik Westin Öfverkofland Torparedottren Anna Magdalena Nylander Högsjö i Indahl
1856-06-17
Torpare Sonen Isak Westlund Wästansjö Bondottren Greta Cajsa Olsdotter Holm och Hullsjön
1856-06-22
Drengen Nils Petter Larsson Njurunda Torp. dottr. Stina Cajsa Enquist Öfverkofl.
1856-09-24
Torparsonen Jöns Ingemarsson Hångsta Pigan
Gullgård
1856-11-09
Torparesonen Erik Pehrsson Westansjö Torparedottren Anna Stina Pehrsdotter Rösåsen
1856-11-13
Drängen Jon Petter Bergström Indahl och Högsjö Bondedottren Märtha Erika Österlund Bjerme
1856-11-23
Torparesonen Eric Näsman Gårdtjern Pig. Anna Helena Risberg Indahl
1856-12-26
Manu Facturist Drengen Nils Gustaf Tiderman Noraforss Hammars Smeds Mästare Dottren Johanna Mathilda Forssberg Noraforss
1856-12-26
Torpar Sonen Erik Jonas Andersson
Bruks Torpare dottren Stina Cajsa Ersdotter Nora
1856-12-28
Torp. Jon Ol. Söderlund Solom Pigan Greta Lisa Näslund Brölös
1857-03-15
Kolar Son Olof Mattias Norström Näsvattnet Kol. dottr Segrid Märta Olsdotter Djupdalen
1857-05-31
Drängen Pehr Forssgren Noraforss
Anna Cajsa Andersdotter Nora
1857-06-24
Bondesonen Jonas Pet. ????ström

Anna Magdalena Härén
1857-06-23
Bondesonen Johan Bäckvall Indahl Bondedottren Anna Olofsdotter Öfver Kofland
1857-06-28
Inh. Simon Jonas Strandlund

Anna Stina Jans Ersdotter Nora
1857-09-13
Torparesonen Erik Höglin Indahl Pigan Lena Johanna Pehrsdotter Gårdtjern
1857-10-27
Torparesonen Erik Sjölund Nora Torparedottren Margaretha Larsdotter Liden
1857-10-25
B. Nils Öhlén Östanå Bondedottren Britha Stina Löfblad Solom
1857-10-29
Hemmansegaren Jonas Magn. Bergström
Bondedottren Cajsa Gretha Tjernquist
1857-11-01
Bondesonen Paulus Nordin Nordansjö Bondedottren Gretha Cajsa Andersdotter
1857-11-08
Drängen Lars Petter Sjöblom Timrå
Britha Lisa Dahlquist Östanå
1857-11-13
Drängen Henric Byström

Lisa Stina Olofsdotter Öfver Kofland
1857-12-11
Torp. Jonas Strömberg Indahl Pigan Anna Lena Pehrsdotter Solom
1857-12-27
Drängen Johan Fredrik Boström Graftj. Pigan Sara Maria Byström Graftjern
1858-01-04
Torp. Lars Wikström Timrå Enkan Britha Stina Svensdotter Nora
1858-03-01
Torp. Enklingen Johan Johansson Nora Pig. Sara Gretha Ersdotter Nora
1858-05-23 1858-04-11 Spiksmeds Drängen Johan Lodén Norafors Bruk Jungfru Brita Ulrica Grubb Norafors Bruk
1858-05-24 1858-04-1? Hemmansegaren, Enklingen Jonas Colldén Öfverkofland Hushållerskan Anna Greta Kinngren Öfverkofland
1858-07-18 1858-0?-?? Torparesonen Eric Gustaf Nordquist Nora Pigan Sara Stina Grubb Nora
1858-07-25 1858-07-04 Torparen Jonas Olof Pehrsson Rösåsen Torparedottren Greta Stina Hansdotter Strömås
1858-08-15 1858-0?-?? Torparesonen Anders Petter Nordin Nora Torparedottren Stina Cajsa Christiansdotter Byn
1858-10-31 1858-10-?? Torparen Hans Petter Melin Westansjö Bondedottren Brita Cecilia Larsdotter Byn
1858-11-16 1858-10-24 Bonden Olof Petter Pehrsson Strömås Torparedottren Anna Margreta Ericsdotter Strömås
1858-12-19 1858-11-14 Torparen (Enkl.) Pehr Ersson Westansjö Torparedottren Stina Lisa Sjölund Nora
1858-12-28 1858-12-05 Bonden (Enkl.) Jonas Grafström Rösåsen Pigan Cajsa Lisa Karlsdotter Rösåsen
1859-04-25 1859-04-03 Rättaren Niclas Bergström Östanå Afliden Smeds Westerströms Enka Sara Maria Ramberg Norafors Bruk
1859-07-15 1859-05-29 Torparesonen Jonas Petter Andersson Indal Bondedottren Sara Brita Johansdotter Strömås
1859-07-17 1859-05-22 Torparen, Enklingen Eric Petter Andersson Graftjern Pigan Anna Maglena Wågberg Graftjern
1859-10-14 1859-09-04 Fjerdingsmannen och Nämndemannen Isaac Ålén Löfsätt Bondedottren Sara Lisa Andersdotter Gårdtjern
1859-10-16 1859-06-12
Olof Ersson Åslund Bjerme Torpare Enkan Sofia Albertina Boström Westansjö
1859-11-06 1859-09-25 Torparesonen Johan Tjernquist Gårdtjern Pigan Sigrid Märta Olofsdotter Gårdtjern
1859-10-28 1859-10-09 Drängen Jon Jonsson Stöde Socken Torpare Enkan Carolina Mathilda Lundgren Westansjö
1859-11-08 1859-10-09 Bondesonen Nils Nordin Nordansjö Bondedottren Christina Catarina Engblom Östanå
1859-11-17 1859-10-16 F. d. Gardisten Pehr Svensson Bjerme Pigan Ingrid Märta Nilsdotter Bjerme
1859-11-16 1859-10-16 Arrendatorn Jonas Petter Jonsson Indal Bondedottren Lisa Brita Tjernquist Ytterkofland
1859-11-22 1859-10-30 Drängen Pehr Löfström Löfsätt Pigan Sofia Josefina Lendin Löfsätt
1859-12-11 1859-10-23 Drängen Anders Gustaf Ledin Strömås Pigan Greta Cajsa Johansdotter Strömås
1859-12-11 1859-11-06 Spiksmeden Pehr Magnus Bergström Noraforss Kolaredottren Johanna Källman Noraforss
1859-12-26 1859-11-27 Torparen och Enklingen Lars Ersson Nora Pigan Sigrid Cajsa Andersdotter Nora
1860-01-06 1859-11-20 Bondesonen Eric Gustaf Nordin Nora Bonde Enkan Anna Cajsa Nilsdotter Löfsätt
1860-01-13 1859-11-20 Drängen Jonas Petter Hallberg Tösta Pigan Lena Stina Berglund Östanå
1860-01-15 1859-11-27 Arbetaren Augustin Augustinsson Gårdtjern Pigan Cajsa Lovisa Ersdotter Gårdtjern
1860-04-09 1860-03-18 Torparesonen Olof Ersson Näslund Näsvattnet Torparedottren Anna Märta Ericsdotter Bryggtjern
1860-06-14 1860-04-22 Bonden Eric Österlund Bjerme Bondedottren Rachel Catarina Ljusberg Strömås
1860-07-22 1860-06-17 Bondesonen Pål Månsson Strömås Bondedottren Märta Cajsa Olofsdotter Öfwerkofland
1860-09-09 1860-08-26 Arrendatorn Nils Ersson Söderlund Lorentsforss Torpared:n Helena Christina Pehrsdotter Löfsätt
1860-11-18 1860-10-21 Drängen Olof Nilsson Westin Rösåsen Torparedottren Greta Lisa Uppström Rösåsen
1860-12-??
Skräddaren Eric Petter Lögdgren Solom Pigan Anna Christina Åström Sundswall
1860-12-26 1860-12-02 Skogwaktaren Anders Gustaf Forsslund Noraforss Bruk Torparedottren Sara Märta Olofsdotter Näsvattnet