Vigselregister Selånger C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1682-06-25
Jonas Persson Kålstadh H:ro Anna Pedhersdotter Äkrom
1683-01-01
Pedher Nillsson Stödhe och Loo
Märeta Larsdotter Kålstadh
1683-11-25
Anders Nillsson Hulli
Cherstin Pehrsdotter Granlo
1684-02-10
Jonas Persson Pålenge
Gertrudh Olofsdotter Thuna
1684-06-14
Olof Jonsson Åsen


1684-11-02
Nils Persson Sillie
Karin Näfsta
1684-12-28
Morten Swänsson Näfsta
Karin Larsdotter Grofell i Säbrådh
1685-01-06
Hans Olsson Roo
Cherstin Jonsdotter Knöfla
1685-01-25
Olof Ersson Norro
Dordie Hindrichsdotter Stödhe
1685-02-22
Jon Mattsson Hermstadh
Cherstin Larsdotter Sättna
1685-11-01 Landbondens Sohn Olof Månsson Kongsgården H:ru Anna Enochsdotter Grundsundh
1685-11-15
Gulle Olofsson Åsen Lars Jonssons dotter Karin [Larsdotter] Kållstadh
1685-11-22
Jöran Jonsson Knöflandh
Lispeta Larsdotter Wästerroo
1685-11-30
Jöns Håkansson Åsen H:ru Segri Näfstadh
1686-07-25
Nills Larsson Roo Pehr Olssons dotter Lispeta [Pehrsdotter] Roo
1686-11-14
Nills Hansson Hååf
Märett Erichsdotter Hååf
1686-11-21
Pehr Swensson Oxta
Cecilia Hansdotter Timbrådh
1688-01-01
Pehr Pehrsson WästerRoo
Segridh Mickellsdotter Näfsta
1688-01-08
Erich Jonsson Knöflandh Pehr Mattssons dotter Karin [Pehrsdotter] Kållstadh
1688-07-15 Cronones Båtsman Pehr Ersson Carlsteen

Ella Månsdotter
1688-10-28
Jon Dawidsson Lijdhens Sochn Sahl. Nills Erssons Efterlåtne änkia, H:ro Brijtha Hååf
1688-11-11 Pehr Mattssons Styfson Anders Ersson Kålstadh Jöns Håkans d:r Lispeta [Jönsdotter] Åsen
1689-10-06 Kyrkioheerden, H:r Jacob Burman Bygdeå af Wästerbottn Sahl. Broders Olaj Bozæi dotter Christina Bozæa
1689-10-07 Pastoris dreng Johan Johansson Barnfödder i Siäla Sochn i Ångermanlandh Pastoris Pijga Elisabeth Jonsdotter Norroo och Sehlångers Sochn
1690-01-06
Nills Mickelsson Näfstadh Olof Hinderssons d:r Clara [Olofsdotter] Åsen
1690-02-16
Olof Jönsson Bergsåker
Gertrudh Jonsdotter Räfsundh i Jemptelandh
1690-10-19
Siffre Ersson Oxstadh
Ingridh Olsdotter Åsen
1690-11-02
Anders Mattsson Högom Pehr Mattssons dotter Märetha [Pehrsdotter] Kållstadh
1691-11-22 Cronones Båtsman Jon Röhåår

Karin Mikelsdotter Näfsta
1692-01-10
Påhl Persson Sellie Pijgan Malin Andersdotter Harmstadh
1692-02-02
Olof Persson Jemptelandh och Rätans Sochn
Segridh Matsdotter Harmstadh
1692-10-02
Erich Swensson Öeij by och Stigsiö Sochn
Brijtha Jönsdotter Norr Krånge och Hegssiö Sochn
1692-11-13
Hans Olsson Walla
Anna Larsdotter Kållstadh
1692-11-27
Lars Ersson Kåhlsta
Ingridh Erichsdotter Högom
1693-01-08
Jon Enochsson Walla
Lisbeta Hindrichsdotter Håf
1693-06-07
Isach Olsson Flatom och Sättne Sochn Pijga Margetha Erichsdotter Näfstadh
1693-11-12
Pehr Hindersson Hååf
Sara Mickelsdotter Stigsiö Sochn och Öije by
1693-11-26
Erich Ersson Hååf
Karin Hindrichsdotter Hullien
1694-02-02
Pehr Andersson Torps Sochn
Ella Jönsdotter Näfstadh
1694-04-11 Måns Ers Sohn Erich Månsson Swidien wijdh Granlo Olof Jöns Enkia. H:u Gertrudh Jonsdotter Bergsåker, barnfödder i Räfsundh och Jemptelandh
1694-11-18
Pehr Hansson Åsen
Malin Larsdotter Kållstadh
1694-09-02 Dragounen Anders Engländare Jemptelandh Kånan Segri Hansdotter Håf
1695-01-13
Jon Nillsson Hullij
Anicka Mickelsdotter Näfstadh
1695-01-20 Dragonen af Jemptelands Regemente Hindrich Hansson Tahlberg
Pijgan Ingebor Persdotter Sochnestugun
1695-02-17 Dragounen af Jemptelands regemente Olof Persson Sabbell
Sahl. Klåckarens Enoch Hinders D:r Brijtha Enochsdotter Grundsundh
1695-05-15 Cronones Båtsman Olof Ersson Stake
Pigan Margeta Jonsdotter Ahlstadh by och Thuna Sochn
1695-12-08
Olof Månsson Lille Bodha och Torps Sochn H:u Lisbeta Åsen
1696-12-27
Erich Andersson Granlou
Sara Månsdotter Swedien bredhe wijdh Granloo
1696-12-28
Hindrich Hansson Åsen
Märitt Erichsdotter Dällie och Thuna Sochn