Vigselregister Skön C:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1715-10-09 1715-09-18 Sohn Måns Hansson Alnöö Sochn och Bullås by Dotter Ingri Larsdotter Alnöö Sochn och Sätter
1715-10-16 1715-09-18
Jon Hansson Smed Kyrkobordet på Alnön
Brita Olofsdotter Holm Röde
1715-11-02 1715-09-25
Erich Olsson Bärgie och Alnöö Sochn
Brita Johansdotter Närstad
1715-11-02
Nemdeman Pär Nilsson Sköns Sochn och Byyn Hust: Sara Mårtensdotter Färstad
1715-11-20 1715-11-06
Anders Nilsson Alnön och Gistad Hust. Chierstin Tomasdotter Alnön och Gistad
1715-11-29 1715-11-06 Nemdeman
Österbotn och Wörö Sochn Cronobåtsmans Enkia Hust. Margreta Danielsdotter Alnön och Närsta
1716-01-06 1715-11-29
Mathias Ingemarsson Usland Alnö Sochn Pigan Ingri Erichsdotter Halltungh och Alnö Sochn
1716-01-08 1715-12-26 Cammarskrifaren H:r J. Iggeström
Jungfru Anna Catharina Strandell
1716-02-12
Cronobåtsman Nils Fors

Cherstin Olsdotter Härsta
1716-02-12
Cronobåtsman Lars Norman

Lisbetha Olsdotter Härsta
1716-02-05
Cronobåtsman Nils Hiller
Olof Johans Syster Sara Johansdotter Korsta
1716-02-__ 1716-02-12 Cronobåtsman Erich Nilsson Segerström Timrå Sochn Pigan Anna Erichsdotter Tynderö
1716-02-26
Cronobåtsman Matthes Markusson Gröning Skiöns Sochn Pigan Märetha Larsdotter Römsta och Skiöns Sohn
1716-03-11 1716-03-04 Cronobåtsman från Österbotn ankommen Johannes Sundström Skiöns Sochn Pigan Anna Jonsdotter Skiön och Klökan
1716-05-13 1716-04-08
Nils Hansson Wahlknytt och Skiön Sochn Pigan Annika Isaksdotter Tunom och Skiön Sochn
1716-05-15 1716-04-16
Hans Larsson Tunom Skiöns Sochn Pigan Ingrid Andersdotter Tunom Skiöns Sochn
1716-05-__ 1716-05-13 Enklingen Lars Andersson Wäsland, Skiöns Sochn Hust. Ingri Johansdotter Horstad och Timrå Sochn
1716-06-17 1716-05-27
Olof Ersson Gudmunsbyyn Pigan Chierstin Pärsdotter Gudmunsbyyn och Skiöns Sochn
1716-09-09 1716-08-25 En gammal Cronobåtsman Erich Swänsson Caiman Alnön Pigan Malen Olsdotter Skiön Sochn
1716-10-__ 1716-10-07
Pär Johansson Birsta och Skiön Sochn Pigan Margretha Pärsdotter Färsta och Skiön Sochn
1716-11-11 1716-10-14
Anders Nillsson Wjfstad och Timrå Sochn Pigan Cecilia Isaksdotter Åkerbyy, Timrå Sochn
1716-11-18 1716-10-20
Jon Johansson Närsta och Alnö Sochn Pigan Dorothea Clemetsdotter Stigsiö och Bodaby
1716-11-25 1716-10-28 Bruksdrängen Johan Samuelsson Lögden Pigan Maria Uddar Timrå Sochn och Bärgie Byy
1716-11-21 1716-10-28
Erich Andersson Filland Skiön Sochn
Anna Johansdotter Öråker Skiön Sochn
1716-12-03 1716-11-18 Cronobåtsman Thomas Nillsson Skiöns Sochn En Enkia från ???land hitkommen, Sal. H:r Haqvin Lenæsii Styf?????, Hustru Anna Persdotter

1716-11-25
Nils Larsson Indahl Sochn och Käfstad byy Pigan Karen Andersdotter Timrå Sochn och Wänna
1716-12-28 1716-12-09 Borgare Pär Andersson Sunswaldh
Giertru Eriksdotter Tunom

1717-01-05 Soldaten af Hällsinge Bataillon och Capitain ????????? Compagnie Matthias Graan
Pähr Pärsson den Mindres dotter
Alnön
1717-06-23 1717-06-02
Erich Olsson Alnöö Sochn och Bärgie byy
Karen Pärsdotter Skiöns Sochn och Gudmundsbyyn
1717-06-23 1717-06-02
Jon Larsson Timrå Sochn och Hamsta byy Pigan Brita Olofsdotter Norrbärgie och Timrå Sochn

1717-08-25 Gambla Cronobåtsman Erich Swänsson Caiman Alnöön Pigan Malen Olofsdotter Skiöns Sochn och Nääs
1717-10-08 1717-09-08
Mårten Larsson Alnön och Sätter Pigan Giertru Hansdotter Bullåås, Alnöö Sochn
1717-10-13 1717-09-22
Pär Larsson Wij och Alnöö Sochn Pigan Helena Olofsdotter Bärgie Byy, Alnöö Sochn
1717-10-06 1717-09-22 Cronobåtsman Nils Nilsson Fluur
Qwinnes Person Annika Larsdotter Schiön Sochn
1717-10-06 1717-09-22
Erich Larsson Alnöö Sochn och Röde Pigan Chierstin Jonsdotter
1717-10-20
Bonden Lars Hansson Justad Pijgan Gunnila Elofsdotter Öråker
1717-11-03
Bonden Matthes Ingemarsson Usland och Alnöö Sochn Pigan Sara Larsdotter Sätter, Alnöö Sochn
1717-11-25
Cronobåtsman? Olof Larsson Nyman Sunswald Pijgan Brita Swensdotter Hillstad och Skiöns Sochn
1718-02-02
Bonden Jon Larsson Wäfland och Timrå Sochn Enkan Hust. Karin Nilsdotter Edsgården och Timrå Sochn
1718-02-24
Cronobåtsman och Enterkarlen Pär Pärsson Frjman
Pigan Sara Tohlsdotter Timmerå Sochn
1718-04-14 1718-03-16 Enterkarlen Erich Ersson Alnön och Sand Pigan Anna Pädersdotter Schiön Sochn och Gudmunsbyyn

1718-10-12 Enklingen Erich Jonsson Båring från Alnö Sochn Pigan Eva Isachsdotter Timrå Sochn och Lunden
1718-11-09 1718-10-18 Skräddaren Pähr Persson Schiön Sochn och Wäsland Pigan Sigri Eriksdotter Birsta

1718-11-23
Pähr Andersson Timrå Sochn och Wänna Pigan Sara Olofsdotter Lunde i Timrå
1719-03-08 1719-02-22 Cronobåtsman Isach Johansson Hellman
Pigan Karen Jonsdotter Skiön Sochn och Birsta
1719-07-26 1719-07-12
Isack Pärsson Alnö Sochn och Leerwijk Pigan Anna Olofsdotter Alnön och Bärgie

1719-08-02 Ländsman i Skiön Anders Halling

Magdalena Mackei
1719-10-11 1719-09-20 Reserves Karlen Pähr Larsson Alnö Sochn och Åås Pigan Giertru Larsdotter Skiön Sochn och Hugsta
1719-11-08 1719-10-18
Pär Nilsson Jiusta Pigan Ingri Pärsdotter Byyn
1719-11-15 1719-10-18
Jonas Staffansson Hugsta
Margretha Olofsdotter Nääs i Skiön Sochn
1720-06-__ 1720-05-22
Hans Pärsson Släda, från Alnö Sochn Pjgan Sara Larsdotter Wij och Alnö Sochn

1720-07-10
Påhl Pärsson Hammal och Skiön Sochn Änkian Hustru Karen Larsdotter Hässiö och Sunnansiö

1720-09-03
Erich Andersson Närsta och Alnö Sochn Pigan Chierstin Erichsdotter Indahl och Käfsta

1720-10-08 Drängh Erich Jonsson Indahl och Östanskiär Pigan Sara Isacksdotter Timrå och Lunde

1720-10-08
Anders Nillsson Wifsta och Timrå Sochn Qwinnes Pärson Sara Jonsdotter Fröland
1720-11-27 1720-10-22 Flychtingsdrängen Mårten Michelsson Österbotn och Wöhrö Sochn Pigan Ingri Erichsdotter Måhlås och Skiöns Sochn

1720-10-22 Drängen Lars Nillsson Edsgården, Timrå Sochn Pigan Britha Erichsdotter Lunde, Timrå Sochn

1720-11-06 Borgaren Olof Ersson Nordahl Sunswald Pigan Märetha Nilsdotter Böhle och Alnöön

1721-01-28 Cronobåtsman Pär Abrahamsson Steen? Födder i Römsta Skiöns Sochn Pigan Karen Östensdotter Öfwerbyyn Skiöns Sochn
1721-02-26 1721-02-12 Cronobåtsman Anders Jonsson Courtisan
Pigan Brita Olofsdotter Öråker i Skiöns Sochn

1721-03-12 Fourieren Nils ?????

Barbro Larsdotter Smedsgården

1721-03-12 Flychtingsdrängen Anders Larsson F????ll Österbotn och Biörneborg Jon Smeds Syster Ingrid Alnö Kyrkiobord

1721-03-07
Jon Andersson Sund i Skiöns Sochn Pigan Lisbetha Olofsdotter Settna Sochn, Strömåås byy

1721-05-21
Daniel Unesson Timrå Sochn
Margretha Samuelsdotter Timrå Sochn

1721-06-24
Lars Pärsson Hamsta och Timrå Sochn Pigan Sara Jonsdotter Hamsta och Timrå Sochn

1721-08-19 Hammar Smeds drängen Matthes Persson Lögdebruuk Pigan Anna Matthesdotter Rij i Timrå Sochn
1721-11-01 1721-10-01
Joen Erichsson Rij i Timrå Sochn Pijgan Sara Eriksdotter Lunde

1721-10-01
Matthes Erichsson Härsta Pigan Helena Erichsdotter Härsta
1721

Erich Olsson Bärgie på Alnön1722-01-06 Cronobåtsman Lars Isaksson
Pigan Emerentia Olofsdotter Lunde i Timrå Sochn
1722-03-28 1722-02-25
Jon Larsson Smedsgården på Alnöön Pijgan Sara Pärsdotter Ellofa

1722-03-24
Pär Olsson Hufwi Alnöö Sochn Pigan Giertrud Larsdotter Wij i Alnöö Sochn

1722-04-01 Cronobåtsman Nils Mårtensson Bergman
Pigan Märetha Erichsdotter Haltung i Alnöö Sochn
1722-11-01 1722-10-06 Cronobåtsman Erich Nillsson Segerström
Pigan Ingri Thomasdotter Alnöö Sochn och Åås

1722-10-11 Bondedräng Olof Ersson Timrå Sochn och Lunde byy Pjgan Sara Pärsdotter Skiöns Sochn och Färsta

1722-10-11
Erich Erichsson Sättna Sochn och Ytterkofle Pigan Elisabeth Carlsdotter Wifsta i Timrå Sochn

1722-10-21 Änklingen Hans Hansson Gistad och Alnö Sochn Pigan Brita Olofsdotter Hofwi och Alnö Sochn
1722-12-02 1722-11-10 Ung dräng Olof Erichsson Römsta Pjgan Malen Larsdotter Timrå och Hamsta

1722-12-01 Bonden och Bookbindare Gesällen Olof Siöström Knölsta Skiöns Sochn Pijgan Anna Hansdotter Wesland Skiöns Sochn

1722-12-22 Drängen Måns Hindrichsson Galtströms Bruk Pigan Sigri Pålsdotter Timrå Sochn och Fröland

1723-01-06 Drängen Olof Mattsson Borgsiö Sochn och Ensiller Pigan Sigri Pärsdotter Alnön och Ellofwa

1723-05-12 Drängen Olof Pärsson Fröst Alnöö Sochn Pigan Sara Eriksdotter Tunom Skiöns Sochn
1723-10-13 1723-09-21
Erich Flinck Bärgie Pigan Ingri Erichsdotter Giäle

1723-09-2?
Lars Eliæson Sund Pigan Chierstin Jonsdotter Indahl och Nygården
1723-10-27 1723-10-06
Erich Pärsson Hugsta
Sigri Erichsdotter Röde
1723-11-03 1723-10-06 Cronobåtsman Jonas Leijman
Pjgan Brita Hansdotter Justad

1723-10-13 Bonden Pär Jonsson Östanskiär och Indals Sochn Pjgan Karen Isachsdotter Lunde och Timrå Sochn

1723-11-03 Drängen Måns Larsson Smedsgården och Alnö Sochn Pijgan Märeth Larsdotter Wij och Alnö Sochn

1723-11-11 Ung dräng Carl Pärsson Hufwi och Alnö Sochn Pigan Ingeborg Erichsdotter Halltung och Alnö Sochn

1723-11-16 Ung dräng Johan Jonsson Selånger och Kofla Pigan Ingri Pärsdotter Hugsta Skiöns Sochn

1724-03-22 Cronobåtsman Jon Erichsson Walknytt Änkian Hust. Malen Pärsdotter Byyn, Skiöns Sochn

1724-05-03 Drängen Olof Pärsson Tunom i Skiöns Sochn Pigan Margreta Johansdotter Filland
1724-06-14 1724-05-10 Bonden Måns Ersson Solom och Settna Sochn Änkian Hust. Margareta Ellofwa och Alnöö Sochn

1724-06-05
Johan Siulsson Wesland Skiöns Sochn Pigan Sigri Pärsdotter Indahl och Högsiö

1724-06-26 Förafskiedad Cronobåtsman Isach Clemetsson Fogell
1724-10-11 Drängen Olof Pärsson Indahl och Wäst Sunnan Åå Pigan Karen Carlsdotter Wijfsta och Timmerå

1724-10-11
Johan Larsson Wesland Pigan Märeth Pärsdotter Hängsta i Indahl

1724-10-11 En ung Bonde Olof Ersson Timrå och Roken Pigan Brita Andersdotter Skottgården och Timrå Sochn
1724-11-08 1724-10-17
Lars Andersson Röde på Alnön Pigan Chierstin Pädersdotter Skiön och Hugsta

1724-10-24 Drängen Isach Jonsson Märlo Timrå Sochn Pigan Margreta Carlsdotter Skyttberg och Timrå Sochn

1724-11-01 Färjekarlen Olof Abrahamsson
Qwinnes Pärson Chierstin Isaksdotter
1724-12-06 1724-11-08
Erich Nilsson Giäle Änkian hustru Brita Johansdotter Öfer Korsta i Skiöns Sochn

1725-02-14 Cr. Båtsman Johan Andersson Fogell
Pigan Ingri Pärsdotter Skiön och Näset
1725-05-02 1725-04-11 Prästegårds drängen Pär Jonsson
Pigan Margareta Prästegården

1725-09-05
Måns Jacobsson Bohle på Alnöön Änkian hustru Karen Nilsdotter Uhmeå

1725-10-10 Drängen Olof Jonsson Torp Pigan Karen Jonsdotter Birsta
1725-11-21 1725-10-24
Anders Carlsson Timrå och Skyttberg Pigan Chierstin Olofsdotter Laggarbärg och Timrå Sochn
1725-11-07 1725-10-10 Drängen Erich Pärsson Wesland Pigan Brita Nilsdotter Birsta
1725-11-28 1725-11-06 Borgare Olof Jonsson Ängman? Sunswald Pigan Margreta Olofsdotter Hammal i Skiön Sochn

1726-01-02 Drängen Erich Ersson Halltung Pigan Sigri Nilsdotter Närsta

1726-05-01 Bruksdrängen Olof Nilsson Lögden Pigan Helena Pärsdotter Alnön och Alldernäset

1726-05-22
Jacob Nilsson Alnön och Bohle Pigan Karen Isachsdotter Alnön och Närsta
1726-06-24 1726-06-05 Cronobåtsman Lars Nillsson Gumse
Pigan Chierstin Pärsdotter Schiön och Färstad

1726-10-09 Prästedrängen Påwel Pärsson Indahl och Liden Pigan Margreta Hansdotter Schiöns Sochn och Justad

1726-11-20
Lars Olsson Lunde och Timrå Sochn Sin förra hustrus Syskonbarn Märta Eriksdotter Rij
1727-06-15 1727-05-07
Jon Eliæson Sund och Skiöns Sochn
Cecilia Isachsdotter Stömsta på Alnön
1727-06-24 1727-05-28 Cronobåtsman Thomas Gröning

Brita Pärsdotter Norbärgie i Timrå Sochn
1726-10-09
Skräddaren Isach Olofsson Alnön
Sara Pake Lögde bruuk
1726-11-27
Borgaren Olof K?????

Sara Larsdotter Påtteng
1726-12-26
Cronobåtsman Erich Örn

Agneta Larsdotter Födder i Jempteland
1726-12-28

Olof Pädersson

Karen Nilsdotter Rochland på Alnöön
1727-01-01
Ung dräng Pär Erichsson Settna Sochn
Malen Nilsdotter Böhle på Alnöön
1727-02-19
Cronobåtsman Pär Lustig

Karen Erichsdotter
1727-06-25

Jon Eliæsson Sund
Cecilia Isachsdotter Ahlnöön och Stömstad

1727-09-17
Jon Jonsson Filland och Skiöns Sochn Pjgan Helena Johansdotter Öråker och Skiöns Sochn

1727-10-15
Erich Ersson Roken, Timrå Sochn Pigan Margreta Jacobsdotter Nääs, Timrå Sochn

1727-10-15
Jon Nillsson Edsgården af Timrå Sochn Pigan Märtha Olofsdotter Norbärgie Timrå Sochn

1727-10-22 Cronobåtsman Olof Pärsson Gietingh
Pigan Ingri Månsdotter Hugsta

1727-11-12 Drängen Jon Swänsson Ångermanland och Nätra Sochn Pigan Anna Hindrichsdotter Skiöns Sochn och Nääs

1727-11-19
Nils Nillsson Uslandh Pigan Karen Nilsdotter Foglom i Alnö Sochn

1727-12-03 Bonden Erich Olsson Walknytt Pigan Catharina Larsdotter Röde i Alnö Sochn

1728-04-22 Ung bonde Erich Olsson Bänkåås Pigan Brita Hindrichsdotter Nänsiö i Stöde Sochn

1728-06-30 Ung dräng Lars Siulsson Wesland Qwinnes Pärson Märeth Erichsdotter Måhlås

1728-09-29
Olof Pärsson Wesland Pigan Anna Johansdotter Birsta

1728-09-29
Pär Andersson Fröst och Alnö Sochn Pigan Anna Olofsdotter Holm

1728-10-06 Bonden Hans Nillsson Foglom Pigan Ella Påhlsdotter Usland

1728-10-06
Anders Andersson Brattland i Timrå Sochn Pigan Anna Johansdotter Filland i Skiöns Sochn

1728-10-06 Bruksdrängen Olof Påhlsson Lögden Pigan Margretha Johansdotter Åkerby i Timrå Sochn

1728-10-13 Drängen Matthes Pärsson Påläng i Selånger Sochn Pigan Märtha Eriksdotter Laggarbärg och Timbrå Sochn

1728-10-20 Påstbonden Matthes Olsson Norbärgie och Timrå Sochen Pigan Brita Larsdotter Petting på Ahlnön

1728-11-24 Drängen Isach Nillsson Edsgården Pigan Märetha Jonsdotter Wesland

1729-03-23 Rådman Christian Langman Österbotn Änkian hustru Eva Isachsdotter Båring och Alnön

1729-04-20 Drängen Joseph Jonsson Klökian och Skiöns Sochn Pigan Märeth Jonsdotter

1729-09-27
Isach Ersson Wij1729-10-12 Bonden Erich Andersson Brattland Pigan Lisbetha Jönsdotter Öden i Timrå Sochn

1729-10-12 Drängen Wjbiörn Olsson Nääs Pigan Anna Hindrichsdotter Birsta

1729-11-09 Drängen Anders Hindrichsson Horsta och Timrå Sochn Pigan Karin Påwelsdotter Giäle och Timrå Sochn

1730-01-25 Bondedräng Nils Jonsson Märlo i Timrå Sochn Pigan Cherstin Jonsdotter Högom i Skiöns Sochn

1730-04-12 Ung Bonde Erich Ersson Settna och Wästansiö Pigan Märtha Jacobsdotter Timrå och Nääs
1730-05-31 1730-05-10 Unga Bonde Joseph Johansson Öråker Pigan Annika Pärsdotter Wesland i Skiöns Sochn

1730-08-30 Bondedrängen Olof Eliæson Gista på Alnön Änkian Hust. Brita Jonsdotter Jerwjk
1730-09-29 1730-09-13 Drängen Erich Nillsson Gåhltiärn i Settna Sochen Pigan Brita Erichsdotter Alnön och Skafsätt

1730-09-27 Bondedrängen Pär Nillsson Böhle och Alnö Sochn Änkian hustru Maretha Larsdotter Wij

1730-09-__ Drängen Carl Larsson Skyttberg i Timrå Sochn Pigan Malen Erichsdotter Märlo

1730-10-04 Änkling Pär Isaksson Skyttberg Pigan Ingeborg Andersdotter Skottgård

1730-11-01 Drängen Olof Mattesson Niurunda Pigan Sara Hindriksdotter Birsta i Skiöns Sochn

1731-03-21
Lars Elfwing

Sara Wendela Rökland
1731-06-24
Lendsman Andreas Halling
Hustru Margretha Cygnell

1731-09-12 Cronobåtsman Lars Hellman
Pigan Anna Olofsdotter Närsta

1731-09-26 Drängen Erich Isachsson Stömsta på Alnön Pigan Karen Eriksdotter Släda

1731-10-03 Drängen Isach Erichsson Hamstad i Timrå Sochn Pigan Brita Ingemarsdotter Sochnestugan Timrå

1731-10-04 Ung bonde Joseph Siulsson Öråker i Skiöns Sochn Pigan Helena Larsdotter Skyttberg i Timrå Sochn

1731-10-24 Drängen Lars Erichsson Hässiö Sochn och Ala Pigan Brita Erichsdotter Laggarberg i Timrå

1731-10-24 Cronobåtsmannen Erich Flur Gista Pigan Karen Nilsdotter Gista i Alnö Sochn

1731-12-12
Jacob Eriksson Tuna och Ahlsta Pigan Ingri Matthesdotter Rijsgränden i Timrå

1731-12-18 Skräddaren Tomas Eliæson Boija
Pigan Sara Andersdotter Fröst

1732-01-02
Jon Swensson Hillsta
Karen Pärsdotter Hugsta

1732-04-16 Hammar Smeden Anders Erichsson Stålle Lögde bruuk Pigan Barbro Eriksdotter Rij i Timrå Sochn

1732-08-19 Bonden Anders Olsson Närsta Pigan Maretha Wjbiörsdotter Foglom

1732-09-17 Dagswärkeskarlen Lars Hansson Lögdebruk Bruks Patrons H:r Kraps Piga Karen Persdotter Näset

1732-09-17 Drängen Erich Larsson Petting Pigan Karen Larsdotter Giärwjk

1732-09-17 Änklingen Abraham Matthesson Ödström
Änkian hustru Sara Larsdotter Alnön

1732-09-24 Drängen Olof Andersson Timrå och Brattland Pigan Emerentia Larsdotter Lunne
1732-11-01 1732-10-07 Borgaren Olof Roström Sundswald En Ährbar Piga Ingri Larsdotter Timrå och Norberge

1732-10-07 Drängen Erich Jonsson Sund i Skiön Sochn Pigan Ingeborg Erichsdotter Timrå och Roken

1732-10-22 En bonde Anders Olsson Hässiö och Söråker Pigan Sara Jacobsdotter Åkerby i Timrå

1732-10-19 Drengen Lars Olsson Filland Qwinnes Person Brita Pärsdotter Hugsta

1732-11-12 Snickaren Mäster Erland [Löf] Sunswald Pigan Brita Persdotter Färsta

1732-11-26
Nils Ersson Slottåker Hustru Segri Eriksdotter Slottåker

1733-01-28 Matrosen Matthes Ersson Släda Pigan Anna Pärsdotter Släda

1733-04-29 Mag. Adam Werner
Jungfru Maria Hedwig Biörner

1733-05-06
Erich Jonsson Rij i Timrå Sochn Pigan Barbro Pärsdotter Byyn i Timrå Sochn

1733-05-27
Jon Swänsson Hilsta
Karin Elofsdotter Målås

1733-06-03 Tullskrifaren Anders Myr Sundswall Änkan Hustru Anna Eriksdotter Lerwik

1733-09-23 Drängen Pär Pärsson Byn i Timrå Pigan Merta Mårtensdotter Siön och Färsta

1733-10-01 Drängen Johan Olfsson Korsta Pigan Karin Olofsdotter Wäfland i Timrå

1733-09-30 Drängen Nils Jonsson Ekrom i Sälanger Pigan Merta Pålsdotter Hamall

1733-09-30 Drängen Jöran Eriksson Röde Dotter Johanna Carlsdotter Wifsta

1733-09-30 Bonden Jacob Larsson Hesio och Krigsbyn Pigan Helena Olofsdotter Näs i Timrå

1733-10-13
Erik Hansson Lärwik Pigan Carin Gustafsdotter

1733-10-14
Daniel Pärsson Söder berge
Hellena Olofsdotter Skyttberg

1733-11-__
Olof Olsson F??land
Karen Matthesdotter Fröland

1733-11-11
Jöns Östensson Filand Änkan Anika Larsdotter

1733-11-13
Petter Holm

Brita
Brita Simonsdotter Öhn

1734-01-06
Pär
Pär Larsson Bergman
Gudfr. Jung. Sophia Ruth

1734
Pär Olofsson Rij
Sara Ravalsdotter

1734-04-27
Michel Nilsson Rökland Pigan Ingri Johansdotter Petting

1734-05-05 Drängen Pär Jonsson Sätna och Rösåsen Änkian Hustru Sara Ersdotter

1734-09-07
Anders Ersson Röde Pigan Ingri Nilsdotter Näset

1734-09-08 Drängen Påhl Eriksson

Lisbeta Eriksdotter Berge

1734-09-14 Drängen Nils Olofsson Råsta
Helena Pärsdotter Öråker

1734-09-20 Bonden Lars Hansson Römsta Pigan Margeta Johansdotter Peting

1734-09-21 Drängen Isak Nilsson Öde Pigan Brita Olofsdotter Timrå och Öden

1734-09-22 Drängen Pär Pärsson Nääs Pigan Anna Olofsdotter Hartung

1734-09-28 Drängen Erik Andersson Byn Pigan Margeta Eriksdotter Giäle

1734-09-28 Cronobåtsman Olof Alhman
Pigan Johanna Andersdotter Bratland

1734-09-12 Drängen Pär Danielsson Högen Pigan Karin Pärsdotter Skytberg

1734-10-19 Drängen Anders Jonsson Oxsta och Sellånger Pigan Kerstin Östensdotter Hammal

1734-12-03 Cronobåtsm. Hans Hansson Thunberg
Pigan Ingri Abramsdotter Römsta

1735-03-21 Masmästaren
Lögdön Pigan Kerstin Isaksdotter

1735-05-29
Hans Jonsson Giusta Pigan Karin Eriksdotter Giäle

1735-06-07 Båtsman Jöns Jönsson Stöde och Nensiö Pigan Johanna Hansdotter Alnön
1735-11-02 1735-09-21 Drängen Pär Simsson Alnön och Elfwad By Pigan Märeta Andersdotter Alnön och Fröst By
1735-10-26 1735-09-28 Bonden Jöns Östensson Filla Pigan Lisbeta Nilsdotter Ljusta
1735-10-26 1735-10-04 Bonden Jon Ersson Hugsta och Skjöns Församl. Pigan Segrid Olofsdotter Näs och Alnö Sochn
1736-01-07 1735-10-04 Drängen Samuel Olofsson Webyggerå S:n och Nordingrå Pastorat i Ångermanl. Qwins Person Brita Nilsdotter Ersgården och Timrå Sochn

1735-10-05 Nämdemannen Nils Pärsson Harfwom och Indahls Sochn Änkjan, Hustru Brita Pärsdotter Skottgård och Timrå Sochn
1735-11-09 1735-10-11 Drängen Carl Nilsson Skottgård och Timrå S:n Pigan Segrid Jacobsdotter Åkerby och Timrå Sochn
1735-11-16 1735-10-11 Bonden Lars Larsson Hamstad och Timrå Sochn Pigan Annika Olofsdotter Hamstad och Timrå Sochn
1735-11-09 1735-10-11 Drängen Nils Carlsson Skyttberg Pigan Märeta Erichsdotter Märlo och Timrå S:n
1735-11-16 1735-10-11 Matrosen Eric Johansson Siöman Birsta Jungfru Maria Langman Fröst och Alnö S:n
1736-01-06 1735-10-18 Bonden Pär Christophersson Hellman Knölsta och Skjöns Sochn Pigan Kjerstin Olofsdotter Rij och Timrå S:n

1735-10-28 Drängen Johan Jonsson Byn och Skjöns Sochn Pigan Karin Ingemarsdotter Kyrkobordet i Timrå
1735-12-28 1735-10-31 Drängen Jon Simonsson Wenna och Timrå Sochn Pigan Malin Pärsdotter Öden och Timrå Sochn
1735-12-28 1735-11-08 Bonden Johan Jonsson Öfver Korsta Pigan Ingeborg Mattsdotter Wahlknytt
1736-02-08 1735-12-27 Bygge Mästaren wid Lögdö Bruuk Olof Philipsson Liden Sochn och Forsåhs by uti Ångermanl. Pigan Kjerstin Andersdotter Timrå Sochn och Bärge By
1736-05-16 1736-04-02 Drängen Hans Johansson Petting och Alnö S:n Pigan Kjerstin Pålsdotter Wahlknytt och Skjöns S:n
1736-08-01 1736-06-27 Förafskjedade Båtsmannen och nu för tiden warande Fiskjaren el:r Inwånaren Hans Öman Sundswald Pigan Brita Pärsdotter Tunom
1736-10-10 1736-08-28 Bonden Jon Nilsson Gista Pigan Ingeborg Jonsdotter Petting och Alnö S:n
1736-10-17 1736-09-11 Drängen Jon Pärsson Knölsta Pigan Segrid Ericsdotter Hugsta
1736-10-17 1736-09-18 Bonden ärlig och beskiedelig Matts Ersson Walknytt Pigan Ärlig och Gudfruchtig Brita Olofsdotter Korsta
1736-11-07 1736-09-25 Bonden Johan Isaacsson Släda Pigan Carin Erichsdotter Nedergård
1736-11-01 1736-09-25 Drängen Ärlig och Beskädelig Henric Hansson Römsta Pigan gudfruchtig och sedesamma Brita Erichsdotter Näs och Timrå
1736-11-28 1736-10-08 Drängen Ärlig och Beskedelig Henric Henricsson Lerwik Pigan gudfruchtig Gertrud Hansdotter Lerwik
1736-10-24
Bonden Eric Jonsson Härstad och Siöns S:n
Annika Pärsdotter Dahllund

1736-10-30 Klen Smeden, ärlig och beskjedelig Peter Asmundsson
Pigan ärlig och gudfruchtig Märeta Simonsdotter Wenna af Timmerå S:n
1736-12-27 1736-10-30 Drängen ärlig och beskjedelig Anders Jonsson Sund Gudfruchtig och ärlig Piga Märeta Jonsdotter
1736-11-21
Drängen Hans Henricsson Hammal Pigan Stina Jonsdotter Settna S:n och Kofle By
1737-01-02
Drängen Lars Olofsson Ytterbyn Pigan Carin Johansdotter Settna S:n
1737-02-02 1737-01-12 För detta Nämndemannen Ärlig och Wälförståndig Jon Ersson Petting Enkan gudfruchtig och sedesamma Hustru Carin Johansdotter Skafsätt
1737-03-13 1737-02-20 Drängen Antonius Östensson Filla Pigan gudfr. Carin Nilsdotter Jemtland
1737-06-19
Kyrkioherden här i Siön H:r Magnus Klockhoff
Änke Pastorskan Madame Barbro Fluur

1737-09-10 Drängen Hans Nilsson Hammal Pigan gudfruchtig Brita Andersdotter Timrå och Brattland

1737-09-10 Drängen Nils Johansson Petting Pigan ährl. och gudfruchtig Karen Danielsdotter Wrenstad

1737-09-10 Drängen Jacob Hansson Gistad Pigan gudf. och sedesamma Anika Eriksdotter Harttung

1737-10-01
Erich Ersson Härstad Änkan Hust: Ella Erichsdotter

1737-10-?? Drängen Lars Olofsson Hässiö och Söråker Pigan Ingri Erichsdotter Siön och Tunom

1737-11-04 Drängen Erich Pädersson Öhråker Pigan Margareta Pädersdotter Wässland

1737-11-05 Skräddare gesellen Matthias Gederström

Brita Erichsdotter Märlog

1738-05-23 Comministern utj Liustorp H:r Jacob Thelberg
Jungfru Brigitta Ulrica Biörner

1738-05-27 Bonden ährl. och förståndig Päder Erichsson Timrå och Öden Pigan gudf. och Sedesamma Brita Isaksdotter Hamsta

1738-06-1? Bonden ährl. och wälförståndig Erich Jacobsson Målås Änkan gudfruchtig Kiersten Hansdotter Målås

1738-07-?? H:r Mag: Israel Stecksen.
Jungf: Elizabetha Klockhoff

1738-09-09 Drängen Olof Andersson Säter och Alnön Pigan Margareta Erichsdotter Färsta

1738-09-13 Bonden Nils Jonsson Högen och Timrå Pigan Karin Pädersdotter Byn

1738-09-16 Drängen Olof Olofsson Skiön och Byn Pigan Margreta Simonsdotter Ahlnön och Elfwa

1738-09-19 Drängen Nils Jonsson Född i ???????, men tient hos Nils Forss på Usland i detta åhr Pigan Helena Nilsdotter Usland

1738-09-23
Lars Pädersson Kårstad och Indahls Sochn Pigan Barbro Matsdotter Timrå Sochn och Byn

1738-09-30 Drängen Nils Nilsson Holm Sochn i Indahls Pastorat Änkia hust. Karen Olofsdotter Skiön och Högom

1738-09-30 Unga Bonden Nils Christophersson Liustorp och Högland Pigan Kiersten Samuelsdotter Söderberge

1738-10-07 Drängen Erik Jonsson Ahlnön och Berge Pigan Karin Mårtensdotter Skiön och Färsta

1738-10-14 Drängen Jacob Mickelsson Sättna Sochn och Strömåhs Pigan Sara Nilsdotter Timrå och Fröland

1739-01-27 Couferdie Botsmannen Olof Geting Sundswall Pigan Ingri Nilsdotter Ahlnön och Elfwa

1739-03-24 Drängen Nils Pädersson Rökland och Ahlnön Pigan Brita Nilsdotter Rökland och Ahlnön

1739-09-30 Reserve karlen Swen? Isaacsson
Pigan Karen Jonsdotter Högom

1739-10-06 Drängen Pär Johansson Håfwid Pigan Gunnila Larsdotter Elfa

1739-10-12 Drängen Mats Matsson Byn och Timrå Sochn Pigan Brita Olofsdotter Nähs och Timrå

1739-10-13 Drängen Päder Andersson Timrå och Skåttgård Pigan Brita Andersdotter Nårbärge

1739-10-19 Drängen Lars Eriksson Ahlnön och Nedergård Pigan Anika Eriksdotter Skafsätt

1740-04-19 Drängen Päder Jacobsson Berge Pigan Märeta Pädersdotter Byn

1740-09-13 Drängen Lars Larsson Nårbärge Pigan Anika Pädersdotter Byn

1740-10-20 Drängen Olof Olofsson Ahlnön och Hartung Pigan Maria Hansdotter Åhs och Ahlnö Sochn

1740-10-19 Drängen Isaak Larsson Ahlnön och Gistad Pigan Ingri Danielsdotter Wrenstad

1740-11-01 Dagswerks karlen Pär Hansson Lögdö Bruk Pigan Brita Jacobsdotter Timrå och Nähs

1740-11-08 Drängen Nils Andersson Timrå Sochn och Wifstad Pigan Karen Mickelsdotter Strömåhs

1740-11-08 Drängen Pär Mårtensson Lijdens Sochn och Bodacke Pigan Sigri Olofsdotter Timrå och Wäfland

1741-06-21 Fördubblings Botsmannen Erich Frisk
Pigan ährl. och gudfruchtig Kersten Jonsdotter Klökan

1741-07-04 Fördubblings Botsmannen Olof Jonsson Åkerberg Ahlnön Pigan Brita Johansdotter Håfwet

1741-09-12 Bonden Pär Andersson Tunom Pigan Anika Isaaksdotter Tunom

1741-09-12 Drängen Olof Östensson Fillan Pigan Beata Hansdotter Fillan

1741-09-18 Drängen Lars Johansson Råstad Pigan Malin Nilsdotter Öfwerbyn

1741-09-19 Drängen Erich Nilsson
Pigan Karen Hindrichsdotter Wahlknytt

1741-09-19 Drängen Erich Olofsson Ahlnön och Närstad Pigan Anna Pädersdotter Timrå och Brattland

1741-10-10 Drängen Erich Jonsson Klökan Pigan Ingri Pädersdotter Wessland

1741-11-21 Drängen Erich Pärsson Öden och Timrå Sochn Pigan Märeta Nilsdotter Timrå Sochn och Wänna

1742-03-05 Bonden Hans Hansson Gistad Botsmans änkan hustru Märeta Erichsdotter Hartung

1742-04-25 Drängen Erich Pädersson Öden och Timrå Sochn Pigan Märeta Nilsdotter Wänna

1742-09-05 Skräddaren Isaac Olofsson Kruus Ahlnön och Näset Pigan Ingri Erichsdotter Nedergård

1742-09-05 Drängen Erich Andersson Ahlnön och Säter Pigan Ingri Nilsdotter Kåtan

1742-09-18 Drängen Isaak Erichsson Tunom Pigan Jertru Eriksdotter Filland

1742-09-?? Drängen Jöns Ersson ????????? och ????? Pigan ????? ???sdotter ????? och ???

1742-09-25 Sochne Skräddaren Jöns Jönsson Brodin Timrå Pigan Ingri Andersdotter Skottgård och Timrå Sochn

1742-09-25 Drängen Jöran Hindrichsson Timrå Sochn och Horstad Pigan Margareta Nilsdotter Wänna

1742-10-09 Drängen Olof Olofsson Hammal Pigan Karen Eriksdotter Målåhs

1742-10-09 Drängen Erich Påfwelsson Sillånger och Sillje Änkan Barbro Pärsdotter Timrå Sochn och Rj

1742-10-28 Unge drängen Johan Jonsson Ahlnön och Närsta Änkan hust. Ingri Pärsdotter Ahlnön och Swedie

1742-11-07 Drängen Johan Gram
Pigan Kiersten Eriksdotter Sunström

1743-02-17 CronoBotsmannen Erich Birfält
Pigan Sisilia Hindrichsdotter Birstad

1743-02-24 CronoBotsmannen Jonas Olofsson
Pigan Anika Pädersdotter Knölstad

1743-07-16 Bonden Jon Samuelsson Birstad Pigan Brita Olofsdotter Filla

1743-09-10 Drängen Pär Pädersson Håfwid och Ahlnön Pigan Karen Jacobsdotter

1743-09-10 Unge dräng Isaac Abrahamsson Gistad Pigan Ingrid Jonsdotter Smedsgården och Ahlnön

1743-09-24 Drängen Isaak Isaksson Sättna och Löfsätt Pigan Margreta Hansdotter Ahlnön och Åhs

1743-10-01 Drängen Olof Nilsson Byn och Timrå Pigan Märeta Larsdotter Skottgård

1743-10-16 Bonden Olof Jonsson Birstad Änkan Sissla Eriksdotter Målåhs

1743-11-05 Drängen Olof Olofsson Hässiö Sochn och Söderåker Pigan Stina Jacobsdotter Åkerby och Timrå Sochn

1743-11-05 Smeden Anders Jonsson Moljn
Pigan Margreta Olofsdotter Birstad

1743-12-21 Bonden Nils Andersson Wifstad Pigan Sara Andersdotter Skottgård och Timrå Sochn

1743-12-30 Drängen Lars Jonsson Yterbyn Änkan hust: Kiersten Pädersdotter Färsta

1744-01-05 Änklingen Päder Pärsson Nähs och Siöns Sochn Pigan Brita Larsdotter Ahlnön och Jerfwjk

1744-02-13 Cronobotsman Ingemar Andersson Ahlnön och Säter Pigan Brita Hindrichsdotter Birstad

1744-02-18 Drängen Johan Jonsson Hillstad Pigan Brita Pädersdotter Nähs

1744-04-28 Drängen Erich Andersson Torp Sochn och Hwalstad Änkan hust: Sara Jönsdotter Siön och Härstad

1744-09-08 Drängen Päder Larsson Elfwa och Ahlnön Sochn Pigan Sara Påfwelsdotter Usland

1744-09-08 Bonden Elof Ersson Målås Pigan Brita Nilsdotter

1744-09-08 Drängen Olof Erichsson Gähle Pigan Brita Pädersdotter Justad

1744-09-15 Drängen Hans Larsson Justad Pigan Brita Matsdotter Timrå Sochn och Byn

1744-09-22 Drängen Jon Jonsson Wäfland Pigan Ingri Eriksdotter Märlo och Timrå Sochn

1744-09-22 Drängen Thomas Hansson Åhs och Ahlnön Pigan Anika Isaaksdotter Släda

1744-09-29 Gaml. Botsmannen Pär Erichsson Siöberg
Qwins Personen Brita Jonsdotter Märlog och Timrå Sochn

1744-10-06 Drängen Olof Nilsson Gistad Pigan Märeta Eriksdotter Röde och Ahlnön

1744-11-03 Drängen Erich Jonsson Stöde och Uslan Änkan hustru Margreta Hansdotter Justad

1744-11-24 Drängen Pär Pärsson Birstad Pigan Greta Olofsdotter Rij

1744-11-24 CronoBotsmannen ? Bachman
Pigan Märeta Isachsdotter

1744-12-29 Gästgifwaren Jacob Olofsson Wäfland och Timrå Sochn Hus Pigan J. Brita Erichsdotter Hoffman Siöns Prästgård

1745-01-05 Drängen Olof Pädersson
Änkan hust. Mereta Jonsdotter Härsta

1745-03-09 Drängen Hans Olofsson
Änkan hust. Lisbeta Nilsdotter Filland

1745-03-31
Nils Olofsson Timrå och Öden Pigan Margreta Matsdotter ?????

1745-04-27 Drängen Pär Nilsson Öfwerbyn Pigan Karen Jacobsdotter Timrå Sochn och Nähs

1745-04-27 Gamla bonden Olof Olofsson Hammal Botsmans änkan hust. Margreta Thomasdotter

1745-09-07 Skräddaren Isak Krus
Pigan Magdalena Olofsdotter Närstad

1745-09-07 Bonden Isak Erichsson Tunom Pigan Karen Månsdotter Bullås

1745-09-14 Drängen Anders Hansson Tunom Pigan Brita Siulsdotter Öhråker

1745-09-14 Drängen Anders Olofsson Sillånger och Österro Pigan Helena Nilsdotter Timrå Sochn och Skottgård

1745-09-21 Drängen Johan Erichsson Filla Pigan Brita Matsdotter Ahlnön och Usland

1745-09-28 Drängen Olof Pädersson Näs och Timrå Sochn Pigan Sara Danielsdotter Högen och Timrå

1745-09-29 Drängen Olof Hansson Hamstad och Timrå Pigan Karen Larsdotter

1745-09-29 Änklingen Pär Andersson Fröst Pigan Margreta Danielsdotter Wränstad

1745-10-06 Skomakaren Jonas Nilsson
Pigan Märeta Andersdotter Norberge

1745-10-06 Drängen Erich Christiersson Strand och Hässiö Sochn Pigan Ingri Hansdotter Åhs och Ahlnön

1745-11-01 Drängen Anders Pärsson Öden Pigan Johanna Pädersdotter Byn och Timrå Sochn

1745-11-09 Drängen ? Olofsson
Pigan Anika Pädersdotter

1746-04-?? Gamla Gästgifwaren Jöns Nilsson Niurunda Pigan Sara Erichsdotter Ahlnön och Röde

1746-08-31 Afskiedade Soldaten Erich Larsson Elfstrand Herjedalarna och Sweg Sochn Qwins Person Helena Olofsdotter Hammal

1746-08-31 Drängen Olof Pärsson Ahlnön och Gista Pigan Anika Johansdotter Ahlnön och Petting

1746-09-02 Klockaren Olof Jönsson Tynderö och Bryttmor Pigan Karin Ersdotter Timrå och Laggarberg

1746-09-06 Unga Bonden Lars Mårtensson Ahlnön och Sätter Pigan Brita Pärsdotter Timrå och Öde

1746-09-20 Unga drängen Olof Samuelsson Timrå och Söder Berje Pigan Märeta Larsdotter Lunde

1746-09-20 Drängen Erich Larsson Timrå och Lunde Pigan Segrin Pärsdotter Byn

1746-09-20 Unga Bonden Erich Erichsson Bergie Pigan Karin Gustafsdotter Färsta

1747-04-19 Gardes Karlen Brynolph Bergman Finsta Pigan Carin Andersdotter

1747-05-24 D?????
Filla1747-08-22 Drängen Isac Åkerblad Hässiö Pigan Segri Abrahamsdotter Birsta

1747-09-20
Lars Persson Wij Pigan Anika Abrahamsdotter Alnön

1747-10-11 Drängen Anders Jonsson Siöns Sochn och Knöllstad Pigan Margareta Mårtensdotter Målås

1747-10-18 Cronobåtsman Per Olofsson Fröling Brunflo Jemptland Pigan Märeta Olofsdotter Skyttberg och Timrå

1748-01-03 Drängen Jonas Wennberg? Hedesunda Pigan Anika Andersdotter Brattland och Timrå

1748-03-12 Lappdrängen Nils Andersson
Lapppigan Helena Jacobsdotter

1748-03-19 Drängen Nils Larsson Edsgården Qwinsperson Sara Larsdotter Lunde

1748-04-28
Joh Johansson ?ärsta
Maria Johansdotter

1748-09-17 Landbonden Per Olsson Öde Pigan Mareta Persdotter Wij

1748-09-24 Drängen Lars Nilsson Skottgård Pigan Märeta Andersdotter Brattland

1748-10-01 Unge bonden Jon Olofsson Mökling och Tynderö Pigan Brita Persdotter Fröland

1748-10-16
Per Nilsson Hammal Pigan Anika Johansdotter Åkerby

1748-10-16 Drängen Per Olofsson Skyttberg Pigan Carin Larsdotter Alnön och Kåtan

1748-10-16 Drängen Eric Ersson Nedergård Pigan Lisa Ericsdotter Hartung
1749-05-28 1749-02-19
Per Ersson Wäsland
Brita Persdotter Öråker

1749-04-08
Eric Ersson Sand på Alnön Pigan Brita Hansdotter Näset

1749-07-08
Lars Persson Jerfwik Pigan Brita Johansdotter Gista och Alnö Sochn

1749-07-22 Drängen Jon Jonsson Byn, Siöns Sochn
Margeta Persdotter Gäle, Siöns Sochn

1749-09-?? Drängen Jacob Olsson Närsta Pigan Emerentia Nilsdotter Alnön från Kåtan

1749-09-24 Drängen Isac Andersson Wifsta Pigan Märet Jonsdotter Rij

1749-09-24 Drängen Pål Andersson Gäle Pigan Johanna Ericsdotter Skottgård

1749-10-08 Drängen Nils Hansson Näset, Alnö Sochn
Brita Michelsdotter Usland, Alnö Sochn

1750-03-24 Fördubblings båtsman Hans Biörckholtz Sundswall Piga Carin ????sdotter Walknytt

1750-04-14 Cronobåtsman Lars Dan: Ahlman
Pigan Malin Ersdotter Märlo

1750-04-21 Drängen Olof Hinricsson Walknyt Pigan Sara Jonsdotter Rij

1750-04-28 Cronobåtsmannen Per Olsson Fröling
Pigan Brita Larsdotter Finsta

1750-07-07
Jon Jonsson Filland Änkan hustro Anna Hinricsdotter Näs

1750-09-15 Fördubblings båtsmannen Eric Carlsson Örling Alnön och Håfi Pigan Helena Nilsdotter Timrå och Skyttberg

1750-09-15 Drängen Simon Nilsson Wänna Pigan Ingebor Olofsdotter Roken

1750-09-15 Cronobåtsman Olof Ersson Norling
Pigan Cherstin Hinricsdotter Walknytt

1750-10-13 Bonden Olof Olofsson Ytterbyn Pigan Märeta Persdotter Öråker

1750-10-13 Drängen Per Persson Wänna Bokhållaren Petter Lagers dotter Christina Lager Laggarberg

1750-10-13 Cronobåtsmannen Nils Lundin Alnön Pigan Margareta Johansdotter Håfwi

1750-11-17 Cronobåtsmannen Eric Persson Gumse
Änkan hustro Lisbeta Larsdotter Skottgård

1750-11-17
Mats Larsson Rij Pigan Helena Persdotter Rij

1751-01-20 Cronobåtsmannen Michel Flinck
Änkan Märta Ersdotter Härsta

1751-04-02 Drängen Eric Ersson Gäle Pigan Carin Olofsdotter Knöllsta

1751-04-19 Drängen Carl Ericsson Ytter Kåfland och Sättna Pigan Brita Nilsdotter Wänna

1751-04-21 Drängen Nils Hansson Näset Pigan Märta Nilsdotter Kyrkbordet

1751-08-31 Drängen Jon Ersson Röde Pigan Anna Andersdotter Närsta

1751-09-06
Isac Johansson Gista
Ingri Ericsdotter Hartung

1751-09-07 Drängen Per Olofsson Elfa Pigan Carin Persdotter Näset

1751-10-19 Unge bonden Lars Olofsson Fuske och Liustorps sochn Pigan Sara Hindricsdotter Timrå Kyrkiobord

1751-10-19 Drängen Carl Isacsson Märlo Pigan Johanna Jonsdotter Wäfland

1752-03-28 Unge bonden Isac Nilsson Walknytt Pigan Märta Månsdotter Smedsgården

1752-05-23 Drängen Per Persson Fröland Pigan Maria Ersdotter Målås

1752 Fördubblings båtsmannen Anders Dahlstedt
Fästeqwinna Brita Ersdotter Nysättra

1752-08-29 Drängen Per Persson Alnö Färjehand Pigan Stina Danielsdotter Wränsta

1752-09-05 Drängen Pål Persson Fröland Pigan Brita Hansdotter Näset

1752-10-18 Drängen Nils Hansson Foglom Pigan Lisa Larsdotter Båräng

1752-10-18 Unge bonden Eric Elofsson Målås Pigan Helena Andersdotter Norrberge

1752-10-30 Drängen Isac Olofsson Söderberge Afl:ne Spiksmeden Olof Palms änka Ingebor Olofsdotter Utansiö bruk

1752-10-30 Fördubblings båtsmannen Lars Carling

Maria Jonsdotter Nysättra

1752-11-06 Reserve Karlen Nils Ersson
Fästeqwinna Margret Olofsdotter Närsta

1752-11-07 Skattebonden Hans Persson Släda Pigan Cherstin Isacsdotter Stömsta

1753-01-23 Fördubblings båtsmannen Olof Perss. Gröning Högen Änkan Cherstin Ersdotter Walknytt

1753-03-02 Studiose Nicolaus Blom
H:r Comministern Eric Mörts dotter Anna Mört

1753-04-21 Skepparen Isac Hammarberg
Länsman Hallings dotter Magdalena Halling

1753-05-17 Ordinarie Cronobåtsman Lars Persson Lund
Änkan Märeta Persdotter Byn i Timrå

1753-05-28 Drängen Lars Ericsson Målås Pigan Sara Persdotter Birsta

1753-09-15 Drängen Lars Jacobsson Wij Pigan Magdalena Larsdotter Hartung

1753-09-21 Unge bonden Jacob Ersson Näs Pigan Helena Jonsdotter Laggarberg

1753-09-22 Unge bonden Olof Jonsson Hamsta Pigan Barbro Olofsdotter Skyttberg

1753-09-29 Drängen Hinric Olofsson Sättna och Byn Pigan Stina Olsdotter Håfi

1753-09-29 Skepparen Jonas Liuslin
Pigan Barbro Ersdotter Hillsta

1754-05-18
Anders Andersson Filland Pigan Brita Jonsdotter Hillsta

1754-06-01 Änklingen Olof Matsson Birsta Pigan Carin Ahlnön och Smedsgården

1754-06-01
Jon Ersson Röde Pigan Brita Larsdotter Kotan och Ahlnön

1754-06-15 Enrollerings båtsman Johan Vörman
Pigan Ingebor Jonsdotter Hamsta

1754-09-14 Drängen Nils Jonsson Filland Pigan Carin Nilsdotter Usland

1754-09-14 Hammarsmeden Christopher Asmundsson Lögdön Pigan Cherstin Olsdotter Skyttberg

1754-09-21 Drängen Nils Danielsson Wränsta Pigan Eva Matsdotter Norrberge

1754-09-21 Drängen Nils Persson Näset och Ahlnön Pigan Ingri Olofsdotter Elfa

1754-09-28 Cronobåtsmannen Eric Ersson Valknut
Pigan Carin Larsdotter Liusta

1754-09-28
Johan Jonsson Närsta Pigan Cherstin Olofsdotter Gista

1754-09-28 Hyttedrängen Hindrich Johansson Lögdö bruk Pigan Ingri Johansdotter På Orsill tienande men född i Ullånger

1754-10-21 Fördubblings båtsmannen Jacob Carlsson ???? Sellånger Pigan Märta Persdotter Wänna

1755-03-01 Fördubblings båtsmannen Nils Olofsson Norberg
Fästeqwinna Sara Larsdotter Lunde i Timrå

1755-04-19 Drängen Michael Olofsson Sellångers sochn och Kålsta by Änkan Cherstin Isacsdotter Släda

1755-05-17 Bonden Lars Persson Wij Pigan Märeta Månsdotter Bullås

1755-06-15 Drängen Lars Hansson Tunom Änkan Cherstin Olofsdotter Hammal

1755-07-?? Drängen Olof Ersson Brattland i Timrå Fästeqwinna Brita Persdotter Bänkås

1755-09-13
Jon Ericsson Berge Pigan Sara Jonsdotter Född i Bergsiö, i tienst hos H. Borgm. Strandell

1755-09-19 Borgaren Jonas Håberg Sundsvall Pigan Ingri Matsdotter Walknytt

1755-09-25 Skattebonden Nils Larsson Åsäng och Liustorps sochn Pigan Brita Olsdotter Skyttberg

1755-09-27 Drängen Per Pålsson Liusta Pigan Cherstin Göstafsdotter Färsta

1755-10-03 Drängen Per Persson Tunom
Anna Ersdotter Filland

1755-10-04 Drängen Anders Johansson Råsta Änkan hust. Cicilia Isacsdotter Stömsta

1755-10-18 Drängen Isac Jonsson Stömsta Fästeqwinna Ingri Larsdotter Åhs

1755-11-08
Lars Halling Finsta Fästeqwinna Maria Persdotter Håfi och Ahlnön

1755-11-15 Drängen Pehr Olofsson Wästan Sunnanå och Indahls sochn Pigan Christina Matsdotter Laggarberg

1755-11-22 Drängen Eric Jonsson Rij Pigan Cherstin Ersdotter Lunde

1756-01-10 Bonden Lars Olofsson Byn och Sättna sochn Pigan Sara Olofsdotter Laggarberg

1756-05-01 Drängen Per Ersson Filland Änkan hustro Carin Larsdotter Hugsta

1756-09-25 Skattebonden Lars Mårtensson Säter Pigan Sara Abrahamsdotter Gista
1756-11-02 1756-10-02 Bonden Eric Olsson Lunde Pigan Ingebor Ericsdotter Rij

1756-10-02 Drängen Jon Jonsson Hamsta Änkan H. Brita Larsdotter Näs

1756-10-16 Drängen Eric Persson Högen Pigan Cherstin Persdotter Birsta

1756-11-06 Fördubbl. Båtsmannen Jöns Jonsson Fors
Pigan Brita Matsdotter Usland

1757-02-12 Bokhållaren Jonas Bielkström
Jungfru Susanna Beata Halling

1757-09-10 Sochneskräddaren Lars Bergrot Ahlnön Pigan Anna Ersdotter Nysäter

1757-09-10 Cronobåtsmannen Hans Åberg
Pigan Ingri Mårtensdotter Säter

1757-09-21 Unge bonden Johan Olsson Filland Pigan Helena Olofsdotter

1757-09-21 Landbonden Hinric Olsson Bänkås Pigan Carin Andersdotter Gäle i Timrå

1757-09-23 Drängen Lars Josephsson Öråker Änkan h. Helena Andersdotter Målås

1757-09-24 Drängen Jon Larsson Högom Pigan Brita Hansdotter Korsta

1757-10-24 Fördubblings Båtsman Nils Lustig
Pig. Sara Persdotter Fröland

1758-01-29 Båtsman Jonas Flinck?
Fästeqwinna Brita Nilsdotter Hiller

1758-03-04 Unge bonden Pehr Jonsson Håf och Sillånger Pigan Carin Johansdotter Korstad

1758-04-29 Skepparen Eric Byström
Pigan Brita Larsdotter Färsta

1758-05-27 Ordinarie Cronobåtsmannen Nils Hiller
Pigan Catharina Ersdotter Målås

1758-05-27 Ordinarie Båtsman Eric Örn
Pigan Helena Pehrsdotter Öråker

1758-09-02 Drängen Olof Olsson Öferbyn Pigan Carin Nilsdotter Hammal

1758-09-16 Drängen Elias Larsson Sund Pigan Carin Andersdotter Närsta

1758-09-16
Pehr Pehrsson Påläng i Sillångers sochn Pigan Margareta Ericsdotter Hartung

1758-09-23 Drängen Mats Matsson Walknytt Pigan Greta Ericsdotter Slottåker

1758-09-23 Lappdrängen Thomas Andersson Skiöns sochn Lapppigan Margeta Thomasdotter

1758-09-30 Drängen Elias Jonsson Stömsta Pigan Ingri Jonsdotter Rij

1758-09-30 Drängen Jon Isacsson Märlo Pigan Ingebor Ericsdotter Strinn och Hässiö sochn

1758-09-30 Drängen Lars Ersson Elfa Pigan Stina Jacobsdotter Böle

1758-09-30 Unge bonden Eric Carlsson Skyttberg Pigan Brita Jöransdotter Wifsta

1758-09-30 Unge Skattebonden Jon Nilsson Högen Pigan Märeta Pehrsdotter Swedie

1758-10-14 Drängen Lars Ersson Skottgård Pigan Carin Persdotter Wänna

1758-10-14 Brukskarlen Nils Olofsson Sundberg
Pigan Anna Olofsdotter Rij

1758-10-14
Jonas Nilsson Sellånger och Huli Pigan Stina Olofsdotter Öferbyn

1758-10-14 Drängen Lars Andersson Hammal Fästeqwinna Anna Jacobsdotter Näs i Timrå

1758-11-18 Gamla skräddaren Nils Sundin Timrå Qwinnan Lisa Larsdotter Nysätra på Ahlnön

1758-12-08 Drängen Olof Jonsson Stöde sochn och Edsta by Änkan Magdalena Larsdotter Wij och Ahlnö sochn

1759-01-24
Anders Pehrsson Öden Pigan Brita Nilsdotter Skottgård

1759-03-16 Fördubblings båtsmannen Eric Palmträd Gnarps sochn Änkan Magdalena Olofsdotter Kotan på Ahlnön

1759-03-31 Cronobåtsmannen Nils Vijberg Ahlnön Pigan Carin Pehrsdotter Håfi

1759-04-21 Afskedade Cronobåtsmannen Pehr Simonsson Qvick
Trolofvade Fästmö Segri Olsdotter Hammal

1759-05-13 Drängen Jacob Sundström
Pig. Carin Pehrsdotter Gäle

1759-05-20 Änklingen Hans Olsson Filland Änkan Carin Månsdotter Tunom

1759-05-20 Drängen Pehr Pehrsson Fröland Pigan Maria Johansdotter Wässland

1759-05-27 Änklingen Thomas Eliæson Fröst Änkan Maria Larsdotter Pätting

1759-06-04 Drängen Pehr Johansson Wässland
Carin Ersdotter Sund

1759-06-24 Bruksarbetaren Mats Johansson Lögdö Bruk Masmästarens dotter Brita Johansdotter Lögdö Bruk

1759-09-15 Drängen Lars Pehrsson Wänna Pigan Ingri Olsdotter Roken

1759-09-15
Eric Olsson Nysäter Pigan Ingri Pehrsdotter Gista

1759-09-15 Bruksarbetaren Isac Pehrsson Wränsta Pigan Märta Larsdotter Lunde

1759-09-22 Drängen Anders Thomasson Fröst Pigan Brita Pehrsdotter Näset

1759-09-22 Bruksarbetaren Pehr Hansson Lögdö bruk Pigan Sara Carlsdotter Hofsnäs

1759-09-22 Bruksarbetaren Pehr Olsson Rij Pigan Eva Jonsdotter Edsgård

1759-09-22 Afskedade Nämndemannen Nils Nilsson Wifsta Änkan hustru Margareta Olofsdotter

1759-10-06 Drängen Eric Olsson Hamsta Pigan Annica Andersdotter Mellerstbyn

1759-10-06 Bonden Lars Ersson Walknytt Pigan Stina Nilsdotter Råsta

1759-10-06 Drängen Eric Larsson Högom Pigan Brita Jönsdotter Filland

1759-10-21 Drängen Sven Svensson Sättna sochn och Wästansiö Änkan hustru Johanna Ersdotter Gäle

1759-10-21 Sochneskräddaren Eric Runberg
Pigan Helena Cortizan

1759-10-28 Sochneskomakaren Jonas Hammarberg
Pigan Ingebor Olsdotter Fröland

1759-10-28 Herr Handelsmannen Lars Schalin Sundsvall Sal. Inspectoren Johan Valmans dotter Maria Vahlman

1760-01-13 Matrosen Olof Krus
Pigan Stina Ersdotter Hartung

1760-03-15 Matrosen Eric Lund
Pigan Annica Jönsdotter Filland

1760-05-24 Drängen Johan Pehrsson Birsta Pigan Annica Hinricsdotter Römsta

1760-06-14 Drängen Eric Ersson Stafsätt Änkan H. Cherstin Persdotter Bullås

1760-08-10 Drängen Anders Johansson Wässland Fästeqwinna Lisa Ersdotter Hugsta

1760-08-31 Drängen Hinric Olsson Birsta Pigan Cherstin Hansdotter Ahlnö och Ås by

1760-09-07 Drängen Clas Jonsson Hässiö sochn och Swalerij by Pigan Ingri Pehrsdotter Timrå och Öden

1760-09-07 Drängen Anders Aronsson Indahl och Sunnanå Pigan Margareta Pehrsdotter

1760-09-13 Drängen Eric Olsson Fröst Pigan Märeta Jacobsdotter Böle

1760-09-13 Drängen Eric Hansson Tunom Änkan Märeta Ersdotter Märlo och Timrå

1760-09-13 Drängen Eric Isacsson Wij Pigan Stina Ericsdotter Slottåker

1760-09-13 Bleckslagaren Mäster Anders Gullberg Sundsvall Afledne Inspector Bergvalls änka Christina Magdalena Lindfors

1760-09-27 Unge bonden Nils Matsson Mellerstbyn Pigan Johanna Pehrsdotter Fröland

1760-09-27 Skogswaktaren Mats Matsson Bänkås Pigan Sara Andersdotter Gäle

1760-09-27 Drängen Pehr Olsson Öferbyn Pigan Merta Nilsdotter Hammal

1760-10-18 Siömannen Eric Siöström
Pigan Ingri Isacsdotter Härstad

1760-11-08 Drängen Pär Pärsson Ahlnön och Ås Pigan Karin Ersdotter Lerwik

1760-11-08 Drängen Anders Holmberg Ahlnön och Håfwi Fästeqwinna Märta Jonsdotter Byn

1761-04-10 Enklingen Pär Andersson Skåttgål Pigan Carin Olofsdotter Ri

1761-04-11 Krono Länsmannen Christian Borg

Anna Åkerberg Slåttåker

1761-05-29 Drängen Olof Ersson Walknytt Pigan Märta Olofsdotter Yterbyn

1761-08-29 Afskjedade Krono Båtsman Johan Lustig
Pigan Ingebor Nilsdotter Fröland

1761-09-05 Drängen Eric Andersson Röde Pigan Cherstin Thomasdotter Fröst

1761-09-05 Afskjedade KroBåtsman Hans Lund
Pig. Malin Andersdotter Walknut

1761-09-05 Dräng. Lars Olofsson Färstad Pigan Märta Johansdotter Korstad

1761-09-12 Dräng. Isac Ersson Stömsta Pig. Carin Mårtensdotter Säter

1761-09-12 Dräng Eric Olofsson Hässiö och Torsbod Pig. Merta Olofsdotter Lundewallen

1761-09-26 Matrosen Hans Sejman
Pig. Sara Isachsdotter Birstad

1761-09-26 Drängen Hans Hansson Släda Pig. Greta Isacksdotter Merlo

1762-04-18 Krono Båtsman Pär Skräddare Sellånger Pigan Anna Olofsdotter Öfwer Byn och Siöns Sochn

1762-05-15 Drängen Olof Olofsson Släda Pigan Anna Persdotter Ahlnön och Wi

1762-08-15 Reserve Båtsmannen Johan Tran?
Pigan Karin Jonsdotter Sund

1762-09-05 Drängen Pehr Pehrsson Niurunda och Nolby Änkan Elisabet Ersdotter Hartung och Alnön

1762-10-03 Reserve Båtsman Eric Isacsson Timrå Pig. Brita Mårtensdotter H?rsta

1762-11-28 Fördubblings Båtsmannen Petter Söderberg
Pigan Sara Hinricsdotter Walknyt

1762-12-29 Klockaren
Sellånger Pigan Ingri Olsdotter Skyttberg

1763-01-11 Reserve båtsmannen Eric Nilsson Qvik Sättna och Wästansiö Qwinsperson Sara Olofsdotter Norr Kofle

1763-02-19 Cronobåtsmannen Daniel Lund
Pigan Stina Persdotter Mellerstbyn

1763-05-29 Drängen Jon Jonsson Niurunda och Qwisle by Pigan Stina Nilsdotter Usland

1763-08-07 Änklingen Johan Ersson Målås Pigan Brita Jonsdotter Hugsta

1763-08-28 Drängen Olof Andersson Närsta Pig. Greta Persdotter Näset

1763-09-03 Häradshöfdingen Abraham Enagrius
Mademoiselle Anna Margareta Biörner

1763-09-03 Änklingen Eric Ersson Niurunda och Berge By Pigan Brita Ersdotter Hartung

1763-09-03 Änklingen Pehr Johansson Håfwi
Brita Danielsdotter Wränsta

1763-09-10 Drängen Lars Ersson Gerwik Pigan Greta Ericsdotter Närsta

1763-09-18 Fördubblings båtsmannen Johan Lo Filland Pigan Märta Josephsdotter Öråker

1763-09-24 Drängen Pehr Nilsson Råsta Pigan Maria Nilsdotter Prästgården född i Jemptel.

1763-10-02 Ingenieur Salmon Ahlström
Jungfru Ingri Strandberg

1763-10-09 Nemndeman Eric Pehrsson Slottåker Änkan Hust. Brita Olsdotter Walknyt

1763-10-09
Nils Hansson Hammal Pigan Ingri Pehrsdotter Gäle

1763-10-09 Drängen Pehr Larsson Filland Änkan Hustru Brita Pehrsdotter Gäle

1763-10-09 Unge bonden Eric Olsson Roken Pigan Ingebor Nilsdotter Fröland

1763-10-22 Drängen Olof Johansson Liden och Qwäcklingsiö Qwinsperson Carin Andersdotter ?????lstorp

1763-11-05 Änklingen Anders Jonsson Tunabäck Pigan Segri Pålsdotter Liusta

1763-11-12 Matrosen Hans Norman
Änkan ärliga hustru Margareta Johansdotter

1763-11-12 Drängen Olof Johansson Ytterkorsta Änkan Cherstin Gostafsdotter Färsta

1763-11-26 Fördubblings båtsmannen Eric Högberg
Pigan Brita Johansdotter Ytterbyn

1764-01-07 Drängen Eric Ersson Brattland Pigan Brita Carsdotter Skyttberg

1764-01-28 Drängen Anders Ersson Edsgården Pigan Margareta Jonsdotter Edsgården

1764-03-18 Afskedade Cronobåtsmannen Olof Viberg
Änkan Anna Pehrsdotter Wij

1764-05-05 Drängen Ingemar Pehrsson Liustorp och Tuna by Pigan Brita Hansdotter Pätting

1764-05-19 Handelsbetienten Olof Harfvelin Sundsvall Fästeqwinna Maria Hansdotter Pätting

1764-05-26 Änklingen Olof Olsson Huli Änkan Brita Augustinsdotter Wässland

1764-06-16 Änklingen Jon Matsson Byn Änkan H. Cherstin Pehrsdotter Rij

1764-09-15 Afskedade Cronobåtsmannen Jon Ersson Walknut
Pigan Märeta Johansdotter Mällby och Tynerö

1764-09-15 Unge bonden Jon Ersson Rij Pigan Barbro Jonsdotter Rij

1764-09-22 Drängen Jon Abramsson Gista Änkan Ingri Jonsdotter Stömsta

1764-09-22 Drängen Pehr Ersson Öråker Pigan Ingri Isacsdotter Wij

1764-09-22 Änklingen Anders Johansson Råsta Änkan hust. Barbro Ersdotter Hillsta

1764-09-22 Drängen Lars Lodin Stöde Pigan Carin Pehrsdotter Wifsta

1764-09-29 Ung. bonden Pehr Ersson Rij Pigan Maria Olsdotter Åkerby

1764-10-13 Unge bonden Lars Ersson Näs Pigan Lisa Ersdotter Näs

1764-11-17 Änklingen Pål Pehrsson Fröland Pigan Christina Nilsdotter Högen

1764-11-24 Borgaren Olof Vennberg Sundsvall Pigan Ingri Ersdotter Skottgård

1765-03-17 Fördubblings båtsmannen Nils Månsson Borg
Pigan Carin Pehrsdotter Niurunda

1765-03-17 Bergsfogden Anders Vijberg
Jfr. Christina Strandberg

1765-03-30 Segelmakaren Olof Geting
Pigan Sara Olsdotter Närsta

1765-04-21 Bonden Olof Pehrsson Stångrid och Tynrö sochn Mats Pehrssons dotter Märta Matsdotter Laggarberg

1765-04-28 Cronobåtsmannen Lars Fors Ahlnön Pigan Sara Olsdotter Kyrkbordet

1765-04-20 Fendriken wid Jemtl:s regemente Zacharias Berendt von Arendt
Jfru Maria Regina Werner

1765-07-20 Unge bonden Eric Ersson Ytterbyn Pigan Ingebor Larsdotter Hamsta

1765-09-14
Pehr Michelsson Rokland Pigan Anna Johansdotter Släda

1765-09-14 Drängen Hinric Pehrsson Oxsta by och Sellångers sochn Pigan Märta Matsdotter Norrberge

1765-09-16 Ordinarie båtsmannen Anders Ersson Hög
Pigan Brita Ersdotter Öden

1765-09-20 Drängen Nils Jacobsson Böle Pigan Brita Andersdotter Röde

1765-09-20 Unge bonden Pehr Larsson Kårsta Mäster Hammarsmeden Pehr Johanssons dotter Brita Hammarberg Lögdö Bruk

1765-11-09 Drängen Nils Michelsson Rokland Pigan Christina Ersdotter Lerwijk

1766-01-11 Drängen Christopher Johansson Liustorp och Frötuna by Pigan Catharina Matsdotter Norrberge

1766-02-05 Bataillons Fältskären wid Kongl Östgöta Regemente till fot Herr Fredric Adde
Jungfru Ingri Thomasdotter Frolinder

1766-03-08 Unge Skattebonden Olof Hansson Härsta Pigan Ingebor Larsdotter Sund

1766-03-15 Drängen Simon Jonsson Öden Pigan Christina Ersdotter Rij

1766-04-09 Drängen Olof Larsson Bierme i Sättna sochn Pigan Brita Hansdotter Lund Walknytt

1766-05-31 Drängen Daniel Nilsson Pättäng Pigan Carin Jonsdotter Gista

1766-08-30 Bruksarbetaren Eric Berggren [Lögdö bruk] Pigan Ellena Ericsdotter Stafsätt och Ahlnön

1766-08-30 Drängen Mats Matsson Krånge och Indahl Änkan Hustru Ingebor Ersdotter Märlo och Timrå

1766-09-01 Bonden Jöns Matsson Ofwaned och Torp Pigan Anna Ersdotter Tunom och Siön

1766-09-06 Unge Bonden Jon Andersson Härsta Pigan Segri Isacsdotter Näs

1766-09-06 Drängen Eric Ersson Näs Pig. Stina Ersdotter Edsåker och Liustorp Sochn

1766-09-13 Drängen Östen Antonsson Stålpsås Pig. Johanna Matsdotter Stornäset

1766-09-13 Unga bonden Hans Hansson Pätting Pig. Eva Nilsdotter Pätting

1766-09-20
Johan Michelsson Rökland Pig. Brita Olofsdotter Smedsg.

1766-09-20
Eric Olofsson Gårdtjern och Sättna Sochn Pig. Helena Danielsdotter Söderberge

1766-09-27 Giästgifwaren Gustav Persson Färsta Pig. Sara Jönsdotter Säbrå

1766-09-27 Drängen Olof Olofsson Swedie Pig. Märta Ersdotter Sund

1766-09-27
Erik Jonsson Hugsta Änkan Stina Ersdotter Birsta

1766-09-27
Olof Andersson Skyttberg Pig. Cecilia Nilsdotter Råsta