Vigselregister Stigsjö C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1702-06-08
Jon Larsson Boda
Cherstin Jönsdotter Stared
1702-07-06
Pär Påhlsson Ytterlännäs Hustr. Anna Jonsdotter Wixsiön
1702-11-02
Jacob Ersson Säbrå och Finswijk
Anna Olofsdotter Stigsiö o Bohle
1702-12-09
Pär Johansson Aldersiön Hustr. Agnis Nyhemmanet och Wixsiö
1702-01-19
Anders Olsson Född i Wixsiön
Anna Andersdotter Född i Wixsiön
1703-02-08 Drängen Erik Matthsson Säthne Hustru Anna Wixsiön och Bränäset
1703-05-31
Pär Ersson Ytterfiälle
Anna Eriksdotter Brunne
1703-10-04
Erik Nilsson Langkiern
Cherstin Eriksdotter Haneberg
1703-10-25
Olof Nilsson Säbrå och Öfwerdahl
Anna Eriksdotter Wijke
1704-02-14
Erik Jonsson Fluur Östanwijk
Malin Pärsdotter Södergården
1704-04-20 Drängen Erik Larsson Näggierd Pig. Anna Olofsdotter Sohlberg
1704-10-02
Erik Hansson Wijke
Brita Olofsdotter Spilböhl
1704-10-16
Johan Pärsson Östanwijk Pig. Märita Danielsdotter Brunne
1704-11-06
Pär Jönsson StarEed Pig. Margareta Ingebrechtsdotter Öije
1704-12-28
Daniel Danielsson Södergården
Brita Hindricksdotter Nygården
1705-10-22
Olof Jonsson Ytterfiälle
Cherstin Olofsdotter Solberg
1705-11-05 Dräng. Hans Hansson Brännäset Pig. Sara Jeansdotter Brännäset
1706-02-04
Giöran Nilsson Säbrå och Nyland Änk. Hustr. Cherstin Larsdotter Östanwijk
1706-11-04 Båtsm. Jon Pärsson Pijl
Pig. Märta Hansdotter Brån
1706
Pär Ingebrechtsson Öije
Märta Jönsdotter StarEd
1707-09-15 Båtsm. Nils Håkansson Krusskopp
Pig. Märta Nilsdotter Smöråker
1707-10-28
Jon Jonsson Hägdånger och Antiern Pig. Anna Olofsdotter Nygården
1707-12-01
Olof Olsson Wijk Änkian Hustr. Anna Hansdotter Hambre
1708-01-01
Anders Pärsson Hambre Pig. Lisbetha Swensdotter Brunne
1708-04-19
Matths Andersson Nolansiö Pijgan Sara Thomsdotter Nolansiö
1708-06-14
Jean Swensson Bonsiö Änkian Hustru Sigrid Näggierd
1708-06-21 Dragounen Lars Olsson Finne
Pig. Valborg Månsdotter Wixsiö
1708-08-02
Pär Nilsson Säbrå och Södermark Änkian Hustr. Sara Olofsdotter Sochnestufa
1708-10-11
Olof Pärsson Säbrå och Gåde Pig. Märta Hansdotter Wijke
1708-10-18
Jacob Michelsson Sätne och Östanå Pig. Cherstin Pärsdotter Smöråker
1708-10-18
Erik Olsson Solberg Pig. Carin Pärsdotter Smöråker
1708-10-25
Jon Michelsson Solberg Pig. Sara Olofsdotter Solberg
1708-11-25
Olof Månsson Wixsiö Pig. Brita Olofsdotter Wixsiö
1708-11-25
Anders Grelsson Liustorp Finmark Pig. Brita Jeansdotter Nyhemmanet
1709-04-04
Hindrick Clemetsson Skiålsta Pig. Cherstin Danielsdotter Siäland och Säbrå
1709-06-09
Olof Ersson Haneberg Pigan Anna Pädersdotter Elfsiö
1709-11-07 Cronones Båtsman Olof Styf
Pig. Brita Pädersdotter Elfsiö
1710-06-01
Daniel Larsson Solberg Pigan Gertrud Pärsdotter Ulland
1710-11-13
Erik Ersson Brunne Änkian H. Cherstin Jönsdotter Boda
1710-12-28 Drängen Olof Abrahamsson Billn
Carin Jeansdotter Nyhemanet
1711-11-01
Lars Larsson Brunne
Ingri Olofsdotter Böle
1711-11-05
Jean Jansson Wijke
Sara Larsdotter Brunne
1711-11-12
Anders Andersson Stafre Pijgan Carin Olofsdotter Nygården
1711
Erik Jeansson Nyhemanet Pig. Margeta Staphansdotter
1711-12-27 Klockaren Olof Ersson
Pig. Brita Matthsdotter Hernösand
1712-06-11
Johan Jonsson Liustorp och Lafors Pig. Cherstin Olofsdotter Östanå
1712-06-24
Michel Hansson Wijke Änkian Hustru Brita Pärsdotter Elgsiö
1712-10-12
Erik Jonsson Wijke Pig. Elena Danielsdotter Brunne
1712-10-19
Olof Johansson Nyhemanet Pig. Carin Eriksdotter
1712-12-28
Olof Hansson Selånger och Roo Pigan Carin Jonsdotter Hambre
1713-04-06 Båtsm. Daniel Olofsson Finne
Piga Ella Clemetsdotter Skiålsta
1713-04-08
Lars Ersson Hägdånger och Ankiern Pig. Cherstin Ersdotter Brunne
1713-06-07
Erick Olsson Nyhemanet Pijgan Margeta Johansdotter Byen
1713-12-27 Dr. Johan Månsson Wixsiö Pijgan Carin Jonsdotter Gunmunråds Finmark
1714-05-09
Pär Månsson Nyhemanet Änk. Hustru Brita Gammelgården
1714-09-29
Nils Andersson Ultrå Pigan Carin Larsdotter
1714-10-03
Erik Andersson Ultrå Pijgan Margeta Larsdotter Ulland
1714-10-10
Olof Jonsson Wijke Pijgan Carin Olofsdotter Solberg
1714-10-17
Pär Larsson Hägdånger och Mogierd Pijgan Brita Pärsdotter Östanwijk
1714-11-07
Lars Ersson Brunne Pigan Gertrud Svensdotter Brunne
1714-11-21
Pär Olofsson Nyhemanet Pigan Sara Eriksdotter
1715-01-02
Anders Olsson Liustorp och Löfberg Pigan Sara Olofsdotter Nygården
1715-03-13 Båtsman Olof Hansson Frimodig
Pig. Anna Jönsdotter StarEd
1715-03-13 Båtsm. Erik Ersson Styf
Pig. Maria Jacobsdotter Brunne
1715-03-23 Drängen Jon Johansson Aldersiö Änk: hustru Märta Månsdotter Nyhemanet
1715-04-24 Drängen Lars Pärsson Ulland Pig. Malin Pärsdotter Sunne
1715-10-09
Olof Swensson Brunne Pijgan Anna Pärsdotter Smöråker
1715-10-16
Mårten Olsson Östanå Pijgan Brita Danielsdotter Brunne
1715-10-23
Lars Abrahamsson Billn Pig: Lisbetha Thomsdotter
1715-11-13
Jon Jonsson Hässiö Sunnansiö Änkian hustru Malin Ulland
1715-11-06
Hans Parsson Ultrå Pig. Merta Swensdotter Brunne
1715-12-28
Håkan Ersson Byen Pig. Anna Pärsdotter Byen
1716-01-01
Lars Danielsson Brunne Pig. Sara Parsdotter Östanwijk
1716-02-05 Cronones Båtsm. Erik Ersson Horn
Pig. Sara Danielsdotter Brunne
1716-02-13
Daniel Larsson Smöråker Pig. Cherstin Olofsdotter Böle
1716-03-25
Nils Olsson Frimodig
Pig. Malin Eriksdotter Haneberg
1716-04-04
Jon Ersson Hambre Pig. Lisbetha Pärsdotter Hambre
1716-05-23
Johan Jonsson Boda Pig. Carin Eriksdotter Spilböhl
1716-08-19
Erik Önnesson Rijsnäs Änkian Hustru Anna Danielsdotter Södergård
1716-10-21
Olof Håkansson Östanå Pijgan Sara Olofsdotter Liustorp och Edsåker
1716-11-04
Lars Olofsson Sochnstufwa Pig. Gertrud Pädersdotter Östanwijk
1717-02-10
Daniel Danielsson Säbrå och Bössle Pijgan Cherstin Eriksdotter Byen
1717-02-17
Johan Matthsson Styf
Pig. Cherstin Jonsdotter Wijke
1717-03-03
Hans Larsson Wijke Pig. Cherstin Olsdotter Öije
1717-03-10 Båtsm. Jon Jonsson Saltman
Pijgan Carin Olofsdotter Öije
1717-03-17
Pädro Ingebrechtsson Öije Änkian Anna Hansdotter Wijke
1717-09-29
Lars Johansson Säbrå och Siäland Pijgan Anna Pärsdotter Öije
1717-10-13
Erik Pärsson Östanwijk Pig. Märeta Pärsdotter Smöråker
1717-10-14 Båtsm. Johan Olofsson Pijl
Pig. Carin Hansdotter
1717-10-27 Båtsm. Olof Jonsson Frimodig
Pijgan Carin Michelsdotter
1717-11-03
Siuhl Christophersson Hägsiö Pig. Anna Olofsdotter Öije
1717-12-01 Drängen Gunmun Olofsson Solberg Pijga Brita Olofsdotter Solberg
1718-02-02
Lars Olofsson Nygården Pijgan Carin Olofsdotter Böle
1718-05-18 Cronones Båtsm. Michael Lijten
Pig. Anna Eriksdotter Östanwijk
1718-08-19
Erik Eriksson Stigzelius
Hustru Cherstin Pädersdotter Elgsiö
1718-10-05
Hindrick Jacobsson Pyhäjocki och Österbothn
Carin Andersdotter Nolansiö
1718-10-05
Matths Matthsson Pyhäjocki och Österbothn
Anna Larsdotter Billn
1718-11-09
Augustin Johansson Hägdånger och Ankiern Pig. Carin Larsdotter Ulland
1719-01-25
Michel Swensson Brunne Änkian Margeta Ingebrechtsdotter Södergården
1719-10-11
Erik Antonsson Östanwijk Pig. Carin Joh:dotter Byen
1719-10-18
Lars Nilsson Sunne Pig. Anna Olofsdotter Haneberg
1719-10-18
Jacob Jacobsson Pyhäjocki Pig. Ingri Andersdotter Nolansiö
1719-10-25 Dr. Johan Olsson Byen Pig. Anna Clemetsdotter Boda
1719-10-28
Lars Ersson Östanwijk Pigan Sigri Samuelsdotter Torsåker
1720-01-31 Drängen Erik Ersson Haneberg Änk. Hustru Cherstin Johansdotter Ulland
1720-04-20
Erik Pärsson Byn
Brita Olofsdotter Böhle
1720-06-12
Swen Abramsson Häggsiö Hägdång.
Kerstin Ersdotter Spillböhle
1720-06-12
Erik Ersson Finswik P. Sara Ersdotter Fiälle
1722
Pär Johansson Byyn P. Märta Jonsdotter Hamre
1722-11-04 Båtsm. Jonas Styf
Pigan Märta Olofsdotter Öije
1722-12-28
Johan Andersson Tårem Pig: Anna Joh:sdotter Öije
1723-02-17 Båtsm. Jacob Liten
Pig. Brita Bertillsdotter ???????ö
1723-03-02 Båtsm. Olof Saltman
Piga Maria Mattsdotter Österbothn
1723-03-03
Erik Johansson Byn Pig. Anna Olofsdotter Fiälle
1723-03-25
Pär Pärsson Öije Pig. Märta Eriksdotter G?????
1723-01-01
Lars Larsson Brunne Piga Helena Pärsdotter Smöråker
1728-11-03 Drängen Pär Olofsson Böhle Pig. Märta Christophersdotter Böhle
1724-03-30 Ofärdige Pär Olsson Wiksiön Änkian h. Karin Jonsdotter Wiksiön
1724-10-12
Jan Ersson Miöwattne Pig. Barbro Andersdotter Wiksiön
1724-10-18
Erik Antonsson Östanwik Pigan Kerstin Ericksdotter Hambre
1724-10-28 Drängen Johan Olofsson Fuske och Liustorp Pigan Brita Ersdotter Spillböhle
1724-11-01 Drängen Erik Nillsson Locka Pig: ????? Olofsdotter Hanaberg
1724-11-08 Unge Dräng Daniel Johansson Näggierd Pigan Kerstin Larsdotter Mark
1724-12-28 Gamle Dräng Jon Larsson Brunne Pig: Märta Antonsdotter Östanwik
1726-10-02 Afskiedade Dragoun Lars Bröms
Änkian Hust. Lisa Pärsdotter Sochnestufan
1726-11-14 Dräng Mårten Olsson Rogsta Pig. Brita Nillsdotter Långtiern
1727-02-19 Drängen Olof Pärsson Smöråker Änkian Hust. Kerstin Olofsdotter Smöråker
1728-01-01 Drängen Pär Pärsson Smöråker Pigan Maria Olofsdotter Böhle
1728-01-28 Båtsm. Olof Frimodig
Pigan Brita Ersdotter Antiern i Hägdånger
1729-10-05 Drängen Erik Pärsson Fiälle Pigan Ingrid Danielsdotter Brunne
1729-12-29 Dr. Erik Jonsson Öije Pig. Brita Jonsdotter Ellfsiö
1730-03-31 Båtsman Matts Utter
Pigan Anna Pärsdotter Ulland
1730-06-14
Pär Månsson Wiksiön Pigan Kerstin Larsdotter Solberg
1730-06-21 Båtsman Anders Horn
Pig. Kerstin Johansdotter Öije
1730-11-01 Drängen Pär Olofsson Wästanå Pig. Brita Ersdotter Östanwik
1730-10-04 Drängen Erik Larsson Östanwik Pigan Kierstin Ersdotter Wike
1730-11-15 Båtsman Pär Ahlberg
Pig. Margeta Marcidotter Yterlänes
1730-11-29 Drängen Lars Jönsson Ullfwik
Brita Larsdotter Solberg
1730-12-28 Båtsman Olof Berg
Pig. Kerstin Joh.dotter Finland
1731-01-03 Båtsm. Jonas Flur
Pig: Malin Ersdotter Antiern i Hägdånger
1731-10-10 Dr. Michel Ersson Spillböhl Pig. Kerstin Olofsdotter Sk???stad
1731-10-24 Dr. Pär Danielsson Hernosand Pig. Anna Johansdotter Billstad
1731-12-27
Erik Månsson Pijhl
Änkan Hust. Sara Solberg
1732-04-23 Drängen Olof Jonsson Solberg Pig. Kerstin Nillsdotter Brån
1732-05-29
Johan Thomsson Wiksiön
Anna Jonsdotter Wiksiön
1732-05-30 Drängen Daniel Olofsson Fiälle Pigan Brita Eriksdotter Toming i Indahl
1732-10-15 Drängen Nills Nillsson Gierstad Pig. Brita Andersdotter Ulltrå
1732-10-22 Drängen Erik Larsson Hållänge Pig. Brita Ersdotter Sunne
1732-10-29 Dr. Mickel Ersson Böye i Hässiö Pig. Margeta Jönsdotter Ellfsiö
1732-11-12 Drängen Erik Olofsson Skiållstad Pig. Brita Andersdotter Ragunda
1733-01-14 Dr. Lars Larsson Östanwik Änkian Hust. Kerstin Ersdotter Östanwik
1733-05-15 Drängen Erik Ersson Långtiern Pigan Margeta Pärsdotter Sörgård
1733-10-07
Johan Thomsson Wiksiön Pig. Karin Ersdotter Wästanå
1733-11-30
Olof Gudmunsson Långtiern Änkian Hust: Anna Ersdotter Långtiern
1733-12-28 Dr: Hans Jonsson Tynderö Pigan Maria Samuelsdotter Wiksiö
1735-08-24 Dr. Erik Johansson Geting
Pig. Anna Andersdotter Hamre
1735-10-05 Unge bonden Lars Larsson Öpjom i Liustorp Pigan Helena Johansdotter Öije
1735-10-12 Drängen Mickel Jonsson Solberg Pig. Brita Pärsdotter Ulltrå
1735-10-26 Dr. Erik Olofsson Locke Pigan Karin Larsdotter Boda
1736-01-06 Skiepparen Jonas Norberg

Catharina Rissler
1736-02-02
Anton Jönsson Grofäll Änkian Hust. Anna Pärsdotter Födder i Arnäs
1736-02-24 Dräng: Pär Olofsson Offnebruk i Botheå Pig. Anna Eriksdotter Fiälle
1736-05-30 Drängen Erik Andersson Hamre Pig. Brita Larsdotter Huggning i Säbrå
1736-10-10 Dr: Pär Larsson Östanwik Pig. Malin Pärsdotter Byn
1736-10-23 Bonden Erik Nilsson Wästansiö i Hässiö Sochn Pig: Kerstin Samuelsdotter Brännäset
1736-10-24 Drängen Olof Johansson Åkerby i Timrå Pig. Kerstin Larsdotter Boda
1736-10-28 Dr. Olof Olofsson Nyhemmanet Pig. Malin Pärsdotter Wiksiö
1736-11-01 Dr. Olof Andersson Wiksiön Pigan Giertrud Olofsdotter Wästanå
1737-06-01 Drängen Johan Johansson Tårom Pig. Helena Eriksdotter Wike
1737-10-09 Dr. Pär Larsson Ulland Pigan Segrid Eriksdotter Hamre
1737-10-23
Pär Olofsson Haneberg P. Anna Nillsdotter Långtiern
1737-11-01
Jon Ersson Spillböhle P. Kerstin Jonsdotter Krissbyn
1738-10-08 Dr: Erik Matsson Wiksiön Pigan Anna Pädersdotter Fiälle
1738-10-15
Olof Ersson Tierne i Hässiö S:n Pig. Brita Olofsdotter Wike
1738-10-22
Lars Larsson Boda Pig. Märta Danielsdotter Sörgård
1738-11-01
Erik Abrahamsson Hägsiö Pigan Karin Andersdotter Ulltrå
1738-11-12
Daniel Swänsson Brunne Pig. Karin Olofsdotter Hanaberg
1739-01-07 Drängen Gudmund Eriksson Risnäs Pig. Märta Johansdotter Wijke
1739-06-13
Pär Larsson Ulland Pigan Kerstin Pädersdotter Ulltrå
1739-10-21 Drängen Olof Larsson Brunne Pigan Anna Eriksdotter Brunne
1740-01-01 Drängen Olof Ersson Wästanå Pig. Brita Andersdotter Wiksiön
1741-03-29
Jon Ersson Spillböhle Pig. Anna Jonsdotter Wike
1741-05-12 Dr: Olof Christophersson Böhle Pigan Anna Pärsdotter Nyhemmanet
1741-06-29
Olof Jonsson Solberg Pigan Lisa Johansdotter Wiksiön
1741-09-29
Olof Pädersson Aldersiö Pig. Margeta Olofsdotter Wästanå
1741-10-04
Gudmund Eriksson Wijke Pig. Anna Mickelsdotter Wijke
1741-10-11
Olof Nillsson Wästansiö och Hässiö S:n Pigan Brita Pärsdotter Byn
1741-10-18
Mickel Johansson Öije Pig. Märta Johansdotter Östanwijk
1741-10-25
Jöns Pärsson Öije Pig. Kerstin Pärsdotter Hanaberg
1741-10-25
Erik Eriksson Strind i Hässiö Pig. Anna Pärsdotter Öije
1741-10-28
Anders Pärsson Graninge Pig. Karin Samuelsdotter Brännäset
1741-11-01
Erik Christophersson Böhle Pig. Kerstin Larsdotter Brunne
1742-04-22 Skieppar. Johan Styf
Pigan Brita Johansdotter Östanwik
1742-10-10 Drängen Erik Larsson Skiållstad Pig. Kerstin Olofsdotter Skiållstad
1743-10-02
Jöns Nillsson Klåxåsen Änkian Hust. Kerstin Johansdotter Öije
1743-10-09
Erik Andersson B??? Gl. Pig. Anna Pärsdotter Hamre
1743-11-01
Päder Olofsson Wiksiö och Nyhemmanet Änkian Hust. Margeta ?????sdotter Solberg
1743-12-28
Erik Pädersson Hanaberg Änkian Hust. Anna Eriksdotter Lenånger
1744-02-02 Drängen Israël Jonsson Utanö på Hemsön Änkian Hustr. Brita Larsdotter Hamre
1744-09-30 Klockaren Erik Olofsson
Pigan Elisabeth Eriksdotter Elffsiö
1744-10-06 Dr. Pär Hansson Skiählsiö i Liden Änkian Malin Pärsdotter Nyhemmanet
1744-10-07 Bonden Isac Ingemasson Högland i Liustorp Pigan Brita Mårtensdotter Östanå
1744-11-04
Lars Danielsson Smöråker Pig. Anna Larsdotter Stared
1744-11-18
Erik Nillsson Locke Pig: Anna Mickelsdotter Solberg
1745-01-01
Päder Mickelsson Wijke Pig. Kerstin Larsdotter Nygård
1745-01-27
Abraham Larsson Billen P. Anna Johansdotter Östanwik
1745-03-03 Afskiedade Ryttaren Johan Larsson Roos
Pig: Lisa Danielsdotter Wijksiö
1745-04-09
Päder Andersson Wästanå Pig. Karin Pädersdotter Högsiö och Bäckland
1745-06-16 Giästgifwaren Jacob Pärsson Sörmark Pig. Brita Danielsdotter Solberg
1745-06-23
Daniel Olofsson Långtiärn Pig. Kerstin Larsdotter Sunne
1745-09-29
Päder Olofsson Brunne Pig. Malin Håkansdotter Byyn
1745-10-01
Erick Danielsson Sörgård Pigan Gertrud Larsdotter Stared
1745-10-06
Erik Eriksson Solberg Pig. Lisa Larsdotter Östanwik
1745-10-20
Päder Pädersson Krånge Pig. Anna Olofsdotter Rotesiö
1745-10-20
Daniel Danielsson Sörgård Pig. Karin Olofsdotter Byn
1745-10-22
Erik Larsson Ulland Pig. Brita Eriksdotter Östanwijk
1745-12-29 Dr: Päder Olofsson
Änkian Hustru Karin Larsdotter Skiållstad
1746-01-01
Gudmund Pädersson Byn Pig. Helena Pädersdotter Brån
1746-01-02
Päder Johansson Östanwik Pig. Anna Pärsdotter Sörgård
1746-01-06
Anders Nilsson Möller Möckling i Tynderö Pig. Anna Johansdotter Ellfsiö
1746-04-06 Skräddaren Lars Larsson
Pig. Marta Larsdotter Boda
1746-05-04
Olof Jonsson Rotesiö Änkian Hustru Marta Jonsdotter Hamre
1746-05-20
Päder Nillsson B???? Pig. Kerstin Christophersdotter
1746-06-29 Dräng. Erik Ersson Nyhemmanet Pig. Märta Olofsdotter Långtiern
1746-07-06 Unge bonden Daniel Larsson Sunne Pig. Karin Ersdotter Nässland i Säbrå
1746-10-12 Bonden Johan Hansson Wästansiö i Hässjö Pig. Maria Dan:dotter Smöråker
1747-05-11
Isac Hansson Billen Pig. Helena Eriksdotter Nordansiö
1747-09-29 Båtsman Olof Brunberg
Pigan Karin Larsdotter Brunne
1747-10-04
Erick Olofsson Brunne Pig. Ingrid Larsdotter Brunne
1747-10-25
Lars Larsson Brunne Pigan Sara Eriksdotter Boda
1747-11-14
Johan Larsson Billen Pig. Johanna Sebastiansdotter Gefle
1748-04-26 Dr. Erick Larsson Broms
Änkian Karin Jacobsdotter Tårom
1748-10-02
Daniel Pärsson Ulltrå Pigan Margeta Andersdotter Jättendahl
1748-10-23
Päder Ericksson Solberg Pig. Ingrid Larsdotter Nygård
1749-06-04
Päder Hansson Ulltrå Pigan Anna Pärsdotter Smöråker
1749-06-25 Dr: Olof Danielsson Sörgård Änkjan Kerstin Olofsdotter Spillböhle
1749-09-28
Henrich Jonsson Malmå vid Graninge Pig. Lisa Samuelsdotter Brännäs
1749-09-29
Erich Hansson Sörmark Pig: Anna Larsdotter Östanwik
1749-10-01
Pär Danielsson Solberg Pig. Karin Eriksdotter Wijke
1749-10-08
Päder Ericksson Östanwik Pig. Karin Joh:dotter Boda
1749-10-10 Herr Magister Magnus Granlund
Jungfru Elisabeth Sellin
1749-10-15
Johan Pädersson Hamre Pig. Maria Johansdotter Wijke
1749-10-17 Bruksskrifaren Jacob Hornæus
Pig. Märta Nillsdotter Östanå
1749-12-03
Thomas Larsson Billen Änkjan Malin Larsdotter Nyhemmanet
1750-01-21 Båtsmannen Petter Hamberg Trosa Pigan Anna Greta Asp NyCarleby
1750-04-01 Drängen Päder Jonsson
Pig: Helena Larsdotter Brunne
1750-05-09
Nils Olofsson Hamberg
Pig: Ingrid Jonsdotter Ragunda
1750-05-13
Eric Larsson Brunne Pig. Kerstin Ericsdotter Byn
1750-09-16
Johan Ersson Tårom Pig: Brita Olofsdotter Hanaberg
1750-09-23 Reserve Karlen Jon Olofsson Brunberg
Pig. Malin Larsdotter Ulland
1750-09-23 Reserve Karlen Mickel Olofsson Krus
Pig: Beata Pärsdotter Krånge
1750-09-29 Skräddaren Nills Hansson Skiäland Pig: Märta Isacsdotter
1750-09-30
Päder Ericsson Boda Pig: Anna Larsdotter Brunne
1750-10-07
Päder Olofsson Östanvik Pig: Märta Danielsdotter Solberg
1750-10-07
Nils Nilsson Smöråker Pig: Anna Larsdotter Näggiard
1750-11-01 Drängen Jöns Ol: Siöman
Änkan Kerstin Ericsdotter Wike
1750-11-02 Dräng. Jon Nillsson Hållänge Änkan Kerstin Larsdotter Sunne
1751-06-02 Borgaren Matthias Villgås Hernosand Änkan Margeta Johansdotter Solberg
1751-06-02 Båtsman Nils Mårtensson Styf
Pig: Kerstin Didrichsdotter Hässiö
1751-06-24 Dräng: Jöns Ericsson Nordansiö Pigan Anna Ericsdotter Nyhemmanet
1751-07-28 Cronobåtsmannen Päder Ahlberg
Änkian Anna Nilsdotter Locke
1751-10-01 Unge bonden Johan Johansson Skiålstad Pig: Helena Nilsdotter Östanå
1751-10-13 Drängen Päder Larsson Näggiærd Pig: Anna Ericsdotter Byn
1752-03-25 Dr. Olof Jonsson Tuna i Liustorp Pig: Kerstin Pärsdotter Nyhemmanet
1752-09-29 Drängen Eric Ericsson Nordansiö Pigan Karin Larsdotter Risnäs i Hogsiö S:n
1752-09-29 Reservs Karlen Päder Andersson Forsman
Pig. Christina Mullovia
1752-10-04 Drängen Abraham Svensson Häggsiö Pigan Brita Siuhlsdotter Öije
1752-12-28 Dräng. Eric Pädersson Öije Pigan Cicilia Mårtensdotter Långtiern
1752-12-29 Drängen Pär Pädersson Sörgård Pigan Karin Ericsdotter Ultrå
1753-04-25 Reservs Karlen

Pig. Karin Ericsdotter Elfsiö
1753-06-13 DagsvärksKarlen Isac Stephansson Västanå Pigan Helena Mårtensdotter Östanå
1753-06-24 Studiosus Olaus Solberg
Pig: Brita Pärsdotter Ytterfälle i Säbrå
1753-10-07 Drängen Anders Nilsson Smöråker Pigan Lisa Pädersdotter Elfsiö
1753-10-14 Drängen Päder Pädersson Västerbrån Pigan Märta Larsdotter Näggierd
1753-10-14 Drängen Daniel Mårtensson Östanå Pig: Brita Nilsdotter Östanå
1753-10-21 Båtsmannen Johan Johanss: Horn
Pig. Malin Larsdotter Näggierd
1753-10-21
Päder Olofsson Dahlen Pig: Karin Hansdotter Billen
1753-11-11 Båtsm: Nils Berg
Pig: Anna Andersdotter Viksiö
1754-01-01 Unge bonden Olof Pädersson Solberg Pigan Kerstin Danielsdotter Solberg
1754-06-05 Hammarsmeden Olof Hansson Lögdö Pig. Brita Pärsdotter Östanå
1754-10-06
Eric Pädersson Hamre Pigan Kerstin Jonsdotter Spillböhle
1754-10-13
Eric Larsson Boda Pig. Sara Jonsdotter Hälgiom
1754-10-13
Eric Johansson Boda Pigan Märta Pärsdotter Öije
1754-10-28 Dräng. Lars Nilsson Smöråker Pigan Beata Andersdotter Västanå
1754-11-17 Matrosen Olof Berg
Pig: Segrid Danielsdotter Näggierd
1754-12-29 Bruksdrängen Pär Pärsson Västanå Pigan Kerstin Mårtensdotter Östanå
1755-01-12 Bokhållaren Olof Lögdholm Västanå Jungf: Anna Fellman
1755-06-08
Mårten Mårtensson Östanå Pigan Märta Ericsdotter Hamre
1755-06-15 KnipSmedsdräng. Hans Påhlsson Västanå Pig: Karin Ericsdotter Nordansiö
1755-09-29
Eric Ersson Hamre Pig: Karin Ersdotter Ulland
1755-09-29
Nils Ericsson Locke Pig: Brita Larsdotter Skiålstad
1755-09-30
Eric Olofsson Långtiern Pig: Kerstin Ericsdotter Östanvik
1755-10-05
Christopher Olsson Berg
Pig: Sara Mickelsdotter Elfsiö
1755-10-05
Eric Siuhlsson Öije Pig. Karin Olofsdotter Smöråker
1755-10-07
Jon Olofsson Wästansiö Pig. Brita Dan:dotter Smöråker
1756-06-27
Lars Andersson Stafre Pigan Anna Olofsdotter Byn
1756-10-10
Olof Olofsson Roten Pigan Segrid Pärsdotter Hässjö
1756-10-19
Joh. Ersson

Margeth. Olofsdotter Aldersiö
1756-10-24
Nils Pärsson Grofäll Pigan Karin Pärsdotter Kullermark
1756-10-24
Erik Ersson Liden och Necsiön
Anna Hansdotter Billen
1756-11-30
Olof Olofsson Wiksiö o. Nyhemmanet Pigan Märta Ersdotter Byyn
1756-12-27
Anders Andersson Hamre
Anna Johansdotter Kullermark
1757-03-06 Reserves Karl Pär Ersson Ulf
Pigan Karin Matthsdotter Utter
1757-03-13 Drängen Olof Suensson Nygården Pigan Maria Olofsdotter
1757-06-12 Drängen Eric Jonsson Östanå Pig. Lisa Johansdotter Wiksjö
1757-09-25 Bondrängen Isac Persson Timrå Pigan Karin Michalsdotter Byn
1757-10-02 Bonden Anders Pålsson Nedanwidd Pig: Brita Larsdotter Brunne
1757-10-02 Bonden Anders Jonsson Gudmundrå och Miöwattnet Pig. Chjerstin Michelsdotter Spelböle
1757-10-09 Bondrängen Eric Ersson Uland Pig. Ingrid Ersdotter Byn
1757-10-09 Bondrängen Per Jacobsson Sebrå och Finswik Pigan Chjerstin Ersdotter Hamre
1757-10-16 Bonden Daniel Ersson Solberg Pigan Anna Danielsdotter Smöråker
1757-10-16 Bondrängen Pähr Ersson Östanwik Pigan Sara Michelsdotter Solberg
1757-10-23 Reserv Båtsman Nils Persson Byn Pigan Maria Jonsdotter Wike