Vigselregister Stöde C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1688-01-08 Dragoun under Capitanens H: Joachim Dades Compagnie j Jämpteland Olof Månsson

Mähreta Olofsdotter Estad
1688-02-19 Dragoun under Öfwerst Lieutenanten Högwälborne Her Bengdt Ribbings Compagnie Jacob Bärtilsson Ringbohm

Karin Erichsdotter Gräfte
1688-07-01
Lars Mattsson Pallask Fahnbyyn Henrich Michillssons Enkia, H. Kierstin Jöransdotter Lillström
1688-10-14 Båtsman Nills Olofsson Tuna
Anna Gabrielsdotter Kärfstadh
1688-10-28
Lars Pehrsson Högen Pigan Ingrid Olofsdotter Loo
1688-11-18 Änkling Jon Michillsson Tuna Sochn i Hellsingeland Pigan Kirstin Erichsdotter Nyygården
1689-01-06
Henrich Henrichsson Lillström Pigan Karin Michillsdotter Gransiön
1689-01-13
Nills Henrichsson Finnstad Torp Sochn Pigan Margaretha Erichsdotter Graansiön
1689-05-22
Nills Abrahamsson Nedansiö Pigan Anna Nillsdotter Ränne i Thuna Sochn
1689-11-10
Pehr Mattsson Lillström
Elisabeth Andersdotter Hollm Sochn
1689-11-17 Borgare Lars Sigfridsson Sundswalld Pigan Karin Nillsdotter Fahnbyyn
1689-12-01
Påhl Mattsson Ullfsiön
Ella Pehrsdotter Född i Ullfsiön
1690-10-12
Jöns Olofsson Estadh Pigan Kirstin Pehrsdotter Nedansiö
1690-10-19 Båtsmannen Måns Henrichsson Friskopp
Pigan Segrid Andersdotter Nedansiö
1690-11-02 Båtsmannen Olof Pehrsson Bröms

Gölog Erichsdotter Wigge
1691-01-06
Jon Olofsson Wigge Enkian H. Anna Gudmundsdotter Lunne och Tuna Sochn
1691-03-01
Ingemar Larsson Wijken i Torp Sochn Pigan Kirstin Mårtensdotter Edhe
1691-10-18
Erich Erichsson den yngre Öfwergården Pigan Ingeborg Nillsdotter Estadh
1692-03-30
Jöns Olofsson Fahnbyyn Pigan Mähreta Nillsdotter Udslandh
1692-11-13
Erich Erichsson den äldre Öfwergården Enkian, H:u Ingrid Edhe
1693-01-01
Jöns Ingemarsson Kärfstadh
Britha Larsdotter Kohlstadh och Sehlånger Sochn
1693-02-05
Thomas Mattsson Hullsiön
Kirstin Israelsdotter Hullsiön
1693-07-09
Lars Pehrsson Högen
Kirstin Olofsdotter Estad
1693-09-17 Dragoun Anders Andersson Nensell

Karin Larsdotter Nensiö
1693-10-15
Carl Pärsson Kerfstad
Rachell Ersdotter Östanå
1693-10-15
Pär Pärsson Kerfstad B. Brita Michelsdotter Ede
1693-10-22
Erich Larsson Estad
Karin And.dotter Nensiö
1694-01-01 Båts Man Jöns Berg

Kirstin Olsdotter Loo
1694-10-28
Lars Matsson Ström

Karin Benchtsdotter Hullsiön
1695-11-24
Nils Christmansson Fanbyn
Karin Erichsdotter Fanbyn
1696-12-27
Påhl Andersson Grantiern
Karin Jönsdotter Gransiön
1697-11-14
Abraham Ingemarsson Kierfstad H:o Karin Jönsdotter Kierfstad
1698-10-23
Erich Larsson Fahnbergh

Ingrid Månsdotter Wigge
1698-11-13
Olof Olofsson Estad
Cæcilia Enochsdotter Sellånger Sochnen
1699-10-08
Pär Pärsson Loo
Lisibetha Jönsdotter Kiälsta
1699-10-15
Pär Ersson Östanåå
Elizabetha Nilsdotter Edstad
1699-10-22
Erich Pärsson Öfwergården Pjga Brijta Nilsdotter Kerfstad
1699-11-12 Fördubblingsbåtsm. Lars Larsson Fahnbyn
Margretha Jonsdotter Nedansiö
1700-02-04
Gustaf Matsson Grantiern Pjga Karin Matsdotter Malingen och Bergsiö Pastorat
1700-02-18
Pär Clemetsson Ulfsiön
Karin Carlsdotter Chisiön
1700-10-21
Nills Nilsson Edsta Pigan Märetha Ingemarsdotter Kiälstad
1700-10-28
Pähr Olofsson Ede Pigan Ingrin Jönsdotter Ökne
1700-11-25
Swen Andersson Ede Piga Brjta Swensdotter Borgsiö Sochn
1701-02-24
Joen Mårsson Usland Pjga Märta Pärsdotter Öfwergården
1701-04-22 Drängen Olof Jöransson Hasel Sochn Sal. Pär Mats Efterlefwerska, Hust. Sara And.dotter Ulfsiön
1701-10-27
Samuel Larsson Boglijna
Pjga Brijta Pärsdotter Nedansiö
1701-11-03
Jöran Clemetsson Ulfsiön Hustru Märeta Carlsdotter Gisiö
1701-11-24
Olof Jonsson Wigge
Segrid Swensdotter Usland
1702-04-09
Olof Jönsson Fanbyn Hust. Giölug Erichsdotter Fanbyn
1702-04-09
Pär Ersson Bergh
Pjga Karin Jönsdotter Ökne
1702-11-16
Mats Hinrichsson Lilström Hust. Karin Pärsdotter Huljen och Sätne Sochn
1703-11-11
Swen Ersson Loo Hustru Karin Pädersdotter Loo
1703-11-22
Erich Nilsson Fanbyn Hustru Karin Erichsdotter Hångsta och Torp Sochnen
1704-02-07
Per Månsson Loo Hustru Kerstin Nilsdotter Sätne Sochn
1704-02-12
Anders Larsson Gransiön
Margretha Pädersdotter Hassel Sochnen
1704-06-08
Thomas Stensson Nedansiö Hust. Märeta Pålsdotter Sköle och Tuna Sochn
1704-11-20
Nils Nilsson Kierfstad Hust. Ingrin Persdotter Loo
1704-12-04 Crono Båtsmannen ? Qwick Sundswald Pigan Margreta Pedersdotter Loo
1705-11-19
Joen Mårtensson Usland Hustru Giertru Ersdotter Loo
1705-12-28
Natan Pärsson Ulfsiön Hustru Margreta Olofsdotter Gissiön och Attmar S:n
1706-04-01
Uno Falck
Hustru Helena Brant Hudichswald
1706-05-14 Skredd. Eric Pädersson ? Skiön Sochn
Brita J. Kiälstad
1706-06-??
Abraham Erichsson Nedansiö
Brita Pädersdotter Kolstad och Sillånger Sochnen
1706-09-30
Nils Jonsson Ede Pigan Gertrud Månsdotter Wigge
1706-10-14
Olof Persson Nedansiö
Gertrud Henrichsdotter Nedansiö
1706-11-11 Extraordinarie Båtsmannen Mårthen Grundbergh
Pigan Ingial Jönsdotter Öfvergården
1706-12-26
Pehr Clemetsson Ulfsiön H. Ingri Jönsdotter Ulfsiön
1707-10-06
Mats Gulichsson Gräfte Pigan Helena O.dotter Loo
1707-10-13
Erich Mårtensson Gräfte Pigan Ingrid Erichsdotter Östanå
1707-10-20
Anders Erichsson Nedansiö Pigan Brita Erichsdotter Runswik i Tuna Sochn
1707-11-10 Skepparen Anders Nilsson Estman
H. Helena Sundsvald
1707-11-26
Henrich Matsson Grantiern Pigan Anna Eskilsdotter Torp Sochn och Jeltans Torpet
1708-11-01 Bonde Michel Andersson Norje Pigan Brita Masdotter Ulfsiön
1708-11-08
Swen Ersson Loo
Lispeta Pädersdotter Kierfstad
1708-11-08
Nils Jönsson Fanbyn Pigan Karin Pärsdotter Gräfte
1708-11-15
Jon Tholsson Kerfstad Pigan Karin N.dotter Loo
1708-12-13 Fyraren Manhaftig Johan Nyberg
Pigan Sigre Matsdotter Lilström
1709-04-25 Landbonden Jöns Jönsson Kiälstad Pigan Karin Pädersdotter Klöstre och Torp Sochn
1709-09-29
Erich Nilsson Ökne Pigan Anna Thomasdotter Nedansiö
1709-10-??
Johan Larsson Edsta
Segrin Ersdotter Nedansiö
1709-10-17 Giestgif. Son Joen Ingemarsson Kiälstad
Märtha Mårtensdotter Gräfte
1709-10-24
Lars Mårtsson Ede Pigan Märetha Larsdotter Edsta
1709-10-24 Son [Pär] [Ersson] Runswik
Christin O.dotter Ede
1710-02-27
Pehr Persson Gransiön Pigan Margeta Persdotter Jeltans Torpet och Torp S:n
1710-10-09
Thomas Andersson Nedansiö
Giöle Abrahamsdotter Gräfte
1710-10-23 Skut Båtsmannen Pehr Persson Nedansiö Pigan Märeta Olofsdotter Loo
1710-10-30 Änklingen Nils Olofsson Edsta Pigan Ingeborg Jempteland Lockne Sochn och Brundflod Pastorat
1711-03-18 Cronones Båtsman Olof Jonsson Wigge Pigan Karin Larsdotter Tiernsiö
1711-10-15
Jöns Jonsson Kielstad
Margeta Erichsdotter Nedansiö
1711-12-28
Erich Pädersson Gräfte
Sara Abramsdotter Gräfte
1712-06-__ Skut Båtsmannen Abram Andersson

Gertrud Erichsdotter Nedansiö
1712-10-04
Pär Olofsson Kerfstad Pigan Brjta Pädersdotter Loo
1712-10-04
Jöns Olofsson Ede Gästgifarens Segrid Ingemarsdotter Kiälstad
1712-10-19
Erich Henrichsson Öfergården Pigan Segrin Nilsdotter Öckne
1712-12-29
Måns Mårtensson Ede Pigan Märeta Ersdotter Tuna S:n och Hwattiom
1713-05-25
Nils Ersson Torp Sochn och Flata Pigan Anna Jonsdotter Fanbyn
1713-10-04
Mårten Jönsson Ede Pigan Giölog Persdotter Loo
1713-10-11
Olof Påfwelsson Loo Pigan Karin Jonsdotter Bölestad
1713-10-18
Abraham Abrahamsson den unge
Pigan Märeta Larsdotter Usland
1713-11-08
Jöns Jonsson Kiälstad Pigan Gölog Carlsdotter Usland
1713-11-08
Per Nilsson Loo
Kerstin Erichsdotter Loo
1713-12-27
Gulich Pädersson Gräfte Hustro Ingeborg Aaronsdotter Edsta
1714-04-31 Ferje Karlen Jöns Jönsson

Kirstin Jonsdotter Kiälstad
1714-10-10
Olof Jonsson Bölestad Pigan Karin Carlsdotter Usland
1714-10-17
Swen Påfwelsson Usland Pigan Kerstin Pålsdotter ? och Tuna Sochn
1714-10-17
Jöns Jönsson den unge Öckne
Christin Olofsdotter Kierfstad
1714-10-24
Nils Jönsson Fanbyn Pigan Kirstin Jonsdotter Bölestad
1714-11-07
Pehr Erichsson Fanbyn Pigan Giörlog Erichsdotter Fanbyn
1714-11-28 Son Matthes Persson Lillström Pigan Ella Sätne Sochn och Huljen i Sellånger
1715-01-23 Styrmannen Andreas Geting
Hust. Märtha Nilsdotter Loo
1715-01-23
Thomas Andersson Nedansiö Hustru Brita Mårtensdotter Tunomsbyn i Tuna
1715-04-20
Matthias Carlsson Usland Pigan Ingiel Olofsdotter Ede
1715-06-06
Hinrich Larsson Torp och Stormörtsiön Pigan Kirstin Henrichsdotter ?
1715-09-11 Reservs Karlen Pähr Jönsson ???siö Pijgan Brita Jönsdotter ???siö
1715-10-16
Lars Olofsson Fanbyn Pijgan Ella Hindrichsdotter Fanbyn
1715-12-26
Jöran Olofsson Torp Sochn Pijgan Brita Henrichsdotter Lijden Sochn
1716-09-30
Thomas Henrichsson Nedansiö Pigan Brita Pålsdotter Loo
1716-10-14
Lars Henrichsson Nedansiö
Helena Olofsdotter Helsiö och Tuna Sochn
1716-09-30
Thomas Henrichsson Nedansiö Pigan Brita Påfwelsdotter Loo
1716-10-14
Lars Henrichsson Nedansiö Pigan Helena Olofsdotter Helsiö och Tuna Sochn
1717-03-03 Båtsmannen Erich Loo
Pigan Kerstin Pålsdotter Usland
1717-10-20
Lars Ersson Nedansiö
Gölig Jönsdotter Ökne
1717-10-27
Abraham Nilsson Ökne
Anna Henrichsdotter Fanbyn
1717-12-26
Thomas Thomasson Mörtsiön
Karin Olofsdotter Ulfsiön
1718-01-05 Soldaten Michaël Bergman

Anna Pädersdotter Loo
1718-01-19 Manhaftige Soldaten Staffan Persson Savolax Pigan Karin Pärsdotter Ulfsiön
1718-10-19
Ingemar Jönsson Kierfstad Pigan Ingrin Olofsdotter Kierfstad
1718-12-28
Erik Larsson Usland Pigan Cherstin Pålsdotter Loo
1719-04-12
Lars Jönsson Kiärfstad Pijga Gölig Jonsdotter Fanbyn
1719-05-30
Nils Matsson Loo
Margeta Samuelsdotter Boilina Nedansiö
1719-07-05 Ehrlig och Skickelig drängen Lars Nilsson ? Sedesamma och Dygsamma Piga Maria Pedersdotter ?
1719-09-27 Båtsman Erich Sunström
Dotter Brita Erichsdotter Nedansiö
1719-10-11
Olof Pädersson Kierfstad
Sara Ingemarsdotter Kierfstad
1719-10-11
Mats Falck

Kerstin Henrichsdotter Fanbyn
1719-12-26
Påhl Andersson Gransiön
Cherstin Andersdotter Bergsiö Sochn
1720-01-06
Päder Pädersson Ulfsiön
Brijtta Tomasdotter Stor Hulsiön
1720-01-30
Nils Ingemarsson Kiälstad
Cherstin Jonsdotter Ofne och Athmar Sochn
1720-05-15
Nils Nilsson Kierfstad
Gertru Pädersdotter Ede
1720-06-19
Erich Jönsson Ede Änkan Brijta Pädersdotter Kiärfstad
1720-10-16
Joen Andersson Nedansiö Pigan Ingrid Pädersdotter Gräfte
1720-10-23 Klockaren Thore Olsson Kierfstad Pigan Brita Månsdotter Kierfstad
1721-01-22 Crono Båtsm. Henrich Henrichsson Bergman Sätna Sochn Pigan Märeta Jonsdotter Lockne Sochn och Jemtpteland
1721-02-12
Mats Larsson Ström
Piga Anna Nilsdotter Kärfstad
1721-03-25 Ärwyrd. H:r Regements Pastorn Clemens Livelius?
DygdEdle Jungfr. Catharina ?
1721-04-10 Ehrlig och Manhaftig Soldaten under Wälborne H:r Capitainen ? H:r Falck från Savolax Påhl Pädersson
Dygdesamma Piga Kirstin Thomasdotter Stöde och Stor Hulsjön
1721-06-04
Clemens Persson Ulfsiön
Gertrud Pålsdotter Stormörtsiön
1721-05-14 Ehrwyrd. H:r Matthias Aurenius
Dygdädla Jungfru Elizabetha Bremer
1721-10-01
Erich Ersson Fanby Pigan Karin Erichsdotter Östanå
1721-11-05 Borgaren Erich Pädersson Fanberg Sundswald Pigan Karin Nilsdotter Ökne
1721-11-19
Jöns Olofsson Ede Hust. Änkian Gölig Pährsdotter Ede
1721-12-26
Anders Jacobsson Edsta Pigan Elizabetha Henrichsdotter Kiälstad
1722-10-28
Påhl Jonsson
Pigan Märeta Olofsdotter Fanbyn
1722-11-11 Ordinarie Cronobåtsmannen Nils O. Höök
Pigan Ingrid Henrichsdotter Fanbyn
1722-12-26
Anders Pålsson Gransiön
Maria Olofsdotter Ulfsiön
1723-02-10
Bencht Mattsson Stor Hulsiön Pigan Sara Erichsdotter Wästansiö och Sättna Sochn
1723-10-06
Jacob Ingemsson
Hustru Märeta Erichsdotter Ede
1723-10-06 Crono Båtsmannen Pär Jönsson Frisk Nedansiö Pigan Gertrud Henrichsdotter Nedansiö
1723-10-13
Erich Nilsson Torp S:n Dotter Lispeta Påhlsdotter Gransiön
1723-10-06
Johan Gustafsson Grantiern Pigan Sara Pädersdotter Hasella och Atthmar Sochn
1724-01-26 Unger Person Pär Olofsson Norje Pigan Beata Pädersdotter Födder i Norje
1724-05-10
Abram Abramsson den äldre Gräfte H:u Karin Jönsdotter Bergh Fanbyn
1724-05-25
Erich Grelsson Gransiön
Malin Pährsdotter Ulfsiön
1724-10-18
Mårten Pärsson Ede Pigan Segri Jonsdotter Kiälstad
1724-10-25
Olof Matsson Loo Pigan Karin Henrichsdotter Nedansiö
1724-11-01
Hans Pädersson Torp Sochn Pigan Karin Pädersdotter Kierfstad
1724-11-08
Erich Henrichsson
Hust:r Kerstin Nilsdotter Fanbyn
1724-11-08
Olof Nilsson Loo
Cæcilia Olofsdotter Speckstad
1725-01-01
Jon Jonsson Ede
Karin Andersdotter Edsta
1725-01-06
Abraham Abrahamsson Gräfte
Anna Pädersdotter Östanå
1725-03-31
Jöns Pädersson Kärfsta
Karin Jönsdotter Kärfsta
1725-10-24
Päder Ingemarsson Kärfsta
Segrid Jonsdotter Kiälsta
1726-02-02
Nils Erichsson Fanbyn
Kierstin Nilsdotter Fanbyn
1726-10-02
Erich Pädersson Östanå
Elisabetha Pädersdotter Loo
1726-10-09
Jöns Pädersson Ede
Anna Nilsdotter Edsta
1726-10-23
Erich Pädersson Fanbyn
Brigitta Pädersdotter Ede
1726-11-20
Jöns Henrichsson Nedansiö
Margareta Henrichsdotter Nedansiö
1727-10-15
Päder Pädersson Loo
Segrid Nilsdotter Edsta
1727-12-27
Päder Pädersson Kiälsta
Märtha Mårtensdotter Kiälsta
1728-01-14
Päder Olofsson Bröms

Helena Olofsdotter Fanbyn
1728-11-03 Klock. Päder Pädersson Gräfte
Segrid Jönsdotter Fanbyn
1728-11-10
Päder Erichsson Fanbyn
Brigitta Erichsdotter Wattiom och Tuna
1728-11-17
Olof Olofsson Lillström
Walborg Matsdotter Lillström
1728-11-24 Bots: Erich Fanberg

Karin Olofsdotter Wigge
1729-02-16
Jöns Ericksson Nedansiö
Segrid Olofsdotter Nedansiö
1729-05-27
Johan Erichsson Sköns Sochn
Giölog Påhlsdotter Usland
1729-10-05 Båts. Olof Bröms

Margareta Mårtensdotter
1729-10-12
Jon Jönsson Ökne
Hellena Andersdotter Edsta
1729-10-19
Carl Olofsson Kierfsta
Ingeborg Pädersdotter Loo
1729-10-26
Olof Pädersson Ede
Märtha Abrahamsdotter Gräfte
1730-05-18
Johan Svensson

Märtha Olofsdotter Fanbyn
1730-10-11
Johan Linquist

Brigitta Olofsdotter Nedansiö
1730-10-18
Päder Erichsson Torp Sochn
Cæcilia Nilsdotter Ede
1731-12-05
Olof Andersson Gransiöö
Margareta Grelsdotter
1731-12-28
Olof Pädersson Nedansiö
Sara Jonsdotter Tuna
1732-10-08
Nils Tohlsson Kierfstad
Gertrud Carlsdotter
1732-10-15
Päder Jonsson Edsta
Apollonia Johansdotter
1732-10-22
Lars Erichsson Kierfstad
Gertrud Pährsdotter
1732-07-23
Carl Olofsson Böhle
Ingrid Nilsdotter Kierfstad
1733-05-16
Anders Svensson Ede
Mærtha Erichsdotter
1733-06-17
Joen Erichsson Östanå
Gertrud Carlsdotter Kiälsta
1733-10-21
Nils Jonsson Kiälsta
Segrid Jönsdotter
1733-10-28
Päder Jonsson Usland
Ingeborg Pädersdotter
1734-11-03
Hindrich Erichsson

Anika Larsdotter Fanbyn
1735-02-16
Erich Andersson Nedansiö Pigan Sara Jonsdotter Wigge
1735-10-12
Ingemar Jonsson Kjälsta Pigan Brita Jonsdotter Kärfstad
1735-10-19
Jöns Pährsson Gräfte Pigan Ingrid Tomasdotter Nedansiö
1736-02-29
Abraham Abrahamsson Nedansiö Pigan Karin Swänsdotter Loo
1736-10-17
Lars Jönsson Böle Pigan Karin Jönsdotter Kjälsta
1737-01-30
Anders Larsson Gransjön Pigan Märeta Larsdotter
1737-10-09
Nils Nilsson Edstad
Ingrid Jönsdotter Ökne
1737-10-16
Gjöran Mårtensson Usland Pigan Karin Karlsdotter
1737-10-23
Pähr Jonsson Wigge
Anna Erichsdotter Hassela
1737-10-30
Anders Nilsson Edstad Pigan Karin Abrahamsdotter Änjom
1737-12-28
Jon Olofsson Wigge
Märeta Jönsdotter Ede
1738-05-24
Anders Erichsson Nedansjö
Ingrid Olofsdotter
1738-06-11
Nils Jonsson Kjälstad
Ingrid Swensdotter Torp
1738-10-15 Båtsman Hindrik Nederberg

Ingrid Abrahamsdotter
1739-10-28
Jacob Hindriksson Atmar och Harf Änkan Älla Olofsdotter Nedansjö
1739-11-04
Mårten Erichsson Gräfte
Märet Jönsdotter Kjälstad
1740-01-01
Mårten Månsson Ede
Karin Nilsdotter Tuna
1740-10-19
Olof Jönsson Ede Pigan Ingrid Pärsdotter Ede
1740-10-26
Joen Andersson Nedansiö Pigan Anna Nilsdotter Tuna och Skiöle
1740-11-02
Erich Swänsson Wästerlo Pigan Elisabeth Pärsdotter Östanå
1741-05-17
Pär Ehrsson Gräfte Pigan Lisbeta Nilsdotter Edsta
1741-06-14
Olof Pärsson Ede Pigan Rachel Jönsdotter Kiälsta
1741-10-11
Påfwel Ersson Fanbyn Hust. Lisbeta Pärsdotter Östanå
1741-10-18
Jöns Nilsson Fanbyn Pigan Märta Abramsdotter Gräfte
1741-11-01
Nils Jonsson Ede Pigan Brigita Swensdotter Ede
1742-03-17
Nils Ersson Ökne Pigan Giörl Matsdotter Usland
1743-10-16
Påfwel Swensson Usland Pigan Brigita Mårtensdotter
1743-10-23
Erich Larsson Nedansiö Pigan Märta Ersdotter Ökne
1743-11-01
Anders Thomsson Nedansiö
Brita Jönsdotter Kiälsta
1743-11-06
Mårten Jonsson Kiälsta Pigan Märta Olofsdotter Loo
1744-04-22
Olof Jönsson Nedansiö
Ingeborg Ersdotter
1744-05-20
Jon Olofsson Böle
Karin Swensdotter Usland
1744-06-10 Länsm: Erich Grafström
Hust:r Märta Nilsdotter Skiöle
1744-06-17
Jon Jönsson Kiälsta Pigan Karen Gulliksdotter Edsta
1744-10-07
Lars Ersson Kierfstad Pigan Cæcilia Gulliksdotter Gräfte
1744-10-14
Abram Abramsson Gräfte
Segrid Jönsdotter Ede
1744-10-28
Anders Jonsson Nedansiö Pigan Giörl Thomasdotter Nedansiö
1744-11-04
Hendrich Olofsson Nedansiö
Marta Nilsdotter Hällsiö
1744-11-18
Anders Hermansson Attmar Hust. Cecilia Nilsdotter Ede
1744-12-28
Påfwel Ersson Fanbyn Hustru Märta Olofsdotter Fanbyn
1745-01-01 Båtsm. Pär Gulliksson Edsta
Giörl Olofsdotter Fanbyn
1745-02-17
Påfwel Thomsson Nedansiö
Brigita Ersdotter Ede
1745-06-09
Nils Abramsson Ökne Pigan Kierstin Larsdotter Fanbyn
1745-06-09 Båtsm. Erich Fanberg

Giörl Jönsdotter Kiälsta
1745-10-13
Jöns Larsson Fanbyn
Segrid Olofsdotter Böle
1745-10-13
Pär Swensson Ede Hustr. Kierstin Isaksdotter Södra Åsen i Sillånger
1745-10-20
Hendrich Thomsson Nedansiö Pigan Märta Abramsdotter Nedansiö
1745-10-27
Anders Ersson Ökne
Karen Hendrichsdotter Tiernsiön
1745-11-10
Johan Simonsson Ulfsiön Pigan Malen Matsdotter
1746-02-09
Jöns Jönsson Ökne
Ingeborg Jönsdotter Ede
1746-04-02
Lars Jönsson Nedansiö Pigan Karen Olofsdotter
1746-10-05
Carl Matsson Usland
Sara Ersdotter Gräfte
1746-10-12
Olof Larsson Nedansiö
Lisbeta Swensdotter Loo
1746-10-19
Anders Andersson Gransiön
Helga Hasell
1746-11-28
Pär Matsson Lillström
Segrid Ersdotter Fanbyn
1747-03-25
Mats Bengtsson Hullsiön
Malen Månsdotter Jaemt.
1747-04-19
Erich Nilsson Ökne
Kierstin Bengtsdotter Ångermanl. och Skäle
1747-06-07
Mats Jonsson Kiählsta
Karen Jönsdotter Kierfsta
1747-10-04
Pär Nilsson Kierfsta
Giörl Abrahamsdotter Gräfte
1747-10-12 Cronobåtsm. Mats Hendrichsson Kierfstad
Karen Jonsdotter
1747-10-25
Olof Carlsson Ede
Kierstin Nilsdotter Ahlsta i Tuna
1747-11-01
Nils Ersson Fanbyn
Anna Ersdotter Gräfte
1747-12-28
Jon Jonsson Edstad
Maria Jacobsdotter
1748-05-08 Sockensmeden Nils Ersson Fanbyn
Karin Ersdotter Fanbyn
1748-10-02
Olof Larsson ygl. Fanbyn Pig. Ingri Jönsdotter Ökne
1748-10-09
Jöns Ingemarsson Kierfsta
Lisbeta Pärsdotter Östanå
1748-10-16
Nils Olsson Hök Böle Pig. Anna Michelsdotter Lo
1748-10-16
Isac Larsson Liusdahl
Karin Ersdotter Gransiön
1748-11-06 Båtsm. Anders Andersson

Anna Jonsdotter Wigge
1749-01-01
Hindrick Larsson Fanbyn
Karin Olsdotter Lillström
1749-01-10 V. S. Minist. H:r Magn. Nordström
Jungfru Anna H. Sandberg
1749-02-05 Båtsm. Lars Hök
Pig. Brita Larsdotter Fanbyn
1749-05-21
Mats Pärsson Lillström Änkan Anna Ersdotter Kierfsta
1749-06-18
Mats Nilsson Lo Pig. Karin Larsdotter Nedansiö
1750-05-09 Änklingen Erik Pärsson Ede Pigan Karin Swänsdotter Ede
1750-10-07 Änklingen Pär Ersson ygl. Fanbyn Pigan Ingri Mårtensdotter Gräfte
1750-10-14
Mats Nilsson Kiälsta Pigan Ingri Karlsdotter Kiärfsta
1750-10-14
Olof Ingemarsson Kiärfsta Pig. Ingeborg Ersdotter Östanå
1751-02-10 Påstbonden Pär Jonsson Edsta Pig. Lisbeta Jonsdotter Tuna och Swanäng
1751-10-13
Jöns Jönsson Kyrkobordet Pig. Gölin Olsdotter Böle
1751-10-20 Ygl. Lars Olsson Fanbyn
Coecilia Siulsdotter Fanbyn
1752-03-25
Matts Jacobsson Nedansiö Pig. Lisa Olsdotter Lilström
1752-03-29
Lars Jonsson Tunbyn Änkan Ingri Jönsdotter Edsta
1752-03-29
Hans Hansson Utansiöbruk Pigan Marget Andersdotter Nedansjö
1752-05-11
Jon Jonsson Kälsta Pig. Lisbeta Jönsdotter
1752-05-13
Olof Sjulsson Fanbyn Pig. Karin Larsdotter
1752-06-07
Pär Andersson Remen i Ljusdal Pigan Ingri Clemetsdotter Ulfsjön
1752-06-24
Anders Tomasson Nedansjö Pig. Märta Jönsdotter Lo
1752-10-11
Pär Jönsson Kärfsta Pig. Brita Jönsdotter Edsta
1752-12-28
Tomas Pärsson Geting Hullsjön
Karin Bartelsdotter Hulgen
1752-12-28
Pär Pärsson Finsjön
Kerstin Pärsdotter Hullsjön
1753-01-06
Pär Clemetsson Ulfsjön Pigan Brita Hindriksdotter Trossnarfwen i Helsingel.
1753-04-25
Erik Pärsson W. Lo Pigan Segrin Nilsdotter Österlo
1753-06-13 Skeppar Olof Wiström Wigge Bondedottren Brita Eliædotter Hassel
1753-10-07
Jöns Nilsson Fanbyn Pigan Margeta Swensdotter Ede
1753-10-14
Pål Olsson Österlo Pigan Segrin Jönsdotter Kyrkobordet
1753-10-21
Pär Pärsson yngste Lo Pig. Märta Olsdotter Ede
1753-10-28
Johan Tomasson Tuna S:n Bördegande pigan Brita Pärsdotter Fanbyn
1753-11-04
Jon Jonsson äldre Kälsta Pig. Ingri Olsdotter Fanbyn
1753-12-02
Mårten Ersson Gräfte Pigan Segrin Larsdotter Fanbyn
1754-01-13
Olof Bengtsson Stormyra Pig. Gertru Clemetsdotter Ulfsjön
1754-02-17
Olof Tomæson Ulfsjön Pig. Karin Johansdotter Torp och Munktorp
1754-05-19
Erich Larsson Fanbyn Pig. Brita Johansdotter Fanbyn
1754-06-09
Jöns Nilsson Österlo
Segrin Olofsdotter Österlo
1754-06-09 Brodren Nils Nilsson Österlo
Segrin Olofsdotter Wästerlo
1754-10-06
Hindrich Christofersson Wigge Gästgif:r dotren Ingri Nilsdotter Kälsta
1754-10-13 Färje Karlen Jon Jönsson
Pig. Catharina Nilsdotter Fanbyn
1754-10-20
Lars Olsson yngre Fanbyn Pig. Ingrin Mårtensdotter Ede
1755-05-19
Nils Nilsson Kärfsta Pig. Anna Matsdotter Lillstr.
1755-05-25
Olof Jonsson Nedansjö
Sara Andersdotter Ede
1755-06-15
Tomas Tomasson Ulfsjön Pig. Karin Pålsdotter Hjeltanstorp
1755-10-05 Skomak. Erik Hindersson ?
Kerstin Nilsdotter Fanbyn
1755-10-12
Olof Olsson Wigge
Karin Nilsdotter Böle
1755-10-19
Pär Mårtensson Ede
Märta Jönsdotter Edsta
1755-10-26
Matts Olsson Öst. Lo
Märta Mattsdotter Usland
1755-11-30 Klockaren Pär Pärsson Gräfte Pigan Karin Pärsdotter Gräfte
1756-03-21
Pär Pärsson Hullsjön Pig. Brita Tomasdotter Ulfsjön
1756-03-25
Lars Bengtsson Stormyra Pig. Margeta Jonsdotter Liden S:n
1756-10-24
Matts Guliksson Edsta Pig. Karin Andersdotter Nedansjö
1756-10-31
Erik Swensson Usland Änkan Hust. Lisbeta Pärsdotter Wästerlo
1757-02-13
Pär Olofsson Ede Pig. Gertrud Pärsdotter Ede
1757-05-19 Fördubl. Nils Olsson Lo Pig. Ingri Larsdotter Kärfsta
1757-08-18
Pär Jönsson Frisk Nedansjö Gl. Piga Märeta Lillström
1757-10-16 S:n Murmäst. Olof Andersson Nedansjö Pigan Segrin Albrechtsdotter Sättna
1757-10-20
Pär Pärsson Fanbyn Änkan H. Segrin Olofsdotter Böle
1757-12-28 Reserve Soldat. Hindric Pärsson Bjuråker S:n
Anika Clemetsdotter Ulfsjön
1758-03-29
Pär Nilsson ygl. Kärfsta Pig. Lisbet Pärsdotter Kärfsta
1758-05-17 Reserv. Olof Olsson Lo Pig. Lisa Johansdotter Wermel.
1758-06-25
Pål Clemetsson Ulfsjön Pig. Brita Hindr.dotter Hjeltanstorp
1758-10-01 Reserv. Swen Olsson Tuna Pig. Sara Ersdotter Gransjön
1758-10-15 S:n Skrif. Eric Hellström
Pig. Brita Larsdotter Nensjö
1758-10-22 Skräddar. Eric Jonsson Jemtl. Pig. Gölin Johansdotter Fanbyn
1758-10-29
Jöns Andersson Gransjön Pig. Karin Eskelsdotter Saxen
1758-11-01 Båtsman Anders Jacobsson Siön S:n Pig. Gölin Pärsdotter Fanbyn
1758-11-12 Torparen Pål Andersson Gransjön Pig. Magdlena Johansdotter Grantjern
1758-11-26
Måns Nilsson Fanbyn Änkan Märeta Eriksdotter Ede
1759-05-13 Båtsman Lars Sunström
Pigan Cecilia Jonsdotter Esta
1759-09-30
Jöns Jönsson Kärfsta Pig. Segrin Swensdotter Lo
1759-10-07
Tomas Tomasson Nedansjö Pig. Ingri Jonsdotter Nedansjö
1759-10-07
Eric Hinricsson Fanbyn Pig. Rachel Mårtensdotter Ede
1759-10-14
Olof Carlsson Kärfsta Pig. Rachel Nilsdotter Kälsta
1759-10-21 Skomakar Eric Ersson

Karin Olsdotter Lo
1760-01-01
Lars Tomasson Ulfsjön
Margeta Larsdotter Hjeltanstorp
1760-05-11 Drängen Nils Mattsson Lögdön Pig. Brita Pärsdotter Esta
1760-05-28
Olof Jönsson Ökne Pig. Anna Mårtensdotter Ede
1760-06-01
Eric Nilsson Fanbyn Pig. Karin Jönsdotter Kälsta
1760-10-19
Olof Andersson Gransjön Pig. Karin Johansdotter Grantjern
1760-11-02
Eric Tomasson Nedansjö Pig. Märeta Jonsdotter Jemtel. och Lockne
1760-11-23
Pål Pålsson Kårpåsen Pigan Karin Jöransdotter Ulfsjön
1761-01-06
Jon Hindriksson Wigge H. Marget Mattsdotter Lillström
1761-02-02
Nils Bengtsson Hullsjön Pig. Brita Larsdotter Huljen
1761-03-25
Hinric Jönsson Lo
Sara Eriksdotter Nedansjö
1761-03-29
Nils Jönsson Edsta
Märta Svensdotter Fors i Tuna S:n
1761-06-07
Pär Pärsson Lo Änkan Cecilia Guliksdotter Kärfsta
1761-09-29
Tore Nilsson Kerfsta Pig. Ingri Olsdotter Ede
1761-10-04
Matts Johansson Tjernsjön Pigan Märta Andersdotter Hassela i Attmar Socken
1762-05-02 Fördubl. Båtsman Nils Flygare
Pigan Sara Andersdotter Gransjön
1762-05-16 Dräng. Matts Olsson Sjön och Birsta Pig. Anna Larsdotter Fanbyn
1762-05-20 Torpar. Matts Mattsson Usland Pig. Kerstin Nilsdotter Böle
1762-07-18 Änkl. Pär Klemetsson Ulfsjön Pigan Dordia Johansdotter Tjernsjön
1762-09-29 Nybyggar. Lars Olsson Huljen Änkan H. Anna Jonsdotter Wigge
1762-10-10 Dräng. Pär Jönsson Ede Pig. Margeta Olofsdotter Nedansjö
1762-10-17 Torpar. Eric Jönsson Lo Pigan Märta Pärsdotter Ede
1762-10-24 Bonden Jacob Ersson Ede Pigan Gertru Eriksdotter Gösunda
1762-11-14 Bond. Anders Tomasson Ulfsjön Pig. Margeta Eriksdotter Hjeltanstorp
1762-11-28
Anders Klemetsson Ulfsjön Pig. Märta Ericsdotter Naggen i Torp S:n
1763-04-16 Fördubl. Olof Jacobsson Nedansjö Pigan Margeta Jonsdotter Nedansjö
1763-05-25 Fördubl. Johan Olsson Lo Pig. Anna Jönsdotter Lo
1763-06-12
Jon Pärsson Usland Kyrkovärdens doter Helena Hindriksdotter Fanbyn
1763-10-09 Båtsm. Jonas Falk Nensjö Pig. Segrin Nilsdotter Böle
1763-09-25 Fördubl. Olof Olsson Fanbyn Pig. Anna Hansdotter Sjön
1763-11-01
Gulic Nilsson Edsta Pigan Margreta Gregersdotter Tuna S:n
1764-02-26
Johan Pärsson Esta Pig. Margeta Pärsdotter Tuna S:n och Allsta
1764-10-07
Gulic Ingemarsson Sköle Änkan Brita Jönsdotter Kärfsta
1764-10-14 Socken Snickaren Anders Nilsson Fanbyn Pig. Brita Andersdotter Ede
1764-10-21
Jon Jonsson Nedansjö Pig. Brita Jonsdotter Ökne
1764-10-21
Abram Abramsson Nedansjö Änkan Brita Mårtensdotter Usland
1764-10-23 Fördubl. Eric Qvick Gransjön Pig. Anna Tomasdotter Ulfsjön
1764-10-28
Nils Nilsson Fanbyn Kyrkovärds dotren Segrin Hindriksdotter Fanbyn
1764-11-01 Torparen Pär Andersson Gransjön Pig. Margeta Eriksdotter Gransjön
1764-11-04
Jöns Nilsson Kälsta Pig. Ingeborg Pärsdotter Ede
1765-02-17 Änklingen Jon Olsson Böle Pigan Ingeborg Johansdotter Tjernsjön
1765-10-13
Swen Ersson Wästerlo Bondedotren Sara Carlsdotter Kärfsta
1765-10-20 Drängen Johan Ersson Hullsjön Pig. Ingri Pärsdotter Hullsjön
1766-01-01 Bonden Olof Jonsson Wigge Bonde Dott. Anna Nilsdotter Ökne
1766-05-21 Änklingen Abraham Abramsson Nedansjö Pigan Brita Hermansdotter Fjolsta
1766-10-05 Drängen Lars Hansson Född i Sjön Pig. Brita Pärsdotter Kärfsta
1766-10-19
Olof Jonsson Böle Pig. Gertru Jonsdotter Kälsta
1766-12-28
Swen Abramsson Nedansjö Pigan Ingri Olofsdotter Nedansjö
1767-10-18
Jon Ingemarsson Källsta Pigan Brita Larsdotter Tuna och Sköle
1767-11-22 Soldaten af Delsbo compagnie Olof Andersson Löfberg
Pigan Karin Andersdotter Gransjön
1768-01-03
Anders Larsson Sjöns Socken Änkan Margeta Swensdotter Fanbyn
1768-02-02
Pär Christophersson Wigge Pigan Barbru Pärsdotter Ön i Tuna S:n
1768-02-21 Norske drängen Stephan Larsson
Pig. Kerstin Swensdotter Usland
1768-05-23
Swen Jonsson Böle Pig. Segrin Olofsdotter Wigge
1768-09-18 Drängen Hans Johansson Jemteland och Kall S:n Pig. Ingri Pålsdotter Hjeltanstorp
1768-10-02 Drängen Olof Andersson Kärfsta Pigan Brita Jönsdotter Kärfsta
1768-10-09 Länsman Wälaktad Ingemar Kierfstedt
Bonde dotren Märta Pehrsdotter Grafström Gräfte
1768-10-09
Erik Mårtensson Gräfte Pigan Lisbeta Eriksdotter Hassela
1768-10-16
Jöns Olsson Ede Pig. Gertrud Olofsdotter Ede
1768-10-23
Nils Andersson Ede Bonde dotren Märta Abrahamsdotter Gräfte
1769-04-02 Båtsman Anders Pärsson Nylander Indal Pig. Ingri Nilsdotter Edsta
1769-07-09
Adolph Adolphsson Född i Dalarne och Rättwik S:n Sockenwäfwerskan Ingri Eriksdotter Gransjön
1769-10-22
Erik Pålsson Ede Bonde dotren Ingri Andersdotter Nedansjö
1769-10-29 Husman Anders Tomasson Nedansjö Pig. Ingri Larsdotter Nedansjö
1769-11-12
Jöran Andersson Gransjön Änkan Märeta Andersdotter Tjärnsjön
1769-12-28 Nybyggar. Johan Bengtsson Stormyra Pig. Märeta Klemetsdotter Ulfsjön
1770-01-01 Änklingen Isak Larsson Gransjön Pig. Lisa Pärsdotter Torp och Finsjön
1770-01-14 Bondeson Olof Olofsson Wigge Pig. Ingeborg Eriksdotter Tuna och Sördälje
1770-02-02 Reserven Pär Pärsson Fanbyn Fästeqwinna Margeta Jönsdotter Österlo
1770-04-16 Nybyggaren Hindrik Olsson Wästanbäck Pig. Karin Jacobsdotter Nedansjö
1770-06-06 Bondesonen Swen Andersson Ede Bonde dotren Gölin Abramsdotter Gräfte
1771-06-02 Bonden Lars Eriksson Nedansjö Pig. Brita Jönsdotter
1771-09-29 Dräng. Olof Pärsson Ede Pig. Walbor Olofsdotter Lillström
1771-10-06 Skräddaren Erik Jonsson Böle Pig. Ingärd Nilsdotter Ökne
1771-10-13 Bonden Pär Pärsson Usland Pig. Ingärd Carlsdotter Usland
1771-10-20 Dräng. Pär Pärsson Edstad Pig. Karin Mårtensdotter Ede
1771-10-27 Dräng. Mårten Göransson Fanbyn Enkan Brita Andersdotter Fanbyn
1771-12-26 Dräng. Lars Jonsson Gräfte Pig. Anna Eriksdotter Ede
1772-01-01
Anders Andersson Spore Helsingland Pig. Brita Pålsdotter Torps Finmark
1772-06-08 Krono Båtsmannen Nils Sundström
Pig. Lisa Jönsdotter Kärfstad
1772-07-26 Drängen Olof Nilsson Källstad Trolofwade Fästeqwinna Märeta Matthsdotter Ede
1772-10-18 Dräng. Jöns Jönsson Ökne Pig. Brita Andersdotter Nedansjö
1772-10-25 Drängen Erik Andersson Tjernsjön Enkan Lisa Johansdotter Böle
1773-01-03 Soknelappen Nils Nilsson
Lapp Pig. Cecilia Pärsdotter
1773-10-03 Sokne Smeden Erik Nilsson Fanbyn Pig. Märeta Nilsdotter Ökne
1773-10-10 Bonden Olof Jonsson Nedansjö Pig. Ingri Eriksdotter Ökne
1773-10-17 Bondesonen Thomas Hendriksson Nedansjö Pig. Helena Hendriksdotter Wattjom i Tuna
1773-10-31 Dräng. Jacob Olofsson Forss i Tuna Bonde dottren Karin Christophersdotter Wigge
1774-04-24 Bonden Karl Jonsson Böle Pigan Gölin Ersdotter Fanbyn
1774-07-10 Drängen Jon Andersson Nedansjö Pig. Anna Hendriksdotter Nedansjö
1774-10-__ Drängen Nils Swensson Sätna Sok Enkan Gertru Nilsdotter Ede
1775-01-06 Linne?äfwaren Eric Grafström
Pigan Lisa Tirén Selånger
1775-10-08 Bonden Anders Eriksson Nedansjö Pig. Lisa Eriksdotter Wästerlo
1775-10-15 Drängen Thomas Andersson Nedansjö Pigan Segrin Olofsdotter Ede
1775-10-22 Drängen Jon Nilsson Källstad Pigan Brita Eriksdotter Ede
1776-06-02 Bonden Swen Andersson Ede Enkan Gölin Jonsdotter Wigge
1776-10-06 Dräng. Nils Ersson Wästerlo Pig. Kjerstin Olofsdotter Ede
1776-10-13 Bonden Swen Pålsson Usland Pig. Margreta Andersdotter Nedansjö
1776-10-20 Dräng. Jöns Olofsson Ede Bonde Enkan Märeta Jönsdotter Ede
1776-10-20 Dräng. Erik Andersson Ede Pig. Karin Olofsdotter Torp
1776-10-27 Krono Båtsm. Erik Fanberg Ede Pig. Anna Swensdotter Usland
1776-10-27 Torparen Erik Jönsson Gesunda Pigan Ingärd Olofsdotter Usland
1777-02-09 Bonde Erik Pärsson Lillström Pigan Rakel Johansdotter Rude i Tuna
1777-02-09 Dräng. Jöns Larsson Fanbyn Fästeqwinna Brita Månsdotter Torp
1777-05-19 Bonden Erik Hendriksson Fanbyn Pig. Gölin Jönsdotter Fanbyn
1777-05-25 Klåckaren Eric Grafström
Pigan Anna Hendriksdotter Fanbyn
1777-09-16 Dräng. Matths Olofsson Ökne Fästeqwinna Ingrid Hansdotter Edsta
1777-10-12 Sokne Skomakaren Nils Nilsson Böle Pig. Sara Matthsdotter Hullsjön
1777-10-19 Dräng. Pär Olofsson Ede Pig. Märeta Olofsdotter Ede
1777-11-02 Dräng. Ingemar Johansson Böle Pig. Gertrud Pärsdotter Kärfstad