Vigselregister Stöde E:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1778-03-01 Drängen Matths Pärsson Lillström Pig. Ingrid Nilsdotter Böle
1778-10-04 Drängen Erik Nilsson Ökne Pig. Ingeborg Matthsdotter Källstad
1778-10-11 Bonden Erik Nilsson Källstad Pigan Karin Eriksdotter Wästerlo
1778-10-11 Bonden Jöns Jönsson Fanbyn Pigan Walborg Hendriksdotter Lillström
1778-10-18 Drängen Olof Hendriksson Nedansjö Pig. Gölin Olofsdotter Fanbyn
1778-10-18 Drängen Anders Jonsson Edstad Pig. Margreta Larsdotter Alnön
1778-10-25 Drängen Ingemar Jönsson Kärfstad Pig. Rakel Olofsdotter Ede
1778-12-27 Drängen Erik Olofsson Elfdalen Pigan Margreta Andersdotter Källstad, äfwen född i Elfdalen
1779-06-13 Drängen Lars Hendrichsson Lillström Pig. Carin Olofsdotter Stormyran
1779-05-24 Torparen Nils Pehrsson Wästerloo Pig. Gertru Hendrichsdotter Nedansjö
1779-10-24 Drängen Nils Jonsson Gåhltjern i Sättna Socken Pigan Brita Olofsdotter Nedansjö
1780-01-09 Drängen Lars Isacsson Gransjön Pig. Carin Thomædotter Ulfsjön
1780-01-30 Drängen Nils Hendrichsson Nedansjö Pig. Rachela Jonsdotter Kjählstad
1780-05-15 Drängen Carl Abrahamsson Nedansjö Pigan Carin Nilsdotter Edstad
1780-05-21 Enklingen Pehr Mathsson Lillström Pigan Segrin Pehrsdotter Edstad
1780-06-18 Bonden Jon Jonsson Edstad Pig. Karin Olofsdotter Öster Loo
1780-06-25 Unga Bonden Lars Erichsson Fanbyn Pig. Imerentia Johansdotter Klingsta By i Tun Socken
1780-10-03 Enklingen Eric Grafström Grefte Pigan Sara Bengtsdotter Hullsiön
1780-10-08 Torparen Thomas Pehrsson Hullsiön Enkan Magdalena Halvarsdotter Hullsiön
1780-10-21 Unga Bonden Eric Olsson Östanå Pigan Märeta Olsdotter Fanbyn
1780-10-22 Unga Bonden Lars Olofsson Fanbyn Pigan Giörlin Pålsdotter Usland
1781-06-04 Unga Bonden Olof Larsson Fanbyn Pigan Märeta Pehrsdotter Kjerfsta
1781-10-17 Unga Bonden Abram Pehrsson Kjerfsta Pigan Kjerstin Jonsdotter Kyrkobordet
1781-10-21 Torparen Jöns Jönsson
Pigan Margeta Ersdotter Kjerfsta
1781-10-21 Drängen Hans Olofsson
Pigan Maria Pehrsdotter Gransiön
1782-05-20 Unga Bonden Nils Nilsson Borgsiö och Näset Pigan Gölin Nilsdotter Ökne
1782-06-02 Enklingen Isaac Larsson Gransiön Enkan Segrid Hansdotter Hasela och Hälsingeland
1782-10-04 Drängen Michel Nilsson Böle Pigan Karin Jonsdotter Kjellsta
1782-10-06 Unga Bonden Nils Ersson Korpåsen och Hassela Pigan Maria Pålsdotter Gransjön
1782-10-13 Unga Bonden Ingemar Ingemarsson Källsta Pigan Kjerstin Ersdotter Westerloo
1782-10-20 Unga Bonden Matths Carlsson Usland Pigan Elisabeth Jönsdotter Kjerfsta
1782-10-27 Torparen Pehr Pålsson Ede Pigan Brita Ingemarsdotter Kjälsta
1782-11-05 Unga Bonden Bengt Matthsson Hullsjön Pigan Sara Olofsdotter Östbyn i Holms Socken
1783-05-18 Unga Gästgifvaren Nils Matthsson Kjällström Kjällsta Bonde Dottren Anna Pehrsdotter Kjärfsta
1783-05-25 Skatte Torparen Pehr Ersson Wester Lo Bonde Dottr. Brita Hendricsdotter Nedansiö
1783-05-29 Unga Bonden Anders Abrahamsson Nedansiö Bonde Dotr. Giörlin Jönsdotter Ökne
1783-09-28 Unga Bonden Pehr Olsson Hellsingland och Forsa Socken Bonde Dott. Karin Isacsdotter Gransiön
1783-10-05 Torp. Ingemar Olsson Östanå Pigan Giörlin Olsdotter Ede
1783-10-12 Enklingen och Bond. Pål Andersson Gransiön Pig. Annica Andersdotter Grantjärn
1783-10-14 Torpare Maths Hendricsson Lillström Pig. Märeta Hendricsdotter Sättna Sokn och Näsvattnet
1783-10-19 Unga Bond. Pehr Pehrsson Wäster Loo Bonde Dott:n Märeta Andersdotter Nedansiö
1783-10-26 Torpare Jöns Ingemarsson Kjällsta Bonde Dott:n Brita Abrahamsdotter Nedansiö
1784-10-03 Torp. Olof Jönsson Ökne Pigan Segrin Olofsdotter Ede
1784-10-17 Unga Bond. Olof Mattsson Österlo Pigan Elisabeth Olofsdotter Nedansiö
1784-10-24 Unga Bond. Nils Mattsson Österlo Pigan Segrin Hansdotter Tuna och Bällsta
1784-10-31 Unga Dräng. Johan Pehrsson Torp och Tirsta Pigan Anna Pehrsdotter Ede
1785-01-11 Bonde Sonen Christopher Hendricsson Wigge Bonde Dott:n Märeta Ersdotter W. Lo
1785-06-05 Krono Båtsmannen Sven Sedin Nedansiö Pigan Gertrud Olofsdotter Stormyra
1785-06-07 Unga Bonden Bengt Nilsson Hullsiön Pigan Kjerstin Ersdotter Holm Socken
1785-09-26 Dräng. Jon Ersson Torp Pigan Maria Olofsdotter Grantjern
1785-09-29 Färjemannen Pål Olofsson Östanå Pigan Annika Jonsdotter Kyrko Bordet
1785-10-02 Sochn Skomakaren Eric Hök
Pigan Märeta Jansdotter Grantjern
1785-10-04 Sochn Skom. Eric Ersson Bergdalen Pigan Sara Henricsdotter Nedansiö
1785-10-09 Unga Bond. Nils Jönsson Fanbyn Pigan Helena Jansdotter Fanbyn
1785-10-11 Torp. Lars Olofsson Nedansiö Pigan Brita Jonsdotter Nedansiö
1785-10-16 Fördubblings Båtsm. Nils Hedman Svedjorne Pigan Maria Henricsdotter Nedansiö
1785-10-18 Unga Bond. Pehr Henricsson Nedansiö Pigan Ingrid Olofsdotter Nedansiö
1785-10-19 Torp. Jon Mårtensson Österlo Pigan Giörlin Ersdotter Nedansiö
1785-10-25 Torp. Jöns Jonsson Kjellsta Pigan Ingrid Ersdotter Bergdalen
1785-10-27 Unga Bond. Johan Jonsson Torp Pigan Margeta Andersdotter Fanbyn
1785-11-01 Enklingen och Bond. Johan Thomasson Fanbyn Enkan Catharina Nilsdotter Kyrkobordet
1785-11-06 Dräng. Jon Larsson Ökne Pigan Brita Andersdotter Borgsiö
1785-11-13 Dräng. Olof Hansson Nedansiö Pigan Karin Jonsdotter Edstad
1786-05-30 Unga Bond. Lars Mårtensson Gräfte Bonde Dott. Cherstin Jönsdotter Fanbyn
1786-04-17 Drängen Olof Pehrsson W-loo Enkan Brita Hendricsdotter Torp och Munkbyn
1786-05-21 Drängen Lars Andersson Dalarne Pigan Segrid Mathsdotter Ede
1786-05-28 Skrädd. Abraham Öberg Ökne Bonde Dott. Segrid Ersdotter Fanbyn
1786-10-03 Unga Bonden Isac Olofsson Nedansjö Bonde Dott:r Cherstin Olsdotter Fanbyn
1786-10-10 Torparen Jöns Andersson Nedansjö Pigan Catharina Hendricsdotter Ö.loo
1786-10-10 Torp. Eric Ersson Bergdalen Enkan Karin Nilsdotter Nedansjö
1786-10-17 Bonden Thomas Hendricsson Nedansjö Bonde Dott. Helena Olsdotter Nedansjö
1787-05-28 Afsked. Krono Båtsmannen Isr. Ringbom Sillånger Båtsm:s Dott. Helena Larsdotter Fanbyn
1787-10-14 Torparen Johan Olsson Attmar Bonde Dott. Segrid Nilsdotter Kjällsta
1787-10-16 Unga Bonden Bengt Olofsson Stormyra NämndeM:s dott. Segrin Michaëlsdotter Sillånger och Granloo
1787-10-16 Torp. Olof Mathsson Hullsjön Bonde dottern Segrid Larsdotter Fanbyn
1787-10-19 Torp. Thomas Påhlsson Ede Pigan Elisabeth Mathsdotter Ede
1787-10-21 Unga Bonden Pehr Pehrsson Kjärfsta Nämndemans Dottern Märeta Carlsdotter Usland
1787-10-28 Unga Bonden Jöns Jönsson Källsta Bonde Dott. Märeta Pehrsdotter W. Loo
1788-05-27 Drängen Thomas Olofsson Ulfsjön Bonde Dott. Brita Pehrsdotter Ulfsjön
1788-06-26 Unga Bonden Hendric Hendricsson Lillström Bonde Dott:n Segrin Andersdotter Sillånger och Wester Roo
1788-10-17 Bonden Matths Mathsson Hullsjön Bonde Dott. Karin Olsdotter Ede
1789-06-01 Fördub:s Båtsmannen Pehr Hedman Gräfte Pigan Ingrid Jonsdotter Ökne
1789-06-23 Bonden Pål Andersson Torps S:n & Saxen Bonde Dott. Gertrud Pehrsdotter Ulfsjön
1789-09-10 Drängen Lars Larsson Fannbyn Bonde Dott. Cherstin Nilsdotter Fannbyn
1789-10-11 Unga Bonden Ingemar Pehrsson Kjärfsta Bonde Dott:n Brita Pålsdotter Ede
1789-10-16 Drängen Anders Nilsson Gransjön Bonde Dott:n Märeta Ersdotter Fannbyn
1789-10-18 Unga Bonden Olof Pålsson Österloo Bonde Dott:n Karin Pehrsdotter Kjärfsta
1789-10-__ Bonden Pehr Israëlsson Hullsjön Bonde D:n Ingrid Johansdotter Klöfsjö S:n och Jemtl.
1789-05-__ Bonde Sonen Johan Jansson Edsta Bonde dott. Appollonia Jonsdotter Öfverbyn och Ede
1790-05-24 Bonden och Enklingen Erik Nilsson Källsta Bonde Dott. Märtha Pehrsdotter Ede
1790-05-25 Dräng. Nils Thoresson Ö.lo Pigan Märtha Chrismansdotter Torps S:n
1790-06-13 Dräng. och Skrädd. Lars Johansson Tuna och Skjöle RoteBåtsm:s Enkan Maria Hendriksdotter Swedjorne
1791-04-27 Unga Bonden Nils Ersson Fanbyn Nämndemans Dott. Giörlin Carlsdotter Usland
1791-05-08 Bonden Maths Mathsson Gransjön Bondedottern Anna Ersdotter Fanbyn
1791-05-26 Sågare Dräng. Abraham Lindahl Holms S:n Bonde Dott. Margeta Jacobsdotter Ede
1791-05-29 Tilkom:de Bond. Olof Pehrsson Ede Bonde Dottern Märeta Olsdotter Wigge
1791-06-13 Torp. och Enkl. Pehr Andersson Gransjön Rustmästare Dottern Sara Pehrsdotter Mellberg Torps S:n och Klösterby
1791-10-12 Bond. och Enkl. Bengt Olofsson Stormyre Bonde Dott:n Karin Olsdotter Ede
1791-10-14 Torp. och Enkl. Erik Hendricsson Källsta & Näset Bonde Dott:n Karin Hendriksdotter Nedansjö
1791-10-16 Tillkom:de Bond. Olof Olofsson Fanbyn Bonde Dott. Lisbetta Olsdotter Östanå
1791-10-30 Torp. och Snickar:n Olof Mårtensson Österlo Bonde Dott:n Helena Mathsdotter Österlo
1791-11-06 Bond. Johan Pehrsson Ulfsjön Torp. Dott. Brita Thomasdotter Ulfsjön
1791-12-26 Torp. & Enkl. Johan Ersson Torps S:n Hjeltanstorpet Pigan Margeta Andersdotter Född i Dalarna
1792-02-06 Unga Bond. Pehr Isacsson Gransjön Bonde dottern Karin Mathsdotter Tjärnsjön
1792-10-07 Tilk:de Bonden Pehr Pehrsson Kjärfsta Bonde dottern Brita Ersdotter Ede
1792-10-14 Ord. RoteBåtsm. Thomas Lillja Ede Bonde dott:n Märeta Jonsdotter Kjällsta
1792-10-14 Ord. RoteBåtsm. Carl Kjerf Kärfsta och Swedjorne Bonde Dottern Gertrud Jonsdotter Kjällsta
1792-10-21 Unga Tilk:de Bonden Mårten Olsson Ede Bondedottern Elisabeth Swensdotter Wästerlo
1792-11-04 Unga Bond. Thomas Andersson Ulfsjön Bondedottern Brita Magdalena Adolphsdotter Ulfsjön
1792-11-05 Enkling. och Torp. Maths Guliksson Edsta Bonde Dott. Sara Olsdotter Wigge
1792-11-__ Enkl. och Afsked. Dragonen Olof Granqvist Jemtl. Linne Wäfware Dott. Anna Greta Poise
1793-02-16 Dräng. Pehr Pehrsson Nedansjö Pig. Giölin Johansdotter Född i Dalarne
1793-03-?? Ord. RoteBåtsm. Johan Kjellberg Usland Torp. Dot. Pig. Märeta Olsdotter Usland
1793-05-20 Torp. Maths Mathsson Österlo Bonde Dott. Anna Nilsdotter Edsta
1793-05-?? Tilkom:de Bonden Pehr Jonsson Usland Bonde Dott. Pig. Anna Ersdotter Fanbyn
1793-10-06 Torp. Olof Jönsson Österlo Bonde Dott. Cherstin Pehrsdotter Kjärfsta
1793-10-?? Enklingen och Skatte Torparen Ingemar Olsson Östanå Bonde Dott. Elsa Jansdotter Klingsta och Tuna S:n
1793-10-?? Bonden Thomas Andersson Nedansjö Bonde Dott. Märtha Pehrsdotter Ede
1793-10-?? Drängen Matthias Nilsson Edsta Bonde Dott. Cherstin Stephansdotter Hullsjön
1793-10-?? Drängen Erik Hendriksson Lillström Skräddare Dott. Anna Andersdotter Sillånger och Granlo
1793-10-27 Torparen Jöns Jönsson Gransjön Bonde Dott. Pig. Annika Olsdotter Ulfsjön
1793-11-__ Enkling. och Land Bond. Olof Jacobsson Lillström Torp. Dott. Pig. Anna Nilsdotter Edsta
1794-04-?? Dräng. Res. Båtsm. Erik Jönsson Gransiön Bonde dott. Lisa Samuelsdotter Torp och Saxen
1794-05-04 Dräng och tilk:de Torp. Jonas Thomasson Nedansiö Bonde Dott. Cicilia Pehrsdotter Ede
1794-05-15 Bonden Clemet Pehrsson Torp & Munk Torpet Bonde Dott. Brita Jeansdotter Fanbyn
1794-05-18 Bonden Henric Ersson Wattiom NämndeMansdottern Ingebor Olsdotter Kiæfsta
1794-05-18 Bonden Pehr Jönsson Källsta Bondedott. Märet Jonsdotter Källsta
1794-06-10 Fabriq. Däckers Son, Hemmansbrukaren Johan Abraham Dæcker Torp & Stormörtsjön Nämndemans Dott. Ingrid Hendriksdotter Wigge
1794-07-02 Bonden Henrik Ersson Fanbyn Bonde Dottern Märtha Svensdotter Ede
1794-10-03 Tilk:de Torp. Matthias Hansson Österlo Båtsm:s dott. Pig. Elisabeth Henriksdotter Österlo
1794-10-05 Dr. och Tilk:de Bonden Jöns Nilsson Edsta Gästgifware Dottern Ingrid Mathsdotter Källsta
1794-10-12 Bonden Olof Swensson Nedansjö Torp. Dott. Pig. Sara Mathsdotter Ökne
1794-10-14 Tilkom:de Torp. Jöns Olsson Fanbyn Bonde Dott. Märeta Olsdotter Nedansjö
1794-10-19 Reserv Båtsmannen Jonas Olsson Fanbyn Torpare Dott. Pig. Brita Ersdotter Edsta
1795-05-17 Bond. Pål Ersson Torp och Ofvanede Bonde Dottern Ingrid Johansdotter Fanbyn
1795-05-25 Bond. Pehr Olsson Östanå Kyrkovärds Dottern Segrid Nilsdotter Gräfte
1795-10-15 Torp. Olof Jönsson Kjerfsta Pigan Segrid Christmansdotter Torp
1795-10-18 Enkl. och Bonden Ingemar Pehrsson Kjerfsta Bond. Dottern Christina Olofsdotter Vigge
1795-10-25 Bond. Pehr Pehrsson Fanbyn Bonde Dottern Brita Olofsdotter Fanbyn
1795-11-05 Enkl. och Bonden Lars Olofsson Fanbyn Pigan Brita Mattsdotter Ede
1796-01-17 Drängen Jacob Olofsson Lillström Pigan Märeta Månsdotter Sättna
1796-05-22 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Usland Bonde Dottren Ingrid Olsdotter Östanå
1796-06-21 Bonden Olof Ersson Torp och Ofvanede Nämdemans Dottren Karin Henricsdotter Vigge
1796-10-14 Drängen Pehr Pehrsson Ede Pigan Märta Ersdotter Grefte
1796-10-16 Torparen Ingemar Guliksson Kjerfsta Bonde Dottren Ingrid Guliksdotter Edsta
1796-10-23 Drängen Carl Larsson Grefte Pigan Kjerstin Stephansdotter Usland
1796-10-28 Torparen och Enklingen Pehr Olofsson Torp och Saxen Pigan Anna Nilsdotter Ökne
1797-01-09 Sochn Smeden Pehr Andersson Åvike Bruk Pigan Märta Stephansdotter Hullsiön
1797-04-30 Bonde Pehr Jansson Fanbyn Pigan Karin Mattsdotter Ede
1797-05-14 Torp. Jon Jonsson Kjällsta Pigan Segrid Pehrsdotter Wästerlo
1797-05-21 Torparen Nils Olsson Ede Pigan Rachel Guliksdotter Edsta
1797-06-05 Bond. Pehr Jönsson Ökne Enkan Margeta Andersdotter Usland
1797-10-06 Vice Krono Länsmannen Jöns Norlin
Jungfru Ingrid Märta Kjerfstedt Grefte
1797-10-08 Bonde Sonen Ingemar Jonsson Kjällsta Jungfru Lisa Kjerfstedt Grefte
1797-10-17 Bonde Sonen Lars Jonsson Kjällsta Bonde Dottren Chattarina Andersdotter Nedansiö
1797-10-22 Sochn Skräddaren Anders Andersson Fanbyn Pig. Märta Nilsdotter Edsta
1797-10-28 Dräng. Johan Olofsson Ökne Pigan Brita Hansdotter Torp och Hjelltan
1797-10-29 Torp. Matts Nilsson Kjerfsta Pigan Lisa Gustafsdotter Långskogs Bruk
1797-11-05 Torp. Anders Pehrsson Holm och Sunnansiö Pigan Märta Andersdotter Ulfsiön
1798-04-09 Drängen Nils Olsson Lillström Pig. Margeta Månsdotter Sättne och Gårdtjern
1798-04-29 Drängen Olof Olsson Fanbyn Pig. Margeta Nilsdotter Kjärfsta
1798-10-09 Bonden Olof Olsson Ulfsjön Pigan Maria Olsdotter Grantjärn
1798-10-14 Dräng. Jon Thoresson Österlo Pig. Margeta Andersdotter Vigge
1798-10-18 Enklingen och Bonden Henric Ersson Fanbyn Bonde Dott. Märtha Pehrsdotter Edsta
1798-10-19 Enklingen och Afsked. RoteBåtsm. Jonas Vedin Nedansjö Bonde Dott. Elisabeth Ersdotter Nedansjö
1798-10-21 Dräng och tilk:de Bonden Sven Nilsson Ede PostBondedott. Apollonia Jansdotter Edsta
1798-12-26 Ord. RoteBåtsm. Pehr Pehrsson Fanquist Fanbyn Pig. Giörlin Larsdotter Fanbyn
1799-01-25 Bonde Sonen och Skatte Torp. Nils Nilsson Liden och Sillre Skatte Torp. Dott. Anna Pehrsdotter Hullsjön
1799-05-19 Bonde Sonen och tilkom:de Torp. Henrik Henriksson Nedansjö Torp. och Land Bonde dott. Märtha Ersdotter Ede
1799-05-29 Bonden Anders Thomasson Nedansjö Bonde Dott:n Rachel Jonsdotter Källsta
1799-06-03 Bonde Sonen och tilk:de Skatte Torp. Henric Jonsson Usland Skatte Torp. Dott. Helena Henriksdotter Wästanbäk
1799-10-06 Bonde Sonen och tilk:de Skatte Bond. Erik Svensson Wästerlo Bonde Dott. Brita Svensdotter Usland
1799-10-13 Nämndem:s Sonen och tilkom:de Skatte Bond. Carl Olofsson Kärfsta Kyrkow.dott. Giörlin Nilsdotter Gräfte
1799-10-16 Enklingen och Torp. Nils Ersson Wästerlo Bonde Dott. Carin Mathsdotter Österlo
1799-10-17 Dräng. och Res. Båtsm. Jöns Olofsson Fanbyn Pigan Karin Speksta
1799-10-20 Bonden Matths Mathsson Österlo Bonde Dott. Rachel Pehrsdotter Wästerlo
1799-10-25 Bonde Sonen och Tilk:de Torp. Johan Jonsson Böle Bonde dott. & Pig. Ingri Påhlsdotter Torp och Klöstre
1799-10-26 Enklingen och Torp. Nils Pehrsson Vesterlo Båtsmansd:r Margeta Henriksdotter Österlo
1799-10-27 Torparen Jonas Jonsson Ökne Skatte Torp. Margeta Larsdotter Ede och Öfverbyn
1800-03-22 Drängen Anders Pehrsson Tuna S:n och Rennö Båtsm:s Dott. Sara Henricsdotter Österlo
1800-04-02 Dräng. och tilkom:de Skatte Bond. Erik Larsson Flata och Torps S:n Skatte Torp. Dott. Pig. Brita Larsdotter Ede
1800-06-02 Skatte Torparen Pehr Jonsson Ede Skatte Torpare Dottren Helena Larsdotter Ede
1800-06-25 Nämndemannen Hindric Henricsson Wigge Bonde Dottren Görlin Olofsdotter Wigge
1800-10-05 Torparen Eric Ericsson Grefte Pigan Anna Jacobsdotter Wigge
1800-10-26 Bonde Sonen Nils Nilsson Fanbyn Bonde dottren Ingrid Ericsdotter Attmar och Carläng
1800-10-26 Drängen Olof Johansson Attmar och Långskog Pig. Catharina Ericsdotter Bergdalen
1801-04-07 Bonde Sonen Olof Olofsson Wigge Bonde dottren Ingrid Pehrsdotter Ede
1801-05-26 Bonden Nils Pehrsson Wester Lo Bonde dottren Segrid Olofsdotter Wigge
1801-05-27
Nils Mattsson Öster Lo Bonde dottren Gölin Ericsdotter Ede
1801-05-31 Blifwande Bonden Abraham Nilsson Grefte Bonde dottren Ingeborg Swensdotter Wester Lo
1801-06-20 Torp. Jöns Jönsson Westanbäck Pig. Ingrid Nilsdotter Westanbäck
1801-06-21 Torparen Olof Jönsson Källsta Bonde dottren Walborg Henricsdotter Wästanbäck
1801-06-21 Bonde Sonen Jöns Olofsson Wigge Enkan Märta Olofsdotter Östanå
1801-10-02 Skräddaren Mattias Norlander
Pigan Juliana Ericsdotter Böle
1801-10-04 Drängen Abraham Carlsson Nedansjö Pigan Christina Olofsdotter Hellsjö
1801-10-11 Drängen Abraham Jönsson Kjerfsta Pigan Brita Israëlsdotter Hullsjön
1801-10-12 Torparen Abraham Henricsson Nedansjö Torpare dottren Segrid Ericsdotter Grefteå
1801-10-18 Bonden Swen Nilsson Edsta Skomakare dottren Anna Nilsdotter Usland
1801-10-24 Drängen Joseph Johansson Wigge Pigan Brita Nilsdotter Edsta
1802-01-15 Bonde Sonen Eric Carlsson Böle Pigan Christina Gustafsdotter Attmar och Långskog
1802-03-07 Drängen Jonas Johansson Wigge Bonde dottren Helena Ericsdotter Fanbyn
1802-05-16 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Ede Pigan Gertrud Åkerberg Jemteland
1802-05-16 Torparen Lars Henricsson Grefteå Pigan Märta Andersdotter Offerdal i Jemteland
1802-05-27 Bonde Sonen Pehr Mårtensson Grefteå Enkan Märta Carlsdotter Kjerfsta
1802-07-24 Torp. Olof Jacobsson Wigge Pigan Christina Stephansdotter Bergsjö och Elgered
1802-10-13 Hemmansegaren Nils Olofsson Wigge Gästgifware dottren Märta Larsdotter Nedansjö
1802-11-07 Drängen Gulic Olofsson Fanbyn Båtsmans dottren Ingeborg Sundström Bergdalen
1803-02-13 Krono Båtsman Nils Wedin Nedansjö Enkan Catarina Henricsdotter Nedansjö
1803-03-20 Drängen Olof Nilsson Fanbyn, född i Helsingeland Pigan Maria Nilsdotter Ulfsjön
1803-01-09 Torpare Sonen Henric Nilsson Nedansjö Båtsm. dottren Catarina Jonsdotter Tuna och Bällsta
1803-05-08 Drängen Isac Mattsson Öster Lo Pigan Ingrid Ericsdotter Torp och Hångsta
1803-05-30 Bond. Henric Larsson Lillström Bonde dott. Anna Henricsdotter Sel. och Granlo
1803-06-20 Gästgifware Sonen Eric Larsson Nedansjö Kyrkowärde Dottren Cecilia Nilsdotter Grefteå
1803-08-21 Drängen Matts Johansson Grefteå Pigan Catharina Jacobsdotter Wigge
1803-10-27 Drängen Henric Jonsson Nedansjö Enkan Caren Olofsdotter Stormyran
1803-10-30 Drängen Hans Hansson Torp och Hjeltans Torpet Pigan Magdalena Granberg Gransjön
1804-05-21 Bonde Sonen och Hemmansegaren Olof Ersson Fanbyn Bonde dott. Ingeborg Jönsdotter Ökne
1804-05-27 Bonde Sonen och Hemmansegaren Olof Pehrsson Ede Bonde dottren Christina Johansdotter Torp och Boda
1804-07-29 Bonde Sonen Abraham Persson Wester Lo Bonde Dottren Elisabeth Ingemarsdotter Kjerfsta
1804-10-07 Bonde Sonen Mårten Ersson Grefte Bonde Dottren Märta Thomasdotter Nedansjö
1804-10-14 Drängen Per Johansson Torps Socken och Hjeltans Torpet Pigan Catarina Jönsdotter Gransjön
1804-10-21 Hemmansegaren Jon Svensson Ede Bonde Dottren Ingrid Johansdotter Torp och Storboda
1804-10-31 Torp. Nils Olofsson Ede Pigan Segrid Jonsdotter Ede
1805-05-19 Unga Bonden Carl Persson Usland Skatte Torpare Dottren Ingeborg Ingemarsdotter Östanå
1805-05-19 Bonde Sonen Olof Jönsson Ede Bonde Dottren Gertrud Ericsdotter Ede
1805-05-26 Drängen Lars Månsson Sätna S:n och Nora Bonde Dottren Sigri Persdotter Kjärfsta
1805-06-02 BondeSonen Jöns Jönsson Ökne Bonde Dottren Ingeborg Ersdotter Östanå
1805-09-29 Drängen Nils Andersson Grefte Pigan Margareta Jacobsdotter Grefte
1805-10-27 Drängen Jon Stephansson Stor Hullsjön Pigan Märeta Gulicsdotter Edsta
1805-12-27 Dräng. Eric Ersson Fanbyn Pigan Ingal Ericsdotter Brattås
1806-04-07 Dräng. och blifvande Hemmans Tillträdaren Pehr Thomasson Attmar och Rude Bonde Dottren Ingrid Christophersdotter Vigge
1806-04-07 Drängen Nils Nilsson Torp Pigan Juliana Pehrsdotter Fannbyn
1806-05-27 Bondeson och Hemmans Ägaren Thomas Thomasson Nedansjö Bondottren Elisabeth Andersdotter Nedansjö
1806-06-01 Tilkommande Skatte Bonden Jonas Carlsson Böle Skatte Bondedottren Margareta Olsdotter Wigge
1806-06-22 Torparen Eric Andersson Westerbyn Pigan Karin Ersdotter Ulfsjön
1806-10-05 Kolare-Sonen Mathias Johansson Galtströms Bruk Pig. Maria Christ. Meijer Engelsberg
1806-10-10 Dräng. Pehr Olsson Lillström Enkan Elisabeth Hindriksdotter Bergdalen
1806-10-12 Dräng. Lars Christmansson Flata och Torp Pigan Anna Granberg Gransiön
1806-10-14 Landbs. Olof Stephansson Hullsjön Häradsdomare Dottren Segrid Jönsdotter Ede
1806-10-19 Bonde Sonen Jöns Jönsson Fanbyn Torparedottren Elisabeth Nilsdotter Lo
1806-10-25 Drängen Anders Andersson Fanbyn Torparedottren Karin Mårtensdotter Fanbyn
1806-10-26 Drängen Isac Larsson Fanbyn Pig. Mertha Olsdotter Fanbyn
1807-10-02 Torp. Enkl. Olof Jönsson Bergdalen Båtsm: Enkl. Ingeb. Hindr.dotter ?
1807-10-22 Bonde-Enkl. Peter Persson Ede Bonde dottren Brita Persdotter Ede
1807-10-23 Drängen Pehr Jansson Wattjom Båtsm. Enk. Karin Hind.dotter Nedansjö
1807-10-25 Postbonden Pehr Johansson Edsta Bondedottren Ingrid Märtha Simonsdotter Lunde och Tuna
1808-05-05 Fördubb. Båtsm. Ol. Olsson Attmar Pigan Ingrid Hansdotter Fanbyn, född i Saxen
1808-06-06 Socken Skomakaren Nils Nilsson Usland Bondedottren Catharina Nilsdotter Edsta
1808-06-14 Bonde Sonen Lars Thomasson Gäsåsen Torpare Dottren Sara Ersdotter Ulfsjön
1808-07-10 Dräng. Stephan Stephansson Hullsjön Pigan Ingrid Jonsdotter Holm, nu vistande i Hullsjön
1808-09-25 Drängen Martin Persson Öberg Torp Pig. Gretha Matsdotter Usland
1808-09-30 Skräddaren Er. Loman
Bonde dottren Merta Nilsdotter WesterLo
1808-10-01
Göran Andersson Tjernsjön Enk. Merta Andersdotter Ulfsjön
1808-10-02 Dräng. Gabriel Matsson Gräfte Pigan Katharina Larsdotter Gräfte
1808-10-16 Dräng. Clemet Persson
Pig. Christina Andersdotter Usland
1808-10-22 Dräng. Hindrik Hansson Fanbyn
Lisa Andersdotter Ulfsjön
1809-04-30 Skräddaren Pehr Ingemarsson
Torp. Dott. Christina Nilsdotter Lo
1809-05-22 Klockare Sonen Eric Grafström Fanbyn Kyrkovärds dottren Mertha Nilsdotter Gräfte
1809-05-23 Drängen Mats Hansson
Pigan Mertha Jonsdotter Gräfte
1809-06-04 Skomakaren Matthias Åsén
Pig. Rebecha Lindberg Usland
1809-06-25 Bond. Pehr Andersson senior Ånge och Borgsjö Skräddare Dottren Engla Ersdotter Böle
1809-10-15 Bonde Sonen Olof Ersson Östanå Klockare Dottren Mertha Grafström Fanbyn
1809-10-15 Bonden Nils Gulliksson Edsta Bondedottren Katarina Persdotter Färsta och Skön
1809-10-19 Torp. Pål Nilsson Gransjön Pig. Katarina Larsdotter Gransjön
1809-10-27 Torp. Jon Jonsson Nedansjö Pigan Merta Olsdotter Lo
1809-12-26 Båtsman Pehr Fanberg
Pig. Helena Johansdotter Wigge
1810-04-09 Nämndemans Sonen Carl Mattsson Usland Bonde Änkan Ingrid Persdotter Wigge
1810-04-15 Torp. Mats Olsson Böle Pigan Brita Larsdotter Fanbyn
1810-05-20 Torp. Jon Jonsson Källsta Pigan Mertha Andersdotter Nedansjö
1810-06-03 Dräng. Abram Larsson Böle Pig. Segrid Jönsdotter Böle
1810-09-30 Reserve Båtsm. Gust. Adolph Ulfsjö
Pig. Kathrina Ersdotter Kerfsta
1810-10-18 Torp. Jöns Pålsson Österlo Bonde dott. Mertha Olsdotter Nedansjö
1810-10-18 Dräng. Jöns Ersson Gösunda & Torp Båtsmans Enkan Karin Johansdotter Gösunda & Torp
1810-10-19 Torp. Matts Matsson Österlo Pig. Karin Hindriksdotter Österlo
1810-10-21 Afskjed. Båtsman Thomas Lilja Ede Pig. Gretha Persdotter Björnede och Torp
1810-10-22 Torp. Lars Boman Westbyn Pig. Segrin Persdotter Westanå & Borgsjö
1810-11-06 Torp. Thomas Ersson Ulfsjön Bondedottren Marget Thomasdotter Ulfsjön
1811-01-02 Bonde Son Isac Pehrsson Gransjön Bondedottren Segrin Jönsdotter Fanbyn
1811-04-15 Drängen Swen Matsson Edsta Bondedottren Ingebor Gulliksdotter Edsta
1811-04-15 Drängen Pehr Persson Fanbyn Bondedottren Anna Nilsdotter Ökne
1811-05-20 Bondeson Er. Nilsson Ökne Gästgifvare dottren Gjuliana Nilsdotter Källsta
1811-06-03 Bondeson Nils Ersson Källsta Pigan Karin Persdotter Källsta, född i Torp
1811-06-03 Bonden Carl Swensson Westerlo Bondedottren Lisa Persdotter Westerlo
1811-06-04 Skattetorparen Jöns Jönsson Wästabäck Bondedottren Mertha Andersdotter Nedansjö
1811-07-14 Sk. Torp. Eric Larsson Tjernsjön Båtsm. Enkan Märet Olsdotter Usland
1811-09-29 Dräng Erik Nilsson Grefte Pig. Cajsa Stina Andersdotter Kjerfsta
1811-10-09 Bond. Anders Jonsson Nedansjö Härads Dom. dott. Rachel Jönsdotter Ede
1811-10-09 Bondeson Elias Olsson Näset och Borgsjö Bondedott. Catrina Ersdotter Kjällsta
1811-10-?? Bond. Pål Swensson Usland Nämdem. dott. Sara Mattsdotter Usland
1811-10-26 Båtsman Jonas Kjellberg
Pigan Catrina Swensdotter Attmar
1811-10-28 Bondeson Hindrik Jönsson Fanbyn Bond. dott. Juliana Olsdotter Fanbyn
1811-11-03 Dräng. Jöns Thomasson Ökne Torpar. dott. Catharina Thomasdotter ?
1811-12-21 Bonden Kristofer Hindersson Wigge Pig. Maria Nilsdotter Usland
1812-02-03 Tilkom. Bond. Jonas Nilsson Hullsjön
Maglena Mattsdotter Hullsjön
1812-03-30 Torp. Hindrik Persson Gössunda och Torp Enk. Lisa Olsdotter Österlo
1812-06-08 Bond. Pehr Persson ?lo Gästgifv. dott. Juliana Larsdotter Nedansjö
1812-06-09
Jöns Mattsson Usland Jungfru Christina Kerfstedt Grefte
1812-06-21
And. Johansson Gransjön Pig. Marget Ersdotter Gransjön
1812-10-25 Bond. Thomas Andersson Ulfsjön Pig. Brita And.dotter Kjerfsta
1812-11-07 Torp. Pål Persson Ede Torp. dott. Karin Jonsdotter Ede
1812-11-20 Torp. Hans Hansson Tuna och Skallböle Bondedottren Sara Larsdotter Österlo
1813-02-07 Dräng. Paulus Skjelander
Bond. dott. Kattarina Ersdotter Östanå
1813-02-28 Dräng. Olof Jonsson Böle Pig. Maria Persdotter Östanå
1813-03-04 Bondeson Pehr Persson Gransjön Pig. Anna Larsdotter Fanbyn
1813-04-19 Dräng. Eric Persson V:lo Pig. Kattrina Jönsdotter V:lo
1813-05-23 Skrädd. Joh. Ingemar Västbyn
Juliana Ersdotter Fanbyn
1813-06-28 Torp. Jon Olsson Wigge Torp.dot. Sara Nilsdotter Usland
1813-10-13 Bondeson Jon Jonsson Torp och Gösunda Skräd.d. Kattrittrina Ingemar
1813-10-10 Torp. Nils Israëlsson Hullsjön Pig. Karin Persdotter Grefte
1813-10-19 Torp. Pehr Mattsson Lillström Bond.dott. Stina And.dotter Nensjö
1813-10-29 Torp. Ol. Olofsson Nensjö Pig. Stina Olsdotter Nensjö
1813-10-19 Dräng Olof Ersson
Enk. Brita Nilsdotter Wigge
1813-12-26 Dräng Eric Jonsson
Enk. Mertha Thomasdotter Brattås
1813-12-10 Ryska Drängen And. Jönsson

Anna Olsdotter Nensjö
1814-03-25 Ryska Drängen Johan Simonsson

Stina Larsdotter Fanbyn
1814-04-11 Förstärkningskarlen Ol. Mattsson

Mertha Ersdotter Lo
1814-04-14 B. S. Pet. Ingemarsson V.Lo
Anna Olsdotter Wigge
1814-05-21 Dräng. Eric Jönsson Källsta Pigan Stina Johansdotter Källsta
1814-05-22 Bondes. Jon Abramsson Kjerfsta BondeD:n Segrid Larsdotter Gräfte
1814-05-30 Dräng. Olof Andersson
Pigan Margaretha Andersdotter Gräfte
1814-06-20 Bondeson Elias Söderberg Torp och Leringen Bonde Dottr. Brita Bengtsdotter Hullsjön
1814-06-24 Bondeson Olof ???ksson
Pigan Segrid Olofsdotter Nedansjö
1814-10-02 Socken Skomakaren Matts Larsson Fanbyn Pig. Maria Pehrsdotter Grefte
1815-01-27 Skatte Torpare Sonen Eric Jönsson Kjerfsta Torpd:r Rachel Ingemarsdotter Östanå
1815-03-12 Dräng. Jonas Pehrsson Edsta Pig. Gertrud Hindriksdotter Österlo
1815-05-15 Dräng. Anders Larsson Ede Pig. Märta Jonsdotter Ede
1815-05-22 Bond. och Enkling Jöns Olofsson Östanå Bondedott. Brita Jönsdotter Östanå
1815-05-26 Klockareson Hindrik Grafström Fanbyn Bondedott. Segrid Larsdotter Fanbyn
1815-05-28 Bond. och Extra Nämd. Pehr Abramsson Kjerfsta Nämd:s Dot. Elisabet Mattsdotter ?
1815-05-28 Bonden Eric Svensson Usland Extra Nämd:s Dott. Gertrud Ingemarsdotter Kjerfsta
1815-06-25 Torparen Eric Mårtensson
Bonde Enkan Juliana Carlsdotter Fanbyn
1815-07-02 Drängen Olof Andersson
Bond. Dottr. Segrid Ersdotter Källsta
1815-09-15 Dräng. och Enkling. Hans Hansson Skallberg
Bonde D:n Ingrid Larsdotter Österlo
1815-10-08 Rote Båtsm: C. N. Lundgren
Pigan Märta Hansdotter Österlo
1815-10-13 Drängen Lars Jonsson Li??endahl
Bonde Dottren Brita Thomasdotter Grefte
1815-10-15 Drängen Eric Jönsson
Bond. Enkan Märta Jonsdotter Kellsta
1815-10-18 Drängen Pehr Johansson
Bondedottren Brita Olsdotter Österlo
1815-10-19 Bonden Pehr Olofsson Nedansjö Bonded:n Gertrud Bengtsdotter Stormyra
1815-10-26 Dräng. Jon Pehrsson Wästerlo Bonded:n Juliana Jonsdotter Nedansjö
1815-10-29 Bonden Eric Ersson Källsta Bonde Enk. Ingrid Johansdotter Ede
1815-11-10 Bondeson Pehr Jonsson Nedansjö Bondedottr. Ingrid Isacksdotter Nedansjö
1816-02-23 Dräng. Hindrik Olofsson Österlo Bonded:n Märta Pehrsdotter Nedansjö
1816-03-31 Dräng. Anders Larsson
Pigan Katrina Mickelsdotter Nedansjö
1816-04-15 Dräng. Sven Pehrsson Sättna och Westansjö Torpared:n Anna Ersdotter? Lillström
1816-05-06 Dräng. Hans Renstedt
Bonded:n Segrid Nilsdotter Öster Lo
1816-??-25 Bonde Sonen Pehr Johansson Ulfsjön Bonded:r Märta Hindricsdotter Hjeltanstorpet, Torps Sock:n
1816-09-29 Dräng. Joh. Abramsson
Pig. Ingeb. Pehrsdotter Lillström
1816-09-29 Dräng. Jacob Olsson Wigge Pig. Catharina Pehrsdotter Ökne
1816-09-29 Dräng. Jonas Sundqvist
Pig. Eva Larsdotter Fanbyn
1816-10-13 Dräng. Gabriel Grafström Wigge Pig. Cattarina Andersdotter Gräfte
1816-10-20 Bondesonen Pehr Olofsson Ede BondeDottr. Rakel ? ?
1816-10-26 Bondesonen Pehr Ersson Torp och Saxen Enkan Carin Ersdotter ?
1816-10-31 Bond. Lars Andersson Edsta Pig. Brita Eliædotter Wigge
1816-11-10 Torp. Enkl. Ingemar Gulliksson Edsta Enk. Segrid Pehrsdotter Ede
1816-11-17 Dräng. Gullik Michelsson
Enk. Juliana Ersdotter Ede
1817-03-09 Dräng. Maths Berg
Pig. Segrid Pehrsdotter Wigge
1817-04-19 Sockne Skreddaren Eric Landberg
Pig. ? Stina ? Fanbyn
1817-10-07 Torp. Enkl. Elias Olofsson Wigge BondeDottr. Brita Pehrsdotter Selånger
1817-10-16 Bondesonen Jöns Ersson Fanbyn Bonde Enk. Elisabet Pehrsdotter Lo
1817-10-19 Torp. Johan Larsson Fanbyn Torp. Enk. Märtha Svensdotter Borgsjö
1817-10-26 Bondes. Johan Nilsson
Bonde Dottren Catharina Nilsdotter Fanbyn
1817-12-28 Torp. Sonen Henric Mathsson
Pig. Catharina Andersdotter Lillström
1818-04-06 Bondesonen Olof Påhlsson Lillström BondeD:n Juliana Abramsdotter ?
1818-06-24 Bond. Son. Nils Ersson Fanbyn Pig. Christina Jonsdotter Ökne
1818-10-04 Dräng. Jöns Michelsson Grefte Pig. Margareta Nilsdotter Fanbyn
1818-10-20 Bonden Lars Ersson Bjuråker Bond. Enk. Brita Andersdotter Ulfsjön
1818-10-14 Bondeson. Maths Jonsson Hjältan BondeDott. Lena Pehrsdotter Usland
1818-10-25 SockneSkreddaren Mickel Mickelsson
Pig. Brita El. Pehrsdotter Böle
1818-11-01 Torp. Enkl. Olof Hansson
Pig. Catharina Larsdotter Edsta
1819-01-07 Torp. Enkl. Pehr Johansson Nedansjö Pig. Anna Olofsdotter Stormyran
1819-01-23 Dräng. Anders Nilsson
Bondedottren Brita Elisab. Ingemarsdotter Källsta
1819-04-16 Dräng. Olof Pehrsson
Pig. Christ. Soph. Svedin Källsta
1819-05-02 Bondeson Maths Nilsson Källsta Bondedottr. Anna Olofsdotter Ede
1819-05-02 Dräng. Isac Forsslund
Pig. Ingrid Jacobsdotter Fanbyn
1819-05-23 Torpareson. Olof Ingemarsson Östanå Pig. Gölin Andersdotter Usland
1819-05-31 Bonden Pehr Ersson Källsta Pig. Rachel Mathsdotter Hullsjön
1819-05-31 Torpare Sonen Nils Mathsson Öster Lo Pig. Sara Pehrsdotter Nedansjö
1819-06-01 Nådårs Predikanten Er. Augustin
Jungfr. Märtha Gret. Norlin
1819-06-02 Bond. Thomas Johansson
Pig. Magdal. Ersdotter Ulfsjön
1819-06-24 Dräng. Johan Gustaf Pehrsson
Pig. Sara Stina Pehrsdotter Öster Lo
1819-06-24 Bond. S. Johan Hansson Tjernsjön Pig. Märtha Jönsdotter Torp och Tirsta
1819-10-08 Drängen Pehr Pehrsson
Pigan Ingrid Nilsdotter Grefte
1819-10-22 Dräng. Jöns Pehrsson
Pig. Ingrid Carlsdotter Nedansjö
1819-10-23 Bonde Sonen Olof Pehrsson
Pig. Cecilia Carlsdotter Nedansjö
1819-10-25 Dräng. Anders Ersson
Pig. Magdalena Nilsdotter Usland
1819-12-__ Dräng. Pehr Pehrsson Ede Pig. Catharina Jonsdotter Nedansjö
1819-12-28 Bond. Maths Hansson Tjernsjön Pig. Catharina Larsdotter Fanbyn
1820-02-27 Dräng. Pehr Pehrsson Gransjön Pig. Helena Cath. Jönsdotter Grefte
1820-03-25 Dräng. Lars Ersson
Pig. Brita Jönsdotter Böle
1820-04-03 SockneSkr. Carl ?etterqvist
Pig. Mar. Chris. ? Kjerfsta
1820-04-06 Hemmans Tillträdaren Anders Påhlsson Ulfsjön Bonded. Segrid Pehrsdotter Fanbyn
1820-04-16 Rote Båtsm. Joh. Fanqvist Fanbyn Pig. Catharina Jönsdotter Östanå
1820-05-25 Enkl. Bond. Olof Ersson
B. Dottr. Cathr. Jonsdotter Fanbyn
1820-05-29 ? Carl Grafström Gräfte B. D. Ingrid Märta Hendricsdotter Wigge
1820-06-18 Drängen Olof Olofsson Gräfte Pig. Margreta Pehrsdotter Gräfte
1820-06-19 Dr. Olof Olsson Ulfsjön Bond. D:r Carin Johansdotter Ulfsjön
1820-07-09 Dr. Pehr Pehrsson Tuna Båtsm. E. Cattar. Jacobsdotter Grantjern
1820-07-09 Dr. Olof Ersson
P. Barbru Jonsdotter Fannbyn
1820-08-27 Bond. Joh. Johansson?
P. Cattr. Ersdotter Edsta
1820-10-02 Dr. & B??r. N. Hr. Grahn
P. Magdal. Larsdotter Gransjön
1820-10-15 Dr. Eric Jonsson
P. Magdalena Pehrsdotter Kjerfsta
1820-10-22 Torp. S. Mårten Johansson
P. Gertrud Pehrsdotter
1820-10-26 Dr. Olof Thomasson
P. Cajsa Hermansdotter Gräfte
1820-12-27 Dr. Pehr Thomasson
P. Magdalena B??k? Gräfte
1820-12-31 Dr. Lars Ersson
P. Anna Jönsdotter Nedansjö
1821-03-04 Drängen Hans Larsson
Pig. Gertrud Olsdotter Vesterlo
1821-03-07 Enk. Torp. Joh. S?
Bond. D:r Ingebor Pehrsdotter Ulfsjön
1821-03-25 Dr. Joh. G. Gode
Pig. Brita Johansdotter Kjerfsta
1821-05-06 Dr. Hindr. Pehrsson
Pig. Brita Andersdotter Nedansjö
1821-05-31 Bonde S. Joh. Johansson Hjältan & Torp Torpare Dottren Rakell Olofsdotter Ökne
1821-06-01 Dr. Ol. Olsson Tuna Torp. Dr. Märta Pehrsdotter Ede
1821-06-03 B. Sonen Olof Olin Ede B. Dr. Brita Pehrsdotter Kjerfsta
1821-06-11 Bond. And. Svensson
Pig. Christ. Larsdotter Usland
1821-06-24 Dr. Nils Lodin
B. Dottr. Anna Hansdotter Fannbyn
1821-06-25 Torp. Nils Johansson
P. Brita Pehrsdotter Kjällsta
1821-07-22 Kakelugnsm. Lars Pet. Vassberg Sundsvall Gästgif. Dottren Ingrid Christina Kjällström Kjällsta
1821-09-14 Skr. Dan. Jonsson Hellsinland B. Dr. Magd. Pålsdotter Ulfsjön
1821-11-18 Afskjed. Artileristen Jacob Holm
P. Brita Danielsdotter Usland
1822-05-04 Dr. Mats Matsson Kjällsta P. Stin. Larsdotter Kjerfsta
1822-05-19 Häradsd. S. Eric Matsson Uslan P. Margr. Johansdotter Gräfte
1822-06-23 Dräng. Eric Nilsson
Enk. Sara Hindriksdotter Österlo
1822-06-24 Änk. Bond. Lars Nilsson
Enk. Ingrid Johansdotter Gösunda
1822-07-04 Bond. S. Ingem. Ingemarsson
P. Brita Nilsdotter Kjerfsta
1822-10-06 Dr. Abr. Abramsson
P. Br. Larsdotter Ökne
1822-10-11 Torp. Nils N?
Bond. D:r Segrid And.dotter Nedansjö
1822-10-26 Dr. Anders Ersson
P. Christina Hermansdotter Kjerfsta
1822-10-27 Dr. Jon Olsson Usland P. Br. Nilsdotter Ökne
1822-10-27 Torp. Mats Olsson Hulsjön Bond. D. Elisab. Jönsdotter Kjällsta
1822-12-02 B. Son Eric Nilsson
B. Dottr. Cattr. Hansdotter Fanbyn
1822-12-__ B. Jon Jönsson Torp B. Dr. Lisa Isacsdotter Nedansjö
1823-01-26 Dr. Adolf P. Wisell Kjällsta P. Maria Månsdotter Ede
1823-03-30 Dr. Olof Larsson
P. Brita Olsdotter Österlo
1823-03-30 Dr. Nils Sundquist
B. D. Gertrud Olsdotter Ede
1823-03-30 Dr. Petter Winberg
P. Lena Cajsa Söderlind Öckne
1823-05-25 Gästg. Nils Kjällström

Rakel Carlsdotter Kjerfsta
1823-06-01 Dr. Joh. Thomasson
Pig. Anna Jacobsdotter Nedansjö
1823-06-01 Dr. Magnus Nilsson
Pig. Ana Hermansdotter Fannbyn
1823-06-15 Dr. Olof Wästlund Ede Pig. Chattarina Pehrsdotter Nedansjö
1823-06-24 Bond. Carl Nilsson Fannbyn Pig. Ingrid M. Kjällström
1823-06-25 Bond. Pål Pålsson Ulfsjön Pig. Märta Pehrsdotter Tjernsjön
1823-06-29 Torpr. Eric Johansson Sörfors Torpr. Enk. Maria Nilsdotter Vigge
1823-10-05 Dräng. Olof Malmgren Gräfte Pig. Sigrid Hindriksdotter
1823-10-05 Drg. Jöns Jönsson Nedansjö Pig. Märta Pehrsdotter Nedansjö
1823-10-17 Drg:n Anders Pålsson Hjeltans Torp Pig. Anna Pärsdotter Källsta?
1823-10-19 Drg:n Joh. Er. Nordström
Pig. Maja Andersdotter Edsta
1823-10-14 Dräng. Jöns Johansson
Pig. Catharina Mattsdotter Österlo
1823-10-26 Bond. Jöns Pehrsson Kjerfsta Bonde Dott. Anna Cajsa Mårtensdotter? Ede?
1823-10-28 Drg: Erik Johansson Östanå Pigan Catharina Pehrsdotter Gräfte
1823-11-02 Bonden Olof Jonsson Ede Pigan Margreta Jonsdotter Ede
1823-11-07 Afsk. Soldaten Anders La?
Pigan Elsa Larsdotter Fanbyn
1823-11-08 Torp. Sonen Johan Johansson Ulfsjön P. Malin Larsdotter Grefte
1823-11-09 Dräng. Hindrik Jonsson Grefte Bond. Dott. Brita Persdotter Ede
1823-11-09 Dräng. Jonas Andersson
Pig. Margreta Johansdotter Fanbyn
1823-11-16 Bond. S. Dr. Jacob Edberg
P. Brita Pehrsdotter Ede
1823-11-30 Dräng. Mårten Olsson Lindgren Ede P. Lisa Göransdotter
1824-02-15 Dr. Olof Pet. Granlund
P. Margr. Ersdotter Ulfsjön
1824-03-25 Bon. Jonas Johansson Norling Fanbyn P. Ann. Lena Kilman Fanbyn
1824-04-06 Dr. Joh. ?
P. Doroth. Johansdotter Ulfsjön
1824-04-19 Dr. Eric Ulin Lo P. Chr. Nilsdotter Lo
1824-05-16 Dr. Eric Neslund Gransjön Bond. Dottr. Catharina Olofsdotter Fanbyn
1824-05-27 Dr. Nils Nilsson Nedansjö P. Maria Larsdotter Nedansjö
1824-06-07 Dr. Lars Isacsson
P. Ingri Andersdotter Nedansjö
1824-05-27 Dr. Jöns Pehrsson Källstad P. Sara Matsdotter Hulsjön
1824-05-31 Dr. Sven Olofsson Nedansjö P. Brita Märta Olofsdotter Nedansjö
1824-05-30 Torp. Jöns Jönsson
P. Elisabet Hellberg Nedansjö
1824-06-13 Dräng Matts Bäckvall Böle Pig. Ingal Olsdotter Fanbyn
1824-06-24 Dr. Mårten Flint
P. Chatharina Olofsdotter Lo
1824-07-04 Skr. Lars Sjölund
P. Anna Ersdotter Nedansjö
1824-10-08 Dräng: Michaël Eriksson Edsta Torpr. D: Stina Svedin Svedjorne
1824-10-17 Socken Skrädd. Joh: Näslund
Pig. Segrid Nilsdotter Kjälsta
1824-10-24 Bond. Jon Jönsson Kjälsta Bonde dottren Brita Ingemarsdotter Kjerfsta
1824-10-25 Torp: Enk: Olof Johansson Bergdalen Pigan Sara Mattsdotter
1824-10-29 Bond: Enk: And: Thomasson Nedansjö Pig. Catharina Pehrsdotter Tuna och Forss
1824-11-07 Dr. Joh: Fr. Wit Edsta Pig. Stina Jonsdotter Edsta
1824-11-21 Dr. Jon Olofsson Ede Pig. Brita Pehrsdotter Ede
1824-11-29 Dr. Eric Mattsson Norlander
Pig. Sara Nilsdotter Fanbyn
1824-12-26 Dräng Sven Svensson
Pig: Carin Olofsdotter Ulfsjön
1824-12-29 Dr: Olof Göransson

Marita Greta Svedin Kyrkbord
1825-05-23 Dräng. Olof Mårtensson Ede Pig. Brita Nilsdotter Ede
1825-05-24 Dräng. Anders Danielsson Stormörtsjön Pig. Stina Persdotter Ulfsjön
1825-05-30 Torp. Jöns Olofsson ? B:dott: Sara Pehrsdotter Kjerfsta
1825-06-12 Dräng. Hindric Pehrsson Grefte Pig. Anna Jonsdotter ?
1825-06-20 Bond. Olof Nilsson Sjöberg Nedansjö B:dott: Segrid Bengtsdotter Stormyra
1825-06-24 Torp. Enk. Carl Larsson Loböle Pig. Cherstin Larsdotter Loböle
1825-06-24 Dräng. Pehr Påhlsson
Pig. Elisabet Mårtensdotter Grefte
1825-08-14 S:n ? Anders Jacobsson Edsta
Stina Nilsdotter Gnarp
1825-10-04 Dräng. Pehr Ersson Edsta B: dott: Catharina Persdotter Edsta
1825-10-16 Dräng. Eric Joh. Högbom
Pig. Brita Thomasdotter Usland
1825-10-23 Dräng. Jöns Olofsson Ede
Ingrid Persdotter Öckne
1825-10-30 Torparen Olof Larsson Nedansjö Barnhus Flickan Sophia Albertina ? Nedansjö
1825-10-30 Torparen Jöns Jönsson
Pig. Helena Olofsdotter Kjälsta
1825-11-06 Drängen Nils Hindriksson Wästerlo Torpare Dottren Elisabeth Larsdotter Nedansjö
1825-12-11 Drängen Isac Andersson Kjerfsta Pigan Brita Andersdotter Kjällsta
1825 Drängen Olof Henricsson Kjerfsta Pig. Elisabeth Jönsdotter
1826-03-05 Sockenskomakaren Lars Sjölinder
Pigan Ingrid Stina Carlberg Edsta
1826-03-27 Drängen Nils Jönsson Öckne Pigan Ingrid Pehrsdotter Ede
1826-05-?? Drängen Nils Sjödin Usland Pigan Gölin Larsdotter Kjällsta
1826-05-?? Drängen Jakob Malmgren Edsta Pigan Christina Edberg Kjällsta
1826-06-?? Bonden Pehr Ersson Böle Torpare dottern Christina Ersdotter Böle
1826-06-25 Bond. Jon Påhlsson Lillström Bonde Dottern Juliana Jonsdotter Böle
1826-07-02 Torpare Enkl:n Eric Michaëlsson Torp och Saxen Pigan Carin Andersdotter Ulfsjön
1826-07-02 Drängen Nils Joesphsson Wigge Pigan Anna Andersdotter Wigge
1826-09-08 Drängen Anders Larsson
Pigan Margreta Larsdotter Fannbyn
1826-09-10 Bonden Pehr Pehrsson
Bonde Dottren Ingeborg Olsdotter Fannbyn
1826-09-11 Bonde Sonen Jon Pehrsson Kjällsta Pigan Rachel Ersdotter Gransjön
1826-10-01 Torpare Sonen Gullik Ingemarsson Edsta Pigan Brita Stina Andersdotter Hullsjön
1826-10-22 Bonde Sonen Olof Olofsson Fanbyn Bonde Gertrud Larsdotter Böle
1826-10-31 Bonde Enkl. Pehr Johansson Österlo Bondedottren Märtha Pehrsdotter Westerlo
1826-11-19 Bonde Enkl. Olof Stephansson Hullsjön Pigan Christina Ersdotter Hullsjön
1827-04-25 Drängen Olof Dunder
Pigan Ingrid Johansdotter Grefte
1827-05-17 Drängen Jon Nilsson
Pigan Stina Pehrsdotter Ede
1827-05-20 Torpare Sonen Pehr Jonsson Ede Pigan Elisabeth Pehrsdotter Ede
1827-05-24 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Kjerfsta Pigan Anna Pehrsdotter Kälen, Torp S:n
1827-07-?? Bonde Sonen Olof Olofsson Ulfsjön Pigan Segrid Ersdotter Ulfsjön
1827-??-?? Bonde Enklingen Matts Ödlund Tjernsjön Pigan Brita Larsdotter Kjerfsta
1827-10-30 Drängen Johan Daniel Sund
Pigan Elisabeth Nilsdotter Kjerfsta
1827-10-23 Drängen Hindric Abramsson Wästanbäck Pigan Lisa Michaelsdotter Edsta
1827-11-?? Bonde Sonen Olof Carlsson Kjerfsta Bonde Dottren Märta Stina Ingemarsdotter Kjälsta
1827-12-30 Torpare Sonen Lars Jonsson Stormyran Pigan Maria Charlotta Axling Stormyran
1828-04-06 Drängen Johan Johansson Ulfsjön Pigan Carin Johansdotter Ulfsjön
1828-04-01 Drängen Lars Larsson Attmar och Östansjö Bonde Enkan Catarina Jönsdotter Fannbyn
1828-04-09 Bonden Erik Pehrsson Myssjö i Tuna Bonde Dottren Ingebor Olsdotter Wigge
1828-04-13 Drängen Olof Nilsson
Pigan Carin Larsdotter Nedansjö
1828-04-?? Drängen Pehr Andersson
Pigan Brita Andersdotter Lillström
1828-05-26 Sockenskomakaren Matts Kilander Fannbyn Bondedottren Sigrid Olsdotter Fannbyn
1828-05-26 Drängen Anders Nilsson Fannbyn Pigan Catrina Larsdotter Fannbyn
1828-06-25 Torpare Enklingen Johan Ersson Ulfsjön Pigan Sigrid Olsdotter Ulfsjön
1828-10-05 Drängen Anders Olofsson Torp och Saxen Torp. Dottren Anna Cajsa Joh.dotter Ulfsjön
1828-10-05 Drängen Anders Andersson Hullsjön Pigan Christina Samuelsdotter Hullsjön
1828-10-10 Drängen Henrik Christoffersson Engelsberg Torpare Dottren Helena Pehrsdotter Tjernan
1828-10-18 Afskedade Båtsman Carl Kjärf Kjärfsta Pigan Anna Mattsdotter Usland
1828-10-19 Drängen Nils Sundqvist Gräfte Pigan Greta Olsdotter Gräfte
1828-10-19 Drängen Abr. Ant. Hybinett Kjärfsta Pigan Carin Olofsdotter Engelsberg
1828-10-19 Drängen Jonas Michaelsson Edsta Pigan Carin Nilsdotter Edsta
1828-11-02 Dräng Johan Larsson Österlo Pigan Catarina Hindriksdotter Fannbyn
1828-11-09 Drängen Olof Nilsson Engelsberg Pigan Christina Olsdotter Ede
1828-11-16 Drängen Lars Hindriksson Ede Bonde Dottren Gertru Abrahamsdotter Ede
1828-05-11 Dr. Erik Frisk Edsta Pig. Soph. Carol. ? Östanå
1829-01-04 Torp. Isak Isaksson Sättna Pigan Märta Olofsdotter Österlo
1829-02-?? F. d. Handlanden och Patronen J. P. Decker
Enkan Ingri Märta Norlin
1829-04-13 Bondesonen Anders Ersson Ulfsjön Bondedottren Catarina Pehrsdotter Fannbyn
1829-05-10 Drängen Pehr Ersson Ulfsjön Pigan Catarina Ullberg Gransjön
1829-05-24 Enklingen och blifvande Bonden Jon Pehrsson Gransjön Bonde Dottren Lisa Stina Ing.dotter Kjärfsta
1829-05-29 Bondesonen Anders Thomasson Ede Bondedottren Margreta Pehrsdotter Edsta
1829-05-30 Torparen Erik Olofsson Fanbyn Pigan Catarina Kihlström Fanbyn
1829-06-01 Torparen Lars Larsson Bergdalen Pigan Anna Hindriksdotter Bergdalen
1829-06-07 Drängen Anders Andersson Källsta Pigan Magdalena Olofsdotter Källsta
1829-06-25 Bondesonen Pehr Pehrsson Stor Mörtsjön i Torp Torparedottren Anna St. Clemensdotter Ulfsjön
1829-06-26 Bondesonen Pehr Isaksson Tjernsjön Pigan Maria Jonsdotter Tjernsjön
1829-10-16 Bondesonen Pehr Nilsson Wästerlo Bondedottren Märta Hindriksdotter Nästvattnet i Sättna
1829-10-22 Bruks Arbetaren And. Nylander Norafors Bruk Bondedottren Cajsa Stina Hindriksdotter Lillström
1829-10-25 Drängen Nils Olofsson Gräfte Pigan Christina Holmberg Öckne
1829-10-30 Bondesonen Påhl Olofsson Fannbyn Pigan Anna Olofsdotter Fannbyn
1829-11-01 Bondesonen, Enklingen Erik Norlander Fannbyn Pigan Brita Ingemarsdotter Fannbyn
1829-11-01 Drängen Erik Olofsson Öckne Pigan Ingri Märta Johansdotter Öckne
1829-11-08 Torparen, Enklingen Jöns Olofsson Öckne Bondedottren Juliana Thomasdotter Ede
1830-04-13 Bondesonen Jöns Abrahamsson Hullsjön Bondedottren Cajsa Brita Jonsdotter Hullsjön
1830-05-16 Drängen Nils Jacobsson Lodin Tuna Pigan Juliana Ersdotter Böle
1830-05-25 Drängen Salomon Andersson Lillboda i Torp Bondedottren Margreta Johansdotter Ede
1830-05-31 Drängen Nils Nilsson Bergdalen Torparedottren Gertru Olofsdotter Bergdalen
1830-06-01 Bondesonen Pehr Thomasson Ede Bondedottren Märta Pehrsdotter Ede
1830-08-01 Drängen Carl Petter Engberg Edsta Enkan Christina Nilsdotter Edsta
1830-10-15 Drängen Eric Larsson Nedansjö Pigan Cecilia Pehrsdotter Nedansjö
1830-10-17 Torparen och Enkl. Pehr Pehrsson Fanbyn Pig. Sara Jonsdotter Usland
1830-10-22 Dräng Carl Gustaf Ersson Usland Pig. Greta Märta Nilsdotter Öster Lo
1830-10-29 Bonde Sonen Anders Larsson Nedansjö Pig. Ingri Cajsa Olofsdotter Nedansjö
1830-12-12 Drängen And. Gust. Hægg Kjerfsta Pl. Segri Nilsdotter Fanbyn
1831-04-05 Bonde Sonen Olof Pehrsson Usland Bonde Dottren Märta Olofsdotter Wigge
1831-04-12 Bonde Sonen Swen Olofsson Nedansjö Bonde Dottren Brita Andersdotter Nedansjö
1831-05-23 Drängen Mårten Pehrsson Gräfte Bonde Dottren Märta Jul. Norlander Fanbyn
1831-06-12 Drängen Lars Larsson Fanbyn Pigan Segri Nilsdotter Fanbyn
1831-06-15 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Usland Bonde Dottren Anna Nilsdotter Wigge
1831-07-15 Torparen Pehr Östlund Nedansjö Pigan Anna Sophia Andersdotter Nedansjö
1831-07-17 Drängen Johan Andersson Hullsjön Pigan Ullrica Söderström Hullsjön
1831-09-29 Bondesonen Eric Mårtensson Brattås Bondedottren Ingri Greta Nilsdotter Edsta
1831-10-09 Torp. Carl Kerfstedt Kerfsta Bond. Dottr. Anna Cajsa Hindricsdotter Stormyran
1831-10-09 Bond. Son. Olof Pehrsson Fanbyn Pl. Ingeborg Larsdotter Fanbyn
1831-10-16 Drängen Carl Olofsson Nedansjö Pl. Anna Samuelsdotter Nedansjö
1831-11-21 Drängen Jon Andersson Kjellsta Gästgif. E:kan Anna Olofsdotter Kjellsta
1832-01-01 Drängen Matts Olofsson Kälsta Pigan Susanna Larsdotter Kälsta
1832-02-22 Torp. Olof Olofsson Ulfsjön Pigan Märta Hansdotter Tjernsjön
1832-03-15 Drängen Martin Olofsson Gräfte Pl. Ulrika Swedin KyrkoBordet
1832-04-23 Drängen Olof Johansson Fanbyn Bonde Dottren Märta Cajsa Jönsdotter Öckne
1832-04-29 Drängen Daniel Olofsson Usland Pl. Brita Pålsdotter Usland
1832-05-06 Torpare Enklingen Hindric Pehrsson Nedansjö Pl. Catharina Carlsdotter Nedansjö
1832-05-13 Drängen Olof Olofsson Engelsberg Pigan Lisa Olofsdotter Westerlo
1832-05-20 Bond Sonen Ingemar Kerfstedt Kellsta Kyrkowärds Dottren Märta Stina Grafström Grefte
1832-05-27 Bonden Pehr Ingemarsson Kerfsta Bonde Dottren Anna Greta Hindricsdotter Lillström
1832-06-29 Drängen Olof Ersson Loböle Pigan Brita Jonsdotter Kerfsta
1832-10-04 Torp. Elias Olofsson Wigge Bonde Dottren Christina Isacsdotter Nedansjö
1832-11-04 Drängen Olof Abramsson Westerlo Bonde dottren Märta Nilsdotter Westerlo
1832-11-08 Bonden Isac Isacsson Nedansjö Bonde dottren Anna Lisa Månsdotter Torp och Ofvanede
1832-11-18 Bonde Sonen Thomas Mårtensson Brattås Bonde dottren Catharina Nilsdotter Edsta
1832-12-26 Bonde Sonen Thomas Larsson Ulfsjön Bonde Dottren Märta Fanström Hjeltans Torp
1833-04-11 Bondesonen Mats Olofsson Nedansjö Bondedottren Ingrid Olofsdotter Wigge
1833-05-27 Drängen Anders Jonsson Fanbyn Bondedottren Märta Hendricksdotter Fanbyn
1833-10-12 Bondeson Ingem: Ingemarsson Kerfsta Bondedottren Brita Olofsdotter Hullsjön
1833-10-27 Bondeson Mats Matsson Österlo Bondedottren Brita Pehrsdotter Källsta
1833-10-30 Bondesonen Thomas Andersson Nedansjö Bondedottren Märta Abramsdotter Nedansjö
1833-11-01 Bondesonen Sven Ersson Vesterlo Häradsdomaredottren Anna Cajsa Hendriksdotter Vigge
1833-11-14 Unge Bonden Abram Larsson Nedansjö Torpdott. Greta Pehrsdotter Bergdahlen
1833-11-17 Drängen Nils Petter Matsson Gräfte Bondedottren Gertru Ingemarsdotter Öckne
1833-12-08 Drängen Anders Göransson Ulfsjön Pigan Gertru Larsdotter Ulfsjön
1833-12-15 Drängen Johan Larsson Nedansjö Torpare Enkan Lisa Larsdotter Nedansjö
1833-12-26 Bondesonen Matias Theodor Nordlander Fanbyn Pigan Märta Lisa Nordell Fanbyn
1833-12-26 Drängen Jonas Olofsson Gransjön Torparedottren Anna Jönsdotter Gransjön
1833-12-27 Bondesonen Pehr Pehrsson Ede Pigan Märta Brita Abramsdotter Ede
1834-03-31 Drängen Jakob Larsson Fanbyn Pigan Ingri Pehrsdotter Fanbyn
1834-05-18 Blifvande Torparen Olof Göransson Torp och Hångsta, född i Atmar Pigan Sophia Wilhelmina ?illberg ? Gransjön
1834-05-19 Nämndemansson Abram Grafström Gräfte Extra Nämndemansd:n Märta Lisa Olofsdotter Östanå
1834-05-23 Torparen Jöns Jonsson Kählsta Pigan Elisabeth Olofsdotter Kählsta
1834-05-25 Torpare Pehr Jönsson Kärfsta Bondedottren Märta Elofsdotter Ifrån Torp nu tjenande i Kellsta
1834-06-01 Drängen Anders Malmgren Österlo Pigan Maja Lisa Wallmark
1834-06-22 Socken Skräddaren Hendrich Ersson Österlo Torparedottren Sara Andersdotter Österlo
1834-10-29 Bonden Hendrick Abramsson Nedansjö Bonded:r Anna Nilsdotter Vesterlo
1834-11-06 Krono Båtsmannen Swen Lillja Ede Bondedottren Ingeborg Pehrsdotter Ede
1834-11-11 Drängen Mårten Abramsson Nedansjö Pigan Br: Lisa Hendriksdotter Nedansjö
1834-11-19 Bonden Påhl Påhlsson Tjernsjön Bondedottren Ingeborg Hansdotter Fanbyn
1834-12-21 Drängen Jonas Olofsson Edsta Enkan Juliana Pehrsdotter Fanbyn
1834-12-28 Drängen Erik Jönsson Nedansjö Pigan Carin Jonsdotter Nedansjö
1834-12-28 Drängen Anders Pehrsson Kellsta Pigan Carin Johansdotter Kellsta
1835-04-14 Bondesonen Jon Hendriksson Stormyran Torp.d:r Ingeborg Jönsdotter Westanbäck
1835-04-20 Drängen Hans Andersson
Enkan Stina Jonsdotter Fanbyn
1835-05-24 Bond. Olof Pehrsson
Bondedottren Catharina Abramsdotter Ede
1835-05-24 Torp. Henric Ersson Brattås Torparedottren Anna Lisa Jonsdotter Nedansjö
1835-09-26 Torp. Enkling Olof Jönsson Kälsta Piga Maria Ersdotter Kälsta
1835-10-18 Torp. Johan Olofsson
Pig. Stina Cajsa Lögdqvist Öckne
1835-10-23 Torp. Johan Abramsson
Pig. Segrid Larsdotter Ede
1835-10-25 Torp. Carl Carlsson
Pigan Segrid Nilsdotter Wäster Lo
1835-11-01 Timmerflåttaren Eric Ersson Matforss Pig. Ingrid Greta Elofsdotter Kerfsta
1835-11-01 Timmerflåttaren Carl Adolph Kerf Matforssen Pig. Brita Josephsdotter Kerfsta
1835-11-08 Torp. Lars Olof Larsson Storboda Pig. Brita Stina Fagerblad Ede
1835-11-15 Bond. Enkling. Johan Olofsson Torp och Saxen Pig. Juliana Olsdotter Nedansjö
1835-12-26 Torp. Pehr Andersson
Pig. Ingrid Olsdotter WästerLo
1836-04-05 Heradsdomare Sonen Henric Widmark Wigge Nämndemans D:r Mærtha Henriksdotter Watjom
1836-05-24 Dräng. Eric Ersson
Bonded:n Sara Carlsdotter Westerlo
1836-05-25 Bondes. Jonas Andersson Nedansjö Bondedott. Brita Christina Olofsdotter Attmar och Offna
1836-06-05 Bondes. Ingemar Abramsson
Bonded. Segrid Henricsdotter Sättna och Näsvattnet
1836-09-29 TorpareSonen Eric Ersson
Bonde Enkan Ingrid Greta Nilsdotter Grefte
1836-10-14 Torp. Enkl. Olof Abramsson
Pig. Marta Lisa Pehrsdotter Wästerlo
1836-11-11 Bond. Enkl. Jon Ersson Njurunda och Berga Bond. Enk. Carin Ersdotter Edsta
1836-11-18 Dräng. Eric Gustaf Kjerf
Pig. Anna Cajsa Bergström Edsta
1836-11-27 Torp. Abram M? Torp och Saxen Pig. Brita Johansdotter Grefte
1836-12-01 Bond. Johan Olofsson
Bonde Dottren Mærtha Cajsa Pehrsdotter Ulfsjön
1836-12-26 Dräng. Johan Ersson
Bondd:n Emerentia Ersdotter Fanbyn
1837-03-28 Bond. Lars Nilsson Tuna och Berge HeradsDomareDottren Juliana Christina Henricsdotter Stöde och Wigge
1837-04-02 Torp. Pehr Olofsson Ulfsjön Pig. Catharina Svensdotter Gransjön
1837-10-22 Torp. Jon Jonsson Böle Pig. Stina Olofsdotter Usland
1837-10-29 Dräng. Pehr Daniel Abramsson Wigge Pig. Segrid Pehrsdotter Fanbyn
1837-10-29 Torp. Nils Andersson Edsta Bonddottren Catharina Pehrsdotter Usland
1837-11-05 Bondesonen Nils Pehrsson Ede Bondo:n Greta Abramsdotter Hullsjön
1837-11-09 Dreng. Jon Svensk Fanbyn Bondedottren Brita Nilsdotter Ede
1837-12-03 Dräng Carl Jonsson
Pig. Lisa Maria Olsdotter Böle
1837-12-26 Torp. Olof Larsson Torp och Frensta Bonde D:r Gertrud Johansdotter Ede
1838-04-22 Bond-Enkling. Anders Nilsson Kärfsta Pig. Stina Greta Hammarström Kärfsta
1838-05-24 Bondesonen Carl Abram Carlsson
Bond. Dottren Sara Lisa Jönsdotter Usland
1838-05-27 Bonds. Sven Påhlsson Usland
Mærtha Stina Grafström Fanbyn
1838-06-19 Gäftg. Son. Mathias Jönsson
Enk. Catharina Nilsdotter Grefte
1838-07-01 Torp. Enkl. Daniel Olofsson Delje Pig. Segri Mærtha Christoffersdotter Wigge
1838-09-06 Bondesonen Jöns Olofsson Ede Bondedottren Lena Cajs Jönsdotter Fanbyn
1838-10-15 Torp. Enkl. Eric Hermansson
Torpd:n Ingeborg Påhlsdotter Gransjön
1838-10-21 Dräng. Johan Pehrsson
Pig. Greta Cajsa Ede
1838-10-26 Dräng. Jöns Ersson Grefte Torp. Dottren Sara Magelena Öckne
1838-11-02 Bondesonen Eric Abramsson
Pig. Cajsa Nilsdotter Nedansjö
1838-11-04 Dräng. Olof Pehrsson
Pig. Lisa Jönsdotter Ede
1838-11-11 Torp. Enkl. Nils Henricsson Tjernsjön Pig. Anna Greta Andersdotter Usland
1838-11-18 Bond. Jon Pehrsson
Pig. Brita Ersdotter Usland
1838-11-18 RoteBåtsm. Paul Kjellberg
Pig. Ingrid Cajsa Jonsdotter Ränne
1838-12-02 Enkl. Pehr Staf Torp och Flata Pig. Catharina Mathsdotter Edsta
1838-12-26 Dräng. Lars Nilsson
Pig. Sara Cajsa Larsdotter Tjernsjön
1839-01-14 Bondsonen Pehr Isacsson
Pig. Brita Pehrsdotter Gransjön
1839-04-28 D:n Eric Isacsson Öckne Pig. Cajsa Mærtha Sundström Grefte
1839-05-19 Dræng. Olof Åsman
Enk. Cecilia Carlsdotter Nedansjö
1839-05-20 Torp. Påhl Jönsson
Pig. Mærtha Larsdotter Österlo
1839-05-20 Torp. Nils Svedin Kjerfsta Bondedottren Ingrid Brita Ersdotter Tuna och Berg
1839-05-26 Bondeson Eric Pehrsson Usland Bondedott:n Juliana Jönsdotter Fanbyn
1839-05-27 Gästgifv. Sonen Lars Abram Ersson Nedansjö Bondedottren Stina Cajsa Kerfsta
1839-06-11 Torp. Son Påhl Påhlsson

Engla Mærtha Pehrsdotter Gransjön
1839-06-24 Enk. Lars Hægg
Bond.D:r Lisa Pehrsdotter Ed
1839-07-05 Bonds. Pehr Olofsson Ede Bondedott. Stina Cajsa Grefte
1839-10-20 Dräng. Eric Pehrsson
Pig. Brita Larsdotter Fanbyn
1839-10-20 Bondson. Abram Ingemarsson Kjerfsta Torp. Dottren Juliana Mærtha Olsdotter Nedansjö
1839-10-27 Skom. Petter Magnus Nilsson
Pig. Engla Cajs Nordell Fanbyn
1839-11-03 Bondson Pehr Henricsson
Pig. Mærth Stina Tunholm Edsta
1839-10-30
Stepan Nilsson

Catarina Månsdotter Hullsjön
1839-11-07 Dräng. Jöns Thomasson
Pig. Lisa Ersdotter Ede
1839-11-10 Dreng. Jonas Bjelkström
Pig. Anna Lisa Christmansdotter Ede
1839-11-10 Torp. Jon Jonsson
Pig. Brita Johansdotter Källsta
1840-01-12 Dräng. Johan Holmberg
Pig. Stina Månsdotter Ede
1840-03-29 Bond.Son Carl Ersson Westerlo Torp.d:n Helena Henricsdotter Westanbäck
1840-04-18 Torp.Son Lars Pehrsson Wester Lo
Segrid Larsdotter Österlo
1840-04-20 Dräng. Eric Mickelsson
Pig. Ingrid Mærtha Ersdotter Nedansjö
1840-05-10 Bond. Nils Carlsson
Bond.d:n Segrid Mærtha Henricsdotter Kjerfsta
1840-06-14 Dräng. Nils Petter Jonsson Edsta Pig. Ingrid Mærtha Jonsdotter Ede
1840-09-13 Dräng. Sven Jonsson
Pig. Anna Brita Holmberg Gräfte
1840-10-18 Torp. Son. Nils Nilsson Öckne Torp. D:r Carin Christoffersdotter Wigge
1840-10-25 Bondson. Nils Petter Pehrsson
Pig. Lisa Olofsdotter Kellsta
1840-11-08 Sockneskreddaren Eric Andersson Holmvall
Pig. Eva Lovisa Pehrsdotter Hullsjön
1840-11-20 Dräng. Eric Sjölander
Pig. Mærtha Brita Mathsdotter Öckne
1840-11-22 Bond. Enk. Johan Olofsson Nedansjö GästgifvareD:n Mærtha Stina Andersdotter Tunbyn
1840-11-29 D:n Eric Pehrsson
Pig. Catharina Jonsdotter Usland
1840-12-13 Dräng. Carl Mickelsson
Pig. Anna Mathsdotter
1841-02-07 D:n Jöns Ersson Torp och Storboda Pig. Anna Maja Fredin? Hullsjön
1841-02-21 Dräng Olof Jönsson
H. Mærth Johansdotter Edsta
1841-04-25 Torp. Jöns Olofsson
Pig. Catharina Jonsdotter Hullsjön
1841-04-26 Bonds. Pehr Johan Ersson
Pig. Engla Greta Ersdotter Torp och Gesunda
1841-05-23 Nändemans Son Maths Jönsson Usland GästgifvareD:n Brita Stina Ersdotter Nedansjö
1841-05-30 Torp. Enkl:n Abram Abramsson
Pig. Brita Bäckman
1841-05-31 Afsk. Båtsman Pehr Fanberg
Pig. Eva Lisa Ersdotter Grefte
1841-05-31 S. Skræddaren Olof Bergström
Bond. D:n Ingborg Anna Ersdotter Öckne
1841-06-01 Bond. Jonas Andersson
Pig. Cajsa Stina Henricsdotter Nedansjö
1841-10-05 Bond. Isrel Abramsson
Bond. D:n Mærtha Brita Svensdotter Edsta
1841-10-15 Enkl:n och Nämn. Olof Carlsson Kerfsta Bond. d:n Anna Cajsa Östanå
1841-10-17 Torp. Carl Nilsson Grefte Pig. Anna Olofsdotter Usland
1841-10-24 Torp. Olof Jonsson
Pig. Sara Mærtha Loman Tjernsjön
1841-10-31 Sockneskreddaren Jonas Lidén?

Ulrica Malmgren Lo
1841-11-14 Båtsman Pehr Lilja
Pig. Anna Greta Jonsdotter Ede
1841-12-28 Inhyses Eric Nilsson
Pig. Stina Jonsdotter Lo
1841-12-29 Bondson Olof Henricsson
Pig. Carin Pehrsdotter Gransjön
1841-12-27 Bonds. Jon Nilsson

Mærtha Chrstoffersdotter Wigge
1842-05-05 Enkl. Lars Dahlberg Sättna Pig. Johanna Dorothea Elfström Hullsjön
1842-05-12 D:n Pehr Olofsson
Pig. Anna Olofsdotter Fanbyn
1842-06-13 Bonds. Olof Nilsson
Häradsdom. Dottren Greta Wendla Henricsdotter Wigge
1842-06-26 Torp. Lars Påhlsson Tjernsjön Pig. Sara Lisa Svensdotter Ulfsjön
1842-08-28 Torp. Enkl:n Nils Larsson
Hr. Stina Engberg
1842-09-29 Dräng Jöns Jönsson
Bondd:n Lisa Mærtha Ersdotter Grefte
1842-10-06 Torp. Son Aron Abramsson
Bond. Dottren Rakel Andersdotter Österlo
1842-10-10 Dræng. Pehr Pehrsson
Bonddottren Märtha Christina Pehrsdotter Wigge
1842-10-15 Målaren Olof Wikholm
Pig. Helena Olofsdotter
1842-10-22 Torpare Sonen Nils Nilsson Hullsjön Pig. Ingrid Märtha Jonsdotter Westerlo
1842-10-23 Torpare Sonen Olof Olofsson Nedansjö Enk. Ingrid Cajsa Olofsdotter Nedansjö
1842-10-23 Bondson Nils Ersson Öckne BondD:r Engla Pehrsdotter Usland
1842-10-28 Dräng Nils Eric Lodell
BondD:r Segrid Brita Thomasdotter Nedansjö
1842-11-03 Torp. Enk. Isac Johansson
Pig. Stina Larsdotter Ulfsjön
1842-11-03 Dräng. Pehr Pehrsson
Pig. Brita Cajsa Olofsdotter Ulfsjön
1842-11-06 Bond. Eric Henricsson Edsta Bonddottren Cajsa Mærtha Jonsdotter Liden
1842-11-07 Torp. Son Mickel Andersson
Pig. Lena Cajsa Larsdotter Ede
1842-11-20 Torp. Pehr Blomqvist
Pig. Brita Pehrsdotter Ede
1843-01-18 Bonds. Elias Joh. Söderberg Hullsjön Bond d:r Ingri Påhlsdotter Liden
1843-01-22 D:n Pehr Göransson
Pig. Magdlena Jonsdotter Tjernsjön
1843-02-05 Dräng. Isac Pehrsson
Pig. Ingri Brita Svedin? Nedansjö
1843-04-17 D:n Petter Pehrsson

Stina Mickelsdotter Lillström
1843-05-14 Torp. Nils Petter Nilsson Edsta Pig. Brita Lisa Henricsdotter Lillström
1843-06-28 Torp. Jon Pehrsson
Pig. Anna Cajsa Påhlsdotter Gransjön
1843-06-29 Torp. Enk:n Jöns Jönsson Gransjön Pig. Segrid Pehrsdotter Torp och Flata
1843-07-30 Dräng. Jon Pehrsson
Pig. Helena Jonsdotter Ede
1843-10-22 D:n Enk:n Jon Svensson Engelsberg Pig. Ingrid Ersdotter Edsta
1843-10-30 Torp. Olof Jonsson
Bond Dottern Ingrid Mærtha Tomædotter Nedansjö
1843-11-29 Inh. Enkl:n Eric Isacsson
Pig. Ingrid Mærtha Henricsdotter Edsta
1843-11-19 Dreng. Jacob Hammarström
Torp. Dott:n Anna Greta Mårtensdotter Ede
1843-11-21 Rotebåtsman Jöns Andersson Wedin
Pig. Sara Cajsa Åsen Nedansjö
1843-11-23 Torp. Olof Svensson Hjeltanstorp Pig. Greta Magdlena Grefte
1844-04-28 Bondson Martin Thomæson
Pig. Ingrid M. Nilsdotter Ede
1844-06-23 Torp. Son Nils Petter Mathsson
Pig. Juliana Mærtha Pehrsdotter Nedansjö
1844-10-15 Dräng. Abram Abramsson
Enk. Brita Pehrsdotter Österlo
1844-10-17 Bond. Olof Jönsson Ede Torp. D:n Greta Cajsa Paulidotter Östanå
1844-10-20 Bond. Nils Petter Jansson Fanbyn
Anna Stina Olofsdotter Engelsberg
1844-10-31 Torp. Enkl:n Jöns Olofsson
Pig. Stina Olofsdotter Hullsjön
1844-11-07 Inh. Nils Jönsson
Pig. Lisa Ersdotter? Fanbyn
1844-11-29 Bond. Enkl:n Anders Thomasson
Pig. Anna Brita Olofsdotter Ede
1845-03-16 Torp. Enk. Henric Grafström
Enk. Eva Larsdotter Fanbyn
1845-04-13 Dräng. Olof Mathias Ersson Holm Pig. Anna Brita Svensdotter Lillström
1845-05-25 Bondson Eric Olofsson
Bondedottern Mærtha Christina Sundqvist Ede
1845-05-25 Torp. Olof Ingemarsson
Pig. Anna Christina Andersdotter Kerfsta
1845-06-01 Dräng. Pehr Ersson
Pig. Anna Brita Andersdotter Gransjön
1845-06-01 Dräng. Maths Mathsson Sundström
Enk. Stina Holmberg Grefte
1845-06-15 Dräng. Lars Abramsson
Pig. Sara Mærtha Nilsdotter Wästerlo
1845-07-13 Dräng. Henric Henricsson
Pig. Ingeborg Mathsdotter Fanbyn
1845-10-02 Förra Torp. Enkl:n Sven Nilsson Selång. och Rasåsen Torp. Enk. Stina Isacsdotter Wigge
1845-10-02 Dräng. Lars Thomæson
Pig. Mærtha Josephsdotter Wigge
1845-10-12 Torp. Olof Olofsson Torp och Finsta Bond. Dottern Brita Stina Jönsdotter Ökne
1845-10-19 Torp. Thomas Thomæson
Bonddottern Ingrid Cajsa Nilsdotter Ede
1845-10-21 Bondson Jöns Olofsson

Segri Cajsa Ersdotter Fanbyn
1845-10-26 Dräng. Eric Jönsson Ökne Pig. Anna Lena Grefte
1845-11-02 D:n Augustin Olofsson
Pig. Mærtha Greta Svensdotter
1845-11-02 Båtsman Olof Fanberg

Brita Lisa Sjöström
1845-11-09
Anders Ersson
Pig. Stina Pehrsdotter Usland
1845-10-25 Torp. Enkl. Olof Pehrsson Edsta Pig. Brita Nilsdotter Kerfsta
1845-11-18 Dräng. Pehr Påhlsson
Pig. Cajsa Stina Hammarström Ede
1845-12-28 Dräng. Lars Jonsson
Pig. Brita Jonsdotter Kjerfsta
1846-01-05 Næmndem. Jöns Mathsson
Pig. Anna Stina Antonsdotter Usland
1846-03-31 Bond.Son Johan Pehrsson Torp och Geltanstorp Bond.D:n Mærtha Brita Grefte
1846-04-18
Jöns Abram Ersson
Enk. Sara Lisa Jönsdotter Öckne
1846-04-15 Dräng. Clement Svensson
Pig. Maria Ersdotter Ulfsjön
1846-05-24 Arrendat. Olof Carlsson

Sara Lisa Abramsdotter Grefte
1846-06-01
Jöns Olof Källström Källsta
Sara Lisa Åsberg Kyrkobordet
1846-08-29 Dräng. Christman Christmansson
Pig. Brita Påhlsdotter Ede
1846-10-09 Torp. Henric Ersson

Cajsa Stina Nilsdotter Grefte
1846-10-16 Bond. Ingemar Ingemarsson Kerfsta Bond. Dottern Brita Stina Wiklund Holm
1846-10-25 Båtsmans Son Jon Jonsson Brattås Pig. Brita Olofsdotter Torp och Geltan
1846-10-25 BondSon Olof Pehrsson Edsta Pig. Rakel Nilsdotter Fanbyn
1846-10-29 TorpareSonen Anders Petter Nordström
Pig. Maria Magdalena Carlsdotter Edsta
1846-10-30 Byggmästaren Pehr Enlund
Pig. Mærtha Cajsa Johansdotter Östanås Tullqvarn
1846-11-01 D:n Jon Thomæson
Pig. Stina Lisa Olofsdotter Usland
1846-11-06 Dräng. Lars Henricsson
Bonde Dottern Cajsa Stina Jönsdotter Fanbyn
1846-11-07 SockenSkom. Mårten Berglund
Pig. Sara Ersdotter Edsta
1846-12-27 Dräng. Magnus Jacobsson
Pig. Cajsa Stina Holmberg
1846-12-13 Dräng. Jon Petter Olofsson
Pig. Maja Lisa Mathsdotter Fanbyn
1846-12-13 D:n Hans Christian Krok
Pig. Maria Stina Forsslund Ede
1846-12-27 Dräng. Olof Ersson Kerfsta Pig. Stina Ersdotter Nedansjö
1847-01-19 BondSon Pehr Pehrsson Wigge Bond. Dottern Mærtha Pehrsdotter Tuna och Wifsta
1847-03-21 Dräng. Jöns Jönsson
Pig. Mærtha Cajsa Larsdotter Fanbyn
1847-03-29 Son Maths Påhlsson Usland Enk. Brita Olsdotter Attmar
1847-03-30 D:n Pehr Pehrsson
Pig. Brita Pehrsdotter Ulfsjön
1847-04-27 Torp. Pehr Pehrsson
Bonde Dott. Anna M. Pehrsdotter Wästerlo
1847-06-11 Dr. Jakob Malmgren Wigge Pig. Stina Olsdotter Österlo
1847-06-11 D:n Olof Olofsson
Pig. Christina ? Ulfsjön
1847-06-20 Bonds. Eric Olofsson Östanå BondDott. Mærtha Brita Jönsdotter Kerfsta
1847-06-24 Kyrkv. Son Carl Carlsson Grefte Bonde Dottren Apollonia Margreta Johansdotter Edsta
1847-08-08 Torp. Jonas Petter Norlund
Pig. Mærtha Brita Sjöberg Tjernsjön
1847-10-29 Torp. Petter Södervall? Nedansjö Pig. Sara Cajsa Andersdotter Usland
1847-11-07 Dräng. Jonas Jonsson

Cajs Br. Mickelsdotter Lo
1847-11-14 D:n Abram Edberg

Cajsa Gr. Hansdotter Ede
1847-11-19 Dräng. Eric Ersson

Brita Stina Liljendahl
1847-11-26 Bond. Lars Ol. Wedin
Pig. Brita Olsdotter Sel.
1847-12-26 Torp. Enk. Olof Snygg
Pig. Segrid Mærtha Ersdotter Gransjön
1847-12-29 Bond. Jon Jonsson
Pig. Ann Brita Jonsdotter Ede
1848-02-06 Dr. Nils Nilsson
Pig. Stina Greta Carlsdotter Ede
1848-03-10 Torp. Ingmar Modin
Pig. Mærtha St. Andersdotter Kælsta?
1848-03-25 Dräng. ? Wilh. Jung
Pig. Mærtha Stina Winnberg
1848-04-12 BondSon Lars Nilsson Wigge Pig. Stina Magdl. Nordel Fanbyn
1848-04-16 Torp. Jon Ersson Grefte Pig. Ingeborg Jonsdotter Böle
1848-05-14 Torp. Son Jöns Jönsson

Anna Greta Andersdotter Ede
1848-06-09 Torp. Martin Christoffersson Attmar Pig. Carin Olsdotter Wigge
1848-05-23 Dräng. Eric Ersson
Pig. Mærtha St. Johansdotter Fanbyn
1848-06-25 Torp. Jon Olofsson
Pig. Lena St. Andersdotter Wigge
1848-10-13 Bondson Mathæs Ersson Öckne Bondd:r Anna St. Jonsdotter Gransjön
1848-10-27 Top. Sven Olofsson
Torp. Enk. Anna Olofsdotter Fanbyn
1848-11-01 Bondson Olof Sundqvist

Ingel Greta Ingemarsdotter Ede
1848-11-05 Dräng. Elias Larsson
Pig. Ingrid Mærtha Larsdotter Edsta
1848-11-14 Torp. Olof Pehrsson Torp och Saxen
Engla Cajsa Ersdotter Gransjön
1848-11-17 Dräng. Mathias Ersson Usland
Brita Andersdotter Ulfsjön
1848-11-19 Dræng. Jhan Johansson

Brita St. Fanberg Öckne
1849-02-16 Dräng. Joh. Olof Gode
Pig. Greta St. Andersdotter Usland
1849-06-01 Bond. Maths Carlsson Græfte Bondd:rn Anna Mærtha Tunberg Tuna et Runsvik
1849-06-03 Bonds. Johan Pehrsson
Pig. Lisa Olofsdotter Österlo
1849-06-17 Bonds. Paul Paulison Usland Pig. Juliana Jonsdotter Lo
1849-11-01 Dräng. Olof Pett. Henricsson
Fost.D:r Stina Mærtha Jonsdotter Ede
1849-11-04 Dräng. Anders Nensén

Cajsa M. Sjöberg Nedansjö
1849-11-04 Sockneskreddar. Olof Henric Ersson Torp Bond. Dottr. Inga Cajsa Ljung Fanbyn
1849-11-11 Top. Enk. Joh. Er. Norström Edsta Enk. Anna Lisa Jonsdotter Nedansjö
1849-11-11 Glasm. Pehr Ödlund

Anna St. Åsén WästLo
1849-11-18 Torp. Son Pehr Nilsson

Cajs Br. Pehrsdotter Nedansjö
1849-11-26 Dräng. Johan Pehrsson

Cathr Albertin Ros Fanbyn
1850-01-09 Bond. Enkl. Pehr Jonsson
Pig. Ingeborg Larsdotter Ede
1850-01-20 Inh. Johan Ol. Jacobsson

Mærtha Helena Söderlund Lo
1850-01-29 Dr. Eric Simon Ekholm

Greta Henricsdotter Ulfsjön
1850-04-01 Bond. Enkl. Nils Sundqvis
Pig. Juliana Pehrsdotter Ede
1850-04-01 Dræng. Nils Nilsson
Pig. Brita Lena Andersdotter Öckne
1850-04-05 Skr. Claes Gode

Segrid Cajsa Asberg Kyrkb.
1850-04-14 Dräng Anders Nilsson
Pig. Greta El. Sundstron Ulfsjön
1850-05-05 Dräng. Lars Dalin Öckne Pig. Juliana Andersdotter Usland
1850-05-09
Anders Gust. Nylander

Segrid Cajsa Nilsdotter Nedansjö
1850-05-20 Bond. Jon Nilsson
Bond. Dottren Lisa Mærtha Olsdotter Fanbyn
1850-05-26 Bondson Abram Jonsson
Torp. Dottern Sara Br. Ersdotter Usland
1850-05-30 Torp. Son Ingemar Ersson
Bond. Enk. Mærta Stina Ersdotter Fanbyn
1850-06-02 Hand. Henric Edlund

Stina Carin Olsdotter Edsta
1850-06-17
Carl Eric Carlsson

Stina Magdlena Pehrsdotter Ulfsjön
1850-06-03 Dr. Magnus Olsson

Segrid Cajsa Nilsdotter Ede
1850-07-07 Dräng. Pehr Ersson
Pig. Mærtha Stina Johansdotter Fanbyn
1850-07-08 Torp. Anders Andersson
Pig. Brita Lisa Thomædotter Ulfsjön
1850-10-20 Skredd. Eric Peter Lind

Juliana Christ. Ersdotter Fanbyn
1850-10-27 Dräng. Jöns Pehrsson
Pig. Greta Cajs. Ersdotter Grefte
1850-11-08 Dräng. Pehr Pehrsson
Pig. Margreta Sophia Wigge
1850-11-21 Bond. Ol. Hendr. Pehrsson

Gertel Cajsa Jönsdotter Stormyra
1850-11-24
Jonas Lindström

Anna Maja Svensdotter Ulfsjön
1850-12-29 Dräng. Carl H. Isacsson
Pig. Stina Grip Usland
1851-01-14 Bond. Pehr Andersson Åsell

Stina Cajsa Söderberg Hullsjön
1851-02-09 Dr. Olof Jonsson

Maria Jonsdotter Öckne
1851-02-13 Bonds. Eric Nilsson Fanbyn
Juliana M. Olsdotter Kerfsta
1851-05-04 Dræng. Jon Ersson
Pig. Magdlena Fanberg Östanå
1851-05-09 Bondson Jöns Henricsson
Enk. Lena Cajs. Jonsdotter Ede
1851-05-29 Dräng. Nils Ol. Pehrsson
Pig. Mærtha Cajs. Matsdotter Öckne
1851-05-29 Dräng. Jöns Jonsson
Pig. Greta Nilsdotter Fanbyn
1851-06-01 Dräng. Lars Johansson

Märtha Cajsa Olofsdotter Ede
1851-06-01 Torp. Nils Andersson

Stina Greta Andersdotter Edsta
1851-06-09 Gästg. Anders Kamel

Brita Gustafva Parment Nedansjö
1851-06-16 Bondeson Eric Nilsson

Cajsa Stina Pehrsdotter Wigge
1851-07-14 Bondeson Jonas Vård Gransjön
Greta Andersdotter Ulfsjön
1851-07-14
Eric Thomæson

Anna Stina Svensdotter Ulfsjön
1851-07-15 Torp. Pehr Thomæson
Pig. Sara Cajsa Norman? Ede?
1851-08-31 Båtsman. Anders Sundström

Sara Mærtha Jonsdotter Hulsj
1851-09-07 Båtsm. Pehr Kerf

Mærtha L. Ersdotter Kerfsta
1851-10-18 Dr. Jon Abr. Carlsson

Brita Mærtha Andersdotter Usland
1851-10-20 Dräng. Påhl Svensson

Brita Larsdotter Gransjön
1851-10-22 BondSon Johan Paul Norin
BondDottern Gertrud Cajsa ? Tjernsjön
1851-10-24 BondSon Jöns Jonsson B?

Cajsa Brita Pehrsdotter Källsta
1851-11-01 Dräng. Maths Mathsson

Greta St. Mathsdotter Ockne
1851-11-02 Torp. Jöns Jönsson
Enk. Ingeborg Jönsdotter Wästanbek
1851-11-06 Torp. Jon Jonsson

Mærtha L. Abramsdotter Nedansjö
1851-11-09 Dr. Nils Petter Svedberg

Carin Andersdotter Edsta
1851-11-16 Skr. Paul Ölén

Ann Greta Jonsdotter Böle
1851-11-23 Torp. Lars Isacsson

Cajsa Brita Österlo
1851-12-06 Torp. Er. Ersson

Lena Jonsdotter Ulfsjön
1851-12-18 Skoll. G. W. Norberg

Ann. Chr. Åsberg
1852-01-06 Dr. Pehr Larsson

Greta Mærtha Johansdotter Nedansj
1852-01-07 D:n Olof Petter Moberg

Barbara Greta Sam.dotter? ?
1852-02-14 Inh. Eric Petter Jonsson

Ingeborg Johansdotter Fanbyn
1852-02-15 Dræng. Henric Henricsson

Lena Olsdotter Öckne
1852-04-04 Torp. Eric Petter Engholm

Juliana C. Carlsdotter Fanbyn
1852-05-27 Dräng. Jon Nilsson Kerfsta Pig. Brita St. Carlsdotter Usland
1852-05-28 Torp. Pehr Olof Olofsson
Pig. Greta Abramsdotter Nedansjö
1852-05-31 Bond. Olof Pehrsson

Mærtha Br. Carlsdotter Österlo
1852-06-06 Sockneskr. Lars Gradin

Lisa Mærtha Olsdotter Ede
1852-10-15 Torp. Eric Olof Svedberg ? Bonde Dottern Cajsa Greta Mathsdotter Tuna och Hällsjö
1852-10-27 Dr: Nils Lodin
Pig. Brita Stina dotter Fanbyn
1852-10-27 D:r Nils Jonsson
Pig. Lisa Merta Mathsdotter
1852-10-17 Bondeson Olof Olofsson Fanbyn Bondedottren Juliana Christina Jonsdotter Böle
1852-11-01 Bondesonen Nils Swensson Holm och Hullsjön Torparedottren Sigrid Cajsa Mathsdotter Hullsjön
1852-11-12 Sockenskräddaren Ingemar Johansson
Bondedottren Greta Märtha Larsdotter Ede
1852-11-12 Drängen Henric Thomasson Ede Pigan Märtha Jonsdotter Ede
1852-11-__ Folkskoll. Herr Bengt Magn. Söderberg Sättna Bondedottren Catharina Åsell Hullsjön
1853-01-02 Läraren wid Östersunds Elemantarskola, Philosophia Magistern Herr Lorents Osc. Hammargren
Mams. Cathar. ?indela Grafström Ökne
1853-01-28 Arrendatorssonen Mathias Åsberg Kyrkowallen Bondedottren Brita Cajsa Swensdotter Edsta
1853-04-24 Dr. Lars Fanberg Öckne Pig. Greta Helena Olsdotter Kjerfsta
1853-05-16 B. Ingemar Pehrsson Vesterlo Pigan Ingri Märtha Nilsdotter Vesterlo
1853-05-29 Skräddaren Matts Pehrsson Lindberg Lillström B. dottr. Märtha Ingeborg Jonsdotter Källsta
1853-06-03 B. Thomas Thomasson Nedansjö Pig. Anna Lisa Pehrsdotter Kjerfsta
1853-06-13 Dräng. Anders Thomasson Ede Pigan Stina Lisa Olofsdotter Ede
1853-06-19 Bondson. Abraham Pehrsson Kjerfsta B. dottr. Sara Cajsa Jönsdotter Kjerfsta
1853-06-19 B. Son Martin Hammarberg Sättna, Vestansjö B. d. Märtha Greta Nylander Lillström
1853-06-24 T. Enkl. Ol. Dunder Ulfsjön T. d. Dorothea Thomædotter Ulfsjön
1853-06-24 Orgnist. Carl Mathias Källström
B. d. Cajsa Gr. Lindblom Tuna
1853-10-02 Dr. Jon. Vernberg Tuna och Skjöle F. Båtsmansdott. Cajsa Greta Jonsdotter Källberg Brattås
1853-12-26 Sockenskomakaren Gervasius Sjögren V. Lo T. d. Ingeborg Catharina Sjödin Loböle
1853-12-27 B. s. Henric Henricsson Ede B. d. Cajsa Märtha Ersdotter Ede
1853-10-21 B. s. Paul Sjölander Östanå B. d. Anna Stina Olsdotter Lillström
1853-11-04 Bondeson. Johan Norberg Fanbyn Bondedottr. Greta Juliana Larsdotter Fanbyn
1853-11-06 Dreng. Eric Nilsson Nedansjö Pig. Greta Elisabet ? Nedansjö
1853-11-17 Torparesonen Anders Andersson Som tjent i Tuna och Rennö, ? ? ? Bondedottr. Maria Elisabeth Johansdotter Nedansjö
1854-01-01 Afsked. Båtsm. Enkling Matts Vedin Kjerfsta F. Pig. Märtha Stina Ersdotter Kjerfsta
1854-02-11 Dräng. And. Petter Pehrsson Kjerfsta Pig. Brita Lisa Olsdotter Öckne
1854-05-26 Dräng. Eric Olof Olofsson Norlin Grefte B. Enk. Engla Pehrsdotter Öckne
1854-06-05 B. Eric Lindberg Nedansjö Bond. dottr. Ingeborg Helena Ersdotter Nedansjö
1854-06-05 B. s. Pehr Jönsson Källsta Nämnd. Mans dottr. Lisa Stina Olsdotter Kjerfsta
1854-06-11 B. Ol. Jacob Parment Nedansjö Nämndem. dottr. Märtha Cajsa Åsman Selånger och Söderåsen
1854-06-11 Dräng. Carl Abr. Ersson Ede B. dottr. Märtha Brita Ersdotter Ede
1854-06-15 Nämndem. Nils Svensson Edsta B. d. Cajsa Stina Johansdotter Edsta
1854-06-25 Dräng. Pehr Andersson Edsta Pig. Catrina Pehrsdotter Gransjön
1854-06-30 Bonden Eric Ersson Fanbyn B. d. Greta Cajsa Olsdotter Tjernsjön
1854-07-09 Dräng. Lars Ersson Vigge Pig. Brita Maglena Dunder Vigge
1854-07-23 Sockenhandverkaren Anders Johansson Öckne F. pig. Märtha Brita Larsdotter Öckne
1854-08-13 Skräddaren Hans Eric Skallberg Ede Pig. Cajsa Brita Carlsdotter Ede
1854-09-17 Snickar. Fredr. Vilh. Lundgren Sundsvall B. d. Anna Lena Grafström Fanbyn
1854-09-29 Enkl. Bond. Pehr Hultin Holm o Lillhullsjön Nämndem. d. Juliana Sara Norlander Fanbyn
1854-10-08 Dräng. Jon Ersson Öckne Pig. Sara Cajsa Henricsdotter Öckne
1854-10-08 Nämnd. s. Mats Wiklander Kälsta F. B. d. Brita Stina Bergman Edsta
1854-10-13 T. Anders Pehrsson Lillström B. d. Lisa Stina Andersdotter Källsta
1854-10-22 Dräng. Eric Nilsson Lodin Kjerfsta T. d. St. Cajsa Carlsdotter Vesterlo
1854-11-19 Dräng. Pehr Andersson Pihl Tjernsjön Pig. Carin Andersdotter Tjernsjön
1854-11-19 Dräng. Lars Anders Olofsson Gräfte Pig. Ingrid Maria Johansdotter Fanbyn
1854-11-19 Dräng. Anders Andersson Edsta Pig. Anna Lisa Sundström Edsta
1854-12-11 Dräng. Jonas Strandberg
Pig. Greta Jonsdotter Ulfsjön
1855-03-25 Dräng. Olof Magnus Larsson Tuna och Skallböle Torpare Dottren Cajsa Stina Jönsdotter Nedansjö

Enkl. Olof Ersson Sörfors Pig. Carin Bernhardsdotter Usland

Dräng. Carl Olsson
Pigan Carin Jonsdotter Ökne
1855-05-29 Bond Son. Olof Petter Sjölund
Bond Dottr. Brita Catharina Svensdotter Nedansjö

Drängen Nils Olof Swedin Sundswall Pigan Stina Greta Högerberg Gräfte
1855-06-03 Drängen Olof Nilsson
Pigan Brita Ulrika Olofsdotter Kerfsta
1855-06-29 Drängen Olof Olofsson Ede Bonde Dottren Sara Stina Ersdotter Lo
1855-07-14 Drängen Eric Andreas Blomquist Wästanbäck Pigan Lena Stina Ersdotter Nedansjö
1855-10-21 Drängen Paul Söderberg Ulfsjön Pigan Segri Stina Andersdotter Ulfsjön
1855-10-19 Dräng. Carl Hinrik Olsson Nedansjö Bonde D:r Lisa Cajsa Olsdotter Nedansjö
1855-10-19 Dräng. Pehr Hinrik Söder
Pigan Brita Catharina Nilsdotter Nedansjö
1855-10-28 Skatte Torp. Enkl. Eric Runsvik Ede Bond D:r Brita Nilsdotter Torp
1855-10-28 Dräng. Lars Nilsson Ökne Pig. Engla Cathar. Nilsdotter Brattås
1855-11-03 Dräng. Johan Olsson Westerlo Pig. Brita Juliana Persdotter Westerlo
1855-12-09 Dr. Hinrik Olsson
Pig. Märta Cathar. Carlsdotter Stormyra
1855-11-03 Dr. Lars Mathias Mathsson
Pig. Maria Cathar. Mårtensdotter Källsta
1855-10-30 Dr. Lars Andersson
BondeD:r Juliana Jönsdotter Wigge
1855-11-11 Dr. Göran Petter Göransson
Pig. Anna Lena Olsdotter Ökne
1855-11-23 Bondson Olof Pålsson Östanå
Maria Nilsdotter Böle
1855-12-12 Dräng. Jöns Larsson
Pig. Stina Sofia Lindström
1855-12-21 Afsked. Båtsmannen Gustaf Adolf Kjerf
Enkan Christina Ersdotter Kjerfsta
1855-12-27 Enkling. Inhyses. Jonas Olofsson Ede Bonde Enkan Gertrud Larsdotter Ede
1856-01-20 Dräng. Jonas Persson Nedansjö Pig. Sara Catharina Larsdotter Nedansjö
1856-03-24 Dräng. Johan Eric Sjödin Hullsjön Pig. Anna Greta Johansdotter Hullsjön
1856-03-12 Torp. Enk. Lars Thomasson Wigge Pig. Märta Pehrsdotter Wigge
1856-03-25 Dräng Jonas Jonsson Kerfsta Bondedottren Juliana Cathar. Johansdotter Fanbyn
1856-04-13 Drängen Lars Olof Larsson Usland Pig. Sara Lisa Lindström Usland
1856-05-12 Dräng Jacob Olof Edlund Ökne Pig. Anna Brita Jönsdotter Ökne
1856-05-23 Bondson Paul Jonsson Böle Bond D:r Anna Danielsdotter Fanbyn
1856-07-10 Krono Länsmannen Pehr Hammarberg
Mamsell Brita Christ. Brattlund Edsta
1856-07-06 Dräng Olof Berglund Ede Pig Lisa Pehrsdotter Ede
1856-07-13 Torpason Martin Thomasson Attmar, Hassela Torp. D:r Cajsa Stina Ersdotter Tjernsjön
1856-10-07 Bondeson Eric Jonas Ersson
Bonde Dottren Ingrid Helena Swensdotter Nedansjö
1856-10-04 Snickaren Maths Jonsson Fanbyn Bonde Dottren Greta Cajsa Andersdotter ?
1856-10-19 Bondesonen Johan Andersson ? Bonde D:r Lisa Märta Ingemarsdotter Källsta
1856-11-06 Torpare Son Lars Jonas Dalin Sättna Bonde D:r Abelonia Salmonsdotter Ede
1856-10-24 Bonde Son Nils Petter Källström Källsta Bonde D:r Stina Catharina Ingemarsdotter Hullsjön
1856-11-02 Torp. Son Nils Pett. Jonsson Ede Pig. Juliana Märta Nilsdotter Ede
1856-10-26 Torp. Pehr Eric Nilsson Österlo Pig. Märta Olsdotter Westerlo
1856-10-28 Torp. Son Henrik Olof Nilsson Nedansjö Torp. D:r Lisa Stina Hansdotter Österlo
1856-11-25 Bondson Jöns Olsson Gässåsen Bond. D:r Brita Hansdotter Gässåsen
1856-12-26 Torp. Son Lars Thomasson Ulfsjön Pig. Greta Johansdotter Ulfsjön
1856-12-26 Enkling. Hans Högdahl Ulfsjön Pig. Lisa Pehrsdotter Ulfsjön
1856-12-29 Enkl. Chrisman Chrismansson Torp Pig. Ingrid Stina Persdotter Ede
1857-04-14 Båtsman Er. Petter Fanqvist Fanby Pigan Brita Kristina Swensdotter Fanby
1857-04-14 Bondeson Jon Hans Sjöberg Kyrkobordet
Helena Johanna Åsberg Kyrkobordet
1857-06-12 Bondeson Swen Andersson Usland Bonded:r Ingeborg Elis. Palsdotter Östanå
1857-05-24 Bondeson Lars Abr. Larsson Ede Pigan Kristina Juliana Johansdotter Ede
1857-06-06 B:n Ol. Persson Källsta Pigan Magl. Persdotter Kyrkobordet
1857-06-06 Bondeson Matias Alexander Nordlander Fanby Torpared:n Sigrid Kajsa Jönsdotter Ökne
1857-06-06 Drängen Hans Norberg Ökne Bonded:n Sara Katarina Eriksdotter Fanby
1857-06-21 Drängen Karl Ol. Andersson Nensjö Bonded:n Sigrid Katarina Johansdotter Nensjö
1857-07-12 F. Betjenten Er. Åström Edstad Torpared:n Kristina Katrina Larsdotter Edstad
1857-09-20 Drängen Per Er. Persson Fanby Pigan Sigrid Katrina Persdotter Österlo
1857-10-04 Torpar:n Anders Jonsson Hullsjö Pigan Anna Margareta Johansdotter Gräfte
1857-10-16 Torp:n Paul Olsson Nensjö Pigan Kajsa Lisa Löfqwist Skallböle
1857-10-25 Drängen Lars Nilsson Nensjö Pigan Inga Katrina Andersdotter Nensjö
1857-11-26 ? Georg P. Olof Swedin Ede Pigan Lisa Stina Mattsdotter Ede
1857-11-27 Drängen Per Persson Edström Nensjö Enkan Margreta Abrahamsdotter Nensjö
1858-01-24 Drängen Lars Petter Henriksson Welin Fanby Pigan Greta Lisa Dahlqwist Fanby
1858-03-31 Drängen Per Andersson Loböle Östberg Torpared:n Greta Kajsa Olsdotter
1858-03-28 Drängen Olof Nilsson Kärfsta Pigan Kristina Greta Andersdotter Lo
1858-04-05 Drängen Olof Olofsson Kyrkobordet Pigan Sigrid Brita Andersdotter Kyrkobordet
1858-05-03 B:n Per Andersson Ede Bondedottren Kristina Märta Persdotter
1858-05-19 Drängen Jon Olsson Lindström Gransjö Bonded:n Lisa Brita Jonsdotter Gransjö
1858-05-2? Inh. Olof Jonsson Ede Bondedottren Märta Kajsa Mårtensdotter
1858-06-06 Hemmansegaren Lars Larsson Torp, Boda Gästgifwaredottren Juliana Märta Källström Källsta
1858-06-06 Socken Skomakaren Anders Öhlén Ede Skrädderskan Märta Kristina Ulin
1858-06-21 Drängen Jonas Olsson Wigge Torparedottren Märta Lisa Johansdotter Fanby
1858-06-20 Socken Skomakaren Erik Johansson Fanby Bondedottren Rakel Ingemarsdotter Kärfsta
1858-06-24 Torpareson Abraham Abrahamsson Ede Bondedottren Märta Kajsa Ersdotter
1858-06-30 Bonden Swen Olof Olofsson Attmar Bondedottren Katarina Eriksdotter Ede
1858-07-18
Gustav Falk Ede Pigan Inga Elisabeth Hedin Kyrkobordet
1858-06-23 Drängen Nils Johan Larsson Usland Pigan Greta Lisa Pehrsdotter Tuna

Statdrängen Jonas Swensson Tuna Torparedottren Märta Brita Jönsdotter Nennsjö
1858-07-11 Torpareson Eric Gustav Gode Lo Bondedottren Greta Kristina Persdotter Nennsjö
1858-07-18 Torpareson Jonas Olsson Ede Torparedottren Ingrid Magl. Larsdotter Torp
1858-10-04 F. B:n Johan Holmberg Nordanede Bondeenkan Anna Greta Mårtensdotter
1858-11-21 Drängen Nils Persson Westerlo Pigan Brita Stina Ersdotter
1858-10-21 Färjemansson Erik Åsberg Kyrkobordet Bondedottren Karin Jönsdotter Lo
1858-10-31 Lappmannen Jonas Jonsson Skogsberg
Fästeqwinna Anna Magl. Andersdotter
1858-11-05 Drängen Jöns Niklas Karlsson Fanby Bonded:n Hjertrud Märta Andersdotter Fanby
1858-10-31 Drängen Olof Olofsson Källsta Pigan Johanna Maria Åström Källsta
1858-11-12 Drängen Jöns Persson Ede Pigan Rakel Persdotter Ede
1858-11-14 Drängen Erik Persson Österlo Pigan Brita Stina Jönsdotter Österlo
1858-11-21 Torpareson Anders Ersson Tjernsjö Pigan Stina Lisa Persdotter Wigge
1858-11-28 Drängen Herman Ersson Usland Pigan Juliana Jönsdotter Usland
1858-11-01 Bonden Per Abraham Olofsson Ede Bonded:n Stina Magl. Månsdotter Torp
1859-01-02 Bondeson Lars Erik Ersson Ede Torpared:n Sigrid Märta Jonsdotter Ede
1859-04-10 Drängen Jonas Olofsson Källsta Pigan Lena Kajsa Henriksdotter Källsta
1859-03-11 Drängen Olof Jönsson Nedansjö Pigan Märta Greta Wedin Nedansjö
1859-04-23 Drängen Erik Högdahl Ulfsjö Kolared:n Brita Kajsa Thomædotter Ulfsjö
1859-04-29 Bondeson Nils Ersson Fanby Pigan Brita Stina Olsdotter Fanby
1859-05-22 Drängen Olof Ulin Östanå Pigan Anna Brita Henriksdotter Kärfsta
1859-05-29 Bonden Erik Henriksson Ede Pigan Märta Greta Ersdotter Ede
1859-06-05 Bonden Per Ersson Ede Bonded:n Ingeborg Stina Ingemarsdotter Källsta
1859-06-02 Torparen Karl Olsson Nedansjö Pigan Maria Lisa Swensdotter Nedansjö
1859-06-07 Torpareson Mattias Norlander Ökne Bondedottren Stina Märta Karlsdotter Ökne
1859-06-13 Bonden Karl Olofsson Kärfsta Bondedottren Rakel Katrina Thomædotter Kärfsta
1859-06-09 Bonden Per Olof Ljung Fanby Pigan Maria Lowisa Morin Fanby
1859-06-26 Drängen Jon Olof Andersson Ede Bondedotter Sigrid Brita Nylander Lillström
1859-06-21 Bondeson Per Magnus Nordell Sättna Bonded:n Brita Jönsdotter Hullsjö
1859-09-18 Drängen Karl Johan Mathei Stormyra Pigan Margreta Erika Lindström
1859-09-18 Drängen Nils Jonas Henriksson Kärfsta Bondedottren Stina Kajsa Persdotter Kärfsta
1859-10-10 Drängen Lars Andersson Nedansjö Bondedottren Rakel Elisabeth Svensdotter Nedansjö
1859-09-29 Bondesonen Erik Andreas Höglund Nedansjö Bondedottren Elisabeth Jönsdotter Nedansjö
1859-10-13 Torparesonen Mathias Åsén Fanbyn Bondedottren Anna Märtha Ersdotter Brattås
1859-10-09 Drängen Olof Backlund Öckne Pigan Ingeborg Olofsdotter Gräfte
1859-10-25 Drängen Per Olof Olofsson Nedansjö Pigan Segrid Cajsa Ulin Nedansjö
1859-10-20 Torparen Matts Olofsson Österlo Bondedottren Brita Margreta Ersdotter Nedansjö
1859-09-25 Torparen Erik Magnus Mattsson Lillström Pigan Rakel Greta Pålsdotter Nedansjö
1859-11-01 Torparen Lars Larsson Ede Bonde Enkan Greta Cajsa Pålsdotter Ede
1859-10-23 Torparen Lars Olofsson Nedansjö Pigan Segrid Märtha Olofsdotter Usland
1859-10-30 Drängen Pehr Olof Olofsson Usland Pigan Segrid Märtha Andersdotter Usland
1859-11-03 Drängen Pehr Johansson Gransjön Bondedottren Rakel Märtha Jönsdotter Gransjön
1859-10-27 Torparesonen Pehr Nordlander Ökne Bondedottren Gertru Cajsa Olofsdotter Fanbyn
1859-11-16 Drängen Erik Gustaf Mattsson Åsen i Österlo Bondedottren Cajsa Lisa Andersdotter Nedansjö
1859-12-18 Drängen Erik Olof Ersson Ulfsjö Torparedottren Cajsa Greta Olofsdotter Ulfsjö
1860-02-05 Drängen Olof Petter Jonsson Östanå Bondedottren Ingrid Greta Ersdotter Fanbyn
1860-02-02 Drängen Per Andersson Norberg Fanbyn Pigan Segrid Märtha Olofsdotter Fanbyn
1860-03-07 Drängen Erik Olof Lindström Ulfsjö Bondedottren Margreta Johansdotter Ulfsjö
1860-05-20 Torparesonen Gustaf Adolf Kjerf Fanbyn Pigan Anna Stina Henriksdotter Källsta
1860-05-28 Sockenskräddaren Mathias Gode Österlo Bondedottren Rakel Karin Olofsdotter Källsta
1860-06-04 Torparen Erik Petter Ersson Nedansjö Torparedottren Brita Stina Andersdotter
1860-06-12 Bondesonen Erik Petter Ersson Wigge Torparedottren Margreta Nilsdotter Thorn Wigge
1860-06-18 Drängen Per Erik Olofsson Fanbyn Pigan Maria Lindström Fanbyn
1860-06-23 Drängen Jonas Brundin Fanby Bondedottren Anna Lena Jonsdotter Usland
1860-06-28 Bonden Anders Olofsson Torp och Boda Bondedottren Juliana Wendla Henriksdotter Österlo
1860-06-22 Bondesonen Johan Olof Ersson Attmar och Kläpp Bondedottren Helena Danielsdotter Fanby
1860-07-08 Torparen Johan Johansson Ulfsjö Bondedottren Lisa Märtha Persdotter Ulfsjö
1860-10-04 Bonden och Enkling Erik Ersson Fanby Bondedottren Inga Brita Nordlander Fanby
1860-10-14 Torparesonen Per Mathias Larsson Edsta Pigan Johanna Sjölin Edsta
1860-10-09 Drängen Jon Erik Olofsson Nedansjö Pigan Gunilla Margreta Borg Nedansjö
1860-10-12 Drängen Erik Johansson Usland Pigan Segrid Märtha Henriksdotter Usland
1860-12-15 Drängen Jöns Magnusson Ede Pigan Anna Lisa Jonsdotter Ede
1860-12-09 Torparesonen Olof Olofsson Ulfsjön Pigan Margreta Persdotter Ulfsjön
1860-11-29 Bondesonen Pehr Pehrsson Fanby Bondedottren Brita Lisa Ingemarsdotter Kjerfsta
1860-12-14 Comministern Olof Hasselgren Lockne Mamsell Märtha Christina Grafström Ökne
1860-12-09 Torparen, Enklingen Carl Olofsson Nedansjö Torparedottren Sara Stina Jönsdotter Nedansjö
1861-03-03 Drängen Erik Henriksson Westerlund Westerlo Torparedottren Segrid Cajsa Högbom Westerlo
1861-04-28 Drängen Jon Petter Jonsson Källsta Pigan Maria Albertina Hansson Källsta
1861-05-09 Bonden, Enkling Per Abram Olofsson Ede Bondedottren Brita Cajsa Henriksdotter Ede
1861-05-20 Snickaren Jon Olof Elofsson Nedansjö Pigan Ingrid Stina Persdotter Nedansjö
1861-05-26 Torparesonen Olof Larsson Österlo Bondedottren Märta Helena Henriksdotter Ede
1861-06-16 Bonden Johan Olof Örberg Ede Torparedottren Märta Brita Sjödin Westerlo
1861-06-17 Drängen Erik Eriksson Fanby Pigan Maria Kristina Johansdotter Edsta
1861-07-12 Bondesonen Jakob Persson Renström Tuna och Rännö Pigan Greta Maria Jonsdotter
1861-10-05 Drängen Eric Berglin Ede Bondedottren Anna Greta Ersdotter Ede
1861-10-17 Drängen Carl Olofsson Ede Bondedottren Märta Greta Andersdotter Ede
1861-10-13 Drängen Per Olof Olin Kerfsta Pigan Segrid Brita Andersdotter Kerfsta
1861-10-19 Drängen Per Olofsson Fanby Torparedottren Cajsa Märtha Jonsdotter Gransjö
1861-10-26 Drängen Per Larsson Wård Ulfsjö Bondedottren Maria Johansdotter Ulfsjö
1861-10-27 Drängen Olof Martin Öhlén Kerfsta Pigan Segrid Elisabeth Henriksdotter Kerfsta
1861-10-27 Bondesonen Anders Andersson Tjernsjö Pigan Ingrid Henriksdotter Tjernsjö
1861-11-05 Drängen Johan Petter Johansson Nedansjö Torparedottren Margreta Ersdotter Nedansjö
1861-11-02 Drängen Per Persson Wigge Torparedottren Lena Brita Ersdotter Tjernsjö
1861-11-10 Drängen Nils Jonas Lodin Kerfsta Pigan Sara Lisa Olofsdotter Kerfsta
1861-11-16 Torparen Johan Lindström Torp och Stor Ulfsjö Kolaredottren Carin Jonsdotter Ulfsjö
1861-11-15 Bondesonen Olof Petter Andersson Österlo Pigan Carin Göransdotter Nedansjö
1861-11-22 Bondesonen Erik Martin Svensson Edsta Pigan Sara Cajsa Persdotter Edsta
1861-12-01 Drängen Anders Svensson Kerfsta Torparedottren Maria Elisabeth Olofsdotter Ulfsjö
1861-12-05 Backstugumannen Jon Andersson Ulfsjö Pigan Magdalena Jonsdotter Ulfsjö
1861-12-29 Arbetaren Jöns Olof Andersson Ede Pigan Segri Cajsa Jönsdotter Ede