Mantals
och
Boskaps Längdh
aff
Sundswaldh
Anno
1640
Sundswalds Mantal Personer Häst Stodh Fåla Stut Koo ????? ??????? G. Get U. Get G. Får U. Får G. Swin U. Swin
Borg. Anders Pärßon 5 2 3 1 2 1 1
Erich Matßon 3 1 4 1 1 1 2
Erich Markußon 5 1 2 1 1 1
Larß Pärßon frå Åkerswijk 3 1 3 1
Anders Pärßon 2
????hill Lodwikßon 3 5 3
St Päder Oluffßon 4 1 1
Päder Oluffßon f. Sund 1 1 2 2
Hans Olufßon f. Alstadh 2 1 1 1 1
Joen Pärßon Ångerman 3 1 1 2
Daniell Erichßon 3 2 1
Erich Joenßon Ång. Man 2
Larß Oluffßon från Bijrstadh 2 1 2
Biör S??dh 2 1
Håkan Erßon 2
Mårten Hinderßon 2 1
Lars Hinderßon 3 1 1 1 1 1
Oluff Oluffßon f. ??????? 2 2 2 1
Daniel Swenßon 3 1 2 3 3 1
Nil Pärßon 2
Päder Oluffßon f. Madij 3 1 3 1 1
Bertill Erichßon 5 1 2 1 1
Clemet Månßon 2 1 1 1
Påwel Oluffßon 4 1 1 3
Påwel Gunarßon 2 1
Johan Pärßon Smed 2
Dårdie Änkia 2
Niels Nielßon 2 1 2 2 2 1
Erich f. Åkerswijk 3 1 1 1
Erich Ingemarßon 2 3 3 1 1 1
Joen Nielßon 2 1 1 2 1 1
Steen Michilßon 5 1 4 1 1 2 3 1
Oluff Swenßon Styff 2 1 1
Päder Oluffßon frå Hammall 2
Nils Håkanßon 2 2 1
Erich Nielßon 3         1       2        
97 7 1 3 47 26 35 5 13 1 11
Elias Hinderßon 3 1
Lill Päder Oluffßon 4 1 4
Päder Matßon 3 2
Niels Oluffßon från Härstadh 2
Elåff Hinderßon 3 1 1
Johan Månßon 4 2
Oluff Oluffßon från Åkeröö 3 1 2
St Erich Nielßon 4 1 3 1 2 3 2
Lars Mårtenßon 2 1
Lars Tomaßon 2 1
Jakob Håkanßon Båtsman 2 1
Joen Hanßon 2 1 1
Pål Hanßon 2 1
Päder Påwelßon 2 1 1 1
Joen Erichßon 3 2 2 1
Lars Nielßon 2 1 1 1
Erich Joenßon 2 1 1
Niels Larßon 2
Lars Klåckare 2 1 1 1
Häming Oluffßon 2 2 1 1 1
Johan Gudmunßon 2
Erich Wibbiörßon 2
Eßbiör Joenßon 2 1 2
Lars Anderßon 2 1 2 1
Oluff Erichßon, Hallsta 2
Karin Änkia 2
Elias Nielßon Skreddare 2
Ericus P. Præceptor puerorum 2
Oluff Erichßon Båtsman 1
Oluff Päderßon Båtsman 1
Karin ????? Änkia 1
H. Ingrid Erich Markußons
Drängs Hustru
1                          
71 3 29 3 8 7 5 2 4
168 10 1 3 76 29 43 12 18 3 15
Att denna Längd Efter noga Ransachning ??????
?????????? ähr, Bekräfta Borgmästar och Rådh ??
Stadhens Insegell. Actum ??? Sundswald den 3 ???
Anno ut Supra.
Summarum aff Sundswallds Stadh ?.
10 st. Hestar P.   2:16:-
  1 st. Stoodh P.    :  4:-
  3 st. Fållar P.    :  6:-
76 st. Koor P.   9:16:-
  4 st. H??gar P.    :  8:-
  9 st. S???ß????? P.    :  9:-
29 st. G: Gieter P.    :29:-
43 st. U: Gieter P.    :21:12
12 st. G: Fåår P.    :  9:-
18 st. U: Fåår P.    :  9:-
  3 st. G: Suin P.    :  3:-
15 st. U: Suin P.    :  7:12
P. 15:10:-
2 Particular Persohner P.   2:  2:-
166 Giemena P. P. 83:    :-
P.100:12:-