Mantals Quarntulns Lengdt Aff Sundswalds St.
Pro Anno 1655
Nampnen Perso
ner
Bňts
man
┼lder
stigne
Perso
ner
Bňts
man
┼lder
stigne
Befalnings: J÷ran Bertil. 2 H. Anna Enkia 2 1
BorgM: Daniell Bertil▀on 1 Jonas Knutson 2
BorgM: Erich Per▀on 3 Mňns Pňl▀on 2 2
Caplan Herr Isak 4 Eloff Hinder▀on 2
Skolmester Herr Mňns 2 Erich Ingemar▀ 2 2
I Lagmans gňrdh husfolk 2 H: Sigridh enkia 1
Nils Joen▀on 7 Siull Nil▀on 3
Sten Mickil▀on 1 2 Pehr Oluf▀ i Hamall 3 2
Erich Oluff▀ i H÷gen 1 Bts Oluff Pehr▀ 1 1
Jonas Mňn▀on Snik. 2 H: Kierstin Enkia 2
H: Kierstin Erich ?????▀ 2 Pehr Pňl▀on 3 1
Anders Per▀on 1 2 Erich Ander▀on 2
Pehr Ander▀on 3 Mňns Ander▀ 2
Anders Lar▀on 4 Erich Erich▀on 2
Daniell Nil▀on 2 Pehr Oluf▀ Lustig 5
Jonas Mat▀on 2 Pehr Joen▀on 3 1
Johannes Nil▀on 1 Nils Joen▀ Krus 3
Jonas Per▀ Glasm: 3 H: Ingridh enkia 1
Lars Joen▀on 5 Bts: Jon E▀bi÷rn▀ 1 1
Erich Nil▀on 1 1 Daniell Erich▀. 2 1
Nils Nil▀on 4 Jonas Joen▀on 2
Lars Hinder▀on 2 1 H: Karin enkia 1 1
Oluff Oluff▀ 1 1 Nils Lar▀on 1 1
Oluff Per▀ Maij 3 Joen Sten▀on 3
Oluff J÷en▀on 2 Pehr J÷en▀on 3
Lil Pehr Oluff▀. 1 2 Jacop Hinder▀ 2
Suen Daniel▀on 4 Hans Halfuar▀on 2
Ellof Oluff▀on 2 Jonas Ander▀on 2
Soldat Oluff Mickil▀ 1 1 H: Karin enkia 1 1
Joen Erich▀on 2 Siull Regiertson 1 2
Joen Hinder▀ 2 Jonas Pehr▀on 2
H. Ingredh enkia 2 Jacop J÷ran▀on 4
Clemett Oluff▀on 2 1 H: Margreta enkia 1
Dordij enkia 1 1
Lars Per▀ ňkers ???? 3 1
J÷ran Nil▀on 2
82 69
Nampnen Perso
ner
Bňts
man
┼lder
stigne
Sifridh Sten▀on 2
Hust: Anna Enkia 1
Oluff Bengtson 2
Lars Nil▀on 3
Joen Nil▀on i ????? 3 1
Lars Brant 2
Lars Tolle▀on 2
Hemmingh Oluff▀on 1 2
Tomats Hinder▀ Pryts 2
Hindrik Skreddare 2
Augustin Han▀on 2 Summan af Sundswaldh Stadh
Jacop Ander▀on 1 Particular Personer 176
Pehr Oluff▀on 2 Soldath 1
Bňts: Tomas Mikil▀on 1 1 Bňtsmńn 5
Bňts: Mňns Joen▀on 1 1   Gamble och uthfattige 35
176 6 32
Effterskriffne ńhr fatige och Hu▀arme
och ???her sigh medh almo▀or
H: Karin enkia
Karin Pijga
Hust Sigridh enkia
Att denne Lengdt uthi Borgmester och Rňdh ???????
Ransakatt och sk???? ─hr Betygar ???? ?????
????? S???? ???? Jempte wňre under??????
???????
Erich Peer▀on Molin Knuth Ingel▀ ?????? ?????