Qwarntuls Mantals Lengd af Sundswalds Stadh A.o 1660
Sundswallds Stadh Parti-
cular
Båtsmän Hustrur Sytning
Personer
d. 3 Martij
Befalningsman Jöran Bertelsson 4
Borgmest:r Ifwar Mårthensson 7
Borgmest: Niels Joensson 8
Sten Mickellsson 2 1
Tullnähren Jonas M???ong 2
Erich Olufsson 3 1
Hust Dordie Änkia 1 1
Anders Peersson 2 1
Propoßen Erich Isachsson 2
Oluff Mickellsson 3
Niells Niellsson 4
Lars Hendersson 3 1
Oluff Olsson 3
Erich Peersson 3
Anders Larsson 3
Erich Niellsson 4
Oluff Peersson Maij 3
Oluff Jöensson 2
Lars Joensson på Holmen 5
Swen Daniellsson 3 2
Ingrin Änkia 2 1
Joen Erichsson Thun 2
Peer Påålsson 3
Hust: Chierstin Änkia 1 1
Landsskrif:r Daniell Niellsson 3
Lars Peersson Åkers wijk 3 1
Joen Erichsson 3 1
Måns Påålsson 2
Erich Ingemarsson 2 2
Siul Niellsson 3
Per Olsson Hammall 3 1
Jöns Knutsson 2
Erich Diure 2
Jöns Semskmakar 2
Stadstienaren Anders Jacobsson 1 1
Tåll Niellsson 2 1
Peer Olsson Lustigh 6
Peer Ångerman 2 1
Hust: Chierstin Jacobs 2     1
113 18
Niells Joensson Kruus 3
Daniel Daniellsson 2
Peer Jöensson 3
Oluff Joensson Skreddare 3
Hans Halfwarsson 2
Jonas Kopparslagare 2
Jonas Andersson Snekare 2 1
Siul Roggertsson 1 1
Jacob Jörensson 5
Mårthen Larsson 2 1
Jonas Månsson Snekare 3
Lars Niellsson 2 2
Mårthen Joensson i Nääs 3 1
Jonas Peersson Glasmester 2
Lars Tordsson 2
Johan Hemmingsson 2 2
Jöns Peersson 2
Hust: Ingrij Eßbiörs 2 1
Oloff Hendersson 2 1
Caplan H:r Lars Walander 4
Scholæmestaren Petrus Lampa 1
Hust: Anna Af Granlogh 2
Hust: Sigrin Biör Smeds 1 1
Oluff Tullknecht 1
Skottkarlar
Augustinus Isachsson 2
Erich Kang???? 1
Jacob Andersson 1
Mårthen Ersson 1
Anders Peersson 1
Erich Mickellsson 1
Oluff Niellsson Laggerbergh 1
Oluff Erichsson ??dhe 1
Peer Jöensson 1
Borgare stadde j Jemptlandh
Peer Andersson 2
Erich Ersson 2      
68 11
Deßa efterskrefne äre uthfattige Båtsmänshustror och Änkior
Hust: Karin Änkia 1
Oluffs Hust: j Sundh 1
Jonas Fiskars Hust: 1
Jacob Henderssons Hust: 1
Hust: Karin Soldats Änkia 1
5
Detta så wara å ?????? ransakadt. Attesteres här under
medh Stadens ????? ??????. Actum ut Supra.
Jöran Bro???? Daniel Niellsson
Wederman
Summan af Sundswallds Stadh.
Particular Personer 181
Sytningshioon 29
Utfattige Båtsmans Hustrur 5 34