Qwarntull Mantals Längd öfver Sundswald
Pro Anno 1670
Mål
iordh
Particu-
lar
Gemene Båtsmän ???????
????????
Johan Jöransson 2
Befal. Jöran Bertellsson 4
Lands skriff. Jöran Jöransson 1
Erich Oloffsson ??? 2 1
Joen Matsson 5
Sten Michillsson 1 2
Oloff Nielsson 1 1
Oloff Nielsson Indahl 2
Joen Erichsson Gråå 2 1
Niels Erichsson 3
Erich Påhlsson Hu?? 2
H: Elizabeth änkia 1
Niels Nielsson 2 1
Lars Hendrichsson 3
Erich Erichsson 2
H: Brijta Mellbergs änkia 1 1
Pehr Erichsson Molin 3 1
Pehr Joensson ?????? 2
Mårten Påhlsson 2 2
Hendrich Nielsson 3
Måns Påhlsson 3 1
Hans Eloffsson 2
Eloff Hendrichsson 1 2
Pher Erichsson Stafre 2 1
Oloff Peersson Maij 3
Erich Larsson prophots 3
Anders Larsson 6
Oloff Peersson Snichare 2 1
Joen Nielsson   4      
70 15
Oloff Joensson 2
Lars Joensson 4
Swän Danielsson 6
H: Elin änkio 1
Oloff Andersson 2
Jöns Larsson Bierstad 2
Pehr Larsson Bierstadh 1 1
Erich Joensson Jå?? 2 1
Jacob Matsson 2
Lars Larsson Krukmakare 2
H:r Pehr Lampa 3
Pehr Olofsson Bruße 3
Nils Joensson Skomakare 2 1
Nils Matsson 2
Oloff Erichsson ???? 2
Siuhl Nielsson 4
Oloff Peersson Hammall 5
Oloff Peersson S???dh 1 1 1
Jöns Knutsson 2
Oloff Andersson 2
Suen Olofsson Styff 3
H:r Lars Walander 4
Pehr Olofsson Lustigh 6
Joen Eßbiörsson 2 2
Oloff Erichsson Böde 2
Nils Joensson Kruus 4
Mårten Larsson 2 1
Joen Fiskiare 1 1
Daniell Handtlagare 1 1
Ingemar S??p?are 1
Nils Larsson Stagdrivare 2 1
Anders Jacobsson 2
Oloff Erichsson 2
Peder Jonsson   3      
155 3 23
Jacob Hendrichsson 1 1
Hans Halffuarsson 3
Joen Andersson 2
Suän Andersson 2
Suhl Regertsson 2 1
Zacharias Peersson 2
Pehr Michillsson 3
Johan Heninghsson 1 1
Hendrich Jacobsson 2 1
Nils Larsson 2
Joen Peersson 3
Anders Joensson 2 1 1
Erich Larsson S??dh 2
Joen Månsson 1 1
Anders Peersson 2
Påhl Joensson 2 1
Tullskrif. Pehr Larsson 2
Hendrich Nielsson Gistad 1
Pehr Larsson 1
Siß Befal. Jöran Bertellsson 11 3
Lars Erichsson 12 5 1
Hans Påhlsson 12 2 1
Nils Olofsson 4 2
Böhle Joen Månsson 6 3 1
Michill Peersson 11 4
Nils Nilsson 8 3 1
Båtsmäns hustrur   3   4  
194 22 9 33
Husarme ???????? 6 personer
Johannes
???????
?????