Qwarntull Mantahls Längdh aff Sundswallds Stadh
Pro Anno 1679
Måhl Jordh Particular Gemena Båtsmän Sytningar
Befallningsman Jöran Bertillßon 4
Borgmest. Sal: Johan Alandrj Enkia 2
Tullnär Anders Bäck 3
Erich Olßon Högom 1 1
Sal: Jon Mattß Enkia 1 1
Postmest:n Per Erichßon Molin 3
Stadsskrif. Johan Anderßon 2 1
Anders Nielßon Nääß 2
Olof Hansson 2
Rådhman Niels Erichßon Ångerman 6
Hust:r Barbru Enkia 1 1
Rådhman Erich Erichsson 3
Pär Jonßon Nääß 2 1
Anders Erichßon Molin 2
Pär Jonßon Ångerman 2
Johan Perßon Hollm 3
Niels Hendrichßon 2 2
Hans Elofßon 2
Hust:r Kierstin Måns Påhls 3 1
Isac Elofßon 1 2
Per Erichßon Staf 2 2
Anders Biörßon 1 1
Erich Perßon Gistadh 2
Niels Olßon 2
Gullsmedh Anders Larßon 4
Olof Perßon Snickare 2
Jon Nielßon Nyborgare 1
Niels Jonßon Skrädd. 2
Olof Jönßon   3          
66 13
Olof Anderßon Kruukmakare 2
Jöns Larßon Birstadh 2 1
Erich Jonßon Thun 2 1
Lars Hanßon Bruße 2 1
Pædagogus H: Per Lampa 2
Rådhman Per Mickellßon 4
Niels Jonßon Skomak: 3
Niels Mattßon 2
Olof Erichßon Röde 1
Rådhman Siuhl Nielßon 4 1
Niels Siulßon 2
Sal: Olof Perßons Hammals 2 1
Niels Erichßon Hammal 3
Erich Pålßon Slätt 2
Swen Olßon Styf 2
Sacellang H:r Lars Wallander 4
Sal: Per Olß Enkia 3
Jon Eßbiörßon 2 1
Erich Josepßon 3
Jon Nielßon Kruuse 2 1
Mårten Larßon 2
Sal: Jon Fijskiares Enkia 2 1
Olof Erichßon Borgßiö 2
Pehr Jönßon 2
Lars Sigfridßon 2
Hans Halfwarßon 3 1
Mattias Agerman 2
Niels Perßon 3 2
Lars Hanßon Ångerman 2
Siul Roggertßon 1 1
Hust:r Anna Zachris 1
Jon Nielßon Profoss 3
Tullskrif: Per Larßon   2          
76 12
Jon Perßon 3
Anders Jonßon Liten 1 1
Erich Larßon Sundh 2
Jon Månßon Snickare 1
Per Olßon Bruße 1
Anders Perßon 2 1
Olof Maijs dotter Brijta 1
Inge borg Ibens 1
Sahl: Påhl Jöns Enkia 1
Båtsmänn
Olof Erichsson 1
Olof Maij 1
Matts Claeßon 1
Per Erichßon 1
Anders Jöranßon 1
Jöran Hanßon 1
Niels Swenßon 1
Sißiö och Böle
Befall:n Jöran Bertillßon 11 2
Per Erichßon Molin 23 2
Erich Larßon 12 4 1
Hust:r Brijta 11 2
Niels Nielßon 8   3   2    
12 13 8 5 38
Huußarma och Uthfattiga
Oloff Sundh
Hust:r Anna Myr
Hust:r Sigridh Smeds
Hust:r Karin Jöns Perß
Hust:r Ingrid Johan H???
Hust:r Anna Jöns ????
Hust:r Kierstin J????
Kierstin Ibens
Olof Genbergh
Summa
Laurentius Wallander Particular 154
V. D. com: SundsWaldensis Gemena 13
Loci Pastoris Båtsmän 8
Sytningshion 30