Qwarntulls Mantals Längd af Sundswallds Stadh
Pro Anno 1690
Sundswalds Stadh Man
Hustru
Son Dotter Mågh Son Hustru Dräng Pijga Inhyses Ordinarie
Båtsman
Fördubblings
Båtsman
Båtsmäns
Hustrur
Borgmestaren Oloff Genbergh 2 2
Tullnären Anders Bäck 2 1 1
Nills Olsson Gierß 2
Besökiaren Pär Pärsson 2
Erich Besökiares hustru 1 1
Erich Olsson Giök 1 1 1
Anders Mårtensson 2
Stadssmeden Daniel Mårtensson 2
Nills Pärsson Ångerman 2
Jonas Nillsson Hiller 2
Måns Jonsson 1 1
Lars Abrahamsson 2
Anders Nilsson Näs 2
Oloff Hansson Gråå 2
Jonas Mårtens: Geting 2 2 2
Sahl. Pär Molijns Enkia Hust: Helena Östling 1 1 1
Hans Nillsson Näs 2 1
Erich Erichsson 2 1
Pär Jonsson Mällbärg 1
Pär Jonsson Ångerman 1
Hans Pärsson Ångerman 2
Lars Larsson Näs 2
Pär Tommesson 2
Hans Elofsson 2 1
Isak Jonsson 2
Isak Elofsson 2
Märit Ersdotter 1
Sahl. Anders Lars Enkia Hust: Karin Ersdotter 1 1
Olof Pärsson Snickare 2
Sahl. Conrad Hagens Enkia Margeta And: dotter 1 1
Olof Jönsson 1 1 1
Jöns Larsson Hollm 2 1
Andreas Hambræus 2 1
Ingemar Olsson Hammall 1
Olof Andersson 2 1 1
Jöns Larsson Birstad 2 1 1
Erich Jonsson Thun 2
Lars Hansson Bruse 2
Johan Andersson 2
Pædagogus H. Johan Kenselius 2 2
Sacellanus H. Haqvonius Lænesius 2 1 1 1
Pär Michellsson 2 1 1 2
Joen Phillipsson 2 1
Nills Jonsson Hägg 2           1        
Transp: 77 3 8 2 8 17
Transporterat 77 3 8 2 8 17
Olof Ersson Lax 2
Nills Olsson Giähle 2
Jonas Pärsson 2
Olof Ersson Rödhe 2
Swen Andersson 2
Nills Schiulsson 2 1 2
Pär Olsson Hammall 1 1
Nills Ersson Hammar 2 1 1
Erich Påhlsson 2 1
Swän Olofsson 2 1
Hans Jonsson Eedh 2 1
Nills Pärsson Lijdh 2
Pär Ersson Staf 2
Erich Josepsson 2
Båtsmans Enkia Hust: Märit Krus 1
Mårten Larsson 2
Pär Larsson Fyr 2
Anders Olsson Fröst 2
Lars Hällßing 2
Hust: Anna Myr 1
Hust: Karin Ersdotter 1
Bärtill Pärsson 1
Anders Hulj 2
Lars Seffersson 2
Sahl. Hans Halfwars Enk: H: Karin Olsdotter 1 1
Nills Pärsson 2
Sal. Siul Reggerts Enkia H: Anna Persdotter 1
Klåckaren Pär Sachrisson 1 3 1 1
Tullskrif: Pär Larsson 2 1 1
Joen Ersson Skällsta 2
Halfwar Olofsson 2
Hust: Sara Pärsdotter 1 1
Lars Skytt 2
Anders Jonsson Lijten 1 1 1
Anders Biörsson 2
Erich Larsson 2 1 1
Joen Månsson 1
Olof Skog 2
Pär Olsson Bruse 2
Anders Pärsson 1 1
Christier Christiersson 1                    
Transport 145 11 16 3 1 9 22
Transport 145 11 16 3 1 9 22
Hust: Chierstin Larsdotter 1
Stadstienare Olof Jacobsson 2
Anders Olsson Mäsing 2 2 1
Jon Andersson Mäßing 2 1
Kierstin Ersdotter 1
Lißbetta Jacobsdotter 1
Hust: Karin Jonsdotter 1
Ordinarie Båtsmän
Erich Flygare 1
Erich Hollm 1 1
Anders Brun 1
Erich Jonsson Öman 1
Fördubblings Båtsmän
Jöns Pärsson Qwik 1 1
Nills Swensson Fiskiare                   1  
Summa 154 14 17 3 1 10 22 4 2 2
Rökar Sißiö och Böhle Måhl
Jord
Bonde
Hust:
Son Dott: Måg Sonhust: Dräng Pijga
Sahl. Befal:s Enkia  1 Hust: Sara Mårt:dott: 14 1 1
Sal. Pär Molijns Enk:  1 Hust: Helena Östling 21 1 2
1 Erich Larsson 12 2 1 1
1 Pär Michellsson 10½ 2 1
1 Nills Nillsson 2           1
6 1 2 6
Ericus Bozæus Olof Genbergh
Loci Pastor
Summa af Staden, Particular Personer
Män och hustrur 154 Personer Än af Stadens Underlagda
Sönner 14 Hemman Sißiö och Böle
Döttrar 17 5 Röökar
Mågar 3 Gemena Personer
Sonhustrur 1 Bonde och hustrur 6 Personer
Drängiar 10 Sönner 1
Pijgor 22 221 Drängiar 2
Båtsmän 6 Pijgor 6
Båtsmans hustrur 2 8 15
229 Pers.
Summa
Staden Sundswald
221 Particular Person.
4 Ordinarie Båtsmän
2 Fördubblings
2 Båtsmans Hustrur
Stadens Underlagde Hem:n 5 Rökar
15 Gemene Personer