Mantahls QwarnTulls Längdh af Sundzwallds Stadh
Pro Anno 1695
Particular Persohner
@ 3 P:r S:mt
Man Hustru Sohn Dotter Mågh Sonhustru Drängh Pijga Inhyses Båtsmans
hustru
Borgmästaren Olof Genbergh 1 1 1 2
Hustru Anna Olofsdotter 1 1
Nills Olofsson Gers 1 1
Hustru Sigridh 1
Besökaren Pähr Pehrsson Frisk 1 1
Tullnären Nills Andersson Wolgemuth 1 1 1
Erich Olofsson Gööks hustru 1 1
Anders Mårtensson 1 1
Daniel Mårtensson 1 1
Nills Pehrsson Ångerman 1 1
Jon Nilsson Hiller 1 1
Lars Abramsson 1 1 1
Hustru Helena Jonsdotter 1 1 2
Anders Nillsson Nääs 1 1 1
Olof Hansson Gråå 1 1 1
Rådman Jonas Getingh 1 1 1 3 1
Hans Nilsson Nääs 1 1
Rådman Erich Erichsson 1 1 1
Hustru Anna Olofsdotter 1 1 1
Comminister H:r Pehr Sundbergh 1 1 1
Hans Persson Ångerman 1 1
Lars Persson Wasabergh 1 1
Lars Larsson Nääs 1
Olof Nilsson Bergh 1 1
Pehr Tommesson 1 1
Hans Elofsson 1 1 1
Isach Jonsson 1 1
Isach Elofssons hustru 1 1
Märtha Erichsdotter 1
Anders Biörsson 1 1
Hustru Karin Erichsdotter 1 1 2
Olof Persson 1                    
Transporteras 24 29 1 9 3 11 3
Transporterat 24 29 1 9 3 11 3
Hustru Margreta Andersdotter 1
Pehr Erichsson Knorr 1 1 1 1
Rådman Jöns Larsson Hollm 1 1 2 2
Ingemar Olofsson Hammal 1 1 1 2
Olof Andersson 1 1
Jöns Larsson Birstadh 1 1 1 1 1
Erich Jonsson Thun 1 1 1
Lars Hansson Bruse 1 1 1
Notarien Johan Andersson 1 1 1
Pædagogus H:r Johan Kenzelius 1 1 2
Sacellanus H:r Håkan Lenæsius 1 1 1 1 1
Pähr Mickellsson Graan 1 1 1 1 1 1 2
Jon Philipsson 1 1
Nills Jonsson Hägg 1 1 1
Olof Erichsson Lax 1 1 1
Nills Olofsson Gehle 1 1
Jonas Pehrsson 1 1 1
Swän Andersson 1 1 1
Olof Erichsson Röde 1 1
Rådman Nills Siuhlsson 1 1 1 1 1
Pähr Olofsson Hammall 1 1 5 3
Måns Jonsson 1 1
Rådman Nills Erichsson Hammar 1 1 1 1
Erick Påhlsson 1 1 1
Swän Olofsson hustru 1 1
Hans Jönsson Edhe 1 1 1
Nills Pehrsson Lijdh 1 1 1 1
Pähr Erichsson Staf 1 1
Pähr Mårtensson 1 1
Hustru Märeta Enkia 1 1
Mårten Larsson 1 1 1
Pehr Larsson Fyhr 1 1
Anders Andersson 1
Anders Nillsson Hulij 1 1
Hustru Karin Erichsdotter 1
Bertell Pehrsson 1 1                  
Transporteras 56 63 6 21 1 15 31 3 1
Transporterat 56 63 6 21 1 15 31 3 1
Lars Seffersson 1 1
Jon Olofsson Thunbergs hustru 1 1 1
Nills Pehrsson 1 1 1
Klåckaren Jöns Pehrsson 1 1
Jon Andersson Mässing 1 1
Olof Sachrisson 1
Tullskrifwaren Olof Pehrsson Sundbergh 1 1 1 1
Jon Erichsson Skiällstadh 1 1
Anders Olofsson Mässing 1 1 2
Halfwar Olofsson 1 1
Lars Erichsson Helsing 1 1
Anders Jonsson Liten 1 1 1
Jöns Gulichsson 1 1 1
Olof Erichsson Skogh 1 1
Pehr Olofsson Bruse 1 1 1
Hustru Brijta Andersdotter 1
Hustru Kierstin Larsdotter 1
Olof Jacobsson 1 1
Påhl Andersson 1 1
Nills Hansson Lille 1 1                  
Summa 73 81 9 25 1 1 15 34 3 1
Donerade hemman under Staden
Betahlas @ 2 P:r Sillfwer Myndt
Sißiö och Böhle
Måhl
Siß Erich Larsson                      12 1 1 1 1
Johan Johansson                 14 1 1 1
Lars Hansson                      20 1 1
Böhle Nills Nillsson                         1 1 1
Pehr Mickellsson                 10½ 1 1           1      
Summa 5 5 1 1 3
Extract
Particular Persohner
Männer 73
Hustrur 81
Sönner 9
Döttrar 25
Mågar 1
Sohnhustrur 1
Drängar 15
Pijgor 34
Inhyses Hion 3
Ord: Båtsmans Hustru 1 243 Persohner
Gemena Persohner
Bönder 5
Hustrur 5
Sönner 1
Döttrar 1
Pijgor 3 15
Summa 258 Persohner
Efter Kongl: Maij:ts Allernådigsta Resolution, hafwa Undertächnade  wid Mantahls
Skrifningen, noga Ransakat, om dhe Persohner som böre Erläggia Mantahlspen-
ningarna, och the som böra wara therifrån befrijade, så att ingen ther af ähr undan-
dölgdt, som oß witterligit ähr, deth wij widh wår Siähls Saligheet medh egna
händers underskrifwande, och wåre Signetens undersättiande Bekräfta.
Datum Sundzwalldh d. 16 Martÿ A:o 1695.
??????????????? Erik Ersson
Jöns Holmer ???? Hammar
Nils Siulsson