Mantahll▀ Qwarntull▀ Lengd
aff Sundswaldh Stadh Pro A:o 1700
Particular Personer
@ 3 P:r S:mt
Mannen Hustrun S÷ner D÷ttrar Mňgar Sonhustrur Drńngar Pigor Inhyses Hion Bňts:s hustrur
Borgmest:n Oloff Genbergh 1 1 1 1 2
Erich Ander▀on 1 1
Tullnńren Johan Lar▀on 1
Nill▀ Olf▀on Gier▀ 1 1 1
Hustr Sigrij 1 1
Bes÷kiaren Pehr Frisk 1 1 1 1
Erich Medin 1
Hustr Anna Hammall 1 1
Pehr Er▀on G÷k 1 1
Ander▀ Mňrten▀on 1 1
Daniell Mňrten▀on 1 1
Nill▀ Per▀on ┼nger:n 1 1
Joen Nill▀on Hiller 1 1 2
Michell Graan 1 1 1 2 2
Hustr Britta Mňn▀dott:r 1
Postmest:n Jonas Mollin 1 1 2 2
Comm:r H:r Pehr Sundberg 1 1 1 1
Olof Han▀on Grňň 1 1 2
R. Jona▀ Geting 1 1 1 2 3
Han▀ Nill▀on Nńń▀ 1 1
R. Erich Er▀on 1 1 1 1
Jona▀ Per▀on 1 2
Han▀ Per▀on ┼ngerman 1 1
Lar▀ Lar▀on Nńń▀ 1
Olof Nill▀on Berg 1 1 1
Pehr Thom▀on 1 1
Han▀ Elof▀on 1 1 1
I▀ak Jon▀on 1 1 1 1
Hustr Karin Johan▀dotter 1 1
Joen Swen▀on 1 1
Ander▀ Bi÷r▀on 1 1
J÷n▀ Olf▀on Swart 1 1                
Transport 28 26 7 11 1 7 15
Transport 28 26 7 11 1 7 15
Joen Swen▀on Edman 1 1 1
Johan Olof▀on 1 1
Ander▀ Per▀on 1 1
Hustr Maritta Ander▀d:r 1 2
Pehr Er▀on Rň▀ 1 1 1
R. J÷n▀ Lar▀on Hollm 1 1 1 2 2
J÷ran Isak▀on 1 1 1
Erich ┼ngerman 1 1 1
Hustr Karin Siull▀d:r 1 2 1
Erich Jon▀on Thun 1 1 1 1
Olof Ander▀on 1 1
Lar▀ Han▀on Bru▀e 1 1 1
Not. Johan Ander▀on 1 1 1
Comm:r H. Hňckan Lenesius 1 1
M:r Olaus Swanholm 1 1 1
Lar▀ Ander▀on Roxsta 1 1
Pehr Michel▀on Graan 1 1 1 1 2
Joen Philip▀on 1 1
Nill▀ Jon▀on Hńgg 1 1
Olof Er▀on Lax 1 1 1
Nill▀ Ol▀on Gehle 1 1
Jona▀ Per▀on 1 1
Nill▀ Swen▀on 1 1 1 1
Hustr Britta J÷n▀d:r 1 1 1
R. Nill▀ Siull▀on 1 1 1 1 1
Not: Mauritz Lenberg 1
R. Pehr Ol▀on Hammall 1 1 1 2 3
Mňn▀ Jon▀on d÷dh, hustrun Tigger
R. Nill▀ Er▀on Hammar 1 1
Hustr Sara Er▀dotter 1 1 1
Hustr Gertru 1 2 1
R. Han▀ Jon▀on Eedhe 1 1
Nill▀ Per▀on Lijdh 1 1
Pehr Er▀on Stafs Hustr 1
Pehr ?????▀on 1 1 1
Hustr Maritta 1 1
Pehr Lar▀on Fyhr 1 1                
Transport 57 60 18 20 1 14 33
Transport 57 60 18 20 1 14 33
Lar▀ Per▀on We▀berg 1 1
Ander▀ Ander▀on 1 1
Ander▀ Nill▀on Huhlj 1 1
Bertill Per▀on 1
Pňhl Ander▀on Mallm 1
Olof J÷n▀on Kińhlsta 1 1
Jona▀ Olf▀on Tunberg 1 1 1
Nill▀ Per▀on Koppen 1 1 1
Joen Ander▀on Westing 1 1
J÷n▀ Per▀on Quik 1 1 1
Lar▀ Er▀on Hel▀ing 1 1
Olof Zachri▀on 1 1 1
Tullskrif. Olof Per▀on Sundberg 1 1
Joen Er▀on Skńllsta 1 1
Pehr Ander▀on 1 1
Gabriell And. Westing 1 1
Alfwar Olof▀on 1 1 1
Nill▀ Han▀on Lille 1 1
Pehr Han▀on 1 1
Joen And. Lijten 1 1
Hustr Britta Er▀d:r 1 1 1 1
Pehr Olf▀on Bru▀e 1 1 1
Hustr Cherstin Lar▀d:r 1 1
Olof Jacob▀on 1 1                
Summa 79 82 20 23 1 15 35 1 1
Donerade Hemman Under Stadhen @ 2 P:r S:mt
Si▀si÷÷ Erich Per▀on 1 1 1 1
Johan Johansson 1 1 2
Erich Johansson 1 1 1 1 1
Erich Jo▀ep▀on 1 1
B÷hle Nill▀ Nill▀on 1 1 1 2
Pehr Michell▀on 1 1                
Summa 6 6 3 4 2 1
Extract
Sundswaldh Stadh
Particular Perohner
Mannen 79
Hustror 82
S÷ner 20
D÷ttrar 23
Mňgh 1
Drengiar 15
Pigor 35
Inhy▀es hion 1
Bňts:s hustror 1 257 Persohner
Gemene Per▀ohner
B÷nder 6
Hustror 6
S÷ner 3
D÷ttrar 4
Pigor 2
Bňts:s hustror 1 22 Persohner
Efter Kongl. Maijst:tts Allernňdigste
Instructions ? punct, haffwe
Underteknadhe Widh Mantahls-
skrifningen, Noga Ransakat ÷ff-
wer dhe Per▀ohner, som b÷hra Erleg-
gia Mantahl▀penning???t, och
dhe som dherifrňn b÷re Wara be-
frijadhe sň
sň att Ingen, ńr Undan d÷lgdt, dhet
o▀ Witterligit ńr, dhet wij medh
Wňr Sińhl▀ Sahligheet, Medh
Egne Henders Under skrifwandhe
och wňre Signetens Underset-
tiandhe bekrńfta, Datum
Sundhzwald d. 16 Martij A:o 1700
????? ??landh Olof Genbergh
Jonas Geting
Erik Ersson Pehr Hammall
Hans Edhe