Sundzwalds Stads Mantals
Längd Pro Anno 1705
Particulier Personer
Männen Hustrun Sohn Dåtter Måg Sonhustru Dräng Pijga Inhyses Båtsmans
hustru
Summa
BorgMäst: Lorentz Backman 1 1 1 4 7
Jonas Genberg 1 1 1 3
Tullnären Johan Larsson 1 1 1 1 4
Erich Andersson 1 1 1 3
Nils Gierses 1 1
BåtsM:n Per Jönssons änka
Per Frisk 1 2 2 5
Erich Meden
Hust:u Anna Hammal
BåtsM:n Erich Flygares
Anders Maijs Enkia 1 1 2
Daniel Mårtensson 1 1 2
Nils Ångerman 1 1 1 3
Jon Hiller 1 1 1 2 5
Michael Gran 1 1 5 3 10
Jacob Olofsson 1 1 1 3
Påstmäst:n Jonas Molijn 1 1 4 1 7
Erich Hammar 1 1 1 1 4
Johan Nilsson 1 1                 2
Transporteras 13 12 4 10 11 11 61
Transporterat 13 12 4 10 11 11 61
RådMan Jonas Getings änkia 1 5 2 8
Hust:u Brijta Olofsdått:r 1 1 1 3
Erich Ersson 1 1 2 4
Hust:u Anna Olofsdått:rs 2 1 3
Erich Mårtensson 1 1 1 3
Hans Ångerman 1 1 1 3
Erich Olofsson Frost 1 1 2
Hust: Kierstin Hansdått:r S??
Olof Nilsson Berg 1 1 1 3
Per Tomasson 1 1 1 3
Hans Olofsson 1 1 2
Isach Jonsson 1 1 2
Nils Månsson 1 1 2
Kärstin Johansdått:r 1 1 2
Johan Andersson 1 1 2
Anders Biörsson 1 1 2
Jon Swensson 1 1 1 2 5
Sivert Moljn 1 1
Jöns Olofs Enkia 1 1
Anna Johansdått:r       1             1
Transporteras 26 27 8 19 17 16 113
Transporterat 26 27 8 19 17 16 113
Anders Persson 1 1 2
Olof Geting 1 1 1 3
Hust:u Anna Olofsdått:r 1 1 1 1 4
Michel Ingemarsson 1 1 1 3
Jons Holm 1 1 1 2 1 6
Erich Ångerman 1 1 1 3
Jöran Isachsson 1 1 1 3
Sivert Birsta 1 1 2 1 5
Erich Jonsson Tuun 1 1 2 2 6
Olof Andersson 1 1 2
Lars Hansson Bruse 1 1 1 3
Comminist:r H:r Haqvinus Lenæsius 1 1 1 1 1 1 6
Mag: Olaus Svanholm 1 1 1 3
Per Grans Enkia 1 1 2
Jon Philipsson 1 1 1 3
Nils Jonsson Hägg 1 1 1 3
Olof Ersson Lax 1 1 2
Nils Olofsson Giähl 1 2 3
Jonas Perssons 1 1 2
Nils Swänsson 1 1 2
Håkan Skått 1 1 2
Erich Olofsson, röde 1     1     1       3
Transporteras 45 46 15 30 24 24 184
Transporterat 45 46 15 30 24 24 184
Nils Schiulsson 1 1 1 1 1 1 6
Notarien Mauritz Lenberg 1 1 2
Jacob Pålack 1 1
Per Olofsson Hammals ???
Lars Bijstad
1 1 5 4 11
Nils Ersson Hammar 1 1 1 1 4
Påhl Ersson Slätt 1 1 2
Olof Swensson 1 1
Hans Eede 1 1 2
Nils Persson 1 1 2
Jöns Jönsson 1 1 2
Per Mårtensson 1 1 2
Hust: Marita Kruus
Mårten Kruus 1 1 1 3
Per Larsson Fyr 1 1 2
Elias Andersson 1 1 1 3
Stadstienar. Herman Andersson 1 1
Klockaren Lars Persson 1 1 2
Anders Andersson 1 1 1 3
Lars Ersson Helsings änka
Johan Bröms 1 1 2
Anders Nilsson Hulj 1 1 2
Bertil Persson 1 1                 2
Transporteras 65 62 16 34 30 32 239
Transporterat 65 62 16 34 30 32 239
Olof Jönsson Kiälsta 1 1 1 3
Jonas Tunberg 1 1 1 3
Erich Haraldsson 1 1 2
Nils Persson 1 1
Jon Andersson Messing 1 1 1 1 4
Jons Persson Qwick 1 1 1 1 4
Lars Swensson 1 1 2
Olof Zachriesson 1 1 1 3
Tullskrif:n Olof Sundberg 1 1 1 3
Jon Swensson Berg 1 1 2
Johan Ersson Skielsta 1 1 1 3
Per Andersson 1 1 1 3
Gabriel Andersson 1 1 2 4
Halfwar Olofsson 1 1 1 3
Nils Hansson Lille 1 1 1 3
Per Hansson
Jon Andersson Lijten 1 1 1 3
Hust: Brijta Ersd:r 1 1 1 3
Hust: Ingrid Jönsdått:r 1 1 2
Per Ohlsson Bruse 1 1 1 3
Hust: Kirstin Larsdått:r 1 1 2
Olof Grå 1 1                 2
Transporteras 83 82 19 40 31 41 1 297
Transporterat 83 82 19 40 31 41 1 297
Olof Jacobsson 1 1 2
Anders Jonsson 1 1 2
Jon Ingemarsson 1 1 2
Ambiörn Falk 1 1 2
Erich Enoksson 1 1 2
Lars Isaksson 1 1 2
Jon Ohlsson 1 1 2
Båtsm:n Hans Klings 1 1
Befall: Jonas Fahlberg 1 1           1     3
Summa 91 90 19 40 31 42 2 315
Gemena Personer
Donerade Hemman
under Staden
Män Hust: Söner Döttrar Mågar S: hust: Dräng:r Pigor Inhyses Båtsmans
hust:
Summa
Sidsiö Erich Larsson 1 1 2 1 5
Johan Johansson 1 1 1 2 5
Erich Josepsson 1 1
Erich Johansson 1 1 1 1 4
Böhle Nills Nillsson 1 1 2 2 6
Per Michelsson 1 1         1       3
Summa 6 5 6 4 3 24
Att föregående Mantalsskrifning är rätteligen till-
gången och alla dhe Personer, hwilka Mantals
penningarna betahla böra, så mycket oß witterligit
är, noga utsatta, det warder med wåra Napmn,
wanliga Signeten och Bomercken bekräftat
sampt wid wåra Siählars Sahlighet betygat.
L. Bachman And. Kallerman Haqvinus Lenæsius
Nils Siulsson M: P: Lenbergh