1710 Åhrs Mantals Längd af
Sundzwald Stadh
Particulier
Man Hustru Son Dotter Måg Son
hustru
Dräng Piga Inhyses Summa
Borgmestaren Lourens Backman 1 1 4 3 9
Jonas Gienbergh 1 1 1 1 2 6
Tullnären Johan Larsson 1 1 2 4
Erich Andersson 1 1 2
Nills Gierts 1 1
Pär Frisks 1 1 2
Johan Alanders 1 1
Anders Maijs 1 1
Mårtten Danelsson 1 1 2
Måns Jonsson 1 1 2
Jonas Hiller 1 1 2 4
Michael Grahn 1 1 12 4 18
Jacob Olssons 1 1 2
Postmestaren Jonas Mohlin 1 1 16 2 20
Johan Nillsson 1 1         1     3
Transport 10 11 2 9 34 11 77
Transport 10 11 2 9 34 11 77
Erich Ångerman 1 1 1 3 6
Hust. Brita Olsd:r 1 1 2 4
Erich Erichsson 1 1 1 2 5
Jonas Melberg 1 2 1 4
Erich Mårttensson 1 1 2
Hans Ånggerman 1 1 2 4
Erich Olsson Fröst 1 1 2
Olof Nillsson Berg 1 1 1 3
Pär Tommasson 1 1 1 3
Olof Olsson 1 1 2
Nills Månsson 1 1 2
Johan Andersson 1 1
Anders Biörnssons 1 1 1 3
Jon Swänsson 1 1 1 1 4
Olof Gieting 1 1 1 3
Hust. Anna Olsd:r   1 1 1           3
Transport 23 25 9 20 36 15 128
Transport 23 25 9 20 36 15 128
Michel Ingemarsson 1 1 2
Jöns Holm 1 1 6 2 10
Jöran Isachsson 1 1 1 3
Sivert Bista 1 1 1 2 5
Jon Erichsson 1 1 2 4
Olof Andersson 1 1
Lars Hansson Bruse 1 1 1 1 4
Comminist. H:r Haqvin Lænesi äncka 1 2 1 1 5
Mag: Olaus Svanholm 1 1 1 3
Olof Grahn 1 1 2
Olof Jonsson 1 1 1 2 5
Nills Jonsson Häg 1 1 1 3
Olof Ersson Lax 1 1 2
Nills Olsson Giäle 1 2 3
Pär Jonsson 1   1             2
Transport 37 35 15 28 44 23 182
Transport 37 35 15 28 44 23 182
Nills Swänsson 1 1 2
Håkan Skått 1 1 2
Erich Olofsson Röde 1 1 1 1 4
Nills Siulsson 1 1 1 1 1 5
Jonas Fanberg 1 1 2
Notarien Mauritz Lenbergh 1 1 2
Jacob Påhlack 1 6 1 8
Lars Bista 1 1 8 2 12
Erich Hammar 1 1
Påhl Erichsson 1 1 2
Olof Swänsson 1 1 1 1 4
Hans Ede 1 1 1 1 4
Anders Esman 1 1 2
Pär Mårttensson 1 1 2
Mårtten Krus 1 1 1 3
Pär Larsson Fyr 1 1 1         1   4
Transport 53 47 20 32 60 29 241
Transport 53 47 20 32 60 29 241
Herman Andersson 1 1
Lars Pärsson 1 1 1 3
Anders Andersson 1 1 2
Johan Bröms 1 1 2
Anders Hulis 1 1
Bertel Pärsson 1 1 2
Olof Kiälsta 1 1
Jonas Tuhnberg 1 1 1 3
Erich Haraldsson 1 1 2
Anders Jonsson ???? 1 1 2
Jöns Pärsson Qwik 1 1 1 3
Båts. Nills Qwits 1 1
Lars Swänsson 1 1 2
Olof Zachrisson 1 1 2
Olof Sundberg 1 1 1 3
Jon Swansson Berg 1 1               2
Transport 67 61 22 33 60 30 273
Transport 67 61 22 33 60 30 273
Jon Ersson Skiälsta 1 1 1 3
Pär Anders äncka 1 1 2
Gabrel Anders 1 1 2
Halfwar Ols äncka 1 1 2 4
Nills Hansson Lille 1 1 1 3
Jon Andersson Liten 1 1 2
Erich Loo 1 1 2 1 1 6
Anders Hieltte 1 1 2
Nills Reenström 1 1 1 3
Danel Hindersson 1 1 2
Olof Grås 1 1
Olof Jacobsson 1 1 2
Anders Jonsson 1 1 2
Jon Iwarsson 1 1 2
Erich Enochsson 1 1 2
Lars Isachsson 1 1 2
Jon Olsson 1 1               2
Transport 80 77 25 39 60 34 315
Transport 80 77 25 39 60 34 315
Erich Sachrisson 1 1
Jon Åman 1 1 2
Olof Erichsson 1 1 2
Nills Pärsson 1 1
Nills Clemmetsson 1 1 2
Jonas Falbergs 1 1 2
Pär Olsson Holm 1 1 1 3
Gummun Tunström 1 1 2
Nills Nybyggare 1 1 1 1 4
Nills Sundman 1 1 2
Pehr Ömann 1 1 2
Ehrlan Löf 1 1
Johan Isachsson 1 2 3
Johan Johansson 1 1 1 3
Christopher Holtz 1 1               2
Transport 94 87 27 43 60 36 347
Transport 94 87 27 43 60 36 347
Erich Sundman 1 1 1 3
Nybyggaren Nils Pärsson Lidst. 1 1 2
Pär Olsson B??? 1 1 2
Olof Biörck 1 1 2
Hust. Karin 1 1 1 3
Mölnaren Anders Matsson 1 1 2
Hans Larsson 1 1 2
Pär Hansson 1 1 2
Smeden Jöns Ringner 1 1               2
Summa 102 95 28 44 60 38 367
Gemene Personer
B. H. S. D. M. S. D. P. I. S.
Sigsiö Pär Erichsson 1 1 2
Johan Erichsson 1 2 3
Böhle Nills Nilsson 1 1 2
Båts. Pär Flygiares 1 1
Pähr Michelsson 1 1 1 3
Byggmest. Bertel Ersson 1                 1
Summa 5 2 1 4 12
Efter Kongl. Maij:ts allernådigste Instructi-
ons 6:te Punct för Mantals Commissarierne,
Hafwa undertächnade med Mantals skrifningen
noga ransakatt, Öfwer de Personer som böre Ähr
lägia Mantals Pänningarnem så och Öfwer de som
der ifrån böre wara befriade så att ingen är undan-
dölgt, det os witterligett är, hwilket wij med wår
och wåre Signetens undersättiande bekräfta
Datum Sundswald Stadh d. 21 Januarij 10
Swen Kåhre
L. Bachman
Mauritz Lenbergh M. Graan
Erich Ersson
Nills Siulsson
Hans Edhe