1715 års Mantals Längd
öfwer Sundswalds Stadh
Particulier
Man Hust Son Dotter Måg Son
hustru
Dräng Piga Inhyses Summa
Borgmästaren Laurens Backman 1 1 2 1 2 7
Sal. Prosten Häggs 2 1 3
Jonas Gienberg 1 1 2 2 6
Pär Andersson 1 1 2
Joen Ohlsson Wall 1 1 2
Måns Biur 1 1 2
Erich Öman 1 1 2
Pär Frisks 1 1
Mårten Danielsson 1 1
Jonas Hiller 1 1
Pär Öman 1 1 2
Rådman Michel Grahn 1 1 1 6 3 12
Jacob Ohlssons 1 1 1 3
Erich Sundman 1 1         1 1   4
Transport 10 9 2 6 10 11 48
Transporterat 10 9 2 6 10 11 48
Fridrich Hansson 1 1 1 3
Olof Biörch 1 1 2
Erich Ångerman 1 1 1 2 5
Hans Näs änka 1 1 2 4
Petter Norman 1 1 2
Erich Erichsson yl 1 1 1 3
Jöns Lidström 1 1 2
Jonas Mälberg 1 1 2
Erich Färsta 1 1 2
Pär Ingemarsson 1 1 2
Hans Ångerman 1 1 1 2 5
Lars Isachsson 1 1 2
Olof Berg 1 1 1 3
Pär Tommesson 1 1 2
Måns Wårngberg 1 1           1   3
Transport 24 22 4 11 11 18 90
Transporterat 24 22 4 11 11 18 90
Olof Lööf 1 1 2
Isach Joensson 1 1 2
Nills Månsson 1 1 2
Johan Isachsson 1 1 1 3
Nills Pärsson Tun 1 1 2
Johan Anderssons 1 1
Anders Sott 1 2 3
Jonas Edman 1 1 2
Cappelan H. Pär Gropman 1 1 1 3
Gummund Tunström 1 1 2
Erich Rönqwist 1 1 1 3
Olof Gieting 1 1 1 3
Hust. Anna 1 2 1 4
Capetain Jöns Holmer 1 1 1 7 2 12
Jacob Pålak 1 1 3 2 7
Jöran Isachsson 1 1 1 2 5
Siwert Birstad 1 1         3 2   7
Transport 39 38 7 16 24 29 153
Transport 39 38 7 16 24 29 153
Jonas Tuhn 1 1 2
Lars Hansson Bruse 1 1
Mag. Olaus Swanholm 1 1 1 3
Olof Grahn 1 1 2
Comminist. H. Haqvin Lenæsius 1 1 1 1 4
Sal. H. Håkans änka 1 1
Olof Joensson Norberg 1 1 2
Joen Philipsson 1 1 2
Nills Hägg 1 1 2
Jonas Ingemarsson 1 1 2
Nills Olsson Giäda 1 1 2
Olof H?rg??s 1 1
Olof Maijeman 1 1 2
Pär Joensson Bäck 1 1 2
Nills Swensson 1 1 2
Daniel Öbergh 1 1 1 3
Rådman Nills Siuhlsson 1             1   2
Transport 54 50 7 18 25 34 188
Transport 54 50 7 18 25 34 188
Siwert Sundberg 1 1 1 1 4
Lars Bistad 1 1 4 3 9
H. Notarien Mauritz Lenberg 1 1 1 2 5
Erich Hammar 1 1
Påhl Ersson Slät 1 1 1 3
Olof Swensson Styf 1 1 2
Anders Sunds änka 1 1
Lars Helsing änks 1 1
Anders Hullis änka 1 1
Rådman Hans Ede 1 1 1 3
Nills Larsson 1 1 1 3
Erlan Löf 1 1 2
Olof Byman 1 1 2
Anders Estman 1 1 2
Pär Mårtensson 1 1 1 3
Mårten Kruus 1 1 2
Isach Nillsson 1 1               2
Transport 68 65 7 21 31 42 234
Transport 68 65 7 21 31 42 234
Lars Norberg 1 1 2
Pär Christophersson 1 1 2
Pär Ohlsson Bärgman 1 1 2
Lars Wesberg 1 1
Erich Fröst 1 1 2
Anders Myr 1 1 1 3
Erich Enochsson 1 1 2
Berttill Pärsson 1 1 2
Olof Kiälsta 1 1
Erich Haradsson 1 1 1 3
Jonas Fanberg 1 1 1 1 4
Jonas Qwijk 1 1 2 4
Jonas Tunberg 1 1 1 1 4
Olof Sachris 1 1 2
Tulnären Olof Sunberg 1 1 1 3
Jonas ??? 1 1 2
Michell Öberg 1 1               2
Transport 85 80 8 21 32 49 275
Transport 85 80 8 21 32 49 275
Anders Malm 1 1 2
Joen Erichsson Skiählsta 1 1 1 3
Jöns Ringner 1 1 2
Halfwal Ohlß än 1 1 2
Olof Dahlström 1 1 1 3
Christop Holst 1 1 1 3
Jonas Litens 1 1
Erich Loo 1 1 1 2 5
Anders Hielte 1 1 2
Jonas Bröms 1 1 2
Nills Renström 1 1 1 3
Daniel Ahrlin 1 1 2
Olof Gris 1 1
Olof Jacobsson 1 1
Pär Hålm 1 1 1 3
Jonas Åman 1 1 2
Hustru Karin på Kullaren 1 1
Johan Johansson 1     1       1   3
Transport 99 94 10 28 33 52 316
Transport 99 94 10 28 33 52 316
Pär Pärsson 1 1 2
Hustru Gloria Widrichsdott. 1 1
Olof Ersson 1 1 2
Nills Tomsson 1 1 2
Olof Ohlsson Ruberg? 1 1 2
Pär Larsson 1 1 2
Elias Anderß änka 1 1
Erich Staf 1 1
Nills Hinders? 1 1               2
Summa 106 102 10 28 33 52 331
Gemene Perßone
Sisiö Pär Ersson 1 1 1 3
Johan Ersson 1 1 2
Johan Larsson 1 1 2
Böhle Nills Nillsson 1 1 1 3
Båts. Pär Flygares 1 1
Pär Michelsson 1 1 1 1           4
Summa 5 4 1 1 1 3 15
Efter Kongl:e Maijt:s Allernådigste Instructions
6:te Punct för Mantals Commisserierna, hafwa un-
dertecknade wed Mantals Skrifningen noga ran-
sakat, öf:r de Personer som böra ärlägga Man-
tals Penningarne, så ok öf:r de som der ifrån
böre wara befriade så att ingen är undan-
döld det oß witterligit är, hwilket ej med wår
Siäls Saligheet, med egne händers underskrif-
wande, ok brukelige Signetens undersättiande
bekräfta. Datum Sundswalds Rådstuga d.
19 Januarij 1715.
Swen Kåhre
L. Bachmann
Mauritz Lenbergh Mich: Graan L: Bista
Nilß Siulsson P: Gropman
V. D. Comm: