Mantals Längd öfwer Sundzwaldz
Stad Pro Anno 1720
Particulier
Man Hustru Son Dotter Måg Son
hustru
Dräng Piga Inhyses Summa
H:r Borgmästaren Lourens Backman 1 1 1 2 3 8
Rådman Lourens Bistedts änka 1 1 4 2 8
Jonas Gienberg 1 1 3 2 7
Abram Larsson 1 1 2
Daniel Hallenius 1 1 1 5 3 11
Anders Myr 1 1 2
Per Nilsson Öman 1 1 2
Jon Hillers 1 1
Per Andersson Mälberg 1 1 2
Jonas Rådhal 1 1 2
Per Andersson Maj 1 1 2
Jonas Wall 1 1 2
Måns Biur 1 1
Nils Tomsson 1 1 2
Olof Nordahl 1 1
Erich Öman 1 1 2
Nils Hindersson 1 1 2
Margareta Frisk 1 1
Erich Sundman 1 1 2 2 6
Fredrich Hansson 1 1 1 3
Olof Biörk 1 1
Erich Ångermans 1 2 3
Petter Norman 1 1 2
Hans Nääs 1 1 2
Isaach Lidström 1 1 2
Erich Ersson 1 1 2
Pål Nilsson 1 1 2
Jöns Lidström 1 1 1 3
Jonas Mellberg 1 1
Jacob Groth 1 1 2
Erich Färstad 1 1 1 3
Per Ingemarsson 1 1 2
Jöns Ingemarsson 1 1   1           3  
Transport 28 27 10 16 14 95
Transport 28 27 10 16 14 95
Lars Isachsson 1 1 2
Måns Trångberg 1 1 2
Per Tomsson 1 1 2
Olof Lööf 1 1 2
Isach Jonssons 1 1
Nils Månsson 1 1 2
Johan Isachsson 1 1 2
Nils Tuns änka 1 1
Olof Ersson i Bärg 1 1 2
Per Olsson Bergman 1 1 1 3
Per Persson Ström 1 1 1 3
Mårten Högström 1 1 1 1 4
Gunmund Tunström 1 1 1 3
Erich Rönqvist 1 1 2
Olof Gieting 1 1 2
Erich Knorr 1 1 2
Olof Schalin 1 1 1 6 2 11
Jacob Polack 1 1 1 7 2 12
Göran Isachsson 1 1 2 4
Sivert Bisted 1 1 3 1 6
Olof Kullberg 1 1 1 1 4
Hind. Jönsson 1 1 2
Rådman Anders Hollming 1 1 1 2 5
Magister Olaus Svanholm 1 1 1 3
Comminister H:r Håkan Lænesius 1 1 2 4
Sal. H:r Håkans änka 1 1
Comminister H:r Per Gropman 1 1 1 3
Olof Gran 1 1
Per Mårtensson 1 1 2
Olof Norberg 1 1 1 3
Nils Hägg 1 1 2
Isach Jabjn 1 1 2
Nils Johansson 1 1
Jon Ingemarsson 1 1   1           3  
Transport 59 59 17 33 31 199
Transport 59 59 17 33 31 199
Olof Maijman 1 1 2
Per Olsson 1 1 2
Daniel Öberg 1 1 2
Rådman Nils Siulsson 1 1 2
Sivert Sunberg 1 1 1 2 2 7
Pål Slätt 1 1 2
Jöns Stark 1 1 2
Hans Olsson 1 1 2
Anders Ångerman 1 1 2
Per Andersson Huli 1 1
Rådman Hans Ede 1 1 1 3
Olof Forßberg 1 1 2
Erland Lööf 1 1
Olof Byman 1 1 2
Anders Estman 1 1 2
Pär Mårtsson 1 1 1 3
Mårten Krus 1 1 2
Per Hällman 1 1 2
Lars Norbergs änka 1 1
Olof Byström 1 1 2
Lars Waßberg 1 1 2
Erich Frösts 1 1 2
Olof Styf 1 1 2
Erich Enochsson 1 1 2
Bertil Perssons 1 1 2
Erich Staf 1 1 1 3
Olof Kiälstad 1 1
Engelb: Dalbom 1 1 1 1 4
Erich Haraldsson 1 1 2
Hustru Gloria 1 1 2
Jonas Tanberg 1 1 1 3
Jonas Quicks 1 1 1 3
Jonas Tunberg 1 1 1 1 4
Olof Tunberg 1 1               2  
Transport 89 87 1 25 36 39 277
Transport 89 87 1 25 36 39 277
Olof Sachrisson 1 1 2
Tullnären Olof Sundberg 1 1 1 3
Jonas Berg 1 2 3
Mickel Öbergs änka 1 1
Anders Malm 1 1 2
Jonas Skiälstads 2 2
Erich Tohrsson 1 1 2
Jöns Regner 1 1 2
Per Ersson Siöström 1 1 1 3
Christoph: Holst 1 1 2
Anders Liten 1 1
Erich Loo 1 1 2 4
Anders Hielte 1 1 2
Johan Bröms 1 1
Nils Renström 1 1 1 3
Olof Grås d:r 1 1
Daniel Arlin 1 1
Isach Holm 1 1 2
Jonas Åman 1 1 2
Johan Johansson 1 2 3
Per Tun 1 1
Erich Gran 1 1 2
Nils Nording 1 1
Petter Nordberg 1 1
Erik Lillja 1 1 2
Anders Busk 1 1 2
Erik Hellström 1 1 1 3
Erich Carlsson 1 1 2
Måns Larsson 1 1
Olof Persson Lidberg 1 1 2
Besökaren Swen Bergström 1 1 2
Skomakaren Simon Norström 1 1
Erik Tanberg 1 1
Olof Siöman 1                 1  
Transport 120 105 1 34 37 44 341
Transport 120 105 1 34 37 44 341
Båtsman Nils Holms Hustru 1 1
d:o Per Bromans 1 1
d:o Nils Lustig 1 1
d:o Mats Gietings 1 1
d:o Per Hans 1 1
d:o Olof Nymans 1 1
Gl. Båtsman Tomas Qwiks                 1 1  
Summa 120 105 1 34 37 44 7 348
Gemena Personer
Siß                 1 Bärgas af Persson i Staden
2 Bärgas af Johan Johansson i staden
3 Johan Erichsson 1 1 2
4 Johan Larsson 1 1 2
Böle                  1 Jon Persson 1 1 2 4
2 Nils Nilsson 1 1 1 3
3 Erich Nilsson 1     1           2  
Summa 5 3 3 1 1 13
     
8
At föregående Mantals skrifning är rätteligen
för sig gånget, så at ingen person som der-
utinnan antechnats bordt är undandölgt elr.
utesluten det oß witterliget är, hwilken
med wåra egna händers underskrifwande
och brukelige Signettens undersättiande bekräf-
tas af Sundswalds Rådstugu d. 17 Februarij
A:o 1720
N. Hamberg And: Holming Jonas Tuhnberg
Nils Siulsson Hans Edhe