Sundzwald Stad
Particulier
Man Hustru Son Dotter Måg Sonhust Dräng Piga Inhyses Summa
H:r Borgmäst. Lourentz Bachman 1 1 1 3 6
H:r Rådm. Lars Bistedts enka 1 4 2 7
Jonas Genberg 1 1 1 2 2 7
Abram Larsson 1 1 2
Daniel Hallen 1 1 5 3 10
Anders Myr 1 1 1 3
Pär Nilsson Öman 1 1 2
Jonas Rådahl 1 1 1 3
Pär And: Maj 1 1 2
Jonas Wall 1 1 2
Magnus Biur 1 1 2
Nils Tomsson 1 1 1 3
Olof Nordahl 1 1 2
Nils Hindersson 1 1 2
Erich Öman 1 1 1 3
Margreta Frisk 1 1
Erich Sundman 1 1 2 1 5
Fredrich Hansson 1 1 1 3
Petter Norman 1 1 2
Hans Nääs 1 1 2
Isach Lidström 1 1 2
Erich Ersson 1 1 2
Påhl Nilsson Nording 1 1 2
Jöns Lidström 1 1 2
Jonas Mellberg 1 1 2
Anders Öman 1 1 2
Erich Jäfrholm 1 1               2
Transporteras 25 25 1 4 14 14 83
Transport 25 25 1 4 14 14 83
Jöns Ingemars. 1 1 1 3
Lars Isaksson 1 1 1 3
Måns Trångberg 1 1 2
Pär Tomsson 1 1 1 3
Pär Ingemars. 1 1 1 3
Olof Lööf 1 1 2
Nils Måns Änka 1 2 3
Johan Isaksson 1 1 2
Olof Ersson Berg 1 1 2
Pär Bergman 1 1 1 3
Olof Nilsson 1 1 2
Mårt. Högströms Enka 1 1 1 3
Gummund Tunström 1 1 1 3
Erich Rönqvist 1 1 2
Olof Gieting 1 1 1 3
Erich Knårr 1 1 2
Olof Schalin 1 1 1 4 3 10
Jacob Pålack 1 1 6 3 11
Tomas Estberg 1 1 2
Sivert Bistedt 1 1 10 6 18
Olof Kullberg 1 1 1 3
Hind Jönsson 1 1 2
Rådman And. Holming 1 1 2 1 5
H:r Jacob Strandberg 1 1 2
Comminist. H:r Haqvin Lænetius 1 1 1 3
D:o H:r Pehr Gropman 1 1 1 1 4
Olof Graan 1 1
Pär Pärs. Siöberg 1 1               2
Transport 51 51 3 12 36 34 187
Transport 51 51 3 12 36 34 187
Olof Norberg 1 1 2
Nills Hägg 1 1 1 3
Nills Johansson 1 1 2
Joen Ingemars. 1 1 1 3
Olof Majmans Enka 1 1
Johan Billström 1 1 2
Daniel Öberg 1 1 2
Sivert Sundbergs Änka 1 1 2 4
Rådman Nills Siuls Änka 1 1
Påhl Slätt 1 1 1 3
Jöns Stark 1 1 1 3
Hans Olofsson 1 1 1 3
And: Ångerman 1 1 2
Pär Anders. Hulj 1 1 2
Rådman Hans Edhe 1 1 1 3
Olof Fårsberg 1 1 1 3
Erland Lööf 1 1
Olof Byman 1 1 1 3
Anders Estman 1 1 2
Pär Mårtsson 1 1 1 3
Mårten Kruus 1 1 2
Isach Jabin 1 1 2
Lars Norbergs Enka 1 1 1 3
Olof Byström 1 1 2
Erich Frösts Enka 1 1 1 3
Olof Styf 1 1 2
Erik Enoks Änka 1 1 1 3
Pär Tun 1 1 1 3
Erich Staaf 1 1 2 4
Olof Kiällstad 1 1
Erich Harelsson 1 1 2
Jonas Tanbergs Enka   1               1
Transport 76 81 8 23 36 39 263
Transport 76 81 8 23 36 39 263
Jonas Tanberg 1 1 2
Olof Sachrisson 1 1 2
Tullnär Olof Sundbergh 1 1 1 3
Jonas Bergs Enka 1 1 2
Rådman Jonas Thunberg 1 1 1 3
Olof Thunbergh 1 1 2
Anders Malm 1 1 1 3
Pär Rijström 1 1 1 3
Erich Thoresson 1 1 2
Christopher Holst 1 1 1 3
Anders Liten 1 1 1 3
Erich Loos Enka 1 1 1 3
Johan Bröms 1 1 2
Nills Reenström 1 1 1 1 4
Anders Påhlsson 1 1 1 3
Daniel Arlin 1 1 2
Isach Holm 1 1 2
Jonas Åman 1 1 2
Erich Graan 1 2 2 5
Nils Nording 1 1 2 2 6
Petter Norberg 1 1 2
Erich Lillja 1 1 1 1 4
Anders Busk 1 1 4 2 8
Erich Hellström 1 1 1 3
Erich Carlsson 1 1 2
Måns Larsson 1 1 1 3
Olof Persson Liberg 1 1 2
Swän Bergström 1 1 2
Lars Hierta 1 1
Simon Nordström 1 1               2
Transporteras 103 107 14 30 45 50 349
Transporterat 103 107 14 30 45 50 349
Erich ?anberg 1 1 2
Anders Ångerman 1 1 1 3
Båtsman Nils Holms Hustru 1 1
Nils Lustigs Hustru 1 1
Mats Gieting 1 1
Olof Bymans Enka 1 1
Tomas Qvick 1 1 2 4
Nils Gullichsson 1 1 1 1 4
Lars Lund 1 1 2
Nils Höglin 1 1 2
Berent Norberg 1 1 1 3
Aron Lidberg 1 1 2
Olof Bergström 1 1 1 3
Besökaren Olof Skått 1 1
Erich Ångerman 1 1 1 3
Georg Franeen 1 1 1 3 6
Jacob Loo 1 1 2
Pär Johansson 1 1
Olof Jonsson 1 1
Östen Persson 1 1 2
Tomas Bäck 1 1 2
Stadstienaren Lars Finsell 1 1
Sistö Pär Ersson 1 1 2
Johan Johansson 1 1 2 4
Johan Larsson 1 1 2
Johan Ersson 1 1 2
Böle Nils Nillsson 1 1 2
Jonas Parsson 1 1 1 3
Erich Nillsson 1             1   2
Summa 128 129 14 35 48 60 414
Att föregående Mantalsskrifning är rätte-
ligen för sig gånget, så at ingen person
som der uthinnan antechnats bordt, är uth-
sluten el:r undandölgt det oß witterli-
git är, hwilket med wåra egna hän-
ders underskrifwande och brukelige
Signettens undersättiande bekräftas å
Sundswalds Rådstuga d. 17 Decemb.
1724.
Lourens Backman N. Hamberg
Anders Hollming Jonas Thunberg
Hans Ede