1735 Åhrs Mantals Längd för
Sundswalls Stad
Caracterer Nambn Mann Hustru Son Dotter Måg Sonahust. Dräng Piga Inhyses
Man
Inhyses
Qwinna
Summa
Personer
H:r Borgmäst. Joh: Smaræus 1 1 1 2 5
Handelsman Pet: Bistedt 1 1 5 3 10
Rådman Jonas Genberg 1 1 1 6 6 15
Handelsman Dan: Hallenius 1 1 6 6 14
Eric Graan 1 1 2 2 1 7 Swärmodren
Besökaren Jöran Renström 1 1 2
Borgaren Petter Öman 1 1 1 3
Abram Larsson 1 1 2
Måns Larsson 1 1 1 3
Nils Hindersson 1 1 2
Olof Biörks 1 1
Olof Lidberg 1 1 1 3
Rådman Georg Fransén 1 1 1 1 2 6
Mad: Lundmark 1 1 2
Handelsman Eric Flinck 1 1 1 2 5
Nils Nording 1 1 1 3
Jonas Rådahl 1 1 2
Erich Åhsberg 1 1 2
Erich Carlsson 1 1 2
Jonas Wiberg 1 1 2
Per Anderß: Maii 1 1 1 3
Jonas Wall 1 1 2
Måns Biuur 1 1 1 3
Nils Tomsson 1 1 2
Olof Larsson 1 1                 2
Transport 23 23 2 6 22 26 1 103
Transporterat 23 23 2 6 22 26 1 103
Hans Siöbergh 1 1 2
Erich Ömans Ä. 1 1 2
Margareta Frisk 1 1 2
Ord:e Båtsman Nils Holms h:o 1 1
Erich Sundman 1 1
Kopparslag: M:r Eric Lillja 1 2 3
Fredr. Hanß: änka 1 1 1 1 4
Nils Berg 1 1
Jonas Engmark 1 1 2
Hans Näsman 1 1 1 3
Isak Lijdström 1 1 2
Jöns Lidström 1 1 1 3
Erich Erßon 1 1 2
Anders Öman 1 1 1 1 4
Jonas Melberg 1 1 2
Eric Jäfwerholm 1 1 2
Peter Norman 1 1
Pär Ingemarßon 1 1 1 3
Jöns Ingemarß. 1 1 1 3
Lars Isakßon 1 1 1 3
Måns Trångberg 1 1 1 3
Pähr Thomaßon 1 1 1 1 4
Landsskrif. Peter Wester 1 1 1 3
Diseipel And: Frölin 1 1
Olof Lööf 1 1 1 3
Olof Nilßon 1 1 2
Stadstiänare Stephan Jordan 1 1 2
Isac Siöman 1 1                 2
Transport 47 43 5 13 1 24 34 2 169
Transporterat 47 43 5 13 1 24 34 2 169
Måns Siöman 1 1 2
Samuel Bäck 1 1 2
Thomas Qwick 1 1 1 1 4
Johan Isakßon 1 1 1 3
Pähr Siöberg 1 1 2
Daniel Siöström 1 1 2
Pär Olßon Bergman 1 1 1 3
Olof Ersson Bergs h:o 1 1
Stadstienare And: Finsell 1 1 2
Handels M. Olof Westman 1 1 1 1 4
Anders Cederhamn 1 1 5 5 12
Rådman Siwert Bistedt 1 1 1 17 6 26
Olof Geting 1 1 1 1 4
Thunströms änk. 1 1 1 3
Erich Knorr 1 1 1 3
Rådman Olof Schalin 1 1 8 4 1 15 Hustro ?????
Directeuren Jacob Polack 1 1 2 23 6 33
Olof Bergström 1 1 2 4
Olof Kullberg 1 1 1 3 Chatar: Thun
Hendr: Jönßon 1 1 2
Swen Bergström 1 1 2
Nils Gulikßon 1 1 1 3 6
Nils Gierling 1 1 1 3
Olof Norberg 1 1 1 3
Hust: Sara 1 1 2
Lars Swanberg 1 1 2
Nills Janßon 1 1 2
Olof Kåhrström 1 1                 2
Transport:s 72 70 10 22 1 1 79 62 4 321
Transporterat 72 70 10 22 1 1 79 62 4 321
Jonas Öbergs 1 1 2
Johan Östbergh 1 1 1 3
Simon Norström 1 1 1 3
Erich Fanberg 1 1 2
Johan Billström 1 1 2
Olof Byström 1 1 1 3
Besökaren Olof Skotte 1 1 2
Borgaren Thomas Bäck 1 1 2
Nils Höglin 1 1 2
Paul Nording 1 1 2
Erich Dahlbom 1 1 1 3
Dan: Öbergh 1 1 2
Eric Martinell 1 1 1 3
Lars Lundh 1 1 4 2 8
Paul Slätt 1 1 2 4
Jöns Stark 1 1 1 1 4
Swän Sund 1 1 1 3 Modren
Anders Ångerman 1 1 1 3
Olof Wallberg 1 1 1 3
Christ: Hollst 1 1 1 3
Rådman Hans Ede 1 2 1 1 5
Olof Forsberg 1 1 2
Olof Byman 1 1 2
Anders Edsta 1 1 2
Pär Mårtenssons 1 1 1 3
Thomas Estberg 1 1 2
Handelsm: And: Busch 1 1 9 5 16
Mårten Kruus 1 1                 2
Transport:s 98 96 15 28 2 1 95 74 5 414
Transporterat 98 96 15 28 2 1 95 74 5 414
Aron Lidberg 1 1 2
Jöns Norberg 1 1 2
Swen Norberg 1 1 1 3
Isac Jabin 1 1 2
Pähr Thun 1 1 2
Pär Ryström 1 1 1 3
Lars Öberg 1 1 2
Pär Norberg 1 1 2
Erland Löf 1 1 1 3
Tullskrif:n Christian Ekart 1 1 2
Pedagogus Jacob Strandberg 1 1 2
Collega Eric Mörth 1 1 1 3
Cominister Haq: Lenesius 1 1 1 1 1 5
Berent Norberg 1 1 2
Pär Ersson Fröst 1 1 2
Olof Styfs ä 1 2 3
Jonas Wallman 1 1 2
Simon Gerlin 1 1 1 3
Erich Haraldßon 1 1 1 1 1 5
Pastor Bremmings änka 1 1 2
Tullnären Johan Salberg 1 1 1 3
Jonas Tandberg 1 1 2
And. Grafström 1 1 2 2 6
Rådman Jonas Thunberg 1 1 2 1 5
Jonas Biörkqvist 1 1 2
Tullnären Olof Sundberg 1 1 1 3
Besökaren Eric Hallin 1 1 2
Borgaren Olof Holmström 1 1 1 1 4
Jonas Blom 1 1           1     3
Transport:s 124 125 18 36 3 1 99 85 5 496
Transporterat 124 125 18 36 3 1 99 85 5 496
Jonas Tandberg 1 1 2 2 6
Swen Bergh 1 1 2
Jacob Loo 1 1 2
Eric Hällström 1 1 2
Eric Thoresson 1 1 1 3
Comminister Jonas Bredberg 1 1 1 2 5
Olof Thunberg 1 1 1 3
And: Lithen 1 1 1 3
And. Sundman 1 1 1 3
And. Engman 1 1 2
And: Sellberg 1 1 2
Henr. Lidberg 1 1 2
Olof Estberg 1 1 1 1 4 Swärföräldrarna
Isac Holm 1 1 1 3
Jonas Åman 1 1 2
Nils Reenström 1 1 1 1 4
Joh. Bröms H:o 1 1
Lars Gahm 1 1 2
Jöns Norman 1 1 2
Nills Engström 1 1 2
Hans Pärßon 1 1 1 3
Olof Brandt 1 1 2
Olof Wattstrom 1 1 2
Nils Wattström 1 1 1 3 Swärmodren
Eric Hammar 1 1 1 3
Eric Runquist 1 1 1 3
Anders Malm 1 1 2 4
Isak Nilßon 1 1 2
Hans Matßon 1 1 2
Johan Cronström 1 1 2
Hans Malm 1 1 2
Matts Boman 1 1 2
Matts Mattßon 1 1                 2
Transport 156 156 20 42 3 2 102 94 1 7 583
Transporterat 156 156 20 42 3 2 102 94 1 7 583
Johan Johanßon 1 1 2
Bengt Höllen 1 1 2 4
Lars Wassberg ä 1 1
Johan Barkholm 1 1 2
Önne Ohlßon 1 1 2
Ordinarie Båtsman Getings h:o 1 1
Olof Engmans ä 1 1
Ord: Båtsman Eric Bruns 1 1 2 Bruns H:o
Jöns Bagares Ä
Stads Smeden Anders Brandts 1 1 1 3
Olof Gisberg 1 1 2
Hendr: Hinderßon 1 1 2
Tullskrifwar: Anders Sundbom 1 1 2
Färgaren Lars Tängdahl 1 1 1 3
Skräddaren Lars Holmberg 1 1 2
Handelsman Pet: Moden 1 1 1 3
Jonas Nording 1 1
Organisten Gabr: Hagert 1 1 2
Stadswallhion Hust: Ingrid 1 1 2
D:o Ingrid Jonsd:r 1 1
Afskiedad: Artillerie Karl: Grans h:o 1 1 2
Skräddaren Nils Sundberg 1 1 2
Gullsmed: Alexand: Ström 1 1 1 3
Ludwik Dalman 1 1 1 3
Elias Norman 1 1 1 1 1 5
Nills Löfberg 1 1
Johan Mattsson 1 1 2
Fältskiär Georg Degner 1             1     2
Transport:s 175 175 22 47 3 3 104 102 1 9 641
Transporterat 175 175 22 47 3 3 104 102 1 9 641
Nils Bergklyft 1 1 2
Krukmakar. M:r And. Boman 1 1 1 3
Stadsprophoss: Hans Melberg 1 1 2
Hans Mårtenß.
Skräddaren M:r Hans Ångerman 1 1 2
Borgaren Eric Widman 1 1 1 3
H:r Häradshöfd: Lundeberg 1                   1
Summa 181 179 22 47 3 3 105 104 1 9 654
kar Gemena Personer
Sidsiön                  1 Pär Erßon 1 1 2
1 Jan Janßon 1 2 3
1 Johan Erßon 1 1 1 3
1 Johan Larßon 1 1 2
Böhle 1 Nils Nilßon 1 1 1 1 4
1 Jon Pärßon 1 1 1 3
1 Bärgas af H:r Rådman Bistedt                  
7 Summa 6 5 1 1 4 17
Att föregående Mantalsskrifning är rätteligen
för sig gången, så att ingen Person som
derutinnan antechnas bordt, är utesluten
eller undandölgd, det oß witterligit
är, Warder wid wår Siäls Salighet,
med egne Händers och Signetters under-
sättiande, bekräftat. Sundswalls
Rådstuga d. 17 Decembris A:o 1734.
? Nordlindh
Sålunda befunnit
På Magistratens wägnar
Martin Lundeberg
Georg Franséen Jonas Tuhnberg N. ???nström
Jonas ???berg