Mantals Längd
Öfwer
Sundswall Stadh
Pro Anno 1750
Caractere Nummer Matlags
Rökar
Tobaks Rö-
kande Per-
soner
Namn Män Hustrur Söner Döttrar Mågar Son Hu-
strur
Drängar Pigor Inhyses Summa Annotationer
Bättre Sämre Full-
wärt
Half-
wärt
Full-
wärt
Half-
wärt
Full-
wärt
Half-
wärt
Full-
wärt
Half-
wärt
Full-
wärt
Half-
wärt
Män Qwinor
Borgmästaren 1 H:r Eric Touscher 1 1 1 1 1 5
Notarien Fredric Biörner 1 1
Tullskrifwaren Lars Hesselberg 1 1 1 3
Scholæmästaren 1 Nils Dahlsteen 1 1 1 3
Comminister Lenesii Änka 63 år gammal och fattig efter intygan
Comminister 1 1 Lars Sidenström 1 1 1 2 5
Besökaren 1 Nils Rudin 1 1 2
Dito Göran Rudin 1 1
Tullskrifwaren Anders Smidt 1 1 2
Tullnären 1 Petter Wadström 1 1 2
Prophosen 1 Hans Mellberg 1 1 2
Fiskaren Matts Mattssons Änka 1 1 2
Borgaren Johan Kroon 1 1 2 4
Fiskaren Jacob Wiberg 1 1 2
Dito 1 Jonas Wiberg 1 1 2
Dito Eric Åhsberg 1 1 1 1 4
Dito 1 Eric Carlsson 1 1 1 1 4
Borgaren 1 Eric Dahlberg 1 1 2
Dito 1 Nils Höglin 1 1 2 Hustru gammal och Sängliggande
Besökaren Nils Höglin 1 1 2
Fiskaren 1 Nils Hindersson 1 1 2 4
Dito Olof Biörks 1 1
Dito Måns Larsson 1 1 2
Dito 1 Abram Larsson 1 1 1 1 4
Dito Petter Ömans änka 1 1 3 5
Dito Anders Myrs 1 1
Bruks Patron 4 Daniel Hallenius 1 1 8 3 13
Rådmannen 1 Nils Nording 1 1 1 1 4
Handelsman 1 1 Isaac Genberg 1 1 11 3 16
Dito 1 Petter Bistedt 1 1 2
Rådmannen 1 Anders Grafström 1 1 7 5 14
Skiepparen Pehr Tunström bor i Attmar Sokn
Handelsman     1 5 Eric Nordeholm 1 1 1             7   3       13
16 12 Transport 27 27 8 14 35 18 129
16 12 Transport 27 27 8 14 35 18 129
Rådmannen Anders Cederhamn 1 1 2 Pigan Ingri gaml och utfattig
Klockaren Thore Geting 1 1 1 3
Hattmakare, Mäst:n 1 Nils Thunström 1 1 2
Fiskaren 1 Eric Knorr 1 1 1 1 4
Rådman 1 2 Johan Tandberg 1 1 2 8 5 17
Directeuren 1 2 Jacob Polack 1 1 18 4 24
Hus Jungfru Maria Borgbom gifter
Handelsman 1 Olof Bergström 1 1 1 2 5
Dito 1 Eric Harwelin 1 1 2 1 5
Fiskaren Jöns Kårberg 1 1 1 1 4 Föräldrarne inh.
Dito 1 1 Olof Bergström 1 1 1 1 4 Föräldrarne d:o
Handelsman Olof Wikmans änka 1 1 2
Skiepparen 1 Nils Gerling 1 1 1 1 4
Fiskaren 1 Lars Kåhrberg 1 1 2
Dito 1 1 Olof Högström 1 1 1 1 4 Swärföräldrarne
Dito 1 Lars Swanberg 1 1 1 1 4
Dito Jonas Häggs änka 1 1
Dito Eric Byberg 1 1 2 Modren i ett br?? med Sonen, gl och utfattig efter intygan
Dito Ingemar Öberg 1 1 2
Dito Johan Estberg 1 1 1 3
Mästerskomakaren 2 Simon Norström 1 1 1 3 2 8
Fiskaren Eric Fanbergs änka Död
Dito Petter Funberg 1 1
Dito Johan Billström 1 1 2 4
D:o Olof Byströms änka 1 1 2
D:o 1 Olof Skotte 1 1 2
D:o Jöns Norberg 1 1 2
D:o Petter Norberg 1 1 2
Snickaren Erland Löfs änka 1 1
Fiskaren Petter Nyströms änka 1 1 2
Smeden         Petter Thun 1 1 1   3                     6
30 18 Transport 51 53 13 31 67 32 3 3 253
30 18 Transport 51 53 13 31 67 32 3 3 253
Fiskaren 1 Swen Norbergh 1 1 2
Dito Påhl Landberg 1 1 2
D:o 1 Jonas Åkerbergs änka 1 1 1 3 Swärföräldrarna
D:o 1 Nils Lidberg 1 1 1 3 Modren
D:o 1 Mårten Kruus 1 1 1 3
D:o 1 Thomas Estberg 1 1 2
D:o Olof Kårström 1 1 2
Skiepparen 1 Isak Åkerberg 1 1 2
Olof Bymans änka 1 1
Borgaren 1 Olof Forsberg 1 2 3
Dito 1 Olof Mollin 1 1 2
Dito 1 Jonas Håberg 1 1 2
Skiepparen Hans Hamberg 1 1 2 4
Fiskaren Matts Holmstedt 1 1 2
Handelsman Lars Lundh 1 1 1 3 3 9
Skiepparen 1 Nils Kastlin 1 1 2
Dito 1 Eric Martinell 1 1 1 3
Fiskaren 1 Eric Öberg 1 1 1 1 4 Föräldrarna
Dito Påhl Nordings änka 1 1 2
Handelsman Eric Dalboms änka 1 2 3
Borgaren Tomas Bäcks änka 1 2 3
Timmerman Petter Nordwall 1 1 2
Rådman 1 4 Anders Busch 1 1 1 17 4 24
Handelsman 1 Eric Flinker 1 1 2 4
Rådman Georg Franséns änka flyttad till Stockholm
Mästerskräddare Hans Ångerman 1 1 2
Fiskare Olof Sunsteen 1 1 2
Handelsman 1 Anders Sunsten 1 1 1 1 4 Modren inhyses
Fiskare     1   Olof Gissler 1 1                           2
45 23 Transport 74 78 13 38 88 49 5 7 352
45 23 Transport 74 78 13 38 88 49 5 7 352
Handelsman 1 Christman Gissler 1 1
Borgaren 1 Måns Biuur 1 1 1 3
Dito Nils Wennberg 1 1 2
Dito Nils Thomæsson 1 1 1 3
Rådman 1 Eric Lillia 1 1 1 1 1 5
Kopparslagare, Mäst. Eric Rödström 1 1
Borgaren 1 Hans Siöberg 1 1 2
Dito Jonas Rådahls Enka 1 1 2
Madam Wallman 1 2 1 4
Skiepparen Clement Lunberg 1 1 1 3
Handelsman 2 Jonas Engmark 1 1 2 1 5
Dito 1 Eric Höglander 1 1 2 1 5
Fiskaren Isaac Lidström 1 1 1 3
Dito Jöns Lidström 1 1 2
Dito Eric Erssons änka 1 1
Mäster Kopparslagaren 1 Jonas Morin 1 1 2
Remsnidare 1 Anders Öman 1 1 2
Dito, Mäst. 1 Jonas Hammar 1 1 1 2 5
Borgare 1 Jonas Mellberg 1 1 1 3
Dito Eric Gewerholm 1 1 1 2 5
Dito 1 Isaac Bergsten 1 1 2 Swärmodren 65 åhr efter attest
Dito Olof Bergsten 1 1 1 3 Swärmodren inh.
Glasmästaren 1 Hans Öberg 1 1
Fiskaren Lars Isaksson afstådt sitt Boo til mågen efter 63 års ålder och intygan
Dito 2 Lars Sundberg 1 1 1 3 Hust. Karin inhyses
Dito Måns Trångberg 1 1 1 3
Dito 1 Petter Lidström 1 1 2
Dito Olof Lööfs änka 1 1 2
Fruu Anna Ulfsparre flyttad til Upland
Båtsman Lars Mobergs änka 1 1
Fiskaren     1   Isaac Siöman 1 1     1                     3
62 23 Transport 98 100 16 52 1 93 57 5 9 431
62 23 Transport 98 100 16 52 1 93 57 5 9 431
Fiskare 1 Måns Siöman 1 1 2
Dito 1 Nils Holmberg 1 1 2 4
Dito 1 Olof Ruus 1 1 2
Dito 1 Johan Stranman 1 1 2
Dito 1 Petter Siöberg 1 1 2 4
Dito 1 Olof Bergman 1 1 2
Dito Mårten Bergman 1 1
Dito 1 Bengt Hällen 1 1 1 1 4
Dito 1 Pehr Ersson Fröst 1 1 2
Dito 1 Anders Styf 1 1 1 3
Handelsman Eric Widmark 1 1 1 3
Anders Ångermans ä 1 1
Fiskaren Swen Sund 1 1 2
Dito Petter Florander 1 1 1 3
Dito 1 Olof Wahlberg 1 1 1 3
Handelsman Simon Gerlin 1 1 1 1 4
Dito 1 1 Petter Modeen 1 1 13 5 20
Skiepparen 1 Anders Blohm 1 1 2
Handelsman 1 Petter Dalbohm 1 1 6 3 11
Skiepparen 1 Isaac Hammarberg 1 1
Mad Brita Tanberg 1 1 2
Inspector Petter Lochner 1 1
Borgaren Eric Kranström 1 1 2
Fiskaren Jonas Björkqwist 1 1 2
Dito Petter Sunsten 1 1 1 3
Tullnären Olof Sundbergs änka 1 1 2
Fältskären Georg Degner 1 1 1 3
Fiskaren 1 Anders Engman 1 1 2
Krukmakare, mäst. 1 Lars Wassberg 1 1 2 1 5
        Swen Bergs änka   1 1   1                     3
78 24 Transport 124 127 18 57 1 116 75 5 9 532
78 24 Transport 124 127 18 57 1 116 75 5 9 532
Skieppare Jacob Loos Änka 1 1 1 3
Dito 1 Anders Öberg 1 1 2
Fiskaren Eric Hellström afstådt sitt boo til Sonen och är gammal och utfattig efter intygan
Dito Jonas Hellström 1 1
Krukmakare, mäst. 1 1 Olof Ask 1 1 1 3
Borgare och Bråd????? Eric Bruner 1 1 2
Comminister 1 1 Jonas Bredberg 1 1 1 1 3 7 Har åkerbruk
Fiskaren Olof Thunberg 1 1 1 3
Dito Anders Liten 1 1 1 3
Dito Jonas Thunberg 1 1 2
Dito 1 Anders Sunman 1 1 1 3
Dito Jonas Blohm 1 1 1 3
Fiskaren 1 Anders Sellberg 1 1 1 3
Dito Olof Sellberg 1 1 2
Dito 1 Hinric Lindberg 1 1 2
Dito Olof Estberg 1 1 2
Daniel Ahrlins 1 1
Guldsmeden Alexander Ström 1 1 2 4
Mästerskräddare Lars Holmberg 1 1 2 4
Fiskare Johan Backholms änka 1 1 2
Dito Olof Kesare död
Dito Lars Lindström 1 1
Dito Pehr Estberg 1 1
D:o Olof Gissbergs änka 1 1 2 4
Borgare 1 Berendt Norberg 1 1 1 1 4
Margreta Frisk gl. och utfattig
Fruu Elisabeth Tigerstedt 1 1 niuter adel. priwilegier
Fiskaren 1 Jonas Wallin 1 1 1 3
Stads Fiscal 1 Eric Hammar 1 1 2
Fiskare 1 Nils Hammar 1 1 2
Dito 1 Olof Kullberg 1 1 2
Hökaren     2   Anders Malm 1 1 1   3                     6
91 26 Transport 148 151 25 70 1 119 1 81 5 9 610
91 26 Transport 148 151 25 70 1 119 1 81 5 9 610
Olof Waströms änka 1 1
Olof Brandts änka 1 1 2
Fiskare 1 Hans Tynelius 1 1 2
Dito Jonas Wallberg 1 1 2
Krögaren 1 Nils Löfberg 1 1 1 3
Fiskare 1 Jöns Nore 1 1 1 3
Johan Bröms änka 1 1
Rådman 1 Nils Renström 1 1 2
Stadstjenaren Nils Carling Skrifwen hos H:r Lund
Fiskare 1 Hans Renström 1 1 2
Dito Johan Byberg 1 1 2
Isaac Holms änka 1 1 1 3
Timmerman 1 Jonas Setterberg 1 1 2
Fiskare Lars Åström 1 1 2
D:o 1 Olof Siöström 1 1 2
Krukmakare, mäst. Gabriel Hægert 1 1 2
Borgare 1 Eric Nordahl 1 1 2
Klåckaren 1 Lars Gahm 1 1 2 4
Eric Rönqwists 1 1
Gratialist 1 Göran Renström 1 1 2
Borgaren 1 Påhl Malm 1 1 2
Skogswachtare Pehr Ohlsson bör skrifas i Selånger där han bor
Båtsman Pehr Lustigs änka 1 1 2
Handelsman Anders Forsstedt 1 1 2 2 6
D:o 1 Jonas Sunstens än 1 2 2 5
Ord: Båtsman Jonas Hellmans 1 1
Handelsman 1 Nils Berg 1 1 1 3
Collega     1   Swen Thunwall 1 1                           2
105 26 Transport 166 175 27 75 1 124 1 88 5 9 671
105 26 Transport 166 175 27 75 1 124 1 88 5 9 671
Borgare 1 Petter Ristelius 1 1 1 3
Smeden 1 Michael Martin 1 1 2
Borgaren 1 Harald Ersson 1 1 2
Befallningsman 1 1 Petter Wester 1 1 1 2 5
Upbördsskrifare 1 Eric Strandberg 1 1
Häradsskrifare 1 Hinric Hasselhun 1 1 1 3
Dicipel Eric Forsström skrifs i Tuna S:n
Dito Johan Rodin 1 1 under information
Dito Johan Kiellberg 1 1 under information
Dito Jonas Sundberg 1 1 under information
Dito Eric Hellström 1 1 under information
Dito Anders Ullberg 1 1 under information
Dito Olof Bäckner Tienar Rådman Busk
Änkan Ingrid Roström 1 1
Glasmästare, mäst. 1 Matts Grooth 1 1
Garfware, mäst. 1 Fredric Bomfeldt 1 1 1 1 4
Ord. Båtsman Dawid Geting ogift
Borgare 1 Olof Slätt 1 1 2
Segrin Wasström 1 1
Gl. Barnmorskans Karin Graans 1 1
Borgare och Timmerman Lars Sideen 1 1 2
Kyrkwächtare Jacob Jonsson 1 1
Borgare och Timmerman 1 Lars Bohlin 1 1 2
Fördubbl. Nils Nyman 1 1
Dito Hans Biörkholst 1 1
D:o Petter Næsman 1 1
Båtsman Anders Brandts än. 1 1
Ord: Båtsman Hinric Lustigs 1 1
Lars Öbergs änka 1 1
Båtsmans änka         Karin Ersdotter   1                           1
115 27 Transport 186 190 27 76 1 126 1 93 5 9 714
115 27 Transport 186 190 27 76 1 126 1 93 5 9 714
Skomakare Gesäll 1 Hans Sundström 1 1 2
Mästerskomakare 1 Johan Hillerström 1 1 2
Borgare 1 Petter Öberg 1 1 2
Dito Lars Westberg 1 1
Stadstienare 1 Pehr Grafberg 1 1 2
Bokbinnare mäst: Johan Harfstedt 1 1
Gullsmed, mäst: Elias Modin 1 1
Handelsman Petter Nyberg 1 1
Färgare, mäst: 1 Lars Tengdahl 1 1 2 3 7
Tröiwäfare, mäst: Ingemar Edmark 1 1 2
Wid Yllefabriquen
Bokhållaren 1 Jonas Staaf 1 1 1 3
Borgare och Tröiwäf:e Mäst: 1 Anders Pousard 1 1
Gesällen 1 Jacob Sellberg 1 1 2
Lärodräng Christian Stranqvist 1 1
Dito Jacob Bergström 1 1
Stoffwäf:e mäst: Anders Bagge 1 1 1 3
Gesällen 1 Lars Dahlsteen 1 1 2
Ullkammare Isaac Haldan 1 1 2
Dito Anders Höglin 1 1 2
Dito 1 Jöns Rönqwist 1 1 2
Dito 1 Johan Dahlin 1 1 2
Dito 1 Johan Siödahl 1 1
Skrubbare 1 Hinric Dahlström 1 1 2
Rockerskor och Spinnerskor Brita Strepenberg 1 1
Dito Stina Ström 1 1
D:o         Agneta Bongenberg                       1       1
122 33 Transport 207 205 27 76 1 130 1 101 5 9 762
122 33 Transport 207 205 27 76 1 130 1 101 5 9 762
Spinnerskor Stina Söderling 1 1
D:o Anna Maria Herling 1 1
D:o Segrin Holm 1 1
D:o Margareta Clas Dotter 1 1
D:o Ingrid Utter 1 1
D:o Siöströms Änka 1 1
D:o Zachris Litens änka 1 1
D:o Catharina Liten 1 1
D:o Sara Hägg 1 1
D:o Stina Berg 1 1
D:o Segrid Berg 1 1
D:o Märta Lidberg 1 1
D:o Catharina Liten 1 1
D:o Lena Estberg 1 1
D:o Anna Lidberg 1 1
D:o Brita Lustig 1 1
D:o Hustru Agnes 1 1
D:o Sara Tornberg 1 1
D:o Cicilia Andersdr 1 1
D:o Anna Mattsdr 1 1
D:o Märta Ersdotter 1 1
D:o Magdalena Walberg 1 1
D:o Segrid Leiman 1 1
D:o Malin Andersdr 1 1
D:o Lisa Ohlsdr 1 1
D:o Lisa Nordin 1 1
D:o Sellånger Sochn
Afsk: Båtsman Nils Solins Änka 1 1
D:o         Nils Dalboms änka                       1       1
122 33 Transport 207 205 27 76 1 130 1 129 5 9 790
122 33 Transport 207 205 27 76 1 130 1 129 5 9 790
Spinnerska Pehr Stakes änka 1 1
D:o Johan Stakes änka och dotter 2 2
Huljen, Pigan Margeta Bertilsdr 1 1
Afsk: Båtsman Nordahls Hustru 1 1
Sillje, Pigan Gertru Ohlsdotter 1 1
Afsk: Båtsman Bertil Biörkmans änka 1 1
Indahl Sochn
Backen, Pigan Karin Jonsdotter 1 1
Änkan Johanna Andersdotter 1 1
Kårsta, Änkan Barbro Mattsdr 1 1
Säter, Pigan Karin Persdotter 1 1
Hässjö Sochn
Båtsman Jonas Siöbergs änka 1 1
Swarfarböle, Änkan Margeta Ersdotter 1 1
Dufwid, Änkan Sara Ohlsdr 1 1
                                         
Transport 122 33 Summa 207 205 27 76 1 130 1 143 5 9 804
Transport 122 33 Gemena Personer
Sidsiö 1 1 Anders Persson 1 1 1 1 4 Föräldrarna
2 1 Johan Johansson 1 1 1 1 4
3 Erik Johansson 1 2 1 4 Modren
4 1 Per Johansson 1 1 1 3
Böhle 1 Nils Larsson 1 1 1 1 4
2 Per Johansson 1 1 2 1 5 Hust: Kierstin
3 Rådman Bistedts Änka Vide Partl.
Ord. Båtsman Johan Bruuns Hustru gammal och sängliggande
Skogswachtare 1 Nils Staffansson 1 1                           2
Summa 7 6 1 7 1 1 3 26
Particulaire Personer
Rådmannen Siwert Bistedts änka 1 1 2 4
Husjungfru         Stina Nording                       1       1
122 37 Summa 1 1 3 5
Föregående Mantalsskrifning wara rätteligen för sig gången, så att ingen person som ther
utinnan antecknas bordt, är utesluten eller undandölgd, det oß witterligit är;
betygas med wåra Namns och Signetens undersättiande, af Sundswall den 12 Oct:r 1749
Johan Adolph Kåhre På Magistratens wägnar
Eric Touscher
Fredric Biörner Nills Renström Eric Lillia
Nills Nording