Vigselregister Sundsvall (Selånger C:2)
Vigseldatum Lysn_Datum1 Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress

1748-10-09 Visiteuren el. Besökaren Georg Renström
Pigan Blia Pärsdotter Indal nu i Staden

1748-11-27
Olof Bergsten
Borgaredottren Elsa Öberg

1748-12-04 Sadelmakaren N:r Jonas Hammar
Jf. Christina Mellberg

1749-01-22 Tröjwäfware Gesällen Jacob Sellberg
Borgaredottren Engela Höglin
1749-06-18 1749-06-04 Comministeren i Siöns Församl. H. Abraham Grafström
Afl. Inspect. Wahlmans D:r Jungf. Catharina Wahlman

1749-07-09 Borgare Sonen Jonas Tun
Catholska Pigan, Spinnerska på Sundswalls Fabrique Maria Agneta Bångenberg Winskiänks dotter från Köln i Tyskland

1749-07-09 Trägårdsmästaren Carl Hesselgren
Thes fästeqwinna Maria Borgbom
1749-10-09 1749-09-24 Adjunctus Herr Lars Sidenström
Afl. Comministerens H. Haquin Lenæsii dotter Anna Catharina Lenæsia

1749-09-24 Stoffwäfware Gesellen Mons. Lars Dahlstén
Borgare Dottren Juliana Åberg
1749-10-07 1749-09-24 Skomakaren M:r Johan Nicolaus Hillerström
Pigan Christina Jacobsdotter
1749-10-07
Skräddaren M:r

Enkan


1749-10-29 Borgaren Lars Månsson Lindberg
Borgare Dottren Brita Knorr

1749-10-29 Borgaren och Mästaren wid Tröjwäfwerit Anders Pousar
Afl. Handelsmannens Eric Dahlboms Enka Mad. Hedwig Eleonora Arnel

1749-11-05 Borg. Lars Sundberg
Borg. Dottren Marta Märling

1749-11-19 Copvardie Siömannen Lars Larsson Bodin
Pigan Christina Johansdotter

1749-12-31 Borg. och Glasmästaren Mäst: Hans Öberg
Borgare Dottren Brita Sundstrand

1750-03-11 Kopparslagaren Mäst. Erik Rödström
H. Rådman Liljas D:r Jf. Margareta Lilja

1750-06-24 Borgaren och Målaren Lars Westberg Sundswall Borgare Dottren Brita Malm

1750-07-08 Drängen Olof Holmberg
Pigan Greta Geting

1750-07-22 Hand. H. Eric Sellström
Enckan Mad. Brita Maria Rönquist

1750-09-08 Drängen Matts Mattsson
Pigan Ingrid Olofsdotter

1750-09-16 Borgaren Per Estberg
Rådman H. Nils Nordings dotter Jf. Christina Nording

1750-09-16 Dräng: Johan Backman
Pig: Ingrid Lars Öberg

1750-09-16 Dr. Hindrich Hindrichsson
Pig. Anna Jonsdotter

1750-09-30 Borg. Anders Norström
Borgare Dottren Elisabeth Cron

1750-12-02 Bokbindaren Mäst. Johan Harfstedt
Jf. Anna Gerling

1750-12-30 HandelsM. H. Olof Siödin
HandelsEnkan Matr. Christina Sund????

1751-01-13 SkepsMatrosen Jonas Arling Tynderö Borgarens Pehr Thuns dotter Catharina Thun

1751-04-21 Borgaren Jonas Hellström
Borgare Dottren Jf. Margareta Bergström

1751-04-21 Drängen Johan Jonsson Nordwall
Borgare Enkan H:o Catharina Jabin

1751-09-15 Unga Borgaren Jacob Wenberg
Afl. Bondens Pär Michelssons dotter Anna Persdotter Kålstad

1751-09-22 Borgaren Martinus Bergman
Borgare Dottren Barbara Liström

1751-09-22 Borg. David Norström
Skieppar Rådahls dotter Segrid Rådahl
1751-11-19 1751-10-27 PåstInspectoren H. Peter ??????
Jungf. Margareta Schalin

1751-11-10 Borgaren Jacob Öring
Pig: Kierstin Pärsdotter Tösta i Sättna nu i Bergsåker

1751-11-10 Kopparslagaren M:r Jonas Morin
Borgare Dottren Brita Liström

1751-11-17 Borg. Johan Loo
Borgare Dottren Ingrid Liten

1752-01-26 Borg. Peter Fanberg
Kiöpmans Enkan M. Ingrid Bergman