Vigselregister Sundsvall (Selånger C:3)
Vigseldatum Lysn_Datum1 Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress

1803-06-19 Besökaren Nils Höglinsson
Förrymde Besökaren Joh. Garströms frånskiljda hustru Catharina Södergren

1803-07-17 Koopv. Capit. Henrik Kjön
Jungfru Eva Christina Carolina Askenberg

1803-07-17 Dagvärks Karlen Johan Gerdin
Borgare Enkan Lisa Beata Loo

1803-10-09 Bonde Sonen Tomas Eliasson Ahlön och Fröst Pigan Greta Ericsdotter Torp

1803-10-09 Kopferdi Sjömnannen Erik Nilsson Norberg
Pigan Margaretha Koffman

1803-11-06 Hökare Sonen Gustaf Hellström
Pigan Catharina Bolin

1804-02-19 Repslagare Gesällen Jonas Sjögren
Pigan Catarina Johansdotter

1804-02-26 SokeGarfvaren Johan Erik Berggren Gudmundrå Jungfru Maria Marta Lundstedt

1804-07-01 Sockerbruksdrängen Carl Hansson Carling
Pigan Catharina Hammarberg

1804-09-02 Notarien i Kongl. Stads Kontoret Johan Christ. Norgrén
Mademois. Carin Cecilia Åslund

1804-10-21 Socker Bruks Mästaren Lars Petter Sellgrén
Jungfru Brita Sundström

1804-10-28 Härads Domare Sonen Anders Andersson Alqvist Indal Borgare Dottern Martha Johanna Estberg

1804-12-09 Skräddaren Stephan Lundberg
Borgare dottern Märtha Lodin

1805-02-10 Dräng. Nils Ödlund Timrå Borgare dottren Helena Sätterberg

1805-02-24 Borgaren Olof Ödvall
Borgare dottren Ingrid Norberg

1805-04-07 Borgare Sonen Joh: Lo
Borgare Dottren Anna Stina Åberg

1805-04-21 Borgaren Lars Norberg
Borgare dottren Segrid Sundström

1805-08-04 Borgare Sonen Lars Peter Körberg
Borgare dottren Catharina Christina Landberg
1805-10-06 1805-09-08 Drängen Eric Bolin Lidens S:n Pigan Maria Svensdotter Jacobsdahl

1805-09-29 Sjömannen Anders Tjernberg

Anna Maria Dalstedt

1805-10-06 Handelsmannen Ingemar Björkqvist
Jungfru Sophia Åkerdal

1805-10-06 Borgaren och Fiskaren Elias Estberg
Skeppare dottren Sophia Eleonora Brandt Böle

1805-10-06 Hattmakaren Mäster Jöns Lundberg
Borgare dottren Brita Greta Sundman

1805-10-13 Sjömannen Anders Nilsson Bank Götheborg Borgare Dottren Stina Brita Ström Sundsvall

1805-10-20 Borgaren och Fisk. Lars Hägg
Jungfru Brita Greta Bomfeldt

1805-10-27 Färgare Gesellen Axel Källberg
Pigan Anna Andersdotter Bjerme

1805-12-15 Mältaren Erik Lindstedt
Jungfru Joh. Margaretha Bäckner

1806-01-19 Bonde Sonen och Sjömannen Nils Sättlin Sättna och Brölös Sjömans Dottren Beata Örberg Sundsvall

1806-02-02 Sjömannen Lars Ultin Umeå Pig: Anna Pehrsdotter Liden S:n

1806-02-02 Borgaren och Fiskaren Olof Estberg Sundsvall Borgaredottren Margareta Kårberg Sundsvall

1806-02-23 Handels Betjenten Olof Jonas Alström
Handelsmansdottren Catharina Margaretha Lindeberg

1806-03-09 Handelsmannen Johan Ahlqvist
Jungfru Ingrid Margaretta Bill

1806-03-23 Koferdie kaptenen Martin Ångman
Jungfrun Anna Catharina Lemon

1806-04-06 Rådmans och Borgare Sonen Eric Byberg
Borgare Dottern Brita Sofia Nording

1806-05-18 Bond: Jon Jonsson Bolin Böle Bonde Dottren Chritina Elis. Sjöström Sidsiö

1806-06-15 Drängen Magnus Jonsson Sundberg Jemtland, nu tjenande i Tuna S:n Bonde Dottern Ingrid Pärsdotter Nackstad

1806-07-20 Kopferdi Captenen Erik Ekberg Gefle Jungfru Martha Cath. Sellström

1806-09-07 Skräddare Gesellen Gustaf Öberg
Pigan Margaretha Eriksdotter Nordstedt

1806-09-14 Snickaren Jonas Edvard Törnsten
Bondedottern Catharina Andersdotter

1806-09-28 Hattmakaren Jonas Kejser
Jungfru Ingrid Margaretha Harfvelin

1806-10-05 Skepparen och Enkemannen Jonas Brandt
Bonde Enkan Christina Hansdotter

1806-10-05 Skomakare Gesellen Jonas Faxén Sjöns Socken Jungfru Johanna Catharina Sundsten

1806-11-01 Borgaren Hans Sjöström
Borgare Dottern Barbara Brita Estberg

1806-11-16 Kofferdie Styrmannen Lars Åström
Vagtmästaredottern Anna Christina Sjödal

1806-11-16 Tullskrifvaren Pehr Erik Gerdling
Borgaredottern Maria Elisabeth Sellström

1806-11-23 Kopparslagaren Thomas Engman
Borgaredottern Elisabeth Catharina Jabin

1806-12-07 Borgaren och Fiskaren Anders Olofsson Styf
Borgaredottern Anna Christina Tunmark?

1806-12-14 Kopparslagare Gesellen Carl Vesterlund
Mästar Dottern Anna Brita Nyström

1806-12-21 Guldsmeden Anders Joh. Lignell
Jungfru Anna Brita Jabin

1806-12-28 Garfvare Gesällen Johannes Vadström
Sjömans Dottern Ingrid Sundholm

1807-01-11 Kofferdi Styrmannen Olof Giljam
Jungfru Anna Brita Askenberg

1807-04-19 Unga Borgaren Lars Lindberg
Rådmans och Borgare Dottern Jungfru Anna Byberg

1807-04-19 Kopparslagaren Mästar Jonas Viksten
Dess Hushållerska Maria Åkerström

1807-04-26 Bonde Sonen och Skepps Matrosen Nils Billberg Böle Borgare dottern Jungfru Brita Margareta Vesterlund

1807-06-21 Drängen Daniel Lögdgren
Pigan Brita Eriksdotter

1807-09-06 Skatte Bonden Pär Bolin Böle Bonde Dottren Brita Catharina Sjöström Sidsjö

1807-09-20 Drängen Isac Isacsson I tjenst i Böle Pigan Märta Pärsdotter I tjenst i Böle

1807-09-27 Borgaresonen Johan Tjernberg
Borgaredottern, Jungfru Christina Estberg

1807-10-04 Sjömannen Pehr Olsson Björkqvist
Sjömans Enkan Martha Hansdotter

1807-10-11 Fendriken och Kofferdi Capitain Jonas Olifvelöf
Jungfru Helena Brita Forsstedt Sundsvall

1807-11-01 Guldsmeds Gesellen Pehr Kårström
Pigan Martha Håberg

1807-11-08 Sjömannen Erik Modin Sjön Borgare Dottern Ingrid Brita Mellberg

1807-11-29 Kammereraren i Kongl: Nummer Lotteriet Herr Pär Martin Bonnedahl
Jungfru Anna Brita Åslund

1807-11-29 Sjömannen Lars Englund
Borgare Enkan Gertrud Bergsten

1808-01-03 Rådmannen Thomas Rönholm
Jungfru Engla Brita Sellberg

1808-01-24 Drängen Johan Pettersson Våhlberg
Kyrckovacktare Dottern Ingrid Stina Fröst

1808-02-14 Commissions Landtmätaren Daniel Ångman
Jungfru Anna Christ. Lundberg

1808-02-28 Drängen Lars Sundell Tjenande i Sundsvall Båts:ms Dottern Märta Olsdotter Selånger och

1808-03-27 Borgaren och Fiskaren Jonas Hægg
Bonde dottern Maria Ersdotter Ahlnön, nu tjenande i Sundsvall

1808-04-03 Bonde Sonen Pär Pålsson Runnsten Sjöns S:n och Römstad Borgare Dottren Sara Christina Sjöström

1808-04-10 Garfvare Gesellen Gabriel Gröndahl
Pigan Lowisa Jonsdotter Bergqvist

1808-06-05 Färjaren Jon. Alex. Bill Sundsvall Jungfru Anna Charlotta Hallberg Prästg.

1808-06-26 Skepparen Anders Ytterbom Sundsvall
Brita Christina Schilsten Sundsvall

1808-07-24 Guldsmeds Gesällen Pehr Ad. Nyström

Anna Juliana Væstberg

1808-08-21 Borgaren Isach Sunstén

Eva Brita Vredenberg

1808-10-02 Drängen Jon Olsson
Borgare dottren Lovisa Vadström

1808-10-20 Skattebond. Lars Ingemarsson
Sjömansd:trn Sara Märtha Sjölin

1808-11-27 Borgaren Lars P. Kårberg

Anna Brita Kårberg

1809-01-07 Borgaren

Skeppare dottren Jungfru Christina Catharina Öberg

1809-03-05 Borgare Sonen Petter Tjernberg
Borg. Dottren Jungfru Sara Märtha Hägg

1809-03-12 Coopvaerdie Styrmannen Johan Bengtsson Åkerberg Gefle Jungfru Margr. Magdalena Sellström

1809-03-19 Guld- och Silfver Arbetaren Petter Palm Hudiksvall
Engela Christina Veinberg

1809-04-09 Guld och Silfver Arbetare Gesällen Pehr Sedelin
Jungfru Märtha Christina Forssberg

1809-09-24 Skepps Timmermannen Petter Viberg
Hushållerskan Brita Sellström

1809-09-03 Organisten Joh. Westerlund
Jungfru Marg. Eleon. Muhr?

1809-10-01 Dagsverkskarlen Abrah. Nacksten
Fiskared:rn Brita Olsdotter Ahlön

1809-10-01 Enklingen Ol. Andersson Hammal1809-10-22 Tillkommande Skattebond. Anders Sjöström Sidsjö Skeppare D:trn Lisa? Sophia Bodin

1809-12-03 Borgar. Nils Sundqvist
Borgare Dottren Greta Lisa Sundman

1809-12-31 Mäster Skomakaren Anders Blomberg
Enkan Madame Brita Sundström

1810-01-14 Fördubbl. Båtsmannen Er. P. Selinder
Timmermans dottren Brita Hägglund

1810-02-04 Borgaren Michaël Tirén
Enkan Helena Lindberg

1810-02-25 Borgaren Isach Sätterberg
Enkan Christina Vadström

1810-04-15 Bondesonen Ingemar Strandholm Tynderö Borgare D:trn Magdalena Margretha Högström

1810-04-30 Kopparslagare Gesällen Paul Brandt
Enkan Margaretha Molin

1810-05-06 Glasmästaren Johan Kjellman
Borgare dottren Jungfru Elsa Bergsten

1810-05-13 Krono Båtsmannen Olof Moll Skön Pigan Brita Stina Pärsdotter

1810-08-12 Skomakaren And. Lundström
Jungfru Christina Lundahl

1810-09-02 Borgare Sonen Jonas Hellström
Borgaredottern Sara Maria Wennberg

1810-09-16 Hattmakaren Mäster Lars Hagmansson
Jungfru Elisabeth Hammarsten

1810-09-16 Sjömannen Georg Ulrik Moberg
Enkan Catarina Adamsdotter Lindegren

1810-09-23 Kronolots Drängen Johan Pet: Sundin
Krono Lots Dottern Catharina Tjernberg

1810-09-30 Krono Lotsen Enklingen Johan Tjernberg
Borgare Dottern Catharina Margareta Öberg

1810-09-30 Borgaren och Fiskaren Christian Eric Roberg
Borgare Dottern Jungfru Margareta Christina Hellström

1810-10-28 Timmermannen Jacob Stålberg
Sjömans Enkan Märta Wästberg Sättna

1810-11-11 Borgaren och Fiskaren Isak Jabin
Bondedottren Brita Henricsdotter Borgsjö, nu tjenande i Staden

1810-11-11 Borgaren och Fiskaren Jacob Enman Hudiksvall Jungfru Märta Segrid Sundman

1810-11-18 Borg: och Fiskaren Eric Magnus Sundman
Borgare Dottren Jungfru Magdalena Margareta Reftelius

1810-11-25 Cofferdi Kaptenen Anders Wiggbom
Jungfru Anna Margareta Geting

1810-12-09 Sjömannen Fredrich Anders Bomfeldt
Borgare Dottern Jungfru Segrid Byström

1810-12-16 Sjömannen Olof Dahlström
Pigan Ingrid Pärsdotter

1811-02-17 Verkgesällen Martin Sundsten
Tullskrifvare Dottern Barbara Martha Höglin

1811-03-10 Timmermannen Isac Höglund
Borgare Dottern Cecilia Margareta Sjöström

1811-03-17 Blifvande Hemmans Egaren Nils Johansson
Bonde Dottern Sara Brita Pärsdotter Sjöns S:n, nu i tjenst i S-vall

1811-05-05 Guld- och Silfver arbetare Gesällen Pär Fjellström
Pigan Brita Lidwall

1811-05-12 Handelsmannen Josef Almqvist Hernösand Enke Fru
Sundsvall

1811-06-09 Timmermannen Johan Sjödin
Bonde Dottren Ingrid Margareta Bolin Böle

1811-07-14 Drängen Johan Selinder Tjenande i Staden Pigan Sara Moberg Tjenande i Staden

1811-08-18 Bonden Olof Pehrsson Byn och Sjöns Socken B:de Dottern Helena Jonsdotter Ahlnö Socken och Usland nu tjenande i Staden

1811-09-22 Bonde Sonen Olof Åkersten Tynderö Socken och Skäggsta Bonde Dottern Catharina Nordlander

1811-09-22 Stads Timmermannen Nils Petter Höglund
Pigan Anna Bylund Hässsjö S:n nu tjenande i Staden

1811-09-22 Målaren och Förgyllaren Mäster Joh: Magnus Meander
Hushållerskan Jungfru Christina Helena Höglander Umeå nu vistande i Sundsvall

1811-09-29 Borgaren Jonas Hellström
Hushållerskan Catharina Olofsdotter

1811-10-06 Cofferdi Styrmannen

Jungfru Catharina Elisabeth Sundberg

1811-10-13 Skorstensfäjaren Mäster Carl Gustaf Lundqvist
Pigan Sara Ståhlhammar Tjenande i Staden

1811-11-10 Bonde Son Pehr Sjöström Påläng Borgare Dottern Cajsa Brita Lindberg

1811-12-08 Borgaren Nils Johan Sjöman
Borgare Dottren Jungfru Brita Helena Tjernberg

1812-03-01 Handelsmannen Herr Carl Olof Buléer
Enke Fru Anna Brita Vestberg

1812-04-19 Borgaren Pehr Lögdgren
Borgare Enkan Anna Christina Sjödahl

1812-05-24 Coopvaerdie Styrmannen Gustaf Sundqvist
Jungfru Brita Christina Bomfeldt

1812-06-28 Borgaren David Nordström
Borgare Dottren Jungfru Anna Helena Edlund

1812-07-05 Inspectoren Herr Olof Michael Sundsten Sulå Bruk i Indahls S:n Jungfru Christina Marg. Höglin

1812-07-19 Drängen Anders Pålsson Byström Tjenande i Sundsvall Timmermans Dottern Märta Greta Sätterqvist Tjenande i Sundsvall

1812-08-23 Handelsmannen Bruks Patronen och Riddaren af Kongl. Vasa Orden Herr Johan Burman Piteå Stad Jungfru Anna Ullrica Mutzell

1812-08-23 Stadsfiskalen H:r Jonas Öhrling
Jungfru Brita Coecilia Holmbæck

1812-10-04 Bruks Predikanten Herr Johan Ångman Lögdö Bruk Jungfru Anna Catarina Thunberg

1812-10-04 Skepparen Gustaf Lindholm Sundsvall Jungfru Brita Frederika Forsström Sundsvall

1812-10-25 Guldsmeds Gesällen Isac Malm
Borgare dottern Märta Helena Hamrin Sundsvall

1812-10-25 Drängen Eric Flodberg
Borgare Dottern Jungfru Anna Brita Lindberg

1812-11-15 Målare Gesällen Samuel Vennerström
Enkan Märta Åström

1813-01-03 Sochne Skräddaren Lars Sjölund
Borgare Dottern Jungfru Christina Ingrid Nensén

1813-01-17 Borgaren Adam Vörman
Borgare Dottern Christina Svanberg

1813-04-04 Stads Vackmästaren Gustaf Lennberg
Åldermans Dottren Jungfru Margareta Christ: Sundström

1813-04-04 Borgaren och Fiskaren Pehr Sjöman
B:de Dottern Ingrid Johansdotter Nu vistande i Sundsvall

1813-08-15 Engelska Matrosen Thomas D???????
Jungfru Greta Lisa Lennberg

1813-08-29 Drängen Martin Öberg Selånger och Granlo Borgare Enkan Anna Hellstén Sundsvall

1813-10-03 Fabriqueren Nils Johan Nordlund Hudvikssvall Jungfru Albertina Åkerdahl Sundsvall

1813-10-31 Torp. Sven Hedin Granlo Häradsdomaredottren Greta Caisa Sellberg Huli

1813-11-07 Fiskare Drängen Olof Martin Nensén
Borgare Dottren Märta Caisa Wester

1813-11-07 Drängen Paulus Ödlund
Borgare Dottren Christina Bolin

1813-11-14 Borgaren och Fiskaren Olof Edsberg
Borgare Dottren Elisabeth Christina Lidberg

1813-12-05 Lands Secreteraren och Krono Befallningsmannen öfver Frösåkers och Närdinghundra Härader Gustaf Adolph Lindgren
Demoiselle Johanna Maria Petré Sundsvall

1813-12-05 Dagsverkskarlen Anders Koponen Sundsvall Pigan Albertina Tornqvist Sundsvall

1814-01-09 Sjömannen Johan Löfberg
Borgare dottren Beata Margreta Byberg Sundsvall

1814-01-16 Stads Timmermannen Johan Lindgren
Borgare dottren Segrid Caisa Högström

1814-03-20 Borgaren och Fiskaren Eric Njurén
Rådmansdottren Anna Christina Åkerberg

1814-07-03 Coopvaerdie Capitainen Herr Adrian Dalenius
Enkefru Anna Christina Wahlberg

1814-07-31 Handelsmannen Jonas Siæfwerberg
Enkefru Anna Margareta Sædelin

1814-09-04 Färgare Gesällen Olof Loch Sundsvall Pigan Margreta Bylund Sundsvall

1814-10-02 Bonden Eric Jonsson Märlo Timrå Socken Bondedottern Catharina Harflin Tjenande i Sundsvall

1814-11-06 Skepparen och Borgaren Gustaf Sandin Öregrund Slagtare Ålldermans Dottren Christina Catharina Rönberg Sundsvall

1814-11-13 Borgaren och Fiskaren Johan Styf
Borgare Dottren Anna Magdalena Styf

1814-12-04 Extra Ordin. Hof Prædikanten och Regements Pastorn Herr Magister Johan Dillner
Jungfru Johanna Lowisa Lidström

1814-12-04 Coopwaerdie Sjömannen Nils Emanuel Bergman
Borgare Dottren, Jungfru Anna Åkerberg

1815-03-05 Borgaren Jöns Sundman
Borgare Dottren Anna Elisabeth Landberg Sundsvall

1815-06-04 Handelsmannen Johan Nellzon?
Råd och Handelsmannen J. Björkqwists Enka Sophia Åkerdahl

1815-06-25 Skepps Timmermannen Johan Julin
Pigan Magdalena Rebecka Norberg

1815-07-09 Färgaren Hans Bergqwist
Jungfru Stina Märta Njurén

1815-10-01 Skepparen Anders Fröling
Jungfru Anna Br. Sjöberg

1815-10-01 Garfvaren Anders Nyström
Afledne Garfvaren Jacob Holmbecks Enka Märta Åberg

1815-10-08 Paraply Makare Per Schalin
Borgare Dottren Catharina Byberg

1815-11-25 Borgare Son Johan Sjöström
Borgare Dottren Catharina Sophia Wallin

1815-12-03 Skomakaren Jon. Höglund
Enkan Madame Paulina Ekengren

1815-12-03 Borgaren Nils Törnstedt
Borgare Dottren Sara Cecilia Backlund

1815-12-10 Borg. och Fiskaren Erik Öberg
Borgaredottern Sara Hellena Wörman

1816-01-07 Sjömannen Paul Hallén
Borgare Dottren Brita Christina Wallin

1816-02-18 Kr. B:smn Lars Lund Tuna Pigan Helena Mattsdotter

1816-03-17 Hattmakaren Paul Edström
Jungfru Margreta Cajsa Nordvall

1816-06-02 Drängen Daniel Kårström
Borgare Dottren Anna Cajsa Tynelius

1816-09-22 Borg. Dan Gissberg
Borgare Dottren Anna Brita Sundsten

1816-09-29 Handl. Joh. Ol. Selling Hernösand Demoiselle Hedvig Elisab. Geting

1816-10-06 Drängen Ol. Winroth

C. Brita Dahlström

1816-10-20 Guld och Silfr. Arbetaren Jac. Joh. Gröndahl
Jungfr. Sara Greta Thunberg

1816-10-27 Borgaren Er. Hamrin
Jungfr Sara Åberg

1816-11-03 Fisk. Borgaren Pehr Er. Sundsten
Bondedottren Cajsa Ullric. Johansdotter Sisjö

1816-10-27 Drängen Anders Svanberg
Enkan Catharina Hellström

1816-11-10 Guld- och SilfverArbetaren Abraham Taxborg
Hushållerskan Jungfru S. Gr. Sidenqvist

1816-11-10 Borg. Son Erik Sundman
Borg. Dottren Anna Stina Kårström

1816-11-17 Sockerbagaren Mästar. Jacob Vestberg
Jungfru Sara Elisabeth Byberg

1816-11-24 Mästaren Jon Magnus Keyser
Enkan Madame Ingrid Margr Keyser

1816-12-01 Borg. Carl Erik Nordström
Borgare Dott. Martha Wennberg

1816-12-21 Sjömannen Pehr Berglund
Borgare Dottren Segrid Cajsa Nordström

1817-05-04 Afsked. Artilleristen Anders Larm
Pigan Sara Persdotter

1817-06-08 Drängen Erik Johansson
Pigan Brita Palm

1817-06-08 Krono Lotsen Pehr Sundén
Hushållerskan Brita Pehrsdotter Lidvall

1817-06-08 V. Comministern Her Magister Gunnar Hellberg
Enkan Fru Anna Greta Wiggbom, f. Geting

1817-09-28 Drängen Per Olsson Bylund
Jungfru Brita Christina Wallström

1817-10-19 Dagsvärkskarlen Mich. Lundqvist
Jungfru Anna Caisa Nordström

1817-10-19 Borgaren Anders Sjöström
Jungfru Segrid Ytterbom

1817-10-26 Borgare Sonen And. Thunberg
Boragre Dottern Inga Brita Bergström
1817-11-07
Bondsonen Nils Michelsson Bergsåker Nämdemansdottren Brita Isaksdotter Nordansjö

1817-11-09 Handlanden Carl Olof Buler
Jungfru Brita Edbom

1817-11-09 Borg. Pehr Sjögran?
Borgaredottern Anna Caisa Östbom

1817-11-16 BorgareSonen Nils Byberg
Jungfru Hedvig Åkerberg

1817-11-23 Repslagare Gesellen Pehr Holm
Borgaredottern Catharina Christina Kron

1817-12-07 Handlanden Olof Niclas Edström
Jungfru Catharina Forssgren

1817-12-07 Torp. Jan Jansson Böle Pigan Stina Nilsdotter

1817-12-07 Guldsmeden Lars Grubb Söderhamn Jungfru Charlotta Coecilia Sellberg

1818-01-25 Sjömannen Olof Ström
Skepparedottern Brita Fredrica Fröling

1818-04-05 Bonden Nils Jonsson Bjerme Pigan Martha Ersdotter

1818-05-17 Kr. Båtsman Joh. Sjöberg Sjön Pig. Brita Maria Jansdotter

1818-06-07 Sochnskomakaren Jonas Granberg Sjön Torparedottern Ingeborg Kårström Igelltjernstorpet

1818-09-13 Borgare Sonen Nils Åberg
Borgare Dottern Sara Maria Åström

1818-10-04 Guldsmeden Nils Joh. Hagman
Guldsmeds Enkan Christina Sunding, född Selling

1818-10-11 Borgaren i Hsand och Skepps Byggmästaren Hans Wikström Wifstads Warf Jungfru Brita Wester

1818-10-18 Mjölnaren Fred. Högberg
Mästare dottern Jungfru Anna Lis. Gistberg

1818-10-25 Sochnskrädd. Paul Rudholm Tuna Bondedott. Christina Charlotta Johansdotter Sidsjö

1818-11-01 Fabrikören Er. Sellstedt
Demoiselle Eva Thoren

1818-11-29 BorgareSonen Jonas Ol. Lindström
Borgaredottern Caisa Stina Näsman

1819-02-21 Sjömannen Peter Näsberg
Frånskiljda Sjömanshustrun Beata Maria Löfberg

1819-02-28 Sjömannen Pehr Anton Hybinett
Pigan Anna Lisa Sandberg

1819-03-28 Borgaren

Borgaredottern Christina Ödvall

1819-04-11 Drängen And. Sjögren
Jungfru Sara Lena Höglund

1819-04-17 Torp. Jan Nilsson Huli Pigan Sara Jonsdotter Granlo

1819-04-17 Kopparslagaren Mårt. Joh. Gissberg
Borgared. Jungf. Hedv. Cath. Åkerberg

1819-06-06 Karduansmakaren Lars Wiström
Jungfru Anna Maria Bomfäldt

1819-08-01 Compagnie Skrifvaren Isak Håfling
Jungfru Carolina Lovisa Planting

1819-09-12 Bonden Lars Bylund
Pigan Greta Caisa Ersdotter

1819-09-19 Drängen Simon Bjelkström
Pigan Stina Caisa Hellström

1819-09-19 Sadelmakare Gesellen Erik Wiberg
Sadelmakare Dottern Sara Christina Forsström

1819-10-17 Förra Bonden Erik Larsson Skön Pigan Sigid Sellgren Selånger, tjen. i Svall

1819-12-04 Sämksmakaren Carl Gust. Löfgren Hudiksvall Borgare Dottren Anna Cajsa Lundberg Sundsvall

1819-12-04 Borgaren Lars Bolin
Hushållerskan Christina Selling

1819-12-04 Borgare Sonen Daniel Norberg
Borgare Dottren Brita Magd. Bergsten

1820-01-22 Unga Bonden Carl Nilsson Skön Bondedottren Stina Lisa Jansdotter

1820-02-26 Coopvaerdie Sjömannen Jonas Vidmark?
Borgaredottren Ingrid M. Sjöström Sundsvall

1820-03-04 Organisten Daniel Sandberg
Enke Fru Catharina Margar. Ahlström

1820-03-24 Drängen Joh. Glad Öster Ro Pig. Brita Christina Nacksten Sundsvall

1820-04-01 Borgaren Olof Bergsten
Bondedottr. Anna Dorothea Sjögren Sissiö