Vigselregister Timrċ C:1
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1783-06-26

Olof Larsson Wänna Pigan Lisa Göransdotter Horstad
1783-09-28
Torparen Mathias Stålberg Bandsiön Pigan Segrid Gustafsdotter
1783-10-05
Borgaren Petter Sundin Sundsvalls stad
Martha Nilsdotter Horsta
1783-10-05
Brukskarlen Isac Fogell Lögdö Bruk Pigan Juliana Isacsdotter Rii
1784-04-12
Bonden Eric Ersson Lunde
Mätha
Märtha Pålsdotter Fröland
1784-05-11
Drängen Olof Brodin

Ingrid Andersdotter Näs
1784-10-10
Bonden Isak Pärsson Skjyttberg Pigan

1784-10-24

Olof Olofsson Hamsta Pigan Susanna Byström Färsta
1784-10-31
Drängen Jon Jacobsson Fröland Pigan
Säbrå
1784-11-14
Lappmannen Anders Thomæson Helsingland Lapp pigan Anna Nilsdotter Timrå
1784-11-25
Drängen Olof Johansson Öråker Pigan Chattarina Jonsdotter Svedje
1784-11-07
Bruks Arbetaren Jonas Byström
Pig. Brita Nilsdotter Fröland
1785-07-31
Förra Gästgifwaren Nils Jacobsson Wäfland Pig. Stina Nilsdotter Klökjan
1785-10-__
Reserwe Båtsmannen Hindric Öberg
Pig Margareta Samuelsdotter Berge
1785-10-30
Bonden Lars Nilsson Hersta Bondedottren Johanna Ericsdotter Skyttberg
1785-11-22
Ordinarie Landtmätaren Herr Johan Jacob Stagnel
Mademoiselle Maria Beata Calvagen
1786-04-17
Bonden Anders Persson Indahl och Stige Pigan Märta Simonsdotter Wänna
1786-06-11
Klåckaren Eric Lundbeck
Pigan Lisa Ericsdotter Timrå Kyrkobord
1786-10-03
Krono Båtsmannen Anders Lundstedt Timrå Pigan Ingre Ödberg Timrå
1786-10-08
Bonden Lars Olof Bratland Bonde dottren Stina Persdotter Skåtgård
1786-10-30
Drängen Olof Olofsson Roken Änkan Lena Carlsdotter Roken
1788-05-11
Bonden Christopher Johansson Norrberge Pigan Ingrid Påhlsdotter Fröland
1788-12-01

Carl Isaacsson Merlo
Catharina Ericsdotter Edsgården
1788-12-04

Jonas Nilsson Ri
Catharina Ericsdotter Ri
1788-12-06

Pehr Mathsson Näs Pigan Brita Olofsdotter Näs
1788-12-08
Bonden Nils Mathsson Melestbyn Pigan Catharina Larsdotter Melestbyn
1788-12-12
Krono Båtsmannen Johan Wemer
Pigan Ingrid Hendricsdotter Ahlnön och Håfwid
1789-06-05
Drängen Johan Johansson Westler
Pig: Brita Simonsdotter Wänna
1789-10-07
Båtsmannen Isaac Sandberg
Pigan Christina Ericsdotter Wifsta
1789-10-18
Torpparen Lars Ericsson Melestbyn Pigan Catharina Mathsdotter Stöde och Hulsiön
1789-11-08

Johan Nilsson
Änkan Brita N:dotter Hessjö
1790-04-05
Drängen Martin Rönqvist Ångermanland och Boteå Pig: Gertrud Larsdotter Ahlnön
1790-11-02
Bonden Lars Olofsson Åkerby Pigan Sara Kristofersdotter Härstad
1791-03-20
Ordinarie Krono Båtsmannen Magnus Ahlman
Pig. Brita Magdalena Ericsdotter Roken
1791-07-03 1791-05-01
Nils Ericsson Roken Pigan Martha Nilsdotter Melestbyn
1791-07-03
Skattebonden Swen Pehrs Östanå och Sättna Bonde Dottren Catharina Ericsdotter Hamsta
1792-05-01
Sokne Skräddaren Lars Ölén
Bonde dottren Lisa Eriksdotter Brattland
1792-07-01
Bergs Tings Nämndemannen åg Bonden Anders Mattsson
Enkan Hustru Kristina Olofsdotter Näs
1792-07-08
Bonden åg Enklingen Lars Olofsson Åkerby Enkan Hustru Segrid Gustafsdotter Bandsjö
1792-10-07
Enklingen Erik Eriksson Berge i Njurunda Bondedottr. Katarina Jonsdotter Wäfland
1792-10-14
Bonden Pär Pärsson Skyttberg Bonde Dottren Lisa Eriksdotter Näs
1792-10-14
Bonden Jonas Jonsson Rid Bonde Dottren Kristina Pärsdotter Rid
1793-06-19
Tilärnade Krono BåtsMannen Karl Fredrik Nederdal
Afl:e BåtsM. Lundstedts Enka Ingrid Pärsdotter
1793-10-13
Bonde Sonen Karl Pärsson Skyttberg Pigan, Bonde Dottren Anna Eriksdotter Näs
1794-10-02
Bonde Sonen Abraham Samuelsson Söder Berge Pigan, NämndeM:s Dottren Kristina Johansdotter Åkerby
1794-11-09
Unge Skatte Bonden Erik Jonsson Rid Pigan Anna Kristofersdotter Åwall Lögdö Bruk
1794-06-09
Kyrkowärds Sonen Olof Jonsson Högen Bonde Dottren, Pigan Brita Kristina Eriksdotter Wäfland
1794-11-02
Unge Skatte Bonden Nils Andersson Wifstad Bonde Dottren, Pigan Kristina Eriksdotter Svedje?
1795-04-06
Unge Skatte Bonden Anders Larsson Wänna Bonde Dottren, Pigan Ingeborg Pärsdotter Skottgård
1795-06-28
Drängen Pär Andersson Rikstad i Hässjö Pigan Margareta Hansdotter Skön
1795-09-22
Bonde Sonen Matts Nilsson Rid Bonde dottren Kristina Mattsdotter Byn
1795-10-02
Enklingen, Drängen Olof Olofsson Högbo bruk Pigan Margareta Sigfridsdotter Högbo
1795-11-03
Bruks Arbetaren Hans Henriksson Lögdö Bonde dottren Margareta Henriksdotter Horstad
1795-11-29
Torparen Isak Olofsson Holmberg
Pigan Anna Katharina Nilsdotter Fröland
1796-10-13
Bonde Sonen Erik Mattsson Fröland Bonde Enkan Hustru Ingrid Olofsdotter
1796-11-06
Bonde Sonen Erik Olofsson Wåle i Tynderö Bonde dottren Elisabet Nilsdotter Medlerstbyn
1797-10-15
Bonde Sonen Olof Nilsson Strömås Bonde dottren Anna Margareta Nilsdotter Skottgård
1797-10-08
Bonde Sonen Anders Olofsson Skyttberg Bonde dottren Katharina Jonsdotter Brodin Gärde
1797-10-16
Bonde Sonen
Öster Hängstad uti Indal Torpare Enkan, Hustru Katharina Mattsdotter Medlerstbyn
1797-11-05
Bonde Sonen Nils Pärsson Löfberg i Ljustorp Bonde dottren Anna Jakobsdotter Medlerstbyn
1798-02-16
Klockare Sonen Nils Eriksson Fröland Bonde dottren Katharina Pålsdotter Fröland

1798-01-03 Sokne-skräddaren Pär Nilsson Strömstedt
Pastorals Skräddare Dottren Märta Isaksdotter Edström Timmerå

1798-09-02 Bonde Sonen Pär Nilsson Löfsät i Sätne Pigan Kristina Eliasdotter Atmar
1798-10-18
Handels Betjänten Olof Norstén
Enke Fru Lieutenantskan Brita Wrång född Holstén
1798-10-25
Sokne Smeden Karl Brattling
Pigan Sigrid Nilsdotter Sättne, nu sist i Wäfland
1798-11-23
Bonde Sonen Pär Jakobsson Östanskär i Indals Soken Enkan åg Bondedottren Brita Kristina Eriksdotter Wäfland
1799-10-20
Skattebonden Erik Christophersson Laggarberg Bonde Dottren Christina Ericsdotter Näs
1799-11-04
Casseuren och Krono Länsmannen Nils Blom
Enke-Fru Comministerskan Brita Helena Strinnholm Hernösand
1800-05-20
Bokhållaren Mathias Vidstedt
Bonde Dottren Martha Ersdotter Laggarberg
1800-10-19
Bonden Lars Hammarberg Ahlön och Röde Klockare Dottren Ingrid Ersdotter Fröland
1800-10-26
Unga Bonden Önne Olofsson Skyttberg Bonde Dottren Martha Larsdotter Näs
1800-11-30
Drängen Erik Persson Hamsta Torpare Dottren Catharina Isaksdotter Rii
1801-04-06
Bonde Sonen Johan Ersson Laggarberg Bonde Dottren Catharina Pehrsdotter Söder Berge
1801-10-18
Unga Bonden Pehr Nilsson Laggarberg Bonde Dottren Margreta Christophersdotter Laggarberg
1801-10-18
Bonde Sonen Gerlof Pålsson Fröland Kyrkovärde Dottren Anna Christophersdotter Norrberge
1801-11-12
Torparen Eric Mathsson Sättna och Byn Pigan Christina Pehrsdotter Wänna
1802-02-09
Bonde Sonen Göran Henricsson Horstad Pigan Segrid Ericsdotter Roken
1802-06-14
Unge Bonden Hans Ingemarsson Svedje Bonde dottren Brita Ericsdotter Skön och Wästland
1802-10-24
Bonde Sonen Nils Nilsson Märlo Syskonbarn Märtha Christina Pålsdotter Märlo
1802-11-14
Unge Bonden Daniel Pehrsson Berge Bonde dottren Lovisa Byström Färstad
1803-10-06
Bonde Sonen Olof Mathsson Svedje Bond: dottren Brita Ingemarsdotter Svedje
1803-10-14
Bokhållaren Nils Tengbom Vifstad Skepsvarf Klockaredottren Brita Fröberg Fröland
1803-10-16
Bonden Pehr Larsson Selånger och Oxsta Bonde dottren Johanna Pålsdotter Fröland
1803-10-30
Bond: Isak Nilsson Laggarberg Bonde dottr: Ingrid Olsdotter Vänna
1803-10-30
Tilltänkte Bond: Nils Isaksson Edsgården Pig: Anna Jacobsdotter Edsgården
1804-07-22
Bruksdrängen Erik Byström Lögdö Pigan Märtha Olsdotter Rij
1804-10-19
Tilltänkte Bond: Anders Ersson Bergström Laggarberg Bonde dott: Märtha Johanna Bergman Norr Berge
1804-11-04
Bond: Lars Jonsson Holm och Sunnansjö Bond: Enkan Anna Åvall Rij
1804-11-20
Tilltänkte Bond: Anders Hindriksson Horstad Bonde dottr: Christina Nilsdotter Öden
1805-01-06
Bonden Carl Ersson Roken Pig: Catharina Jonsdotter Roken
1805-03-09
Borgaren och Enklingen Simon Ernqvist Sundsvall Pigan Märtha Larsdotter Brattland
1805-06-10
Drängen David Davidsson Norr Berge Bonde Enkan Stina Olsdotter Norr Berge
1805-11-17
Arbets karlen Erik Qvistlund Sundsvall Pigan Cajsa Jacobsdotter Högen
1805-11-28
Arbets karlen Pehr Olsson Vifsta Skeps-Varf Pigan Brita Pehrsdotter Märlo
1805-11-29
Skräddaren Lars Örlén Brattland Pig: Greta Gulichsdotter Berge
1806-01-03
Bonden Jon Jacobsson Högen Pigan Brita Cajsa Larsdotter Högen
1806-03-25
Tilltänkte Bonden Carl Hansson Mellangård Bonde dott: Sara Greta Lögdberg Söderberge
1806-04-07
Bonden Pehr Ersson Hugstad Bonde dottr: Catharina Mathsdotter Fröland
1806-04-18
Drängen Hindrik Olsson
Enkan Brita Olsdotter Byn
1806-05-18
Skomakaren David Nilsson Byström Sättna och Byn Pigan Inga Norberg Berge
1806-06-24
Bonden Lars Ersson Bergman Söderberge Factors dottren Sophia Bergman Söderberge
1806-07-11
Bond: och Enklingen Ingemar Hansson Svedje Pigan Brita Ersdotter Svedje
1806-10-12
Skatte Bonden Carl Isachsson Åkerby Bonde dottren Anna Larsdotter Hamstad
1806-10-14
Bond: Lars Ersson Skön och Råsta Pigan Emerentia Andersdotter Lunde
1806-10-26
Bonden Isak Jonsson Sättna och Rösåhsen Bonde dottren Johanna Ersdotter Edsgården
1807-10-11
Bonden Pehr Andersson Gärde Torparedottren Catharina Pehrsdotter Gärde
1807-10-11
Tilltänkte Bonden Mats Andersson Gärde Bondedottren Johanna Brita Jonsdotter Gärde
1807-10-18
Torparen Lars Larsson Mellestbyn Bondedottren Christina Tengbom Näs
1807-12-15
Coopvardie Capiteinen Anders Norberg
Jungfru Brita Christina Byström Orsill
1808-02-21
Torparen And: Vikman Vifstad Torp: dottren Märtha Jonsdotter Fröland
1808-10-16
Tiltänkte Bonden Johan Pehrsson Näsman Wifstad Pig. Stina Henricsdotter Wäfland
1808-10-30
Bonden Pehr Jonsson Högen Pigan Anna Larsdotter Hamstad
1808-11-06
Bonden Pehr Pehrsson Laggarberg Bondedottren Märta Jonsdotter Öden
1808-11-06
Tilltänkte Bonden Jon Jonsson Öden Bondedottren Anna Pehrsdotter Laggarberg
1809-01-27
Bonden Matts Andersson Gerde Bonde Dottren Helena Larsdotter Hamstad
1809-06-25
Reserv Båtsman Johan Erik Löfgren Fröland Enkan Anna Cajsa Holmberg Fröland
1809-07-09
Förre Bonden och Enklingen Michel Olsson Sättna och Rösåsen Enkan Stina Ersdotter Skyttberg
1809-07-17
Torp: och Enklingen Olof Kårström Vifsta Skeps Varf Pigan Stina Ersdotter Vifsta Skeps Varf
1809-04-16
Bonden Erik Ersson Sättna och Brölös Bondedottr: Sara Hindriksdotter Horstad
1809-05-07
Tilltänkte Bond: Erik Pehrsson Öden Pig: Greta Olsdotter Vänna
1809-05-07
Tilltänkte Bonden Göran Olsson Vänna Pig: Anna Märtha Pehrsdotter Öden
1809-10-29
Bonden Lars Ekström Söd: Berge Klockare dottren Catharina Fröberg Fröland
1810-01-01
Skräddaren Edvard Söderström Orsill Pigan Märtha Lisa Edström Edsgården
1810-03-09
Bonden och Enklingen Anders Olofsson Indahl och Väster-Loning Enkan Märtha Ersdotter Laggarberg
1810-03-04
Såg-Drängen Erik Andersson Ljustorp och Löfberg Pigan Cathar: Ersdotter Orsill
1810-05-04
Bonden Jonas Olsson Näs Bondedottren Sara Isaksdotter Skottgård
1810-06-24
Sockne Skräddaren Göran Erik Ekström Horstad Pig: Maria Jonsdotter Bergqvist Horstad
1810-06-29
Bond: Olof Larsson Hamstad Bondedottren Stina Pehrsdotter Laggarberg
1810-06-11
Bond: och Enklingen Pehr Olsson Sund Bonde Enkan Catharina Pehrsdotter Gärde
1810-10-07
Torparen Anders Andersson Orsill Pig: Brita Olsdotter Mellesbyn
1810-10-11
Bonde Sonen Pål Larsson Lunde Bonde Enkan Anna Greta Nilsdotter Skottgård
1810-10-10
Skomakaren Lars Norberg Lundevallen Pig: Märtha Backman Lundevallen
1810-12-02
Tilltänkte Torparen Erik Sjöström Klökan Bonde dottren Ingrid Nilsdotter Öden
1811-05-12
Tilltänkte Bonden Lars Larsson Lunde Bonde Enkan Lena Larsdotter Gärde
1811-06-03
Bonden och Enklingen Nils Norberg Tynderö och Stångrid Bonde dottren Cajsa Stina Nilsdotter Rij
1811-09-06
Tilltänkte Bonden Olof Larsson Bymark
Bonde dottren Cajsa Brita Åkerdahl Norr Berge
1811-10-27
Unge Skatte Bonden Johan Vifstedt Vifstad Bonde dottren Brita Bergström Laggarberg
1811-12-26
Torp: Enkling: Pehr Ersson Orsill Pigan Brita Öberg Lundevallen
1811-12-29
Borgar: och Hamnfogden And: Molin Sundsvall Bond: Dottr: Helena Ridén Rij
1812-06-14
Krono Båtsman Daniel Skyttberg Söder Berge Pigan Anna Olsdotter Näs
1812-10-11
Bonden, Enklingen Olof Michelsson Åslund Sättna och Rösåsen Pig: Sigrid Olsdotter Högen
1812-11-13
Bonden Erik Nilsson Vränstad Bonde dottren Catharina Larsdotter Hamstad
1812-11-13
Torparen Abram Hansson Hamstad Pigan Magdalena Ersdotter Åkerby
1812-11-28
Förstärknings Karlen Paul Viklund Birsta Båtsmans Enkan Stina Lundstedt Söder Berge
1813-02-26
Västgötha Gårdfari Handels Betjenten Petter Pehrsson Hallin Märlo Bonde dottren Märtha Cajsa Ekström Märlo
1813-09-12
Coopværdie Båtsmannen Mathias Mejer Vifstads Skeps-Varf Båtsm: Enkan Stina Lindgren Laggarberg
1813-10-31
Bonden, Enklingen Jon Pehrsson Indahl och Bäck Bonde dottren Stina Jonsdotter Högen
1813-12-03
Sockne Skräddaren Jonas Söderström Hamstad Bonde dottren Brita Jonsdotter Horstad
1814-04-17
Båtsman Lars Näslund Gähle Bonde dottren Stina Pehrsdotter Öden
1814-11-13
Torparen Jon Jonsson Jervik Bonde dottren Anna Stina Olsdotter Vifstad
1814-11-13
Blifvande Torparen Maths Jonsson Laggarberg Bonde dottren Cajsa Gustafsdotter Laggarberg
1814-11-27
Blifvande Torparen Pehr Larsson Söder Berge Pigan Brita Olsdotter Söder Berge
1815-01-27
Bonden Anders Ersson Laggarberg Bonde dottren Sophia Bymark Laggarberg
1815-02-17
Krono Båtsman Pehr Fröling Väfland Bonde dottren Ingeborg Nilsdotter Roken
1815-05-21
Blifvande Torparen Paul Byström Lögden Bonde dottren Ingeborg Ersdotter Lunde
1815-10-01
Drängen Johan Gustafsson Fagerlund
Pigan Stina Olsdotter Väfland
1815-10-15
Torp: Gabr: Björkqvist
Pig: Cajsa Nilsdotter Horsillje
1816-05-03
Enklingen och Torparen Hans Nordin
Pigan Märtha Greta Norberg Svedje
1816-05-03
Enklingen, Gästgifvaren Göran Vifstedt
Jungfru Cajsa Lisa Holmstedt
1816-06-30
Enklingen och Sockne Lappen Pehr Nilsson Sättna och Flata Enkan Stina Jonsdotter Svedje
1816-09-29
Härads Skrifvaren, Herr Abr: Gustaf Lidinsson Horsillje Mademoiselle Ingrid Märtha Byström Horsillje
1816-10-06
Bonde Sonen Nils Ekström Horsta Bonde dottren Anna Lena Forsberg Vifsta-Varf
1816-10-08
Skatte Bonden Olof Näsman Vifstad Bonde dottren Lena Brita Froberg Vifsta-Varf
1816-10-13
Krono Båtsman Erik Backberg Hessjö och Thorsboda Pig: Cajsa Forsberg Norr Berge
1816-11-03
Bonde Sonen Göran Isaksson Skottgård Bonde dottren Johanna Nilsdotter Roken
1816-11-10
Bonden Pehr Ersson Sättna och Bjerme Bonde dottren Lena Stina Isaksdotter Skyttberg
1816-11-24
Bonde drängen Pehr Jonsson Edsgården Bonde Enkan Anna Jacobsdotter Edsgården
1817-01-06
Bruksdrängen Maths Stålberg Lögden Pig: Cajsa Maglena Samuelsdotter Rij
1817-06-24
Bonden Nils Mathsson Svedje Bonde dottr: Vallborg Olsdotter Lunde
1817-10-05
Torparen Petter Petterhofs Vistad Pigan Maja Lotta Frisk Vistad
1817-10-21
Bonden Erik Carlsson Brattland Torp: dottren Lena Jansdotter Laggarberg
1817-10-30
Unge Bonden Lars Olsson Skåttgård Bonde dottr: Sigrid Stina Michaelsdotter Väfland
1817-11-02
Rote Båtsman Carl Friman Väfland Pig: Maria Fredrica Halldin Väfland
1817-12-21
Unga drängen Jon Isacksson
Båtsmans Enkan Anna Andersdotter Laggarberg
1818-01-03
Bonde Sonen Johan Nilsson Väfland Enkan Brita Stina Ersdotter Väfland
1818-03-30
Färje-karlen och Enklingen Pehr Jansson Ahlön Båtsmans Enkan Märtha Öberg Laggarberg
1818-10-11
Rättaren och Enklingen Olof Åkerman Lögdö Bruk Bonde dottren Ingrid Cajsa Bymark Vifstad
1818-10-13
Bonde Sonen Erik Pehrsson Näs Bonde dottren Brita Cajsa Mathsdotter Skåttgård
1818-10-16
Sjomannen Erik Löfblad Sättna och Rösåsen Pigan Ingeborg Olsdotter Åkerby
1818-11-10
Bonden Lars Isacksson Skåttgård Bonde dottren Brita Larsdotter Horstad
1818-11-14
Bond: Erik Isaksson Horstad Pigan Brita Lena Olsdotter Roken
1818-11-29
Enklingen och Inhysamannen Anders Pålsson Gähle Pigan Stina Mattsdotter Gähle
1818-12-31
Torparen Göran Lagerström
Sjömans Enkan Brita Hägglund Byn
1819-03-27
Sjömannen Sven Carlsson Vifsta-Varf Pigan Anna Helena Lundholm Vifsta-Varf
1819-06-05
Torparen och Enklingen Olof Hammarberg Svedje Pig: Lisa Ersdotter Svedje
1819-07-18
Bonden Isak Isacksson Norr Kofland och Sättna Bonde dottren Maria Catharina Jansdotter Fröland
1819-10-10
Enklingen och Rote Båtsman Carl Friman Väfland Pigan Anna Brita Bymark Vifstad
1819-10-24
Bonden Anders Andersson Rij Bonde dottren Märtha Jonsdotter Rij
1820-01-09
Rote Båtsman: och Enklingen Daniel Skyttberg Söder Berge Bonde dottr: Brita Nilsdotter Söder Berge
1820-01-12
Torparen och Enklingen Lars Ersson Sättna och Öfverkofland Pig: Märtha Nilsdotter Öden
1820-10-19
Bonden Halfvar Olsson Indahl och Högsjö Bonde dottren Cajsa Stina Jonsdotter Rij
1820-10-15
Bonden Paul Ersson Lundgren Lunde Bonde dottren Märtha Stina Ersdotter Rij
1820-11-06
Blifvande Hemmansbrukaren Erik Larsson Horstad Bonde dottren Ingrid Larsdotter Horstad
1820-11-05
Bonden Olof Månsson Lundqvist Indahl och Stige By Enkan Johanna Nilsdotter Fröland
1820-11-24
Bonde drängen Isak Jonsson Lunde Bonde dottr: Märtha Brita Jonsdotter Lunde
1821-06-21
Bond: Jonas Ersson Rij Bonde dottren Brita Mathsdotter Rij
1821-06-24
Bonde drängen Hendrik Ersson Håfvid Pig: Anna Märta Larsdotter Högen
1821-06-11
Blifvande Bonden Pehr Pehrsson Sättna och Tösta Bonde dottren Barbru Ersdotter Rij
1821-11-28
Torparen och Enklingen Erik Löfgren Vifstad Enkan Ulrika Carlsdotter Söder Berge
1821-12-26
Torparen Erik Sandberg Söder Berge Pig: Anna Cajsa Abramsdotter Söder Berge
1822-01-29
Herr Magister Pehr Anders Hellzén Vifsta-Varf Mademoiselle Margareta Helena Söderberg Vifsta-Varf
1822-02-15
Enklingen och förre Gästgifvaren Göran Vifstedt Vifstad Bonde dottren Cajsa Johansdotter Horsillje
1822-03-29
Bonde drängen Lars Bolin Norr Berge Pigan Catharina Skyttberg Söder Berge
1822-06-24
Sjömannen eller Matrosen Olof Andersson Vifsta Varf Bonde dottren Maria Nilsdotter Vifstad
1822-10-13
Drängen Erik Lögdberg Lögdö Bruk Pig: Ingrid Stålberg Åkerby
1822-10-18
Bonden Erik Pehrsson Lunde Bonde dottren Anna Brita Larsdotter Vifstad
1822-11-03
Bonden Anders Andersson Skåttgård Bonde dottren Brita Märtha Laggarberg
1822-11-03
Bonden Nils Nilsson Roken Bonde dottren Anna Olsdotter Roken
1822-11-14
Borgaren och Fiskaren Nils Petter Ödman Sundsvall Bonde dottren Brita Cajsa Byström Näs
1822-11-14
Inhysesman Anders Ersson Sättna och Brödlös Torpare Enkan Greta Hindriksdotter Horstad
1822-12-10
Coopvardie Båtsm: Jonas Byström Lögden Pigan Sigrid Carlsdotter Byn
1823-06-24
Bonden Göran Skedin Horstad Bonde dottren Ingrid Nilsdotter Vänna
1823-07-20
Drängen Mathias Lindgren Högen Bonde Enkan Anna Larsdotter Högen
1823-08-03
Bonden och Enklingen Olof Ersson Ahlön och Håfvid Bonde Enkan Märtha Cajsa Boding Lunde
1823-10-12
Bondesonen Henrik Petter Isaksson Selånger och Oggestad Bondedottren Catharina Nilsdotter Fröland
1823-10-28
Bond. Pehr Jonsson Rii Bo:de dott:n Anna Cajsa Larsdotter Rii
1823-11-04
Bondesonen Stephan Nilsson Wänna Bonde dottren Cajsa Brita Larsdotter Brattland
1823-12-28
Bonden Olof Ericsson Lundgren Lunde Bonde Dottren Helena Olofsdotter Selånger och Hulljen
1824-01-27
Drängen Anders Byqvist Rij Pigan Anna Cajsa Svedström Rij
1824-06-27
B:den Math Lars Åkerby Pigan Maria Ullrica Östman Åkerby
1824-07-13
Coopvaerdie Sjömannen Eric Wikström Vifsta Bonde Dottren Brita Cajsa Bergström Edsgården
1824-08-01
B:den och Enklingen Eric Andersson Hamsta Pigan Helena Mattsdotter Indahl
1824-10-29
Bonden Lars Sundholm Holmö Tynderö S:n Bonde Dottren Brita Olofsdotter Lunde
1824-10-30
Socken Skomakaren Lars Hamberg Timmerå Kyrkobord Pigan Christina Åberg Vifsta Varf
1824-11-07
Torp. och Enklingen Lars Nilsson Sättna och Bjerme Bonde Enkan Catharina Larsdotter Mellangård
1825-01-02
Bonden Anders Bergström Edsgården Bonde Dottren Stina Lisa Nilsdotter Fröland
1825-10-18
Fjerdingsmannen Isac Norlund Märlo Häradsdomare Dottren Brita Carlsdotter Skyttberg
1826-02-09
Bonden Olof Olofsson Stålpås, Ahlnö Socken Förra Bondedottern Margaretha Nilsdotter Öden
1826-07-09 1826-06-04 Drängen och blifande Torparen Olof Bergman Berge Pigan Brita Johansdotter Berge
1826-06-29 1826-06-04 Drängen Pehr Simonsson Wifsta Pigan Segri Cajsa P:rsdotter Backman Wifsta
1826-09-19 1826-08-27 Bondesonen Aron Törnstedt Häggdånger och Dalund Bondedottren Märtha Nilsdotter Timrå och Edsgården
1826-10-15 1826-09-17 Bonden Eric Ersson Laggarberg Bondedottren Brita Olofsdotter Roken
1826-10-22 1826-09-24 Bondesonen Hindr. Strandqvist Tynderö och Skäggsta Bondedottren Märta Brita Johansdotter Mellerstbyn
1826-10-25 1826-09-24 Torparen Nils Nilsson Edsgården Pigan Märta Lisa Dawidsdotter Wefland
1826-10-15 1826-09-24 Bondesonen Lars Alin Tynderö och Afwa Bondedottren Catharina Norberg Rii
1826-10-22 1826-10-01 Torparen Eric Jonsson Frölander Fröland Torpare Dottren Catharina Jonsdotter Rii
1826-11-07 1826-10-08 Drängen Pehr Andersson Englund
Pigan Märta Byström
1827-04-03 1827-03-11 Torparen Hans Johan Norqvist Indahl och Sunnås Bondedottren Margreta Christina Ersdotter Indahl och Nyland, nu tjenande på Orsil
1827-10-17 1827-09-23 Bonden och Kyrkovärden Pehr Näsman Näs Bondedottren Elisabet Ersdotter Näs
1827-10-24 1827-09-23 Bonden Samuel Bergforss Åkerby Bondedottren Märta Elisabet Carlsdotter Brattland

1827-09-30 Bondesonen Hans Petter Hansson Myckeläng i Tynderö Socken Bondedottren Märta Mathsdotter Byn
1827-10-27 1827-10-07 Drängen Jonas Sundström Wifsta Warf Pigan Segri Lena Ericsdotter Wifsta Warf
1827-11-07 1827-10-14 Torparen Olof Olofsson Carläng och Attmar Bondedottren Anna Brita Carlsdotter Brattland
1827-11-19 1827-10-21 Bonden Pehr Nilsson Österkolsta i Selånger Bondedottren Magdalena Olofsdotter Östanskär och Indahl, nu tjenande å Orsil
1828-01-01 1827-12-09 Bond. Samuel Bergforss Sörberge Pigan Christina Mathsdotter Sörberge
1828-02-27 1828-02-03 Torparen, Enkling P. Backman Lundewallen Båtsmans Enkan Anna Brita Bymark Sättna och Norrkofland
1828-06-15 1828-05-11 Torp. Eric Ersson Westberg Hamsta Pigan Sara Stina Drake Orsil
1828-10-10 1828-09-14 Bondesonen Paulus Gerlofsson Fröland Bondedottren Ingeborg Catharina Danielsdotter Sörberge
1828-10-19 1828-09-28 BondeSonen Lars Näslund Näs i Skön Bondedottren Christina Andersdotter Gärde, nu tjenande i Skyttberg
1828-11-19 1828-10-05 Bonden Jon Jonsson Röde, Alnö Socken Bondedottren Christina Elisabeth Larsdotter Brattland
1828-11-05 1828-10-12 Afskedade Kr. Båtsmannen Lars Nyberg Sundsvall Pigan Catharina Johansdotter Wefland
1828-11-12 1828-10-19 Drängen Nils Jonsson Forssell
Pigan Maria Margreta Westling Rii
1828-12-30 1828-11-16 Bondesonen Lars Andersson Wedin Wänna Torpare Dottren Cajsa Lisa Larsdotter Sättna och Gåltjern, nu tjenande i Öden
1828-12-27 1828-11-30 Drängen Göran Eric Byström Horsta Pigan Ingeborg Ersdotter Roken
1829-03-08 1828-12-21 Torparen, Enkling Anders Andersson Ward Ljustorp och Björkom Inhysesmannen Joh. Eric Löfgrens Stjufdotter Märta Pehrsdotter Wifsta
1829-05-09 1829-04-19 Drängen Joh. Sjöström
Bonde dottren Märta Brita Andersdotter Laggarberg
1829-06-08 1829-05-10 Drängen Johan Ersson Näsman
Pigan Catharina Norsten Orsil
1829-06-17 1829-05-17 Skepparen Pet. Ahlqvist Wifsta Warf Jungfru Brita Christina Wikström Wifsta Warf
1829-08-28 1829-06-12 Bondesonen Olof Olofsson Njurunda Socken och Miösen Bondedottren Anna Brita Andersdotter Wenna
1829-10-25 1829-10-04 Inspectoren Carl Carlström
Bondedottren Catharina Nilsdotter Merlo
1829-11-13 1829-10-18 Coopw- Styrmannen Lars Johansson Wifsta Warf, född i Onsala i Hallandh
Helena Cecilia Wistedt Wifsta

1829-12-06 Bonden Carl Ersson Skyttberg Bonde dottren Brita Margreta Sjödin Färsta, Sköns S:n
1829-12-27 1829-12-06 F. d. underläkaren, Enkling Lars Åberg
Enkan Catharina Lingensjö Rii, vid Lögdö Bruk

1830-03-14 Torparen Jonas Fröling Sättna och Bjerme Bondedottren Anna Brita Nilsdotter Wefland