Vigselregister Timrċ (Alnö E:1)
Vigseldatum Lysningsdatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1830-05-01 1830-03-14 Torp. Jonas Fröling Sättna och Bjerme Bonde dottren Anna Brita Nilsdotter Wefland
1830-05-01 1830-04-11 Coopv. Styrmannen Eric Mathias Svanberg Hernösand Bondedottren Sara Märta Näsman

1830-05-23 Torp. och Enkling Lars Larsson Lunde Pigan Barbru Isaksdotter Lunde

1830-10-10 Drängen Eric Hammarberg Näs Bondedottren Anna Ersdotter Näs

1830-11-14 Förre Torparen, Enkling Eric Byström Lögdö Bruk Pigan Maria Pehrsdotter Rii

1830-12-05 Bonden Isak Nilsson Edström Edsgården Pigan Brita Lovisa Söderberg Berge

1830-12-05 Bonden Pehr Hellerström Hammal, Sköns S:n Bondedottren Lena Stina Bergström Berge

1831-__-__ Sjömannen

Pigan
Berge

1831-03-06 RepslagareGesällen Nils Bergstedt Wifsta Warf Skomakaren Lars Hambergs Enka Christina Åberg

1831-10-09 Bonden Nils Jonsson Rii Bonde Dottren Märta Brita Åkerman Byn

1831-10-16 Förre Dansmästaren Abr. Olof Allberg Hässjö och Stafre Bonde Dottren Sigrid Pehrsdotter Lunde

1831-10-16 Torparesonen Lars Davidsson Hamrin Ljustorp och Hamre Torpare Enkan Märta Ersdotter Byström Rii
1832-03-25 1832-02-25 Drängen Eric Göransson
Pigan Ingri Magdalena Andersdotter Norrberge
1832-05-__ 1832-04-15 Förre Båtsmannen, Enkling Eric Lundstedt Svedje Båtsmans Enkan Brita Skyttberg Sörberge
1832-06-14 1832-05-06 Torparen Påhl Pehrsson Lunde Pigan Brita Cajsa Olofsdotter Lunde
1832-12-27 1832-11-17 Sjömannen Johan Westman Wifsta Warf Pigan Ewa Charlotta Almlöf Berge
1832-09-14 1832-08-19 Fjerdingsmannen Olof Ljuslin Ljusta, Sköns S:n Bondedottren Sara Märta Bergman Norrberge
1832-09-22 1832-08-26 Bonden Jonas Englund Myckeläng och Tynderö Socken Bondedottren Catharina Åkerman Byn

1832-09-30 Torparen, Enkling Abraham Hansson Mellangård Pigan Anna Märta Olofsdotter Mellangård

1832-10-07 Drängen Anders Larsson Röde, Alnö Socken, född i Elfdalen i Dalarne Torpare Enkan Christina Fogellund Orsil
1832-12-26 1832-11-25 Inspectoren P. Decker
Demoiselle Julia Lowisa Hallerström

1832-12-02 Constopeln Pehr Klippström Wifsta Warf Torpare Dottren Cajsa Brita Åström Mellesbyn

1833-07-21 Coopv. Captenen Hans Åström Wifsta Warf Demoiselle Maria Justina Forsslund Wifsta Warf

1833-10-06 Torparesonen Jonas Solin Sättna och Solom Pigan Catharina Lindberg Gärde
1833-11-17 1833-10-13 Drängen Pehr Edström Edsgården Torparedottren Brita Lena Ersdotter Hamsta

1833-10-20 Bonden Eric Johansson Bergström Laggaberg Bondedottren Ingri Dawidsdotter Wennberg Wefland
1833-11-23 1833-10-27 Torpare sonen Nils Pet. Hägglund Rii Garfvare dottren Sophia Carolina Fröst Rii, ifrån Sundsvall

1834-05-18 Bondesonen Nils Nordlund Selånger och Oggesta Bondedottren Elisabeth Olofsdotter Roken

1834-09-14 Bonden Gustaf Wedin Vänna Bonde Dottren Sara Märta Andersdotter Vänna

1834-09-21 Drängen Isak Rodin Norrberge Pigan Anna Märta Eliædotter Norrberge

1834-11-23 Torparen, Enkling Olof Johansson Ljustorp och Edsta Bonde Enkan Margareta Nilsdotter Öden
1835-03-25 1835-02-01 Bondesonen Paulus Fröman Fröland Pigan Christina Ödlund Fröland
1835-03-20 1835-03-08 Skräddare Gesällen Carl Gustaf Andersson Sundsvall Pigan Sophia Fr. Söderbom Wäfland
1835-05-28 1835-04-19 Sjömannen Anders Nilsson Brandby S:n i Skåne Kyrkoväktare dottren Ewa Christina Larsdotter
1835-09-09 1835-05-10 Bonden Maths Mathsson Lunde Pigan Märtha Stina Nylander Rii
1835-07-19 1835-06-28 Glasblåsaren Olof Christian Sjödin Skönvik Bondedottren Ingri Märta Fröberg Fröland
1835-07-25 1835-07-05 Torparen Lars Larsson Lunde Pigan Greta Cajsa Nylander Lunde

1835-09-27 Bondesonen Olof Timonsson Hässjö och Stafrid Bonde Dottren Anna Greta Jonsdotter Rii
1835-11-01 1835-09-27 Sjömannen Nils Edström Edsgården Bonde Dottren Catharina Nilsdotter Vänna
1835-10-30 1835-10-04 Krono Båtsmannen Jonas Carlsson Skyttberg Hamsta Pigan Sara Märta Jernberg Skyttberg
1836-04-15 1836-03-13 Bonden Nils Wedin Öden Bondedottren Sara Cajsa Pehrsdotter Öden
1836-06-19 1836-04-17 Bonden Olof Höglund Selånger och Huljen Bondedottren Ingri Greta Isaksdotter Laggarberg

1836-06-12 Torparen Nils Magnus Winroth Westanå Bruk Pigan Carolina Dorothea Olofsdotter Lunde
1836-11-12 1836-10-23 Drängen Johan Eliasson Svedje Pigan (Lappdotter) Anna Johansdotter
1836-12-09 1836-11-06 Drängen Johan Jacob Edwardsson Wefland, född i Indahl och Säter Pigan Brita Magdalena Dawidsdotter Wefland
1836-12-11 1836-11-13 Bondesonen Lars Nilsson Ljustorp och Frötuna Bondedottren Margretha Ersdotter Laggarberg
1837-01-06 1836-11-20 Bondesonen Erik Fröberg Fröland Bonde dottren Lena Sophia Bergström Laggarberg
1837-03-05 1837-02-05 Torparen Jon Olofsson Alnön och Gista Pigan Christina Pehrsdotter Vifsta Varf
1837-10-22 1837-10-01 Varfs Arbetaren Jon Pehrsson
Pigan Greta Ulrika Olofsdotter Vifsta Varf
1837-11-14 1837-10-08 Bondesonen Abram Abramsson Åkerberg Åkerby Bonde Dottren Märta Lena Ersdotter Hamsta
1837-11-19 1837-10-15 Coopwaerdi Styrmannen Pehr Ullmark Wifsta Warf Bondedottren Brita Sofia Ekström Berge
1837-12-14 1837-10-22 Bonden Erik Ersson Lunde Bondedottren Brita Christina Ersdotter Laggarberg
1837-11-10 1837-10-22 Torparen Seger Nylander Harfvom, Indahls S:n Bondedottren Ingri Märta Mathsdotter Lunde
1838-11-02 1838-06-24 Bergs Notarien H:r August Wilhelm Fahlström Geijersholms Bruk i Carlstads Stift Demoiselle Hedwig Amalia Catharina Almqvist Wifsta Warf
1838-10-26 1838-10-07 Styrmannen Gregorius Ågren Wifsta Warf Bondedottren Cathrina Ekström Sörberge
1838-11-24 1838-10-14 Timmermannen, Enkling Hindr. Hallgren Sundsvall Torparedottren Brita Åslund Laggarberg
1838-11-20 1838-11-04 Bondesonen Jonas Norberg Hamsta Bonde Dottren Anna Brita Höglund Högen
1839-05-04 1839-03-24 Sockneskräddaren Pehr Säter Wenna Bondedottren Märta Ersdotter Hamsta
1839-09-01 1839-08-11 Sjömannen Erik Olofsson Wahlberg Wifsta Warf, född i Själewad Timmermansdottren Brita Stina Sjöström Wifsta Warf

1839-09-30 ????glasfabrikanten Carl Ulrik Lundquist Skönvik Jungfrun Brita Greta Gisslén Väfland, född i Ragunda
1839-10-29 1839-10-06 Klockaren Jonas Viklander Vifsta Nämndemans Dottren Ingrid Cajsa Näsman Skottgård

1839-10-20 Torparen Nils Jonsson Åse, Indahls Socken Pigan Elsa Carolina Fridman Wefland

1839-11-03 Båtsmannen Nils Jonsson Näslund Rii Pigan Christina Jonsdotter Rii
1840-11-20 1840-10-18 Drängen Erik Carlsson Edsgården Torparedottren Margreta Christina Dahlquist Indahl och Åse
1840-11-27 1840-10-25 Torparen Olof Lundquist Mellangård Torparedottren Elisabeth Christina Backlund Mellangård
1841-01-03 1840-12-20 Blifwande Bonden Anders Widman Wifsta Pigan Märta Greta Westberg Wifsta, född i Indahl

1841-01-31 Bruksarbetaren, Enkling Olof Andersson Dahlberg Lögdö Bruk Pigan Ingri Lisa Ersdotter

1841-09-26 Drängen och blifvande Torparen Erik Jonas Dalin
Torpare Dottren Catharina Norberg Sörberge
1841-12-20 1841-09-26 Bonden Jonas Lundgren Lunde Pigan Christina Jonsdotter Lunde

1841-09-26 Nämndemannen och Kyrkovärden, Enkling Pehr Pehrsson Edsta, Ljustorps Socken Bondedottren Brita Margreta Laurin Laggarberg

1841-11-07 Klensmeden Lars Nyberg Svartvik, född i Ljustorp Arbetskarlsdottren Barbara Christina Bjelkström Wifsta Warf

1841-11-21 Arbetskarlen Pehr Wikström Wifsta Warf, född i Skellefteå Pigan Brita Cajsa von Ahn Lunde
1842-01-06 1841-11-28 Bonden Erik Jonsson Högen Bondedottren Christina Nilsdotter Merlo
1842-02-13 1842-01-16 Drängen och blifvande Torparen Anders Jonsson Wallström Näs Dotter Margreta [Löf]
1842-02-17 1842-01-30 Drängen Pehr Olof Norberg Berge Pigan Ingri Stina Friman Merlo

1842-04-03 Gjutaren Carl Jonas Lögdberg Lögdö Bruk Bonde Enkan Anna Cajsa Larsdotter Rii
1842-06-12 1842-04-24 Kr. Båtsmannen Jonas Friman
Pigan Anna Lisa Dahlström Fröland
1842-06-26 1842-05-08 Bonden Per Erik Blomqwist Åkerby Torparedottren Ingri Cajsa Andersdotter Orsill
1845-01-25 1842-05-29 Torparen, Enkling Pål Pehrsson Lunde Torparedottren Cathrina Christina Hammarberg Swedje
1842-06-19 1842-06-05 Styrmannen Peter Petersson
Timmermansdottren Märtha Brita Carlsson Wifsta Warf
1842-07-10 1842-06-12 Fjerdingsmannen, Nämndemannen och Bonden Anders Tjernberg Sättna och Gårdtjern Nämndemansdottren Brita Christina Norberg Rii
1842-08-07 1842-06-12 F.d. Bonden, Inhysesmannen Olof Ersson Indahl och Östanskär Enkan Catharina Nilsdotter Lunde
1842-07-10 1842-06-12 Bonden Christofer Laurin Laggarberg Bondedottren Cathrina Jonsdotter Höglund Högen
1842-07-17 1842-07-03 Torparen Jonas Strandberg Norrberge Pigan Stina Cajsa Hallin Sörberge
1842-11-04 1842-09-18 Drängen Pehr Johan Hedberg Horsta Pigan Brita Christina Gumse Laggarberg
1842-10-16 1842-09-18 Drängen Jonas Pet. Wikström Näs Bondedottren Brita Lisa Ersdotter Näs
1842-10-23 1842-10-02 Drängen och blifwande Bruksarbetaren Abraham Domeij
Bondedottren Helena Jonsdotter Höglund Högen

1842-11-13 Drängen, (blifvande Torparen) Anders Pet. Sellbom Mellangård Torparedottren Lena Cajsa Ersdotter Mellangård
1843-02-16 1843-01-22 Sjömannen Olof Nordin
Färjemans Enkan Christina Strandberg Sörberge
1843-02-19 1843-01-22 Färgaren Clas Magnus Röström Tuna Bondedottren Ingri Erika Ekström Sörberge
1843-03-24 1843-02-26 Timmermannen Olof Jonsson Wifsta Warf Arbetskarlsdottren Catharina Hellström Wifsta Warf
1843-07-16 1843-06-11 RoteBåtsmannen, Enkling Hindr. Ahlman
Pigan Segri Ulrika Edström Hässjö och Strand
1843-07-16 1843-06-18 Bonden, Enkling Lars Andersson Wenna Bondedottren Christina Abrahamsdotter Åkerby
1843-10-27 1843-09-24 Torparen Gabriel Hansson Näs Torparedottren Stina Magdal. Johansdotter Näs
1843-11-09 1843-09-22 Drängen Erik Näsberg Skyttberg Pigan Anna Öst Skyttberg
1843-11-09 1843-10-01 Bonden Paulus Melén Merlo Pigan Anna Stina Larsdotter Merlo

1843-10-08 Torparen Jonas Olof Dahlbom Högom, Selångers Socken Torparedottren Anna Stina Meijer Laggarberg
1843-11-18 1843-10-15 Drängen Olof Demetrius Sjöblom Skyttberg Pigan Brita Christina Pehrsdotter Skyttberg
1843-11-17 1843-10-22 Drängen Lars Larsson Lundgren Berge Torpare Enkan Brita Nilsdotter Fröland
1843-11-23 1843-10-29 Bondesonen Erik Gustaf Bergström Laggarberg Pigan Märta Johanna Byström Fröland
1843-11-27 1843-10-29 Bonden Pehr Johansson Mellesbyn Bondedottren Brita Maria Fröberg Fröland
1843-11-30 1843-11-05 Bonden Pehr Pehrsson Stolpås, Alnö Socken Bondedottren Lisa Greta Göransdotter Wenna
1844-09-15 1844-08-11 Tunnbindarelärlingen Nils Joh. Norling Skönsmon Pigan Anna Brita Näs Wifsta

1844-09-01 Torparen, Enkling Jonas Tjernlund Vestansjö, Hässjö Socken Bondedottren Sara Christina Bergman Sörberge
1844-10-07 1844-09-08 Torparesonen Pehr Ol. Norberg Sörberge Torparedottren Brita Eugenia Olofsdotter Lunde
1844-11-04 1844-09-22 Bondesonen Erik Näsman Hugsta, Sköns Socken Bondedottren Märta Erika Ersdotter Näs
1844-11-21 1844-10-27 Bonden Olof Åkerberg Åkerby Bondedottren Märta Lisa Näsman Wifsta
1845-01-06 1844-11-24 Förre Bonden Göran Andersson Horsta Bondedottren Lisa Johanna Larsdotter Skottgård
1845-03-01 1845-01-05 Bonden, Enkling Lars Sundholm Lunde Bondedottren Märta Lisa Byström Lunde
1845-04-04 1845-03-02 Coopw. Styrmannen C. P. Faxén
Bondedottren Anna Brita Johansdotter Wifsta
1845-05-09 1845-03-09 Arbetskarlen Erik Ol. Wallström Wifsta Warf, född i Indahl Bondedottren Märta Stina Jonsdotter Lundgren Rii

1845-04-27 Drängen Johan Olof Renman Rii, född i Indahl och Östanskär Pigan Nora Cajsa Lingensjö Rii
1845-06-15 1845-05-18 Byggmästaren Johan Bergforss Åkerby Bondedottren Märta Jonsdotter Höglund Högen

1845-08-03 Prosten och Kyrkoherden, H:r Gust. Edv. Rhén Elfkarleby Demoiselle Brita Dorothea Tengbom Wifsta
1845-08-21 1845-08-03 Schatullmakaren Johan Hägglund
Demoiselle Sara Helena Tengbom Wifsta
1845-09-21 1845-08-24 Sjömannen Carl Abraham Öberg Född uti Indahl Torparedottren Ewa Pehrsdotter Hamsta
1845-09-26 1845-08-31 Styrrmannen Hans Petter Carlsson Wifsta Warf Bondedottren Hedda Catharina Bergman Sörberge
1845-10-05 1845-09-14 Sockneskräddaren Erik Sjölund
Torparedottren Johanna Gustava Fogellund Orsil
1845-10-16 1845-09-14 Sockneskomakaren Anders Pet. Hallin Indahl Torparedottren Märta Greta Kårwall Lunde
1845-11-02 1845-09-28 Bondesonen Pehr Pehrsson Våle, Tynderö Socken Bondedottren Cajsa Brita Pehrsdotter Lunde
1845-12-05 1845-11-09 Byggmästaren Joh. Th. Unander Wifsta Warf Demoiselle Anna Lovisa Holmberg Merlo
1845-12-07 1845-11-16 Bonden Anders Ersson Norberg Hamsta Skräddaredottren Christina Elisabet Nygren
1846-01-06 1845-11-23 Coopvardie Timmermannen Johan Erik Dahlgren W. Warf, född i Wibyggerå Timmermansdottren Cajsa Lena Ödlund W. Warf
1845-12-28 1845-11-23 Drängen Olof Wallström Wifsta Pigan Juliana Jonsdotter Wifsta
1846-01-11 1845-12-07 Drängen, blifvande Torpare Jonas Nilsson Östberg Född i Indahl Arbetskarlsdottren Ingri Märta Isaksdotter Lögdö Bruk
1846-03-08 1846-02-01 Rote Båtsmannen Samuel Fröling
Pigan Brita Maria Mellin Mellesbyn
1846-04-20 1846-04-05 Torparen Gustaf Westman Lunde Pigan Cajsa Magdalena Nyman Berge
1846-11-29 1846-10-11 Arbetskarlen Erik Jonas Gårdlund Wifsta Warf Pigan Anna Catharina Jonsdotter Wifsta Warf
1846-11-10 1846-10-11 Bonden Hans Olof Carlsson (Hamsta) Mellangård Nämndemansdottren Brita Cajsa Brattlund Brattland
1846-11-07 1846-10-18 Bonden Jonas Norberg Högen Torpare dottren Christina Catharina Näslund Öden
1846-11-08 1846-10-18 Blifvande Torparen Lars Hamberg Högen Pigan Anna Greta Lundstedt Orsil
1846-12-08 1846-11-08 Drängen och blifwande Bonden Olof Larsson Mellangård Pigan Greta Sofia Åkerberg Mellangård
1847-01-02 1846-11-22 Bondesonen Carl Brattlund Brattland Bondedottren Catharina Ersdotter Högen
1847-03-12 1847-01-24 Drängen Jonas Olof Strandberg Edsgården Pigan Märta Sundström Edsgården
1847-04-05 1847-03-07 Bonden Olof Näsman Vifsta Bondedottren Cajsa Lisa Pehrsdotter Vifsta
1847-06-01 1847-05-16 Blifvande Torparen Jonas Löfström Fröland Pigan Elisabeth Olofsdotter Fröland
1847-06-19 1847-05-23 Bondesonen Olof Sundman Svedje Pigan Anna Stina Jonsdotter Svedje
1847-08-18 1847-05-23 Arbetaren Johan Molin Wifsta Warf Pigan Brita Cajsa Westberg Berge
1847-08-14 1847-06-27 Drängen och blifvande Torparen Anders Ersson Svedje Pigan Margreta Erika Vestling Född å Lögdö Bruk
1847-10-10 1847-09-12 Drängen och blifvande Arbetaren Nils Berlin Vifsta Varf Pigan Ingri Stina Westphal Född i Sättna
1847-10-07 1847-10-03 Arbetaren Joh. Peter Borgström Vifsta Warf Pigan Sophia Johanna Bjelkström
1847-11-19 1847-10-10 Torparesonen Carl Johan Söderström Horsta Pigan Sara Maria Friman Fröland
1847-10-14 1847-10-10 Bonden Erik Norberg Hamsta Bondedottren Brita Jonsdotter Höglund Högen

1847-11-14 Drängen och blifvande Torparen Pehr Nilsson Rii Pigan Maria Ersdotter Rii
1848-01-06 1847-11-14 Sjömannen Joachim Häggström Född i Skellefteå Timmermansdottren Cajsa Märta Bergman Wifsta Warf
1848-01-01 1847-11-21 Drängen Pehr Nilsson Rii Pigan Maria Ersdotter Rii
1848-06-24 1848-05-28 Drängen Jonas Berglund Bjerme, Sättna Socken Torparedottren Lisa Cajsa Ersdotter Skottgård
1848-06-24 1848-06-04 Färjemannen Nils Berglund Lunde Pigan Märta Cajsa Olofsdotter Lunde
1848-07-28 1848-07-09 F. Bonden, Enkling Carl Isaksson Mellangård Bonde Enkan Anna Märta Pehrsdotter Wenna
1848-09-17 1848-08-27 Collega wid Härnösands Trivial Skola, Gymnasii vice Adjuncten Magister Daniel Haqwin Forssberg
Demoiselle Anna Christina Adolphina Leiditz Wefland
1848-12-01 1848-09-24 Drängen Jon Pett. Pehrsson Rii Pig. Brita Häggblad Rii
1848-10-31 1848-10-01 Factorn Paul Bergman Sörberge Bondedottren Christina Regina Bergforss Sörberge
1848-11-06 1848-10-08 Bonden Olof Ersson Byn Pigan Cajsa Brita Johansdotter Östanskär, Indahls Socken
1848-12-15 1848-10-22 Segeldukswäfwaren Carl Gustaf Magnusson Wifsta Warf Pigan Brita Nyström
1849-01-07 1848-11-05 Båtsmanssonen och blifvande Torparen Nils Pet. Söderberg Sörberge Torparedottren Catharina Ulrika Åkerberg Åkerby
1849-04-09 1849-02-18 Sågaren Jonas Björkman Wifsta Warf, född i Piteå Smedsdotter Maria Ulrica [Bengstelius] Wifsta Warf
1849-04-01 1849-03-11 Drängen Lars Erik Nygren Sörberge Pigan Cajsa Brita Bolin Sörberge
1849-07-13 1849-05-20 Bondesonen Erik Jonas Lundgren Rii Torpare dottren Brita Cajsa Nilsdotter Rii, född i Sättna och Vestansjö
1849-08-19 1849-07-15 Mästerswen Erik Byström Åwike Bruk, född å Lögdö Bruk Pigan Märta Stina Wågberg Född å Lögden
1849-11-11 1849-09-30 Sjömannen Nils Åkerlund Wifsta Warf, född i Hägdånger, Häggsjö Pigan Anna Margr. Hallström Indahl och Kjäfsta
1849-11-02 1849-09-30 Drängen Johan Olof Nyström Wefland Pigan Brita Lisa Lundstedt Wefland
1849-12-30 1849-11-18 Arbetskarlen Erik Holmberg Wifsta Warf, född i Holm Arbetskarlsdottren Catharina Gustafwa Bergius Wifsta Warf, född å Lagforss
1849-12-28 1849-11-18 Torparesonen Isak Åkerberg Åkerby Pigan Brita Elisabet Skyttberg Sörberge
1850-01-27 1850-01-06 Blifvande Torparen Gustaf Nyström Horsta, född i Sättna Pigan Brita Märta Andersdotter Merlo, född i Sättna

1850-02-03 Segelduksväfwaren Carl Johan Gustafsson Wifsta Warf, född i Linköping Pigan Stina Cajsa Vesterlund Wifsta Warf, född i Anundsjö

1850-03-31 Smeden Carl Pet. Lögdqvist Född å Lögden Pigan Johanna Cathrina Westlinder Född i Liden

1850-04-21 Arbetskarlen Lars Strandqvist Wifsta Varf, född i Skön Pigan Stina Brita Ersdotter Wifsta Varf, född i Holm

1850-06-09 Arbetskarlen Nils Nordin Sundsvall, född i Skogs Socken och Ofwaned Torparedottren Lena Brita Löfblad Wifsta
1850-07-29 1850-06-23 Stads- och Lazaretts Läkaren, Medicinæ Doctorn och Chirurgie Magistern, Herr Olof Daniel Bagge Sundsvall, född i Uddevalla Demoiselle Christina Margreta Justina Hellzén Född i Timrå

1850-08-25 Bonden Nils Olof Åström Gäle, född i Njurunda Bondedottren Märta Brita Söderström Wefland, född uti Indahl
1850-10-22 1850-09-22 Bondesonen Nils Erik Rodin Roken Häradsdomaredottren Lisa Erika Näsman Skottgård

1850-09-22 Bondesonen Nils Olof Brattlund Brattland Torparedottren Brita Märta Säter Wänna

1850-09-22 Tillträdande Bonden Jonas Nylander Sättna och Bjerme Bondedottren Anna Cajsa Pehrsdotter Skyttberg
1850-11-17 1850-09-29 Rote Båtsmannen Erik Pet. Norling Skön, född i Skön Pigan Ingri Märta Strandqwist Öden, född i Skön

1850-10-13 Segelduksväfwaren Johan Jonas Nyberg Wifsta Warf Pigan Märta Stina Ersdotter Wifsta Warf, född i Nätra och Näske

1850-10-13 Blifvande Torparen Pehr Stafverberg Rii, född i Stafre, Ljustorps Socken Pigan, Barnhusbarn Clara Wilhelmina Metker Sörberge, född i Stockholm

1850-10-27 Torparen Erik Hammarberg Svedje Pigan Margreta Christina Lögdsten Född å Lögden

1851-02-02 Bonden Pehr Bergström Skyttberg Bondedottren Stina Lisa Stefansdotter Brattland

1851-03-16 Upsättaren Erik Martin Berglund Lögdö Bruk Bondedottren Cathrina Margreta Blomqvist Åkerby

1851-04-20 Sockneskräddaren Johan Erik Hägglund Född i Hägdånger Torparedottren Catharina Christina Olofsdotter Merlo

1851-05-25 Drängen (blifvande Torparen) Nils Dawid Edström Edsgården Pigan Cajsa Brita Ödlund Edsgården, född i Gista på Alnön

1851-06-22 Drängen Nils Nilsson Löfstedt Solom, Sättna Socken Pigan Sara Christina Andersdotter Näs, född i Sättna och Solom

1851-06-22 Bondesonen Erik Olof Sundberg Wike, Stigsjö Socken Nämndemansdottren Ingri Märta Brattlund Brattland

1851 Torparen Lars Magnus Hallin Kårsta af Indahls Socken Bondedottren Märta Petronella Hansdotter Byn

1851-10-05 Bondesonen Mikael Christiansson Strand, Hässjö S:n Bondedottren Lowisa Cath. Fröman Berge

1851-10-26 Bondesonen Aron Törnstedt Edsgården Torparedottren Sara Märta Strandberg Sörberge

1851-11-02 Rote Båtsm., Enkling Jonas Skyttberg
Bondedottren Margreta Andersdotter Öden

1851-11-02 Hemmansbrukaren Carl Sjödin Hamsta, född i Styrnäs Bondedottren Cathrina Elisabet Pehrsdotter Hamsta

1851-11-09 Bonden Mathias Lundgren Rii Pigan Segri Christina Wiberg Född på Alnön

1852-01-18 Sjömannen Alexander Olsson Född i Onsala vid Götheborg Timmermansdottren Christina Johanna Solin Wifsta Warf

1852-04-25 Arbetskarlen Lars Christian Sjölund Skyttberg Sjö Captens dottren Brita Johanna Svanberg Skyttberg

1852-05-02 Torparen Jonas Högstedt Frötuna, Ljustorps S:n Torpare dottren Segri Cajsa Simonsdotter Rii, född i Ljustorp

1852-05-02 Blifvande Torparen Nils Främling Wefland, född i Refsund Pigan Brita Stina Hindriksdotter Wefland, född i Helsingland, Hassela Sockn

1852-06-27 Bonden Erik Byström Lunde Pigan Anna Märta Olofsdotter Lunde, född i Selånger

1852-08-15 Sjömannen Ol. Nikl. Wiström Född i Sundsvall Skeppare dottren Anna Magdlena Lindström Sörberge

1852-09-05 Sjömannen Erik Hellström Wifsta Warf, född i Brunflo Pigan Erika Christina Backman

1852-10-31 Torparesonen Erik Christofer Sundström Brattland Torpare dottren Ingri Erika Löfblad Wenna

1852-11-07 Drängen, Barnhusbarn Carl Fritze Johan [Ödlund] Öden Pigan Cajsa Brita Friman Öden

1852-11-14 Drängen Er. Pet. Strandberg Berge Pigan Sara Fredrika Ödlund Född på Alnön

1852-11-14 Torparesonen Johan Peter Wallgren Norrberge Torparedottren Christina Charlotta Norström Norrberge, född i Skön

1852-11-21 Bondesonen Anders Bergman Öden, född i Gnarps S:n Pigan Anna Lena Byström Öden

1853-03-06 Hyttmästaren Johan Gustaf Norman Skönviks Glasbruk Bondedottren Lovisa Cathrina Edström Sörberge

1853-04-03 Bonden Johan Wedin Westland, Sköns Socken Bondedottren Maria Juliana Hansdotter Wifsta Warf, född i Häggdånger

1853-04-03 Sågkarlen Jonas Selander Wista Warf, född i Nätra Sjömansenkan Sofia Joh:a Bergström Född å Wifsta Warf

1853-09-11 Bonden Aron Emanuel Blomqvist Åkerby Bondedottren Ingri Christina Jonsdotter Född i Tynderö

1853-09-18 Drängen Pehr Löf Merlo, född i Jemtland, Hackås Socken Pigan Catharina Elfström Född i Stöde

1853-09-18 Torparen Erik Hammarberg Svedje Pigan Märta Brita Jonsdotter Född i Indahl

1853-09-25 Drängen Johan Dalin Sundsvall, född i Ljustorp Torparedottren Cajsa Christina Skyttberg Sörberge

1853-10-16 Drängen Pehr Nilsson Född i Jemtland, Rödö S:n Pigan Märta Cajsa Larsdotter

1853-10-23 Drängen Jonas Näslund Född i Hässjö Pigan Margreta Cathrina Melin

1853-10-23 Bondesonen Pehr Frånberg Född i Gudmundrå Bondedottren Maria Catharina Stadin Horsta

1853-11-20 Hemmansegaren, Enkling Anders Söderlund Huli, Selångers S:n, född i Gudmundrå Kyrkovärdsdottren Anna Catharina Edström

1853-12-04 Kyrkovärdssonen Pehr Näslund Skyttberg Bondedottren Märtha Brita Edström SörBerge

1854-02-12 Arbetskarlen Johan Selander Wifsta Warf, född i Nätra Pigan Carin Pehrsdotter Wifsta Warf, född i Sidensjö

1854-03-05 Sjömannen Mårten Hallgren Wifsta Warf, född i Jämtland, Hallens S:n Arbetskarlsdottren Märta Regina Båg Wifsta Warf, född på Frösön

1854-04-09 Timmermannen, Enkling Lars Hamberg Wista Warf Pigan Sara Christina Mathsdotter Öberg Född i Ullånger

1854-04-23 Bonden Olof Sjöberg Hamsta, född i Nysätra Bondedottren Anna Christina Larsdotter Socknestugan

1854-04-23 Lappmannen, Enkling Pehr Nilsson Sättna, född i Skön Pigan Elsa Cathrina Carlsdotter Svedje, född i Nordmaling

1854-__-__ Contapeln Pehr Ol. Sandström Wifsta Warf, född i Ullånger Timmermans dottren Anna Häggblad Wifsta Warf, född i Nordingrå

1854-05-14 Hemmansegaren Nils Nyberg Hamsta, född i Nysätra Pigan Carin Andersdotter Hamsta, född i Hammerdahl

1854-05-28 Timmermannen Olof Peter Sundström Wifsta Warf Pigan Anna Brita Arnfelt Född i Nordingrå

1854-06-11 Arbetskarlen Olof Wifsta Warf, född på Alnön Timmermansdottren Maria Johanna Domeij Wifsta Warf, född i Umeå

1854-06-18 Sockneskomakaren Er. Pet. Byström Född i Skön Pigan Segri Brita Nilsdotter Roken, född i Njurunda

1854-07-23 Drängen Hindr. Westman Lunde, född i Stigsjö Bondedottren Anna Greta Mathsdotter Lunde

1854-08-20 Skeppsbyggmästaren och Coopw. Captenen Johan David Nordström Sundsvall Sjöcaptens dottren Brita Mathilda Jansson Wifsta

1854-08-27 Bonden Peter Sjödin Birsta Pigan Christina Ulrika Molin Född i Skön

1854-09-17 Hemmansegaren Jonas Petter Åström Laggarberg, född i Njurunda Bondedottren Anna Christina Pehrsdotter Lunde, född i Ljustorp

1854-09-17 Arbetskarlen Pehr Pehrsson Merlo Pigan Greta Lisa Lundqvist Högen

1854-10-01 Drängen Erik Dahlberg Orsil, född i Rättvik Pigan Christina Johanna Pehrsdotter Orsil, född i Sättna

1854-10-01 Drängen Joh. Lundgren Orsil, född i Sättna Pigan Märta Lisa Pehrsdotter Orsil, född i Sättna

1854-10-15 Arbetaren Nils Peter Holmberg Wifsta Warf Timmermans dottren Johanna Christina Bergius Född å Lagfors
1854-11-14 1854-10-15 Bonden och Kyrkovärden Lorenz Edström Edsgården Gästgifware Enkan Brita Christina Edberg Wifsta, född i Ljustorp

1854-10-29 Torparen Lars Åström Horsta, född i Ljustorp Bondedottren Anna Elisabet Åslund Horsta, född i Ljustorp

1854-11-05 Drängen Olof Sandberg Wifsta Warf, född i Nätra Timmermans Dottren Lucia Æstansdotter Wifsta Warf, född i Hallen

1854-11-26 Bokhållaren Erik Johan Hammarberg Wifsta Warf, född på Lögden Hushållerskan Christina Björk Född i Sunne (Jämtland)

1854-12-03 Färgerifabrikör Lars Fr. Bern Sundsvall Factors-dottren Margreta Brita Bergman Berge

1854-12-03 Drängen Lars Gustaf Mathsson Åkerby Bondedottren, pigan Anna Greta Selin Född i Selånger

1855-02-18 Torparen Erik Peter Näslund Öden Torparedottren Cathrina Margreta Jonsdotter Högen, född i Skön

1855-04-22 Sjömannen Jöns Peter Ödlund Vifsta Varf, född i Ahlnön Timmermansdottren Brita Margreta Båg Född i Brunflo

1855-05-13 Drängen (Torpareson) Johan Erik Nyberg Merlo, född i Gudmundrå Pigan (Torparedotter) Elisabet Cathrina Höglin Merlo, född i Häggdånger
1855-07-12 1855-06-10 Bondesonen Lars Olof Westerlund Sättna Socken Bondedottren Christina Elisabet Ersdotter Laggarberg

1855-06-24 Drängen Erik Jonas Pehrsson Mellangård, född i Sättna Torpare dottren Cajsa Elisabet Abrahamsdotter Mellangård

1855-09-09 Afksedade Båtsmannen, Enkling Jonas Fröling Född i Sättna Pigan Brita Cajsa Pehrsdotter Merlo, född i Sättna

1855-09-02 Bondesonen Nils Pet. Ytterbom Byn, Sättna Socken Bondedottren Märta Brita Näslund Skyttberg

1855-09-09 Arbetskarlen Nils Olof Lindgren Sundsvall, född i Indahl Timmermans dotter Brita Margreta Bergman Född i Skefteå
1855-11-04 1855-10-07 Bruksarbetaren Maths Lögdgren Lögdö Br. Bondedottren Johanna Hallin Byn, född uti Indahl

1855-10-07 Drängen Pehr Ol. Boding Född i Ljustorp Torparedottren Cajsa Brita Frölander

1855-10-21 Drängen Simon Göransson Morin Född i Jemtland, Klöfsjö Socken Pigan (Barnhusbarn) Fredrika Pehrsdotter Född i Stockholm

1855-11-25 Rotebåtsmannen (Barnhusbarn) Christian Lundstedt Född i Stockholm Pigan Anna Greta Fegelin Född å Lögdö Bruk

1855-11-25 Drängen Johan Bergström Berge Pigan Cajsa Stina Larsdotter Berge, född i Skön

1855-12-02 Drängen Christopher Lindberg Sörberge, född i Ljustorp Torparedottren Anna Bergman Norrberge

1856-01-13 Bondesonen Göran Lagerlund Laggarberg Bondedottren Cajsa Märta Jonsdotter Född i Sättna

1856-03-02 Afskedade Krono-arbetskarlen Johan Olof Löfgren Wifsta Warf, född i Westmanland, Kila Socken Pigan Anna Cajsa Söderqvist Wifsta Warf, född i Skön
1856-09-03 1856-04-06 Torpare-sonen Olof Bolin Norrberge Pigan Lisa Cajsa Bohman Norrberge, född i Arnäs
1856-07-13 1856-05-25 Arbetskarlen Anders Johan Hammarberg Sund, Sköns S:n, född på Lögden Torpare dottren Sara Märta Englund Rii

1856-06-08 Torparen, Enkling Anders Sjöblom Vefland, född i Sköns S:n Sjömans-enkan Cajsa Brita Nacksten Född i Indahl

1856-06-22 Fjerdingsmanssonen Nils Åhlén Sättna Fjerdingsmansdottren Christina Carolina Norlund Skyttberg, född i Tuna

1856-07-06 Drängen Nils Nylander Sörberge, född i Långsele Pigan Märta Sofia Tjernberg Sörberge

1856-07-06 Bondesonen Johan Olof Sjöberg Född i Skön Bonde-enkan Märta Erika Näsman Näs

1856-10-12 Sockenskomakaren Erik Niklas Löfblad
Orgelnists och Klockaredottren Christina Magdalena Lidén Född i Hernösand

1857-04-26 Arbetskarlen Olof Olofsson Wifsta Warf, född i Indahl Arbetskarlsdottren Ulrica Domeij Wifsta Warf, född i Umeå

1857-06-21 Bonden Maths Rodin Roken Bondeenkan Elisabet Erika Rodin född Näsman Fröland

1857-06-28 Torparen Jonas Westberg Hamsta Pigan Anna Margreta Rodin

1857-07-05 Handelsbetjenten Anders Carlsson Bro Född i Östergöthland, Vånga Socken Svarfvaredottren Märta Helena Lundqvist Wifsta Warf, född i Brunflo

1857-09-13 Torparesonen Halfvar Peter Backlund Indahl och Arklo Bondedottren Christina Christiansdotter Wifsta Warf
1857-10-09 1857-09-20 Torpare-sonen Anders Jonas Sättlin Rii Torpare dottren Cajsa Maria Hamrin Rii

1857-04-05 Sjömannen Peter Anton Larsson Sundsvall, född i Bygdeå Pigan Sofia Carolina Wennström Född i Umeå stad

1857-11-08 Sjömannen (Barnhusbarn) Frans Gustaf Theodor Kjellberg Född i Stockholm Pigan Sara Brita Isaksdotter Merlo, född å Lögden

1857-11-08 Bondesonen Pehr Olof Sundin Svedje, född i Jemtland, Sunne Socken Bondedottren Sara Christina Hansdotter Byn

1857-11-15 Arbetaren Mathias Sjoström Wifsta Warf, född i Wiksjön Bondedottren Ingri Margreta Pehrsdotter Född i Sättna

1857-11-22 Snickaremästaren Jonas Peter Nordqvist Sundsvall, född i Hernösand Torpare-dottren Elisabeth Maria Nilsdotter Edström Edsgården

1857-12-06 Torparesonen Jon Ol. Norsten Östanskär, Indahls S:n Smedsenkan Lisa Magdalena Norberg Johansdotter Wifsta Warf, född i Nora

1858-07-11 Coopv. Captenen Charsten Mathæus Eltvedt Porsgrund i Norrige Byggmästare dottren Mamsell Erika Helena Hägglund Wifsta Warf

1858-08-01 Krono Länsmannen, tjenstförrättande Räntmästaren i Hernösand Axel Adolf Hagman Ljustorp, född i Sundsvall Befallningsmansdottren, Mamsell Christina Cathrina Nordberg Orsil

1858-08-08 Bonden Magnus Ersson Sättna och Gårdtjern Bondedottren Anna Brita Pehrsdotter Wefland, född uti Indahl

1858-08-01 Sjömannen Magn. Theodor Wiström Sundsvall Sjömansenkan Anna Magdalena Lindström Wifsta Warf

1858-09-19 Timmermannen Erik Backlund Wifsta Warf Arbetare-dottren Cathrina Magdal. Lindström Wifsta Warf, född i Hernösand

1858-10-03 Coopv. Captenen Esbje Andreas Olsson Byn Egland, Christianssands Län i Norrige, Hachs S:n Skeppare-dottren (Mamsell) Justina Sofia Ullmark Sörberge

1858-10-17 Arbetskarlen Joh. Ludv. Skogberg Åkerby, född i Stockholm Torpare dottren Cathrina Charlotta Säter Wenna

1858-10-10 Arbetskarlen Christofer Löfgren Wifsta Warf, född i Kila (Westmanland) Torparedottren Eva Sofia Hedlund Lunde

1858-11-14 Drängen Nils Pet. Norling Sundsvall Bondedottren Anna Greta Törnstedt
1859-02-20 1859-01-09 Faktorn A. P. Hallerström Norrberge Jungfru Margreta Carlstedt

1859-03-25 Bondesonen Erik Peter Sundqvist Horsta Bondedottren, Piga Elisabeth Erika Norlander Skottgård, född i Selånger

1811 Bondesonen Erik Näsström Tösta, Sättna S:n Bondedottren Brita Märta Bergman Gäle
1859-05-15 1859-04-17 Sjökapten Joh. Pet. Fredriksson Född i Wiken (wid Helsingbord) Sjökaptensdottren Marta Johanna Jansson Wifsta

1859-06-05 Hemmansegaren Johan Erik Dufvenberg Tynderö och Märgård Bondedottren Brita Helena Lundgren Rii
1859-07-10 1859-06-12 Styrmannen Martin Ullstén Född i Ullånger Bondedottren Inga Maria Ödlund Öden
1859-09-04 1859-08-21 Drängen Matthias Westerberg Östanskär, Indahls S:n Arbetskarls-enkan Märta Sofia Nylander Byn, Timrå Socken
1859-10-07 1859-09-04 Drängen Carl Joh. Westman Näs Torpare dottren Sara Erika Westberg Wefland
1859-10-09 1859-09-04 Arb. Jonas Svensson V. Varf, född i Sättna Pigan Stina Erika Sjöberg Född i Hsd
1859-12-27 1859-10-30 Timmermannen, Enkling (Barnhusbarn) Johan Fredr. Törnqvist Wifsta Warf, född i Stockholm Pigan Johanna Holm
1859-10-19 1859-10-23 Snickare Lärling Anders Lindberg Ullånger och Äskja, född i Liden Timmermansdottren Margretha Christina Nygren Wifsta Warf
1859-12-21 1859-11-13 Bondesonen Johan David Bergström Laggarberg Bondedottren Magdalena Gustava Wedin Wenna
1860-07-09 1860-03-18 Faktorn Carl Hampus Arvid Laurin Indahl Blockmakare dottren Brita Maria Lundqvist Lunde
1860-05-28 1860-04-22 Drängen Anders Fröberg Rii, född i Ljustorp Torpare dottren Anna Lisa Hamrén Rii
1860-06-12 1860-04-29 Arbetskarlen Joh. Fredr. Selander Edsgården, född i Sättna Bondedottren Anna Erika Edström Edsgården
1860-05-30 1860-05-13 Drängen Hans Sjöström Wefland, född i Tuna (och Sköle) Arbetskarls Enkan Brita Stina Hedberg Skyttberg
1860-06-24 1860-05-27 Skomakare Idkaren Alexander Söderberg Född i Tuna Torparedottren Sara Stina Vidman Vifsta
1860-07-08 1860-05-27 Bonden Pehr Öberg Färsta, född i Skön Bondedottren Brita Erica Ersdotter Laggarberg
1860-07-09 1860-05-27 Bonden Mathias Hedlund Wränsta af Ahlnö församling, född i Löfånger Bondedottren Anna Erica Öberg Byn
1860-09-14 1860-08-19 Drängen Olof Æskilsson Åström Wefland, född i Sidensjö Bondedottren Cajsa Greta Norberg Högen
1860-09-25 1860-08-26 Landthandlaren Lars August Klippström Hässjö och Strand Bondedottren Christina Maria Melin Laggarberg
1860-11-04 1860-09-23 Sjömannen Jonas Nilsson Född på Öland, Högby Socken och Medevie by Warfsarbetare-dottren Cathrina Elisabet Bergius Född i Tuna
1860-11-04 1860-09-30 Drängen Carl Adolf Bengtsson Wifsta, född i Lidköping Torpare dottren (pigan) Charlotta Ulrika Jakobsson Orsil, född i Upland Socken
1860-10-21 1860-09-30 Arbetaren Daniel Hägglund Wifsta Warf, född i Hägdånger Pigan Anna Cathrina Skoglund Wifsta Warf, född i Tynderö

1860-11-11 Bonden Maths Näsman Skottgård Bondedottren Cathrina Ulrika Jonsdotter Filland, Sköns Socken
1860-12-13 1860-11-18
Johan Ludvig Skogberg

Cathrina Charlotta Säter
1861-01-12 1860-12-02 Bondesonen Lars Peter Wedin Wenna Bondedottren Inga Erika Bergström Laggarberg
1861-04-01 1861-01-27 Bondesonen Eric Olof Dyrén Dynäs i Gudmundrå Socken Bondedottren Greta Brita Sundholm Svedje
1861-03-23 1861-03-03 Hamnmestaren, Enkling Alex Nylander V. Varf TimmermansEnkan Erica Christina Hellström V. Varf
1861-04-05 1861-03-10 Arbetskarlen, Enkling Lars Strandqvist Wifsta Warf, född i Skön Pigan Sara Cathrina Östlund Född i Ljustorp
1861-06-29 1861-06-02 Arbetaren Abraham Strandlund Alafors, Hässjö Sochn Pigan Ingri Martha Frölander Norrberge, Timrå Socken
1861-06-24 1861-06-02 Faktorn Johan Ulric Hägglund Hernösand Jernkramhandlanden Broos enka Märta Helena Lundqvist Lunde, född i Jemtland Socken
1861-10-20 1861-09-30 Torparen Pehr Hindrik Ödlund Öden Pigan Ingri Märta Hindriksdotter Öden, född i Hassela
1861-10-20 1861-09-08 Torparesonen Erik Pet. Nylander Harfwom, Indahls Sn Pigan Sara Sofia Nordqvist Lunde, född i Nätra
1861-10-06 1861-09-08 Torparen Jonas Olof Fröberg Frötuna, Ljustorp Barnmorskan Brita Christina Sundqvist
1861-10-15 1861-09-08 Bonden Hans Peter Ljuslin Norrberge, född i Skön Bondedottren Märta Elisabeth Rodin Roken
1861-11-03 1861-09-29 Drängen Göran Edlund Skyttberg, född i Ljustorp Pigan Märtha Christina Dahlström Orsil, född i Hässjö
1861-11-12 1861-10-13 Förre Bonden Pehr Eric Enlund Solom, Sättna S:n Bondedottren Sara Elisabeth Sundqvist Horsta
1861-11-26 1861-10-27 Drängen Lars Johan Höglund Wefland, född i Skön Torparedottren Anna Greta Abramsdotter Mellangård
1861-12-05 1861-11-03 Drängen Clas Larsson Rii, född i Hässjö Torpare Enkan Cajsa Greta Davidsdotter Rii, född i Ljustorp

1861-11-03 Krono Båtsmannen Sven Fanqvist Stöde Pigan Märta Brita Johansdotter Merlo, född i Sättna
1861-12-15 1861-11-10 Rotebåtsmannen Peter Måll Skön, född i Attmar Bondedottren Brita Lisa Åström Gärde
1862-02-02 1861-11-10 Rotebåtsmannen Olof Johan Skyttberg Timrå, född i Arnäs Pigan Anna Märta Andersdotter Född i Östersund
1862-06-24 1862-05-25 Bonden Nils August Söderlund Sunnansjö, Hässjö Socken Bondedottren Cathrina Christina Larsdotter Mellsbyn
1862-07-20 1862-06-29 Arbetskarlen Nils Peter Selander Hof, Selångers Socken, född i Sundsvall Torparedottren Margreta Cathrina Wallgren Norrberge
1862-08-27 1862-07-13 Rektorn vid Örnsköldsvik Elementar Läroverk, Herr Alfred Selahn Örnsköldsvik, född i Säbrå Kronofogde Nordbergs dotter Julia [Nordberg]
1862-10-12 1862-09-07 Arbetaren Johan Peter Fröberg Lagforss Bruk Bondedottren Märta Stina Ersdotter Laggarberg, född uti Indahl
1862-10-19 1862-09-21 Torpareson Jonas Olof Wallin Högen Bondedottren, Piga Brita Christina Andersdotter Selander Edsgården, född i Sättna
1862-11-07 1862-10-05 Torparen Göran Engström Berge, Tynderö Socken Bondedottren Elisabeth Margreta Forssell Lunde, född i Indahl
1862-11-15 1862-10-12 Bondesonen, dräng Johan Pehrsson Bergström Wefland Pigan, Barnhusbarn Johanna Sofia Lundgren Högen
1862-11-30 1862-10-26 Drängen Lars Erik Hamrin Lunde, född å Lagfors Pigan Greta Brita Lodin Svedje, född i Sättna
1862-12-07 1862-11-16 Drängen Olof Pet. Edlund Sörberge, född i Ljustorp Sjömans dotter, Pigan Anna Brita Westman Sörberge, född i Sättna
1862-12-28 1862-11-30 Drängen och blifvande Torparen Lars Olof Ödberg Öde, född i Skön Pigan Anna Stina Olofsdotter Öde, född i Ljustorp
1863-04-06 1862-11-23 Lappmannen Johan Eliæson Svedlund Svedje Pigan Cajsa Lena Jakobsdotter Svedje, född i Säbrå
1863-01-04 1862-11-30 Arbetaren And. Petter Vellin Hamsta Pigan Anna Greta Andersdotter Hamsta
1863-02-15 1863-01-18 Arbetaren Johan Johansson Wifsta Warf, född i Gräsmarks Socken i Vermland Timmermansdottren Christina Catharina Widman Wifsta Warf
1863-03-31 1863-03-15 Coopvæerdi Captenen H:r Lars Sundqvist Född i Styrnäs församling Sjökaptens Enkan Ingeborg Almqvist Född på Graninge
1863-05-31 1863-04-05 Torparen Erik Hammarberg Svedje Pigan Christina Catharina Johansdotter Svedje
1863-05-25 1863-04-26 Torparesonen Jonas Larsson Gissjö Torps Socken Bondedottren Cathrina Elisabet Törnstedt Edsgården
1863-07-19 1863-06-21 Smeden Johan Elin Vifsta Varf, f. i Gideå Arbetared:n Lisa Stina Finnberg Vifsta Varf, född i Nätra
1863-08-18 1863-07-26 Coopv. Captenen Daniel August Wredenberg Sundsvall Bonde dottren Inga Elisabeth Näsman Näs
1863-10-13 1863-09-20 Torpare-sonen Lars Pet. Dalin Wifsta Sömmerskan Ulla Christina Hedlund Född i Löfånger
1863-11-01 1863-09-20 Torparen Pehr Olof Lundquist Lunde Pigan Sara Cajsa Näslund Norrberge, född i Hässjö
1863-10-25 1863-10-04 Bondesonen Johan Ulrik Åkerberg Åkerby Torpare dottren Sara Brita Löfgren Åkerby, född på Wiksjön
1863-10-29 1863-10-04 Torparen Erik Åström Sörberge, född å Lagforss Torpare dottren Christina Cathrina Nilsdotter Sörberge, född i Stigsjö
1864-01-__ 1863-10-04 Bonden Nils Olof Lagerlund Laggarberg Bonde dottren Cathrina Christina Nilsdotter Öde, Alnö Socken
1863-11-18 1863-10-11 Drängen Eric Olof Edström Sörberge, född i Ljustorp Torparedottren Märta Lisa Vallgren Norrberge
1863-11-29 1863-11-01 Arbetaren Johan Magnus Eriksson Wifsta Warf, född i Hammarö Socken, Wermland Arbetaredottren Johanna Erika Wikström Wifsta Warf
1864-01-07 1863-11-08 Bonden Nils Johan Holm Edsgården, född i Skön Bonde dottren Märta Cajsa Fröberg Wifsta
1864-01-03 1863-12-06 Inspectoren, H:r Carl Napoleon Stenmark Löfudden, född i Awesta Timmermansdottren Maria Helena Målström
1864-05-16 1864-04-17 Faktorn August Sundström Wifsta Warf, född i Sundborns Socken i Dalarna Timmermans dottren Erika Elisabeth Måhlström Wifsta Warf
1864-06-22 1864-05-29 Arbetaren Anders Olof Öberg Lunde, född i Skön Bondedottren Cathrina Christina Näsman Lunde
1864-07-17 1864-06-12 Arbetaren Jonas Häggblad Wifsta Warf, född i Nordingrå Pigan Segri Mickelsdotter Wifsta Warf, född i Norrala
1864-06-24 1864-06-12 Båtsmannen Nils Abraham Ahlman Öden, f. i Skön Pigan Stina Lisa Hellström Laggarberg
1864-09-24 1864-08-28 Herr Bokhållaren Carl Mortimer Tybell V. Varf, f- å St. Barthelemy Demoiselle Clara Sofia Fritz V. Varf, f. i Lofta
1864-11-20 1864-09-25 Bondesonen Eric Magnus Edström Skottgård Pigan Brita Christina Vesterström Horsta, född i Bjuråker
1864-11-18 1864-10-16 Torparesonen Johan Olof Löfquist Gista Pigan Märtha Maria Strandquist Mellesbyn, f. i Tynderö
1864-12-09 1864-10-23 Bonden Lars Eric Forsshell Lunde Bondedottren Brita Helena Hansdotter Risgrändsbyn
1864-11-24 1864-10-30 Skomakaren Carl Eric Ledin Vifsta, född i Hägdånger Sömmerskan Brita Stina Ersdotter Vifsta
1865-01-22 1864-11-13 Arbetaren Eric Åslund Näs Pig. Anna Magdalena Pehrsdotter F. i Sättna