Vigselregister Torp C:1
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1696-01-05
Swän Pärsson Byn
Segri Ivarsdotter Jemtelandh, Räfsunds Pastorat, Sundsiö Sochn och Bossiö By
1696-01-06
Jon Olofsson Backen
Karin Jönsdotter Borgsiö By
1696-02-25 Cronones Båtsman Anders Pärsson Siöman Stoor Mörtsiön
Brijta Simonsdotter Grundsiön i Borgsjö Sochn
1696-04-29
Jon Larsson Össiön
Margreta Nilsdotter Wissland
1696-12-28
Pål Christmansson Storboda
Karin Esbiörsdotter Gim
1697-10-03
Jon Andersson Hångsta
Ella Pålsdotter
1697-11-14
Abraham Johansson Frijmodig

Emerentia Pädersdotter
1698-01-02
Olof Erichsson Rogstadh
Karin Gulicksdotter Wissland
1698-01-02
Ingemar Erichsson Rogstadh
Helena Pädersdotter Kärfstadh och Stöde Sochn
1698-01-23 Cronones ordinarie Båtsman Olof Jonsson Bachæus
H:o Anna Larsdotter
1698-02-27 Cronones ordinarie Båtsman Olof Guliksson Linqwist

Karin Hindrichsdotter
1698-04-25
Mårten Matsson Össiön
Anna Nilsdotter Össiön
1698-05-15
Lars Larsson Gråskääl Byn
Lisbeta Mårtensdotter Byn
1698-11-02
Nils Pädersson Tijrstadh
Lisbeta Danielsdotter Rogstadh
1698-11-13
Olof Elofsson Ålsta
Rachel Pädersdotter Lod och Stöde Sochn
1698-11-27
Jon Andersson Finstad
Kiersten Samuelsdotter Rogstad
1698-12-26
Päder Olofsson Tijrstadh
Margreta Pädersdotter Sättna Sochn och Noraby i Selångers Pastorat
1699-01-22
Olof Olofsson Leringen
Lisbeta Matsdotter Stöde Sochn och Långmyr Torpet
1699-02-19
Päder Pädersson Hwalstadh
Märet Olofsdotter Sundsiö Sochn och Mysiö by i Jempteland
1699-03-19
Päder Guliksson Wissland
Lisbeta Pädersdotter Målstadh och Tuna Sochn
1699-08-13 Cronones ordinarie Båtsman Thor Stensson Gim H:o Brijta Mårtensdotter Hammar
1699-11-12
Päder Nilsson Wissland
Kierstin Pädersdotter Tijrstadh
1699-11-19
Olof Erichsson Hångstadh
Karin Jonsdotter Hångstadh
1699-11-26
Erich Olofsson Hwalstadh
Märet Matsdotter Finstadh
1699-11-26
Lars Larsson Wijken
Segrin Mårtensdotter Östby
1699-12-03
Olof Pädersson Komstadh
Märet Pädersdotter Hångstadh
1700-01-07
Jöns Pädersson Klöstre
Karin Nilsdotter Byyn
1700-04-??
Olof Påhlsson Wäster Kombstad
Brijta Pädersdotter Hångstad
1700-11-18
Pär Hansson Hammar
Anna Jonsdotter Tijrstadh
1700-12-02
Jon Andersson Hångstadh
Rachel Olofsdotter Hwalstadh
1700-12-09
Hindrich Erichsson Backen
Ingial Jonsdotter Hångstadh
1701-11-01
Päder Pädersson Swanbärgh

Margreta Hansdotter Klöstre
1701-12-02
Jon Månsson Lillboda
Karin Olofsdotter Giäle
1701-12-08
Päder Grelsson Wästan Åå i Borgsiö Sochn
Karin Pädersdotter Wijken
1701-12-29
Lars Thomæsson Stoor Mörtsiön
Elizabetha Påhlsdotter Grundsiön och Borgsiö Sochn
1702-02-02
Michel Pädersson Hwalstadh
Segren N. Sohlberg i Niurunda Sochn
1702-04-09 Cronones ordinarie Båtsman Jon Pädersson Geting
Hustro Ingrid Pålsdotter Komstadh
1702-11-02 Sochstugukarlen Jon Pädersson Biörn

Anna Larsdotter Ulfsiön och Stöde Sochn
1702-11-16
Olof Olofsson Ålstadh
Segrin Mårtensdotter Wissland
1702-11-16 Cronones Båtsman Anders Pädersson Stålbärg

Karin Olofsdotter Ålstadh
1702-11-23
Hans Nilsson Ofwanedh
Barbara Larsdotter
1703-01-18
Olof Larsson Tijrstadh
Ingial Jonsdotter Byyn
1703-02-15 Gästgifwaren Lars Jonsson Fränstadh Sal. Päder Elofs Änkia, h:o Cicilia Swänsdotter Ålstadh
1703-05-18
Måns Andersson Ålstadh
Karin Thomasdotter Stormörtsiön
1703-10-18
Anders Matsson Leringen
Sara Israelsdotter Stor Hullsiön
1703-11-01
Jöns Olofsson Ofwanedh
Segrin Andersdotter Finstadh
1703-11-15
Anders Månsson Storboda
Malin Jonsdotter Tijrstadh
1703-11-22
Lars Larsson Gråskiäl

Sara Jöransdotter Saxen
1704-11-01
Olof Pålsson Leringen

Lius Torp
1704-11-13
Swen Matsson Ofwaneed Hustro Ingial Jonsdotter Hångsta
1704-11-27
Anders Andersson Ofwan Eedh
Kiersten Larsdotter Ofwan Eedh
1704-12-04
Elaf Mårtensson

Segren Erichsdotter Rogsta
1704-12-28
Nils Erichsson Hampsenkie
Karin Larsdotter Tijrsta
1705-01-08 Cronones Båtsman Nils Påhlsson Trana

Malin Albrechtsdotter Åhlsta
1705-05-22
Anders Steensson Gim
Märeta Larsdotter Gieltan
1705-04-05 Cronones Båtsman Gabriel Swanberg

Ingrid Jonsdotter Wissland
1705-05-24 Cronones Båtsman Jon Mårtensson Orre

Karin Pålsdotter Komsta
1705-11-26
Joen Larsson Flinck

Ingri Nilsdotter Byen
1705-12-25 Förafskedat Soldat af Kongl. Maij:ts Gardie till footh Pädher Jönsson Wahlberg

Margaretha Hansdotter Klöstre
1705-12-28
Hindrick Jönsson Kombstad
Britha Pährsdotter Östby
1705-12-28
Erich Olofsson Tijrstad
Ella Pährsdotter Tijrstad
1706-01-21
Joen Andersson Finstad
Ingri Månsdotter Storboda
1706-03-28
Michel Pärsson Wijssland
Märit [Ingemarsdotter] Stöde
1706-11-01
Lars Jonsson Haka Hieltan
Göla Jonsdotter Ängia
1706-12-26
Anders Eschilsson Siöman Hieltans Torp
Lisbet Olofsdotter
1707-01-01
Hans Olofsson Önsta
Märtha Erichsdotter Hwalstad
1707-03-17 Dragoun Pär Hansson Medelberg Jempteland Pigan Segr: Erichsdotter Hångsta
1707-03-11
Marcus Marcusson Saxen
Elisabeth Staffansdotter Grundsiön i Borgsiö
1707-03-25
Nils Månsson Gadd
Pigan Ingri Pålsdotter Komstad
1707-03-31
Erich Andersson Byen
Margetha Swänsdotter Byen
1707-11-24
Gullich Olofsson Önsta Pigan Sicilia Larsdotter Gissiö
1707-12-01
Nils Pärsson Wissland Pigan Karin Segersdotter Rogsta
1707-12-01
Elof Mårtensson Wissland Pigan Märtha Larsdotter Jemteland
1708-01-12
Olof Ersson Önstad Pigan Brita Mattsdotter Finstad
1708-01-12
Olof Påhlsson Mörtsiön Pigan Brita Jöransdotter Saxen
1708-05-25 Båtsman Pär Stensson Lindqwist
Pigan Märet Pärsdotter Klöstre
1708-06-24
Matts Danielsson Naggen Pigan Ella Pålsdotter Grunsiön
1708-11-15
Jöns Pärsson Hångstad
Märet Andersdotter ÅfwanEd
1708-11-22 Cronones Båtsman Lars Wiberg
Pigan Segri Larsdotter Hornö
1708-12-06
Matts Mårtensson Åfwaned Pigan Brita Jönsdotter Åfwaned
1708-12-27
Jon Gullichsson Hwalstad Pigan Ingrid Olofsdotter Finstad
1708-12-28
Crissman Olofsson Gissiö Pigan Malin Pärsdotter Klöstre
1709-01-01
Olof Pålsson Westerkomsta Pigan Karin Larsdotter Frenstad
1709-02-28
Anders Jönsson
Pigan Elisabeth Bertilsdotter Mygsiön
1709-12-26
Esbiör Pärsson Westerkomstad Pigan Märet Pålsdotter Byen
1709-12-28
Pär Olofsson Hwalstad Pigan Gunnila Samuelsdotter Klöstre
1709-07-11
Michel Pärsson Wissland
Segri Danielsdotter Rogsta
1709-11-14
Seger Danielsson Rogsta Pigan Ingri Ersdotter Klöstre
1710-11-27
Olof Larsson Gissiö Pigan Karin Nilsdotter Ångermanland och Botha S:n
1710-12-28
Olof Olsson Giele Pigan Märet Pärsdotter Hwalstad
1711-11-05
Pär Ersson Klöstre Pigan Karin Andersdotter Ede och Stöde Sochn
1711-12-28
Lars Larsson Tijrsta Pigan Anna Pärsdotter Klöstre
1712-01-01
Michel Månsson Boda Pigan Brita Samuelsdotter Rogsta
1712-01-06
Christman Jonsson Boda Pigan Giölig Olsdotter Hwalsta
1712-03-02
Hans Pålsson Byen Pig. Segri Jonsdotter Gissiö
1712-04-21
Matts Ersson Huss Hwalsta Pig. Brita Larsdotter Wijken
1712-11-02
Olof Pärsson Wissland Pigan Segri Nilsdotter Borgsiö, och Näset
1713-02-02
Hinrich Pärsson Hassell Sochn
Karin Ersdotter Össiön
1713-02-02
Lars Thomasson Stor Mörtsiön Hust: Lisbeta Olsdotter Munkbytorpet
1713-02-08
Eric Olsson Silra Pig. Maria Ersdotter ÅfwanEd
1713-04-26 Crono Båtsman Anders Mårtensson
Pigan Karin Olsdotter Tijrsta
1713-11-22 Skomakaren Hinrich Pärsson
Pigan Ingri Pärsdotter Tijrsta
1713-12-06
Matts Andersson
Pigan Segri Mårtensdotter Wissland
1714-02-28
Anders Andersson Gim Hustru Märta Pålsdotter Byen
1714-03-29
Olof Pärsson Lill Mörtsiön
Brita Olofsdotter Hångsta
1714-04-04 Skreddaren Pär Bertilsson
Pigan Gunnila Larsdotter Ångermanland och Säbrå Sohn
1714-05-17
Eric Larsson Åhlsta Pigan Malin Ersdotter Wissland
1714-06-24 Båtsman Pär Pärsson Fresk?
Pigan Märta Olofsdotter Backmo
1714-08-22
Olof Hansson Hammar Pigan Margareta Samuelsdotter Klöstre
1714-10-17
Lars Bengtsson Stoorhulsiön i Stöde Sochn Hust Elisabeth Leringen
1714-11-21
Elias Larsson Hångsta Pigan Brita Pärsdotter Hångsta
1714-12-27
Matts Larsson Gissiö Pig. Märtha Elofsdotter Åhlsta
1714-12-27
Henrich Mattsson Trossnarfwen och Biuråkers Sochn i Helsingland Pigan Ella Thomasdotter StoorMörtsiön
1715-03-07 Crono Båtsman Mårten Ersson Naggen Pigan Brita Mårtensdotter Hieltanstorpet
1715-07-17
Jon Andersson Sätter Pigan Margeta Christophersdotter Helsingland
1715-10-23
Jon Ersson Giösund Pig. Barbro Ersdotter Flata
1715-11-01
Michel Mårtensson Hammar Pigan Kierstin Ersdotter ÅfwanEd
1716-01-06
Lars Eliasson Hångsta Pigan Kierstin Ersdotter Hångsta
1716-01-08
Jöns Mårtensson Frensta Pigan Anna Jonsdotter Gissiö
1716-01-15
Matts Larsson Finsta Pig. Karin Olsdotter ÅfwanEd
1716-01-22
Pär Ersson Flata Pig. Anna Larsdotter Tijrsta
1716-07-08
Nils Jonsson Stoorboda Pig. Brita Olofsdotter Hwalsta
1716-10-28
Samuel Jönsson Klöstre Pigan Giölug Olofsdotter Bergsiö
1716-11-11
Johan Påhlsson Komsta Hustru Elizabeth Olsdotter Frensta
1716-12-26
Påhl Pålsson StoorMörtsiön Hust: Brita Mårtensdotter Hieltanstorpet
1717-09-22
Mårten Larsson Eda och Stöde Sochn Hust: Ella Olofsdotter Byn
1717-10-06
Thomas Ersson Össiö
Ella Ersdotter Össiö
1717-11-03
Michel Månsson Boda Pigan Inge Jonsdotter Boda
1717-11-09
Matts Mattsson Leringen Pigan Brita Olsdotter Åhlsta
1717-11-10
Lars Samuelsson Rogsta Pigan Ingri Ersdotter Hwalsta
1717-11-17
Eric Pärsson Hångsta Pigan Kierstin Pålsdotter Komsta
1717-11-17
Olof Pärsson Klöstre Pigan Märtha Ersdotter Klöstre
1717-11-24
Jon Pärsson Giösund Pig. Karin Nilsdotter Borgsiö och Vest: Näset
1717-12-01
Påhl Thomasson Stormörtsiön Pigan Sara Eschielsdotter Hieltans Torpet
1717-12-26
Ingemar Pärsson Hångsta Pigan Ingrid Jönsdotter ÅfwanEd
1718-01-11
Pär Nilsson Flata Pig. Anna Larsdotter Tijrsta
1718-02-09 Notarien vid Lagmans Rätten Johan Dewitz
Jungf: Anna Östling
1718-05-22
Pähr Swänsson Byen
Karin Olofsdotter Önsta
1718-06-02
Olof Thomasson Wijken Pigan Segrin Olofsdotter Finsta
1718-11-16
Jon Hansson Komsta Pig. Brita Ersdotter Tijrsta
1718-11-23
Eric Pärsson på Thun Pig. Elizabeth Larsdotter Frensta
1719-04-12
Pär Johansson Össiön Pigan Elizabeth Pärsdotter Lill Mörtsiön
1719-05-18
Anders Andersson Åhlsta Pig. Brita Larsdotter Hornö
1719-09-13 Wyrdig H:r Lars Aspgren
Jungfru Christina Thun Hernösand
1719-11-22
Pär Jönsson Komsta Pig. Brita Larsdotter Frensta
1720-02-02
Hinrich Pärsson Hieltans Torpet Hust: Ella Pärsdotter
1720-02-02
Påhl Pärsson Hieltanstorpet Pig. Karin Pärsdotter Stöde och Ulfsiön
1720-02-25 Crono Båtsman Lars Lindqvist
Pig. Brita Nilsdotter Byn
1720-04-18 Ryttaren Jacob Granqvist
Pig. Gertrud Pärsdotter Lillboda
1720-06-24
Pär Olsson Hångsta Pig. Kierstin Larsdotter Wijken
1720-12-26
Eric Jonsson Hångsta Pig. Gertrud Larsdotter Hångsta
1721-01-06 Skiepparen Olof Majman

Catharina Gran Hernösand
1721-02-09 H:r RegementsQwarterMestaren af Österbotns Regemente Abrah. Fontell
Wälborna Jungfru

1721-02-24 Crono Båtsman Jon Olsson Stenberg
Pigan Kierstin Jonsdotter Hångsta
1721-02-26 Crono Båtsman Matthias Swan
Pig. Segri Olsdotter Hwalsta
1721-03-25
Pär Ersson Åhlsta Änkan Brita Olofsdotter Åhlsta
1721-11-05
Johan Jönsson Häggdånger Pigan Margareta Larsdotter ÅfanEd
1721-11-12
Jon Jonsson Stoorboda Pigan Brita Jonsdotter Tijrsta
1721-11-19
Samuel Larsson Rogsta Pigan Göla Pärsdotter Östby
1721-12-10
Elof Olsson Åhlsta Pigan Segri Jonsdotter Åhlsta
1721-12-26 Crono Båtsman Olof Frimodig
Pigan Cecilia Larsdotter Holm och Fagerwiken
1722-01-07
Nils Larsson Backen Pig. Märta Johansdotter Tijrsta
1722-01-28
Hans Pärsson Giösund Gästgifwarens Dott Catharina Wissland
1722-02-04
Pär Pärsson Lill Mörtsiön Pigan Anna Pålsdotter Finsiön
1722-03-26
Måns Mårtensson Frensta Änkian hustru Märta Olofsdotter Hwalsta
1722-03-27
Lars Larsson Tijrsta Enkian hust: Karin Olofsdotter Jemptel.
1722-03-28 Crono Båtsman Olof Lundahl
Pig. Kierstin Olofsdotter Hwalsta
1722-06-10 Corporalen Eric Wigman
Pig. Anna Olofsdotter Komsta
1722-07-08
Pär Jönsson Klöstre Pig. Karin Pärsdotter Lill Boda
1722-08-12
Jon Larsson Tijrsta
Elizabeth Nilsdotter Flata
1722-12-02
Olof Olsson Gissiö Pig. Gertrud Nilsdotter Borgsiö
1722-12-26 Crono Båtsm. Simon Ståle
Pig: Märta Mårtensdotter Tijrsta
1722-12-30 Skräddaren Jon Pålsson
Jungf: Eva Thelberg
1723-01-20
Nils Pärsson Lillboda Pigan Karin Jonsdotter Stoorboda