Vigselregister Torp C:2
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1723-01-27
Christman Olofsson Finsta Pigan Brita Mårtensdotter Tijrsta
1723-02-03
Hans Andersson Österbotn Pigan Gertru Johansdotter Räfsund
1723-02-10
Jon Jonsson Finsta Pigan Cecilia Pärsdotter Klöstre
1723-03-03 Crono Båtsman Hans Frisk
Pigan Ingri Olofsdotter Gissiö
1723-03-10
Hans Pärsson Hieltan Pigan Anna Pärsdotter Lill Boda
1723-11-?? Båtsman Lars Ersson Flinck
Pigan Anna Johansdotter Skytt Össiön
1723-11-10 Båtsman Johan Runström

Segri Tholsdotter Skallböhle och Tuna S.
1723-12-26 Drängen Pär Nilsson Tijrsta
Brita Johansdotter Tijrsta
1723-12-26 Drängen Eric Pärsson Saxen Pig. Märta Månsdotter Stoor Mört:
1724-05-03 Skomakaren Eric Torping

Margareta Nilsdotter Byn
1724-05-25 Drängen Nils Jönsson Komsta
Brita Jönsdotter Hägdånger
1724-10-01 Drängen Olof Svensson Hernösand Pig. Kierstin Pärsdotter Komsta
1724-11-08
Nils Ersson Tijrsta Pigan Ingri Olofsdotter Hwalsta
1725-04-04
Johan Hansson Hammar
Hust: Ingri Erichsdotter Rogsta
1725-10-17 Drängen Abrah: Abrahamsson Klöstre
Karin Ersdotter ÅfwanEd
1725-12-26
Olof Marcusson Saxen Pigan Margareta Påfwelsdotter Gransiön och Stöde S.
1726-01-06
Anders Ersson Hammar Pig. Brita Michelsdotter Hammar
1726-03-06
Mårten Mattsson Össiön
Brita Hinrichsdotter Hiuhlåsen
1726-09-21 Rector wid Frösö Schola H:r Mag. Abr. Bång
Jungf: Anna Margareta Thelai
1726-11-13
Jöran Larsson Finsta
Christina Pärsdotter Wissland
1726-11-20
Jon Ersson Wijken Pigan Brita Olofsdotter West: Komsta
1726-11-27
Christman Pålsson Gim Pig. Margareta Ersdotter Tijrsta
1726-12-26 Båtsm. Påhl Pärsson Finne
Pig. Karin Pärsdotter ÅfwanEd
1727-03-19
Hans Pärsson Wisslander
Jungf: Margareta Johansdotter Huss
1727-11-19
Nils Jonsson Boda Pigan Gertrud Ersdotter Flata
1727-11-19 Crono Båtsman Anders Borgström
Pig. Elisabet Larsdotter Backen
1728-01-01
Jöns Andersson Hwalsta Pigan Ingri Olofsdotter Åsen och Lijdens Sochn
1728-01-01 Bonden Olof Larsson Holm S. och Fagerwijken Pig. Karin Andersdotter Hwalsta
1728-02-18
Nils Pärsson Wissland Pigan Märtha Erichsdotter Giösund
1728-06-10
Daniel Nilsson Tijrsta
Brita Pärsdotter Borgsiö
1728-11-24
Lars Larsson Wijken Pigan Carin Olofsdotter Borgsiö S. och Backen
1728-12-29
Zachris Larsson Byn Pigan Elisabeth Larsdotter ÅfanEd
1729-01-06 Drengen Jon Olofsson Westerkomsta Pig. Anna Michelsdotter Hammar
1729-01-19
Olof Pärsson Hångsta Hustru Karin Pärsdotter Byn
1729-01-19
Jöns Olsson Hångsta Pigan Brita Olofsdotter Sätter
1729-11-16
Måns Jonsson ÅfanEd Pigan Ingri Andersdotter Hwalsta
1729-11-23
Anders Jonsson Finsta Pigan Märta Ersdotter Hwalsta
1729-11-30
Matts Andersson Leringen Pigan Margreta Samuelsdotter Klöstre
1729-12-26
Jonas Gulberg ÅfanEd Pigan Catharina Jönsdotter Prestegården
1729-12-28
Matts Johansson Tijrsta Pigan Kierstin Larsdotter Wijken
1730-01-01
Esbiör Pålsson Gim Pigan Märta Pärsdotter Wissland
1730-01-03
Matts Hindrichsson Stöde Pigan Brita Olsdotter Munkbytorpet
1730-04-05
Mårten Mårtensson Gissiö Pigan Ella Jonsdotter Gissiö
1730-11-21
Olof Ersson Hwalsta Pigan Helena Olofsdotter ÅfwanEd
1730-11-29
Samuel Pärsson Klöstre Pig. Ingrid Pålsdotter Gim
1730-12-27
Pär Jonsson Össiön Pigan Brita Pålsdotter Finsiön
1730-12-28
Pär Olsson Komsta Pigan Segri Jönsdotter ÅfanEd
1731-01-06 Drengen Anders Olsson Finsta Hust: Brita Larsdotter Hornö
1731-01-10 Drängen Johan Pärsson Hieltans Torpet Pig. Anna Olsdotter Munkby Torpet
1731-02-07
Lars Larsson Backen Pigan Märtha Jonsdotter Byn
1731-02-28
Olof Pärsson Giösund Pigan Rebecca Olofsdotter Flata
1731-05-02 Drengen Pär Ersson Tijrsta
Margareta Jönsdotter Klöstre
1731-11-01
Olof Hansson Hammar Hust: Brita Pålsdotter ÅfwanEd
1731-12-27
Eric Olsson Hångsta Pigan Kierstin Jonsdotter Finsta
1731-12-28
Isaac Hansson Wiken Pigan Segrin Jonsdotter Finsta
1732-04-10
Gullic Olsson Hwalsta Pigan Kierstin Jonsdotter Komsta
1732-05-29
Ingemar Pärsson Giösund
Karin Jonsdotter Giähle
1732-09-17
Ingemar Hansson Komsta Pigan Kierstin Pärsdotter Borgsiö och Westanå
1732-10-29
Thomas Larsson Stoor Mörtsiön Pig. Gertrud Pålsdotter Sniptorpett och Biuråker S.
1732-11-26
Swen Mattsson Hångsta Pigan Karin Larsdotter Hångsta
1732-12-26
Eric Larsson Finsta Pigan Giölin Jonsdotter Hwalsta
1732-12-28
Eric Ersson Tijrsta Pig. Brita Olsdotter
1733-02-04
Nils Jonsson Byn Pigan Ingiehl Larsdotter Wijken
1733-02-11
Anders Ersson Byn Pigan Margareta Nilsdotter Flata
1733-02-18
Mårten Orre
Pigan Gertrud Pärsdotter Frösön
1733-02-25
Jon Pålsson Gim Pigan Kierstin Olsdotter Åhlsta
1733-06-24
Johan Johansson Sättna Sochn Pig. Sara Pärsdotter Vissland
1733-11-01
Hans Pärsson Hammar Pigan Brita Larsdotter Finsta
1733-11-11
Pär Olsson på Thun Pig. Elisabet Andersdotter ÅfwanEd
1733-12-28
Jon Olsson Hångsta Änkian hust: Gertrud Larsdotter Hångsta
1734-01-27
Måns Jonsson Åhlsta
Karin Pålsdotter Byn
1734-04-17
Lars Olofsson Hångsta Pig. Brita Mattsdotter Leringen
1734-06-14
Anders Samuelsson Saxen Pigan Elisabet Göransdotter Grunsiön
1734-12-26
Johan Larsson Byn Pig. Anna Ersdotter Myt
1734-12-26
Matths Olofsson Leringen Pig. Brita Månsdotter Naggen
1734-12-28
Måns Andersson Boda Hustru Margareta Huss ÅfwanEd
1734-12-29
Nils Nilsson Tijrsta Pig. Karin Larsdotter Hornö
1735-01-01
Lars Olofsson Gissiö
Giölin Olofsdotter Backen
1735-04-07
Olof Jonsson Hångsta Pig. Märta Hansdotter ÅfwanEd
1735-04-09
Måns Olofsson Hångsta
Liva Olofsdotter Hångsta
1735-11-02
Eric Pärsson Frensta Pig. Ingri Pärsdotter Komsta, då warande i Sochnstugan
1735-12-28
Jöns Mattsson ÅfwanEd
Brita Pärsdotter Borgsiö
1736-01-01
Mårten Ersson Tijrsta Pigan Ingebor Johansdotter Tijrsta
1736-01-06
Olof Olofsson Åhlsta Pig. Segrin Ersdotter Klöstre
1736-01-06
Pär Mattsson Leringen Pigan Malin Andersdotter Södra Leringen
1736-02-29
Eschel Samuelsson Saxen Pigan Ingrid Olofsdotter Rogsta
1736-09-21
Pär Pärsson Wisslander
Pigan Elsa Holm Borgsiö
1737-01-02 Såldaten Hinrich Frimodig

Anna Olofsdotter Leringen
1737-03-25
Jöns Pålsson Össiön Pig. Anna Johansdotter Össiön
1737-07-24
Mårten Elofsson Wissland
Märta Andersdotter Gissiö
1737-11-01
Pär Pärsson Wissland
Anna Ersdotter Jemptkrogen
1737-11-06
Jon Andersson Boda Pigan Anna Olofsdotter Wester Komsta
1737-12-26
Jöns Olofsson Komsta Pigan Elisabet Jönsdotter Hångsta
1737-12-26
Israel Andersson Leringen Pigan Ingiahl Jonsdotter Carlsgård och Hälsiö Sochn i Jempteland
1737-12-28
Daniel Segersson Rogsta
Märta Olsdotter Hångsta
1738-01-01
Anders Jonsson Hångsta Pig. Anna Ersdotter Byn
1738-02-02
Matts Thomasson Stöde S. och Stoor Hulsiön Pig. Karin Hindrichsdotter Hieltans Torpet
1738-04-03
Nils Ersson Wijken Pigan Anna Pärsdotter Bröms Berg S. i Jempteland
1738-11-29
Jöns Olofsson Hångsta Pigan Märta Olofsdotter
1738-12-10
Påhl Hansson Byn Pigan Segri Swensdotter
1738-12-25
Olof Christmansson
Pig. Anna Nilsdotter Hampsenke
1738-12-25
Eric Ersson Sundstrand Sundswall Pig. Kierstin Pärsdotter Torp
1738-12-28
Lars Elofsson Wissland Pigan Märta Olofsdotter Rogsta
1739-02-18
Jon Olofsson Hångsta
Karin Pärsdotter Hwalsta
1739-05-13
Gabriel Gabrielsson Wissl. Änkian Ella Olofsdotter Mörtsiön
1739-06-03
Hans Chrissmansson Gissiö
Hiertru Jönsdotter Ensiller i Borgsiö Sochn
1739-11-01
Lars Ingemarsson Wijken Pigan Lisa Segersdotter Rogsta
1739-11-04
Erich Pärsson Klöstre Pigan Segren Eriksdotter Tijrsta
1739-11-25 Bonden Jon Jonsson Önsta Pigan Kiersten Larsdotter Tijrsta
1740-10-05
Anders Andersson Gijm
Ingri Pärsdotter Klöstre
1740-11-02 Sochnstugu Mannen Erich Pärsson
Pigan Ingri Pärsdotter Hångsta
1740-11-23 Borgaren Swen Eriksson Berg Huswalls Stad i Hellsingland Pigan Märet Michelsdotter Flata
1741-06-24
Clemet Jöransson Gransiön och Stöde Sochn Pigan Brita Påhlsdotter Stor Mörtsiön
1741-11-08
Hindric Andersson NorreLeringen Pigan Lisa Pärsdotter NorreLeringen
1741-12-28
Lars Jonsson Ofwaned Pigan Lisbeta Jonsdotter Storboda
1742-01-13
Pål Olsson Komstad Pigan Sara Michelsdotter Storboda
1742-06-11 Krono Båtsman Maths Ersson Hwalstad Pigan Kierstin Ersdotter Tirstad
1742-07-04 Sochnskräddaren Olof Nilsson Säbro Sochn, född i Tirstad Pigan Kierstin Matthiædotter Huss
1742-10-24 Antagen til Sochn Smed Carl Ersson
Pigan Märeta Jonsdotter
1742-11-14
Mårten Matsson
Pigan Lisbeta Jonsdotter Finstad
1742-11-14
Nils Olofsson Wissland Pigan Märeta Hindrichsdotter Komsta
1742-11-21
Erich Hansson Walstad Pigan Brita Andersdotter Frenstad
1742-12-26
Elof Olofsson Ålstad Pigan Brita Jonsdotter Boda
1742-12-28
Erich Olofsson Backen Pigan Anna Jonsdotter Byn
1743-01-02
Olof Jonsson Ofwaned Pigan Hiertru Pärsdotter Klöstre
1743-01-16 Båtsman Pär Michelsson
Sin trolofwade Fästqwinna Helena Jonsdotter Hångsta
1743-04-04
Nils ???sson Hiletan Pigan Cecilia Elofsdotter Ålstad
1743-11-06
Olof Christmansson Hwalstad Pigan Lisa Johansdotter Frenstad
1743-12-26 Drängen Jon Persson Hammar Pigan Mareta Månsdotter Ensiller
1744-01-06
Olof Olofsson Ålstad Pigan Kierstin Jonsdotter Össiön
1744-01-22
Gabriel Gabrielsson Wissland Pigan Karin Matsdotter Ålstad
1744-03-19
Jöns Matsson Ofwaned Pigan Ingri Jonsdotter Hångsta
1744
Per Persson Borgsiö och Magdbyn Pigan
Borgsiö och Magdbyn
1744-09-18 Ingenieuren Nils Spole
Capitainskan Fru Margareta Sophia Trundman
1744-12-26
Mårten Ersson S?? el. Tirsta
Ingella Ersdotter Tirsta
1745-01-01
Måns Jonsson Giehle Pigan Karin Persdotter Wahlberg
1745-01-13 Soldaten från Hellsingl. Mårt. Kl?ppberg
Pigan Märtha Olofsdotter Komsta
1745-02-03
Hans Olsson Komsta Pigan Kierstin Jönsdotter Hångsta
1745-05-12
Olof Swensson Trög
Pigan Karin Gabrielsdotter Wissland
1745
Per Ersson Wiken Pigan Brita Samuelsdotter Huss
1745 Sämskaren Per Olsson Hångsta Finska Pig. Anna Matthsdotter
1745
Jon Johansson Tirstad Pigan Karin Olsdotter Wissl.
1745
Pål Andersson Gissiö Pigan Ingri Christmansdotter Hwalsta
1746
Olof Matthsson Giösund Pigan Brita Ersdotter Sundström Giösund
1746
Per Larsson Tirstad Pigan Märeta Larsdotter Linquist
1746
Nils Olsson Wissland Pigan Segrin Larsdotter Rogsta
1746
Lars Andersson Frenstad Enkan Kjerstin Matthsdotter Hwalstad
1746
Erich Ersson Wissland Pigan Segrin Mårtensdotter Gissiö
1746
Olof Gulichsson Rogsta Pigan Märeta Olsdotter Komsta
1747
Per Persson Björned Pigan Kerstin Persdotter Flata
1747
Måns Michelsson Boda Pigan Anna Lisa Wisslander
1747
Pål Andersson Boda Pigan Karin Jonsdotter Önsta
1747
Per Hansson Hieltan Pigan Karin Ersdotter Wissland
1747 Båtsman Eric Runström
Pigan Anna Johansdotter Frenstad
1747
Per Larsson Wiken Pigan Ingri Nilsdotter Boda
1747
Per Persson Össiön Pigan Brita Persdotter Naggen
1747
Erik Jonsson Komsta Pigan Karin Olsdotter Komsta
1747-12-04 Enkling Jöns Matthsson Ofwaned Pigan Mareta Ersdotter Hångsta
1747-12-04
Jöns Hendrichsson Komsta Pigan Kierstin Brundflo
1747 Drengen Pål Pålsson Gim Pigan Mareta Elofsdotter Ålsta
1748-07-13 Drengen Lars Nilsson Hampsänke Pigan Malin Jonsdotter Gösund
1748-01-24 Drengen Anders Olsson Wiken Sin fästeqwinna Brita Hansdotter Hwalsta
1748-01-31 Drengen Olof Persson Prestgl. Pigan Anna Jacobsdotter Prestgl.
1748-02-07 Drengen Nils Jonsson Gösund Pigan Anna Larsdotter Wiken
1748-04-06 Drengen Per Pålsson Hieltanstorpet Pigan Karin Andersdotter
1748-05-08 Drengen Mårten Jönsson Gullbacken Sin Fästeqwinna Anna Jönsdotter Ofwaned
1748-10-16 Drengen Per Olsson Klöstre Pigan Brita Nilsdotter Boda
1748-11-13 Drengen Lars Olsson Öster Hångsta Pigan Märeta Eliædotter Öster Hångsta
1748-11-20 Bonde Sonen Lars Olsson Wäster Hångsta Pigan Cicilia Jöransdotter Finsta
1748-11-06 Krono Båtsman Jon Granberg Hångsta Båtsmans Enkan Liva Olsdotter Hångsta
1749-01-06 Bonde Sonen Lars Eliasson Hångsta Pigan Segrin Ersdotter Lill Mörtsjön
1749-01-29
Olof Mattsson Ofwaned Änkan Brita Andersdotter Hwalstad
1749-02-05 Drengen Marcus Olsson Saxen Pigan Sara Thomædotter Ulfsiön i Stöde
1749-03-28
Gustaf Johansson Tawasteland Änkan Hust: Karin Pärsdotter Hieltanstorp
1749-10-08 Bonden Lars Jonsson Ofwaned Pigan Ingri Olofsdotter Klöstre
1749-10-08 Drengen Johan Persson Össjön Pigan Brita Eriksdotter Tirstad
1749-10-29
Jon Olsson Hångsta Pigan Malin Hendriksdotter Wiken
1749-11-12 Drengen Per Ingemarsson Hångsta Pigan Karin Olofsdotter Hångsta
1749-11-26
Per Persson Stenberg Bergen stad Pigan Lisa Olsdotter Leringen
1749-11-26 Reserven Olof Jonsson Frenstad Pigan Gölin Hansdotter Walsta
1749-12-31 Lappman Jacob Hindriksson
Pigan Anna Jansdotter Tuna
1750-01-01 Afskedade Soldaten Olof Byberg Jemtl. Pigan Märeta Pålsdotter ?????