Vigselregister Torp C:4
Vigseldatum Mannens titel Mannens namn Mannens adress Kvinnans titel Kvinnans namn Kvinnans adress
1790-01-10 Lappdrängen Sachris Sachrisson Fors Sokne Lappe Enkan Hustru Barbro Jonsdotter Här i Pastoratet
1790-01-14 Bonden, Enklingen Nils Nilsson Åhlsta Bonde Dottren Pigan Segrid Mårtensdotter Fränsta
1790-05-24 Bonde Sonen Anders Andersson Storboda Bonde Dottren Karin Mårtensdotter Wiken
1790-06-27 Drängen Hindric Nilsson Ulfsiön Bonde Dottren Margeta Johansdotter Byn
1790-10-13 Drängen Nils Pehrsson Flata Bonde Dottren Ingiol Månsdotter Klöstre
1790-10-20 Bonde Sonen Nils Ersson Hjeltan Bonde Dottren Brita Påhlsdotter Gissiö
1790-10-21 Drängen Göran Johansson Storboda Skeppare Dottren Brita Jonsdotter Fernbom Storboda
1790-11-07 Bonde Sonen Jon Pehrsson Finsta Bonde Dottren Karin Ersdotter Hjeltan
1790-11-14 Drängen Jöns Hindersson
Pigan Anna Erichsdotter Rogsta
1790-11-21 Drängen Anders Mickelsson
Enkan Hustru Segrid Larsdotter Hammar
1790-11-28 Torparen Nils Håberg Hångsta Pigan Kjerstin Granberg Fly
1790-02-28 Krono Båtsmannen Jon Matsson Klost
Rustmästare Dottren Kjerstin Mellberg
1790-12-27 Torparen Johan Andersson Knutnäset Bonde Dottren Ingiol Andersdotter Sör Leringen
1790-12-27 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Naggen Nämdemans Dottren Margeta Pehrsdotter Össiön
1790-12-27 Drängen Hans Ersson Flata Enkan Hustru Segrid Jonsdotter Össiön
1791-02-27 Bonde Sonen Jon Olofsson
Bonde Dottren Brita Larsdotter Komsta
1791-03-08 Bonde Sonen Olof Olofsson Wiken Enkan Hustru Brita Ersdotter Gössund
1791-03-10 Nämdemannen Olof Jonsson Wissland Pigan Märta Olofsdotter Horne
1791-05-24 Bonde Sonen Jon Påhlsson Backen Kyrkowärds Dottren Catharina Pehrsdotter Wissland
1791-06-13 Bonde Sonen Johan Pehrsson Finsiön Bonde Dottren Ingrid Eskelsdotter Saxen
1791-10-09 Drängen Hans Christmansson Storboda Pigan Anna Hindrichsdotter OfwanEde
1791-10-20 Bonde Sonen Nils Jonsson Flata Pigan Segrid Påhlsdotter Gim
1791-10-23 Bonde Sonen Elias Larsson Hångsta Bonde Dottren Cherstin Andersdotter Hwalsta
1791-11-06 Bonde Sonen Jöns Olofsson Hångsta Bonde Dottren Segrid Erichsdotter Klöstre
1791-11-13 Bonde Sonen Maths Mathsson Wissland Torpare Enkan Hustru Segrid Olofsdotter Rogsta
1791-12-26 Torparen Eric Jonsson Finsiön Bataillons Fältskärsdottren Magdalena Westerborg Finsiön
1792-09-30 Krono Båtsmannen Eric Backæus
Bonde Dottren Barbro Jonsdotter Flata
1792-10-02 Drängen Johan Larsson Hångsta Pigan Karin Ersdotter Ingemarsboda
1792-10-07 ProfossSonen Daniel Christmansson
Nämdemansdottren Lisa Erichsdotter Klöstre
1792-10-07 Drängen Erich Pehrsson Össiön Bondedottren Ingeborg Jonsdotter Naggen
1792-05-28 Drängen Lars Andersson Borgsiö Bondedottren Catharina Göransdotter Hångsta
1792-10-14 Bonde Sonen Pehr Andersson Stormörtsiön Nämdemans Dottren Malin Pehrsdotter Össiön
1792-10-21 Bonde Sonen Nils Jonsson Wiken Fjerdingsmans Dottren Ingrid Ersdotter Klöstre
1792-10-16 Skatte Torparen Gulic Ersson Åse Bonde Dottren Ingrid Danielsdotter Hångsta
1792-10-28 Torparen Jon Olofsson Nedansiö i Stöde Sokn Bonde Dottren Brita Pehrsdotter Tirsta
1792-11-04 Bonden, Enklingen Olof Ersson Hjerpslätten Bonde Dottren Kjerstin Olofsdotter OfwanEde
1792-11-04 Torparen Jon Jonsson Getrå Sågen Bonde Dottren Anna Ersdotter Backen
1792-11-08 Bonde Sonen Jon Hindersson Hångsta Bonde Dottren Barbro Olofsdotter OfwanEde
1792-11-11 Bonde Sonen Nils Ersson Tirsta Bonde Dottren Lisa Ersdotter Hwalsta
1792-11-18
Nils Pehrsson Flata
Lisa Pehrsdotter Finsta
1792-11-25
Pehr Pehrsson Klöstre
Märta Jonsdotter Gähle
1792-12-02 Bonden Jöns Danielsson Hångsta Nämdemansdottren Märta Erichsdotter OfwanEde
1792-12-26 Drängen Pehr Hindersson Melleringen Pigan Märta Lisa Åkerman Lerings Hufwud
1793-02-03 Bonde Sonen Lars Andersson Stormörtsiön Bonde Dottren Kjerstin Jönsdotter Öster Hångsta
1793-04-21 Adjuncten Herr Edvard Forslöf
Jungfru Inga Christina Grundahl
1793-05-22 Drängen Eric Jacobsson Stöde Enkan Hustru Segrid Olofsdotter OfwanEde
1793-05-26 Bonde Sonen Israël Andersson Söder Leringen Bonde Dottren Segrid Nilsdotter Gössund
1793-07-23 Drängen Pehr Thomasson
Pigan Brita Göransdotter Stormörtsiön
1793-07-24 Bonde Sonen Pehr Jönsson Tirsta Pigan Anna Jonsdotter Wissland
1793-07-25 Drängen Olof Jonsson Wiken Pigan Karin Jonsdotter Gähle
1793-09-29 Bonde Sonen, Torparen Maths Larsson Tirsta Bonde Dottren Lisa Olofsdotter Tirsta
1793-10-20 Bonde Sonen Göran Andersson Hwalsta Bonde Dottren Brita Olofsdotter Forss i Tuna
1793-10-27 Drängen Lars Pehrsson Flata Bonde Dottren Ingrid Ersdotter Fränsta
1793-11-03 Bonde Sonen Jöns Olofsson Hångsta Bonde Dottren Segrid Andersdotter Söder Leringen
1793-11-03 Drängen Erik Olofsson Ede i Stöde Sokn Smeds Dottren Karin Olofsdotter Högerberg Klöstre
1793-11-12 Bonde Sonen Jöns Mathsson Hjeltan Pigan Gölin Olofsdotter Stöde Sokn
1794-01-28 Bonde Sonen Clemet Pehrsson Össiön Bonde Dottren Gertrud Thomædotter Stormörtsiön
1794-05-25 Bonde Sonen Anders Ersson Byn Bonde Dottren Catharina Jönsdotter OfwanEde
1794-05-25 Bonde Sonen Olof Olofsson Hångsta Enkan Hustru Rachel Andersdotter Hångsta
1794-05-16 Bonde Sonen Maths Ersson Klöstre Pigan Kjerstin Johansdotter Holmberg
1794-10-05 Torparen Seger Danielsson Rogsta Bonde Dottren Märta Hansdotter Hångsta
1794-10-12 Bonde Sonen Olof Nordberg
Bonde Dottren Anna Andersdotter Söder Leringen
1794-10-12 Drängen Erik Ersson
Pigan Helena Jonsdotter Gähle
1794-10-19 Bonde Sonen Lars Hansson Hwalsta Torpare Dottren Brita Månsdotter Lillboda
1794-10-21 Torparen Jöns Byström
Bonde Dottren Anna Nilsdotter Flata
1794-10-26 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Finsta Nämdemans Dottren Ingiol Nilsdotter Byn
1794-11-02 Bonde Sonen Nils Larsson Backen Bondedottren Kjerstin Christmansdotter Lillboda
1794-11-02 Afskedade Soldaten Olof Lönn Ljusdahl Enkan Sara Svensdotter Storulfsiön
1794-11-09 Torparen Jon Jonsson Gim Torpare Dottren Margeta Nilsdotter Gim
1794-11-16 Torparen Anders Påhlsson Wiken Kyrkowärdsdottren Kjerstin Johansdotter Komsta
1795-05-03 Bonde Sonen Lars Larsson Backen Bonde Dottren Ingeborg Johansdotter Hammar
1795-05-25

1795-05-26 Afskedade Båtsmannen Olof Sjöman Gimbron Enkan Hustru Malin Ingemarsdotter
1795-05-31 Drängen Erik Svensson Byn Pigan Gertrud Hansdotter Gissiö
1795-10-04 Torparen Olof Ersson
Bondedottren Karin Larsdotter Backen
1795-10-11 Bonde Sonen Pehr Ersson Klöstre Bonde Dottren Ingiol Andersdotter Nordan Ede
1795-10-11 Bonden Pehr Pehrsson Naggen Pigan Anna Erichsdotter
1795-10-11 Drängen Johan Johansson Gähle Pigan Brita Hindrichsdotter Byn
1795-10-18 Bonde Sonen Lars Johansson Storboda Bonde Dottren Cæcilia Larsdotter Finsta
1795-10-18 Torparen Nils Månsson Lillboda Bonde Dottren Liva Larsdotter Österkomsta
1795-10-25 Murare Drängen och Reserven Olof Christmansson Boda
Magdalena Harelia Hångsta
1795-10-25 Skomakaren Jon Johansson
Båtsmans Enkan Kjerstin Larsdotter Flata
1795-10-29 Torparen Måns Hansson Flata Båtsmans Enkan Hustru Margeta Ingemarsdotter Flata
1795-11-01 Bonde Sonen Måns Månsson Hångsta Bonde Dottren Karin Johansdotter Hwalsta
1795-11-01 Torparen Maths Jonsson Wissland Bonde Dottren Segrid Olofsdotter Wissland
1795-11-01 Drängen Påhl Thomasson Stormörtsiön Nybyggare Dottren Brita Nilsdotter Ulfsiön
1795-11-10 Bonde Sonen Jöns Jonsson Gähle Bonde Dottren Märeta Nilsdotter Flata
1795-11-15 Drängen Nils Jonsson Wiken Pigan Brita Olofsdotter Horne
1795-11-22 Bonde Sonen Olof Andersson Gim Bonde Dottren Eva Erichsdotter Gim
1796-03-28 Nybyggare Torparen Hans Johansson Hedsiö Pigan Karin Pehrsdotter Klöstre
1796-04-10 Drängen Olof Hindersson Melleringen Pigan Karin Pehrsdotter Flata
1796-06-24 Torparen Olof Eskelsson Hångsta Pigan Ingrid Mathsdotter Ofwan Ede
1796-09-18 Bonde Sonen Drängen Anders Andersson Stormörtsiön Nämndemans Dottren Brita Pehrsdotter Ösiön
1796-10-02 Drängen Lars Påhlsson Björn Ede Länsmansdottren Greta Bjelkström Gissiö
1796-10-09 Torparen Jon Olofsson Storboda Bonde Dottren Margeta Ersdotter Tirsta
1796-10-11 Krono Länsmannen Herr Erik Loman
Bonde Dottren Brita Olofsdotter Wissland
1796-10-16 Bonde Sonen Erik Jonsson Gähle Bonde Dottren Lisa Ersdotter Klöstre
1796-10-20 Nämdemannen Erik Johansson Wäster Komsta Bonde Dottren Märta Andersdotter Söder Leringen
1796-10-30 Drängen Thomas Pehrsson Atmar Torpare Dottren Catharina Larsdotter Jättensiö
1796-12-26 Nybyggaren Maths Jonsson Mörttjern Bonde Dottren Märta Påhlsdotter Gissiö
1797-01-06 Drängen Elias Andersson Knutnäset Enkan Hustru Anna Lisa Månsdotter Norr Leringen
1797-04-17 Torparen, Enklingen Johan Ersson Wislan Bonde Dottren Karin Larsdotter Hångsta
1797-05-26 Bataillons Fältskären Johan Westerborg
Urmakare Enkan Catharina Norman
1797-06-05 Drängen Hindrik Pehrsson BjörnEde Torpare Enkan Lisa Ersdotter Gössund
1797-10-08 Sokne Skräddaren Olof Linderström
Bonde Dottren Kjerstin Larsdotter Rogsta
1797-10-08 Bonde Sonen Pehr Nilsson Flata Bonde Dottren Margreta Hansdotter Hwalsta
1797-10-15 Torparen, Enklingen Erik Ersson Hjeltan Pigan Ingrid Ersdotter Rätan i Jämteland
1797-10-29 Bonde Sonen Erik Olofsson Mörttjern Bonde Dottren Malin Pehrsdotter Finsta
1797-11-30 Afsutne Bonden Maths Mathsson Wissland Båtsmans Dottren Sigrid Andersdotter Granberg
1797-12-26 Drängen Erik Joh. Holmberg Melleringen Pigan Babba Brita Nilsdotter Wiberg Ahlnön
1798-02-15 Bonden Jon Andersson Storboda Bonde Dottren Brita Olofsdotter Wäster Hångsta
1798-06-24 Skräddare Sonen Jon Hasselberg

Gunilla Pehrsdotter Bällsta i Tuna
1798-06-26 Bonde Sonen Clemet Göransson Stormörtsiön Bonde Dottren Karin Thomædotter Stormörtsiön
1798-09-30 Drängen Olof Mathsson Probstegården Pigan Anna Olofsdotter Hafwerö
1798-10-07 Bonde Sonen Jon Larsson Byn Bonde Dottren Brita Larsdotter Hångsta
1798-10-14 Drängen Christman Christmansson Wiken Torparedottren Märet Ersdotter Skärfwe
1798-10-21 Bonde Sonen Nils Christmansson Lillboda Nämndemansdottren Karin Nilsdotter Byn
1798-10-21 Bonde Sonen Jon Olofsson Tirsta Bonde Dottren Margareta Hansdotter Bellsta i Tuna
1798-10-22 Bonde Sonen Måns Jonsson Hjeltan Pigan Brita Pehrsdotter Munkebyn
1798-11-04 Bonde Sonen Pehr Ersson Fränsta Bonde Dottren Märtha Olofsdotter Ofwan Ede
1798-11-11 Båtsmannen Petter Söderberg Stockholm Båtsmans Enkan Lisa Erichsdotter Fly
1798-11-11 Drängen Olof Ersson Boda Bonde Dottren Segrid Ersdotter Tirsta
1798-04-09 Unge Bonden Anders Pehrsson Tirsta Bonde Dottren Kjerstin Pehrsdotter Finsta
1798-11-25 Torparen Nils Ersson Wiken Pigan Märtha Jonsdotter Wiken
1798-03-26 Sokne Skräddaren Petter Hammarström Flata Bonde Dottren Margeta Pehrsdotter Tirsta
1798-03-26 Sokne Skomakaren Olof Carlsson OfwanEde Pigan Margeta Eskelsdotter Tynderö
1798-03-31 Bonden Jon Olofsson Wiken Pigan Lisa Christmansdotter Wiken
1798-12-26
Maths Ersson Byn Bonde Dottren Catharina Jonsdotter Juhlåsen i Borgsiö
1799-05-07 Drängen Olof Olofsson Stöde Enkan Hustru Gölin Olofsdotter Hjeltan
1799-10-06 Bonden Nils Nilsson Åhlsta Bonde Dottren Catharina Jonsdotter Gössund
1799-10-07 Drängen Fredrik Fredriksson Hägglund
Pigan Lisa Jonsdotter Fernbom Storboda
1799-10-13 Drängen Erik Ersson
Torpare Dottren Lisa Segersdotter Wiken
1799-10-15 Bonde Sonen Nils Andersson Södra Leringen Bonde Dottren Anna Lisa Olofsdotter Storboda
1799-10-20 Bonde Sonen Lars Andersson Nordom Ede Bonde Dottren Magdalena Olofsdotter Ofwan Ede
1799-10-20 Skatte torpare Sonen Erik Månsson Lillboda Bonde Dottren Ingrid Andersdotter Hwalsta
1799-10-27 Bonde Sonen Erik Jönsson Tirsta Bonde Dottren Brita Christmansdotter Hwalsta
1799-10-29 Bonde Sonen Elof Jonsson Hjeltan Nybyggare Dottren Märtha Olofsdotter Marktjern
1799-10-29 Drängen Erik Jonsson Stor-örn Pigan Lisa Jonsdotter Hångsta
1799-11-03 Bonde Sonen Lars Olofsson Wästerhångsta Bonde Dottren Anna Larsdotter Backen
1799-11-03 Bonde Sonen Anders Olofsson Wiken Bonde Dottren Brita Hansdotter Berge i Hwalsta
1799-11-03 Drängen Måns Axelsson Jämteland Pigan Karin Svendotter Jämteland
1799-11-05 Drängen Olof Jonsson Hångsta Bonde Dottren Catharina Johansdotter Byn
1799-11-08 Drängen Jöns Pehrsson Ede i Stöde Sokn Torpare Dottren Kjerstin Påhlsdotter Åhlsta
1799-11-14 Ryttaren wid Jämtelands Cavallerie Corps Jöns Beckström
Torpare Dottren Sara Ingebrecktsdotter
1799-12-26 Krono Båtsman Lars Hjeltman
Båtsmansdottren Karin Pehrsdotter Backe
1799-12-26 Drängen Abram Pehrsson Ösiön Pigan Kjerstin Erichsdotter Hede
1799-12-26 Drängen Olof Olofsson Komsta Bonde Dottren Brita Samuelsdotter Rogsta
1800-01-16 Bonde och Nämdemannen Olof Jonsson Wissland Pigan Ingeborg Johansdotter
1800-05-15 Drängen Anders Andersson Lokswedjan Pigan Gölin Christmansdotter Andwiken wid Gissiö
1800-05-18 Torparen, Enklingen Pehr Ingemarsson Hjeltan Bondedottren Märtha Jonsdotter Hjeltan
1800-06-02 Torparen Pehr Andersson Gim Bondedottren Karin Ersdotter Tirsta
1800-10-11 Bonden, Enklingen Erik Jonsson Gähle Bondedottren Lisa Andersdotter Nordan Ede
1800-10-19 Bonde Sonen Jonas Olofsson Storboda Bondedottren Sara Andersdotter Södra Leringen
1800-10-20 Sokne Skräddaren Erik Mathsson Wissland Bondedottren Lisa Jonsdotter Hjeltan
1800-10-30 Bonde Sonen Anders Andersson Gim Bonde Dottren Brita Påhlsdotter Norberg Klöstre
1800-11-02 Bonde Sonen Nils Jonsson Byn Bonde Dottren Brita Jonsdotter ?????
1800-10-26 Torparen Pehr Svensson
Bonde Dottren Margeta Ersdotter Byn
1801-03-15 Drängen Anders Forslund
Bonde Dottren Segrid Larsdotter Wiken
1801-04-19 Sokne Skomakaren Lars Jönsson
Bondedottren Sara Olofsdotter Hångsta
1801-05-17 Drängen Måns Ersson Fly Bonde Dottren Ingrid Mårtensdotter Tirsta
1801-05-31 Bonde Sonen Olof Svensson Remman i Ljusdahl Bonde Dottren Anna Sam. Saxen
1801-05-31 Bonden Enklingen Jon Olofsson Munkebyn Enkan Anna Nilsdotter Saxen
1801-07-19 Skräddaren Johan Pehrsson Gähle Länsmans Dottren Brita Susanna Bjelkström
1801-09-10 Kyrkoherde Herr Mag. Nicodemus Bergstedt Räfsund Mademoiselle Sara Soph. Hellström
1801-10-04 Gästgifware Sonen Påhl Mickelsson Åhlsta Nämndemans Dottren Anna Lisa Hansdotter Storboda
1801-10-04 Drängen Pehr Pehrsson Tirsta Sokne Skomakare Dotter Kjerstin Påhlsdotter Byberg
1801-10-08 Bonden, Enklingen Nils Ersson Tirsta Bonde Dottren Magdlena Nilsdotter Tirsta
1801-10-11 Bonde Sonen Lars Jonsson Gössund Bonde Dottren Lisa Nilsdotter Åhlsta
1801-10-18 Soken Skräddaren Pehr Andersson Hvahlström Hwalsta Pigan Stina Ersdotter Backen
1801-10-25 Drängen Maths Olofsson Hwalsta Bondedottren Märtha Jonsdotter Hångsta
1801-11-15 Drängen Jöns Jonsson Småbodarne Torpare Enkan Brita Pehrsdotter Tirsta
1801-12-23 Adjuncten Erik Carleson
Mademoiselle Märta Ulrica Pelt Ludvigsdahl
1801-12-27 Drängen Jon Isaksson
Pigan Stina Påhlsdotter Backen
1802-04-26 Nämndemans Sonen Olof Ersson Byn Nämndemans Dottren Lisa Ersdotter OfwanEde
1802-04-26 Bonde Sonen Jon Larsson Backen Bonde Enkan Märtha Larsdotter Hwalsta
1802-05-16 Bonden, Enklingen Christman Mathsson Wissland Nämndemans Dottren Kjerstin Ersdotter Byn
1802-05-23 Bonden Anders Jonsson Hångsta Bonde Dottren Märtha Samuelsdotter Saxen
1802-05-30 Bonde Sonen Jon Andersson SörLeringen Bonde Dottren Catharina Olofsdotter Storboda
1802-07-18 Drängen Eric Jönsson ???? Bonde Enkan Hustru Anna Ersdotter Naggen
1802-06-24 Gästgifware Sonen Eric Mickelsson Åhlsta Kyrkowärds Dottren Sara Pehrsdotter Wissland
1802-10-10 Bonde Sonen Erik Ersson Klöstre Nybyggare Dottren Segrid Olofsdotter Marktjern
1802-10-24 Bonde Sonen Mårten Christmansson Finsta Bonde Dottren Coecilia Olofsdotter Tirsta
1802-10-25 Bonde Sonen Johan Jonsson Wissland Bonde Enkan Brita Påhlsdotter Comsta
1802-10-31 Torparen Måns Göransson
Skomakare Dottren Lisa Ingemarsdotter Finsta
1802-11-14 Sokne Skomakaren Hans Nilsson Gim Bondedottren Brita Nilsdotter OfwanEde
1802-11-14 Torparen Erik Nilsson NordanEde Pigan Karin Svensdotter Byn
1802-12-26 Bonden, Enklingen Lars Gulicksson Wiken Pigan Lisa Jonsdotter Marktjern
1803-01-23 Drängen Anders Ersson Lecksand Torpare Dottren Ingrid Pehrsdotter Gim
1803-02-20 Bonde Sonen Clemet Samuelsson Saxen Bondedottren Anna Clemetsdotter Trossnarfwen?
1803-02-24 Bonde Sonen Johan Andersson Södra Leringen Bondedottren Cathrina Pehrsdotter Öster Hångsta
1803-03-22 Comministern i Borgsjö Herr Eric Söderlind
Jungfru Elsa Märtha Huss
1803-05-01 Bonde Sonen Eric Hansson Hvahlsta Bondedottren Kjerstin Erichsdotter Fränsta
1803-05-30 Bonden Mårten Jonsson Åhlsta Bondedottren Märtha Hansdotter Åhlsta
1803-05-31 Drängen Carl Ersson ??????????? Bondedottren Greta Ersdotter ???????????
1803-09-11 Drängen Olof Nilsson Rongbeck Pigan Märtha Johansdotter Melleringen
1803-10-09 Bonde Sonen Pehr Pehrsson Flata Bonde Dottren Gölin Jonsdotter Gähle
1803-10-23 Smeds Sonen Jonas Jonsson Högerberg Strömmen i Byn Bonde Dottren Gölin Johansdotter Byn
1803-10-27 Bondesonen Pehr Påhlsson Norberg Klöstre Fjerdingsmansdottren Elisabeth Ersdotter Tirsta
1803-11-10 Drängen Jöns Larsson Getrån Bondedottren Sara Olofsdotter Klöstre
1803-11-17 Bondesonen Hans Hansson Hvalsta Torparedottren Märtha Pehrsdotter Gähle
1803-11-20 Drängen Erik Jansson Björkman Hägdånger i Ångermanland Bondedottren Märtha Helena Eriksdotter Åhlsta
1803-11-20 Drängen Lars Andersson Elfdalen i Dalarne Torpare dottren Ingrid Nilsdotter Nyman Gim
1803-12-26 Drängen Eric Ersson Liden Torpare dottren Lisa Andersdotter Knutnäset
1804-03-01 Enklingen, Bataillons Fältskären Herr Johan Westerborg
Enkan Elisabeth Jonsdotter Marktjern
1804-04-02 Bondesonen Eric Larsson Berge uti Hvalsta Bondedottren Ingrid Guliksdotter Rogsta
1804-04-02 Bondesonen Pehr Pehrsson Oxsjön Bondedottren Eva Samuelsdotter Saxen
1804-04-08 Bonden, Enklingen Olof Ersson Wiken Pigan Margeta Jönsdotter Wiken
1804-05-21 Mästar Skräddaren Olof Nordin
Båtsmans Enkan Märtha Ersdotter Komsta
1804-06-10 Bonden Pehr Larsson Öster Komsta Pigan Catharina Olofsdotter W: Komsta
1804-06-25 Bonden Jon Jonsson Stor Ulfsjön Bondedottren Brita Hindriksdotter Hjeltanstorp
1804-10-21 Socken Skräddaren Olof Olofsson Wester Hångsta Bonde dottren Sara Carlsdotter Åse
1804-10-28 Nämndemans Sonen Erik Jonsson Backen Nämndemans Dottren Brita Nilsdotter Byn
1804-11-04 Torparen Olof Andersson Saxen Bonde dottren Brita Pehrsdotter Munktorp
1804-11-09 Mästerswennen Petter Kallberg Torpshammars Bruk Bygmästare dottren Segrid Märtha Lögdquist Torpshammars Bruk
1804-11-11 Drängen Christman Christmansson Björnede Bonde dottren Karin Ersdotter Gim
1804-11-11 Bonde Sonen Olof Ersson Bjuråkers Sockn och Trossnarfven Bonde dottren Brita Påhlsdotter Stor Mörtsjön
1804-11-15 Bonden Pehr Olofson Klöstre Torpare dottren Brita Pehrsdotter Gössund
1804-12-26 Bonden, Enklingen Nils Jonsson Wiken Pigan Christina Magdalena Wiklander Wiken
1805-02-10 Kohlaren Lars Norberg Torpshammars Bruk Pigan Märeta Andersdotter Jemteland
1805-02-13 Bonde Sonen Göran Göransson Stor Mörtsjön Bonde dottren Brita Andersdotter Oxsjön
1805-04-22 Förra Bonden Enklingen Johan Johansson Byn Bonde Enkan Märtha Larsdotter Hångsta
1805-06-10 Drängen Pehr Jonsson Naggen Bonde dottren Helena Pehrsdotter Oxsjön
1805-06-16 Bonden, Enklingen Lars Olofsson Wissland Bonde dottren Karin Larsdotter Wiken
1805-06-24 Drängen Lars Gabrielsson Gähle Pigan Lisa Johansdotter Roggsjön
1805-06-25 Bonden Pehr Pehrsson Ulfsjön Bonde dottren Karin Hindriksdotter Hjeltanstorp
1805-06-26 Bonden Anders Jonsson Hjeltan Bonde dottren Lisa Påhlsdotter Backen
1805-10-13 Bondesonen Olof Hansson Hvalsta Bondedottren Karin Pehrsdotter Flata
1805-10-13 Bonde Sonen Paul Ersson Fränsta Bondedottren Segrid Pehrsdotter Öster Hvalsta
1805-10-27 Bonde Sonen Pehr Nilsson Tirsta Bonde dottren Kjerstin Jonsdotter Finsta
1805-11-03 Sockn Skräddaren Pär Johansson Bodin
Bonde Enkan Catharina Jönsdotter Byn
1805-11-07 Torparen, Enkl. Krisman Jonsson Åhlsta Pigan Anna Mårtensdotter Åhlsta
1805-11-15 Torp. och By Smeden Anders Meijer
Båtsmans Dottren Brita Olsdotter Wästerhångsta
1806-02-16 Torparen Enkl. Olof Ersson Storboda Bonde Dottren Ingrid Jonsdotter Hjeltan
1806-02-16 Förra Mästersmeden Erik Kallberg Torpshammar Pigan Anna Pehrsdotter Munkbyn
1806-05-26 Bonde Sonen Eric Chrismansson Österhwalsta Bonde Dottren Segrid Jönsdotter Ofwanede
1806-06-01 Sockn Skräddaren Erik Chrismansson Klöstre Bonde Enkan Brita Chrismansdotter Åse
1806-10-19 Bonde Sonen och Tillkommande Hemmansbrukaren Johan Johansson Storboda Bonde Dottren Cath. Chrismansdotter LillBoda
1806-10-26 Torpare Sonen, Enklingen Jon Jonsson Högerberg Byn Bonde Dottren Brita Pärsdotter Hammar
1806-11-02 Torparen Hindric Hindricsson Gim Bonde Dottren Brita Andersdotter Gim
1806-11-02 Torpare Sonen Olof Matsson NorrNordanede Pigan Gertrud Krismansdotter Fränsta
1806-11-09 Torparen Enkl. Pär Pärsson Klöstre Pigan Brita Olsdotter Backen
1807-01-25 Torpare Sonen, Drängen Eric Johansson Ö Bonde Dottren, Pigan Karin Ersdotter Byn
1807-05-31 Manufactur Smeden Olof Hammarström Torpshammar Pigan Greta Larsdotter Torpshammar
1807-06-28 Torpare Sonen Pär Andersson Finsjön Pigan Inga Christina Hultgren Oxsjön
1807-09-07 Skräddare Lärlingen Jon Mickelsson Stöde och Ede Pigan Märtha Nilsdotter Backen
1807-10-06 Bonde Son Lars Nilsson Gössund Bonde Dottren Anna Lisa Larsdotter Gössund
1807-10-11 Nämndemans Sonen Erik Ersson Ofvanede Bonde Dottren Märtha Pålsdotter Rogsta
1807-10-11 Krono Båtsmannen Mats Bachæus
Pigan Catharina Johansdotter Melleringen
1807-10-18 Bondesonen Pehr Ersson Korpåsen i Helsingeland Torpare Dottren Catharina Pärsdotter Stor Mörtsjön
1807-10-25 Bonden Mickel Jonsson Hjeltan Torpare Dottr: Lisa Pärsdotter Gähle
1807-10-25 Torparen, Enkl. Olof Olofsson Wallsta Pigan Ingrid Jonsdotter Gim
1807-11-01 Bonde Sonen Johan Eliæsson Söderberg Leringen Jungfru Catharina Komstadius Åhlsta
1807-11-01 Bonde Sonen Hindric Ersson W. Hångsta Pigan Catharina Göransdotter Boda
1807-11-15 Torparen, Enklingen Lars Nilsson Byn Bonde Dottren Segrid Johansdotter Byn
1807-12-27 Bonde Sonen Eric Larsson Stöde och Fanbyn Skatte Torpare Dottren Helena Hansdotter Saxen
1807-12-27 Drängen Pär Olsson Ofwanede Bonde Dottren Märtha Jönsdotter Ofwanede
1807-12-27 Bonden Elof Larsson Scherwe Bonde Dottren Segrid Jonsdotter Åse
1807-03-30 Bonde Son Anders Ersson Fränsta Bonde Dottren Ingrid Hansdotter Berge
1807-09-10 Bruks Inspectoren Pär Forssgren Lögdön och Lagforss Jungfru Anna Greta Pelt
1808-06-06 Sockn Glasmästaren Pehr Berg Boda Bonde Dottren Christina Hindricsdotter Öst. Komsta
1808-06-06 Bonde Sonen Anders Andersson Flata Bonde Dottren Lisa Pärsdotter Björnede
1808-06-06 Nämndemans Sonen Olof Jonsson Backen Bonde Dottren Kirstin Andersdotter Wissland
1808-06-24 Bonde Sonen Eric Olsson Ofwanede Bonde Dottren Stina Greta Ericsdotter Lill Mörtsjön
1808-08-28 Fördubblings Båtsmannen Eric Larsson Fyrsta
Pigan Brita Krismansdotter ?
1808-09-01 Scholæ Mästaren wid Stockholms Barnhus Magister Joh. Petter Lindström
Jungfru Eleonora Catharina Wasenius Gullbacken
1808-09-11 Bonde Sonen Krisman Krismansson Wiken Bonde Dottren Brita Jonsdotter Byn
1808-10-02 Bonde Sonen Eric Jonsson Gössund Torpare Dottren Margreta Ersdotter Gössund
1808-10-09 Drängen Olof Swensson Prästgården Bonde Dottren Brita Krismansdotter Finsta
1808-10-11 Bonde Sonen Nils Nilsson Munkbyn Bonde Dottren Malin Olsdotter Storboda
1808-10-16 Bonde Sonen Isac Jonsson Wiken Torpare Dottr, Märtha Pärsdotter Wiken
1808-10-23 Bonde Sonen Johan Halfwarsson Finsjön Torpare Dottr. Cath. Pärsdotter Stor Mörtsjön
1808-10-23 Drängen Christian Månstedt Naggen Bonde Dottr. Greta Pärsdotter Naggen
1808-11-13 Bonden Olof Elofsson Ofwanede Bonde Dottren Anna Stina Jonsdotter Åse
1808-12-11 Torpare Sonen Lars Ingemarsson Westerhångsta Bonde Dottren Ingjal Jönsdotter Österhångsta
1808-12-26 Torparen Johan Johansson Lill Mörtsjön Nämndemans Dottren Catharina Pärsdotter Oxsjön
1809-01-15 Drängen Anders Sigfridsson Stor Mörtsjön Torpare Dottren Lisa Pärsdotter Stor Mörtsjön
1809-02-02 Landtvärnisten Johan Holmberg Melleringen Torpare Dottren Märta Jönsdotter Knutnäset
1809-04-03 Drängen Ingemar Jonsson Prästgården Pigan Brita Andersdotter Prästgården
1809-06-20 Bonden Jonas Komstadius Åhlsta Bonde Dottren Ingrid Andersdotter Gissjö
1809-06-25 Bonde Son Eric Olofsson
Nämdemans Dottren Ingrid Hansdotter Storboda
1809-06-26 Bonden Olof Hansson Flata Bonde Dottren Ingrid Göransdotter Stor Mörtsjön
1809-07-09 Torp. och Enkl. Jöns Pärsson Hasselgren Hassela och Norrbäck Bond Dottren Karin Andersdotter Hjeltanstorpet
1809-10-08 Hammarsmeden Jonas Lögdquist
Pigan Anna Jonsdotter Torpshammar
1809-10-08 Torpare Sonen Olof Pärsson Wiken Bonde Dottren Brita Johansdotter Hammar
1809-10-15 Torpare Son Ingemar Krismansson Klöstre Bonde Dottren Ingjal Pärsdotter Flata
1809-10-15 Skatte Torparen Gabriel Larsson Åse Pigan Karin Larsdotter Prästgården
1809-11-12 Torpar. och Enkl. Augustin Jonsson Wissland Nämdemans Dottr. Brita Ersdotter Byn
1809-11-12 Torpar. och Enkl. Pär Andersson Gim Bonde Dottren Karin Pålsdotter Klöstre
1809-12-03 Torpar. och Enkl. Pär Pålsson Norberg
Torpar. Dottren Lisa Olsdotter Högerberg Klöstre
1809-12-26 Fördubblings Båtsmannen Eric Flygare Stöde och Fanbyn Bonde Dottren Segrid Johansdotter Hammar
1810-02-11 Drängen Pär Larsson Björnede Torpare Dottren Cecilia Jönsdotter Hjeltanstorp
1810-03-04 Bonde Son Israel Andersson Norr Nordanede Bonde Dottr. Lisa Pärsdotter Backen
1810-04-23 Bonden Gullick Olsson Wiken Bonde Dottren Karin Nilsdotter Rogsta
1810-06-19 Bonde Sonen Pål Andersson Gissjö Bonde Dottr. Catharina Andersdotter Wissland
1810-06-24 Bonde Son Olof Gulliksson Rogsta Bonde Dottr. Märtha Jonsdotter Finsta
1810-07-01 Torparen Anders Sporre Naggen Pigan Kirstin Isacsdotter Naggen
1810-10-07 Klockaren Son Joh. Ersson
Bonde Dottren Cesilia Göransdotter Finsta
1810-07-08 Torparen Jon Olsson Rogsta Pigan Märtha Larsdotter Byn
1810-10-14 Drängen Olof Jonsson Högerberg
Båtsmans Enkan Brita Krismansdotter Wiken
1810-10-14 Drängen Gabriel Jonsson Boda Torpare Dottren Lisa Krismansdotter Klöstre
1810-10-16 Bonde Son Eric Nilsson Mbyn? Bonde Dottr. Märtha Olsdotter Gössund
1810-10-21 Bondeson Israel Pärsson Flata Bondedottr. Cecilia Ersdotter Hwalsta
1810-10-21 Drängen Jon Larsson Fränsta Bonde Dottr. Märtha Gulliksdotter Rogsta
1810-11-04 Bonde Son Nils Larsson Backen Bonde Dottr. Cath. Pärsdotter Hammar
1810-11-04 Jägaren wid Jemtelands Regemente Swen Staflund
Pigan Christina Andersdotter NorrLeringen
1810-11-04 Bonden Eric Pärsson Munkbyn Bonde Dottr. Brita Nilsdotter Hjeltan
1810-11-09 Torpar. och Enkl. Eric Johansson Åhlsta Torp. Dottr. Ingrid Krismansdotter Åhlsta
1810-11-11 Bonde Son Elias Eliasson Backen Torpare Dottr. Cathar. Nilsdotter Gim
1810-11-11 Torpar. och Enkl. Eric Ersson Ofwanede Båtsmans Enk. Cath. Johansdotter Ofwanede
1810-11-11 Dräng. Pål Hansson Munktorpet BondeEnk. Ingjal Andersdotter Munktorpet
1810-11-11 Dräng. Pär Pärsson NorrLeringen Pigan Lisa Soph. Jönsdotter NorrLeringen
1810-11-11 Torpar. och Enkl. Nils Gabrielsson Hjeltan Torp. Enk. Sara Lisa Jönsdotter Hjeltan
1810-12-30 Lieutenanten wid Jemtelands Kongl. Regemente Herr Joh. Ludvig Winnberg
Jungfru Inga Margr. Wasenius
1811-01-20 Torparen Enkl. Måns Ersson Tirsta Bonde Dottr. Helena Olsdotter Tirsta
1811-02-24 Bonden Joh. Hansson Wallstad Bonde Dottr. Brita Olsdotter Tirsta
1811-04-08 BondeSon Joh. Samuelsson Saxen Bondedottr. Kirstin Abrah.dotter Saxen
1811-04-15 BondeSon Jon Larsson Wäst. Hångsta Foster Dottr. Karin Jonsdotter Wäst. Hångsta
1811-04-15 Bonden Jon Hansson Lill Mörtsjön Torpare Dottr. Helena Pärsdotter St. Mörtsjön
1811-04-15 Drängen Krisman Krismansson Klöstre Bonde Enkan Brita Månsdotter Klöstre
1811-04-28 Torparen och Enkl. Eric Larsson Wissland Torpare Enk. Märth. Hansdotter Hångsta
1811-05-19 BondeSon Anders Larsson Rogsta Bonde Dottr. Ingrid Larsdotter Ofwanede
1811-05-26 BondeSon Olof Elofsson Wissland Bonde Dottr. Karin Jonsdotter Backen
1811-06-03 Drängen Göran Göransson Wissland Pigan Maria Pärsdotter Wissland
1811-06-03 Drängen Pål Jonsson Flat? Wissland Pigan Greta Regina Hjeltan
1811-06-09 Torpareson Nils Pärsson Gössunda Bonde Dottr. Sara Jonsdotter Hjeltan
1811-06-24 Drängen Johan Larsson Björnede Torp. Dottr. Anna Lisa Pärsdotter Gössund
1811-09-29 Drängen Olof Olsson Backen Pigan Brita Andersdotter Backen
1811-10-02 Enklingen Bonden Anders Andersson Flata Bonde Dottren Märtha Jonsdotter Gössund
1811-10-06 Nämndemans Sonen Jon Olsson Wissland Bonde Dottren Segrid Ersdotter Fränsta
1811-10-13 Bondesonen Lars Larsson Hångsta Bondedottren Cecilia Johansdotter Österkomsta
1811-10-20 Bonden Lars Larsson Ofvanede HäradsDomare Dottren Brita Ersdotter Wäster Komsta
1811-10-22 Torparen Nils Larsson Knutnäset Torpare Dottren Kjerstin Thomædotter Stor Hullsjön i Stöde Socken
1811-10-27 Torparen Gullik Jonsson Wiken Bonde Dottren Cecilia Olsdotter Wästerhångsta
1811-10-31 Torparen Enkl. Lars Pärsson Björnede Torpare Enkan Kjerstin Larsdotter Flata
1811-10-31 Torparen Pär Pärsson Flata Bonde dottren Anna Pärsdotter Björnede
1811-11-10 Förstärknings Karlen Anders Persson Wallstad Bonde Dottr. Anna Krismansdotter Backen
1811-11-17 Torpar. och Enkl. Jon Jonsson Backen Båtsmans Enkan Märtha Pålsdotter Tirsta
1812-01-28 Drängen Olof Sigfridsson Grundsjön i Borgsjö Torpare Dottren Brita Andersdotter Oxsjön
1812-03-22 Drängen Enklingen Fredr. Fredriksson Hägglund
Bondedottren Anna Ersdotter Gim
1812-03-30 Drängen Ingemar Matsson Gim Torpare Dottren Helena Matsdotter Wallsta
1812-05-03 Bonden Lars Nilsson Tirsta Bondedottren Lisa Larsdotter Berge
1812-05-03 Torparen Pär Månsson Leringen Bondedottren Karin Pärsdotter Finsta
1812-05-18 Bondesonen Olof Krismansson Björnede Bondedottren Stina Pärsdotter Björnede
1812-05-31 Drängen Olof Jönsson Åhlsta Bonde Dottren Magdal. Larsdotter Åhlsta
1812-07-05 Drängen Kjel Engelbertsson Wiken Pigan Brita Danielsdotter Wiken
1812-07-16 Mästersvennen Pär Kilman Torpshammars Bruk Pigan Maria Lögdström Torpshammars Bruk
1812-06-24 Torparen Enklingen Jon Larsson Hjeltanstorp Bonde Enkan Margareta Johansdotter Byn
1812-10-11 Nämndemans Sonen Olof Olofsson Wissland Torpare Dottren Ingrid Larsdotter Jättensjön
1812-10-18 Bondesonen Olof Larsson Wissland Pigan Stina Jonsdotter Wissland
1812-10-25 Drängen Pär Ersson Flata Pigan Ingrid Matsdotter Flata
1812-11-01 Bondesonen Eric Ersson Öster Komsta Bonde dottren Anna Lisa Hansdotter Byn
1812-11-01 Drängen Jonas Larsson Fast Främre Nordanede Barnhus Flickan Gustawa Amalia Wahlbom
1812-12-27 Bonden Enkl. Krisman Krismansson Björnede Bonde dottren Brita Pärsdotter Björnede
1812-12-27 Torparen Swen Olsson Björn Saxen Pigan Lena Pålsdotter
1813-05-30 Enklingen Bonden Lars Pehrsson Flata Bonde Dottren Sara Ersdotter Byn
1813-04-04 Torp. Enkl. Pål Thomæsson Hjeltanstorpet Pig. Karin Hansdotter Hjeltanstorpet
1813-04-19 BondSon, Dräng. Magnus Eliæson Prästgården Bonde Dottren Ingrid Larsdotter Berge
1813-06-24 BondeSon Pär Olsson Hångsta Pigan Segrid Jonsdotter Hångsta
1813-07-04 Drängen Pål Jonsson Hjeltan Pigan Märtha Larsdotter Hjeltan
1813-08-15 Drängen Anders Johansson Lillboda Torpare Dottr. Brita Simonsdotter Lillboda
1813-10-10 Bondesonen Pär Andersson Flata Torpare Dottren Stina Andersdotter Wissland
1813-10-13 Bondeson Jon Jonsson Gössunda Sockn Skräddare Dottren Catharina Ingemarsdotter Stöde och Näsbyn
1813-10-24 Torpar. Pär Gulliksson Storboda Torpare Dottr. Lisa Ingemarsdotter Wiken
1813-10-31 Bonden Jon Larsson Wiken Bonde dottren Margreta Johansdotter Wiken
1813-10-31 Drängen Anders Kallberg Finsta Barnhus Flickan Margreta Elisab. Nordgren Wallstad
1813-11-07 Torp. Enkl. Eric Svensson Tjälen Torpare Dottr Stina Pärsdotter Stor Mörtsjön
1813-11-14 Drängen Hans Pärsson Prästgården Pigan Gölin Jonsdotter Prästgården
1813-12-05 Minist. Adjuncten Uno Ulin Tuna Jungfru Cath. Elisab. Pelt Backen
1813-12-28 Kohldrängen Nils Tiderman
Mäster Smeds Dottren Karin Johansdotter Palm Torpshammar
1813-12-26 Bondeson och tillkommande Hemmansbrukaren Lars Larsson Stöde och Fanbyn Skatte Torpare Dottr. Karin Hansdotter Saxen
1813-02-07 Krono Båtsmannen Johan Runsten Munkbyn Båtsmans Dottren Ingrid Jonsdotter Munkbyn
1814-02-13 Bruks Inspectorn Carl H. Forssgren
Länsmans Enk. Brita Loman Wissl.
1814-04-11 Bonden Pär Samuelsson Saxen Bonde Dottr. Cecilia Ersdotter Saxen
1814-04-24 Bondeson och tillkommande Hemmansbrukar. Lars Ersson Fränsta Bonde Dottr. Karin Göransdotter Wester Hwahlsta
1814-05-30 Bonden Eric Göransson Westerhångsta Bond. Dottr. Brita Olsdotter Österh.sta
1814-10-09 Bondeson Lars Olsson Österhångsta Bonde Dottr. Greta Olofsdotter Ofwanede
1814-10-12 Torpar. Pär Ersson Ede och Stöde Bonde Dottr. Greta Jonsdotter Gössunda
1814-10-16 Drängen Zacris Sigfridsson
Pigan Anna Matsdotter Naggen
1814-10-19 Bonden Enkl. Pär Jonsson Usland och Stöde Bonde Enkan Sara Andersdotter Boda
1814-10-23 Bondeson Lars Göransson Finsta Bonde Dottr. Kirstin Larsdotter Wiken
1814-10-30 Bonden Jon Jonsson Finsta Bonde Dottren Brita Johansdotter Öster Komsta
1814-10-30 Bondeson Drängen Anders Johansson
Pigan Segrin Jonsdotter Wiken
1814-11-06 Bondeson Lars Krismansson Tirsta Bonde Dottr. Lisa Pärsdotter Munkbyn
1814-11-06 Bonden Gullik Jönsson Ofwanede Bonde Dottr. Brita Larsdotter Hångsta
1814-11-13 Torpare Son Johan Ersson Finsjön Pigan Cathar. Swensdotter Finsjön
1815-01-01 Torpar. Enklingen Olof Hindriksson Öster Hwallsta Länsmans Dottr. Greta Magdal. Nordström Öster Hwallsta
1815-02-05 Bewär. Karl. Joh. Johansson Ofwanede Torpar. Dottr. Segrin Månsdotter L. Mörtsjön
1815-04-06 Torpar. Enkl. Jöns Hansson Wiken Bonde Dottr. Lisa Elofsdotter Ofwanede
1815-03-28 Bond. Pär Pärsson Hjeltanstorp Torp. Dottr. Ingeborg Olofsdotter Stöde
1815-04-13 Torpare Son Pär Chrismansson Klöstre Bonde Dottr. Brita Pärsdotter Flata
1815-05-07 Ord Kr. Båtsman Joh. G. Wikström
Bonde Dottr. Cath. Olsdotter Österhångsta
1815-05-15 Bondeson Pär Gulliksson Rogsta Bonde Dottr. Brita Göransdotter Finsta
1815-05-21 Dräng. Elias Nilsson Fränsta Bonde Dottr. Kirstin Ersdotter West. Wallsta
1815-05-28 Nämndem. Son Lars Olsson Wissland Torp. Enkan Ingrid Larsdotter Fränsta
1815-05-28 Bondeson Jon Nilsson Wiken Bonde Dottr. Barbro Göransdotter Finsta
1815-06-04 Torpareson Engelbr. Hansson L. Ulfsjön Pig. Stina Gr. Törnquist Wiken
1815-09-15 Bonden Joh. Olsson Komsta Jungfr. Magd. Carol. Ponsten Leringen
1815-10-15 Skatte Torpar. Jon Ingemarsson Wiken Bonde Dottr. Lisa Pålsdotter Rogsta
1815-10-15 Drängen Eric Jonsson Gim Torpare Dottr. Segrin Simonsdotter L. Boda
1815-10-19 S. M. Adj. Mag. Eric Gust. Engström
Mademoiselle Carolina Sundquist
1815-10-24 Bondeson Israel Matsson SörLeringen Bonde Dottr. Gertrud Larsdotter Wissl.
1815-10-26 Torpare Son Jon Pärsson Hellgren Fly Klockar Dottr. Anna Ersdotter Moberg Ofwanede
1815-10-29 Bond. Eric Nilsson Berge Bonde Dottr. Karin Jönsdotter Öst. Hwallsta
1815-10-29 Dr. Göran Göransson Hångsta Pigan Lisa Jonsdotter Tirsta
1815-11-05 Bondeson Jöns Ersson Wester-hångsta Torp. Dottr. Cecilia Jönsdotter Wester-hångsta
1815-11-12 Bondeson Lars Pålsson Rogsta Båtsm. Dottr. Ingjal Nilsdotter Komsta
1815-11-19 Sockn Skomak. Johan Backlind Backen Pig. Stina Hansdotter Backen
1815-11-19 Bond. Eric Pärsson Österhångsta Bonde Dottr. Sara Jönsdotter Österhångsta
1815-11-21 Dräng. Jacob Erland Wernberg Storboda TorpDottr Märtha Göransdotter Storboda
1815-12-03 Bonden Pål Carlsson Åse Bonde Dottr. Segrin Jonsdotter Komsta
1815-12-26 Dräng. Immar Jonsson Fränsta Pig. Ingjal Olsdotter Fränsta
1815-12-27 Bondeson Swen Clementsson Stor Ulfsjön Torp. Dottr. Lena Matsdotter St. Mörtsjön
1816-01-22 Bond. Enkl. Mats Jonsson Marktjern Bonde Dottr. Christina Johansdotter Hellesjö
1816-02-16 Comministern Herr Dawid Wiklander Sättna Jungfru Eleon. B. Decker
1816-04-15 Dräng. Swen Olsson Oxsjön Pig. Sara Cath. Friborg Finsjön
1816-04-16 Bond. Jon Sigfridsson Grundsjön Bonde Dottr. Lisa Ersdotter Naggen
1816-04-16 Bondeson Krisman Jonsson Gim Bonde Dottr. Cath. Jonsdotter Gim
1816-05-05 Drängen Mårten Jönsson Åhlsta Pigan Rakel Alexandersdotter Åhlsta
1816-05-05 Drängen Pär Pärsson Tallberg Wästerkomsta Pigan Ingjal Chrismansdotter Storboda
1816-06-03 Bondeson Stephan Göransson Finsta Bonde Enkan Brita Nilsdotter Hjelt.
1816-06-03 Bondeson Måns Jonsson Österkomsta Bonde Enkan Segrin Olofsdotter Gullgården
1816-06-03 Drängen Eric Axlund Sundswall Bonde Dottren Magdalena Johansdotter Wiken
1816-06-09 Torparen Enkl. Olof Pärsson Klöstre Pigan Catharina Olsdotter Norberg Klöstre
1816-06-25 Bondesonen Pehr Johansson L. Ulfsjön Bondedottren Märta Henriksdotter Hjeltanstorpet
1816-10-06 Krono Båtsman Gustaf Klost
Pig. Charlotta Christina Fröberg Fränsta
1816-10-20 Bondesonen Måns Samuelsson Klöstre Bonde Dottr. Malin Hindriksdotter Öster Komsta
1816-10-24 Bondeson Eric Larsson Flata Bonde Dottr. Karin Pärsdotter Flata
1816-11-03 Sockn Skräddar. Anders Bjelkström Gissjö Bonde Dottr. Anna Jönsdotter Ingemarsboda
1816-11-03 Dräng. Pär Pärsson Backlund Backen Pig. Stina Pärsdotter Torps Hammar
1816-11-05 Bonden Jon Nilsson Munkbyn Bonde Dottr. Brita Olsdotter Gössunda
1816-10-20 Torpar. Alexander Andersson Berglund
Pig. Greta Pärsdotter Björnede
1816-11-10 Torpar. Olof Pärsson Wikberg Storboda Bonde Dottr. Margreta Jonsdotter Öster Komsta
1816-11-10 Dräng. Christian Florick
Bonde Dottr. Brita Ersdotter West. Hångsta
1816-11-15 Bondeson Gullick Larsson Wiken Bonde Dottr. Märtha Elofsdotter Ofwanede
1816-11-17 Bonden Pål Ersson Wester Hwalsta Torpare Dottr. Brita Andersdotter Backen
1816-11-17 Bondeson Daniel Jönsson Hångsta Bonde Dottr. Segrin Hansdotter Oxsjön
1816-11-24 Torpar. Ingemar Jönsson Wissland Pig. Cathar. Nilsdotter Åhlsta
1816-12-01 Bondesonen Jon Elofsson Åhlsta Bonde Dottr. Magdal. Jönsdotter Backen
1816-12-26 Krono Båtsmannen Carl. Ad. Kalm
Bonde Dottr. Magd. Jonsdotter Komsta